PDA

Se fuld version : Den nyttige viden vi alle har


Sider : [1] 2

 1. Vidste du ?
 2. Netv. for fleksjobb. i Gladsaxe
 3. Jobsite
 4. Hjælpemidler.
 5. Fra anette
 6. Interessant læsning.
 7. Syge på tvangsarbejde
 8. lidt læsning :-)
 9. Ondt i ryggen.
 10. Direkte adgang til love m.m. (link)
 11. Husk at gøre sine link aktive ?
 12. Afgørelse om ledighedsydelse. Ankestyrelsen.
 13. Gratis bog online.
 14. Jobjagt på nettet - nu med rabet
 15. Paradoksale uligheder i mænds og kvinders helbred
 16. Sociale Ydelser 2007 - Hvem Hvad & Hvornår
 17. Din sag ligger spredt ud over socialforvaltningen.
 18. Sådan gør du, hvis du bliver fyret.
 19. Horsens kalder nye fleks jobbere
 20. Socialt angagement.
 21. Invitation!
 22. Breve fra kommunerne
 23. Psyko link
 24. Influenzavacination!
 25. Nye regler for frit valg af sygehus
 26. Fik sgu hjælp fra de højere instanser!
 27. Ny hjemmeside fra Københavns kommune.
 28. Invalidesum & helbredsbetingede ydelser
 29. HK henviser til k10 i pjece om fleksjob
 30. Pressen og enkeltsager
 31. blog med DI ;-(..eller skal man ;-)
 32. Vigtigt at vide hvis du skylder penge..
 33. Gør en forskel.
 34. Hjernetræthed
 35. Vederlagsfri fysioterapi
 36. Medicintilskudsgrænserne
 37. Claus Hjort's mening - og han får svar på tiltale
 38. Specielt kørselsfradrag for handicappede
 39. Borgervejleder kan hjælpe
 40. Ny viden: Posttraumatisk stress
 41. Ny Radiostation på nettet fra 01. maj 2008
 42. Fleksjobbere aflønnes nu bedre
 43. Festdag for Fleksjobbere I Horsens & Omegn
 44. Genoptræning/operation
 45. Hjælp fra kommune ved stress
 46. Overskuelig oversigt om sagsbehandling på det sociale område
 47. Ydelse efter virksomhedspraktik.
 48. Erstatning ved kritisk sygdom
 49. Tips til indhold i ressourceprofilen
 50. Refusion af sygedagpenge til kommunerne
 51. Vejledning om hvordan man bedst kommer i gang med sin sag
 52. Vejledning i at søge aktindsigt
 53. Lav en tidslinie!
 54. Her kan du få uvildig rådgivning
 55. Medicin i trafikken
 56. Københavns Kommune's Skabelon til Ophør af Sygedagpenge
 57. Hvad synes i??
 58. Sanne Salomonsen - reaktioner på sygdom
 59. kofoeds Skole
 60. Snart tilbud til nogle med psykiske lidelser -
 61. Fysioterapi
 62. Kampagne om retten til personlig assistent
 63. Konference for de kommunale handicapråd 2009
 64. I kan nu downloade alle mine dokumenter
 65. Hvor lang tid kan det tage....?
 66. Diverse nyt fra Vidensnetværket
 67. Har i hørt om DUKH?
 68. Hvilke kommuner har en rådmand
 69. hjælp fra k10 brugere - om lægekonsulenterne
 70. Ny struktur for Privat Aktør kurser
 71. Godt nyt om Fibromyalgi
 72. Fibromyalgi og TMJ/Bruxisme
 73. Fibromyalgi og TMJ
 74. Hold da op - lysregning - spareråd.
 75. Hjælp Hørenedsættelse
 76. Retlæge rådet og forsikringsselskaber
 77. Skat for 2010
 78. Sagsbehandling - eksempel bag lukkede døre
 79. D-vitamin burde jo husstands-omdeles...
 80. rabat til førtidspensionister...hvor?
 81. Der ER lys for enden af tunnelen!!!!
 82. DA - rapport om fleksjob og førtidspension
 83. Landsforeningen for Førtidspensionister
 84. Her finder du en selvstændig socialrådgiver
 85. Hvilke regler gælder for helbredstillæg, briller og tilskud fra Sygesikringen Danmark
 86. Sygedagpenge - samråd Folketinget - Odense
 87. Sygdommen Ménières
 88. legater i kommunerne
 89. Nyt fra DUKH...
 90. Tag piskesmæld alvorligt
 91. Montebello, et tilbud til dig!
 92. Det store projekt TTA
 93. ADHD unge med autisme...
 94. Ryg problemerne er væk
 95. Nye regler Aktindsigt
 96. Har kommunens anke opsættende virkning?
 97. privat socialrådgiver eller advokat ? hjælp
 98. Undtagelser fra varighedskriteriet - FP(5År) - unge - sygdom uforudsigeligt forløb
 99. § 100 december 2010
 100. Vil kommunen betale?
 101. Viden du skal vide.......
 102. Hvis du går på pension inden 2020, bør du læse videre her.
 103. Regler for sanktioner i forhold til kontanthjælp
 104. Boligindskudslån??? Hjææælp
 105. CTR-Saldo på Apotekerkvitteringen
 106. Klagefrist. Overskridelse. Ombudsmanden
 107. §100 Merudgifter afslag
 108. Tænk dig om, før du søger hjælp
 109. Persondataloven: sletning af urigtige oplysninger
 110. Anbefaling af Reumatolog
 111. Formue, kapitalpensioner - regler for hukst i dette
 112. Principafgørelse: udsættelse stop SDP i kortere periode
 113. Principafgørelse: manglende RP forud for afgørelse en retlig mangel
 114. Principafgørelse: forsat SDP-penge pga. §17 foreliggende dokumentationsgrundlag
 115. Vejl. om metode til god sagsbehandling på førtidspensionsområdet
 116. Hvem kan få tilskud til psykologhjælp?
 117. Principafgørelse: overordnet formål og tidsanvendelsesområde af § 27, stk. 1, 2
 118. Principafgørelse: uafklaret helbred hindrer ikke forlængelse m. § 27,stk. 1, 2
 119. Principafgørelse: afgørelsen om forlængelse af udbetaling af SDP udsættes!
 120. Ombudsmanden: bebyrdende afgørelse kan normalt ikke tillægges tilbagevirkende kraft.
 121. familieadvokaten brevkasse
 122. Når indsatsen standses, Retssikkerhedslovens §7
 123. Fakta om personlighedsforstyrrelser
 124. Advokathjælp fra Dansk Fibromyalgi Fore.
 125. Kræft cancer
 126. Ændring af lov om gældseftergivelse for flexjobber
 127. Sidste chance for hjemmeservice
 128. Skærpet begrundelsespligt v. fyring af fleksjobber under kommunale sparerunder
 129. Metodehåndbogen 2011
 130. Ny hjemmeside om børn med erhvervet hjerneskade
 131. Psykisk sårbare unge.
 132. Til den nysgerrige, Servicestyrelsen
 133. Vi er heldigvis ikke alene
 134. Nyttige Principafgørelser
 135. Principafgørelse: revalidering - ophør af revalideringsydelse - jobplan - begrundelse
 136. Principafgørelse: arbejdsskade, genoptagelse indenfor 5 års fristen, Højesterets dom
 137. Principafgørelse: § 27, stk. 1, nr. 3, lægebehandling - oplysningsgrundlag
 138. God bog: Syge på tvangsarbejde af Ellen Ryg Olsen
 139. Borgerrådgiverens guide om forskellene mellem inddragelse, aktindsigt og partshøring
 140. Morbus Bechterew
 141. Hvad bruger du din tid på..
 142. Jul 2011
 143. Diskus protrusion - meget vondt i ben - prolaps???
 144. Tandlægehjælp.....
 145. Ombudsmanden: BAN bør begrunde vægtning af spec.lægeerklæringer
 146. Ombudsmanden: ret til aktindsigt i ansattes navne v. behandling af din sag
 147. Skruer i ryggen (lænd)
 148. Patientforsikringen
 149. LÆ 205 fra læge og videregivelse af oplysninger til Socialforvaltningen
 150. Førstepris og stor ros for fremragende forskningsprojekt om depression
 151. weekendophold med læring om Fibromyalgi
 152. faste sagbehandlere genindføres
 153. skulle vi ikke overveje at lave en brochure om alt den nyttige viden vi har?
 154. Advarsel til alle på sygedagpenge som vil hæve efterlønnen.
 155. Søges - bedste sted til lunge/allergologisk undersøg. i København?
 156. refusionssatser -læs
 157. Principafgørelse forsat berettiget til SDP trods manglende fremmøde
 158. Principafgørelse: fortrydelsesfrist 4 uger ved bortfald af SDP
 159. Lys om natten er dårligt for sindet
 160. Ombudsmanden: Pligt til at begrunde afgørelser
 161. Ombudsmanden om klagefrister
 162. Principafgørelse: lægerordineret fysioterapeutbehandling § 27, stk. 1, 3
 163. Principafgørelse: manglende begrundelse for stop af SDP pga. samme oplysningsgrundlag
 164. Principafgørelse: § 27, stk. 1, 2 kan også anvendes til afklaring FP og fleks
 165. god forvaltningsskik i sagsbehandlingen
 166. Borgerrådgiveren: Borgerne skal kende deres ret til ikke at inkriminere sig selv!
 167. Principafgørelse, hvor en processuel beslutning = afgørelse og derfor kan ankes
 168. Aktindsigt - familiemedlem
 169. DUKH udgiver jubilæumsskrift
 170. Nolge arbejdsmarkedspensioner ændres efter nytår
 171. Principafgørelse: kursus ikke rimeligt tilbud, derfor ikke forpligtet
 172. GUNVOR og andre dygtige hjælper.....
 173. Afgørelse: kritik af psykologs udlevering af oplysninger i SDP-sag
 174. DUKH Nyt: om vejledningsforpligtigelsen
 175. Ny pjece om reformen af fleksjob og førtidspension udsendt til alle landets kommuner
 176. Tandkødsbetændelse!!!!
 177. 19 timer i Fleksjob er ikke nødvendigvis selvforsørgende
 178. Fornyelse af mimrekort
 179. Irritabel Tyktarm - IBS
 180. Hvad menes der med udviklingsmuligheder?
 181. Lidt til dem der vil vide lidt mere om merudgifter
 182. Kronikertilskud og dele egenbetalingen op over et år
 183. Aktindsigt hos læger og sygehuse
 184. Kontanthjælp og friværdi - principafgørelser
 185. Hvorfor råder vi nye, at alt foregår skriftligt
 186. Frakendelse af merudgiftsydelse kræver god begrundelse
 187. Ændring af merudgifter.
 188. Hjælp til speciale
 189. Aktindsigt vs journaliseringsliste
 190. Gør det let, for os andre, at hjælpe dig!
 191. Klage, SB, Borgmesteren, Ankestyrelsen, Afdelingschefen
 192. Principafgørelser fra Ankestyrelsen 3686 stk til den nysgerrige
 193. Ankestyrelsen, juristeri, nye oplysninger i din sag kan indsendes
 194. En løbende ydelse, skærpet begrundelse ved nedskæringer eller ændring
 195. Hævebar pensionsopsparelse
 196. Lægeattester, forskellige
 197. Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale sager.
 198. Behandlingsansvarlig læge
 199. Kan/skal i lovgivningen
 200. Tandlæge regning på kontanthjælp eller anden ydelse på kontanthjælps niveau
 201. Læ 165?
 202. nyttige viden vi alle har.
 203. Anke/klagefrist.... hvad er det? 4 uger lovbunden klagefrist
 204. Guide til kontanthjælpsloft og 225-timers regel - til jer der rammes
 205. Principafgørelse: Arbejdsskadestyrelsen ikke fastsætte ufravigelig svarfrist 2 uger
 206. hjælp og støtte københavns kommune ?
 207. Polyartrose...(osteoartrose)
 208. Kommune skal betale renter ved efterbetaling af ledighedsydelse
 209. Nye rejseregler/pensionister fra 15/1 2017
 210. Apotek: henstandsordning til alle med meget store medicinudgifter
 211. Kørselsfradrag for handicappede og kronisk syge
 212. Hvad er konsekvensen, når en borger ikke vil medvirke til sin sags oplysning?
 213. Seniorførtidspension: forudsætninger i Pixiudgaven
 214. Sygedagpenge m. tilbagevirkende kraft/dom - afgørelse forældelse i Landsretten snart
 215. Næstehjælperne: støtter kontanthjælpsmodtagere
 216. Transportgodtgørelse: tilfælde som ikke kan fradrages i kontanthjælpen
 217. Revalideringsydelse og optjening af ferie
 218. Når borgeren har været igennem sit første ressourceforløb
 219. Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
 220. Befordrings godtgørelse.
 221. Underskrift i afgørelsersager iflg. FVLs § 32 b, stk. 1
 222. Tilbud til smerte, ryg, skulder, bevægelsesapparatet, diagnoser af enhver art.
 223. Om at have eller skaffe oplysninger i en social sag
 224. Sygeguide.dk hurtigt overblik
 225. Forhøjet boligstøtte til flere – 2017
 226. Hvor arbejder Kirurg Per Pallesen i dag?
 227. Retssikkerhed - Anstændighed - Retfærdighed - Når lov modsiger hensigten
 228. Samtykkeerklæring, skal - skal-ikke?
 229. Har du haft kontaktet Ankestyrelsen imellem den 5 - 17 april
 230. Normaliseringsprincippet: Ret til et liv så nær det normale som muligt
 231. Din daglige transporttid ved anvist arbejde.
 232. Ny lov sikrer langt flere arbejdsskade-erstatning
 233. Diagnoser, viden om............
 234. Mini-Fleksjob 7 1/2 time
 235. En artikel, som beskriver vores situation. Bør læses med alvor
 236. Svarfrist fra Sagsbehandlere
 237. 2020 Hvornår bliver DU/I ramt af den gensidige forsørgerpligt??
 238. Forbrugsvare eller hjælpemiddel. Egenbetaling eller ej?
 239. Undgå at miste dine feriedagpenge: Sådan søger du 26. marts 2020
 240. Enkeltydelse beboerindskudslån
 241. Lægerne har metodefrihed, uden den store kontrol
 242. Hvordan logger nye medlemmer sig ind på k10?
 243. Danmarks største private blog om socialrådgiveruddannelsen, retssikkerhed, love/regle
 244. Hvis sygdom banker på din dør, børn som voksne.
 245. Forvaltningsret For dig og mig
 246. Hjælpemiddelbasen Socialstyrelsen Principafgørelser
 247. Overgangen til voksenlivet for unge med handicap
 248. Muskelsvindfonden med stor viden & erfaring
 249. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder
 250. Ulykke, erstatning, forsikring, afvisning etv