K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-07-2014, 19:53   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt vs journaliseringsliste

Der findes en lovbunden frist på 10 kalenderdage, når du søger aktindsigt ved det offentlige, hvor du under normale omstændigheder skal modtage aktindsigten inden udgangen af de 10 kalenderdage.

De 10 kalenderdage er ikke valgt tilfældigt men er en juridisk vigtig frist, der skal overholdes, fordi ved manglende overholdelse af aktindsigten kan det foranledige en udsættelse, af en given ankesag.

http://130.225.180.61/cfje/Kildebase...df?OpenElement

Journaliseringsliste.

Ombudsmanden har desuden udtalt, at der ved meddelelse af aktindsigt automatisk også bør gives aktindsigt i journallisten
37.


Hvad er en journalliste?

Journallisten er en liste, oversigt eller fortegnelse, der angiver hvilke dokumenter, bl.a. ind- og udgående post, som er journaliseret i forbindelse med en sag.

Retten til aktindsigt i en sådan liste er udtrykkelig sikret i offentlighedsloven § 5, stk. 1, nr. 2.
Journallisten skal ikke forveksles med en ”journalplan”, som er en oversigt
over myndighedens sagsområde opdelt i sagsgrupper med dertil knyttet nummereringssystem.

Hvorfor bede om aktindsigt i en journalliste?

Journallisten skal sikre, at myndigheden selv og borgere, der søger aktindsigt, kan få et overblik over dokumenterne i en sag.
Pointen med at få aktindsigt i journallisten er således, at man ud fra listen og
de dokumenter, man har fået udleveret fra myndigheden, skal kunne se, hvilke
dokumenter, der ikke er givet aktindsigt i.

En myndighed kan ikke nægte aktindsigt i journallisten med henvisning til, at
sagens dokumenter hel eller delvist er undtaget fra aktindsigt. Det er kun muligt i de tilfælde, hvor journallistens indhold i sig selv kan undtages helt eller delvis med hjemmel i offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser.

Retten til aktindsigt i journallisten er særskilt sikret i offentlighedsloven § 5, stk.1, nr. 2, og det betyder, at journallisten ikke kan undtages fra retten til aktindsigt med den begrundelse, at der er tale om et internt arbejdsdokument.
Ombudsmanden har udtalt, at der ved meddelelse af aktindsigt automatisk også bør gives aktindsigt i journallisten

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-07-2014 kl. 19:56.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-01-2015, 09:58   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Håndbog for aktindsigt

http://aktindsigtshaandbogen.dk/aktindsigtssagen.html

Her finder du først en grafisk oversigt over aktindsigtssagens forløb og dernæst en såkaldt quick guide til sagsbehandlingen i aktindsigtssager, som i kort form gennemgår de enkelte sagsskridt med udgangspunkt i den praktiske virkelighed for sagsbehandleren. I tilknytning hertil finder du en række kommentarer til de fleste bestemmelser i den nye lov, som uddyber quick guidens enkelte afsnit (sagsskridt). Du skal være opmærksom på, at der under dette menupunkt alene findes korte eksempler på begrundelsestekst til brug for afgørelsen af en aktindsigtssag mv., mens eksempler på afgørelser i fuld færdig form, der også indeholder afsnit om meroffentlighed og klagevejledning mv., kan findes under menupunktet "Skabeloner".

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-01-2015, 11:25   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Pligtmæssig journaliseringsordning

http://jm.schultzboghandel.dk/upload...bet/kap25.html

Hvor det fremgår, at aktindsigt, journaliseringsordning etc ikke bare er smålig krav, som k10 tager op, men noget det offentlige tager dybt alvorligt.

http://130.225.180.61/CFJE/lovbasen....t_2011_web.pdf

Side 9

Journaloversigt
Offentlighedsloven har fastsat en udtrykkelig ret til aktindsigt i jour-
naloversigten i en sag (ofl § 5 stk.1, nr.2). Den gælder både for elektro-
niske og manuelle sagsoversigter, og uanset om myndigheden bruger
betegnelsen journal, journalkort, database, kartotek, sagsregister, sags-
fortegnelse, sagsliste eller andet
.

Når du søger aktindsigt skal du vide og kende til reglerne.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 21-01-2015 kl. 11:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-03-2015, 09:16   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden udtaler..

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/201...0314233403.htm

Et eksempel var stramningen af svarfristen fra 10 til syv arbejdsdage.

- De nye tidsfrister er strenge, men det er der en grund til, for det er vigtigt, at medierne ikke kun får det, de har krav på, men også at de får det hurtigt. Fristerne er til for at blive overholdt, siger Jørgen Steen Sørensen.


Denne gang om aktindsigt ifm offentlighedsloven, men reglerne er de samme, som når borgeren søger aktindsigt eller søger om hjælp.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-07-2015, 08:52   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Een af mange grunde til at søge aktindsigt

http://www.avisen.dk/patienter-der-e...hu_335623.aspx

Der er massive problemer med journalerne på hospitalerne. Flere er fyldt med fejl, mangelfulde eller også er de helt forsvundne, lyder det fra patienterne.

Hvis ikke du søger aktindsigt i din sociale sag, vil du først opdage fejl og mangler, når du nogle år efter start, opdager de mange fejl i oplysningerne i din kommunale journal.

Du kan spilde år, hvis ikke du følger vores råd om at søge aktindsigt ved alle, læger, speciallæger, hospitaler, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og kommunen.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2015, 21:34   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved login, sundhed.dk

http://www.k10.dk/showthread.php?p=331482#post331482

https://www.borger.dk/Sider/Aktindsi...ntjournal.aspx

Aktindsigt i patientjournal

Se din log på sundhed.dk

Her kan du få indsigt i, hvem der har set dine personlige oplysninger på sundhed.dk, hvilke oplysninger de har set og hvornår. Vær opmærksom på, at ikke alle sygehuse endnu har gjort disse oplysninger tilgængelige.

Se din log på sundhed.dk (nyt vindue)


https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-log/min-log/


Min log

I Min log kan du se, om der har været slået op i dine personlige sundhedsoplysninger, og hvilke oplysninger det drejer sig om. Finder du i Min log på sundhed.dk opslag, som du mener er uberettigede, eller ønsker du at få spærret for dine data, bedes du venligst rette henvendelse til den dataansvarlige part.

Log på for at få adgang til Min log. Hvis du allerede er logget ind med NemID på fx skat.dk eller borger.dk, kan du bare klikke på linket


Hvordan en aktindsigt ved andre kommunale afdelinger vil blive modtaget kender vi endnu ikke, men arbejder på det.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-02-2016, 18:14   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden om aktindsigt 10 kalenderdage

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...a_aktindsigt_/

Sene svar på aktindsigt kræver en god forklaring

30. august 2011

Hvis en borger eller journalist ikke får svar inden for 10 dage når han eller hun har bedt om aktindsigt, skal myndigheden forklare hvorfor det trækker ud. Denne regel i offentlighedsloven understreger ombudsmanden i en sag om den såkaldte Burka-arbejdsgruppe, og han beskriver samtidig hvilke krav der stilles til forklaringen.


”Efter offentlighedsloven skal afgørelser om aktindsigt træffes hurtigt fordi det ofte er af essentiel betydning at pressen eller andre får hurtig indsigt. Derfor kræver loven også at myndigheder giver grunden til at det tager mere end 10 dage”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.


Myndigheden skal beskrive den eller de grunde der har ført til at der endnu ikke er truffet afgørelse. En generel, bred beskrivelse er ikke nok. Det vil ifølge ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen blandt andet sige at myndigheden skal forklare hvilke juridiske overvejelser den er i gang med, eller om den f.eks. har bedt om en udtalelse fra en anden myndighed.


Hver fjerde klage om aktindsigt som Folketingets Ombudsmand får fra journalister, handler om sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden ser ofte sager hvor myndigheden blot henviser til ”principielle overvejelser” når den ikke kan overholde lovens krav om hurtig sagsbehandling.


”Og det er ikke godt nok. En borger har krav på en vis konkretisering”, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2017, 19:52   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opb

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183578

Journalføringspligt og -ansvar

§ 5. Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1.

Stk. 2. Det påhviler autoriserede sundhedspersoner, som benytter medhjælp ved udøvelsen af virksomheden, at sikre, at også behandling, der udføres af medhjælpen, bliver journalført, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. På plejehjem, botilbud og lignende har ledelsen ansvaret for at sikre, at behandling på stedet, som udføres som medhjælp for autoriserede sundhedspersoner, bliver journalført.

§ 6. Der skal føres patientjournaler ved behandling af patienter på offentlige eller private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis, i forbindelse med behandling i private hjem, herunder vagtlægeordninger samt på offentlige og private institutioner.

§ 7. Enhver autoriseret sundhedsperson er ansvarlig for indholdet af sine optegnelser i journalen, jf. dog stk. 3.


Stk. 2. Anvendes diktat eller lignende til brug for journalføring skal den autoriserede sundhedsperson sikre, at diktatet er lagret korrekt på det anvendte medie inden overgivelse til teknisk bistand med henblik på indførelse i journalen.

Stk. 3. En autoriseret sundhedsperson, der er ansat på et sygehus eller en klinik omfattet af § 4, stk. 1 og 3, og som anvender teknisk bistand til indførelse af diktat eller lignende i patientjournalen, er ikke pligtig til at efterkontrollere optegnelsen, medmindre konkrete omstændigheder svækker formodningen om, at den tekniske bistand varetages korrekt.

PHHMW

Hvad der skrives i dine journaler bliver senere grundlaget for en given AFGØRELSE for dit videre sociale og økonomiske liv.

Du skal vide og forstå hvad andre skriver om dig i din journal. Naturligvis.

Eventuelle mangler eller fejl i din journal skal du kontrollerer, fordi ingen andre gør det.

Derfor SØG AKTINDSIGT ved alle du har været i forbindelse med, behandlet ved.

NATURLIGVIS!..... ikke i afslutningen lige før en afgørelse med fra start, løbende aktindsigt.

Du vil fortryde bitterligt, hvis ikke du følger dette råd.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-08-2017, 23:09   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vejledningspligten, aktindsigtshåndbogen

http://aktindsigtshaandbogen.dk/sags...igt-fvl-7.html

SAGSDISCIPLIN

Aktiv information (§ 17)
Journaliseringspligt (§ 15)
Notatpligt (§ 13)
Vejledningspligt (FVL § 7)

Kammeradvokaten


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2018, 23:50   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ricky oplyser om løbende aktindsigt...

17. juni 2014 af Ricky Magnussen.
Vedr aktindsigt og løbende aktindsigt...
Bliver du nægtet at få aktindsigt eller løbende aktindsigt , så se her...
Det er noget alle kan gøre brug af, når i søger aktindsigt i Jeres sager.
"Det betyder at ALLE mennesker, med almindelige jobcenter sager, og almindelige sager i alle andre forvaltninger SKAL have løbende aktindsigt i deres sager, hvis de beder om det.
En løbende aktindsigt betyder, at kommunen af egen drift og med jævne mellemrum SKAL fremsende de sagsakter der kan være indgået i sagen.
SÅ HUSK principafgørelse F-1-05, hvis kommunen ikke vil give dig løbende aktindsigt."

Link til principafgørelse F-1-05:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=154921
https://www.facebook.com/privatraadg...09476362424206Så er Ricky lige så stille vendt tilbage fra ferie. De næste dage er der så en del Rehab-møder på programmet.

Der er også kommet en del fine afgørelser til borgere rundt omkring i den senere tid, men i sær én er værd at gå i lidt detaljer med.

Hold tungen lige i munden, for nu kommer en længere redegørelse, men den kan være vigtig for rigtigt mange mennesker:

Vi har flere gange haft mere end almindeligt besvær med at få aktindsigt i jobcenter sager, og det er især Vejen og Haderslev Kommuner som er meget dygtige til IKKE at følge lovgivningen.

Vejen Kommune holder (indtil i dag i hvert fald) strengt på at der ikke er noget som hedder løbende aktindsigt, og her har de flere gange henvist til en udtalelse fra Ombudsmanden.
Det pudsige er bare her, at den udtalelse fra Ombudsmanden handler om en journalist der spørger ind til generelle ting i en forvaltning, og altså IKKE kan bruges over for en borger eller os som partsrepræsentanter, hvorfor vi (og borgeren) jo har en SPECIFIK interesse i en enkelt sag. Ankestyrelsen skriver også specifikt at Vejen Kommune ikke kan bruge udtalelsen.

Vores modsvar har altid været at Principafgørelse F-1-05 gælder for den enkelte borger, men dette har Vejen Kommune (og andre kommuner) valgt at se stort på.

Vi klager selvfølgelig, og har i dag, og endda MEGET hurtigt fået en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen skriver i uddrag:

"Du havde ret til løbende aktindsigt i din sag. Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse."

Og her et uddrag af begrundelserne:


"Din partsrepræsentant har i klagen anført, at der IKKE foreligger faktorer der gør, at principafgørelse F-1-05 ikke skal efterleves"

"Vi vurderer at kommunen var forpligtet til at give aktindsigt i din sag om sygedagpenge. Vi mener derfor, at det ikke var tilstrækkeligt, at give aktindsigt i forbindelse med at der skal træffes afgørelse i sagen."

"Vi har lagt vægt på, at en part har ret til at få aktindsigt i en sag, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse, og at parten som udgangspunkt har ret til løbende aktindsigt".

Det betyder at ALLE mennesker, med almindelige jobcenter sager, og almindelige sager i alle andre forvaltninger SKAL have løbende aktindsigt i deres sager, hvis de beder om det.

En løbende aktindsigt betyder, at kommunen af egen drift og med jævne mellemrum SKAL fremsende de sagsakter der kan være indgået i sagen.

SÅ HUSK PRINCIPAFGØRELSE F-1-05, hvis kommunen ikke vil give dig løbende aktindsigt.

Fra tid til anden hjælper vi også me at skrive klager over andre ting i forvaltningerne, end det normale.

Vi skrev i januar 2013 en klage for et ungt par somvar mødt af et krav om tilbagebetaling af friplads på over 240.000,-

Denne sag vandt vi også i dag, og det betyder nu at den gæld kommunen mener familien har, og som har blokeret for mange ting er slettet.

Denne sag vandt vi, i det vi kunne dokumentere at Kommunen på ingen måder havde vejledt borgeren korrekt.
Og mangelfuld eller helt manglende vejledning leder i den sociale lovgivning til at en afgørelse helt bortfalder.

phhmw

Tak, til Ricky

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:57.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension