K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 03-02-2008, 04:57   #1
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Vigtigt at vide hvis du skylder penge..

Jeg har fået nogle link ang skatte restancer og indrivelse af gæld ...

Og må indrømme at jeg aldrig havde hørt om de regler før men at de i den grad kan komme til nytte for os der har gæld til skattevæsnet og som er på den ene eller den anden overførselsindkomst..

Jeg sætter spørgsmålene på også kan i selv gå ind og læse det hele, og jeg vil kraftigt opfodre alle der betaler penge tilbage til skat eller som har et lavt fradrag pga skatteopkrævning at læse det og evt sende det til deres lokale skattekontor ....

Citat:
Til skatteministeren (Kristian Jensen). (29/11 07) af:
Line Barfod (EL).
Spm i fuld tekst


Vil ministeren oplyse, om han vil tage initiativ til, at der bliver en fast procedure for, at der først indregnes restskat i en borgers forskudsskat, når SKAT har undersøgt at borgeren ikke efter de nye regler om inddrivelse har så lav indkomst, at der ikke er betalingsevne?


Skr begrundelse:

De nye regler om inddrivelse beskytter borgere på kontanthjælp, førtidspension og andre lave indkomster mod lønindeholdelse for offentlig gæld. Og efter de samme regler kan en borger kontakte SKAT og få taget en indregnet restskat ud af forskudsopgørelsen, da der kan være tale om op til 1.000-1.500 kr. om måneden, hvilket er rigtig meget i et stramt budget.

Men mange borgere kender ikke disse regler, deres sagsbehandlere heller ikke. Og når SKAT næste år ophører med automatisk at udsende forskudsopgørelse, er det slet ikke sikkert, at de opdager at der er indregnet forskudsskat.

Derfor bør SKAT efter spørgerens opfattelse undersøge, om der er betalingsevne, før de indregner forskudsskat.

Svar dato:11/12 07

Læs svaret her http://www.ft.dk/doc.aspx?/samling/2...1211/index.htm
Også lige en til her

Citat:
Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af svar på S 42, oplyse, så enkelt skrevet, at

selv spørgeren kan forstå det, om ministeren vil sikre, at SKAT ikke må indregne restskat i en borgers forskudsskat, hvis borgeren har en lav indkomst, nøjagtig ligesom SKAT ikke må foretage lønindeholdelse?

(Spm. nr. S 196).Svar:

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at jeg finder det meget vigtigt, at borgerne bliver informeret om de rettigheder, de har. Det gælder naturligvis også spørgsmålet om skattebetalingen.


Som jeg nævnte i mit svar på spørgsmål S 42, indeholder kildeskattelovens § 61, stk. 3, reglerne om indregning af restskat under et vist beløb i næste års forskudsskat. Hvis der f.eks. for indkomståret 2006 skal betales restskat, vil restskat op til et beløb på 16.800 kr. blive indregnet i forskudsskatten for 2008 med et tillæg på 7 pct.

Jeg finder, at indregningen af restskatter er en både effektiv, og for langt de fleste borgere en rimelig måde at opkræve restskatter.

De pågældende skatteydere slipper således for at skulle betale restskat under et vist beløb over tre rater, normalt i september, oktober og november i året, der følger efter indkomståret.

Endvidere kan ordningen bidrage til, at borgerne undgår, at komme i restance med betalingen af deres restskat med deraf følgende stigning i restancen hidrørende fra renter og omkostninger mv.Det fremgår af årsopgørelsen, som sendes ud på papir om foråret, om der skal indregnes restskat i det kommende års forskudsskat og med hvilket beløb. F.eks. fremgår det af årsopgørelsen for 2006, som blev udsendt i foråret 2007, hvilke restskatter der vil blive indregnet i forskudsskatten for 2008.

Med udgangspunkt i disse oplysninger kan borgere, der på grund af indkomstforholdene ikke har nogen betalingsevne søge om henstand med den indregnede restskat.

Der kan gives hel eller delvis henstand, hvis skyldner ikke har en aktuel betalingsevne på ansøgningstidspunktet, eller ikke forventes at have en betalingsevne i det indkomstår, hvor der vil ske indregning af restskatten. Henstand kan gives uanset at restskatten efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, sidste pkt., anses for betalt.

Det beløb, der gives henstand med, trækkes ud af forskudsregistreringen og omdannes til et skattetilsvar som B-skat eller restskat.

Som det fremgår af mit svar på spørgsmål S 42 bliver der i SKATs inddrivelsesvejledning, der kan ses på www.skat.dk orienteret om denne henstandsmulighed. Jeg mener, at det er en betryggende måde at informere borgerne på.

Det er formentlig teknisk muligt maskinelt at udsøge borgere med en indkomst under en nærmere fastsat grænse og undlade at indregne restskat for disse, men det vil af tekniske grunde ske på grundlag af oplysninger, som måske ikke længere er aktuelle.

F.eks. må en undladelse af indregning restskatter i forskudsskatterne for 2008 baseres på indkomstlysningerne for 2006. Det kan f.eks. komme til at betyde, at borgere, der i 2006 ikke havde betalingsevne, men som i 2008 har betalingsevne, ikke får indregnet restskat.

Omvendt kan der blive tale om, at borgere, der i 2006 havde betalingsevne, ikke har det i 2008. Disse borgere vil i forskudsskatten for 2008 få indregnet en eventuel restskat. En ordning som beskrevet vil efter min mening bidrage til at skabe mere usikkerhed end sikkerhed, og jeg kan derfor ikke gå ind for at arbejde videre med en sådan løsning.
Det vil sige at har du en lille indkomst (førtidspension og derunder) så kan de ikke bare regne en evt restskat med ind i dit fradrag for 2008 (jeg kender en der har fået et personfradrag nedsat med 2000 pga restskat) ligeledes kan de heller ikke bare skrive til dig at de laver tilbageholdes af evt gæld til det offentlige uden at de har lavet en betalingsevne vudering på dig...

Det må jo siges at være en af de ting de igen har glemt at oplyse borgene om, så får du enten tilbageholdt i dine udbetalinger pga offentliggæld eller har et lavt fradrag pga restskat så er det nu du skal sende et pænt brev til dit skatte kontor

MVH

Hejdien
  Besvar med citat
Gammel 03-02-2008, 18:55   #2
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Ældresagen har beskrevet meget om restskat mv.

Citat:
Ved afgørelsen om indeholdelse skal der overlades det nødvendige til eget og familiens (husstandens) underhold. Der skal derfor i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af betalingsevnen.

For at SKAT kan foretage den nødvendige vurdering, skal man opgøre sine indtægter og udgifter og opstille et budget.

Budgetskema fremsendes af SKAT, når det meddeles, at myndigheden vil iværksætte indeholdelse af løn, pension mv. Man har en frist på 14 dage til at udfylde og indsende budgetskemaet. Sker dette ikke, iværksættes inddrivelsen med den fastlagte indeholdelsesprocent, se ovenfor.

Ved vurdering af betalingsevne skal indtægter og udgifter gøres op. I denne beregning skal indgå et rådighedsbeløb på 5.000 kr. (2008) om måneden til kost, tøj, fornøjelser mv. Er man gift eller samlevende, forhøjes beløbet med 1.960 kr. (2008) Der tages endvidere hensyn til særlige udgifter som følge af sygdom eller handicap hos skyldneren eller dennes ægtefælle/samlever.

De udgifter, der kan medregnes, skal være rimelige og nødvendige faste udgifter, der står i forhold til familiens størrelse og økonomiske forhold.

Boligudgifter indgår som hovedregel på udgiftssiden. Hvis disse ikke er realistiske i forhold til familiens størrelse eller økonomiske formåen, kan det blive nødvendigt at finde en anden bolig. De udgifter, der kan blive tale om, er husleje fratrukket evt. boligstøtte, eller hvor man har egen bolig, terminsydelser, ejendomsskatter, renovationsudgifter, fællesudgifter til ejerlejlighedsforening, bygnings- og brandforsikring og lignende.

El, gas, vand og varme er også boligudgifter, der kan medregnes. Derimod er udgifter til sommerhus ikke nødvendige, hvorfor der ikke tages hensyn hertil.

Har man bil, afhænger det af, at bilen er nødvendig for beskæftigelse, om udgifterne kan medregnes i budgettet. Det er kun rimelige udgifter i direkte forbindelse med arbejdet, der kan medregnes. Også udgifter til transport på grund af handicap kan anerkendes som nødvendige.

Betaler man fagforenings- og/eller a-kassekontingent og efterlønsbidrag, vil dette blive anset for nødvendige udgifter.

Afdrag på lån (ikke til bolig eller bil), som ægtefællen hæfter for, kan medtages i det omfang, afdragenes størrelse ikke overstiger ægtefællens nettoindkomst, med fradrag af halvdelen af øvrige udgifter, som kan medtages. Afdrag på egen gæld vil kun i sjældne tilfælde blive accepteret.

Endelig vil nødvendige medicinudgifter, briller o.lign. blive anerkendt som udgifter, der kan medregnes.

Myndigheden kan ændre afdragsbeløbet, hvis man får ændrede økonomiske forhold.

Hvis man kan godtgøre, at man ikke er i stand til inden for de nærmeste år at kunne betale sin skattegæld, eller ganske særlige forhold taler for det, f.eks. en situation man uforskyldt er kommet i, kan SKAT bevilge eftergivelse, henstand eller afdragsvis betaling i henhold til ovennævnte.
Læs mere her:

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/default.aspx
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-02-2008, 22:26   #3
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Citat:
Boligudgifter indgår som hovedregel på udgiftssiden. Hvis disse ikke er realistiske i forhold til familiens størrelse eller økonomiske formåen, kan det blive nødvendigt at finde en anden bolig. De udgifter, der kan blive tale om, er husleje fratrukket evt. boligstøtte, eller hvor man har egen bolig, terminsydelser, ejendomsskatter, renovationsudgifter, fællesudgifter til ejerlejlighedsforening, bygnings- og brandforsikring og lignende.
Lige den her har jeg været udsat for , jeg var med som bisidder ved et møde ved skattevæsnet og her var husleje udgiften 5000 kr for en voksen og et barn...

De sagde godt nok ikke at vedkommen kunne flytte men hun var da lige inde og berøre emnet..

Jeg kunne så godt tænke mig at vide om skat hjælper med at finde en biligere egnet bolig , i det ovenævnte tilfæde var borgeren bosiddene i en 2 værelses lejlighed med et barn....

og det kan da vist ikke gøres mindre... vel....

Jeg ville ikke hellere noget end at flytte hvis jeg kunne , jeg betaler feks 6200 for en tre værelses lejlighed, og nu flytter den næste af ungerne hjemmefra , så er der kun mig og datteren tilbage

Jeg ved at der her i bebyggelsen er 3 værelses lejligheder til 4500 kr og sådan en tog jeg gerne ....

Men de er jo ikke til at få fat i jeg kunne så som andre vælge at bo i en 2 værelses med min datter (det overlevede jeg nu nok , har trods alt boede i flere år med to børn i 3 værelser )

men logikken i alt det volapyk her er ... hvis jeg får en billigere lejlighed hvordan skaffer jeg så penge til indskuddet og hvad med afdrag til evt lån til at flytte, det er der ikke noget logik i vel ??


Og ja ja jeg indrømmer jeg kan ikke vende mig til at nr 2 nu også forlader mig, men samtidig bliver det da noget at man ved et migræneanfald kan lægge sig i sin seng i stedet for på sofaen ... for man kan altid være sikker på at migræne kommer når ungerne har kammerater hjemme
  Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 01:38   #4
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Om gæld til kommuner og forældelsesfrist på 3 år

Forældelsesfrist for gæld plejer at være 5 år, men er nu i visse tilfælde sat ned til 3 år.

Citat:
Til samtlige kommuner m.v.

Orientering om ny bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af
tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik

Arbejdsdirektoratet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om kommunernes
opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik. Bekendtgørelsen
træder i kraft 1. januar 2008.
Bekendtgørelsen har nr. 1341 af 4. december 2007 og kan findes på direktoratets
hjemmeside www.adir.dk og på www.retsinformation.dk. Bekendtgørelsen
ophæver den hidtidige bekendtgørelse nr. 1056 af 7. november 2005
og ændringsbekendtgørelse nr. 1248 af 6. december 2006.
I bekendtgørelsen er indarbejdet den nye forældelsesfrist på 3 år, der følger
af Justitsministeriets lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer
(forældelsesloven) og lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige
lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v.
Den nye forældelseslov erstatter de hidtil gældende forældelsesregler i Danske
Lov 5-14-4 fra 1683 og lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse
af visse fordringer (1908-loven).
Der er som følge heraf foretaget følgende konsekvensændringer i bekendtgørelsen:
• I § 9 og § 11, stk. 2, er bortfald af tilbagebetalingskrav ændret fra 5 år
til 3 år.
• I § 20 er der lavet en overgangsbestemmelse, som tager udgangspunkt
i den overgangsbestemmelse, som findes i Justitsministeriets
lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser
om forældelse af fordringer m.v.
Stormgade 10
Postboks 1103
1009 København K
Tlf. 38 10 60 11
Fax 38 19 38 90
[email protected]
www.adir.dk
Vores sag
05-22-0031
alh
Y1
Orienteringsbrev til kommunerne nr. 20/07
17. december 2007

http://www.adir.dk/graphics/informat...obrev07020.pdf
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 01:49   #5
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Fra www.retsinformation.dk

Citat:
Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=113412


Og lov om aktiv socialpolitik er her:

Citat:
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=113596
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 03:28   #6
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Talking Talmagi i SKAT pga. bonusordning til chefer

DR1 S117 tor 07 feb 23:33:09
DR NYHEDER INDLAND 23:30

ANSATTE:SKAT I KREATIV BOGFØRING

Helt uhørt står medarbejdere i
skattevæsenet offentligt frem og
beskylder Skat for talmagi, der skal
sikre overholdelse af måltal og bonus
til cheferne,


To ansatte i inddrivelsesafdelingen i
København har henvendt sig til
Folketingets skatteudvalg med "nødråb".

Det københavnske skattecenter lå under
de måltal, der bestemmer chefernes
bonus.


Det kan nemlig bedre betale sig at
afskrive dårlige betalere end at
inddrive gæld, hvis man skal nå de
måltal, der bestemmer chefernes bonus.


http://www.dr.dk/nav/tekstttv/indexx.htm
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 03:39   #7
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Retssikkerhed hos SKAT

Dystre udsigter for retssikkerheden ... også i SKAT. (k10 kender fremgangsmåden i fleks- og pensionssager.)

Citat:
Skatteudvalget, Alm. del - Bilag 73

Citat:
Mine 2 sager (den ene som beskrevet) bekræftede eksperters viden om, hvordan Skattesager behandles i Retssystemet, og at borgere og virksomheder ikke har nogen retssikkerhed.
Den anden sag er værre, da Skat i den laver dokumentfalsk for at dække over egne fejl. Her holdes hånden over Skat ved at man nægtes at få sager fuldt belyst.

Vi har ingen retssikkerhed mere i Danmark når det gælder sager mod Skat.
www.ft.dk
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 03:50   #8
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
"Sminkede" restancetal

Sikke nogle hyggelige spørgsmål i Skatteudvalget.


Citat:
Skatteudvalget, Alm. del - Spørgsmål 86Spm. om ministeren kan bekræfte, at ledelsen på visse af landets skattecentre eftersigende sminker restancetal, når deres måltal ikke er opfyldt, til skatteministeren

Spørgsmålets ordlyd: Kan ministeren bekræfte, at ledelsen på visse af landets skattecentre eftersigende sminker restancetal, når deres måltal ikke er opfyldt?
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 03:56   #9
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Og så lige et "hyggespørgsmål" om inddrivelseschefen

Sikke de "hygger" sig.

Det er sandelig nogle "søde fyre" - dem i inddrivelsesafdelingerne.

Læs her om bossen, der ville betale penge under bordet for en grund i Spanien.

Det skal de nu diskutere i Skatteudvalget.

Tja... og de vil hive hver en 5-øre ud af de fattige.

http://www.ft.dk/samling/20072/almde...204/523835.PDF
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2008, 04:13   #10
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Borgernes samlede gæld, som SKAT skal inddrive

Skatteudvalget, Alm. del - Spørgsmål 77


Citat:
Ministeren bedes oplyse størrelsen af danskernes samlede gæld til det offtentlige, som er til inddrivelse i skatteregionerne, opgjort pr. ultimo december 2005, ultimo december 2006 og ultimo 2007. Opgørelsen ønskes specificeret på følgende restancearter:

- personskatterestancer (B- og restskatter mv.)
- virksomhedernes indeholdte A-skatter
- moms og toldafgifter
- sociale krav herunder underholdsbidrag
- bøder og restancer til politiet
- øvrige krav Restancebeløbene bedes indeholde afgangsførte, uerholdelige krav, der stadig er retskraftige. Størrelsen af de samlede uerholdelige krav afgangsført i årene 2005 og 2006 bedes oplyst særskilt.
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Udlandet skylder hver dansker kr. 120.000 halse Politik og Samfund 3 28-06-2013 12:18
Vi skylder 57.240.000.000 kroner i skat .... Lunasdatter Politik og Samfund 22 27-11-2011 02:06
Så meget skylder de unge i Norden væk brøkpensionist Politik og Samfund 0 18-12-2010 22:26
skylder for børnehave frupia1 Alt det andet 9 11-09-2010 10:01
Socialrådgivere skylder jobcenter 482.540kr buster Politik og Samfund 2 05-09-2010 11:21
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:07.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension