K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål ang førtidspension efter 2003 dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 21-08-2021, 17:23   #1
JacobT
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2016
Indlæg: 25
Styrke: 6
JacobT er ny på vejen
Hvordan foregår en godkendelse af FTP i kommunen?

Jeg er lidt nysgerrig efter at vide hvordan processen egentlig er i en kommune, når det handler om at tilkende ftp.

Der står i reglerne at det er kommunalbestyrelsen der godkender. Betyder det, at et eller andet udvalg lægger det frem på et byrådsmøde, f.eks. som et lukket punkt, og i givet fald: hvilket udvalg er det så?

Nogen der har lidt indsigt?
pft.
JacobT er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-08-2021, 21:08   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Her lidt viden JacobT

Rehabiliteringsteamets sammensætning som "Indstiller" til "Pensionsnævnet" hvor der ikke findes klagemulighed for en "Indstilling".

Pensionsnævnet er ikke pligtig til at følge Rehabiliteringsteamets "Indstilling"

https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338

"Pensionsnævnet" som afgører en sag, hvor man kan anke/klage over "afgørelsen"

Det er kommunen som besætter medlemmerne i "Pensionsnævnet"

Find din personlige kommune her:
https://www.k10.dk/showpost.php?p=362599&postcount=45

"Pensionsnævnet"
https://www.k10.dk/showthread.php?t=32798

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-08-2021, 16:27   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skrivelse med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension

Mette Frederiksen Socialdemokratisk Beskæftigelsesminister:

https://www.youtube.com/watch?v=4shGnmemrx4

Skrivelse med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2003/9118

""En lægeerklæring må ikke ved sit indhold bidrage til at skabe usikkerhed hos patienten om, at den endelige beslutning om tildeling af sociale ydelser tages af kommunen.

Det påhviler pensionsmyndigheden nøje at beskrive formålet, når den indhenter lægelige oplysninger, så lægen kan indrette sin besvarelse i overensstemmelse hermed og medtage de oplysninger, der er relevante.

Lægeerklæringer skal udfærdiges i overensstemmelse med lægelovens forskrifter. Her står der, at lægen omhyggeligt og neutralt skal beskrive sine lægelige iagttagelser om sygdomme eller forhold, som lægen har det fornødne lægelige kendskab til. Lægen kan i relevant omfang beskrive borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelt foreliggende sygdomme herunder også beskrive sygdomsreaktioner ved forskellige arbejdsfunktioner.

Det er vigtigt at pointere, at læger ikke har det fornødne socialfaglige kendskab til arbejdsmarkedet og støttemuligheder efter den sociale lovgivning m.v. til at vurdere, om en borger har ret til førtidspension.

Den attestudstedende læge er heller ikke ansvarlig for, at der træffes en juridisk korrekt afgørelse.

Kommunen eller ankeinstansen afgør suverænt hvilken social ydelse, borgeren har ret til.


Kommunen skal reagere på lægeerklæringer, der indeholder synspunkter om patientens ret til sociale ydelser, og ikke blot acceptere sådanne erklæringer, der indgår i dokumentationen i sagen.

Kommunen kan fx rette henvendelse til den attestudstedende læge og bede om en attest, der er i overensstemmelse med aftalen med Lægeforeningen. Ved strid mellem kommunen og den attestudstedende læge kan attesten indsendes til » Kontaktudvalget « og her vurderes af KL og Lægeforeningen.

Det kan forekomme, at kommunen ikke er enig i den undersøgende læges konklusion om borgerens funktionsevne i forhold til forskellige arbejdsfunktioner.

Da må kommunen redegøre for sin vurdering og anføre en faglig forklaring som fx begrunder, hvorfor kommunen ikke finder det dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt nedsat på trods af det beskrevne funktionsevnetab.

Kommunen kan også pege på, hvorfor borgeren på trods af det beskrevne funktionsevnetab fortsat kan udføre konkret angivne arbejdsfunktioner.

Eller kommunen kan vælge at indhente yderligere dokumentation fx ved arbejdsprøvning eller en ny lægeerklæring
.""


LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling

https://www.laeger.dk/forslag-om-soc...ndling-lae-165

LÆ165

https://www.laeger.dk/sites/default/files/la165.pdf

Find LÆgeattester her:

https://www.laeger.dk/find-attest

https://www.laeger.dk/attestnoeglen

Mest brugte attester:

LÆ 125: Statusattest
LÆ 285: Attest til sygedagpengeopfølgning
LÆ 265: Attest til rehabiliteringsteam

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-08-2021, 22:28   #4
JacobT
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2016
Indlæg: 25
Styrke: 6
JacobT er ny på vejen
Tak for links.

Jeg så på listen over forskellige kommuner, at rehabiliteringsteamet i Brøndby kommune har kompetencen til at afgøre en sag om ftp. Man har altså afskaffet pensionsnævnet i Brøndby.

Svaret må så være, at selvom reglerne nævner kommunalbestyrelsen, så er beslutningskompetencen i praksis uddelegeret til en særlig gruppe medarbejdere i kommunen. Det vælger de fleste kommuner så at kalde et pensionsnævn eller -team.

Sidst redigeret af JacobT; 30-08-2021 kl. 22:31.
JacobT er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-08-2021, 19:42   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et Rehabiliteringsteam der AFGØRER???

Godt set JacobT.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=362599&postcount=45

Brøndby:
Rehabiliteringsteamet i Brøndby Kommune har afgørelseskompetencen. Rehabiliteringsteamet består af Sundhedskoordinatoren som er læge, en leder fra Jobcenter som er socialrådgiver, en visitator fra Træningscenter som er fysioterapeut samt formanden og sekretæren som begge er HK’er.


https://socialraadgiverne.dk/faglig-...ertidspension/

""Stram økonomistyring

Det er socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune Ulla Steno Larsen enig i. Brøndby har som den angiveligt eneste kommune i landet valgt at lade rehabiliteringsteamet træffe afgørelse i sager om førtidspension.

– Sådan bør det være alle steder. Jeg mener ikke, at det giver mening at have et nævn, der kan overtrumfe rehabiliteringsteamet, siger Ulla Steno Larsen, som understreger, at hun alligevel møder en række udfordringer som sagsbehandler for aktivitetsparate borgere.
""

SPØRGSMÅL.

Hvis et Rehabiliteringsteam har bemyndigelse til at AFGØRE om borgeren skal bevilges fleksjob eller førtidspension, uden at have et Pensionsnævn, hvad gør "Sundhedskoordinatoren" som kommer fra Regionernes "Klinisk Funktion"

Regionens "Sundhedskoordinator" oftes læge, må være inhabil i afgørelsen, som udelukkende kan træffes af kommunen.

Praktiserende læge:

"Når lægen synes, at patienten skal have førtidspension

Skønt det ikke er lægens opgave at indstille patienten til førtidspension - og slet ikke at træffe afgørelsen - kan lægen dog godt vurdere, at kommunen burde undersøge, om patienten kan være berettiget til førtidspension.

Det kan være situationen med en meget svag patient med alvorlige helbredsforhold, der nedsætter funktionsevnen ganske betydeligt.

Her kan lægen, med patientens samtykke, henlede kommunens opmærksomhed på patientens behov i formularen LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Det kan særligt anføres, at lægen, med patientens samtykke, ønsker information om kommunens videre skridt i sagen. Formularen bliver på den måde en sagsakt, som kommunen skal handle på.
"

LÆ165

https://www.laeger.dk/sites/default/files/la165.pdf

Hvordan det foregår i Brøndby kommune har jeg ingen erfaring.

Men som alle kan fornemme, er patienternes retssikkerhed under pres, med regler og lovgivning, som er særdeles vanskelige at forstå.


Hilsen Peter

Bilag

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

Førtidspension
Førtidspension før 2003 efter de gamle regler
Læs mere om førtidspension efter de gamle regler
Førtidspension fra 2003 og frem til reform af førtidspension i 2013
Førtidspension fra 2013
Hvad er de centrale punkter i reform af førtidspension og fleksjob?
Ressourceforløb
Sundhedskoordinator
Regional klinisk funktion
Eksisterende førtidspensionister
Fleksjob
Hvad er de generelle krav for alder og bopæl ved tilkendelse af førtidspension?
Hvad er kravene til at få tilkendt en førtidspension?
Præciseringer i reglerne om førtidspension og ressourceforløb fra 1. juni 2018
Hvornår rejser kommunen en sag om førtidspension?
Har patienten ret til at sige nej til lægebehandling?
Læs og forstå tvang i den sociale sagsbehandling her:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836
Kan kommunen tilkende førtidspension uden ansøgning?
Kan en patient selv anmode om at få rejst en førtidspensionssag?
Kan kommunen tilkende en midlertidig førtidspension?
Læs førtidspension med revision her:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=35321
Hvad er en seniorførtidspension?
Hvad er en seniorpension?
Hvor hurtigt skal en sag om førtidspension afgøres af kommunen?
Hvordan beregnes og udbetales førtidspension?
Hvad sker der, hvis patienten har et arbejde samtidig med sin førtidspension?
Samarbejdet mellem læge og kommune
Lægens opgaver i førtidspensionssager efter de gamle regler
Lægens opgaver i førtidspensionssager efter de nye regler
Når lægen synes, at patienten skal have førtidspension
PatientinformationStore forskelle i kommunernes sagsbehandling af førtidspension

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...ertidspension/

Det er en retssikkerhedsmæssig udfordring, at strukturen omkring behandlingen af sager om førtidspension varierer kraftigt fra kommune til kommune, mener Dansk Socialrådgiverforening. Og flere socialrådgivere, som behandler førtidspensionssager, kritiserer, at processen er uigennemskuelig for borgerne.

Sidst redigeret af phhmw; 31-08-2021 kl. 19:48.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-08-2021, 22:39   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spørgsmål til DUKH`s rådgivning

Kære DUKH

VEDR.: Brøndby kommune har nedlagt Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet afgører førtidspension.

Rehabiliteringsteamet "Indstiller" til Pensionsnævnet, som afgøre om en borger skal bevilges førtidspension.
Der kan ikke klages over Rehabiliteringsteamets "Indstilling"

Klinisk Funktion fra Regionerne stiller en "Sundhedskoordinator" til rådighed, som sidder i Rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren er ofte en læge, men dette er ikke et lovkrav at Sundhedskoordinatoren skal være læge.

Brøndby kommune har nedlagt Pensionsnævnet og tilladt at Rehabiliteringsteamet kan afgøre om en borger skal bevilges førtidspension, som der i dette tilfælde kan klages over.

SPØRGSMÅL:

Sundhedskoordinatoren, fra Regionen, som sidder i Rehabiliteringsteamet er vel inhabil, når afgørelsen om en borger skal bevilges førtidspension? S.U.

Kun kommunen kan, ene og alene, træffe en afgørelse om bevilling af førtidspension.

Med venlig hilsen
Peter Hansen

Bilag, som dokumenterer og viser problemstillingen.

""Hvordan foregår en godkendelse af FTP i kommunen?""

http://www.k10.dk/showthread.php?t=40051
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-09-2021, 19:12   #7
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Førtidspension § 17 stk.2 på det foreliggende grundlag...

... hvor patienten føler stor belastning af det lange sagsforløb og beslutter selv at søge om førtidspension.

Hvis du føler dig fristet
– så tænk dig godt om.


Hvis man tænker selv at søge førtidspension, iht § 17, stk.2, på det foreliggende grundlag, SKAL man først søge aktindsigt ved alle 100%, som man har været i forbindelse, behandlet af. Patienten skal vide og forstå ALT hvad andre skriver om en. Det hele drejer sig om, at patienten skal sikre sig at alle skriftlige dokumentationer er til stede, ellers får man afslag og kan gå tilbage til START.

Læs dette vigtige argument af Marianne Stein, socialrådgiver med stor viden og erfaring:


https://mailchi.mp/1238b7264af5/hvis...m?e=941580e1b0

""Sommeren er snart forbi. Jeg er tilbage i arbejdstøjet og tager nu fat, hvor jeg slap – det betyder også, at jeg ikke kommer til at kede mig.

Jeg får mange henvendelser fra desperate sygemeldte, som ingen vegne kommer i jobcentret.

En del henvendelser har været næsten enslydende, hvorfor jeg har valgt at tage deres henvendelsesårsag op som et tema til denne måneds Kærlige Indspark.

– At søge førtidspension på det foreliggende grundlag og om at klage over kommunens afslag.

Sagen er, at mange oplever, at nu må det være nok!

De har en oplevelse af, at der er indhentet utallige statusattester, lægeerklæringer – og måske har de været i lige så mange arbejdsprøvninger. Og nu synes de, at det må være nok og vil søge førtidspension på det foreliggende grundlag – og ønsker min hjælp til at søge for den.

Mange bliver overrasket over, at jeg afviser at hjælpe med at søge på det foreliggende. Og at jeg også afviser at skrive en klage, hvis de selv har søgt på det foreliggende grundlag – og har fået et afslag.

Men det er der en grund til, at jeg gør – fordi dokumentationen ikke er på plads.

Mit fokus er derfor at få overblik over dokumentationen – at samle sagen – og gå i dialog med jobcentret om hvilke oplysninger der mangler, alene med det formål at jobcentret selv bringer sagen for rehabiliteringsteamet, når dokumentationen er tilvejebragt.

Men hvis du nu alligevel sidder og læser mit Kærlige Indspark med et ønske om at søge – eller overvejer at gøre det – så læs med her.

Hvis du søger på det foreliggende grundlag

Hvis jobcentret ikke har set “lyset” – at det er åbenlyst, at du skal have en førtidspension – ja, så er der mulighed for, at du selv kan søge på det foreliggende grundlag.

Det er vigtigt for mig at sige, at det KAN lade sig gøre at få en førtidspension på det foreliggende grundlag, men det er uhyrligt sjældent, at det går, som man ønsker. På den konto kan man faktisk ende med at få forlænget spilletid i jobcentret, hvilket jeg tidligere har skrevet om ifm. ansøgning om fleksjob og om at få sagen forelagt rehabiliteringsteamet.

Derfor anbefaler jeg, som nævnt ovenfor, stort set aldrig ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Men vælger du alligevel at gøre det, bør du gå din sag igennem med en tættekam og tjekke op på, om den opfylder nedenstående punkter. For oftest er der en grund til, at jobcentret ikke har rejst sagen selv – fordi , som før nævnt, den ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt belyst!

Du skal være særlig opmærksom på følgende nedenstående punkter, der blandt andet skal være opfyldt og dokumenteret:

Dit funktionsniveau skal være varigt og væsentligt nedsat til det ubetydelige;
Behandlingsmulighederne skal være udtømte;

Helbredet skal være kronisk og stationært;

Beskæftigelsesrettede tiltag frarådes, da det vil forværre dit helbred.

Det vil med andre ord sige, at din læge og andre sundhedsfaglige behandlere skal være helt klare i spyttet og ikke skrive “for nuværende,” “muligvis” og “det må tiden vise,” etc.

Disse udtalelser lægger nemlig op til, at det måske kan blive bedre med tiden, og at det i hvert fald ikke er stationært.

Behøver jeg endnu en praktik?

Du kan måske også tænke, at det virker helt formålsløs, at jobcentret vil have dig i endnu en praktik, men her skal du være opmærksom på, at praktik ikke bare er praktik.

Har dit praktikforløb ikke haft et afklarende formål, men blot været med henblik på at optrappe og udvikle din arbejdsevne og timer, så er praktikken sjældent dækkende for en afklaring til en førtidspension.

En afklarende praktik skal opfylde følgende:

Alle skånehensyn skal være tilgodeset.

Du skal være vel-medicineret og helbredsmæssigt afklaret og stabiliseret.

Du skal være afprøvet i flere arbejdsfunktioner/områder (bred vurdering) og har vurderet arbejdsevne/effektivitet/intensitet.

Hvis ikke de punkter er opfyldt/ til stede, så er du formentligt ikke tilstrækkeligt afprøvet og afklaret, og du vil få afslag på din ansøgning – medmindre at din læge helt fraråder beskæftigelsesrettede tiltag såsom praktik, fordi det vil forværre dit helbred.


Hvis jobcentret ikke vil samle din sag

Hvis ikke jobcentret vil være behjælpelig med at samle din sag, så kan du blive nødsaget til at søge på det foreliggende, som så vil tvinge kommunen til at behandle sagen indenfor tre måneder.

Og nu bliver du måske helt forvirret, for jeg skrev jo netop lige før, at du ikke bør søge på det foreliggende – slet ikke hvis dokumentationen ikke er tilstede.

Og du læste helt rigtigt.

Men ingen regler uden undtagelse.

Hvis kommunen simpelthen ikke vil samarbejde om at skabe den nødvendige progression i din sag, så kan det tvinge dig til at gå den vej.

Hvordan skal du reagere på et afslag

Hvis du søger på det foreliggende og du modtager et afslag, vil jeg anbefale, at du også overvejer en ekstra gang at klage over selve afgørelsen, da sagen efterfølgende går videre til behandling i Ankestyrelsen.

For med et afslag på en førtidspension kan du bruge afgørelsen til at samarbejde med kommunen om, at få de punkter opfyldt der har været årsagen til selve afslaget. Frem for at vente et halvt år eller mere på Ankestyrelsens afgørelse – som oftest også bliver endnu et afslag. Dermed undgår du, at sagen kommer til at ligge i dvale i jobcentret i den periode, hvor den behandles i Ankestyrelsen.

Så tænk dig om inden du søger om førtidspension på det foreliggende grundlag – og evt. klager – og spil dine kort rigtigt.

Pøj pøj med dit videre forløb.

Kærligst
Marianne Stein
Forfatter, debattør, journaliststuderende og privatpraktiserende socialrådgiver""


Aktindsigt.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=37741

Journallisten.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-09-2021, 10:42   #8
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref # 6 Brøndby kommune har ikke Pensionsnævn. Sundhedskoordinator

Svar fra DUKH:

Tak for din henvendelse til DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Vedr. Dit spørgsmål: kan kommunen ene og alene, træffe en afgørelse om bevilling af førtidspension? Her henviser du til at rehabiliteringsteamet indstiller
til pensionsnævnet.

I Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. fremgår i § 7, at Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunen, om borgeren skal have et ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension

Der står således ingen steder i lovgivningen noget om at der skal nedsættes et pensionsnævn.

DUKH bekendt foreligger der ingen regler/afgørelser på området om, hvorvidt kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension skal ligge i et pensionsnævn.

Det fremgår også i disse artikler: https://socialraadgiverne.dk/faglig-...i-kommunernes- https://vbn.aau.dk/da/clippings/inge...pensionsnævnet

CITAT"Beskrivelse
Styrelsen for Arbejde og Rekruttering (STAR) slår fast i en mail, at det ikke passer, at alle kommuner skal have et pensionsnævn. STAR mener, at hjemmelen til at nedsætte et pensionsnævn er den generelle hjemmel for kommunerne til at nedsætte stående udvalg, som findes i kommunestyrelseslovens paragraf 17. Det fremgår også af paragraf 20, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det social og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Dorte Caswell, lektor ved Aalborg Universitet, bakker dette op. Det vides ikke helt, hvem der fandt på pensionsnævnet, men Bruno Lind,direktør i Næstved Kommune, formoder, at det er sket i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen i 2013. Kilder:Sjællandske Næstved, sektion 1, side 8, 29-06-2017"CITAT
slut

Uanset om afgørelsen træffes af rehabiliteringsteamet eller en anden instans, skal alle sagsskridt tages, grundlaget skal være på plads og den faglige vurdering om uarbejdsdygtighed, skal være beskrevet, for at en afgørelse om førtidspension er gyldig Jf. pensionslovens §19.

Det er altid kommunen i første instans, der træffer afgørelse om tilkendelse
eller afslag på førtidspension. Herefter kan afgørelsen så påklages i anden instans til Ankestyrelsen.

Du har tillige spurgt, om følgende:

Sundhedskoordinatoren, fra Regionen, som sidder i Rehabiliteringsteamet er vel inhabil, når afgørelsen om en borger skal bevilges førtidspension?

Det spørgsmål er jeg usikker på, hvordan jeg skal besvare, da jeg ikke helt kan
se hvordan en sundhedskoordinator fra regionen skulle være inhabil ift. en kommunal afgørelse om førtidspension.

Sundhedskoordinatoren sidder i forvejen med i rehabiliteringsteamet og er med til at lave selve indstillingen.

Jeg tillader mig at henvise til Forvaltningslovens §3 omkring inhabilitet, til kommunestyrelseslovens §17
(nedsættelse af udvalg, råd og nævn) og til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 9-18a. (organisering i rehabiliteringsteamet).
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forvaltningslovens §3
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse i §17.

Du er velkommen til at kontakte DUKH igen, hvis ovenstående ikke giver dig fyldestgørende svar på dit spørgsmål.

Fornyet henvendelse til DUKH skal ske på tlf. 76 30 19 30 eller via Rådgivningsportalen.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 04-09-2021 kl. 10:47.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-09-2021, 23:31   #9
JacobT
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2016
Indlæg: 25
Styrke: 6
JacobT er ny på vejen
Uden at have læst Sjællandske Næstved, sektion 1, side 8, så tillader jeg mig at komme med et gæt på, at Pensionsnævnet er opstået som endnu et forsinkende og bureaukratisk led, fremført på et eller andet seminar afholdt af KL. For hvordan skulle det ellers være blevet så udbredt i alle kommuner, hvis ikke det kom fra centralt hold?

Det er til at få lange nosser af!

Sidst redigeret af JacobT; 16-09-2021 kl. 23:37.
JacobT er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:12.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension