K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Et godt link!

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Et godt link! Har du et godt link som du mener at andre kan have nytte af kan du lægge det her. Denne kategori er ikke beregnet til debat.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-12-2019, 22:42   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt, hvor tit skal det siges?

Ingen kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt ved alle, herunder Ankestyrelsen og ved kommunen kræver man altid "Journalisten" medsendt første gang. Ref Ombudsmanden

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen andre end borgeren selv foretager denne vigtige kontrol, at alle dokumenter er medsendt og de er korrekte beskrevet.


DOKUMENTATION, hvad du er oppe imod af bevidste ulovligheder.

Artikel i JV den 8. dec. 2019 vedr. afslag på en "Gangvogn" til en multihandicappet

https://jv.dk/artikel/efter-afslag-p...ephines-sag-op

Til borgerrådgiveren

Af artiklen – skrevet af Inge Rogat Møller – fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmerne Lone Ravn, og Bent Iversen vil gå videre med sagen, hvilken er dejligt at høre.

Af artiklen fremgår det bl.a.

”Ankestyrelsen stadfæstede senere Haderslev Kommunes afslag. Da Ulla Wollbrink søgte aktindsigt hos Ankestyrelsen i forbindelse med stadfæstelsen, blev hun ikke blot chokeret, men også vred. Tillid blev til mistillid:

- Jeg mistede tilliden til kommunen. For jeg fandt ud af, at den havde sendt os én vurdering på vores klage angående afslaget på gangvognen og en vurdering med en anden ordlyd til Ankestyrelsen, der indeholdt påstande, som ikke passede. Hvis jeg ikke havde søgt Ankestyrelsen om aktindsigt, så var jeg ikke blevet bekendt med de to forskellige påstande, hvilket jo er meget bekymrende for vores svage borgeres retssikkerhed. Desuden er det i den grad dårlig forvaltningsskik”.

Et andet sted i artiklen står der:

” Korrespondancen ender med, at kommunen skriver, at den fremadrettet ikke længere vil besvare yderligere spørgsmål om en gangvogn til Josephine”.
Der ikke bare dårlig forvaltningsskik, det er groft magtmisbrug, hvis det skrevne er en korrekt videregivelse af det passerede. Det er forsøg på svindel, hvis kommunens begrundelse er forskelig afhængig, hvem man skriver til i en konkret sag.

Kommunens adfærd er af en så grov karakter, at afgørelsen i Ankestyrelsen burde erklæres som værende ugyldig, hvorfor sagen burde hjemgives til kommunen til fornyet afgørelse.
Forvaltningen har direkte forsøgt at begrænse en borgers ytringsfrihed ved at stoppe enhver form for dialog.

Jeg forventer, at du som kommunens borgerrådgiver på eget initiativ tager sagen op i forhold til kommunen.

Med venlig hilsen
Mogens Rerup
Byr.medl./soc.rådg


phhmw

AKTINDSIGT, din rettighed.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen, absolut ingen, kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt fra alle 100%:

Læger.

Speciallæger.

Hospitaler.

Klinikker.

Fysioterapien.

Kommunen.

AES ved arbejdsskadet

Ankestyrelsen, hvis du har anke en afgørelse, som du er uenig i. Du SKAL vide hvad der findes på skrift, da det skriftlige er grundlaget for en afgørelse

Kun DU kan kontrollere at alle væsentlige oplysninger er til stede og at alt er korrekt beskrevet.

DU skal forstå alt, hvad andre skriver om dig, fordi at alt på skrift bliver senere grundlaget for en afgørelse.

Hvis du ikke følger dette råd, har du ikke indflydelse på din sociale sag.

Derfor kan det ikke siges ofte nok: Søg aktindsigt ved alle, som skriftligt har pligt til at føre journal, over din skæbne.

Mange medborgere begynder desværre først, at stille relevante spørgsmål, sent i deres forløb, hvilket er direkte ødelæggende for din indflydelse, på dit fremtidige sociale og økonomiske liv.

Derfor bliv ikke syg.

Hvis du modtager en skriftlig afgørelse, som du ikke er enig i skal du huske: Klage/ankesfrist på 28 dage SKAL overholdes…


http://www.k10.dk/showthread.php?t=3...5y9vI4pBZYdRIk

Hvis ikke sygdom rammer naboen, men din familie, skal du begynde, skridt for skridt, at sætte dig ind i :

Loven……………………. “Gældende"

Bekendtgørelser ………. “Gældende"

Principafgørelser………. “Gældende"

Hyrdebreve.

§ 20 spørgsmål.

Retssikkerhedsloven.

Gode råd fra erfarne medborgere.

Al kommunikation med din kommune og andre samarbejdspartner skal ske skriftligt.

Lyt ikke til omgivelsernes verbale udsagn, men læs deres dokumentation for deres udsagn.

Tag aldrig alene til tvungne møder, uden Bisidder, optag gerne dine møder, som drejer sig om dig selv.

Søg ALDRIG førtidspension iht § 17, stk 2, på det foreligende grundlag,…………. Hvis ikke du har fuld, 100% aktindsigt ved alle100% og forstår ALT, hvad andre skriver om din situation.

Stol på dig selv og din dømmekraft, aldrig omgivelserne, fordi ikke alle der smiler til dig, vil dig det godt.


Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2019, 10:20   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved Ankestyrelsen ALTID

Hvis din sag ved Ankestyrelsen bliver HJEMVIST bliver det særligt vigtigt at du kender din sagsbehandlingstid, som SKAL ligge på kommunens hjemmeside.

Intern evaluering af HJEMVISTE afgørelser på det socialretlige område
https://ast.dk/social/artikler/gener...JXJQcmpk66Tv0k

DUKH
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

CITAT" Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager."CITAT slut

Hvis ikke du kender til din personlige sagsbehandlingstid, som din kommunalbestyrelse vedtager, ALDRIG sagsbehandleren, iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 mister du indflydelse på din sociale sag, som kan trække tiden ud.

Du bestemmer selv dit forløb.

Hilsen Peter

Bilag

Hvorfor skal du kende til § 3 stk .2 i Retssikkerhedsloven? REVIDERET # 1

Modtager borgerne bevidst ulovlige afgørelser fra kommunen?


https://muskelsvindfonden.dk/handica...erholde-loven/

Ja, og det har naturligvis en årsag.

Hvad er årsagen?


Årsagen er, at en del kommuner bevidst giver borgeren en bevidst ulovlig afgørelse, for at trække tiden ud.

Gennem at få borgeren til at anke en afgørelse og hvor kommunen ønsker at trække sagen ud, da Ankestyrelsen har lange lovlige sagsbehandlingstider, som Ankestyrelsen selv fastsætter. 5 - 7 - 12 måneder, alt efter hvor travlt de har.

Mange borgere anker ikke deres modtagne afgørelser, fordi de ikke har ressourcer til det og forstår måske ikke deres rettigheder.

De økonomisk ressourcestærke syge, afventer ikke en kommunal afgørelse og køber selv deres hjælpemiddel, hvor man i mange tilfælde, efterfølgende ikke kan få refunderet omkostningen.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...lingstidspunkt

Derved har kommunen vundet sagen og har gjort en god besparelse.

Folketinget har nu forsøgt at fjerne denne metode til at trække en social sag ud, til kommunens fordel.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

CITAT” Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.” CITAT slut

Hvis ikke du på forhånd kender din personlige sagsbehandlingstid, har du ikke indflydelse på din sag. Mange kommuner overholder ikke § 3 stk.2 så borgeren skal udrede en gordisk knude, så kommunen kan fortsætte med sine ulovligheder

Mange kommuner er yderst kreative for ikke at overholde § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.

Det er din personlige kommunes kommunalbestyrelse, som skal vedtage og offentliggøre sagsbehandlingstiderne, aldrig din sagsbehandler, på kommunens hjemmeside, alle frister hvor der falder en normal kommunal afgørelse,

Du skal have mulighed for uopfordret at kende din dato for afgørelsen normalt skal falde, før du afsender en given ansøgning om hjælp.

Så hvis ikke du kender din kommunes politisk vedtagne sagsbehandlingstider iht §3 stk.2 i Retssikkerhedsloven, bliver du kørt rundt i manegen, med ulovlig sagsbehandling til følge.

Du bestemmer selv, hvordan din sag skal køres, men det kræver at du kender § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.

EKSEMPEL på en kommunes offentliggjorte sagsbehandlingstider, til der skal være truffet en afgørelse, herunder HJEMVISTE sager fra Ankestyrelsen inden for alle områder.

https://www.kk.dk/artikel/sagsbehand...lforvaltningen

Retssikkerhedslovens § 3 stk.2:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=209828

“"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.”

Hjemvisning.

http://denstoredanske.dk/Samfund,_ju...06rmaOMnMwJk0I

“"hjemvisning, inden for retsplejen det forhold, at en appelinstans finder en underordnet rets afgørelse behæftet med så alvorlige formelle fejl, at en truffen afgørelse ophæves, hvorefter sagen sendes tilbage med påbud om en fornyet behandling.”"

Med venlig hilsen

Bilag # 1

fra en tilfældig borger, som ønsker sin invalidebil GEN-ansøgt:

Jeg søgte handicap bil i 2015 og hele sagen har nu taget 4,4 år !
Det var enda kun generhvervelse af min handicapbil.! (Burde gå hurtigere)
Endelig i år fik jeg så en afgørelse (positivt svar)
Men så trak de den tilbage igen fordi en andet sagsbehandler afdeling var alt alt for langsom i deres sagsbehandling .
Så nu er jeg startet forfra.��
Jeg føler den hjælp jeg bad om i 2015 aldrig er blevet hørt -ingen har ville se og hjælpe helheden i hvor vigtig hjælpen var dengang og nu.
At kommunen samtidig bare trækker tiden ud -har rystet mig !

Bilag # 2 så du forstår, hvem der er stærkes: Folketing eller styrelser med embedsmænd.

http://www.k10.dk/showpost.php?p=368682&postcount=438

Bilag # 3.

En del kommuner har tilsyneladende en lovlig offentliggørelse, af deres politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister, men……..

Eksempelvis Lolland kommune: https://www.lolland.dk/kommunen/komm...ndlingsfrister

Hvor næsten alt ser flot ud, men een eller anden har afsluttet med teksten:

"Der skal indenfor alle områder tages forbehold for den ekstra tid, der går med fremskaffelse af erklæringer, udredning m.v. fra andre myndigheder.”

Hvilket tilbagefører magten til sagsbehandleren fra kommunalbestyrelsen. Borgeren tror fejlagtigt, at hvis fristen ikke overholdes, så mangler der oplysninger.

Hvilket er ulovligt, fordi sagsbehandleren skal afslutte sagen til afgørelsen inden for den politiske vedtagne frist. Kun undtagelsesvis må sagsbehandleren udsætte en given afgørelse, hvis der undtagelsesvis mangler væsentlige oplysninger, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist, hvor afgørelsen skal falde.

Retssikkerhedsloven:

35. Kommunen skal desuden efter § 3, stk. 2, fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Kommunen skal

på de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes, og
offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen på kommunens hjemmeside.
Bilag # 4

Nogle kommuner forvirre borgerne bevidst, ved at oplyse, som Københavns kommune.:

"Vi har fastsat sagsbehandlingsfristerne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle 80 til 90 procent af de ansøgningstyper, vi modtager.”

Hvilket er noget vrøvl og har som opgave at forvirre.
Folketinget vedtager ikke love, der kun skal overholdes i 80 - 90% af tilfældene.

Den korrekte fortolkninger er, at sagsbehandlerne skal overholde alle sagsbehandlingsfristerne 100%. Men Folketinget hjælper kommunerne til smidig sagsbehandling og hvis en kommune et år ikke kan overholde sagsbehandlingsfristerne i 80 - 90% af tilfældene eller derunder, skal kommunalbestyrelsen revidere de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, så de bliver realistiske.
Bilag # 5

Tilsynets afgørelse over Kalundborg kommune som er vigtig at forst:

https://ast.dk/filer/tilsynet/sagsbe...ale-omrade.pdf

Sidst redigeret af phhmw; 08-12-2019 kl. 10:24.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2019, 10:22   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved alle betyder 100% aktindsigt

AKTINDSIGT, din rettighed.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen, absolut ingen, kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt fra alle 100%:

Læger.

Speciallæger.

Hospitaler.

Klinikker.

Fysioterapien.

Kommunen.

AES ved arbejdsskadet

Ankestyrelsen, hvis du har anke en afgørelse, som du er uenig i. Du SKAL vide hvad der findes på skrift, da det skriftlige er grundlaget for en afgørelse

Kun DU kan kontrollere at alle væsentlige oplysninger er til stede og at alt er korrekt beskrevet.

DU skal forstå alt, hvad andre skriver om dig, fordi at alt på skrift bliver senere grundlaget for en afgørelse.

Hvis du ikke følger dette råd, har du ikke indflydelse på din sociale sag.

Derfor kan det ikke siges ofte nok: Søg aktindsigt ved alle, som skriftligt har pligt til at føre journal, over din skæbne.

Mange medborgere begynder desværre først, at stille relevante spørgsmål, sent i deres forløb, hvilket er direkte ødelæggende for din indflydelse, på dit fremtidige sociale og økonomiske liv.

Derfor bliv ikke syg.

Hvis du modtager en skriftlig afgørelse, som du ikke er enig i skal du huske: Klage/ankesfrist på 28 dage SKAL overholdes…

http://www.k10.dk/showthread.php?t=3...5y9vI4pBZYdRIk

Hvis ikke sygdom rammer naboen, men din familie, skal du begynde, skridt for skridt, at sætte dig ind i :

Loven……………………. “Gældende"

Bekendtgørelser ………. “Gældende"

Principafgørelser………. “Gældende"

Hyrdebreve.

§ 20 spørgsmål.

Retssikkerhedsloven.

Gode råd fra erfarne medborgere.

Al kommunikation med din kommune og andre samarbejdspartner skal ske skriftligt.

Lyt ikke til omgivelsernes verbale udsagn, men læs deres dokumentation for deres udsagn.

Tag aldrig alene til tvungne møder, uden Bisidder, optag gerne dine møder, som drejer sig om dig selv.

Søg ALDRIG førtidspension iht § 17, stk 2, på det foreligende grundlag,…………. Hvis ikke du har fuld, 100% aktindsigt ved alle100% og forstår ALT, hvad andre skriver om din situation.

Stol på dig selv og din dømmekraft, aldrig omgivelserne, fordi ikke alle der smiler til dig, vil dig det godt.

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-07-2020, 09:03   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Journallisten??? DU skal vide hvad det er.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-07-2020, 20:08   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens Tilsyn om aktindsigt

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...le_Kommune.pdf

Afslag på aktindsigt.

Vejle Kommune giver dig afslag på ansøgningen om aktindsigt.
Begrundelsen er, at kommunen allerede har anvendt mange timer på behandlingen af dine ansøgninger om aktindsigt i relation til /vedrørende og samlet med den nye ansøgning vil komme til at anvende langt mere end 25 timer på behandlingen af dine begæringer om aktindsigt i dokumenter, der relaterer sig til


Resumé

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Vejle Kommune ikke med den anførte begrundelse om ressourceforbrug har været berettiget til at afslå [A]s anmodning om aktindsigt.
Ankestyrelsen beder Vejle Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-07-2020 kl. 20:10.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-10-2021, 15:49   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Journallisten skal uopfordret medsendes aktindsigten

Folketinget`s Ombudsmand:

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...iseringspligt/


""Hvis der bliver anmodet om aktindsigt i en sag, skal myndigheden på eget initiativ som udgangspunkt udlevere en udskrift af sagens aktliste.

Det fremgår af offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2. På den måde kan den aktindsigtssøgende kontrollere, om myndigheden har forholdt sig til og inddraget samtlige de dokumenter, som der er anmodet om aktindsigt i. Det er en forudsætning for den beskrevne kontrol, at aktlister genereret fra journalsystemer er læsbare og forståelige.
""

Typiske fejl

Visse forvaltningsmyndigheder har journaliseringspligt. Pligten skal understøtte reglerne om aktindsigt, men varetager også en række andre hensyn af navnlig ordensmæssig karakter.

Typiske fejl i forbindelse med journalisering:

Myndigheden forsømmer at journalisere eller fejljournaliserer dokumenter.

Myndighedens manglende journalisering fører til, at myndigheden i tvivlstilfælde ikke kan dokumentere indholdet af de afgørelser, som den træffer, og bevise, at breve mv. er sendt eller modtaget.

Myndigheden misforstår offentlighedslovens dokumentbegreb og tror fejlagtigt, at der er pligt til at journalisere eksempelvis alle e-mails uanset indhold og karakter.

Myndigheden misforstår offentlighedslovens dokumentbegreb og tror fejlagtigt, at reglerne om aktindsigt kun omfatter journaliseringspligtige dokumenter.

Myndigheden har ikke journaliseret alle dokumenter i sagen på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om aktindsigt. Det kan medføre, at myndigheden ikke har det nødvendige overblik over sagens akter og derfor skal bruge mange ressourcer på at behandle anmodningen.

Myndigheden forsømmer at anføre en kort, tematisk angivelse af dokumentets indhold, når det journaliseres. Det kan i så fald være ressourcekrævende for myndigheden at skulle identificere og fremfinde dokumentet på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med aktindsigt.

Myndigheden får ikke indtænkt regler om journalisering, når den udvikler nye IT-systemer, f.eks. digitale selvbetjeningsløsninger.
8
Konsekvenserne af manglende journalisering

Manglende journalisering vil som udgangspunkt ikke i sig selv medføre, at en afgørelse bliver ugyldig.

Manglende journalisering kan dog føre til, at myndigheden har svært ved f.eks. at dokumentere grundlaget for sin afgørelse eller bevise et økonomisk krav mod borgeren. Det kan betyde, at myndigheden ikke kan opretholde sin afgørelse eller sit krav. Se FOB 2010 20-5.

Manglende journalisering kan også medføre, at myndigheden– ikke mindst i langstrakte sagsforløb – ikke har den samlede viden om sagen, som skal til, for at den til enhver tid kan vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Det kan f.eks. skyldes, at myndigheden kun har et sporadisk og punktvist overblik over sagen og derfor ikke kan vurdere, hvor alvorligt den samlet set har udviklet sig. Se f.eks. FOB 2018-28, hvor en skole havde begået væsentlige fejl bl.a. i forhold til reglerne om journaliseringspligt.

En myndighed har også i visse tilfælde pligt til at udfolde rimelige bestræbelser på at rekonstruere dokumenter, der som følge af manglende journalisering er bortkommet, eller som uberettiget – f.eks. i strid med arkivlovgivningen – viser sig at være slettet eller tilintetgjort. Myndigheden risikerer dermed at skulle bruge mange ressourcer på f.eks. at behandle en simpel aktindsigtsanmodning, hvis der ikke er journaliseret korrekt.

Ministerium havde pligt til at forsøge at rekonstruere dokument under behandlingen af en aktindsigtsanmodning
Se også FOB 05.474, hvor et ministerium ligeledes skulle forsøge at rekonstruere bortkomne dokumenter under behandlingen af en aktindsigtsanmodning.

phhmw

Aktliste
Journallisten er en hovedliste, som har til formål at få overblik i en sag. Ved aktindsigt kan man hurtigt se på Journallisten om der mangler væsentlige oplysninger som mangler i ens aktindsigt

Alle bevægelser i en social sag skal journaliseres omgående


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-10-2021, 16:00   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kammeradvokatens Aktindsigtshåndbogen

https://aktindsigtshaandbogen.dk/akt...PageQuery=5404

Retten til aktindsigt

Retten til aktindsigt tilkommer enhver, jf. offentlighedslovens § 7 og pkt. 1 nedenfor. Retten til aktindsigt er dog - udover identifikationskravet - underlagt følgende fire betingelser:

Dokumentet er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed, jf. pkt. 2 nedenfor.

Dokumentet er undergivet administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed, jf. pkt. 3 nedenfor.

Der er tale om et dokument i offentlighedslovens forstand (dokumentbegrebet), jf. pkt. 4 nedenfor.
Dokumentet vedrører den pågældende sag, der er anmodet om aktindsigt i, jf. pkt. 5 nedenfor.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du på eget initiativ skal give aktindsigt i journalindførslen (aktlisten), jf. pkt. 6 nedenfor.
Retten til aktindsigt følger af offentlighedslovens § 7, som har følgende ordlyd:


Læs også http://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 28-10-2021 kl. 16:06.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-11-2021, 08:53   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder

Sagsbehandlingstiden for modtagelse af aktindsigt er ikke tilfældigt valgt.

Der findes ingen mulighed for at dispensere for lovkravet om aktindsigt.

Der kan ikke træffes afgørelser, før borgeren har modtaget sin aktindsigt.


https://www.retsinformation.dk/eli/accn/O20160004570

Det var ombudsmandens opfattelse, at afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i offentlighedslovens § 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, kunne udsættes.

Myndigheder kunne således ikke ”lukke ned” for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men måtte have et beredskab i ferien, der i udgangspunktet gjorde det muligt at behandle sagerne inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-07-2022, 16:39   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...ndles_hurtigt/

Journalister og andre har krav på hurtige svar på aktindsigtsanmodninger. Også i ferieperioder. Myndigheder kan således ikke ”lukke ned” for behandlingen af aktindsigtssager i f.eks. juli måned, men må have et beredskab til at svare inden for de frister, der er opstillet i offentlighedsloven.

Det fremgår af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

”Jeg har forståelse for, at det kan være svært at overholde fristerne, når mange medarbejdere har ferie. Men offentlighedsloven udstikker nogle meget håndfaste frister. Og ferie er ikke efter loven og dens forarbejder en gyldig grund til at udsætte et svar på en anmodning om aktindsigt”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

For lang svartid hos Transport- og Bygningsministeriet

En borger havde den 5. juli i år anmodet Transport- og Bygningsministeriet om aktindsigt i en undersøgelse, som ministeriet havde omtalt i et svar til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. Transport- og Bygningsministeriet kvitterede allerede den 6. juli for modtagelsen og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for lovens frist på 7 arbejdsdage.

Årsagen var, at det var sommerferieperiode, og at flere af de medarbejdere, som skulle behandle sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august 2016.

Den 9. august 2016 traf Transport- og Bygningsministeriet afgørelse i sagen.

Ministeriets sagsbehandlingstid var efter ombudsmandens opfattelse for lang, og han henviste til, at sagen ikke kunne stilles i bero på grund af ferie.


https://www.ombudsmanden.dk/find/udt...r/2016-45/pdf/

2016-45
Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder

En borger klagede til ombudsmanden over, at Transport- og Bygningsministe- riet havde udsat behandlingen af hans anmodning om aktindsigt på grund af sommerferie.

Det fremgik, at borgeren havde anmodet om aktindsigt den 5. juli 2016, og at ministeriet den 6. juli 2016 kvitterede for modtagelsen og oplyste, at ministeri- et ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for hverken 1-2 ar- bejdsdage eller 7 arbejdsdage. Årsagen hertil var, at det var sommerferieperi- ode, hvilket medførte, at flere af departementets medarbejdere, som var nød- vendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august 2016.

Det var ombudsmandens opfattelse, at afholdelse af sommerferie hos de re- levante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er op- stillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i offentlighedslovens § 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, kunne udsættes.

Myndigheder kunne således ikke ”lukke ned” for behandlingen af visse aktind- sigtsanmodninger, men måtte have et beredskab i ferien, der i udgangspunk- tet gjorde det muligt at behandle sagerne inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne.
(Sag nr. 16/03410)


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-08-2022, 11:42   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.501
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Afgørelse: Borgmestres sms’er skal udleveres

https://www.kommunen.dk/artikel/afgo...ewsletter&nb=1

Ankestyrelsen giver Kommunen.dk medhold i klager over adskillige kommuner, som afviste anmodninger om aktindsigt i borgmestres og kommunaldirektørers sms’er. Ekspert vil have kommunerne til at sikre indholdet på de kommunale topfolks telefoner. samt https://www.kommunen.dk/artikel/afgo...c=eniro&t=komm

Afgørelse: Borgmestres sms’er skal udleveres
Ankestyrelsen giver Kommunen.dk medhold i klager over adskillige kommuner, som afviste anmodninger om aktindsigt i borgmestres og kommunaldirektørers sms’er. Ekspert vil have kommunerne til at sikre indholdet på de kommunale topfolks telefoner.

https://ast.dk/tilsynet/sadan-behand...er-og-regioner

Sager om aktindsigt
Her er der samlet information til kommuner og regioner om, hvordan de skal behandle anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven.
Tilsynet behandler hvert år et stort og stigende antal sager om aktindsigt. Det er sager, hvor en kommune eller en region har afslået aktindsigt helt eller delvist, og ansøgeren klager over afslaget.

I de sager, tilsynet behandler om aktindsigt hos kommuner og regioner, er der tit formelle og materielle fejl i sagsbehandlingen.

Hvis reglerne i offentlighedsloven ikke er overholdt i en sag om aktindsigt, får det også betydning for en eventuel klagesag. Den kræver flere ressourcer, og sagsbehandlingstiden trækker ud.

Kommuner og regioner kan her læse nogle ting, de med fordel kan være opmærksomme på i sager om aktindsigt. De forskellige eksempler er skrevet ud fra tilsynets erfaring med, hvad der kan give problemer i den type sager.

Se tilsynets brev til kommuner og regioner om aktindsigt

Brev til kommunerne
https://ast.dk/filer/tilsynet/om-kla...g-af-sager.pdf


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:37.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension