PDA

Se fuld version : Nyt om loven


 1. Overvågning af lovgivning
 2. Advokathjælp nødvendig i sociale sager
 3. Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen
 4. Gebrokkent dansk en lovlig fyringsgrund
 5. det sociale ankenævn hedder nu Beskæftigelserådet
 6. Lov om borgerinddragelse
 7. 25 procent fejl i ankesager
 8. Jura om lægeerklæringer
 9. Specialfunktionen, Job & Handicap
 10. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider
 11. Gangbesværede får hjælp i flyveren
 12. Afgørelser fra Ankestyrelsen
 13. Afgørelser fra Ankestyrelsen - fleksjob
 14. Nyt om retssikkerhed fra 1. august 2007
 15. Revurdering - ledighedsydelse
 16. Den glemte lov !
 17. udsigt til stop af sygedagpenge
 18. Afgørelse fra ankestyrelsen.
 19. Jobplan - hvad er det???
 20. Merudgifter §100
 21. §20-spørgsmål om at få fjernet urigtige oplysninger
 22. Fortvivlende dom
 23. Hvad Er Arbejdsevne? Funktionsbeskrivelse? Match 1-3 For Sygemeldte
 24. Arbejdsevnebekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet
 25. Retssikkerhedsforeningens socialretsarbejdsgruppe
 26. Personfølsomme data - samkøring af registre
 27. Menneskerettigheder - Holger Kallehauge
 28. Hvor længe om at afklare arbejdsevne?
 29. Om EGNE bemærkninger i ressourceprofil
 30. Private aktører og opfølgning på sygedagpengesager
 31. Antal førtidspensioner i 3. kvartal 2007
 32. merudgifter
 33. Sygemeldte fleksjobbere - og andre sygemeldte
 34. Vigtigt - Klagebehandling 5 Dage!!!!!
 35. Menneskerettigheder og arbejdsprøvning
 36. Love og paragraffer for fleksjob
 37. Velfærdsministeriets hjemmeside
 38. Tilkendelse af FP - diagnoser, statisik
 39. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om §112 og §113
 40. Lovændring kvæler klager
 41. Fokus i ressourceprofiler - fremtid og arbejde
 42. Stress, depression, angst og førtidspension fra Ankestyrelsen
 43. For rask til pension - for syg til fleksjob
 44. § 48..??
 45. §100-principafgørelse-sagsbehandling-ej tidsbegrænset bevilling
 46. Principafgørelse om trivselsbil - gangafstand
 47. Ansøgning om fleksydelse, beregning af fleksydelse
 48. Sygedagpenge - overgang til fleksjob
 49. Ny vejledning om sygedagpenge i høring
 50. SKAL eller KAN kommuner bruger andre aktører
 51. Kontanthjælp eller ledighedsydelse?
 52. Sagsbehandlingstid førtidspensionsansøgning
 53. Fleksjob KUN til 65 år
 54. ledighedsydelse ved start på nyt flexjob
 55. Om §17 og §18 Pensionsansøgning
 56. Menneskerettigheder og handicapbegrebet
 57. Frakendelse kræver ændring i forhold
 58. Minister vil tale med KL om retssikkerhed
 59. Fleksjobbevis forventet fra februar 2008
 60. Intet forsørgelsesgrundlag til sygemeldte ledige fleksere
 61. Nogen der kender til VISO
 62. De "snakker" om, at de gør noget nu
 63. Ingen undskyldning for ulovligheder
 64. Gå til den læge, kommunen vælger
 65. nyt lovforslag pr 1 feb 2008
 66. Praksisundersøgelse om enkeltydelser Aktivlovens §81
 67. Borgerinddragelse i ressourceprofiler
 68. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 69. Praksisundersøgelse om standsning af sygedagpenge
 70. "Huller" i fleksloven
 71. Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen
 72. Det kan betale sig at klage over Kommunernes afgørelser.
 73. Orienteringsbrev
 74. Revalidering
 75. DUKH om Ressourceprofiler - arbejdsevnemetoden
 76. DUKH om sygedagpenge
 77. Ligebehandlingsnævn
 78. Medicin og bilkørsel
 79. Løn, pension mv. i fleksjob
 80. Midlertidig førtidspension m.v.
 81. Antal arbejdsprøvninger
 82. §100, merudgifter, praksisundersøgelse
 83. Sygefravær, nye planer, lægeerklæringer osv.
 84. Klagehjælper i Århus
 85. 1. juli 2008 - nye aktiveringsregler
 86. Fleksjobbevis - kommuner SKAL lave dem
 87. Ny bekendtgørelse 1. marts 2008 - fleksjob
 88. Løntilskud, pension, etc. i fleksjob
 89. ang. ny lovgivning...01.07...
 90. Kronisk hovedpine - ikke et handicap
 91. udskydelse af sager fra jeres side
 92. Privatisering af jobcentre
 93. Kassetænkning.
 94. CHF løfter pegefingeren
 95. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 - juni 2008
 96. Dokumentation på elendig sagsbehandling i Syddanmark
 97. Handicap konventionen
 98. Redegørelse sygedagpenge - lovovervågning
 99. Nyt om loven - anno 1906
 100. Løntilskud, fleksjobber er klageberettiget
 101. Borgerinddragelse - forklaring til retssikkerhedsloven
 102. Whiplash/piskesmæld - ny dom
 103. Nye kilometertakster pr. 7. juli 2008
 104. §100, merudgifter, omfattet af regler, frakendelse
 105. Varighed 4-5 år udløser pension ved syndromlidelser
 106. Borgerrådgivere i kommunerne
 107. Særegen kendelse fra Ankestyrelsen: Kassekredit med pant i ejendom = likvid formue
 108. Standsning af sygedagpenge
 109. Nævnets kompetence - afgørelse om anden lov
 110. Rådighedsbeløb og vedligeholdelse af bolig
 111. Retssikkerhedsloven § 3
 112. Retssikkerhedsloven - hvad i alverden betyder det?
 113. Opfølgning - syge på kontanthjælp/starthjælp
 114. Ej miste ledighedsydelse ved flytning
 115. Indtægtsregulering af førtidspension
 116. Ulovlig praksis
 117. Hjort ligeglad med skånejob til unge på førtidspension
 118. Psykiske lidelser, alder og førtidspension
 119. forklar mig venligst...
 120. Fleksjob/førtidspension - udlandet
 121. Spørgsmål om langsommelig sagsbehandling
 122. Tandlægehjælp - §82
 123. NYT - Handicappede skal have dækket merudgifter
 124. diverse dokumenter
 125. sygeopfølgning i udlandet
 126. Håb forude med handicapkonvention
 127. Psykisk syge får nu samme rettigheder som fysisk syge
 128. Hjælp i hjemmet
 129. Regeringen snyder kommunerne, som snyder borgerne
 130. Nyt lovforslag - Vigtig information
 131. Borgerrådgiver i alle kommuner?
 132. Fastholdelsescentret ASK
 133. Praksisundersøgelse - fleksjob
 134. så fik de nok!
 135. de har stadig ikke fået nok!
 136. Sygedagpenge - praksisundersøgelse
 137. Rabatkort-spørgsmål
 138. Nye besparelser der rammer de svageste
 139. Overoplysning af sager - flere lægepapirer
 140. Førtidspension i udlandet
 141. EU-dom om ret til ferie for langtidssyge
 142. Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2008
 143. Skrivelser til fagforbund/medier
 144. 450-timers reglen
 145. Stop af sygedagpenge skal sløjfes.
 146. 4 ansøgninger pr. uge - opgivet
 147. Regulering af lønnen
 148. kommunen erstatnings ansvarlig
 149. Behandlingsgaranti - psykiatri
 150. Sygedagpengelov i høring
 151. Nyt Skatteforlig
 152. afbureaukratisering
 153. Clauscescos nye lov ?
 154. Ligebehandlingsnævnet
 155. 8 år match 5 - ægtefælle match 4 fratages kontanthjælp
 156. Godt for depression/stress ramte via job
 157. Sygehusbehandling må betales af kommune
 158. Matchgrupper/kategorier
 159. kritik af jobcentre
 160. Arbejdsprøvning/afklaring - forlænge sygedagpenge
 161. Sygedagpenge - forlængelse - behandling
 162. Ulovlig brug af tandlægekonsulent
 163. Ingen ledighedsydelse i Sverige
 164. Frakendt fleksbevilling af ankestyrelse
 165. Hold selv øje med opfølgningssamtaler
 166. Kommune SKAL orienteres FØR ferie med ledighedsydelse
 167. §81 - og samlevers bidrag max. være halvdelen
 168. Fleks og studier.
 169. Ankestyrelsen og en dejlig afgørelse...
 170. Bekendtgørelse om forebyggelse af hjemløshed
 171. Jobcenter specialmedarbejder
 172. Ny hjemmeside fra Servicestyrelsen om sagsbehandling mm
 173. Risrevisoren
 174. sp...
 175. Rygproblemer var at betragte som handicappet i lovens forstand
 176. Når indsatsen standses!
 177. Hvilken kommune har pligt til at handle?
 178. Frivilligt arbejde SKAL godkendes af kommune
 179. Kursus i refusion - ikke om borger er berettiget
 180. Kommune vil tvinge syge til motion
 181. Sygedagpenge-Støjberg
 182. Mentor - ny lovgivning
 183. Ferie under sygemelding, arbejdsprøvning mv.
 184. Ny pensionsalder - arbejdsskadeerstatning
 185. Praksisundersøgelse - fleksjob
 186. Manglende ressourceprofil - ingen reel betydning
 187. Over 30 timer SKAL udløse fuldtidsfleksjob
 188. Om klage over kategori - sygemelding
 189. Nye kategorier fra år 2010 - kun 3 for alle
 190. §100 - merudgift - svar fra Socialminister
 191. Mulighedserklæring - ny lægeerklæring
 192. Pensionsstyrelsen
 193. §114 - Falck Hjælpemidler A/S
 194. Hjemvisning - praksisundersøgelse
 195. Boligsikring - praksisundersøgelse
 196. Lægekonsulent - ankestyrelsen
 197. Flytning og revurdering i ny kommune ej mere
 198. Om FORELIGGENDE oplysninger - lægepapirer
 199. Syge kan få millionerstatning
 200. Forsøgsordninger - forsøgskommuner i loven
 201. Tøm postkassen HVER dag under sygemelding
 202. Fleksjob - praksisundersøgelse - Sjælland
 203. Praksisundersøgelse - hovedstaden
 204. Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
 205. Førtidspension - også den nye ordning kan gøres hvilende
 206. Fortielse af helbredsoplysninger
 207. Kommmunal refusion hænger sammen med sagsbehandlingen
 208. Vejledningspligt
 209. §100 - praksisundersøgelse om håndsrækninger
 210. Ny skrivelse nr 9003 - §100 merudg.
 211. Fratagelse af ledighedsydelse - NY principafgørelse !!
 212. Kontrol med andre aktører
 213. Datering - udsendelse af breve
 214. § 100 - ny bekendtgørelse - ny vejledning
 215. Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget L 173:
 216. Søg fleksjob på det FORELIGGENDE grundlag
 217. Fleksjob/ledighedsydelse - praksisundersøgelse
 218. Ændring af partshøring på sygedagpengeområdet
 219. Nyt om feriepenge
 220. Årsagssammenhæng - Ændret praksis i AST
 221. obs obs ny vejledningsskrivelse undervejs
 222. FN´s handicap konvention er ikke underlagt dansk lov!!!!
 223. Inden kontanthjælpen nedsættes til borgere, der udebliver fra jobsamtaler
 224. Ast underkender Kolding!
 225. Term modellen.!
 226. Socialcentre
 227. Nye regler om speciallægeerklæring?
 228. Lidt nye tal fra Ankestyrelsen - Omkring hjemvisninger mm.
 229. Fleks.nu
 230. reform sådan-igangværende sager
 231. Nyt fra Ankestyrelsen
 232. Speciallægeerklæringer, Statuserklæring.
 233. Ankestyrelsens Hotline til socialrådgivere/SB
 234. Vinter hjemsendelse
 235. Fleksjobundersøgelse fra Ankestyrelsen per marts 2016
 236. HØJESTERETS DOM giver der større retssikkerhed som syg LÆS !!!!!
 237. kun lønindtægt udført i en ledighedsydelsesperiode må fradrages i ledighedsydelsen
 238. Ret til jobafklaringsforløb m. ressourceforløbsydelse ved ophør af SDP
 239. Fastholdelsesfleksjob betingelser: ordinær ansættelse/ustøttet beskæftigelse
 240. Førtidspension på foreliggende grundlag: nye oplysninger kan indgå indtil...
 241. Arbejdsskade:midlertidig erstatning v. tab af erhvervsevne, erhvervsmæssigt uafklaret
 242. Principafgørelser 23-16: vudering af betalingsevne forud modregning/inddrivelse
 243. Principafgørelse 72-16: forud omregning/efterregulering skal partshøres
 244. Principafgørelse 59-16: UD klageadgang og genvurdering
 245. Ny principafgørelse om el scooter og tre hjulet el cykel
 246. Ulovlig brug af Resultatlønnede konsulenter