K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 31-03-2022, 22:16   #81
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tak kroner, men, hvis,........

... man ønsker at finde eksempelvis mine indlæg gennem tiderne og emner jeg har taget op, så når jeg er logget ind på k10 trykker man på mit brugernavn "phhmw"

Så finder man "Statestik" tryk


https://www.k10.dk/member.php?u=71

hvor man vælger ""Find alle emner startet af phhmw""

så får man en oversigt over de emner jeg har løbende dokumentation for mine påstande.

Den fremgangsmåde kan bruges for andre, man mener er interessante at læse om.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-04-2022, 08:44   #82
kroner
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 23-03 2015
Indlæg: 179
Styrke: 10
kroner er ny på vejen
Selvfølgelig så gik lyset også op for mig, når det blev skåret helt ud i pap.
Beklager,

Hilsen kroner
kroner er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-05-2022, 15:55   #83
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Optage møder?

God tekst fra Facebook

Kære medlemmer.
Jeg har et lille tip til de af jer, som oplever at kommunerne ikke holder hvad de lover.

Til jeres næste møde, så starter du med at sige: Jeg optager samtalen, så jeg er sikker på, at jeg ikke misser noget af det vi har talt om (min oplevelse er, at få lov)

Bonussen er:
1. At de lige pludselig taler på en langt pænere måde.
2. At de bringer deres faglighed i spil.
3. At man altid kan referere til samtalen, og tilbyde dem at sende optagelsen, såfremt de ikke overholder aftalen.
4. At alt nærmeste lige pludselig kan lade sig gøre


Optage møder:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=33192

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-05-2022, 15:36   #84
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen klage/anke over en afgørelse, hastesag

https://ast.dk/for-borgere-med-en-kl...handlingstider

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler cirka 50.000 sager årligt.
Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først.

Visse sager afgør vi hurtigere, mens andre tager længere tid at behandle.

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?
Når Ankestyrelsen får en klage, skriver vi til dig, at vi har fået din klage. Der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse.

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager kan Ankestyrelsen vælge at hastebehandle. Der er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag, da formålet med klagen ellers forspildes.

I nogle situationer vil vi ikke hastebehandle sagen, men alligevel sørge for, at sagen behandles hurtigere end andre sager.

Der er altid tale om en konkret afvejning, om sagen skal hastebehandles eller behandles hurtigere end andre sager. Det er også en forudsætning, at Ankestyrelsen har de nødvendige oplysninger til at kunne behandle sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Kontakt Ankestyrelsen
https://ast.dk/blanketter/kontakt/ko...nkestyrelsen-1

Sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen
Læs mere om vores sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen - herunder om varslingsordningen, tidligere hjemsendte sager, klager over sager i børn og unge-udvalget.

Sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/sags...ndlingstider-1

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/sags...handlingstiden

Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Nedenfor kan du læse mere om de enkelte sagsområder og fristernes lovmæssige og aftalebestemte rammer.


Sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unger

Sager om klager over afgørelse fra kommunernes børn og unge-udvalg om anbringelse af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne eller fra den unge over 12 år.

I tilknytning til disse sager behandler vi også klager over andre afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger fx overvåget samvær eller afbrydelse af forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene.

Absolut frist på 8 uger

Ankestyrelsen skal afgøre klager over børn og unge-udvalgets beslutninger inden 8 uger. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 73, stk. 1.

Tvangsadoptionssager

Tvangsadoptionssager handler om sager om adoption af et barn uden samtykke fra forældrene.

Fra og med 1. juli 2019 kan Ankestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt, træffe afgørelse om adoption af et barn. Børn og unge-udvalget skal forinden indstille til Ankestyrelsen, at barnet adopteres uden samtykke fra forældrene.

Så vidt muligt inden for 8 uger

Ankestyrelsen skal så vidt muligt tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke inden 8 uger. Det fremgår af serviceloven.

Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal sagens parter og kommunen skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes færdigbehandlet.

Der er altså ikke tale om et absolut loft for sagsbehandlingstiden, men hvis 8 ugers-fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Underretningssager

Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Borgere, fagpersoner eller andre kan underrette Ankestyrelsen om bekymring for et barn eller en ung. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op og benytte sin egen drift kompetence. Ankestyrelsen indhenter oplysninger om barnet eller den unge og beder kommunen om at sende en udtalelse.

Ankestyrelsen skal indhente oplysninger om barnet eller den unge og familien fra kommunen, inden sagsbehandlingen kan begynde. Desuden inddrager Ankestyrelsen en børnesagkyndig konsulent i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling.

Absolut frist på 8 uger om sagen skal mødebehandles

Ankestyrelsen skal inden 8 uger beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Det fremgår af § 20 i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes behandlet. Ankestyrelsen skal inddrage en børnesagkyndig i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling, med mindre det er åbenlyst unødvendigt med en børnesagkyndig vurdering i den enkelte sag.

Kommunale børnesager om visse forhold vedr. anbragte børn

Sagerne drejer sig om klager over kommunens afgørelser om hjemgivelse af et barn eller en ung efter anbringelse, om hjemgivelsesperiode, om valg af anbringelsessted for et barn eller en ung, og om afslag på opretholdt anbringelse eller opretholdt døgnophold til unge i alderen fra 18 til 22 år. Klager over disse afgørelser har opsættende virkning.

Så vidt muligt inden for 8 uger

Ankestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter have skriftligt besked om, hvornår de kan forvente en afgørelse. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen § 17, stk. 1.

Magtanvendelse

Målgruppen for magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder bestemmelserne i servicelovens § 129 og 129 a, er borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der har brug for omfattende støtte efter serviceloven, og som ikke samtykker i foranstaltningen.

Absolut frist på 8 uger

Ankestyrelsen skal afgøre klager over tilbageholdelse i boligen og om optagelse i særlige botilbud uden samtykke inden for 8 uger. Det fremgår af retssikkerhedsloven § 73, stk. 1.

Sager om tilbud til forsikrede ledige

Sager om tilbud til forsikrede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, falder typisk i to kategorier. I den ene kategori søger den ledige selv om en bestemt type tilbud. I den anden kategori pålægger kommunen den ledige at deltage i et bestemt tilbud.

Absolut frist på 4 uger

Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal afgøre klager over tilbud til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) inden 4 uger. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen § 16.

Sager om matchning af barn og adoptanter i internationale adoptionssager

Ankestyrelsen er centralmyndighed på området og fører tilsyn med den internationale adoptionsformidling. Ankestyrelsen godkender de matchningsforslag, hvor barnet er vurderet inden for ansøgernes godkendelsesramme. Det er for at sikre, at adoptionen er sket i overensstemmelse med de internationale regler og de gældende regler i Danmark og afgiverlandet.

Så vidt muligt inden for 7 dage

Ankestyrelsen skal snarest muligt tage stilling til, om adoptionsforløbet kan fortsætte, når et barn er anvist til en godkendt adoptionsansøger. Det fremgår af adoptionsloven § 31 a.

Ankestyrelsen skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, inden for en uge vurdere matchningsforslag. Det fremgår af adoptionsbekendtgørelsen § 47, stk. 4.

Anerkendelsessager ved Psykolognævnet

Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge Psykolognævnet om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Hvis ansøgeren er fra et andet EU-land gælder reglerne i Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Absolut frist på 4 måneder

Psykolognævnet skal inden for 4 måneder fra sagen er fuldt oplyst afgøre sager om anerkendelse. Det står i Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Anerkendelsessagerne er derfor omfattet af den særlige undtagelse i anerkendelsesdirektivets (Rådets direktiv 2005/36/EF).

Sager om klager over ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for en række afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer en afgørelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen. Det kan fx være afgørelser om forbedringsforløb for den unge, der indebærer en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, eller ændring af anbringelsessted uden samtykke. Ankestyrelsen afgør sagerne på møder på samme måde som andre sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge.

Ankestyrelsen arbejder ud fra en absolut frist på 8 uger

Det fremgår ikke af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, af retssikkerhedsloven eller af retssikkerhedsbekendtgørelsen, at der gælder en tidsfrist for sagsbehandlingen af disse sager.

Det fremgår imidlertid af andre procesbestemmelser, at der forudsættes, at disse sager behandles i Ankestyrelsen på samme måde som sager om tvangsanbringelse. Det vil sige, at afgørelsen skal foreligge inden 8 uger jf. retssikkerhedsloven § 73, stk. 1.. Ankestyrelsen har derfor valgt at behandle disse sager, som om der var en frist på 8 uger.

Sager om seniorjob

Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, kan have ret til ansættelse i et seniorjob i den kommune, borgeren bor, når dagpengeperioden er udløbet.

Det er en betingelse, at borgeren fortsat er medlem af en a-kasse, indbetaler efterlønsbidrag og vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen.

Sagerne handler om klager over, at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob.

Absolutfrist på 4 uger

Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal afgøre klager over seniorjob inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen § 16.

Tilsynssager om aktindsigt

Der er politisk ønske om, at sagerne bliver behandlet hurtigt.

Det er derfor et mål i Ankestyrelsens resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet 2020, at mindst 80 pct. af tilsynssagerne om aktindsigt bliver afgjort inden for max. 20 arbejdsdage.

Tidligere hjemviste sager

Ankestyrelsen har en fast track-ordning til behandling af tidligere hjemviste sager efter serviceloven. Ankestyrelsen skal afgøre disse sager, som vi tidligere har hjemvist til kommuner til fornyet behandling. Det skal ske inden for 8 uger.

Ordningen betyder, at minimum 90 pct. af de omfattede sager skal være færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ordningen er ikke lovbestemt, men baseret på en aftale mellem Social- og Indenrigsministeriet (det daværende Børne- og Socialministerie) og Ankestyrelsen. Ordningen er finansieret af satspuljen for 2018.

Varslingsordningen

Der er særlige regler om varsling for nogle typer af sager.

Reglerne betyder, at hvis en borger klager i de særlige sager, kan kommunens afgørelse om at stoppe eller nedsætte hjælp først træde i kraft 14 uger efter kommunens afgørelse. Det fremgår af § 3 a i lov om social service.

Det er kun en lille del af kommunens sager, som de særlige regler gælder for, nemlig:

frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (§ 95)
frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (§ 96)
frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (§ 98)
frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (§§ 32 og 36)
frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)

frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (§ 114).
Når en borger klager i de sager, har kommunen to uger til at genvurdere sagen. Når kommunen herefter sender sagen videre til Ankestyrelsen, har styrelsen 8 uger til at behandle klagesagen. 90 pct. af de omfattede sager skal være færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ordningen om en sagsbehandlingstid på 8 uger i Ankestyrelsen er ikke lovbestemt, men baseret på en aftale mellem Social- og Indenrigsministeriet (det daværende Børne- og Socialministerie) og Ankestyrelsen. Ordningen er finansieret af satspuljen for 2018.

Sidst opdateret 10.02.2021
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 21:58   #85
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-09-2022, 20:25   #86
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Der findes så meget hjælp, her fra Scleroseforeningen

Rettigheder og Lovgivning

https://www.scleroseforeningen.dk/de...-og-lovgivning

KØREKORT
Alt det du skal være opmærksom på
Læs om de særlige krav sundhedsstyrelsen stiller i forbindelse med kørekort

STØTTE TIL BIL
For dig som ikke kan færdes uden egen bil
Støtte til bil kan være en mulighed for dig, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

KØRSELSORDNING
Hvis du ikke kan gøre brug af almindelig bus og tog
Kørselsordninger er for dig som er særligt bevægelseshæmmede

Osv osv osv.......

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-10-2022, 17:27   #87
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kend spillereglerne

https://handicap.dk/files/media/docu...reglerne_0.pdf

Om sagsbehandling på det sociale område

13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Denne pjece forsøger at give svar på en række praktiske spørgsmål, som man kan komme ud for, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder. Pjecen retter sig både til de enkelte med* lemmer og til tillidsrepræsentanterne i med* lemsorganisationerne i Danske Handicap* organisationer (DH).

Der er vigtigt at kende de spilleregler, der gælder for sagsbehandlingen.

Inden du svarer på spørgsmål, og giver oplysninger til forvaltningen, bør du være velforberedt og kende de vigtigste betingelser for det, du søger om.

Kontakt din medlemsorgani*sation eller andre, der har erfaring fra til* svarende sager.

Enhver forvaltning eller myndighed har pligt til at yde vejledning til borgerne inden for dens sagsområde. Begynd med at an* mode om vejledning.
Pjecen er bygget op som en række spørgs* mål og svar på områder, som er fælles for de fleste sagstyper.
Hvert afsnit slutter med en oplysning om, hvad DH anbefaler.

Henvisning til lovbestemmelser findes ba*gest i pjecen.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-11-2022, 09:16   #88
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.721
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan jeg få forlænget sygedagpenge eller ikke?

https://www.k10.dk/showthread.php?t=40298

Hæft dig ved JacobT svar:

Sygedagpenge er ikke relevant for dig, hvis du har en varig hjerneskade der permanent sætter en begrænsning for din arbejdsevne. Der skal ligge en lægefaglig vurdering i din sag, som fortæller noget om din hjerneskade. Sygedagpenge er for folk, hvor det er ret sikkert at de inden for kort tid bliver så raske, at de igen kan træde ind på arbejdsmarked på normale vilkår. Det lader ikke til at være tilfældet for dig.

Derfor skal du overgå fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb, https://www.star.dk/indsatser-og-ord...aringsforloeb/ men med samme økonomi som dagpenge - altså ikke noget med kontanthjælpsniveau.

Det kan også være at sagsbehandleren vurderer at din tilstand er stationær - altså, at den ikke står til at blive ændret, uanset hvilke indsatser man forsøger, og samtidig erkender at din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan fungere under normale vilkår på arbejdsmarkedet. I det tilfælde burde din sag overgå til vurdering hos rehabiliteringsteamet, med henblik på at tilkende dig fleks eller pension. Men du skal vide, at alt dette hviler på at man kender din arbejdsevne, dvs. at den er udredt f.eks. via et jobafklaringsforløb.

Lav aldrig mundtlige aftaler med din sagsbehandler, uanset hvad. Gør det klart at du har hjerneskade og den er kronisk, at du fortsat føler dig for syg til arbejde, samt at du vil afvente en skriftlig afgørelse. Det kan være en afgørelse om, at din sag skal i rehab-team for at tilkende dig et jobafklaringsforløb, eller at dine sygedagpenge forlænges hvis nu sagsbehandleren alligevel mener det er relevant for dig. Du skal ikke acceptere en afgørelse om ophør af sygdagpenge, som bare skubber dig over på kontanthjælp.

Skriv igen, når du har fået afgørelsen.

Pøj pøj


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 14:55.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension