K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 29-09-2021, 13:52   #51
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan båndet telefonsamtale anvendes som bevis i retten?

Fra Facebook Mogens Rerup politiker, socialrådgiver

Kan båndet telefonsamtale anvendes som bevis i retten?

Det er lovligt at bånde en telefonsamtale, som man selv deltager i.
Det har I oplyst mig om tidligere.

Nu er spørgsmålet:

Er en sådan båndet samtale gyldigt bevismateriale i en retssag?

Skal det fremgå, at modparten er vidende om, at samtalen blev båndet, for at det er gyldigt bevis i retten?

Svar:

Båndoptagelsen kan godt med rettens tilladelse benyttes som bevis, selv om modparten ikke var bekendt med, at samtalen blev optaget på bånd.

Dette er fastslået i denne kendelse afsagt af Østre Landsret i 2003:

UfR 2003.2616 ØLK: S, der var sagsøgt til betaling af 51.722 kr. til VVS-firma, fik tilladelse til at fremlægge båndoptagelse af telefonsamtale, da det ikke kunne fastslås, at fremlæggelsen var uden betydning for sagen.

Den omstændighed, at optagelsen var foretaget uden at modparten var bekendt hermed, kunne ikke i sig selv føre til at fremlæggelsen burde afskæres.

Med venlig hilsen
Jørgen U. Grønborg

https://familieadvokaten.dk/breve-900/b900-707.html

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-01-2022, 00:41   #52
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Om retten til at optage lyd ved møder. Forvaltningsret

https://www.forvaltningsret.nu/2021/...ibarsG0DXv0gck

Forvaltningsret

For dig og mig

Om retten til at optage lyd ved møder

by mikael on 24. februar 2021 in Forvaltningsret og Politik • 0 Comments

Spm. nr. S 4066

Til justitsministeren (29/7 03) af:

Line barfod (EL):

»Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale på bånd?«


Justitsministeren (Lene Espersen):


Efter bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Optagelse på bånd af telefonsamtaler eller anden samtale, som den pågældende selv deltager i, falder uden for denne bestemmelse. Det gælder også i tilfælde, hvor optagelsen sker uden den anden parts viden.
Der er ikke herudover i lovgivningen fastsat almindelige regler om borgeres adgang til at optage samtaler med forvaltningsmyndigheder på bånd.
Spørgsmålet om borgeres adgang til at optage sådanne samtaler på bånd ses endvidere ikke behandlet hverken i retspraksis, ombudsmandspraksis eller i litteraturen.
På den baggrund finder Justitsministeriet ikke i den foreliggende sammenhæng at kunne bidrage med yderligere til det stillede spørgsmål.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-11-2023, 19:56   #53
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Optage samtaler med kommunen fortsat.

Straffelovens § 263

https://danskelove.dk/straffeloven/263


Kan båndet telefonsamtale anvendes som bevis i retten?
https://familieadvokaten.dk/breve-900/b900-707.htmlStatsforvaltningen, i dag Ankestyrelsen ,om optage møder.

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u..._files/322.pdf

“"Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Til- synets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse af en samtale med en borger.
Tilsynet skal bemærke, at der ikke i lovgivningen er fastsat almindelige regler herom.

Folketingets Ombudsmand har i sin beretning for året 2005 på side 578 redegjort for de forhold, som gør sig gældende i den situation, hvor en borger ønsker at op- tage en samtale med myndigheden.

Det anføres blandt andet:

Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accep- terer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden.

Med udgangspunkt i princippet om at offent- lige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine møder med for- valtningen. Eventuelle begrænsninger i bor- gerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag
.”"


Bilag

https://www.k10.dk/showpost.php?p=369866&postcount=43


Afgørelse/udtalelse Statsforvaltningen nu Ankestyrelsen

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u..._files/529.pdf

“"X har gjort gældende, at det er ulovligt, at Horsens Kom- mune har forbudt ham personlig og telefonisk kontakt med Jobcentret Horsens i godt 6 måneder og henvist ham til alene at have skriftlig kontakt i forbudsperioden. For- budet er angivelig begrundet i at Jobcenter Horsens ”ikke ønsker at fortsætte samarbejdet på dine præmisser og så- ledes blive udsat for at blive optaget på bånd i tide og utide og uden forudgående varsel”.
Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen finder, at Horsens Kommune har hand- let i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kom- munale tilsyn, ved den 26. februar 2007 at udstede et fremmødeforbud, der var mere indgribende end nødven- digt og dermed faldt uden for rammerne for lovlig skøns- udøvelse. Dermed finder statsforvaltningen at dispositio- nen var ulovlig.””Prosa

https://www.prosa.dk/artikel/du-maa-...Ku6WJxaNWt3kfs

Du må gerne skaffe dig beviser med skjult mikrofon


Højesteret har slået fast, at du har ret til i al hemmelighed at optage en samtale mellem dig selv og din chef. Dog kun under bestemte omstændigheder, understreger dommerne.

Ikke frit lejde
Du skal alligevel tænke dig rigtig godt om, inden du trykker på ’optag’. For selv om Højesteret har sagt ok til skjulte optagelser, siger landets højeste retsinstans i samme åndedrag, at der skal ligge særlige hensyn til grund for optagelsen – hver gang.

Ombudsmanden

https://www.ombudsmanden.dk/find/udt...DOf_c#cp-title

“"Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden.
Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine møder med forvaltningen. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag.
”"


https://www.k10.dk/showthread.php?t=33192&page=5

“"HADERSLEV
Mens der var pause: Socialrådgivere fanget på bånd i mindre pæn samtale om en borger

Under et følelsesladet møde i familieafdelingen om en mors ret til samvær med sit anbragte barn, blev der behov for en pause. Under pausen blev den faglige leder og en socialrådgiver fanget på bånd, mens de talte mindre pænt om moderen.

HADERSLEV: På det seneste møde i socialudvalget havde Alternativets medlem Mogens Rerup stillet et såkaldt medlemsinitiativ, der vedrørte en sag om en lydoptagelse.

En mor til et tvangsfjernet barn var til møde med en faglig leder og en socialrådgiver for at tale om at få mere samvær med sit tvangsfjernede barn. Moderen havde taget borgerrådgiveren med til mødet, som var følelsesladet.
På et tidspunkt havde moderen brug for en pause. Hun havde to mobiltelefoner med til mødet en privat mobil og en arbejdsmobil, den sidste tog hun med ud, og mens den private, der optog mødet, lå i hendes jakkelomme.

Da moderen lukkede døren efter sig, begyndte den faglige leder og socialrådgiveren at tale om moderen, og det var ikke kun pæne ord, de havde at sige om pågældende.

"Hold da op, der trådte hendes borderline diagnose da godt nok lige frem, hva'? Og nu skal vi jo huske, at hun skal behandles som en borderline, det var jo det vi aftalte, ikke?", bliver der sagt på lydoptagelsen.

"Ja, Borgerrådgiveren er godt nok på hendes side, men det skal hun jo også være", svares der.

Samtalen mellem de to fortsætter, og den kredser om, at de mener, den tidligere socialrådgiver har givet moderen alt for lang snor i forhold til plejefamilien.

”Den første sagsbehandler (navn udeladt, red.) krævede, at plejefamilien skulle skrive til moderen en gang om ugen og lige fortælle, hvordan det går. Og nej, Gu’ skal de da ej”, bliver der sagt i samtalen mellem de to medarbejdere.
Ledelsens ansvar

I bilaget til punktet på socialudvalgets møde fremgår det endvidere, at der bliver sagt:
”Moderen har godt nok styr på, hvad hun er blevet lovet, og som ikke er blevet overholdt”, hvortil der svares:

”Ja, moderen tror, hun har magten, men det skal hun satme ikke ha’, og den første sagsbehandler (navn udeladt, red.) har jo slet ikke kunne finde ud af at sætte grænser for moderen”.

På baggrund af optagelsen og udskriftet af den, som var vedlagt sagen, anmodede Mogens Rerup om at få oplyst, "hvem der har ansvaret for denne uhensigtsmæssige adfærd fra nogle ansattes side", som det er udtrykt i medlemsinitiativet?

- Vi havde i udvalget en god drøftelse af emnet, og der er hele vejen rundt enighed om, at sådan skal der ikke tales om borgerne.

- Men det er vel ikke unaturligt, at kolleger taler om de borgere, de sidder overfor, det skel vel hele tiden. Det her bliver vel kun en sag, fordi de blev afsløret?

- Selvfølgelig taler man om borgerne, det gør man alle steder, men man skal tale ordentligt, og det er ledelsens ansvar at præcisere det overfor medarbejderne, så man ikke taler ned til og om folk, der i forvejen er i en klemt situation, siger Mogens Rerup.

I forbindelse med drøftelsen af medlemsinitiativet havde der været kontakt til politiet for at få vurderet, om det var en lovlig optagelse. Og det vurderede politiet, at det var.”"


DATATILSYNET

https://www.datatilsynet.dk/hvad-sig...elefonsamtalerHilsen Peter

PS og Bilag.

Hvis ikke du tager Bisidder med til tvungne møder, vil du med stor sandsynlighed blive truet med fjernelse af dine børn.

Bisidder og optagelse af møder, du selv deltager i, vil i sagens natur forhindre i de mange trusler om fjernelse af dine børn.

Trusler mod borgerne
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35307

Sidst redigeret af phhmw; 11-11-2023 kl. 20:10.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-11-2023, 09:57   #54
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Data tilsynet siger ok for optagelser

Offentliggørelse af båndede samtaler er jvf Datatilsynet lovligt.
Læs brevet fra borgerrådgiver I Frederiksberg kommune.


https://scontent.fcph4-1.fna.fbcdn.n...Ow&oe=6560D6A3

https://www.facebook.com/photo/?fbid...90301027910427

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-01-2024, 20:44   #55
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spørgsmål til Justitsministeren

https://www.ft.dk/samling/20231/almd.../115/index.htm

Vil ministeren kommentere den fortrolige henvendelse, jf. SOU alm. del - bilag 73, fra en borger til Folketingets Ombudsmand og redegøre for, om det er ulovligt at offentliggøre en lydfil, som er optaget af en borger i forbindelse med en samtale med et kommunalt byrådsmedlem, hvis byrådsmedlemmet ikke er vidende om, at borgeren optager samtalen, men hvor borgeren har oplyst til kommunen, at hun optager alle samtaler, og når borgeren selv er part i sagen, og finder det relevant at videregive indholdet ?

Af: Katrine Daugaard (LA)
Til: justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Dato: 04-01-2024
Status: Ikke besvaret
Emne: kommuner


Bilag 73

Fortroligt dokument


Vi afventer svar.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 15:39.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension