K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-05-2023, 14:40   #671
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Noget om det personlige ansvar og behovet for en forvaltningsdomstol

Noget om det personlige ansvar og behovet for en forvaltningsdomstol
Jeg mener grundlæggende, socialrådgiverfaget er udvandet, topstyret, og fagligheden siddes overhørig, skriver Bitten Vivi Jensen i dette svar til Signe Færchs svar til Kim Madsen, formand for Jobcentrets Ofre.


https://arbejderen.dk/debat/noget-om...g1VxJBM8MCVLCc

Kære Signe Færch

Jeg læser den 27. april 2023 dit svar til formand for Jobcentrets Ofre Kim Madsen. https://arbejderen.dk/blog/er-du-vre...denne-her-vej/

Kim og jeg hjælper som frivillige svært syge mennesker til et fleksjob eller førtidspension. Det drejer sig om mennesker, der har været i op til 43 år i systemet.

Der er ikke tale om fejl, men om bevidst lovstridig og umenneskelig sagsbehandling, hvor for eksempel sygedagpengesager bliver lukket, uden at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Det gælder også mennesker, der lider af livstruende sygdomme og hører til på standbyordningen.

Socialrådgiverne med flere forsøger at lukke munden på mig, og én svarer:

“Du hæfter dig ved nogle små petitesser, som reelt set ikke har nogen betydning for X forløb. Det er sådan, fakta er, Bitten, og vi har altså også, øh, andre borgere, vi skal tage os af. Det her tager enorm lang tid, og det er meget kritisabelt, at du som partsrepræsentant for X bruger al den sagsbehandlingstid, vi i virkeligheden skulle have brugt på X på, at vi skal besvare dine klagepunkter og ordkløveri. Kan du ikke se, det er en udfordring i sig selv?”

Jeg har ikke brug for at klage, hvis loven bliver overholdt, så ville min tilstedeværelse som autodidakt heller ikke være nødvendig. Jeg er heldig, jeg er min egen chef og ikke underlagt ulovlige instrukser og ikke tvunget til at skade borger, hvis jeg vil beholde mit job.

Det er nemt nok, Signe, at fralægge sig ansvaret og rette skytset mod politikerne!

Desværre overser du det personlige ansvar, samt at de fleste politikere lader sig besnakke af embedsværket, som påstår, de følger loven, og resten skyldes Christiansborg. Den udsatte borger bliver kastebold i dette absurde spil, hvor ingen vil tage ansvar.

Jeg mindes en borgmester, der skrev: “Vi er ikke onde mennesker, vi følger blot loven.”

Øh, hvilken lov?

Jeg er så træt af at høre: “Vi passer vores arbejde.”

Nej, det gør Kim og jeg, idet vi insisterer på, at loven bliver anvendt til borgers bedste, og ikke vil acceptere kassetænkning.

Det ville dit tidligere medlem, socialrådgiveren Fedaa Persson fra dokumentaren “Håbløst arbejde” med flere heller ikke. Filmen dokumenterer, hvad der foregår, og en af deltagerne, Brian Larsen, som har været sagsmishandlet i 25 år, vandt forleden i Ligebehandlingsnævnet, som konstaterede, han havde været udsat for ydmygende sagsbehandling. Hvor var I, hvor er I, hvorfor siger I ikke fra og kæmper sammen med os for borgerne?

I stedet undskylder I jer med, at I er pressede og lider under et sygt arbejdsmiljø, men det er I selv medvirkende til at skabe.

Hvorfor støtter I ikke et medlem som Fedaa, når hun og andre siger fra overfor ledelsen og protesterer imod ulovlige besparelser!

Hvorfor må sagsbehandlere, der forpester syge menneskers liv, ikke afsløres, og hvorfor må vi ikke lære af historien? Skal vi annullere Nürnberg-principperne – nemlig at handle efter ordre er ikke en gangbar undskyldning.

Den der kan handle ondt i embeds medfør, enten med vilje eller uafvidende, gør sig skyldig i det overgreb, som det system, vedkommende arbejder for, har hovedansvaret for.

Hvor længe skal vi blive ved at være vidne til denne forråelse og manglende retssikkerhed med et system, der forsvarer sig ved at tale ud fra en idealtilstand og påstår, der kun er tale om enkelte fejl, idet de fornægter den forråede virkelighed?

Vi har et retssystem, hvor det ikke er muligt at få afprøvet sin sag.

Derimod kan den krænkede borger og partsrepræsentant uden videre og uden dokumentation anklages for chikane jf. straffelovens § 119 a, hvis man anvender sin ytringsfrihed og protesterer!

Mads Pramming forklarede for 5 år siden, hvorfor man ikke kan vinde en forvaltningssag, og hvorfor vi skal have en forvaltningsdomstol.

Jeg mener grundlæggende, socialrådgiverfaget er udvandet, topstyret, og fagligheden siddes overhørig. Måske er det derfor, faget har så lav søgning. Samtidig er I angste for at miste flere medlemmer til HK, hvilket kun vil gøre ondt værre.

Under alle omstændigheder er det unfair at beskylde Kim Madsen og undertegnede for personaleflugten, den skaber I selv ved at bukke nakken og parere ordre samt forhale og implicit begå økonomisk kriminalitet ved svigte borgerne for deres lovbestemte ydelser!

De 30.000 siders dokumentationskrav er rent til grin. En funktionsvurdering kombineret med en speciallægeerklæring er som regel tilstrækkelig og eventuelt en arbejdsprøvning, hvor skånebehovene er beskrevet korrekt.

Det er i nugældende lov muligt at behandle borger ordentligt og afklare indenfor en rimelig tid, det vil sige 1-2 år, hvis man insisterer, at loven bruges til borgers bedste.

I stedet for bruges en hær af jurister til at forhindre, folk får deres ret tilgodeset og kommer videre med deres liv. Det gælder også Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Vi har et cirkulært klagesystem, der er brudt sammen og ikke fungerer.

At nævne navne er nødværge, når alt andet er forsøgt, og du har set borgere kaste op, begå selvmord, blive hjemløse, blive psykotiske, ulovligt få fjernet deres børn, blive ulovligt sanktioneret, hånet, udskældt og mistroet og tvunget ud i arbejdsprøvningen, selv om de ikke engang står til rådighed for sig selv og som udstødt befinder sig med det ene ben i graven og nogle gange dør, kort tid efter partsrepræsentant har skaffet borger førtidspension.

Vi er nødt til at tage fat i de grundlæggende problemer vedrørende den manglende retssikkerhed og socialpolitik. Lappeløsningerne dur ikke. Jeres fag er i fare for at uddø, hvis I fortsat forholder jer passive overfor sagsmishandling.

Jeg har selv haft besøg af adskillige socialrådgiverstuderende i forbindelse med deres bacheloropgave. Flere er desillusionerede over uddannelsen og fornemmer, kritik ikke er velset, idet den for eksempel tilbagevises med: “Du bør have en mere ydmyg tilgang til faget!”

Jeg har oplevet dokumentfalsk, socialrådgiver der for eksempel havde redigeret passager ud af en funktionsvurdering, der viste borgers lave funktionsniveau, eller fjernet papirer, inklusive partshøring!

Og så må vi ikke være vrede på dem – de gør kun deres arbejde? Nej, de er med til at sanktionere til hjemløshed og gøre borgere alvorligt fortræd, så alvorligt at mange ender med diagnoser, de slet ikke havde fra starten – angst, depression og PTSD.

Lad mig derfor slutte af med jeres egen etikvejledning med henvisning til Nürnberg-principperne formuleret i en international definition af socialt arbejde, som Dansk Socialrådgiverforening har tilsluttet sig i 1995:

Princippet er det såkaldte Nürnberg-princip, som indebærer, at en socialrådgiver ikke kan løbe fra sit personlige ansvar for sine valg ved at henvise til en given ordre, instruks eller for den sags skyld en fagforenings regler. Vi har pligt til af egen drift at sikre os, at det arbejde, vi udfører, uanset det er lovligt, også er etisk forsvarligt. Vi skal med andre ord stå inde for vores etiske afgørelser og være ansvarlige for konsekvenserne af dem.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-01-2024, 10:12   #672
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DS underretter om ulovlig praksis

Situationen i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er så kritisk, at forkvinde for socialrådgiverne i Region Syd, Mie Vode Moll, har set sig nødsaget til på vegne af socialrådgiverne i afdelingen at underrette Ankestyrelsen om, at der foregår ulovlig praksis.

https://socialraadgiverne.dk/ds-unde...ovlig-praksis/

Over halvdelen af socialrådgiverne i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er enten stoppet eller sygemeldte. Den store personalegennemstrømning og det høje sygefravær går hårdt ud over både socialrådgiverne og de børn og familier, der har brug for socialrådgivernes hjælp.

Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Mie Vode Moll, er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanten i afdelingen, og hun er blevet gjort bekendt med, at der foregår ulovlig praksis. Hun har derfor på vegne af kollegaerne kontaktet Ankestyrelsen og opfordret deres tilsyn til at afdække og handle på situationen.

I underretningen skriver hun blandt andet:

Jeg er orienteret om, at “der ligger sager til opbevaring, sager hvor der er truffet afgørelse om BFU eller mellemkommunale underretninger”. Derudover er jeg orienteret om, at “der bliver truffet faglige beslutninger flere medarbejdere ikke kan stå inde for, og som er i strid med barnets tarv og lovgivningen”.

– Det er ikke noget, jeg gør hver dag, så det siger noget om mit bekymringsniveau for socialrådgiverne og borgerne i Nordfyns Kommune. Henvendelsen til tilsynet står selvfølgelig ikke alene. Som fagforening vejleder og bistår vi vores medlemmer, vi uddanner og understøtter lokale tillidsvalgte, vi forhandler aftaler og er i dialog med arbejdstilsynet, siger hun.

Arbejdstilsynet har allerede givet afdelingen et undersøgelsespåbud, hvor arbejdsmiljøproblemerne skal afdækkes med ekstern bistand. Og i næste uge har Mie Vode Moll møde med ledelsen og udvalgsformanden.

– Der ligger en kæmpe opgave foran socialrådgivere, ledere og politikere. Der er brug for socialrådgivning, lovmedholdelighed, kontinuitet og opbygning af tillid. Vejen til at løfte den opgave er ikke fundet endnu, og det bekymrer mig dybt, siger hun.

Ulovlig praksis

Hvis du blive bedt om at arbejde på kant med loven, skal du altid kontakte Dansk Socialrådgiverforening, så vi sammen kan vurdere, om der er tale om ulovlig praksis, og hvad der skal gøres i den konkrete situation. Du kan enten tage fat i din tillidsrepræsentant, ringe på 70 10 10 99 eller skrive til [email protected].

Bliver man bedt om at udføre opgaver, der er klart ulovlige, skal man gøre sin leder opmærksom på forholdet, og man har både ret og pligt til ikke at følge ordren. Hvis nærmeste leder undlader at reagere på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan man underrette lederens umiddelbart overordnede. Fører dialogen med ledelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan man overveje, om Ankestyrelsen, de ansvarlige politikere eller pressen skal gøres opmærksom på sagen.


Hilsen Peter

Mon denne indberetning er tegn på, at nye tider er på vej?

En autorisation til danske socialrådgivere må være på tide.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-02-2024, 10:09   #673
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DERFOR skal socialrådgiverne være autoriserede

https://socialmonitor.dk/nyheder/art...e-beslutninger

Socialrådgivere:

"Vi trues med fyringer, hvis ikke vi går med til at træffe ulovlige beslutninger"

Syv tidligere socialrådgivere i Nordfyens Kommune fortæller samstemmende om daglige lovbrud i børn og ungeafdelingens sagsbehandling.

En gruppe tidligere socialrådgivere i Nordfyns Kommune fortæller om daglige lovbrud i kommunens afgørelser, skriver Fyens Stiftstidende.Derfor skal alle socialrådgivere være autoriserede, med personligt ansvar over egne handlinger og lovens overholdelse samt............

... juridisk adskilles fra de økonomiske ansvarlige forvaltnings chefer.

Nøjagtig, som inden for flyindustrien.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-02-2024, 17:22   #674
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dansk Socialrådgiverforening Autorisation

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...ialraadgivere/

Autorisation: Hvilken model matcher socialrådgivere?
Hvad taler vi om, når vi siger ”autorisation”? Dansk Socialrådgiverforening har skitseret fem modeller for autorisation som input til debatten om, hvorvidt faget skal autoriseres.

1. Model: Autorisation efter supplerende praksisuddannelse (inspireret af regulering for psykologerne)

Målgruppe
Alle med en socialrådgiveruddannelse kan søge om at blive autoriseret socialrådgiver, forudsat man opfylder krav om supplerende praksisuddannelse (praksislæring og supervision).

Rammer
Lovbestemt autorisationsordning (’Socialrådgiverloven’), gives af en styrelse (f.eks. Ankestyrelsen eller Socialstyrelsen). Den er frivillig og baseres på ansøgning.

Rettigheder og pligter
Autorisation er en betingelse for at kunne arbejde som autoriseret socialrådgiver. Autorisation sikrer titelbeskyttelse og eventuelt specialopgaver som for eksempel den børnefaglige undersøgelse. Der er sanktionsmuligheder.

2. Model: Autorisation efter supplerende specialeuddannelse (inspireret af blandt andet regulering for sundhedssocialrådgiverne i Sverige)

Målgruppe
Alle med en socialrådgiveruddannelse kan søge om at blive autoriseret sundhedssocialrådgiver (børnesocialrådgiver eller andet) forudsat, at man opfylder gældende krav om specialeuddannelse. For allerede ansatte etableres en overgangsordning.

Rammer
Autorisationsordningen er virksomhedsområdebestemt. Ordningen er lovbestemt, og gives af en styrelse (f.eks. Ankestyrelsen, Socialstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed). Den er frivillig og baseres på ansøgning.

Rettigheder og pligter
Autorisation er ikke en betingelse for at kunne arbejde som sundhedssocialrådgiver (børnesocialrådgiver eller et andet speciale). Autorisation sikrer titelbeskyttelse. Der er sanktionsmuligheder.

3. Model: Autorisation som bevis for særlig metode-kompetence

Målgruppe
Alle der afholder børnesamtaler – typisk sagsbehandlere på børne- og ungeområdet uafhængigt af faglig uddannelse.

Rammer
Lovbestemt autorisationsordning, der gives af en styrelse (f.eks. Anke- eller Socialstyrelsen) på baggrund af bestået metodeuddannelse, som skal fornyes regelmæssigt. Ikke professionsafhængig. Ordningen er en betingelse for at kunne afholde børnesamtaler.

Rettigheder og pligter
Autorisation sikrer ret til at afholde børnesamtaler. Der er sanktionsmuligheder.

4. Model: Autorisation som bevis for socialrådgiveruddannelse (inspireret af regulering for sundhedspersoner)

Målgruppe
Alle med en socialrådgiveruddannelse.

Rammer
Lovbestemt autorisationsordning, der gives af en styrelse (f.eks. Ankestyrelsen, Socialstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed).

Rettigheder og pligter
Autorisation giver både ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af ens socialrådgiverfaglige virksomhed. Sikrer titelbeskyttelse. Der er sanktionsmuligheder.

5. Model: Autorisation som grundlag for at praktisere som socialrådgiver og udbyde uddannelse

Målgruppe
Alle med en socialrådgiveruddannelse. Ordningen inkluderer samtidig en regulering af socialrådgiveruddannelsen og tilhørende efter-videreuddannelser.

Rammer
Lovbestemt autorisationsordning, der gives af en styrelse (f.eks. Ankestyrelsen eller Socialstyrelsen) efter ansøgning, og som skal fornyes regelmæssigt, f.eks. hvert andet år. Ordningen er obligatorisk for at kunne praktisere.

Rettigheder og pligter
Autorisation sikrer ret til at benytte titlen ’socialrådgiver’. Der er sanktionsmuligheder.

Kilde: Dansk Socialrådgiverforening

https://socialraadgiverne.dk/wp-cont...aadgiveren.pdf

Side # 16

FAGLIG STOLTHED.....
SKAL SOCIALRÅDGIVERE AUTORISERES?

SKAL SOCIALRÅDGIVERE AUTORISERES?
Hvad har psykologer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som socialrådgivere ikke har? Svaret er, som antydet i overskriften: Autorisation. Og spørgsmålet er, om socialrådgivere skal gå i de andre faggruppers fodspor.
Læs interview med socialrådgivernes næstformand, Ditte Brøndum

Lang vej til autorisation

Erfaringer fra andre faggrupper viser, at vejen til autorisation kan være lang. Og Ditte Brøndum ved godt, at det er ét skridt ad gangen.

– En ting er, hvis DS beslutter sig for autorisa- tion – en anden ting er, at det også skal vedtages politisk. Så det er ikke noget, som DS bare kan beslutte, forklarer Ditte Brøndum.

Men hvad så, hvis det ender med at blive et skridt frem og to tilbage – vil det være et neder- lag, hvis det ikke ender med en eller anden form for autorisation?
– Nej, det vil det ikke. Vi kommer under alle omstændigheder styrket ud på den anden side med nye ideer til, hvordan vi styrker faget, og resultatet af medlemsdebatten kan jo også blive, at vi ikke vil søge om autorisation. Alt står åbent, men uanset, hvor vi lander, glæder jeg mig til en proces, hvor vi nørder igennem og stiller skarpt på vores faglighed. Det er det vigtigste.

Læs hele artiklen.

Til orientering.

Det tog ganske få måneder, at få "Osteopater" autoriserede. Af Folketinget uden debat eller skriverier i pressen.Så det er ikke en naturlov, at en autorisation for socialrådgivere , skal tage år at få færdigdrøftet.

Men at tale om en gradueret autorisation, af DS viser at de endnu ikke har forstået mekanismen, i en autorisation, desværre,

Hilsen Peter

Bilag

Om Osteopater


https://via.ritzau.dk/pressemeddelel...613423&lang=da

Forslag
til
Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

(Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde, øget patientsikkerhed ved nåleakupunktur på brystkassen m.v.)
§1

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »kiropraktorer,« : »fysioterapeuter, osteopater,«.
2. I § 14, indsættes efter »Afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter«: «§ 2,
stk. 1, § 3, stk. 2,«.
3. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af tandlægers og lægers virksomhedsområder indbyrdes, herunder regler om, at tandlægevirksomhed under visse betingelser kan omfatte anden virksomhed, end den i stk. 1 nævnte virksomhed.«
4. I § 49, stk. 3, indsættes efter »den i stk. 1«: »og stk. 2«, og efter »supplerende uddannelse« indsættes: »og er ansat i en specialefunktion«.
5. I § 52, stk. 5, indsættes efter »læger«: », osteopater«. 6. Efter § 70 a indsættes i afsnit II:
»Kapitel 24 b

Osteopater Autorisation
§ 70 b. Autorisation som osteopat meddeles den, der har gennemført uddannelse og bestået eksamen i henhold til regler fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Stk. 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har autorisation som osteopat. Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om uddannelsesmæssige krav, der stilles til en osteopat, herunder krav til niveau, indhold og varighed for uddannelser og ek- samener, samt om nedsættelse af et rådgivende forum om osteopati.
Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som osteopat og om afgrænsning af virksomheden.«

Sidst redigeret af phhmw; 03-02-2024 kl. 22:31.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-04-2024, 20:57   #675
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spørgsmål # 448 autorisation.

https://www.ft.dk/samling/20231/almd.../448/index.htm

Vil ministeren redegøre for, om ministeren ønsker at arbejde for en autorisationsordning indenfor bestemte faggrupper på det sociale område - herunder socialrådgivere?

Af: Karina Adsbøl (DD)

Til: social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Dato: 25-04-2024
Status: Ikke besvaret
Emne: socialpolitik

Vi afventer ministerens svar, som vi fornemmer bliver med uld i mund.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-05-2024, 08:50   #676
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Noget om det personlige ansvar og behovet for en forvaltningsdomstol

Af Bitten Vivi Jensen

https://arbejderen.dk/debat/noget-om...3vDFTATnKiDaNw

Noget om det personlige ansvar og behovet for en forvaltningsdomstol

Jeg mener grundlæggende, socialrådgiverfaget er udvandet, topstyret, og fagligheden siddes overhørig, skriver Bitten Vivi Jensen i dette svar til Signe Færchs svar til Kim Madsen, formand for Jobcentrets Ofre.

Kære Signe Færch

Jeg læser den 27. april 2023 dit svar til formand for Jobcentrets Ofre Kim Madsen. https://arbejderen.dk/blog/er-du-vre...denne-her-vej/

Kim og jeg hjælper som frivillige svært syge mennesker til et fleksjob eller førtidspension. Det drejer sig om mennesker, der har været i op til 43 år i systemet.

Der er ikke tale om fejl, men om bevidst lovstridig og umenneskelig sagsbehandling, hvor for eksempel sygedagpengesager bliver lukket, uden at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Det gælder også mennesker, der lider af livstruende sygdomme og hører til på standbyordningen.

Socialrådgiverne med flere forsøger at lukke munden på mig, og én svarer:

“Du hæfter dig ved nogle små petitesser, som reelt set ikke har nogen betydning for X forløb. Det er sådan, fakta er, Bitten, og vi har altså også, øh, andre borgere, vi skal tage os af. Det her tager enorm lang tid, og det er meget kritisabelt, at du som partsrepræsentant for X bruger al den sagsbehandlingstid, vi i virkeligheden skulle have brugt på X på, at vi skal besvare dine klagepunkter og ordkløveri. Kan du ikke se, det er en udfordring i sig selv?”

Jeg har ikke brug for at klage, hvis loven bliver overholdt, så ville min tilstedeværelse som autodidakt heller ikke være nødvendig. Jeg er heldig, jeg er min egen chef og ikke underlagt ulovlige instrukser og ikke tvunget til at skade borger, hvis jeg vil beholde mit job.

Det er nemt nok, Signe, at fralægge sig ansvaret og rette skytset mod politikerne!

Desværre overser du det personlige ansvar, samt at de fleste politikere lader sig besnakke af embedsværket, som påstår, de følger loven, og resten skyldes Christiansborg. Den udsatte borger bliver kastebold i dette absurde spil, hvor ingen vil tage ansvar.

Jeg mindes en borgmester, der skrev: “Vi er ikke onde mennesker, vi følger blot loven.”

Øh, hvilken lov?

Jeg er så træt af at høre: “Vi passer vores arbejde.”

Nej, det gør Kim og jeg, idet vi insisterer på, at loven bliver anvendt til borgers bedste, og ikke vil acceptere kassetænkning.

Det ville dit tidligere medlem, socialrådgiveren Fedaa Persson fra dokumentaren “Håbløst arbejde” med flere heller ikke. Filmen dokumenterer, hvad der foregår, og en af deltagerne, Brian Larsen, som har været sagsmishandlet i 25 år, vandt forleden i Ligebehandlingsnævnet, som konstaterede, han havde været udsat for ydmygende sagsbehandling. Hvor var I, hvor er I, hvorfor siger I ikke fra og kæmper sammen med os for borgerne?

I stedet undskylder I jer med, at I er pressede og lider under et sygt arbejdsmiljø, men det er I selv medvirkende til at skabe.

Hvorfor støtter I ikke et medlem som Fedaa, når hun og andre siger fra overfor ledelsen og protesterer imod ulovlige besparelser!

Hvorfor må sagsbehandlere, der forpester syge menneskers liv, ikke afsløres, og hvorfor må vi ikke lære af historien? Skal vi annullere Nürnberg-principperne – nemlig at handle efter ordre er ikke en gangbar undskyldning.

Den der kan handle ondt i embeds medfør, enten med vilje eller uafvidende, gør sig skyldig i det overgreb, som det system, vedkommende arbejder for, har hovedansvaret for.

Hvor længe skal vi blive ved at være vidne til denne forråelse og manglende retssikkerhed med et system, der forsvarer sig ved at tale ud fra en idealtilstand og påstår, der kun er tale om enkelte fejl, idet de fornægter den forråede virkelighed?

Vi har et retssystem, hvor det ikke er muligt at få afprøvet sin sag. https://dm.dk/akademikerbladet/aktue...gnnrI.facebook

Derimod kan den krænkede borger og partsrepræsentant uden videre og uden dokumentation anklages for chikane jf. straffelovens § 119 a, hvis man anvender sin ytringsfrihed og protesterer!

Mads Pramming forklarede for 5 år siden, hvorfor man ikke kan vinde en forvaltningssag, og hvorfor vi skal have en forvaltningsdomstol. https://www.youtube.com/watch?v=4rgLkuUbO3I

Jeg mener grundlæggende, socialrådgiverfaget er udvandet, topstyret, og fagligheden siddes overhørig. Måske er det derfor, faget har så lav søgning. Samtidig er I angste for at miste flere medlemmer til HK, hvilket kun vil gøre ondt værre.

Under alle omstændigheder er det unfair at beskylde Kim Madsen og undertegnede for personaleflugten, den skaber I selv ved at bukke nakken og parere ordre samt forhale og implicit begå økonomisk kriminalitet ved svigte borgerne for deres lovbestemte ydelser!

De 30.000 siders dokumentationskrav er rent til grin. En funktionsvurdering kombineret med en speciallægeerklæring er som regel tilstrækkelig og eventuelt en arbejdsprøvning, hvor skånebehovene er beskrevet korrekt.

Det er i nugældende lov muligt at behandle borger ordentligt og afklare indenfor en rimelig tid, det vil sige 1-2 år, hvis man insisterer, at loven bruges til borgers bedste.

I stedet for bruges en hær af jurister til at forhindre, folk får deres ret tilgodeset og kommer videre med deres liv. Det gælder også Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Vi har et cirkulært klagesystem, der er brudt sammen og ikke fungerer.

At nævne navne er nødværge, når alt andet er forsøgt, og du har set borgere kaste op, begå selvmord, blive hjemløse, blive psykotiske, ulovligt få fjernet deres børn, blive ulovligt sanktioneret, hånet, udskældt og mistroet og tvunget ud i arbejdsprøvningen, selv om de ikke engang står til rådighed for sig selv og som udstødt befinder sig med det ene ben i graven og nogle gange dør, kort tid efter partsrepræsentant har skaffet borger førtidspension. https://www.a4medier.dk/aktuelt/arti...re-dage-senere

Vi er nødt til at tage fat i de grundlæggende problemer vedrørende den manglende retssikkerhed og socialpolitik. Lappeløsningerne dur ikke. Jeres fag er i fare for at uddø, hvis I fortsat forholder jer passive overfor sagsmishandling.

Jeg har selv haft besøg af adskillige socialrådgiverstuderende i forbindelse med deres bacheloropgave. Flere er desillusionerede over uddannelsen og fornemmer, kritik ikke er velset, idet den for eksempel tilbagevises med: “Du bør have en mere ydmyg tilgang til faget!”

Jeg har oplevet dokumentfalsk, socialrådgiver der for eksempel havde redigeret passager ud af en funktionsvurdering, der viste borgers lave funktionsniveau, eller fjernet papirer, inklusive partshøring!

Og så må vi ikke være vrede på dem – de gør kun deres arbejde? Nej, de er med til at sanktionere til hjemløshed og gøre borgere alvorligt fortræd, så alvorligt at mange ender med diagnoser, de slet ikke havde fra starten – angst, depression og PTSD.

Lad mig derfor slutte af med jeres egen etikvejledning med henvisning til Nürnberg-principperne formuleret i en international definition af socialt arbejde, som Dansk Socialrådgiverforening har tilsluttet sig i 1995:

“Princippet er det såkaldte Nürnberg-princip, som indebærer, at en socialrådgiver ikke kan løbe fra sit personlige ansvar for sine valg ved at henvise til en given ordre, instruks eller for den sags skyld en fagforenings regler. Vi har pligt til af egen drift at sikre os, at det arbejde, vi udfører, uanset det er lovligt, også er etisk forsvarligt. Vi skal med andre ord stå inde for vores etiske afgørelser og være ansvarlige for konsekvenserne af dem.”


Tak, til Bitten Vivi Jensen

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 14 06-11-2023 14:00
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:44.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension