PDA

Se fuld version : Hjælpemidler til handicappede


 1. ...en ny krop ???
 2. Invalidebil!
 3. Helbreds-orienteret køretest til Handicapbil
 4. sagsbehandlerskift - nægtet!!!
 5. Lægekonsulent Jens Bang
 6. Hjælpemidler
 7. Lægekonsulent
 8. Invalidebil/trivselsbil
 9. Hjælpemidler – hvem bestemmer?
 10. Handicaphjælperes arbejdsforhold
 11. sagsbehandlingstiden for hjælpemidler
 12. sagsbehandlingstiden på hjemmehjælp
 13. Afslag på hjemmehjælp...
 14. Trivselsbil
 15. Ferie - hvad med hjælpemidler?
 16. Afslag på "Lån til betaling af handicapbil"
 17. Billig alternativ invalidebil
 18. København svigter syge og handikappede
 19. Hjælp til kørekort?
 20. Arbejde langt hjemmefra, brug for bil.
 21. §100 eller hvad?
 22. Mon jeg kan "få" en bus???
 23. Bliv vurderet i badet!!!!
 24. Læserne fortæller om ventetid på hjælpemidler til handicappede
 25. Kommuner sparer på handikappede
 26. Kræfterne slipper op..
 27. Smerter og brug af pc
 28. Piskesmæld og gigt kan nu anerkendes som handicap.
 29. Kan jeg få kørsel til genoptræning?
 30. Industrihøreværn eller musikerhørerværn
 31. Fritagelse for betaling af vægtafgift.
 32. Hjælp partshøring merudgifter
 33. Det bliver svære og svære
 34. Hjælpemidler.. Hvordan ??
 35. Invalidebil
 36. Sygdomme med varig nedsættelse
 37. Besøg af kommunen..
 38. forslag ønskes til godkendte merudgifter
 39. kan man søge om tilskud til briller ?
 40. Afslag, anke + ny paragraf?
 41. Husdyr = hjælpemiddel
 42. merudgiftssag møde 1 juni
 43. Delvist afslag på paragraf 100, skal jeg anke?
 44. jeg har fået handicap-parkeringskort
 45. Merudgifter §100
 46. Merudgifter (igen) funktionsevnen?
 47. Søge om elcykel
 48. Det vidste jeg så ikke........
 49. Handicapskilte til Danmark, men bor i sverige.
 50. Hjælp til operation efter operation?
 51. Mit afslag på elcykel er simpelthen så morsom.
 52. TIP til daglig medicin dosering....
 53. TIP handsker til "kolde fingre" mm
 54. Fejl i statusrapport
 55. Hvor går jeg hen efter hjælp
 56. Overtrædelse af handicapkonvektionen?
 57. Skal nu betale mere for invalidebilen fordi jeg er flyttet kommune
 58. Afgørelse omkring lejringspuder
 59. Afslag af §100
 60. Hvad er nyt?
 61. Bolig
 62. Ung med kroniske smerter
 63. Kroniker tilskud og andet?
 64. Bolig og funktionsevne.
 65. Rejseforsikring
 66. Cykel eller scooter? Hvad skal jeg vælge?
 67. Dokumentar om diskusproteser i morgen i P1 kl. 14,
 68. Bideskinne
 69. bliver snart vanvittig afslag aflsag afslag
 70. Aalborg afvisning af hjælpemidler med begrundelse "Sædvanligt indbo"
 71. EL-scooter brændt
 72. §100/§102 Merudgifter §100 - ved psykisk handicap
 73. Billig sammenklappelig albuestok / krykke ??
 74. Protac My Fit kuglevest
 75. Trykkammer kan redde Nyborg-kvinde
 76. Kan jeg få hjælp på nogen måde?
 77. Tilskud til en bil?
 78. Kalder Thisted, Kalder Thisted
 79. invalidebil
 80. Afslag på §100 fordi jeg har brug for daglig hjælp?
 81. Fejl og genvurdering af behandlingsplan af kommune
 82. Visiteret til fleksjob, er Handicap SU svært at opnå?
 83. Hjælpemiddel
 84. Vejle Fjord
 85. tildelt invalide bil
 86. Ny 'opretstående' afløser for kørestolen?
 87. Har du handicapbil eller bil med særlig indretning?
 88. Totalskadet handicapbil
 89. Kronikertilskud?
 90. Hjælp til anke over afgørelse vedr 3 hjulet scooter.
 91. Div, spørgsmål til afslag på merudgifter
 92. Mangler et godt råd vedr. el-scooter
 93. Jeg er grædefærdig!!
 94. Befordringsgodgørelse ifb med arbejdsprøvning.
 95. Ansøgning af trivselsbil
 96. JURISTER foretager nu psykosociale 'helhedsvurderinger' - er det mon lovligt?
 97. Tilskud til køb af bil
 98. Hvor længe gælder en bevilling?
 99. Sansestimulerende vest
 100. Forbrugsgode / Hjælpemiddel
 101. Støtte til køb af invalidebil
 102. Vejledningspligt Ombudsmanden
 103. Trivselsbil beregning af egenbetaling
 104. Hvorfor helbredsmæssig køretest???
 105. Tandlæge på kontanthjælp.
 106. Økonomi/ ansøgning om bil....
 107. Service og udgifter på invalidebil
 108. Nedsættelse af merudgifter uden begrundelse
 109. hjælpemiddel til psykisk syg??
 110. Nødvendige merudgifter - vask
 111. Invalidebil, hvilke mærker/modeller er mest udbredt?
 112. Registreringsafgift på invalidebil.
 113. invalideskilt til psy,syg
 114. Frakendelse af trivselsbil?
 115. hjælp til hvilke hjælpemidler jeg skal prøve at søge
 116. grøn afgift på en disselbil og afgift
 117. Handicapskilt - Merudgift..?
 118. Haster... Afslag på støtte til køb af bil
 119. Mus, tastatur og Smartphone...
 120. Høreapparater
 121. Hjælpemidler, Principafgørelser oversigt
 122. Indhentelse af tilbud og lægeoplysninger til kommunen
 123. Skal jeg selv betale for fornyelse af kørekort - Trivelsesbil
 124. Jeres oplevelser med transporthjælpemidler
 125. Hjælp ang invalidebil
 126. Ansøgning om kørestol, el-scooter og § 100 merudgifter
 127. salg af invalidebil / genbevilling af handicapbil
 128. Hvad koster en handicapbil - ? om økonomi mm
 129. Trivselsbil
 130. Overskridelse af svarfrist ved ansøgning om hjælpemiddel
 131. Psykiatrisk servicehund?
 132. Merudgifterne til din sport
 133. forventet eller uacceptabel ventetid på ansøgning om hjælpemidler
 134. Invalidebil
 135. Tyveri af sæder - HJÆLP SØGES!
 136. Syltet genbevilling af handicapbil
 137. Venter på trivselsbil
 138. Invalidebil v/Dødsfald
 139. Omkostninger bilvarmer
 140. Merudgifter Aalborg kommune
 141. Trivselbil/ autumatgear/drejesæde.
 142. Kørekort og Speciallægeerklæring.
 143. Hjælpemidler vs kommunens serviceniveau vs forbrugsvare etc
 144. Kørekortattest til trivselbil
 145. Trivsels-bil
 146. hjælp til hospitals og læge kørsel
 147. Trivselbil
 148. EL-drevne invalidebil, vidensbank