PDA

Se fuld version : Alt det andet


Sider : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 1. Hvad må en lægekonsulent...
 2. Søger desprerat om hjælp fra nogen..
 3. Bistandshjælp når man er gift
 4. F45.0 Somatiseringstilstand!... Body distress syndrome?
 5. diktafon
 6. Ressourceprofilen.
 7. Lægekonsulenternes kompetencer
 8. DONG mega dyrt el ?!
 9. Hvor finder jeg denne §
 10. Formålssamtale REVA
 11. Udbetaling af timer(sygedagpenge) hvem kender reglerne
 12. Sagsbehandler, nu som læge?
 13. støtte til behandling og medicin og transport
 14. selv opdatere sin ressourceeprofil??
 15. Ferie med ledighedsydelse
 16. Erhversevnetab
 17. Ressourceprofil og arbejdsprøvning
 18. Fra revalidering til kontanthjælp..! SUK
 19. Patientuddannelse!
 20. MCMI-III test
 21. Det er for meget
 22. vigtigt !
 23. spørgsmål, aktindsigt
 24. arbejdsprøvning
 25. Hvilke oplysninger må kommunen udlevere til forsikringsselskaber?
 26. Spørgsmål ang. belastningsreaktion
 27. ressourceprofiler
 28. Hvad er det egentlig min lægekonsulent skriver??
 29. DKUH ?? - kendskab til dem?
 30. Spørgsmål Om Forsikring/Erhvervsevnetab
 31. Spørgsmål om rundbordsamtale
 32. Pensionsafslag pga. lægekonsulent
 33. Hvad gør jeg nu??
 34. jobværkstedet hos ijobnu
 35. Inskaldt til møde ang. arbejdsprøvning
 36. et lille nødråb
 37. Møde med sociallæge
 38. Oplysninger i sag ?
 39. Hvad gør jeg
 40. Ang. skadesag!
 41. sygedagpenge igen?
 42. Arbejdsprøvning - ris & ros
 43. Rebus
 44. Ang. Revalidering?
 45. Kan jeg få hjælp ?
 46. Underskriftindsamling imod pensionisters sambeskatning
 47. Et råb om hjælp eller gode råd
 48. Afsluttende møde på Reva idag!
 49. Et lov spørgsmål (ikke vedr. ftp eller job)
 50. kan ikke finde
 51. For syg til resourceprofilskursus
 52. Hjælp! Hvor finde en god advokat (fyn)
 53. Ang. opfølgningssamtale
 54. Sociallæge
 55. Om ret og pligt i P1
 56. Lægekonsulenterne
 57. Bedre kondi i 2008? Fysioterapi?
 58. Hvem er ? ?
 59. Pension Danmark
 60. Tab af erhvervsevne forsikring
 61. Dokumentfalsk m.v.
 62. Hvad hedder det ?
 63. Fagforening ??
 64. Kursus
 65. Aktindsigt
 66. fritidsulykkesforsikring
 67. Hvad gør man
 68. Trædemølle
 69. Generale spørgsmål
 70. Lolland kommune
 71. Kontanthjælp og §34
 72. Aktindsigt
 73. Genial ordning – gratis fysioterapi
 74. læge erklæringer
 75. sigr fra ved jobprøvning hva så?
 76. Hjælp
 77. Hvor mange timer arbejder du ?
 78. sygemeldt og ferie?
 79. sagsbehandling i arbejdss skadestyrelsen
 80. 0pstart reva
 81. fleksjob - timeantal
 82. Lørdagsopkald
 83. Er der hjælp at hente??
 84. Komme i arbejdsprøvning - hvem har ansvaret ?
 85. kan det passe? Opfølgning, sygedagpenge.
 86. Aktindsigt, sagsbehandling mv.
 87. Ressourceprofil
 88. Hvad må jeg på sygedagpenge?
 89. operation - hvad har kommunen ret til at vide?
 90. privat scocialrådgiver
 91. Ansøgningsgruppen
 92. beskæftigelsescentre
 93. Partstager i sag
 94. selvstændig som fleksjobber???
 95. Hvor mange forskellige jobs
 96. Aktindsigt - papirer før 2007 er væk
 97. Arbejdsskadestyrelsen.....
 98. Lægeerklæringer der bliver væk..
 99. ferie
 100. Neurologisk speciallægeerklæring
 101. Speciallægeerklæring
 102. Arbejdsprøvning/virksomhedspraktik
 103. Speciallægeerklæring
 104. Hjælp Lægekonsulent
 105. MBT sko
 106. §1oo
 107. erklæring om oplysningspligt
 108. Hvordan står jeg?
 109. Hjælp..
 110. Flekser på kontanthjælp
 111. erfaring med at skifte forsikringsselvskab??
 112. Revalidering
 113. På sygedagpenge - hvem styrer behandlingen?
 114. Medansvar !
 115. ris og ros
 116. Føj for en stinker
 117. hjælp aktindsigt!!
 118. Erfaringer med reva-center Roskilde Bomi?
 119. Aktindsigt - hvordan fungerer det?
 120. Revurdering af fleksjob
 121. hvor står jeg
 122. Helligedage og arbejdsprøvning
 123. serviceloven
 124. Regler vedr. arbejdsprøvning
 125. Topdanmark
 126. førtidspension og fast ejendom
 127. hvad får man entlig udbetalt på ledighedsydelse??
 128. Husk, få adgang til din journal hvis du bliver indlagt.
 129. Må sagsbehandlere fjerne papirer?
 130. spørgsmål om kontanthjælp.
 131. Hvad skal jeg gøre !!!!
 132. skånejob og fyret
 133. hjælp hvor finder jeg det ?
 134. Jeg tabte kæben på gulvet!
 135. Dispensation
 136. Virksomhedspraktik ?
 137. Tæppet bliver revet væk under mig..
 138. arbejdsprøvning 10 mdr.-?
 139. Aktindsigt - Kommunale Jobcenter
 140. Hvis man siger nej tak til reva..
 141. Kriminelle hærger kreditkort fra Visa
 142. Erstatning fra forsikringselskab
 143. hvor mange gange...
 144. Ønske om ny sagsbehandler....
 145. Surt weekendopstød
 146. kontanthjælp+ §34.
 147. HJÆÆÆLP
 148. Hold da helt op for en grim historie.
 149. Vi tager lige arbejdsprøvning igen
 150. Kan nogen hjælpe vedr neurologer?
 151. Aktindsigt i ældre papirer??
 152. privat udredningsbureau
 153. pædagogmedhjælper
 154. Hvor lang er svartiden i din kommune ?
 155. hjælp sygedapenge stoppet uden varsel????????
 156. Hvor starter jeg - Hvad gør jeg?
 157. hvor pokker ender jeg henne???
 158. Gratis juridisk rådgivning
 159. Notatpligt
 160. Sommerlejr på Rådhuspladsen 2008
 161. Sag med Odense kommune
 162. Optjening af feriepenge under ravalidering ?
 163. Min kone skælder ud!
 164. Vederlags fri fysioterapi
 165. Fra Køge kommunes debatside
 166. Feriepenge år 08/09
 167. FFS Blanket
 168. Hvor ender man når............
 169. Ny arbejdsprøvning
 170. A-kassen giver problemer...
 171. Sag hos arbejdsskadestyrelsen
 172. udbetaling fra forsikring
 173. Det var en af de bedre.....
 174. Afslag fra Odense kommune
 175. Hvad betyder denne forkortelse ??
 176. Arbejdsskadessyrelsen Partshøring
 177. Forslag vil fjerne grænse for sygedagpenge
 178. Udregning af om man er berettiget til sygedagpenge
 179. Boligydelse...
 180. ombudsmanden har undladt AT GIVE 7000 KVINDER DERES RET
 181. Opsparing...
 182. Odense Kommune
 183. langtids syge meldte på kontanthjælp...
 184. modtaget papir som ikke er mine
 185. Sådan svines man til når man tillader sig at skrive etn *blog* på en avisside
 186. Efterløn ???
 187. Aktindsigt igen igen
 188. Afslag
 189. Syg i Danmark
 190. Kontanthjælp / samlevende
 191. Feriepenge hvem skal underskrive :confused:
 192. Arbejdsskade/flexjob
 193. Fratagelse af kontanthjælp.
 194. kontanthjælp og lån/bil
 195. Førtidspension og bofællesskab
 196. Erhvervsevnetab
 197. Jeg har virkelig brug for støtte...
 198. Karen Jespersen
 199. så er det bare mig igen
 200. Erstatningssag, hvordan ?
 201. savner hjælp til formulering
 202. Under administration
 203. Ny sagsbehandler...
 204. Velfærd, hvor??
 205. Stadig lavere ledighed.... !!?
 206. Sagsbehandler
 207. sagbehandler på besøg??
 208. Jeg må give op nu....dette er den sidste anke
 209. Ressourceprofil Hvad gør jeg??
 210. forværring af helbred
 211. nu holder vi!!!!!!
 212. Indkaldt til undersøgelse
 213. Læs lige med her
 214. stop sygedagp. /kontanthjælp
 215. arbejdsprøvning...
 216. Neuropsy.tests? hvad betyder de?
 217. Bisidder...
 218. Udskrift fra journal
 219. whiplash læge søges
 220. §§§ er det en fejl
 221. Kan/skal kommunen hjælpe med anden bolig?
 222. Afskyr møder på kommunen
 223. ressourceprofil, følger den gamle med?
 224. syg eller ej, kontanthjælp
 225. dur dette til en klage..??
 226. Ryg dårlig
 227. Reva – hvis du bestemte?
 228. Nyt skattekort...hjææææææælp :0)
 229. Stress-diagnoser er ude af kontrol
 230. Kontanthjælp og fælles økonomi
 231. 2 et halv års ventetid slut?? ENDELIG
 232. Er du langvarig syg med stress eller
 233. Ny praksis?
 234. Hvor finder jeg...
 235. venteforløbet
 236. jobcenter Slagelse igen igen!
 237. ferie på særlig ledighedsydelse
 238. aktivloven
 239. Hurtig hjælp
 240. revalidering og dsb
 241. Under forrevalidering.
 242. Ordet ”Tilbud”
 243. Ressourceprofil - trusler - børn
 244. revalidering økonomi
 245. Ang. boligindskud
 246. Begunstiget forvaltningsret?
 247. Når lægekonsulenten mangler kompetence!
 248. Tillykke Finn
 249. Tillykke dibsy
 250. Hvem skal ansøgning om merudgifter §100 sendes til.