K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang fleksjob

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Spørgsmål ang fleksjob Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål til enten fleksjob eller det at søge fleksjob dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 26-11-2010, 01:12   #1
mams
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 27-10 2009
Lokation: sønderjylland
Alder: 46
Indlæg: 97
Styrke: 9
mams er ny på vejen
Sm a38-02

Hejsa

Er lige blevet visiteret til fleks her fra 1/11. Har været til samtale med min nye sagsbehandler. Fortalte at jeg er specielt visiteret til fleks via SM A 38-02. Nogle der ved hvor jeg kan finde denne lovgivning henne, har selv forgæves forsøgt på nettet.
Men det skulle være noget med, at de visiterer mig til fleks da jeg ikke kan klare arbejde på normale vilkår og så som minimum er berettiget til et fleksjob, men de er i tvivl om jeg kan klaret et fleksjob eller om jeg skal på FP.

Annemette
mams er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 01:25   #2
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
mams en SM er en pricipel afgørelse jeg kunne ikke lige finde den inde ved www.ast.dk men fandt i stedet for det her ved socialjura hvor den også er omtalt


og der står om den

Citat:
Kommunen ankede afgørelsen og anførte at det på afgørelsens tidspunkt stod klart at ansøger ikke ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår, og at der alene var usikkerhed om, hvorvidt ansøger kunne bestride et fleksjob eller om han skulle tilkendes pension. Kommunen henviste endvidere til bl.a. SM A-38-02, hvorefter der kan visiteres til fleksjob selv om der endnu ikke er sikkerhed for at ansøger kan yde en arbejdsindsats, der svarer til mindst 1/3 af det normale på området.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvornår det er åbenbart formålsløst at gennemføre afklarende foranstaltninger inden visitation til fleksjob, jf. § 70, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik.
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=dk

Min veninde har også været visiteret på den måde for ikke at miste retten til ledighedsydelse ved at blive henvist til kontanthjælp hvis det så endte med fleks (det endte så med pension)

Så det er med baggrund i den SM afgørelse du er visiteret til fleks og det er en rigtig god ting og godt at din kommune har gjort det af sig selv , det er der sgi ikke mange der gør , her kostede det hårdt arbejde at få kommunen til at erkende at den mulighed fandtes ...

Jeg skal se om jeg kan finde afgørelsen til dig i morgen

Og ups så fandt jeg den lige den er her

http://ast.kommuneinformation.dk/Pri...spx?sw=A-38-02

Sidst redigeret af Hejdien; 26-11-2010 kl. 01:29.
  Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 01:30   #3
superhoax
Klart Afhængig af K10
 
Tilmeldingsdato: 13-06 2008
Lokation: København
Indlæg: 472
Styrke: 11
superhoax er ny på vejen
Afgørelsen som den ser ud fra ankestyrelsen.:

PS undskyld at jeg kliper og klistre her hvor vi nærmer os juletiden.

Status: Gældende Gældende


Principafgørelse om: fleksjob - visitation - rådighed - ledighedsydelse

Lov:
Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 71, stk. 1 og § 74b
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 70 og § 71, stk. 2


Resumé:
Kommunen havde pligt til at give tilbud om fleksjob - uanset at det efter de iværksatte arbejdsprøvningsforsøg var usikkert, om ansøger kunne yde en arbejdsindsats, der mindst svarede til 1/3 af det normale på området.


Ankestyrelsen lagde til grund, at kommunen havde vurderet, at ansøger havde varige begrænsninger i arbejdsevnen, og at hun ikke ville kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen havde endvidere vurderet, at der ikke var grundlag for at rejse sag om førtidspension.


Kommunen burde derfor have visiteret ansøger til fleksjob samtidig med, at kommunen traf afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpengene.


Der var ikke grundlag for at fastslå, at ansøger ikke ønskede at stå til rådighed for et fleksjob.


Kommunen havde samtidig mulighed for at give tilbud om aktivering eller andre tilbud, der kunne forbedre ansøgers muligheder for at blive i stand til at klare et fleksjob.Sagsfremstilling:
Ansøger, der var 48 år og ufaglært, havde været uden tilknytning til arbejdsmarkedet siden 1997, hvor hun var sygemeldt i en længere periode på grund af depression. Efter raskmeldingen modtog hun arbejdsløshedsdagpenge indtil september 1999, hvor hun pådrog sig en whip-lash lignende lidelse. I januar 2001 pådrog hun sig endnu en skade, da hun blev bidt af en hund i højre underarm.


Ansøger havde siden skaden i september 1999 haft smerter i nakken med udstråling til armen. Der var let rotationsindskrænkning i højre skulderled og nedsat bevægelighed i nakken. Hun havde herudover fået påvist discusdegeneration samt slidgigt i både nakke og lænd.


En speciallæge i fysiurgi konkluderede, at ansøger havde udviklet en kronisk smertetilstand med konstant hovedpine og nakkesmerter samt muskelømhed.


Som følge af skaden i januar 2001 var der tale om et blivende føletab på underarmen til håndleddet samt nedsat strækkefunktion i højre albueled. Hun havde derfor svært ved at løfte og ved at gribe om ting.


Efter skaden i 1999 gennemgik ansøger kommunens inspirationskursus på 8 uger for sygedagpengemodtagere. Hun begyndte herefter i praktik i en lokal forretning, men måtte opgive efter 8 dage.


Hun var derefter i praktik i en hjemmeserviceordning, hvor det ikke var muligt for hende at arbejde mere end 2-4 timer om dagen og ikke i alle funktioner.


Ansøger blev henvist til afprøvning på Reva. På grund af en del forsømmelser i forløbet var det ikke muligt for Reva at foretage en egentlig vurdering af hendes arbejdsevne. Hun blev afmeldt, da det skønnedes mere relevant at afprøve hende tættere på egen bopæl og inden for en branche, som hun selv ytrede ønske om.


Siden skaden i januar 2001 havde ansøger været i arbejdsprøvning i en måned i en stof- og syforretning. Forretningen udtalte, at hun fungerede godt, men at der var skånehensyn. Bl.a. kunne hun ikke klippe, bære på stofruller og tage varer ind fra gaden. Hun havde brug for små pauser på 2-3 min. ca. 3 gange dagligt. Hun kunne ikke klare en arbejdstid på mere end 3 timer om dagen.


Kommunen skønnede herefter, at det ikke kunne udelukkes, at der på et senere tidspunkt ville ske en bedring af tilstanden. Revalidering var således ikke udelukket, og der var dermed ikke grundlag for at rejse pensionssag. Der var heller ikke grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge. Disse blev standset pr. 31. juli 2001.


Kommunen fandt samtidig, at der ikke var grundlag for at visitere ansøger til fleksjob, da det ikke var muligt at etablere fleksjob med den arbejdsindsats, som hun selv mente at kunne yde.


I klagen til nævnet gjorde ansøgers advokat bl.a. gældende, at hun havde opfyldt kravet om en arbejdstid på mindst 1/3 af sædvanlig fuldtid, da hun havde arbejdet 3 timer om dagen. Advokaten mente ikke, at få beskedne pauser af 2 minutters varighed burde have indflydelse på den samlede vurdering.


Nævnet fandt, at ansøger var omfattet af personkredsen, der skulle tilbydes fleksjob efter § 71 i lov om aktiv socialpolitik.


Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgers erhvervsevne var nedsat i en sådan grad, at hun ikke skønnedes at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.


Nævnet fandt endvidere, at det ikke var udelukket, at hun kunne yde en arbejdsindsats svarende til 1/3 af normal indsats, og at det måtte være muligt at etablere et fleksjob til hende under behørig hensyntagen til hendes skånebehov.


I klagen til Ankestyrelsen anførte kommunen bl.a., at kommunen ikke var uenig i, at ansøger tilhørte personkredsen, der skulle tilbydes fleksjob.


Kommunen var derimod uenig i, at der var mulighed for at oprette et fleksjob på nuværende tidspunkt, når ansøger ikke mente at kunne yde mere end hun havde gjort under den seneste praktik. Pauserne var ikke lange, men der var en del opgaver, som hun ikke kunne varetage. Hun kunne derfor ikke tjene en løn svarende til 1/3.


Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kommunen havde pligt til at tilbyde fleksjob, når det ikke havde været muligt at påvise, at ansøger ville kunne yde en arbejdsindsats, der mindst svarede til 1/3 af det normale.Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger havde ret til at få tilbud om ansættelse i fleksjob.


Ankestyrelsen fandt endvidere, at ansøger havde ret til at få udbetalt ledighedsydelse med virkning fra det tidspunkt, hvor udbetalingen af sygedagpengene blev standset, jf. aktivlovens § 74a, stk. 1.


Begrundelsen for afgørelsen var, at kommunen havde haft pligt til at give tilbud om fleksjob, jf. aktivlovens § 71, stk. 1.


Ankestyrelsen lagde til grund, at kommunen havde vurderet, at ansøger havde varige begrænsninger i arbejdsevnen, og at hun ikke ville kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.


Ankestyrelsen lagde endvidere til grund, at kommunen havde vurderet, at der ikke var grundlag for at rejse sag om førtidspension.


Kommunen burde derfor have visiteret ansøger til fleksjob samtidig med, at kommunen traf afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpengene.


Ankestyrelsen henviste herved til det anførte i pkt. 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling m.v., om, at kommunen skal sikre sig, at den før ophøret af en foranstaltning (f.eks. ophør af sygedagpenge) har taget stilling til, hvad der videre skal ske. Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. juli 2001.


Der forelå ikke oplysninger i sagen om, at ansøger skulle have afvist at tage imod et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.


Ankestyrelsen fandt det heller ikke muligt at godtgøre, at ansøger ikke skulle have medvirket ved de tilbudte arbejdsprøvninger i det omfang hun kunne. Især forelå der ingen oplysninger om, at hun var udeblevet fra arbejdsprøvningen i stofforretningen uden gyldig grund. Det var derimod oplyst, at arbejdstiden var 3 timer daglig, og at hun kun holdt pause i meget beskedent omfang. Hertil kom, at arbejdsprøvningen fandt sted kun 5 måneder efter hundebiddet, og at der derfor fortsat var mulighed for en vis bedring af tilstanden.


Kommunen havde derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ansøger ikke ønskede at stå til rådighed for et fleksjob.


Såfremt kommunen var i tvivl om, hvorvidt ansøger havde en arbejdsevne, så hun kunne yde en arbejdsindsats, der mindst svarede til 1/3 af det normale på det relevante arbejdsområde, burde kommunen give tilbud om aktivering eller andre tilbud, der kunne forbedre hendes muligheder for at blive i stand til at klare et fleksjob, jf. § 74b, stk. 1, nr. 3.


Såfremt kommunen skønnede - efter at sådanne tilbud havde været sat i værk -, at ansøger fortsat ikke havde den nødvendige arbejdsevne til at kunne bestride et fleksjob, burde kommunen igen overveje, om der måtte være grundlag for at rejse sag om førtidspension.


Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.
superhoax er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 01:33   #4
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
superhoax he he damn vi er hurtige , jeg har sendt den til web tænkte den måske var smart at have liggende et sted på siden ,der er nogen her der må kunne bruge den når de er ved at få lukket for deres sygedagpenge
  Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 11:49   #5
superhoax
Klart Afhængig af K10
 
Tilmeldingsdato: 13-06 2008
Lokation: København
Indlæg: 472
Styrke: 11
superhoax er ny på vejen
Ja sikke meget vi kan udrette, når vi samarbejder.

Det er jo altid rart
superhoax er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 18:19   #6
kalona
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2010
Lokation: odense
Alder: 59
Indlæg: 72
Blog Indlæg: 1
Styrke: 8
kalona er ny på vejen
Hej Hejdien.

bliver lige lidt nysgerrig i forhold til din venindes sag videre frem og hvad hun foretog sig.

Er selv visiteret efter samme med henvisning til SM som nævnt ovenfor.

Og min sagsbehandler har selv deltaget i visitations mødet, så jeg nu får min ledighedsydelse, men haar samtidig en klage liggende i statsforvaltningen.
kalona er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 18:31   #7
empowerment
Ikke aktiv pga ikke aktiv mailadresse
 
empowerments avatar
 
Tilmeldingsdato: 12-06 2010
Lokation: et sted i jylland
Indlæg: 318
Blog Indlæg: 22
Styrke: 9
empowerment er rigtig godt på vej
Tak lige i gemmemappen...man har vel været spejder, og er beredt
__________________
Empowerment

vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen
empowerment er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2010, 23:50   #8
mams
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 27-10 2009
Lokation: sønderjylland
Alder: 46
Indlæg: 97
Styrke: 9
mams er ny på vejen
Hej alle

Tusind tak for svar
mams er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-11-2010, 02:04   #9
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Citat:
Oprindeligt indsendt af kalona Se meddelelser
Hej Hejdien.

bliver lige lidt nysgerrig i forhold til din venindes sag videre frem og hvad hun foretog sig.

Er selv visiteret efter samme med henvisning til SM som nævnt ovenfor.

Og min sagsbehandler har selv deltaget i visitations mødet, så jeg nu får min ledighedsydelse, men haar samtidig en klage liggende i statsforvaltningen.
De indhentede yderlige lægepapir og der var nogle flere hospitalsundersøgelser og hun blev så efter et halvt år tilkendt førtidspension

(uden flere arbejdsprøvninger da det var helt åbenlyst ud fra hendes lægepapir at der ikke var noget at gøre )
  Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:47.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension