K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 16-12-2011, 00:01   #1
Andersine85
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-04 2010
Indlæg: 1.200
Blog Indlæg: 36
Styrke: 15
Andersine85 er ny på vejen
De svære ord og forkortelser

Ved ikke lige, om det allerede er samlet et andet sted, men her kommer lige en kort oversigt over de mest gængse betegnelser, som du kan støde på herinde og hos kommunen. Bemærk venligst, at det kun er en kort oversigt, så hvis du har uddybende spørgsmål til f.eks. revalidering, så tag det et andet sted, for at lette oversigten i denne tråd

Hvis I synes I mangler en beskrivelse af et ord eller et begrb, så send mig en pb (privatbesked ), så skal jeg smide det ind! Og folk må selvfølgelig også gerne supplere!


BAN: Forkortelse for Beskæftigelsesankenævnet, som er den indstans, som kommunen skal sende klager videre til, hvis de fastholder deres afgørelse.


Revalidering: Et begreb der omfatter, af hvis man af primært helbredsmæssige, men også nogle gange sociale, årsager har brug for omskoling eller opkvalificering, via enten uddannelse eller optræning i en virksomhed, kaldet virksomhedsrevalidering. Man får som regel revalideringsydelse, denne variere alt efter alder og om man har børn.


LAS: Forkortelse for Lov om en Aktiv Socialpolitik også kaldet:
Aktivloven.

LAB: Forkortelse for Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats også kaldet:
Beskæftigelsesindsatsloven.


Principafgørelse: En afgørelse der kan træffes, hvis beskæftigelsesankenævnet træffer en afgørelser, som enten borger eller kommune efterfølgende klager over, og som anses som principiel ift. nærmere afklaring af et lovområde. Principafgørelserne har forskellige "titler", som er en sammensætning af bogstaver og tal, f.eks:

A-38-02 (Ymerparagraffen): En principafgørelser der afgør, at man ikke kan sende folk på kontanthjælp, hvis man har afklaret, at deres arbejdsevne er varigt nedsat til et niveau på højest fleksjobniveau, selvom man endnu ikke har afklaret, om det hedder fleksjob eller pension. Man skal istedet på ledighedsydelse imens afklaringen foregår.


Fleksjob: En mulighed for fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvis din arbejdsevne er vurderet nedsat med mindst 50%. Timetallet er underordnet, det er arbejdsindsatsen det handler om. Der findes ikke en lovmæssig nedre grænse, men et skøn, ud fra refusionsreglerne, giver en forholdsvis gængs tommelfingerregel om et nedre timetal på 12½ time om ugen.



Førtidspension: En livslang ydelse man får, hvis det er vurderet, at ens arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige, varigt, men en sjælden gang imellem tidsbegrænset. Hvad ubetydeligt er, er en vurdering, da der ikke officielt er en nedre grænse for fleksjob, men ca. under 12½ time om ugen, effektiv arbejdsindsats.


Refusion: Penge kommunen får igen fra staten (eller arbejdsgiver fra kommunen), alt efter den specifikke regel. F.eks. får kommunen 35% i refusion af sygedagpenge og kontanthjælp, hvis borgeren ikke er i virksomhedspraktik, løntilskud eller uddannelse, mens de får 50%, hvis borgeren er.



Funktionsevne: En beskrivelse af, hvordan du har det rent helbredsmæssigt, modsat:

Arbejdsevne: Som er en kombination af din funktionsevne, samt hvordan du kan bruge den på arbejdsmarkedet. Man deler en arbejdsevne op i to, fordi en diagnose alene ikke siger alt, folk kan have det meget forskelligt med den samme diagnose, og så er der også det forhold, at lægerne ikke nødvendigvis kender til de forskellige støtte- og hjælpemuligheder som de sociale regler kan tilbyde.


Tilbud/aktivering/virksomhedspraktik: Tiltag, som er enten ren tidsfordriv, noget man skal yde som modydelse til den indtægt man får fra kommunen, eller med et optrænende perspektiv, modsat:

Arbejdsprøvning: Som er en foranstaltning, hvor ens arbejdsvne skal afklares. Dette kan dog ske både via tilbud og praktikker, og derfor bliver de to begreber tit blandet sammen. Hvis man vil være sikker på, hvad sigtet er med det man er i gang med, skal man se i sin:

Jobplan: Som er den plan, der skal beskrive formålet med tilbuddet.


Arbejdsevnemetoden: Den metode, som en sagsbehandler skal bruge, for at hjælpe en borger tilbage til arbejdsmarkedet, eller afklare ift. arbejdsmarkedet.

Ressourceprofilen: Er et specifikt arbejdsredskab ift. arbejdsevnemetoden. En ressourceprofil skal ALTID ligge, inden der træffes en afgørelse, og den skal udarbejdes sammen med borgeren, og den skal, inden der træffes en endelig afgørelse til:

Partshøring: Som er din mulighed for at komme med afgørelser ift. f.eks. ressourceprofilen eller en påtænkt afgørelse.


Aktindsigt: Din mulighed for at se, hvad kommunen har på skrift om dig. Hvis du beder om fuld aktindsigt, skulle du gerne få alt, og du skal have det indenfor 10 dage (eller, hvis kommunen ikke kan nå det indenfor 10 dage, så skal du indenfor de 10 dage have fået at vide, hvornår du så kan forvente at få papirerne)
__________________
Er uddannet socialrådgiver, har arbejdet 3 år med sygedagpenge, men er lige skiftet til kontanthjælp match 2 og 3 og er altså, derfor, på den anden side at skrivebordet end de fleste herinde

Min lille hverdagsblog: http://www.k10.dk/blog.php?u=4874
Andersine85 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-12-2011, 10:05   #2
Andersine85
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-04 2010
Indlæg: 1.200
Blog Indlæg: 36
Styrke: 15
Andersine85 er ny på vejen
Funktionsevnemetode: Det er en metode, på linje med arbejdsevnemetoden, som bruges når der bl.a. skal vurderes på tilskud til hjælpemidler, og i nogle tilfælde når en borger søger om dækning af merudgifter efter § 100 i serviceloven (der var tidligere et lovkrav om at ALLE ansøgere skulle testes, men det er bortfaldet, desværre).


Og der er blevet bedt om en uddybning af:
Funktionsevne: Det er en beskrivelse, af din rent helbredsmæssige tilstand, dvs. f.eks. hvor højt du kan løfte din arm, hvor meget du kan bære, hvor længe du kan sidde, hvor mange smerter du kan have mm. Derfor findes der jo folk, hvis funktionsevne kan være ret dårlig, men hvor man med det rigtige job, eller de rigtige hjælpemidler faktisk kan have en rigtig god arbejdsevne. Eller modsat, hvor folk kan have en rigtig god funktionsevne, men en dårlig arbejdsevne, fordi der i denne også medtages andre ting, som ens sociale funktioner f.eks.
__________________
Er uddannet socialrådgiver, har arbejdet 3 år med sygedagpenge, men er lige skiftet til kontanthjælp match 2 og 3 og er altså, derfor, på den anden side at skrivebordet end de fleste herinde

Min lille hverdagsblog: http://www.k10.dk/blog.php?u=4874

Sidst redigeret af Andersine85; 16-12-2011 kl. 10:13.
Andersine85 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-12-2011, 10:52   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sagsbehandlingsfrist iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Kære Andersine 85.

Flot arbejde og meget brugbart for en "nybegynder" som vi så kan henvise til.

Social sagsbehandlingsfrister.

Her skal borgeren på forhånd have mulighed for at få oplyst en give sagsbehandlingsfrist, i alle sociale områder, hvor der falder en afgørelse, og dermed en klagemulighed.

Her skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre disse frister.
Disse frister skal som udgangspunkt overholdes.
Hvis ikke de kan overholdes, kan sagsbehandleren på egen hånd, undtagelsesvis, udskyde fristen.
Her skal borgeren skriftligt have årsagen og en ny afgørelsesdato tilsendt.

Som årsag til fristens udskydelse må ikke bruges sygdom, ressourcemangel, ferie eller andre for sagen uvedkommende årsager.

Sociale sagsbehandlingsfrister er ikke nødvendigvis de samme fra kommune til kommune. Men afspejler en kommunes serviceniveau. De offentliggjorte politiske vedtagne sagsbehandlingsfrister kan der ikke klages over.

Hvis din kommune ikke har vedtaget disse sagsbehandlingsfrister kan man klage til Tilsynet i den Region, som du tilhører.

BAN og Ankestyrelse har ikke disse lovbundne sagsbehandlingsfrister, men fastsætter selv deres servicefrister.

Hilsen Peter

Hvis du ønsker at vide mere eller diskuterer dette emne forgår det her:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Her finder du dine sagsbehandlingsfrister, hvis din kommune overholder loven.
http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Sidst redigeret af phhmw; 16-12-2011 kl. 11:39.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-12-2011, 11:12   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Klage/ankefrist.

Klage/ankefrist.

Alle skriftlige afgørelser, afsluttes altid med, at du oplyses om en ankefrist på 4 uger.

I denne forbindelse er 4 uger = 28 kalenderdage.

Denne skal overholdes på minuttet, ellers taber du din klagemulighed!

Klage/ankefriste begynder at løbe fra den dag du er blevet bekendt eller modtaget afgørelsen.

Her oplyser Ombudsmanden at breve fra det offentlige skal sendes samme dag de er dateret. Derfor anbefaler Ombudsmanden at borgeren gemmer konvolutten med datostempel, som dokumentation for modtagelsen af afgørelsen.
Fra konvoluttens datostempel begynder dine 28 dages ankefrist.

Hvis du søger aktindsigt og ikke har modtaget denne inden 10 kalenderdage, er dette grund nok til at forlænge din ankefrist på 28 dage.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-12-2011, 12:54   #5
Andersine85
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-04 2010
Indlæg: 1.200
Blog Indlæg: 36
Styrke: 15
Andersine85 er ny på vejen
Ordinært arbejde: Ordinært arbejde er primært ment som fuldtidsarbejde (over 30 timer) eller frivilligt deltidsarbejde.
Man kan, f.eks. ift. A-kasse ret og ift. beregningen af fleksjob, godt have skånehensyn i de 30-37 timer, det kan f.eks. være specielle arbejdsredskaber, personlig assistance, § 56-aftale, specielle arbejdsopgaver eller arbejdsområder som man ikke kan varetage mm.
Et arbejde er ikke længere et ordinært arbejde, når din arbejdsindsats er på under 50%, uanset om du så er i gang 37 timer om ugen eller ej.


Personlig assistance: En person der er ansat til at hjælpe dig med de arbejdsfunktioner du ikke kan udføre pga. dit helbred. Dette i op til 20 timer om ugen for en 37 timers stilling.
Kravet er, at du selv kan udføre din primære funktion, og at du er til stede mens du får hjælpen.
Eksempel: Kontorassistent ansat 37 timer om ugen. De 30 bruger hun på almindeligt kontorarbejde, foran skærmen, tager tlf. mv. Men 7 timer om ugen laver hun forskelligt forfaldent arbejde, f.eks. rengøring, lager mm. Pga. dårlig skulder/ryg, kan hun ikke længere passe de forfaldende opgaver, men godt hendes primære opgave ift. kontorfunktionen. Der ansættes derfor en person til at løse disse opgaver for hende.


§ 56-aftale: En aftale der indgåes mellem din arbejdsgiver, dig selv og kommunen, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse der skønsmæssigt giver mere end 10 sygedage om året.
På denne måde får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra dag 1, og ikke først fra dag 21 (snart 27).
__________________
Er uddannet socialrådgiver, har arbejdet 3 år med sygedagpenge, men er lige skiftet til kontanthjælp match 2 og 3 og er altså, derfor, på den anden side at skrivebordet end de fleste herinde

Min lille hverdagsblog: http://www.k10.dk/blog.php?u=4874

Sidst redigeret af Andersine85; 22-12-2011 kl. 12:59.
Andersine85 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-01-2012, 23:59   #6
Andersine85
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-04 2010
Indlæg: 1.200
Blog Indlæg: 36
Styrke: 15
Andersine85 er ny på vejen
Retssikkerhedslovens § 4: Oversat til dansk indeholder denne paragraf din ret til dels medindragelse, dels din ret til medbestemmelse, ift. din sag. F.eks. at du skal inddrages i udarbejdelsen af din ressourceprofil, og at du har ret til medbestemmelse ift. hvilken læge du skal hen til, ved udfyldelsen af en speciallægeerklæring. Dette er en rigtig god paragraf at have i baghovedet. Dog skal man også huske, at i visse tilfælde, så kan dit valg have konsekvenser, f.eks. hvis man vælger ikke at medvirke i sin sag - men i disse tilfælde skal konsekvenserne af dit valg tydeliggøres for dig, f.eks. hvis det har konsekvenser for din ydelse.
__________________
Er uddannet socialrådgiver, har arbejdet 3 år med sygedagpenge, men er lige skiftet til kontanthjælp match 2 og 3 og er altså, derfor, på den anden side at skrivebordet end de fleste herinde

Min lille hverdagsblog: http://www.k10.dk/blog.php?u=4874
Andersine85 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-01-2012, 10:26   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Breve fra kommunen/offentlige....

Ankefrist.
4 uger = 28 kalenderdage

Når du modtager breve fra det offentlige skal du vide at konvolutten SKAL gemmes. Datostemplinger er bevis for, hvilken dag du er blevet gjort bekendt med en given sag.

Derfor læs og forstå følgende:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=12937

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-01-2012, 17:34   #8
Andersine85
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-04 2010
Indlæg: 1.200
Blog Indlæg: 36
Styrke: 15
Andersine85 er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
Ankefrist.
4 uger = 28 kalenderdage

Når du modtager breve fra det offentlige skal du vide at konvolutten SKAL gemmes. Datostemplinger er bevis for, hvilken dag du er blevet gjort bekendt med en given sag.

Derfor læs og forstå følgende:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=12937

Hilsen Peter
Lige en tilføjelse:
Kommunen skal have MODTAGET anken indenfor denne tidsfrist. Og beregningen starter fra den dag du har modtaget brevet - det er derfor, det er en god ide at gemme konvolutten. Det er forøvrigt flere gange blevet slået fast, at en kommune skal give et brev 2 dage til at nå frem ift. beregningen af fristen, men dette gælder jo så også den modsatte vej, at du selv skal sørge for at sende brevet senest to dage før.



Varigt nedsat funktionsevne betyder, at din evne til at fungerer i et job, aldrig bliver bedre, end det niveau det er målt til. Det kan både gælde ift. fysiske og psykiske problemer, og det gælder ift. alle jobområder, ikke kun det, som du evt. kommer fra, eller har uddannelse til.
Man måler f.eks. på helt praktiske ting, som tiden du kan være på en arbejdsplads rent fysisk, hvor længe du kan stå, gå, sidde, hvor meget du kan løfte, bøje, betjene en computer osv osv. Alt hvad der kan omsættes til job i bund og grund.
__________________
Er uddannet socialrådgiver, har arbejdet 3 år med sygedagpenge, men er lige skiftet til kontanthjælp match 2 og 3 og er altså, derfor, på den anden side at skrivebordet end de fleste herinde

Min lille hverdagsblog: http://www.k10.dk/blog.php?u=4874

Sidst redigeret af Andersine85; 17-01-2012 kl. 18:59.
Andersine85 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-01-2012, 14:32   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kend spillereglerne.....

Muskelsvindfonden skriver:
"Danske Handicaporganisationer har udsendt en ny og opdateret udgave af den populære pjece "Kend spillereglerne".

http://www.muskelsvindfonden.dk/Hand...lereglerne.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-02-2012, 20:39   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Til folkepension fra førtidspension

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/Default.aspx

Førtidspension - tilkendt før 01.01.2003 (gamle regler)

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/default.aspx


Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - SAP/SUPP

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/Default.aspx

Ældresagen indholdsfortegnelse.

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/Default.aspx

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Forkortelser HC123 Alt det andet 1 04-09-2011 09:29
Bliver det svære at få fleksjob ?? Hejdien Er det overhovdet til at få fleksjob? 24 24-11-2010 15:20
Svære at få FTP ? xlars38 Fremtiden for fleksjob og førtidspension 48 28-07-2010 19:40
Det bliver svære og svære TylerGirl Hjælpemidler til handicappede 13 13-02-2010 00:50




Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:37.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension