K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-03-2022, 09:23   #81
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsskade vs kommunalt ansat vs selvforsikret

Arbejdsskadesag er afsluttet

Kære Økonomiudvalg

Så blev endnu et pinligt kapitel i kommunens historie afsluttet med, at en tidligere kommunal ansat får 3,5 mio. kr. i erstatning, og en løbende indtægt på kr. 60.000 årligt.

Sagen startede med arbejdsulykke i 2017. Allerede i 2019 tilkendte AES pgl. et erhvervsevnetab på 75 %.

Det ville de reelle magthavere i kommunen – topcheferne - ikke finde sig i, så da kommunen er selvforsikret hyrede Forsikringsafdelingen uden om politikerne en københavneradvokat – han var billigere end ham som Willy Feddersen hyrede til for 400.000 at politianmelde mig

Advokaten påstod først, at pgl. ikke havde været udsat for en arbejdsskade – det klagede jeg voldsomt over – så påstod advokaten, at erhvervsevnetabet var under 15 %, så hun skulle ikke have noget udbetalt.

4 gange måtte vi/jeg klage, før kommunen opgav at anke - men så fik advokaten også sat erhvervsevnetabet ned til 65 %, som har resulteret i den vedhæftede erstatning på 3½ mio. og et årligt beløb på kr. 60.000.

Det skal ikke lyde som selvros, men havde jeg ikke været der, så havde pgl. ikke fået en krone, fordi hele magtapparatet var kørt op imod en alvorlig handicappet tidligere ansat, som stod alene tilbage
.
Ikke en fra kommunal side har beklaget det skete – ordet undskyldning er lige så svært at få ud af Haderslev Kommunes mund i visse situationer som fra Putin.

Jeg har forsøgt at få Økonomiudvalget som personaleudvalg på banen, men alle incl. Svend Brandt var revnende ligeglade.

Så jeg håber, at nogen sidder tilbage med en flov smag i munden.

Go’ weekend
Mvh
Mogens Rerup


TAK til Mogens Rerup


phhmw

Som kommunalt ansat, skal du være bevidst om det beskrevne, hvis du kommer ud for en arbejdsskade på din kommunale arbejdsplads.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-04-2022, 17:40   #82
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Praksis for beregning af renter ændres efter Højesteretsdom

https://www.aes.dk/presse-og-nyheder...HV-S5iQ5DtO6JU

28. april 2022

Højesteret har den 27. april 2022 afsagt dom, som fastslår, at renter ved for sent udbetalt løbende erstatning for tab af erhvervsevne, skal beregnes af beløbet før skat (bruttobeløbet).

Hvis et forsikringsselskab eller AES for sent udbetaler en løbende erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger, skal der betales der renter af beløbet.

Det er fx tilfældet, hvis forsikringsselskabet klager over AES’ afgørelse, og Ankestyrelsen tiltræder afgørelsen.

Den løbende erstatning bliver først udbetalt efter Ankestyrelsens afgørelse, og tilskadekomne skal derfor have renter af det for sent udbetalte beløb.

Tidligere blev renterne beregnet af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet). Højesterets dom betyder, at renterne fremover skal beregnes af beløbet før skat (bruttobeløbet).

Dommen ændrer den administrative praksis, som fremgår af Ankestyrelsens principmeddelelsen PM 48-19 – og betyder, AES og forsikringsselskaberne nu ændrer praksis for beregning af renter.

Du kan have ret til yderligere renter
Hvis du som tilskadekommen - før Højesteretsdommen d. 27. april 2022 - har fået renter beregnet af erstatningen efter skat (nettobeløbet), kan du som følge af den ændrede praksis have ret til at få yderligere renter udbetalt.

Du er berettiget til yderligere udbetaling af renter, hvis følgende er opfyldt:

Der skal være tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger og
Hele eller dele af erstatningen skulle være udbetalt som en løbende erstatning og
Erstatningen er udbetalt for sent og
Meddelelse fra forsikringsselskabet eller AES om beregningen af renter er sket efter 27. april 2019.
Du kan kontakte forsikringsselskabet eller AES, hvis du mener, at der er forhold i din sag som medfører, at dit krav på renter ikke er forældet – også selv om der er gået mere end 3 år fra du modtog meddelelse om beregning af renterne. Læs mere om forældelse nedenfor.

Eksempel
Følgende er et eksempel på en situation, hvor en erstatning er udbetalt for sent:

AES traf den 1. februar 2020 afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på 75 procent. Erstatningen blev tilkendt som en månedlig ydelse. Forsikringsselskabet ankede afgørelsen, og udbetalte derfor ikke erstatningen.

Ankestyrelsen tiltrådte den 15. februar 2021 AES´ afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen afgjorde, at AES’ afgørelse var korrekt). Udbetalingen af de månedlige ydelser skete derfor for sent, fordi forsikringsselskabet først ubetalte erstatningen, da Ankestyrelsen var kommet med sin afgørelse.

Forsikringsselskabet orienterede den 1. marts 2021 tilskadekomne om, at de nu ville udbetale både erstatning og renter af den for sent udbetalte erstatning. Renterne blev den gang beregnet af den løbende erstatning efter der var trukket skat af den månedlige erstatning (nettobeløbet).


Hvad skal du gøre?
Du skal kontakte forsikringsselskabet om en ny beregning af renter, hvis din erstatning blev udbetalt af et forsikringsselskab, og ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis erstatningen er blevet udbetalt af AES, behøver du ikke kontakte os.

I AES vil vi selv udsøge de sager, hvor vi har udbetalt erstatning og renter, og hvor ovenstående betingelser er opfyldt og eventuelt foretage udbetaling af yderligere renter. Du behøver derfor ikke kontakte AES, hvis du efter 27. april 2019 har modtaget meddelelse fra os om beregningen af renter.

Forældelse
Som udgangspunkt er dit krav på yderligere renter forældet 3 år efter den dag, du som erstatningsberettiget kunne kræve at få restrenterne betalt (jf. forældelseslovens §§ 2, stk. 1, og 3, stk. 1).

Fristen på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet eller AES gav meddelelse om udbetalingen af renterne.

Forældelsesfristen kan ikke udskydes ved ukendskab til det retlige grundlag for kravet (jf. Højesterets dom af 10. oktober 1997 (U.1997.1633H)).

Du kan kontakte forsikringsselskabet eller AES, hvis du mener, at der er forhold i din sag som medfører, at dit krav på renter ikke er forældet – også selv om der er gået mere end 3 år fra du modtog meddelelse om beregning af renterne.

Lov og regler
Se lov om arbejdsskadesikring § 26, stk. 1 om erstatningsudbetaling, § 26, stk. 3 om forrentning af erstatningsbeløbet og forældelseslovens §§ 2, stk. 1, og 3, stk. 1.

Link til bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/314

Link til Højesterets dom: https://domstol.dk/hoejesteret/aktue...delse-af-skat/


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-05-2022, 20:26   #83
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Minister indkalder til forhandlinger om arbejdsskadereform

En socialdemokratisk reform klinger af besparelser etc.

Tiden må vise hvad regeringen vil reformerer.


https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artik...ewsletter&nb=1

Regeringen vil forsøge at lande en reform af arbejdsskadeområdet inden næste folketingsvalg.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indkalder Folketingets partier til forhandlinger om en reform af arbejdsskadesystemet.

Det skriver ministeren i et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:04   #84
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-06-2022, 18:21   #85
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt om Arbejdsskade juni 2022

I det her nummer af Nyt om Arbejdsskade kan du blandt andet læse en Højesteretsdom om, at tilskadekommen har ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat(bruttobeløbet). Desuden er der nye principmeddelelser om tilbagebetaling og oplysningspligt, om arbejdets forhold og hjemmepleje, om ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget.

Der er desuden nye kurser, du kan tilmelde dig.


Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven
Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

Læs hele sagen

Principmeddelelse 7-22 om arbejdsskade, tilbagebetaling og oplysningspligt
Principmeddelelsen fastslår, at der efter arbejdsskadesikringsloven er tre situationer, hvor tilskadekomne kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som han/hun har modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de to første situationer har tilskadekomne mod bedre vidende enten undladt at give oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, og undladelsen/de forkerte oplysninger har ført til en forkert afgørelse.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold og hjemmearbejde
Principmeddelelsen fastslår, at skader, der er sket under færden i forbindelse med arbejde, der udføres hjemmefra, kan være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet bevisvurdering være omfattet af loven.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 9-22 om arbejdsskade, ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget
Principmeddelelsen fastslår, at COVID-19 efter omstændighederne kan anerkendes som en arbejdsskade, enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. COVID-19 kan anerkendes som en ulykke, når der er dokumenteret en hændelse eller påvirkning indenfor 5 dage som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herudover skal der være godtgjort en personskade i form af COVID-19 og sandsynliggjort en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 10-22 om arbejdsskade, vaccination, COVID-19, arbejdets forhold og årsagssammenhæng
Principmeddelelsen fastslår, at en vaccinationsskade som følge af en COVID-19-vaccination under visse betingelser kan være en arbejdsskade. For at en personskade efter en COVID-19-vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Vaccinationsskader behandles efter reglerne om ulykker, da en vaccination sidestilles med en hændelse.

Læs hele principmeddelelsen

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)
Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).

Læs om Højesteretsdommen her


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-06-2022, 05:11   #86
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Principiel dom fra Østre Landsret om forskud på erhvervsevnetabserstatning efter arbe

Principiel dom fra Østre Landsret om forskud på erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven

https://elmer-adv.dk/nyheder/forskud...sikringsloven/

I en dom fra den 24. juni 2022 har Østre Landsret taget stilling til, om det var uberettiget, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved to afgørelser i hhv. 2018 og 2019 afviste, at et medlem af Politiforbundet havde ret til forskud på erstatning for tab af erhvervsevne, fordi han på tidspunktet for afgørelserne modtog ledighedsydelse.

Vi har tidligere omtalt sagen her:

https://elmer-adv.dk/nyheder/princip...sikringsloven/Landsretten er ligesom tre dommere i byretten kommet frem til, at det forhold, at den tilskadekomne modtager ledighedsydelse ikke i sig selv udelukker muligheden for at få udbetalt forskud efter reglen i arbejdsskadesikringslovens nugældende § 16, stk. 6 (dagældende § 16, stk. 3).

Landsretten udtaler herom:

”Det fremgår af arbejdsskadesikringslovens § 16, stk. 6, at forskud på erstatning for bl.a. tab af erhvervsevne kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse. En afgørelse om ret til forskud, som efter forholdets natur er et kapitaliseret beløb, forudsætter, at der er sikkerhed for, at den tilskadekomne har et erhvervsevnetab af en vis størrelse. Der er således tale om et beløb, der kan udbetales, fordi det skønnes sandsynligt, at den tilskadekomne under alle omstændigheder at ville være berettiget til erstatning. Det fremgår ikke af § 16, stk. 6, eller forarbejderne hertil, hvilke kriterier Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inddrage ved vurderingen af, om en tilskadekommen er berettiget til et forskud på erstatningen for erhvervsevnetab, og afgørelsen må derfor som udgangspunkt bero på en samlet vurdering af [medlems] forhold, herunder navnlig om der er sikkerhed for, at han som følge af arbejdsskaden har et varigt erhvervsevnetab.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har for landsretten gjort gældende, at det forhold, at [medlem] modtog ledighedsydelse på tidspunktet for dens afgørelse, i sig selv medfører, at han derved er afskåret fra at modtage forskud på erstatning for erhvervsevnetab.

Landsretten finder imidlertid, at denne forståelse af arbejdsskadesikringslovens § 16, stk. 6, der ikke er sikre holdepunkter for i forarbejderne til lovbestemmelsen, strider mod princippet om pligtmæssigt skøn (forbuddet mod at sætte skøn under regel), idet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke foretager et individuelt samlet skøn over [medlems] forhold. Heller ikke ordlyden af eller forarbejderne til bestemmelserne om adgangen til at modtage midlertidig ydelse efter § 17 og § 17 a giver grundlag for i § 16, stk. 6, at indfortolke, at en person er afskåret fra at modtage forskud efter § 16, stk. 6, allerede fordi denne er på ledighedsydelse. Der må således foretages en konkret helhedsvurdering af, om betingelserne i § 16, stk. 6, er opfyldt – også når der er tale om en person på ledighedsydelse. Herefter, og da Arbejdsmarkedets erhvervssikring ikke har foretaget denne konkrete helhedsvurdering, findes afgørelsen at burde tilsidesættes som ugyldig.”


Det vides endnu ikke, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil søge om tilladelse til at anke dommen til Højesteret.Sagen er ført for Politiforbundet af advokat Laura Tholstrup.

DIN KONTAKT
LAURA THOLSTRUP
Advokat
+45 3367 6757
LinkedIn profil
[email protected]
KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-07-2022, 00:11   #87
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

https://www.aes.dk/presse-og-nyheder...Wkl-AlEHmXyMyI

28. juni 2022

Fra den 1. juli 2022 træder nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker.

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker – da der skal ske anmeldelse efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY.

Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Desuden skal der ske anmeldelse, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter).

Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022:

Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
Arbejdsulykke uden fravær, men arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.
Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk. EASY er pr. 1. juli blevet opdateret, så det er blevet nemmere at anmelde efter de nye regler. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Baggrund
Se bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven BEK nr. 941 af 21/06/2022 (link)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941


Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941 "Gældende"


phhmw

En Bekendtgørelse, kan ikke stå alene, uden en bagvedliggende lov.

En Bekendtgørelse, Principafgørelse ela dokumenter skal være "Gældende" = gyldig.

Hvis den er "Historisk" = ugyldig. Husk det.


Hvis du har besvær med at få lægerne, arbejdsgivere til at anmelde en arbejdsskadeanmeldelse SKAL og MÅ du selv skrive en anmeldelse.

Stol på dig selv.

Det vigtigste dokument i begyndelse af din sag SKAL du modtage en skriftlig anderkendelse fra AES at din sag er anderkendt som en arbejdsskade,

Hvis ikke du har denne skriftlige anderkendelse har du IKKE en arbejdsskadesag kørende ved AES
https://www.aes.dk


Hilsen Peter

ps Kun juristerne ved AES, kan og må, anderkende din anmeldelse og vedtage om din sag er en arbejdsskade.

Lyt aldrig til KlogeÅger eller andre, men læs hvad juristerne ved AES mener.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-07-2022, 21:01   #88
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er CRPS? ”Complex Regional Pain Syndrome”

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/si...ofi---0006.pdf

Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret. Pjecen kan også med fordel læses af pårørende og andre i omgangskred- sen, der har behov for at vide mere om sygdommen.

https://crpsforeningendanmark.dk/soe...iver-dig-raad/

3) CRPS diagnosens betydning for opgørelse af et varigt mén

Én af erstatningsposterne inden for personskadeerstatning er godtgørelse for det varige mén. Hvis din skade resulterer i, at du får varige gener, kan du have ret til godtgørelse for varigt mén. Udviklingen af CRPS har sin egen selvstændige formulering i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabels punkt D.1.9.7., hvoraf det fremgår, at både smerter og andre forhold, som for eksempel nedsat bevægelighed, muskelsvind og trofiske forstyrrelser, tillægges vægt ved vurdeingen af ménet for refleksdystrofi. Dette betyder, at der som udgangspunkt skal fastsættes en særskilt méngrad for CRPS, således at det samlede varige mén ofte forhøjes betydeligt.

4) Få sagen vurderet af en specialist

Som skadelidt kan det ofte være svært at gennemskue om erstatningssagen forløber som den skal, eller om der er begået fejl undervejs, der skal afhjælpes. Det kan også være vanskeligt at gennemskue, om et forsikringsselskabs tilbud om erstatning er rimeligt. Skadelidte bør i den situation holde sig for øje, at forsikringsselskabet kan have modsatrettede interesser, når det kommer til udbetaling af erstatning. Det vil derfor ofte være godt givet ud at få sin sag vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning. Er der tale om en personskadesag, hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil ansvarsforsikringen desuden dække en del af advokatomkostningerne


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2022, 09:01   #89
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forsikringsselskaber skal afgøre arbejdsskadesager, viser nyt forslag

Minister indkalder til forhandlinger om arbejdsskadereform

https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artik...2ikK6TQui8Xp3s

Regeringen vil forsøge at lande en reform af arbejdsskadeområdet inden næste folketingsvalg.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indkalder Folketingets partier til forhandlinger om en reform af arbejdsskadesystemet.

Det skriver ministeren i et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Det fremgår dog ikke af brevet, om Peter Hummelgaard har i sinde at indlede forhandlinger før eller efter sommerferien.

Indkaldelsen kommer, efter at arbejdsmarkedets parter har leveret en afrapportering til ministeren om forslag til en ny reform.

https://www.a4medier.dk/arbejdsmiljo...ewsletter&nb=1

AES sat fra bestillingen:
Forsikringsselskaber skal afgøre arbejdsskadesager, viser nyt forslag

Private forsikringsselskaber skal i en ny forsøgsordning træffe afgørelser i arbejdsskadesager for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det fremgår af et forslag i regeringens udspil til en ny arbejdsskadereform, som A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i.

For at tage toppen af de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil regeringen i et nyt forsøg lade private forsikringsselskaber træffe afgørelser i sager om arbejdsulykker.

Forsikringsselskaberne kan dermed få beføjelse til at anerkende eller afvise sagerne samt udmåle godtgørelse for varige mén til folk, der er kommet til skade på jobbet. I sagens natur kan det være kontroversielt, da forsikringsselskaber er part i arbejdsskadesager.

Det fremgår af et forslag i regeringens udspil til en ny arbejdsskadereform, som A4 Arbejdsmiljø er kommet i besiddelse af.

"Forsøget skal blandt andet afdække, om sagsbehandlingstiderne kan forkortes samtidig med, at kvaliteten af sagsbehandlingen bevares," skriver regeringen i udspillet.

phhmw

Tak kære socialdemokrater, for endnu en reform, som bringer skadelidet tilbage i tid, smerte, økonomi.

Jeg hører ingen protester


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-08-2022, 15:52   #90
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Advokat: "Vanvittig dårlig idé" at lade forsikringsselskaber afgøre arbejdsskadesage

https://www.a4medier.dk/arbejdsmiljo...ewsletter&nb=1

Advokat Mads Pramming med mange års erfaring med arbejdsskadesager vurderer, at det kan få konsekvenser for borgere, hvis forsikringsselskaber tildeles flere beføjelser i arbejdsskadesager, som regeringen lægger op til i nyt udspil.
Som advokat med ekspertise inden for arbejdsskadeområdet, kender han systemet indefra. Han har ført utallige erstatningssager for borgere, som er kommet til skade på jobbet.

Nu forholder advokat Mads Pramming sig til et nyt udspil fra regeringen, hvor man i en forsøgsordning vil give private forsikringsselskaber beføjelse til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager for at lette arbejdspresset hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Og han er ikke imponeret over, hvad han læser. Faktisk kalder han det "vanvittigt".

"Det lyder som en vanvittig dårlig idé," siger Mads Pramming og uddyber
:

Hilsen Peter og tak til Socialdemokratiet
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 10:00.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension