K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 21-12-2017, 20:40   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Frikommuner, hvad vil de mon?

Hvad er frikommuner?

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administ...muneforsog-II/

Vi har set uhyggelige ønsker fra tidligere frikommuner, hvor man bla ønsker lægernes henvisningsret til vederlagsfri fysioterapi, overført til kommunerne.

Det accepterede Folketinget dog ikke i denne omgang.

Denne tråd er oprette for, at vi i fællesskab kan holde øje med, hvilke ønsker frikommunerne har til Folketinget.

Seneste ønsker og godkendelser vist, som eksempel

https://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2...frikommunerne/

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

Status

Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering.................Imødekommes

Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned inden for 18 måneder
Imødekommes


Lempede mentorregler
Imødekommes

Forlængelse af ressourceforløbssager
Imødekommes


Fritagelse fra krav om opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned ifm. ressourceforløb
Imødekommes

Færre opfølgninger i relation til førtidspensionister i job med løntilskud
Imødekommes

Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker for ledighedsydelsesmodtagere
Imødekommes

Fritagelse fra at indhente LÆ265 i sager om jobafklaringsforløb
Imødekommes


Forenkling af sanktioneringsreglerne og mindre dokumentation
Imødekommes


Fleksibelt kontaktforløb for integrationsborgere
Imødekommes

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
Imødekommes

Rehabiliteringsteams – Teamets sammensætning og afholdelse af møder
Afvises


Lempede regler for IGU
Afvises

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Forebyggelse af udsættelser
Imødekommes delvist

Øgede muligheder for samarbejde med private om boligsocial anvisning
Imødekommes delvist

Almene boligorganisationers frasalg af restarealer og samdrift af almene boligafdelinger
Imødekommes delvist

Mulighed for økonomisk tilskud til bolig for særlige målgrupper, der ellers ikke kan opnå bolig
Imødekommes delvist

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen
Afvises

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter
Afvises

Fastlæggelse af serviceniveau i forhold til aktivlovens bestemmelser om enkeltydelser
Afvises


Midlertidige lejekontrakter i forbindelse med ophold efter almenboliglovens § 105
Afvises

Brug af udslusningsboliger som midlertidige boliger til nyankomne flygtninge
Afvises

Billigt nybyggeri (Højere maksimumpriser pr. kvm)
Afvises

Opsigelsesadgang i almene ældreboliger
Afvises

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

Bedre overgang fra ung til voksen
Imødekommes

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien
Imødekommes

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud
Imødekommes

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 som efterværn
Imødekommes

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud.
Imødekommes

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6.
Imødekommes

Fleksibel anvendelse af aflastningspladser for børn og unge
Afvises

Børn som vores vigtigste ressource

Aktivering og beskæftigelsestilbud - bedre mulighed for individuel indsats.
Imødekommes

Efterværn og egenbetaling
Imødekommes

Samvær med netværk under anbringelse
Imødekommes

Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn
Imødekommes

Fleksibilitet i den praktisk/musiske fagblok
Imødekommes

Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate
Imødekommes

§ 52, stk. 3 – mulighed for helhedsperspektiv på den iværksatte støtte
Imødekommes

Psykologers registrerings- og journaliseringspligt
Afvises


Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Søvnforbedrende velfærdsteknologier
Imødekommes

Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen
Imødekommes

Kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi
Afvises


Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Integrering af mentoraftale i én plan
Imødekommes

Mulighed for tidligere optag på IGU
Afvises

Mulighed for at optage flygtninge over 40 år på IGU
Afvises

Øget borgerinvolvering og samskabelse

Friere rammer for uddeling af midler til frivillige initiativer
Imødekommes delvist

Caféer for alle
Imødekommes

Skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi
Afvises

Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på dagpenge
Afvises

Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på efterløn
Afvises

phhmw

Som vi kan se er der områder inden for vores felt og der er gengangere bla med fysioterapien.

Finder du noget om frikommunerene indfører du det i denne tråd.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-09-2019, 10:56   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Opgør med socialkrisen: Frikommuneforsøg viser vej

https://www.denoffentlige.dk/opgoer-...vBlg5v5QBfDn4k

Det går mindst to år før positive resultater af frikommuneforsøg kan sprede sig til hele landet. Midtvejsevaluering viser gode takter for sammenhængende indsats, lyder det fra flere kommuner.

https://www.denoffentlige.dk/frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg

phhmw

Når man læser "Kommunen ønsker" hvem er kommunen?

Embedsmænd?

Politikerne?

Borgerne, herunder syge og handicappede?


Hilsen Peter

B
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2020, 14:31   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Anno 2020 Regeringen vil give syv kommuner "fuldstændig frihed"

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-...taendig-frihed

Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord, siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale.

Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på enten folkeskole-, dagtilbud- eller ældreområdet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale under åbningen af Folketinget.

Kommunerne, det drejer sig om, er Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg, og der er ifølge statsministeren allerede indgået aftaler med de respektive borgmestre.

Vi lader mennesker tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord, siger statsminister Mette Frederiksen.

Beder om Folketingets opbakning

Borgmestrene skal nu bede byråd og kommunalbestyrelser om opbakning til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmepleje eller plejehjem fri fra kommunale regler og krav om dokumentation, forklarer statsministeren.

Samtidig beder hun Folketingets partier om opbakning til det samme.

- Hvis det skal virke, skal vi turde gå hele vejen, siger hun.

- De enkelte institutioner får friheden. Til gengæld forpligter de sig på at levere bedre resultater. For med friheden følger ansvaret.

Krav om timetal og nationale test skal sløjfes

Indtil videre ved vi, at:

Helsingør er blandt de kommuner, der ifølge regeringens oplæg skal have frihed på daginstitutionsområdet.

Esbjerg, Middelfart og Holbæk vil kunne sætte folkeskolen fri

Viborg vil kunne få frihed på ældreområdet.

Ifølge Mette Frederiksen skal der dog være enkelte ting, kommunerne ikke kan se sig frie for - for eksempel skal undervisningen fortsat være gratis, og at eleverne også stadig til deres afgangseksamen.

Til gengæld skal regler om for eksempel minimumstimetal, elevplaner, klasselofter og nationale test kunne sløjfes.

Det er fortsat uklart, hvilke af de tre områder, de resterende kommuner ifølge regeringen skal have frihed over.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2020, 14:59   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad mener den private interesseforening KL om de 7 nye frikommuner

https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...hed-og-frihed/

06. oktober 2020

KL ser frem til nye forsøg om nærhed og frihed

Der er ros fra KL’s formand til regeringen for at give 7 kommuner frihed til at drive folkeskole, dagtilbud og ældrepleje de næste 3 år. Allerede nu er der dog flere områder, hvor man kan sætte ind med mere tillid og lokal ledelse – bl.a. på beskæftigelses- og socialområdet.

Regeringen vil give 7 danske kommuner fuldstændig frihed i 3 år på et udvalgt velfærdsområde.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen i sin tale ved Folketingets åbning. Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg kommuner får mulighed for at fravige alle regler, lovgivning og dokumentationskrav på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Det skal lægge sporene til regeringens bebudede nærhedsreform.

KL’s formand Jacob Bundsgaard kvitterer for, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med en meget tiltrængt reform, der lægger mere ansvar ud lokalt.

”Alt for ofte støder vi i kommunerne på lovgivning og dokumentationskrav, som står i vejen for, at vi kan levere en ordentlig indsats over for borgerne baseret på faglighed, lokale forhold og sund fornuft. Derfor er det rigtig godt, at der nu sættes et arbejde i gang for at gøre op med de mange regler, der dominerer velfærdsområderne,” siger Jacob Bundsgaard.

Vi skal i gang allerede nu

Forsøgene skal løbe over de næste 3 år, og KL-formanden ser frem til at høste erfaringerne på de 3 områder. Men han peger samtidig på, at der allerede nu er flere andre steder, hvor man kan sætte ind med mere tillid og lokal ledelse uden at afvente forsøgene.

”Vi har gjort os en masse erfaringer under coronakrisen, som vi allerede nu kan trække på. Fx på beskæftigelsesområdet, hvor krisen har vist os, at vi kan levere en indsats, som borgere, virksomheder og medarbejdere er glade for, helt uden statslig kontrol og styring. Men også på ældreområdet har vi set, at der er brug for handling allerede nu. Vi skal have flere ledere tæt på kerneopgaven, og vi skal have fokus på kulturen og fagligheden på det enkelte plejehjem,” siger KL-formanden.

De erfaringer bør vi allerede nu lære af og bruge som afsæt til et opgør med det regeltyranni, der dominerer flere områder, mener Jacob Bundsgaard.

”Beskæftigelsesområdet er nok det velfærdsområde, der er allermest regelstyret. Når det ikke er blandt forsøgsområderne, håber jeg, at det er et signal om, at vi allerede nu kan få sat skub under arbejdet med at flytte fokus hen mod fagligheden og den lokale ledelse. Det er der brug for,” siger Jacob Bundsgaard.

Nytænkning af regelgrundlaget på socialområdet

På samme måde er der på socialområdet et stort behov for at nytænke regelgrundlaget, så kræfterne i højere grad kan bruges på det, der giver værdi for borgerne.

”Her har vi allerede nogle rigtig gode erfaringer med helhedsorienterede indsatser og med frikommuneforsøg, som vi godt kan begynde at arbejde videre med. På området for udsatte børn er nogle kommuner fx forsøgsvist blevet sat fri af lov- og dokumentationskrav for at kunne prioritere mere tid til direkte dialog med familien. Det har givet både tilfredse børn og forældre, tilfredse medarbejdere og hurtigere indsatser,” siger Jacob Bundsgaard.

Vigtig med kommunal retning

KL’s formand mener også, at kommunerne skal se indad og gøre op med den kommunale overstyring. Men han understreger, at det er vigtigt, at kommunalbestyrelserne fortsat er med til at sætte retning og være den støttende hånd i ryggen på de kommunale institutioner.

”Den enkelte skole, daginstitution eller plejehjem er ikke sit eget lille mikrokosmos. De er en del af et større kommunalt fællesskab, hvor alle dele hænger sammen og understøtter hinanden for at sikre, at borgernes har en tryg og god hverdag. Her har kommunalpolitikerne en vigtig rolle i at sikre, at der bliver sat en overordnet retning. Og så skal ansvaret for at udfylde de rammer lægges meget mere ud til de lokale ledere og medarbejdere.”


TEMA
KL's indspil til nærhedsreformen

KL vil løbende bidrage med forslag til, hvordan vi får taget et langsigtet og ægte opgør med regler og styringssystemer, som spænder ben for den bedste indsats til borgerne.


https://www.kl.dk/tema/kls-indspil-til-naerhedsreform/

KL's input til nærhedsreform

Historien viser os, at reformer med ambitioner om mere tillid, ledelse og faglighed nemt kan ende med ikke at blive til mere end flotte ord.

KL’s udgangspunkt er, at man er nødt til at gå meget konkret til værks, hvis man skal flytte noget.

KL vil løbende bidrage med forslag til, hvordan vi får sat handling bag ordene, så vi får taget et langsigtet og ægte opgør med regler og styringssystemer, som spænder ben for den bedste indsats til borgerne. Forslagene vil være at finde på denne side.

https://www.kl.dk/tema/kls-indspil-til-naerhedsreform/

Her ser vi så de ANSATTE i den private interesseforening KL`s tanker og forslag.

Intet om, hvad de 7 frikommuner har af tanker og planer for fremtiden.


Hilsen Peter

Bilag

Fakta og dokumentation om den private interesseforening KL Kommunernes Landsforening.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409

Sidst redigeret af phhmw; 06-10-2020 kl. 15:01.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2020, 16:11   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er en frikommune? Lidt historik

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommu...ommuneforsoeg/

Frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor.

Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Regeringen og KL blev økonomiaftalen for 2019 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring.

https://sim.dk/arbejdsomraader/friko...iii-2019-2023/

Frikommuneforsøg III (2019-2023)

Regeringen ønsker at gentænke frikommuneordningen som en del af arbejdet med regeringens bebudede nærhedsreform.

Kommunerne har imidlertid i forbindelse med den tidligere VLAK-regerings invitation til et Frikommuneforsøg III indsendt 20 ansøgninger. Regeringen har derfor besluttet, at disse ansøgninger vil blive behandlet under den udvidede udfordringsret. Kommunerne vil i denne forbindelse modtage svar fra det relevante ressortministerium om de enkelte forsøgsideer. Der kan henvises til bilaget for en oversigt over ansøgningerne og de ansvarlige ministerier.

I alt fem af de modtagne ansøgninger handler om fritagelse fra obligatoriske, nationale test på folkeskoleområdet. Regeringen ønsker at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Derfor har Børne- og undervisningsministeren efter drøftelse med folkeskoleforligskredsen den 24. september 2019 tilkendegivet over for kommunerne, at regeringen på nuværende tidspunkt ikke vil igangsætte forsøg på området. Dette gælder også frikommuneforsøg. Ansøgerkommunerne er orienteret herom.


https://sim.dk/media/37742/ansoegnin...forsoegiii.pdf

Frikommuneforsøg III – ansøgninger

https://sim.dk/arbejdsomraader/friko...-ii-2016-2020/

Om Frikommuneforsøg II

Den daværende regering og KL http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409 aftalte i økonomiaftalen for 2016 at igangsætte frikommuneforsøg i perioden 2016-2020, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

Frikommuneforsøget er organiseret i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering har til formål at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden deler viden om og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv. Aller frikommuner i et netværk gennemfører dog ikke nødvendigvis de samme forsøg indenfor temaet.

Frikommunerne har efter ansøgning fået mulighed for at blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. Frikommunerne er givet vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Forsøgene må dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgerens retssikkerhed.

Social- og Indenrigsministeriet og øvrige relevante ressortministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til vidensdeling og sparring om forsøgene. Som led heri stiller ministerierne eksisterende national og international viden til rådighed for netværkene.

NYHEDER OM FRIKOMMUNEFORSØG II
Lovende takter i frikommuneforsøg glæder minister
Siden 2016 er 79 frikommuneforsøg blevet godkendt. En foreløbig status over forsøgene viser lovende takter. Forsøgene har allerede ført til lovændringer.
Regeringen siger ja til 33 nye forsøg i frikommunerne
Regeringen imødekommer denne gang helt eller delvist 33 forsøg. Det er de i forvejen udpegede frikommuner, der igen har søgt om at kunne lave nye forsøg.
Regeringen går videre med 17 frikommuneforsøg
Frikommunerne har søgt om lov til at iværksætte konkrete forsøg. 17 forsøg får nu grønt lys fra regeringen.
Regeringen udpeger 44 frikommuner
Regeringen har i dag udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og l..
Udpegning af frikommunenetværk udskydes
Udpegningen af de nye frikommunenetværk udskydes ca. en måned fra begyndelsen af september til begyndelsen af oktober. Der har været mange ansøgninger, og sagsb..
43 netværk af kommuner ønsker frikommunestatus
Nu er fristen for at søge om at blive frikommunenetværk fra 2016-2019 udløbet. I alt 43 netværk af kommuner har sendt en ansøgning til Social- og Indenrigsminis..
Ansøgningsfristen til frikommuneforsøg forlænges
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har besluttet at forlænge ansøgningsfristen til det nye frikommuneforsøg. Kommunerne har nu frem til den 1. juni til..
Kommuner i overhalingsbanen - nyt, endnu mere ambitiøst frikommuneforsøg på vej
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann inviterer i dag landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt, endnu mere ambitiøst frikommuneforsøg. 5-7 frik..


https://sim.dk/arbejdsomraader/friko...ommuneforsoeg/

Lovgivning om frikommuneforsøg II

De fleste forsøg kræver dispensation fra eksisterende lovgivning eller ny hjemmel. Forsøgene er enten hjemlet i lov om frikommunenetværk eller i bekendtgørelser og forsøgsbestemmelser under de relevante ressortministerier.

Efter hver af de tre ansøgningsrunder har Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med de relevante ressortministerier behandlet ansøgningerne, og regeringen har truffet beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes. Herefter er der etableret hjemler til de godkendte forsøg. Nogle forsøg har været mulige med hjemmel i eksisterende forsøgshjemler i sektorlovgivningerne og en del af disse udmøntes derfor i bekendtgørelser. Andre forsøg kræver særskilt lovhjemmel, og regeringen har derfor søgt Folketingets opbakning til at hjemle forsøgene i lov om frikommunenetværk.

Lov om frikommunenetværk blev vedtaget den 1. juni 2017 og indeholder forsøgshjemler fra første ansøgningsrunde. Folketinget har den 14. december 2017 og 4. juni 2018 vedtaget to ændringslovforslag, der hjemler forsøg efter henholdsvis anden og tredje ansøgningsrunde. Til højre på denne side kan du finde links til lov om frikommunenetværk og du kan læse mere om Folketingets behandling af de tre lovforslag og forarbejderne til loven.

Frikommunevedtægter

Frikommunerne skal inden iværksættelse af forsøg udarbejde en frikommunevedtægt, som skal være offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside med henblik på, at kommunens borgere kan orientere sig i den retlige status i kommunen. Frikommunevedtægterne skal endvidere sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
De nærmere krav og retlige rammer er fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v., som findes til højre på denne side.


Det var lidt historik, som viser lidt om hvad en frikommune er. Anno 2020: Mette Frederiksens 7 nye frikommuner bliver spændende at følge.

Hilsen Peter

1.682 klik okt 2020

Sidst redigeret af phhmw; 06-10-2020 kl. 16:18.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2020, 20:34   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed

https://www.nb-okonomi.dk/2020/10/06...aerdsomraader/

"Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé," siger Mette Frederiksen i sin åbningstale.
‘Regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde,’ siger statsministeren i sin åbningstale og fortsætter ‘Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé.’ Se de syv kommuner her.

Af Iver Houmark Andersen, iver@nb-medier.dk

Regeringen lancerer nu det måske mest vidtgående frikommuneforsøg nogen sinde. Syv kommuner bliver sat helt fri for næsten alle statslige lov- og administrative krav, hvis byrådene samtidig fritager de enkelte instutioner for alle de kommunale krav.

“Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé. Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale i Folketinget.


https://www.altinget.dk/artikel/live...rce=nyhedsbrev

Mette Frederiksen`s åbningstale

Allerede i 80’erne begyndte daværende statsminister Poul Schlüter at tale imod det voksende bureaukrati. Siden er det kun blevet værre og værre. Vi har aldrig brugt flere penge på velfærd, men resultaterne står ikke mål.

Det var også baggrunden for de frikommuneforsøg, som VK-regeringen opfandt for nogle år siden. En god ide. Nedefra og op blev der formuleret masser af fine forslag. Sidst vi sad i regering, var særligt Det Radikale Venstre optaget af at sætte kommunerne mere fri. Det var rigtigt.

Nu foreslår vi noget, der er endnu mere vidtgående – noget, vi ikke har prøvet før. Jeg indrømmer, det er en lidt vild ide.

Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde. For eksempel Helsingør. De næste tre år får de fuldstændig frihed på daginstitutionsområdet. Sammen med forældre og det pædagogiske personale får Helsingør lov til at skabe Danmarks bedste dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Vi fjerner så meget statslig regulering og lovgivning som muligt. I stedet lader vi mennesker tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord.

Udover Helsingør har regeringen indgået lignende aftaler med borgmestrene i Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg. 22

Hver på ét af følgende tre områder: Folkeskolen, dagtilbud, ældreområdet.

De syv borgmestre – de skal nu bede deres byråd og kommunalbestyrelser om opbakning til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmeplejeenhed eller det enkelte plejehjem fri fra kommunale regler og krav om dokumentation.

Jeg vil bede jer her i salen om opbakning til det samme. At vi sætter de syv kommuner fri af den lovgivning og statslige regulering, de normalt er underlagt.

For hvis det skal virke, så skal vi turde gå hele vejen. Vi må også fjerne regler, som vores partier har kæmpet for at få indført.

To af de syv kommuner vil f.eks. sætte folkeskolen fri: Esbjerg og Holbæk. Noget helt grundlæggende skal stadig gælde: At undervisningen er gratis, at eleverne går til folkeskolens afgangseksamen – den slags.

Men det meste andet? Her må reglerne vige. Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasselofter, nationale test – for bare at nævne nogle få svære eksempler. Ikke fordi, det er dårlig lovgivning – ikke fordi, det er forkerte hensyn, men fordi vi skal turde lægge ansvaret ud lokalt.

De enkelte institutioner får friheden: Ledere, medarbejdere, borgere. Til gengæld forpligter de sig på at levere bedre resultater. For med friheden, ja – der følger ansvaret
.

Hilsen Peter

1.702
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-02-2021, 17:12   #7
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
En »vild idé« bliver nu endnu vildere. Januar 2021

En »vild idé« bliver nu endnu vildere: Venstre vil sætte hele Danmark fri

https://www.berlingske.dk/danmark/en...le-danmark-fri

Alle 98 kommuner skal sættes fri af statslige og kommunale regler og bureaukrati. Venstre fremsætter forslag i Folketinget, som overtrumfer regeringens »velfærdsaftaler« med syv udvalgte kommuner. Kommunale ledere jubler over mere frihed.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede i oktober »en vild idé«, da hun åbnede Folketinget. Nu sætter Venstre trumf på med én, der er endnu vildere.

Mens regeringen er i gang med at sætte syv kommuner fri af regler og bureaukrati på udvalgte områder i en forsøgsordning, vil Venstre på samme måde sætte alle landets kommuner fri på alle områder.

Det fremgår af et beslutningsforslag, som partiet netop har fremsat i Folketinget.

Mens de syv kommuner – Helsingør, Holbæk, Viborg, Middelfart, Esbjerg, Pandrup og Langeland hver især med såkaldte velfærdsaftaler får udstrakt frihed til at eksperimentere inden for folkeskole-, daginstitutions- og ældreområdet, mener Venstre, at der skal iværksættes et langt mere omfattende forsøg som også inddrager beskæftigelses-, social-, kultur-, fritids-, teknik-, miljø- og klimaområdet.

Alle landets kommuner bør have langt større frihed til selv »at finde nye og effektive løsninger på at mindske det regeltyranni og bureaukrati, som har grebet om sig«, som det hedder i Venstres forslag.

FAKTA

Syv frisatte kommuner
De syv kommuner, hvis borgmestre repræsenterer fem partier, har fået hver deres område, hvor alle regler nu bliver suspenderet i en treårig periode.

Folkeskolen: Esbjerg og Holbæk kommuner.

Ældreområdet: Viborg, Middelfart og Langeland kommuner.

Dagtilbud til de mindste børn: Helsingør og Rebild kommuner.

Og ideen om større frihed fra snærende regler får en positiv modtagelse fra de kommunale ledere, fremgår det af en ny rundspørge, som Ledernes Hovedorganisation har foretaget.


phhmw

Jeg bemærker, at alle taler om frihed, men ikke een eneste politiker eller kommunal chef taler om, at overholde Folketingets love.

Vi sender lige "Danmarkskortet" og "Retssikkerhedskortet" samt "Vidnesbyrd" en tanke.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:16.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension