K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 25-03-2024, 00:25   #241
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 634
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
KL pusset på skraldemændene i hvidovre

Når selv en SF borgmester i Hvidovre kommune, Anders Wolt Andresen, ikke kan forstå sit kald og hvilke side af bordet han hører til - aldrig har haft hårdt nedslidende fysisk arbejde, er uddannet i statskundskab og allerhøjst har tømt en halvfuld papirspand, hidkalder KL til at banke skraldemændene på plads så har vi alle tabt, især os flertallet på gulvet.

https://www.sn.dk/hvidovre-kommune/s...-roevrendt-os/
Skraldemændene der kæmper med dårligt arbejdsmiljø og lange arbejdsdage, uden mulighed for gode rene toilet-og kantineforhold, samt at fagbevægelsens Hovedorganisation har fremlagt de strejkendens klagepunkter, der nu er nået op på 28, og som alle handler om arbejdsmiljøet. Kommunernes Landsforening, der repræsenterer Hvidovre Kommune, nævner ikke med et ord om arbejdsmiljøet, men peger på, at skraldemændene alene er sure over, at de skal arbejde fra klokken 6 til 14.30

Herredsfogederne fra KL, som bekendt er kolde hænder, gode lønforhold, rene toiletter, smuk kantine med hovedretter til kr. 32 pr/dag, ingen over sig, men en masse medarbejder og borger under sig, men men, kan vi undvære vores skraldemænd _ nej vel, kan vi undvære KL, i den GRAD
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-03-2024, 10:30   #242
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 634
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
Bornholms kommune lægger pres på KL

​​​​​En enig kommunalbestyrelse stemte på årets første møde for et forslag om, at Kommunernes Landsforening skal kunne droppe at indgå en økonomiaftale 2025 med regeringen, hvis ikke den giver kommunerne bedre vilkår.

Kommunernes udgifter er de senere år blevet både flere, og større og det rammer i særlig grad kommuner, som i forvejen ikke har mange penge at gøre godt med, herunder os i Bornholms Regionskommune. Økonomisk har vi i år måttet bremse kraftigt op og står overfor store besparelser på velfærdsområderne.

Forslaget, der var fuld opbakning til fra alle i kommunalbestyrelsen, kom fra borgmester Jacob Trøst (K) og viceborgmester Morten Riis (EL), som i fælleskab har udarbejdet en en liste med krav, som Kommunernes Landsforening bør stille til regeringen ved de kommende økonomiforhandlinger for 2025. Forslaget indeholder samtidig en opfordring til Kommunernes Landsforening om at afvise en aftale, hvis regeringen ikke vil efterkomme kravene.

Borgmesteren og viceborgmesterens forslag til krav der skal bringes op på KLs delegeretmøde i marts, og som blev godkendt af en enig kommunalbestyrelse.

KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til i økonomiforhandlingerne for 2025, som minimum at sikre kommunerne en en økonomi, der tager højde for det demografiske træk, således at den kommunale velfærd fremover kan fastholdes og udvikles.

​I lighed hermed bør en økonomiaftale også tage højde for de øgede udgifter indenfor det specialiserede socialområde. Ekspertudvalget på Socialområdets delrapport 1 fra maj 2023 dokumenterer, at kommunernes årlige udgifter er øget med 4,7 mia. kr. fra 2018 og frem til 2022.

​Kommunernes udgifter til fordrevne fra Ukraine bør også dækkes af en ny økonomiaftale, som minimum indtil lovens udløb d. 17. marts, 2025.

Endelig bør en økonomiaftale for 2025 også gøre det muligt for kommunerne at gennemføre de nødvendige investeringer i klimatilpasning, naturbeskyttelse og den grønne omstilling.

Tager en økonomiaftale ikke højde for ovenstående i væsentligt omfang, bør KLs bestyrelse afvise at indgå en aftale.​

Budgetloven er den lov, som implementerer finanspagtens krav om balance på de offentlige finanser i dansk lovgivning. Den blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014.

https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom...ommunerne.aspx

Budgetloven er skurken i disse år og misbruges til at presse kommunerne, selvom der overskud på statsfinanserne.

Budgetloven indebærer, at det strukturelle offentlige underskud årligt højst må udgøre ½ pct. af BNP. Den fastlægger desuden et for Danmarks vedkommende nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.[1] Grænseværdierne er fastsat for at sikre, at den offentlige økonomi under en lavkonjunktur ikke vil kunne overskride underskudsgrænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP


https://da.m.wikipedia.org/wiki/Budgetloven

Der er en kæmpestor utilfredshed, frustration og vrede blandt mange kommunalpolitikere. De er trætte af at blive tvunget til at skære dybt i velfærden på grund af de stramme økonomiske rammer, som regeringen dikterer år efter år.

Den situation blev tydelig for enhver, da der sidste uge blev afholdt kommunalpolitisk topmøde i Aalborg. Her blev presset fra baglandet så stort, at toppen i Kommunernes Landsforening (KL) blev tvunget til at fremlægge et forslag til udtalelse, der er usædvanligt skarpt i forhold til den kommende økonomiaftale for kommunerne.

“KL vil fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen op til og under økonomiforhandlingerne, så en eventuel økonomiaftale kommer til at sikre økonomiske rammer og muligheder til at udvikle den kommunale velfærd”, står der i udtalelsen, der blev vedtaget på topmødet.

Det er vigtigt at bemærke det lille ord “eventuel”. Det betyder en åbning for, at hvis regeringen ikke kommer med markante indrømmelser denne gang, kan det være, at kommunerne nægter at acceptere en aftale.

https://arbejderen.dk/indland/oproer...t-skifte-kurs/
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2024, 11:20   #243
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Martin Damm overtager formandspost i Kommunekredit

https://www.altinget.dk/artikel/efte...rce=nyhedsbrev

Efter Henrik Hvidesten-exit: Martin Damm overtager formandspost i Kommunekredit

Kommunerne og regionernes fælles kreditforening har fået Martin Damm som ny formand. Han tager over efter Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten.

Martin Damm var udpeget af KL som suppleant for Henrik Hvidesten.

I Kommunekredits bestyrelse bliver Martin Damm også en del af bestyrelsens såkaldte revisionsudvalg. Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) fortsætter som bestyrelsens næstformand.

I 2023 var der tilknyttet et honorar på 240.000 kroner årligt til rollen som bestyrelsesformand for Kommunekredit.


phhmw

Et døgn har kun 24 timer og med en del poster, så får man travlt, men rig.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-04-2024, 07:45   #244
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kl, kommuneres ladsforening går målrettet efter private daginstitutioner i høringsvar

Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt.

KL, KOMMUNERES LADSFORENING GÅR MÅLRETTET EFTER PRIVATE DAGINSTITUTIONER I HØRINGSVAR.


KRAV; SOM KL IKKE ØNSKER FOR SINE EGNE MEDLEMMER.


Høringssvar: Vejledning om hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser


https://www.kl.dk/hoeringssvar/boern...snedsaettelser


KL's høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område


https://www.kl.dk/hoeringssvar/boern...ociale-omraade


https://www.kl.dk/hoeringssvar/boern...agtilbudsloven

Det er ligeledes væsentligt, at der også her sikres gennemsigtighed og tilgængelighed i model for opgørelsen af normeringer – uanset institutionernes ejerform. KL foreslår ligeledes, at der i sammenhæng med udvikling af opgørelsesmetode tages stilling til sanktioner ved manglende overholdelse af lovkrav i private daginstitutioner. Formålet med dette skal være at skabe gennemsigtighed og sikkerhed i driften. Det kunne fx være en bestemmelse om, at kommunen kan trække godkendelsen af en privat daginstitution såfremt institutionen gentagne gange ikke efterlever lovkrav til normering.


Læs side 2:11 Her: https://www.ft.dk/samling/20081/lovf...g/1/637651.pdf

Da Folketinget skærpede Retssikkerhedsloven til glæde for borgernes retssikkerhed:

CITAT"KL er af den opfattelse, at den forslåede ændring af formålsbestemmelsen, kunne lede til den fejlagtige opfattelse at kommunalbestyrelsens ansvar på dette område er større og juridisk anderledes end på andre områder, som ikke indeholder en tilsvarende fremhævelse af kommunalbestyrelsens ansvar.

Det er derfor KL`s opfattelse, at dette forslag bør udgå
” CITAT slut

https://www.k10.dk/showpost.php?p=373980&postcount=211

CITAT""KL og kommunerne ønsker at styrke retssikkerheden
Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at kommunalbestyrelserne tager borgernes retssikkerhed meget alvorligt, og har løbende drøftelser af Danmarkskortet, Ankestyrelsens klagestatistik og kommunens kontinuerlige arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. KL bakker således op om intentionerne med forslaget.
""CITAT slut

senere mener KL:

CITAT""KL mener ikke, at danmarkskortet er det rigtige middel til at opnå den ønskede styrkelse af retssikkerheden og øget kvalitet i sagsbehandlingen. At antallet af omgørelser ikke er faldet kan skyldes dette. KL mener ikke, at skærpede krav til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet vil føre til, at omgørelsesprocenterne vil falde.""CITAT slut

"Danmarkskortet" viser for første gang hvordan udviklingen er med forkerte afgørelser, til glæde for borgernes retssikkerhed.

Bedøm selv din egen mening om KL`s troværdighed.


Med venlig hilsen.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-05-2024, 20:47   #245
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL sidder også i Ankestyrelsen

KL sidder i dag i Ankestyrelsen i et "Dialogforum" før Ankestyrelsen udsender nye Principafgørelse, hvilket er bekymrende for retssikkerheden.

https://menneskeret.dk/nyheder/bekym...ndicapomraadet

Institut for Menneskerettigheder opfordrer til, at den kommende handicapaftale ikke svækker Ankestyrelsens uafhængighed ved at involvere Socialministeriet og KL, inden Ankestyrelsens principielle afgørelser i klagesager offentliggøres

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-05-2024, 14:54   #246
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regeringen og KL gør Ankestyrelsen til en lukket kaffeklub med ny aftale

Muskelsvindsfonden: Regeringen og KL gør Ankestyrelsen til en lukket kaffeklub med ny aftale

Med et lukket Dialogforum sætter regeringen uvildigheden i Ankestyrelsen til side og risikerer at bidrage til afgørelser, som er ugunstige for mennesker med handicap, skriver Simon Toftgaard Jespersen.


https://www.altinget.dk/artikel/musk...8DAIAh5N8rDGE_

Simon Toftgaard Jespersen Formand, Muskelsvindfonden

Forestil dig en dansk retssag, hvor advokaten for vedkommende, der har begået noget ulovligt, får lov til at mødes med dommeren og justitsministeriet i enerum kort før, at dommen i en principiel sag skal afsiges.

Det er svært. Måske fordi det er langt fra den forventning til og oplevelse af retfærdighed, vi forbinder med det danske retssystem.

Ikke desto mindre er det den virkelighed, der lige nu bliver lagt op til i forbindelse med ankesystemet på socialområdet, hvor eksempelvis mennesker med handicap kan klage over kommunale afgørelser og få en uvildig og sagkyndig vurdering.

Det fremgår af initiativerne i den delaftale om økonomien for 2025, som Regeringen og KL er blevet enige om under en uge efter den meget kritiserede nye aftale på handicapområdet.

Med mandagens aftale vil Socialministeriet komme helt ind i maskinrummet og forme den den ellers så uafhængige klageinstans sammen med interesseorganisationen KL i det, de kalder Dialogforum.

Men dialogen er intern og lukket, og der er således ikke lagt op til inddragelse af modpartens interesseorganisation i form af Danske Handicaporganisationer.

Det uvildige system uden partshøring
Initiativet er blevet til på baggrund af kraftig inspiration fra ekspert-udvalget på socialområdet også bedre kendt som Tranæs-udvalget, der i sin rapport fastholder, at Ankestyrelsen som klageinstans fortsat skal være uafhængig og sagkyndig til trods for det nye tiltag.

Det har jeg mildest talt svært ved at se blive fastholdt. I hvilket uvildigt system vil man høre den ene, men ikke den anden part? Og samtidig invitere lovgivere med om bordet?

Når en borger og kommune bliver uenige om, hvad en borger skal bevilges efter serviceloven, og borgeren ikke længere har mulighed for at få en neutral opmand til at træffe en afgørelse, så virker systemet ganske enkelt ikke længere.

Med et lukket dialogforum sætter regeringen uvildighed til side og risikerer at bidrage til afgørelser, som er ugunstige for den udenforstående part. Mennesker med handicap.

En lukket klub med fokus på økonomi
Det nye initiativ lander i en tid, hvor der blandt borgerne i forvejen er en stigende grad er mistillid til Ankestyrelsen.

Det skyldes blandt andet mærkværdige afgørelser, men også oplevelsen af, at det helt generelt er lykkedes KL at få for meget magt ind i Ankestyrelsen.

En neutral opmand bør i Muskelsvindfondens øjne slet ikke have udvalg, hvor afgørende beslutninger diskuteres med kun den ene part. Men et generelt dialogforum uden handicaporganisationerne er ikke godt nok.

Vi er ikke bange for at tage snakkene åbent. Det er man sjældent, hvis man har gode hensigter.
Simon Toftgaard Jespersen
Formand, Muskelsvindfonden

I fremtiden skal KL og Socialministeriet også have adgang til at diskutere Ankestyrelsens principmeddelelser inden, at de offentliggøres.

I praksis betyder det, at kommunerne har mulighed for at sidde og fortælle Ankestyrelsen og ministeriet deres ensidige og ofte urealistiske bud på, hvad en given afgørelse vil koste.

Ethvert fokus på, hvad afgørelser betyder for de mennesker, der har fået en ulovlig afgørelse fra deres kommune, er således udeladt. Fokus er på økonomi frem for mennesker.

Behov for meget mere inddragelse
I Muskelsvindfonden har vi det udgangspunkt, at der er brug for mere viden i Ankestyrelsen – ikke flere lukkede rum.

Vi oplever alt for mange afgørelser, der undlader at tage stilling til vigtige elementer, og som misforstår centrale vilkår i livet med en handicap.

Der er tale om udvikling i den forkerte retning, som over årene har udfordret oplevelsen af Ankestyrelsen som en uafhængig og sagkyndig instans.

Derfor har vi i Muskelsvindfonden tidligere foreslået, at der skulle ske en kraftig øgning i antallet af sager på handicapområdet, hvor der er repræsentanter for både kommunerne og handicaporganisationerne tilstede.

Det vil give perspektiv og mulighed for at tage den vigtige dialog på tværs.

Vi er nemlig ikke bange for at tage snakkene åbent. Det er man sjældent, hvis man har gode hensigter, og hvis man tør se ud over økonomien og se de reelle menneskelige konsekvenser bag ens handlinger.REGERINGEN VIL ÆNDRE ANKESYSTEMET PÅ SOCIALOMRÅDET TIL UGUNST FOR BORGERNE

Lisbeth Riiager Henriksen


Det fremgår af initiativerne i den delaftale om økonomien for 2025, som regeringen og KL er blevet enige om i mandags, og som kom kort tid efter den nye politiske rammeaftale på handicapområdet fra sidste uge.

Med mandagens aftale vil Socialministeriet sammen med interesseorganisationen KL komme helt ind i maskinrummet og forme klageinstansen. Der er ikke lagt op til at inddrage modpartens interesseorganisation i form af Danske Handicaporganisationer.

Dermed sætter regeringen uvildigheden i Ankestyrelsen til side og risikerer at bidrage til afgørelser, som er ugunstige for mennesker med handicap. Det skriver formand for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen, der er meget bekymret for mennesker med handicap og deres pårørendes retssikkerhed fremover.

Det er jeg også. Dette initiativ er en retsikkerhedsmæssig katastrofe, der i lighed med rammeaftalen på handicapområdet og øvrige dele af den økonomiske delaftale vil give kommunerne carte blanche til at agere fuldstændigt, som det passer dem i deres afgørelser på socialområdet!

Dette er magtfordrejning. Det er vanvid og hører ingen steder hjemme i en såkaldt retsstat, der hævder at bygge på en tredeling af magten.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-05-2024, 20:51   #247
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL vi nu undervise "Den gode borgerrådgiver"

Ja, du læste rigtigt.

De uvildige Borgerrådgiver kan nu undervises af KL Kommunernes Landsforening som har været smarte ved at få lærde med fra unviversitetetrne med som undervisere.

Borgerrådgivere der er direkte ansat af kommunalbestyrelserne, fri af forvaltningerne kan nu blive undervist af KL Kommunernes Landsforening:

https://www.kl.dk/nyheder/digitalise...orgerraadgiver

Den gode borgerrådgiver
Den gode borgerrådgiver er et ambitiøst efteruddannelsesforløb for såvel nyere som mere erfarne borgerrådgivere.
27. maj 2024

Den gode borgerrådgiver
Målet med uddannelsen er at klæde borgerådgivere endnu bedre på, til at forvalte en kompleks rolle i krydsfeltet mellem borgere, sagsbehandlere og politikere, og dermed give borgerrådgivere et kompetenceløft.

Målgruppe
Målgruppen er borgerrådgivere i kommuner, som arbejder med at forbedre mødet mellem kommune og borgere. De kan have forskellige uddannelsesbaggrunde, såsom socialrådgivere, jurister eller politifolk, og navigerer mellem forvaltning, borgere og politikere. Opgaverne varierer i sværhedsgrad og inkluderer både indsamling af data og udarbejdelse af årlig beretning.

Uddannelsen
Uddannelsen er udviklet af Københavns Universitet i samarbejde med KL og Akademikerne og på baggrund af inputs fra praksis. Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og udfordringer med udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

Rollen som borgerrådgiver
Forvaltningsretlige emner
Retssikkerhed
Konflikthåndtering og mægling
Formidling
Der optages maksimalt 16 borgerrådgivere på holdet, for at sikre et godt og intenst læringsrum. Deltagerne forventes at læse en del litteratur undervejs.

Tid og sted
Model 1 (3 dage fysisk): Fra den 30. september til den 2. oktober i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København.

Modul 2 (2,5 time online): Deltagere aftaler tidspunkt.

Modul 3 (2,5 dage fysisk): Fra den 25. november til den 27. november i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København.

Modul 4 (3 timer online): Den 10. december.

Tidpunkter m.m. vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Pris og betaling
14.900,- + moms. Prisen er ekskl. eventuelle omkostninger til overnatning.
Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Spørgsmål rettes til [email protected]

Interesseret i at vide mere?
Du kan læse hele programmet eller tilmelde dig, ved at klikke på tilmeldingssiden nedenfor:

PROGRAM

https://tilmeld.kl.dk/dengodeborgerr...ip?data=409872


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-06-2024, 08:50   #248
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regeringen og KL vil fjerne krav om straffeattest på sociale tilbud

https://socialmonitor.dk/nyheder/art...AdYL_-ky_tp1sm

Regeringen og KL vil fjerne krav om straffeattest på sociale tilbud: »Det forringer beskyttelsen af meget sårbare mennesker«

I direkte modstrid med rammeaftalen for handicapområdet har regeringen og KL indgået en aftale om at afskaffe et krav om at indhente straffeattester på sociale tilbud og for plejefamilier. Forslaget møder skarp kritik fra flere sider. KL afviser at kommentere, mens minister forsvarer forslaget.

Som en del af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), blev der fremlagt et katalog med såkaldte forenklingsforslag, som parterne er enige om at gennemføre.

Et af punkterne på social- og handicapområdet handler om at fjerne en forpligtelse for sociale tilbud til at indhente straffeattester, når de ansætter personale og ledere, samt indhentning af straffeattester i forbindelse med godkendelse af plejefamilier."


phhmw

Vanviddet stopper ikke før vælgerne siger STOP

KL er ikke lovgivende, endnu, men er blevet for magtfuld, ledet af Kalundborg kommunes Borgmester Martin Damm.


Katrine Daugaard LA

https://www.facebook.com/photo/?fbid...13074571256184

Dybt kritisabelt!

Ministeren bevæger sig bestemt på tynd is her når regeringen og KL går ind og fjerner krav til straffeattester. Jeg giver Socialmonitor ret i, at det her strider imod Handicap aftalen som LA netop har være med til at indgå.

Derudover er der en laaaang række foruroligende ting på listen over “bureaukrati” man vil fjerne.

Jeg tror alle der kender LA ved, at vi bestemt ønsker massiv afbureaukratisering og afregulering. Men balancen ift hvor er hårfin. For med mange af ministeren og KL’s forslag er man inde og fratage de allermest udsatte borgere vigtig retssikkerhed!

Det gælder bl.a.

- Afregulering ift brug af Danmarkskortet

- Afregulering ift tilsyn m. Kommunerne på børne og handicap området.

- Fjerner aftale om bedre overgang til voksenlivet for unge m. Handicap

- Afskærelse af klageadgang for borgere som afvises fra paragraf 110 tilbud

- indførelse af takslofter uden at have den nødvendige gennemsigtighed i kvalitet og økonomi.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 07-06-2024 kl. 20:40.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-06-2024, 21:21   #249
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Komponent står klar til at hjælpe disse stakkels forhenværende borgmestre.

KL Kommunernes Landsforening ER en 100% privat interesseforening.


Magtfuld, men ej lovgivende,…. endnu.


KL`s kursusvirksomhed “Komponen” bruger nu, tid og økonomi, på at tilbyde afgående, frivillige som vraget af vælgerne, en jobcenter lignende hjælp til, at disse borgmestre bliver hjulpet videre.


Er det rimeligt, når borgerne er tvunget medlemskab i KL og dermed livslang kontingent, uden mulighed for en udmeldelse.


Borgmestre, som i forvejen er godt økonomisk sikret. Naturligvis.


Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv


https://www.retsinformation.dk/eli/l...udkEYMvx1UDWwh


Mit senest oplevede tilfælde var en borgmester, som kort tid før et valg, indsatte en ny borgmester og fik udleveret 740.000 kr i ekstra aftrædelsesvederlag fra en i forvejen slunken pengekasse. og overgik til et ny millionjob.

Nu vil KL`s “Komponent” kursusvirksomhed tilbyde hjælp til afgående borgmestre med:

"Er du tidligere borgmester, og vil du videre i en toplederstilling eller en bestyrelsespost i det offentlige, private eller frivillige sektor?

Med et individuelt forløb afklarer vi sammen dine kompetencer, markedsværdi og muligheder
.”

Komponent” står klar til at hjælpe disse stakkels forhenværende borgmestre. LÆS.

https://www.komponent.dk/politik/god...KhBcloUqbNCWL8

Er det rimeligt, at vores penge og tid bruges på den måde, i en tidslomme, hvor man arbejder på, at vores børn og unge ikke mere skal sikres imod personale på bosteder, der ikke afkræves ren straffeattest fremadrettet?

Med venlig hilsen


Hilsen Peter

Bilag

https://www.tv2east.dk/ringsted/saa-...aet-borgmester

Det var 775.000 kr
https://www.tv2kosmopol.dk/dragoer/e...taarnhoej-loen

Eftervederlagsordningen gør det muligt for en borgmester at blive headhuntet til et job i den private sektor og tage op til et års borgmesterløn med sig over i den nye stilling.

En række partier har kritiseret ordningen, efter flere sager inden for de seneste år, hvor en borgmester har forladt posten i utide til fordel for et andet job og har indkasseret dobbeltløn gennem eftervederlaget.

I den tidligere Venstre-borgmesters tilfælde modtager Bidstrup 774.346,97 kroner i eftervederlag svarende til 10,5 måneders løn.

- Skal der ændres i reglerne for eftervederlag, skal det ske i Folketinget. Så det vil jeg ikke forholde mig til, siger Eik Dahl Bidstrup.

Sidst redigeret af phhmw; 09-06-2024 kl. 22:16.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-06-2024, 21:47   #250
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.829
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL`s kursusvirksomhed "Komponent"

Skal nu undervise Borgerrådgiverne afhænge af de kommunale forvaltninger, ansat direkte under de 98 kommunalbestyrelser.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=375525&postcount=247

Dertil vil "Komponent" nu også begynde at undervise de kommunale kontrolmedarbejdere.


https://www.komponent.dk/forvaltning...uRDmFlgWOhBaBA

Kontrolmedarbejderen og SYGEDAGPENGE

Hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri? På dette kursus dykker vi ned i SYGEDAGPENGE som område!
Del link
Kan du kende dette i dit daglige arbejde?
I Kattegat Kommune sidder kontrolgruppen, og én af medarbejderne, Troels, modtager denne sag:

Han modtager en mail fra en kollega i afdelingen for opfølgning på borgere som er i et jobafklaringsforløb, og Troels læser dette i mailen:
”Jeg har en borger, Thea, som har været sygemeldt siden juni 2021. Thea arbejder som lastbilchauffør og er startet delvist op med 4 timer om ugen, og hun mener ikke hun kan arbejde mere end det, og at hun kun kan klare det administrative. Jeg har dog en anden kollega som fortæller at hun har set hende komme kørende i lastbil. Vil I undersøge sagen i Kontrolgruppen? – I behøver ikke lige nævne for Thea, hvor henvendelsen kommer fra.”

Kontrolgruppen trækker registersamkøring med kriteriet Usædvanligt sygefravær fra Den Fælles Dataenhed. På listen er der en selvstændig murer Svend, som har haft mange start/stop sygeperioder. Der er har været 56 sygeperioder på 2 år. Kontrolgruppen beslutter sig for at udtage sagen til kontrol.


Kom og vær med!

Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?
Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i Kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.


Dit udbytte efter dagen

Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
Hvad betyder det for udbetaling af sygedagpenge?
Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune
Lønmodtager/selvstændig – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
Hvad betyder det i relation til udbetaling af sygedagpenge?
Sygedagpenge
Hvornår er man uarbejdsdygtig?
Kan man være syg uden at være uarbejdsdygtig?
Beskæftigelseskrav for lønmodtagere og selvstændige
Usædvanligt sygefravær – registersamkøring – hvordan griber man de sager an?


Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne yderligere.


Indsatsen mod socialt bedrageri virker

phhmw SPØRGSMÅL Hvor mange borgere er dømt ved de civilretslige domstole for socialt bedrageri?

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.


Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?

HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Undervisere:

Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 14-06-2024 kl. 21:51.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kommunernes arrogance Webmaster Politik og Samfund 0 14-11-2012 20:16
kommunernes parkering af borgerene østerbro Politik og Samfund 2 14-12-2011 16:09
Klager over kommunernes afgørelser Bella67 Politik og Samfund 3 23-08-2011 13:32
Kommunernes tidsfrist Cdog Politik og Samfund 6 16-04-2009 15:00
Kommunernes administration sejler zuza Dit og Dat 0 15-05-2007 17:55
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:26.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension