K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 16-10-2019, 12:17   #71
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvorfor skal du kende til § 3 stk .2 i Retssikkerhedsloven?

Hvorfor skal du kende til § 3 stk .2 i Retssikkerhedsloven?

Modtager borgerne bevidst ulovlige afgørelser fra kommunen?

https://muskelsvindfonden.dk/handica...erholde-loven/

Ja, og det har naturligvis en årsag.

Hvad er årsagen?

Årsagen er, at en del kommuner bevidst giver borgeren en bevidst ulovlig afgørelse, for at trække tiden ud.

Gennem at få borgeren til at anke en afgørelse og hvor kommunen ønsker at trække sagen ud, da Ankestyrelsen har lange lovlige sagsbehandlingstider, som Ankestyrelsen selv fastsætter. 5 - 7 - 12 måneder, alt efter hvor travlt de har.

Mange borgere anker ikke deres modtagne afgørelser, fordi de ikke har ressourcer til det og forstår måske ikke deres rettigheder.

De økonomisk ressourcestærke syge, afventer ikke en kommunal afgørelse og køber selv deres hjælpemiddel, hvor man i mange tilfælde, efterfølgende ikke kan få refunderet omkostningen.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...lingstidspunkt

Derved har kommunen vundet sagen og har gjort en god besparelse.

Folketinget har nu forsøgt at fjerne denne metode til at trække en social sag ud, til kommunens fordel.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

CITAT” Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.” CITAT slut

Hvis ikke du på forhånd kender din personlige sagsbehandlingstid, har du ikke indflydelse på din sag. Mange kommuner overholder ikke § 3 stk.2 så borgeren skal udrede en gordisk knude, så kommunen kan fortsætte med sine ulovligheder

Mange kommuner er yderst kreative for ikke at overholde § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.

Det er din personlige kommunes kommunalbestyrelse, som skal vedtage og offentliggøre sagsbehandlingstiderne, aldrig din sagsbehandler, på kommunens hjemmeside, alle frister hvor der falder en normal kommunal afgørelse,

Du skal have mulighed for uopfordret at kende din dato for afgørelsen normalt skal falde, før du afsender en given ansøgning om hjælp.

Så hvis ikke du kender din kommunes politisk vedtagne sagsbehandlingstider iht §3 stk.2 i Retssikkerhedsloven, bliver du kørt rundt i manegen, med ulovlig sagsbehandling til følge.

Du bestemmer selv, hvordan din sag skal køres, men det kræver at du kender § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.


EKSEMPEL på en kommunes offentliggjorte sagsbehandlingstider, til der skal være truffet en afgørelse, herunder HJEMVISTE sager fra Ankestyrelsen inden for alle områder.

https://www.kk.dk/artikel/sagsbehand...lforvaltningen

Retssikkerhedslovens § 3 stk.2:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=209828

“"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.


Hjemvisning.

http://denstoredanske.dk/Samfund,_ju...06rmaOMnMwJk0I

“"hjemvisning, inden for retsplejen det forhold, at en appelinstans finder en underordnet rets afgørelse behæftet med så alvorlige formelle fejl, at en truffen afgørelse ophæves, hvorefter sagen sendes tilbage med påbud om en fornyet behandling.”"

Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2020, 11:06   #72
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sygedagpenge. Sygedagpengestop Vigtige datoer

Sygedagpenge: Disse datoer skal du være opmærksom på
13. januar 2020

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler...t_lcY.facebook

Reglerne om sygedagpenge er komplicerede og kan være svære at finde rundt i. Her er fem tidspunkter i dit sygdomsforløb, som du skal være opmærksom på.


Når du bliver syg fra arbejdet, er det ikke nødvendigvis kun din sygdom, du skal forholde dig til. Der er nemlig flere ting, du skal være opmærksom på, når du skal have udbetalt sygedagpenge.


Christine Sarka, der er socialpolitisk konsulent i FOA, har dog ét bestemt råd, som hun vil give før alle andre:

”Tag fat i din fagforening og din tillidsrepræsentant så tidligt som muligt. Vi hører nogle gange, at de bliver kontaktet alt for sent, og så kan det være svært at gøre noget ved, hvad kommunen vælger at afgøre om dine sygedagpenge,” fortæller hun.

Her er fem tidspunkter, du ifølge Christine Sarka skal være opmærksom på, hvis du er sygemeldt:

1. Når du melder dig syg

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver den dag, hvor du bliver syg, efter de retningslinjer der gør sig gældende på din arbejdsplads. De fleste FOA-medlemmer får løn under sygdom, og skal derfor ikke have sygedagpenge fra kommunen. Din arbejdsgiver har ret til at få de sygedagpenge, som du ville have fået, hvis du ikke havde ret til løn under sygdom.

Der går dog 30 dage, før din arbejdsgiver kan søge om sygedagpengerefusion fra din hjemkommune. Det betyder samtidig, at kommunen ikke bliver involveret i dit sygdomsforløb, hvis du er syg i mindre end 30 dage.

2. Efter 30 dage

Hvis du er syg i mere end 30 dage, og din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion vil kommunen altså blive oplyst om din sygemelding. Der vil blive sendt et oplysningsskema til dig fra kommunen, som skal være udfyldt senest otte dage efter, at kommunen har sendt det.

Her bliver der blandt andet spurgt ind til tidsperspektivet i din sygemelding og mulighederne for at kunne vende tilbage til dit arbejde. Hvis du har en brækket arm, og du ved, at du snart vender tilbage, så skal du og kommunen gøre meget lidt. Hvis Du umiddelbart kommer til at være sygemeldt i mere end otte uger, så starter der er opfølgningsforløb i kommunens jobcenter.

3. Otte uger

Senest otte uger efter du har meldt dig syg, skal du have din første samtale med jobcenteret. Hvis du i oplysningsskemaet til kommunen har oplyst, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, vil kommunen i mange tilfælde anmode om en lægeattest, som de betaler, før du skal til den første samtale med jobcenteret.

Ifølge sygedagpengeloven skal den første samtale finde sted inden otte uger fra første sygedag.

4. Efter otte uger

Efter de otte uger er gået, og du har været til første samtale med jobcenteret, skal du til samtale med jobcenteret minimum tre gange mere inden for de første seks måneder fra første sygedag.

Herefter planlægger jobcenteret i samarbejde med dig, hvornår og hvor ofte det giver mening at følge op i din sag. Både jobcenteret og du har dog ret til at bede om et møde hyppigere end beskrevet her, hvis der er behov for det.

Der er kommet nye regler fra 2020, som betyder, at der ikke længere skal ske opfølgning hver fjerde uge. De nye regler betyder også, at du nu selv skal booke samtaletidspunktet med jobcenteret elektronisk. Hvis du er startet delvist i arbejde eller deltager i en af jobcenterets tilbud for at hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet, kan opfølgningen ske telefonisk

5. 22 uger - også kaldet revurderingstidspunktet

Du har som udgangspunkt kun ret til sygedagpenge i 22 uger fra det tidspunkt, hvor din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion og måneden ud.

Det vil sige, at hvis de 22 uger slutter den femte januar, så kan du stadig få sygedagpenge resten af januar måned.

Der er dog mulighed for at få forlænget sin sygedagpengeperiode. Det vil være din sagsbehandler på jobcenteret, der vurderer, om du kan få forlænget din sygedagpengeperiode.

Vurderingen bliver baseret på forskellige ting som de lægelige oplysninger, hvordan det går med at vende tilbage til dit arbejde eller deltagelse i tilbuddet fra jobcenteret, din egen vurdering af din helbredssituation og lignende.

Hvis din sagsbehandler påtænker at stoppe dine sygedagpenge, så skal der senest 14 dage før dine sygedagpenge stopper foretages en partshøring. Her er det vigtigt, at du i god tid inden de 22 uger er gået har involveret din tillidsrepræsentant og din faglige afdeling så de bedst muligt kan hjælpe dig med at undgå at få stoppet dine sygedagpenge – og dermed arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion.

Hvis kommunen vælger at stoppe for dine sygedagpenge, kan du klage over afgørelsen. Inden 28 dage, efter den skriftlige afgørelse. Klagen vil i første omgang blive behandlet af jobcenteret, og hvis de fastholder afgørelsen, vil sagen gå videre til Ankestyrelsen.

Sygedagpengestop.

http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-07-2020, 16:50   #73
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Er du personligt ramt af nedskæringer på handicapområdet? – Se hvad du kan gøre her!

https://www.lev.dk/nyheder/2019/augu...cHJ-UxSvJcddXM

De seneste dages fokus på sager i Københavns Kommune, hvor mange bliver ramt af nedskæringer med henvisning til kommunens nye ’kvalitetsstandard’, har vist et behov for en lille guide til hvordan du bør agere, hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser. Guiden kan naturligvis bruges i forhold til afgørelser i alle kommuner.

Har du fået et brev i din postkasse eller i din E-boks, hvor du har fået at vide, at kommunen vil ændre enten din støtte i hverdagen, dit beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, eller måske hvor de beder dig flytte et andet sted hen, så bør du være opmærksom på, at en sådan afgørelser skal begrundes individuelt med baggrund i dine konkret forhold – altså at den kun vedrører dig, og at der skal medfølge en vejledning til hvordan du kan klage over denne afgørelse.

Hvis du har fået afgørelsen på et møde eller pr. telefon, skal du bede om en skriftlig afgørelse - med en klagevejledning. Nedenfor har vi opstillet en lille oversigt over de ting, du skal være opmærksom på og de handlemuligheder, du har.

Når du modtager brevet med afgørelsen, skal du kigge efter begrundelsen for at din støtte skal ændres. Støtte tildeles nemlig individuelt og kommunen skal derfor kunne fortælle dig hvorfor de nu mener, at du for eksempel ikke behøver lige så mange støttetimer som du hidtil har fået. Begrundelsen må nemlig ikke være fordi der skal spares – alle afgørelser i forhold til dig og dine tilbud skal tage udgangspunkt i dig og dine behov.

Du skal også huske at sikre dig, at brevet indeholder en vejledning til hvordan du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelsen (det kan bare være en linje, hvor der står at hvis du vil klage, hvor du så kan gøre det og inden hvilken dato det skal være gjort). Det skal kommunen nemlig sende med, når de træffer nye afgørelser i forhold til dig. Hvis brevet ikke indeholder en sådan klagevejledning, så skal du bede kommunen om den.

Hvis du beslutter dig for at klage, så bør du samtidigt bede om, at der gives opsættende virkning indtil sagen er behandlet færdig i Ankestyrelsen. Opsættende virkning betyder, at ændringer af den støtte eller det tilbud du modtager ikke må ændres før Ankestyrelsen har færdigbehandlet din sag.

Vær opmærksom på, at Ankestyrelsen har truffet afgørelser om, at en kommune ikke uden videre kunne nedsætte en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse fra 4 til 3 dage, eller nedsætte en borgers aktivitets- og samværstilbud fra fire dage til tre dage om ugen. Du kan læse de to afgørelser her:


Afgørelse 90-14: https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=167298
Afgørelse 89-14: https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=167297

Vil du klage: https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag

Hilsen Peter og tak til LEV.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-05-2021, 17:06   #74
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH. Film om sagsforløb og regler

Kommunens Vejledningspligt

Sådan gør du, hvis du skal klage.

Bisidder, Partsrepræsentant


https://www.dukh.dk/Viden/Film-om-sa...NPwacODD7GlbiA

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-05-2021, 18:04   #75
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref ovenstående, som skulle have været dette korrekte link

https://www.dukh.dk/Film/Film-om-sagsforløb-og-regler

Sorry

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-05-2021, 13:59   #76
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Du må redde dig selv – systemet gør det ikke.

Marianne Stein , Socialrådgiver
https://mailchi.mp/85559245a355/du-m...e?e=941580e1b0

Jeg vil derfor i dette Kærlige Indspark nævne 12 trin, der er vigtige at følge, for at du kan få en nogenlunde kontrol over din sag – og dermed også over dit eget liv.

De 12 trin er følgende:

Anmod om fuld aktindsigt i din jobcentersag – kommenter skriftligt på fejl og mangler.

Få altid referat af dine samtaler med jobcentret – kommenter skriftligt på fejl og mangler

Gå aldrig alene til et møde – du har ret til en bisidder, det kan være et familiemedlem, en ven/veninde eller en professionel.

Få udarbejdet en funktionsevnebeskrivelse – helst inden du påbegynder arbejdsprøvning/virksomhedspraktik.

Skal dit helbred vurderes hos en speciallæge, Klinisk Funktion (sundhedskoordinator) eller evt. hos en neuropsykolog, så skal du altid sikre dig, at de får de korrekte lægedokumenter til rådighed, så de kan vurdere på et oplyst grundlag – anmod derfor om aktindsigt.

Hvis ikke dit helbred er afklaret, så er du ikke klar til praktik.
Få klart defineret dine skånehensyn og arbejdsopgaver/funktioner inden opstart af praktik.

Sørg for at have en god og kontinuerlig kontakt med din praktiserende læge – særligt under praktikforløb.

I praktikforløb: Lyt til og mærk efter hvad din krop fortæller dig – skriger den på mere smertestillende medicin; kræver kroppen flere hvil; mærker du symptomforværring; så skal du gå til din læge, da praktikken i så fald kan afbrydes på et lægefagligt grundlag.

Ved ophør af sygedagpenge/anden ydelse skal du skriftligt partshøres. Altid. Og du har ret til at komme med dine bemærkninger og evt. fremkomme med nye relevante oplysninger til din sag.

Klag over afgørelser du ikke er enig i. Altid.

Ender din klage i Ankestyrelsen, så anmod Ankestyrelsen om fuld aktindsigt. Det giver dig mulighed for at sikre dig, at Ankestyrelsen har fået alle relevante dokumenter for at behandle din sag på et oplyst grundlag.

De 12 trin er ikke udtømmende, men du kan komme et langt stykke ved at følge dem. Ønsker du en uddybelse for de 12 trin, kan jeg henvise til min bog, Sådan én er jeg jo ikke.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-10-2021, 05:46   #77
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Værd at vide ÆLDRE SAGENS HÅNDBOG MED SATSER, REGLER OG LOVGIVNING

Et digert værk, som besvare mange spørgsmål og bliver revideret løbende.

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-...lbagetraekning

Tryk på alfabetet og du finder, hvad du leder efter.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-03-2022, 21:25   #78
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Søge på k10 vs Google begynd med "k10"

Gå ind på Google:

https://www.google.dk

EKSEMPEL

Skriv "k10" som det første og det du søger på

"k10 borgerrådgiver" send

Så får du følgende muligheder, hurtigt og brugbart
:

https://www.google.dk/search?q=k10+b...client=gws-wiz


Eller

"k10 KL Kommunernes landsforening" og send

så får du følgende:


https://www.google.dk/search?q=k10+K...client=gws-wiz


Øv dig og du vil opdage hvor hurtigt du kan finde, hvad du søger eller ny viden.

God fornøjelses


Hilsen Peter

Peters side:

https://www.k10.dk/search.php?searchid=4742243
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-03-2022, 14:21   #79
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 612
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
Tak for det gode tips
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-03-2022, 20:09   #80
kroner
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 23-03 2015
Indlæg: 179
Styrke: 9
kroner er ny på vejen
Ja en rigtig god gemme gang for hurtigt og finde noget, men nederst link tror jeg ikke helt viser det du gerne vil have den til phhmw
kroner er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension