K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-01-2020, 09:14   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvangsadoption? Sådan foregår det

Med baggrund i Mette Frederiksens Nytårstale 2019 - 20 hvor hun informerede om kravet om 50000 flere tvangsfjernelser.

Det har skabt en heftig debat, for og imod.

Lad denne tråd samle op på fakta om tvangsfjernelser.


https://www.dr.dk/nyheder/politik/tv...AnOlXevGr1FnOE

Statsministeren har varslet, at flere udsatte børn skal bortadopteres. Forstå hele systemet med dette overblik.

Flere udsatte børn skal bortadopteres og have en frisk start på livet.
Uden kontakt til deres biologiske forældre.

Sådan lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun holdt sin første nytårstale som statsminister.

Samtidig skal børn fjernes tidligere fra deres forældre, når det er til barnets bedste. Og vilkårene for anbragte børn skal være bedre, mener hun.
I runde tal er 1 ud af 100 børn i Danmark anbragt uden for hjemmet. I 2018 var der tale om 13.823 børn og unge mellem 0 og 22.

Men der er forskel på anbringelser - og tvangsadoption er en helt anden sag. Men hvad er egentlig forskellen, og hvordan går det til, når børn bliver fjernet fra deres forældre?

Det får du en forklaring på her. Vi har bedt Sisi Ploug Pedersen, der er socialrådgiver og formand for faggruppen børn, unge og familier i Dansk Socialrådgiverforening, forklare, hvad der sker.

Helt fra kommunen får mistanke om, at et barn mistrives, til barnet er fjernet fra hjemmet.

Når der ligger en underretning på bordet, kan kommunens socialrådgivere gå i gang med det, der hedder en paragraf 50-undersøgelse - også kaldet en børnefaglig undersøgelse. Den bliver lavet, hvis man vurderer, at underretningen er alvorlig nok.

- I undersøgelsen beskriver vi, hvilke udfordringer og problemer der er i familien. Der har man samtaler med forældrene og barnet, men vi indhenter også udtalelser fra andre, eksempelvis skole, daginstitution eller læge, siger Sisi Ploug Pedersen.

Ud fra det laver socialrådgiveren en analyse af, hvordan man fra kommunens side bedst kan støtte op om barnet og dets forældre - og hvilke tiltag, man vurderer, der skal gribes ind med.

Lovgivningen siger, at socialrådgiverne har fire måneder til at lave vurderingen. I akutte sager laves den hurtigere, men på grund af arbejdspres sker det ifølge Sisi Ploug Pedersen, at der går længere tid end de fire måneder.

Og det er altså her, man i nogle tilfælde vurderer, at det er bedst, hvis barnet eller den unge anbringes væk fra hjemmet.

Den endelige beslutning, om hvad man anbefaler, træffes i et såkaldt visitationsudvalg med deltagelse af eksempelvis afdelingsledere fra kommunen og ledere fra de instanser, der skal udføre beslutningen - eksempelvis anbringelsesstederne.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2020, 09:17   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Borgerrådgiverens beretning Københavns Kommune 2017

phhmw Bør læses med omhu.

https://www.kk.dk/sites/default/file...NTEFvWjDF-NVv4

De seneste 2-3 år har Borgerrådgiveren således flere gange haft anledning til at udtrykke alvorlig bekymring i forhold til kommunens sagsbehandling i sociale børnesager.

Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Socialforvaltningen med henblik på for- valtningens eventuelle bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger.

Borgerrådgiveren maj 2017

Johan Busse Borgerrådgiver


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2020, 09:49   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn 2016

phhmw Bør læses med omhu.

Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger


http://www.rigsrevisionen.dk/media/2...yCTHx8YhwFlnk8

BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR ANBRAGTE BØRN

Ca. 1 % af alle danske børn er anbragt uden for hjemmet enten i plejefamilier eller på institution. Social- og Indenrigsministeriet har ansvaret for rammerne for kommu- nernes indsats i forhold til anbringelse af børn, mens kommunerne yder den konkre- te indsats. I 2014 anvendte kommunerne ca. 9,3 mia. kr. på ca. 11.000 anbragte børn. Heraf finansierede staten ca. 600 mio. kr.

Folketinget gennemførte Anbringelsesreformen i 2006 for at forbedre indsatsen over for anbragte børn, idet der havde været en række eksempler på kommuner, der reagerede for sent eller utilstrækkeligt over for udsatte børn. Reformen havde til for- mål at sikre, at anbragte børn fik samme muligheder som andre børn for at få en ud- dannelse, et arbejde og et familieliv. Reformen skulle styrke kommunernes sagsbe- handling og effekten af indsatsen ved bl.a. at stille krav om, at barnet skal inddra- ges, at indsatsen skal tilpasses det enkelte barn, og at der skal følges mere systema- tisk op på indsatsen. Folketinget har siden gennemført yderligere 3 reformer og ved- taget en række justeringer af loven, bl.a. med henblik på at styrke kommunernes sagsbehandling.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Social- og Indenrigsministeriet efter 10 års indsats ikke kan dokumentere, at kommunernes sagsbehandling i forhold til anbringelse af børn er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den tilsigtede effekt.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at kommunerne indfrier Anbringelsesreformens formål.
Statsrevisorerne kritiserer, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringel- sessager ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børne- faglige undersøgelser.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

 At Social- og Indenrigsministeriet kun har stillet få redskaber til rådighed for kom- muner og sociale tilbud, der kan hjælpe med at måle og dokumentere effekten af indsatsen over for anbragte børn. Dermed er der risiko for, at kvantitet og øko- nomi -- og ikke kvalitet og effekt -- bliver bestemmende for, hvordan kommuner- ne anbringer udsatte børn.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2020, 09:53   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mit opslag på Facebook med mange reaktioner

TVANGSFJERNELSE af børn vs BYGGEREGLEMENTET.

Til alle der følger med i Mette Frederiksens nye tiltag, med flere tvangsfjernelser, af udsatte børn.

Hvis du bygger et lille kolonihavehus, kræver samfundet ved lov, at:

Der er tilknyttet

AUT.-EL-installatør

AUT.-Kloakmester.

Ellers udsteder kommunen, hverken byggetilladelse eller ibrugtagningsattest.

Det kræver samfundet ved lov gennem Folketinget, at dette prægtige byggeri på 42 m2 skal have tilknyttet autoriserede håndværkere.

Autoriserede, med personligt ansvar for loven.

Her findes ingen mulighed for at flygte fra det personlige ansvar. Hvilket vi alle skal være glade for.

Det samme når du sidder i flyet på vej til Spanien, hvor en autoriseret flymekaniker har erklæret dit fly flyvedygtig. Det skal du være glad for.

Men samfundet kræver INTET af de professionelle kommunale ansatte, som sidder med tunge børnesager, tvangsfjernelser.

Her har vi gennem tiderne set ansvaret som et vådt stykke sæbe uden ejermand.

Lad os aldrig glemme:

Slagelsepigerne

Bornholm-sagen

Vejle-sagen

Rebild-sagen

Esbjerg-sagen:

Ny Brønderslev-sag:

Brønderslev-sagen

Sønderborg-sagen

Tinglev-sagen:

Videbæk-sagen

Tønder-sagen

Mern-sagen

Odense-sagen

Den kommunale kassetænkning skal stoppes, før Mette Frederiksens nye krav, igangsættes.

Lad os kræve, at i tunge børnesager, tvangsfjernelser skal der findes AUTORISEREDE socialrådgivere, med personligt ansvar over for lovgivningen.

Det våde stykke sæbe skal i fremtiden, ikke have lov til at fortsætte, uden ejermand.

ANSVAR skal placeres.

Ingen socialrådgiver skal fremover kunne presses til bevidste ulovligheder. Af ledelser som har det kommunale budget som 1ste prioritet.

Det handler om barnets tarv


https://www.k10.dk/showthread.php?p=356162 som bør læses før du udtaler dig.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2020, 09:57   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Trusler om fjernelse af børn vs Arbejdsmarkedområdet

https://www.k10.dk/showthread.php?t=35307

Denne tråd er en af de alvorlige, som jeg har oprettet i forsøget på, at få skjulte trusler om fjernelse af børn, frem i åbenhed.

Trusler om fjernelse af børn, nogle gange som slet skjulte trusler, rettet imod især kvinder, som har en social sag kørende. Bemærkninger til kvinden om, at hvis ikke man kan komme op i timer, under en arbejdsprøvning eller andre situationer.

Hvor ofte sker det?

Findes der dokumentation for disse trusler, som oftes fremkommer verbalt, under samtaler i en arbejdsmæssig relateret samtale.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2020, 10:13   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvangsanbragte børn i 2018 antal, i din kommune

https://www.dr.dk/nyheder/politik/hv...WT3-VcBkRXgqhA

Hver gang Lyngby tvangsfjerner ét barn - bliver 97 børn taget fra mor og far på Lolland

Stor lokal forskel på antallet af tvangsfjernelser, viser tal fra Danmark Statistik. Borgmestre i hårdt ramte kommuner efterlyser hjælp.

Se Danmarkskortet og din egen kommune


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-01-2020, 13:13   #7
jjsonn
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 12-09 2010
Lokation: herning
Indlæg: 3.868
Styrke: 17
jjsonn er ny på vejen
Når man tænker på,hvor stor del af de børn der er anbragte, bliver på sociale ydelser hele detes liv, er der jo noget der går galt, der burde først væte hjølp at hente i hjemmert.

Men de forælder der har anbragte børn og får flere, hvor ,an godt ved de vil være pleje børn hele detes liv vil jeg håbe at loven om at adoptere dem væk, bliver brugt, så de børn får en real chance for et bedre liv.
Vi gar selv været plejefamilie og tit er de børn mehet splityede mellen forælder, kommunen og deres plejefamilie.

Min bror datter har altid været andbragt, hendes mor habde 2 andbragt i forvejen, hun er nu næsten voksen utrolig splittet og vil sikkert aldrog kunne klater sog selv, fordi hun ikke gar passet sin skole, det hjem hu boefeop tob meget hensy til hendes splittekser mellen forælder og tideliger p,plejeforældre, havde hun nu været bortadopteret, hagde hun hFt en chance for et bedre liv.
jjsonn er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-01-2020, 16:23   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regeringen fremlægger plan for flere tvangsfjernelser - her er, hvad vi ved

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-...HfR02nnNOhoV7Q

Nej til samvær

Anbragte børn og unge skal have ret til at sige nej til samvær og kontakt med deres biologiske forældre.
I dag har børnene ret til samvær, og så længe det ikke vurderes at være til skade for barnets sundhed og udvikling, kan barnet ikke reelt frasige sig det.

Billigere tvangsfjernelser

Regeringen vil gøre det billigere for kommunerne at få fjernet udsatte børn fra forældrene. Det skal ske ved at forøge den refusion, kommunerne kan få fra staten i anbringelsessager.
Regeringen foreslår konkret, at staten skal refundere 75 procent af beløbet i sager, der koster over 2.050.000 kroner. Koster en sag 1.630.000-2.049.999 kroner, skal 50 procent refunderes, mens der skal gives 25 procent refusion af udgiften til enkeltsager, der koster mellem 830.000 kroner og 1.629.999 kroner. Det skriver Politiken.
Udspillet indeholder desuden et forslag om at fjerne søskendeloftet, der i dag betyder, at der i en sag skal være mindst fire anbragte søskende, før en kommune kan samle sagerne til en samlet refusionssag.

Anbragte børn skal have bedre uddannelse

Kommunerne skal have ansvaret for, at anbragte børn får deres afgangseksamen i 9. klasse.
Desuden søsætter børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en tværministeriel arbejdsgruppe, der efter planen skal give et svar på, hvordan anbragte børn kan få den bedst mulige uddannelse.

Vil bryde stigmatisering

Regeringen vil bryde med den måde, anbragte børn bliver mødt af systemet - blandt andet ved at sikre, at omtalen af anbragte børn bliver mere positiv. Et konkret eksempel er, at de vil omdøbe aflastningsfamilier til venskabsfamilier.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-01-2020, 10:29   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Justitia: Regeringens børneudspil giver ikke mening, før dårlig sagsbehandling bliver

Justitia: Regeringens børneudspil giver ikke mening, før dårlig sagsbehandling bliver fikset

https://www.berlingske.dk/danmark/ju...cTJUsWLet3HQ_k

Socialminister Astrid Krag (S) har fulgt op på statsministerens nytårstale med »Barnets Lov«. Den er muligvis fornuftig, mener Justitia, men intet i den giver mening, før sagsbehandlingen i kommunerne bliver fikset og forældres og børns retssikkerhed bliver taget alvorligt.

Mit svar til artiklen:

Statsautoriserede socialrådgivere i tunge børnesager, tak.

I går, i dag og i morgen har der ikke og vil der ikke være, een eneste professionel omkring en tvangsfjernelse af et barn, § 50 børnefaglig undersøgelse etc. Med personligt ansvar over for lovgivningen

Vi så det i:
Lad os aldrig glemme:
Slagelsepigerne
Bornholm-sagen
Vejle-sagen
Rebild-sagen
Esbjerg-sagen:
Ny Brønderslev-sag:
Brønderslev-sagen
Sønderborg-sagen
Tinglev-sagen:
Videbæk-sagen
Tønder-sagen
Mern-sagen
Odense-sagen

Hvor den traditionelle stammedans ved håndvasken blev udført.

Ansvaret, var som et vådt stykke sæbe, som ingen ejermand havde.

Efterfølgende så vi den private rådgivningsforening KL Kommunernes Landsforening rådgivning til sine 98 medlemmer, når misbrugte, svigtede børn, nu som voksne anlagde sag imod de berørte kommuner, for at få oprejsning.

Her var ansatte klar i mælet i sin rådgivning til kommuner der groft svigtede, de udsatte børn. Samme private forening Kommunernes Landsforening, som nu skal være med i Høringsrunden til Mette Frederiksens nye politiske projekt .

CITAT” Kommunerne Landsforening`s rådgivning til de stakkels kommuner:

KL’s juridiske kontorchef understreger i en mailkorrespondence, at det er vigtigt, at ingen fra kommunen i pressen anerkender, at kommunen har fejlet. For som han skriver :

»NB - vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde. Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt.....( ) ... en accept af præmissen ’svigt’ vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt«
” CITAT slut


https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-...les-til-ansvar

https://politiken.dk/indland/art5615...erstatningssag

Derfor må kravet være, at i tunge børnesager SKAL der være mindst een med en autorisation, med personligt ansvar over for Folketingets love.

Det burde være socialrådgiveren, med Dansk Socialrådgiverforening ønsker ikke sine medlemmer autoriseret, som sundhedspersoner, AUT.-ELInstallatør og andre autoriserede faggrupper, hvor samfundet kræver en autorisation, med personligt ansvar.

Man ønsker ikke konsekvensen, som autoriserede sundhedspersoner.

I tunge børnesager, tvangsfjernelser, § 50 børnefaglige undersøgelser kræver samfundet intet, af de professionelle, som omgiver de udsatte børn.

INTET kræver samfundet

Derfor vil ansvaret for de udsatte børn, fortsætte med at være, som et vådt stykke sæbe, uden ejermand.

Der findes ingen konsekvens, hvis socialrådgiveren bliver presset til ulovligheder. Hvem er det der presser socialrådgiverne? S.U.

Naturligvis er de de budgetansvarlige, som har interesse i overholdelse af kommunens budget

Med venlig hilsen
Autoriseret flymekaniker


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 14-01-2020 kl. 11:24.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-01-2020, 12:05   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
En socialpædagog........

https://www.facebook.com/mimeini/pos...19675053561114

""Fra det øjeblik du kommer i kontakt med dette system så er du fanget i den logik at hvad end du siger, tror, tænker og vil så opfattes dette som værende i modstrid med barnets reelle behøve, fordi den model man har antaget siger at det forholder sig sådan.

Det hjælper her ikke at der er mange øjne på sagen hvis alle øjne og alle retslige instanser anvender samme logik.

Jeg lyver ikke når jeg siger at en hver forældre som indgår i en udredning i dette system vil kunne ende op med en vurdering af, at de er uegnede til at tage sig af deres egne børn.
""

Hilsen Peter, som erfaringsmæssig er enig i det nævnte postulat.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:03.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension