K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 17-08-2008, 11:35   #1
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.808
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Statusrapport Ang Svarfrister

En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw.

Vi er stadig i gang med at finde link til div svarfrister i de forskellige kommuner.

Det vil stadig være en stor hjælp hvis i selv tjekker op på jeres kommune og ser om de har tilgængelige svarfrister og hvis i konstatere de har svarfrister og de ikke står på listen her hos os, så send en besked til Webmaster.

Har de ikke svarfrister tilgængelige så skriv evt til kommunen og klag over dette eller send en pb til Hejdien.

Link til svarfrister: http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Inden længe kommer der en status om hvor langt vi er kommet med arbejdet omkring svarfrister.
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2008, 04:01   #2
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.808
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Statusrapport Ang Svarfrister

Statusrapport Ang Svarfrister og sagsbehandlingstider i kommunerne 2008.


Svarfrister Kommuner
Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 med Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 under tråden ”Skal kommunerne overholde loven?”

Ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Efter stk. 2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Det følger af vejledningen til retssikkerhedsloven (nr 73 af 03/10/2006), at der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde omfattet af loven. Fristerne skal ifølge vejledningen offentliggøres.

K10 har siden 2005 kæmpet for at få kommunerne til at vedtage de i loven krævede sagsbehandlingsfrister inden for hvert socialt hovedområde, samt at offentliggøre disse.

Det har ikke været let. Der er skrevet ca. 350 E-mail og der er klaget over adskillige kommuner til Statsamterne. Disse afgørelser har mildes talt været forvirrende og beviser at nu efter 10 år efter lovens ikrafttræden, kender selv de dømmende tilsynsmyndigheder ikke loven..

HVORFOR går k10 ind i denne problematik? Fordi, at netop DU, som nybegynder, først opdager på et for sent tidspunkt at din socialrådgiver/sagsbehandler bevidst/ubevidst undlader at gøre dig opmærksom på denne retssikkerhed. Som loven i øvrigt kræver at du får oplyst når du henvender dig i en sag, hvor kommunen skal træffe en afgørelse. Vi har gentagne gange pointeret at det er vigtigt at du indikerer, fra begyndelsen, at du har et vist kendskab til spillets regler. Aktindsigt, sagsbehandlingstider etc.

Vi går ikke ind i spørgsmålet om de forskellige kommunalbestyrelsers valgte serviceniveau, dvs. længderne af disse sagsbehandlingsfrister. Det er et politisk spørgsmål.
Men vi kræver, som minimum at loven overholdes i sociale sager. Især når det drejer sig om mennesker der før de beder om det offentlige om hjælp, har været igennem en tid med sygdom, arbejdsløshed og mange andre fortrædeligheder. Så er der hos de fleste ikke kræfter til også at kæmpe imod direkte lovbrud, ankesager og til tider uværdig behandling. Loven nævner ikke på hvilken måde disse vigtige sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres, men at frister offentliggøre på din kommunes hjemmeside er vel et rimeligt krav. Således at DU på forhånd kan danne dig et realistisk billede af dine forventninger, om en given behandlingstid.

KOMMUNETYPE: vores erfaring siden 2005 siger at der findes 2 typer af kommuner/forvaltninger/politikere. De kommuner, hvor vi har henvendt os via telefon eller mail, om problematikken. Enkelte gange har vi oplevet at de var glade for vores henvendelse og få timer efter var alle sagsbehandlingsfrister udlagt på deres hjemmeside.

Så findes der kommuner, hvor embedsmænd/forvaltninger/politikere absolut ikke ønsker at løse problemet. Der opleves direkte en modvilje mod at borgerne skal have indsigt i sagsbehandlingsfrister. Dette upåagtet at vi sender dokumentation for fortolkninger af loven. Disse kommuner er der brugt meget tid på. Enkelte har vi klaget over til Statsforvaltningen.
Derfor opfordre vi alle brugere af k10 til at kontakte deres egen kommune og spørge om hvor disse frister kan ses, hvis ikke de findes på kommunens hjemmeside.

TILSYNSMYNDIGHED: at klage til Statsforvaltningerne, som er tilsynsmyndighed for kommunerne, kan enhver, der ikke nødvendigvis er part i en sag. Denne ret har vi brugt på k10.

Vi har klaget, over en tilfældig kommune, Herning kommune, der ikke havde vedtaget de i loven krævede frister. Men derimod har én generel sagsbehandlingsfrist på 14 dage. Statsamt Midtjylland kom til den afgørelse at det var inden for loven at Herning kun har oplyst én generel frist.
Jfr. Afgørelse JR. Nr. 2007-613/180 Statsforvaltningen Midtjylland, som klart giver Herning kommune medhold i offentliggørelse af én generel sagsbehandlingsfrist. Denne afgørelse er ikke offentliggjort på Statsforvaltningernes hjemmeside. Dokumentation er k10 i hænde.

I tilfælde at denne afgørelse bliver vurderet korrekt, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at offentliggøre en generel frist, hvem kan så forklare om det er politikerne eller forvaltningen der bestemmer serviceniveauet i en kommune.

Omvendt har Statsforvaltning Sjælland i afgørelse nr. 2007-04-25 over de tidligere kommuner Roskilde og Lejre påtalt at de ikke overholder loven, ved ikke at have vedtaget frister for alle områder. Statsforvaltningen forventer at disse frister bliver vedtaget og offentliggjort. Denne afgørelse kan læses på Statsforvaltningen Sjællands hjemmeside.
Med andre ord, alt efter hvor du bor i landet, findes der forskellige fortolkninger af loven.
Dette er uacceptabelt i et retssamfund.

HVEM HAR RET?
K10 har gennem hårdt, vedvarende og tidskrævende arbejde modtaget en juridisk korrekt fortolkning af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 fra den tidligere Socialminister, Eva Kjer Hansens juridiske kontor, Center for Politik og Jura.
Brevet er indsat herNuværende velfærdsminister Karen Jespersen er af k10 opfordret til et kort møde hvor problematikken kunne drøftes. Desværre var der ikke plads i ministerens kalender. Men ministeren er dog fuld informeret om at RSL § 3 stk.2 ikke overholdes af kommunerne.

Statsforvaltningerne er ligeledes fuldt informeret for 1 år siden. K10 afventer svar.
Statsforvaltningen Sjælland har en klage over Tårnby kommune liggende snart på andet år.

SIDSTE NYT:
Vi har informeret en del organisationer, journalister og enkelt personer uden den store reaktion.

DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet reagerede dog med stor interesse. Fordi at DUKH underviser kommunale socialrådgivere netop i Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.
Juristerne hos DUKH tilspurgte om der i fortolkningen fra Center for Politik og Jura var fjernet noget af teksten fra vores side af. Dette kan vi afkræfte. Fordi at det var vigtigt at få hele dokumentationen da DUKH nok ikke underviste på samme måde som fortolkningen.

For at DUKH kan være sikker på at den fortolkning vi har i hænde er korrekt, er det besluttet at fortolkningen endnu engang skal fortolkes. Så nu må alle der er interesseret i retssikkerhed forstå hvor vanskeligt det kan være for en svag borger der søger om hjælp hos det offentlig når Tilsynsmyndighederne, DUKH, kommunerne og Statsforvaltningerne er uenige i hvordan loven skal tolkes. Vi afventer svar fra DUKH om en evt. ny fortolkning.

Det er også en kendsgerning at efter at k10 begyndte at tage problemet op, er enkelte kommune begyndt at fjerne de i forvejen vedtagne sagsbehandlingsfrister. Så ingen tvivl om at det kommunale bagland er påvirket af vores interesse for retssikkerheden.

HVAD SKAL VI GØRE FREMOVER?
Vi kan ikke bede Ombudsmanden om at gå ind i en sag uden først at alle klagemuligheder er forsøgt. Med andre ord ser det ud til at vi er tvunget til at klage til Statsforvaltningerne over hver enkelt kommune der ikke vil vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Dette er urimeligt da een klagesag tager 1 til 2 år.
Et urimeligt forbrug af det offentliges tid. Vi på k10 har indtil nu brugt 4 år for at få kommunerne til at overholde loven. Vi vil dog tilsende Ombudsmanden, politiske socialordfører, journalister og handicaporganisationer dette materiale.

Har brugerne af k10 nogle forslag til vores næste skridt?
Kan brugerne nu forstå hvor vigtig loven om sagsbehandlingsfrister er?

Vi vil løbende holder alle orienteret.

Dette ligger også på forsiden af K10 som link under Statusrapport for svarfrister 2008

Du kan se de svarfrister vi har fundet indtil nu her: http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Mange hilsner k10
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2008, 09:36   #3
gittedl
Hjemmevant på K10
 
gittedls avatar
 
Tilmeldingsdato: 05-05 2006
Lokation: Hedensted
Alder: 48
Indlæg: 234
Styrke: 19
gittedl er rigtig godt på vej
Hedensted kommune har stadigvæk ikke fået deres sagsbehandlingstider gjort tilgængelige for offentligheden. Jeg klagede til kommunen første gang i starten af august 2007. Rykkede så efter det igen i maj måned i år, og da fik jeg følgende svar:

Citat:
Arbejdet med at fastsætte svarfristerne er i gang i organisationen, men er endnu ikke færdigt. Der er dog en klar forventning om, at sagen kan behandles politisk sidst i 3. kvartal.
Min personlige mening er, at det er sløseri
__________________
Gitte

gittedl er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2008, 10:33   #4
Pyt
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 09-12 2006
Indlæg: 267
Styrke: 18
Pyt er ny på vejen
Kære k10 - fællesskab

Jeg har med interesser læst indlægget. Jeg kender selv det kommunale system og de mangler der er.

Man snakker i offentligheden meget om borgerens retssikkerhed, samt mulighed for at blive hørt og tager alvorligt - og jeg kan med egen erfaring konstatere at dette kun er ord på et stykke papir..

Virkelighedens verden er således, at man som borger eller som K10 nu klart skriver og dokumentere - gang på gang ender i en blindgyde eller at systemet er så trægt, at det i praksis er helt umuligt at komme til nogen form for resultat. Selv fortolkningen af loven hos klageinstanserne kan variere meget - det er selvsagt helt urimeligt, at fortolkningen af loven variere efter landsdel eller postnummer.Hvad gør man så som lille borger i systemet eller som k10??

Citat:
Har brugerne af k10 nogle forslag til vores næste skridt?

Det er faktisk et emne jeg længe har tænkt over og er kommet til et resultat. Løsningen er fællesskab..

Hvad betyder det så?

Jo - vi her på K10 skal udnytte de ressourcer og mennesker vi har her på siden. - hvordan??


Her kan der være flere løsningsmodeller - lad mig give et eks.


En kommune ignorerer k10 henvendelse om at overholde retssikkerhedslovens § 3.

K10 opfordre sine brugere på en bestemt dag at sende en mail til overstående kommune med en fælles tekst hvor man gør opmærksom på, at loven ikke syntes overholdt og ønsket om at rette denne fejl.

Jeg er ikke sikker på, hvor mange brugere der er på K10 - men en sådan mail strøm på evt. flere hundrede eller måske tusinde ville kunne lægge deres server ned - og under alle omstændigheder bruge nogle af kommunens ressourcer på at besvar disse mails.

På den måde kan k10 og dens bruger - være et redskab til aktiv at gøre opmærksom på problemstillingen og presse på...

Er det etisk og moralsk, at anvende denne form for pres - eller som nogen sikkert vil betegne det - mafia metoder ?? Det må være op til hver enkelt at afgøre.

Principiel er jeg i mod, at anvende denne form for pres - omvendt kan man som person eller forum (k10) ikke altid opnå resultater, på en dialog gennem de offentlige kanaler.

Når alt kommer til alt - må det i min verden veje mere i offentlighedens tjeneste - at offentlige myndigheder skal overholde og efterfølge loven. Det er trods alt menneske skæbner de arbejder og forvalter med. Og de mennesker fortjener at blive behandlet af kompetente ansatte som også overholder landes love og regler.

Så hermed en opfordring og ide til k10 og dens brugere..
Pyt er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2008, 18:41   #5
Maj-Britt
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 09-12 2006
Lokation: Tåstrup
Alder: 66
Indlæg: 1.040
Styrke: 19
Maj-Britt er ny på vejen
Hvordan var det nu at de unge fra Jagtvej 69 fik, hvad de ville have??
Maj-Britt er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2008, 21:25   #6
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Maj-Britt foreslår du at vi kaster med rolatore og rullestole

jeg har gjort det lidt mere stille i første omgang har i dag sendt den her mail til alle politikkere på borgen ikke sikkert at der kommer noget fra den kant (det plejer jo ikke at være så aktuelt) jeg sætter lige ind hvad jeg har skrevet og hele mailen er så en kopi af det som web har sat indCitat:
Kære politikker.

Jeg fremsender hermed dokumentation omkring restsikkerheds loven og kommunernes manglede vilje til at overholde den, som i kan se af det skrevet (som jeg håber i læser selv om det er langt da det er de mennesker som i er blevet valgt ind af der rammes af den måde kommunerne vælger at agere) på siden www.k10.dk kan i læse mere om brugernes holdning til det der foregår samt foreslag til hvordan vi får jer politikkere og kommunerne til at gøre noget ved det her område..

Vi oplever vi som har med systemet at gøre at vores retssikkerhed inden for flere områder krænkes den ene gang efter den anden, desværre ser det ikke ud til at der er nogen på borgen der kan /vil gøre noget ved det , men vi har ikke tænkt os at give op over for noget så vigtigt som retssikkerheds loven og vi håber og tror på at borgernes retssikkerhed også er så væsentlig for de folkevalgte at i på borgen vil støtte op omkring vores kamp for at få overholdt retssikkerhededen som det efterhånden halter med en hel del i de danske kommuner , dette her er kun toppen af isbjerget men et helt klart dokumenteret bevis for at det forholder sig som vi har påstået igennem en årrække


med venlig hilsen
  Besvar med citat
Gammel 25-08-2008, 08:05   #7
Maj-Britt
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 09-12 2006
Lokation: Tåstrup
Alder: 66
Indlæg: 1.040
Styrke: 19
Maj-Britt er ny på vejen
Det er da lige før, Heidi, det havde nok ikke hjulpet Jagtvej at skrive mails.

Nej, vi skal ikke kaste kørestole, men vi skal måske til at overveje andre veje på landsplan, fordi det er da frustrende at læse alle de fortællinger herinde og vide at mange politikere ved det og er ligeglade.

Fredsvagten på Borgen............det kunne være sejt at have noget ligende: Rettighedsvagten f.eks.
Maj-Britt er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-08-2008, 10:55   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.894
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Koordinering

Kære alle k10èr.
Til orientering: Statusrapport er pt tilsendt enten som debatindlæg eller orientering til følgende:
www.scleroseforeningen.dk
www.ryk.dk
www.sjaeldnediagnoser.dk
RYK-bladets redaktør
www.gigtforeningen.dk som E-mail
Velfærdsminister Karen Jespersen
Venstre, Inger Støjberg
Retspolitisk forening

Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand som E-mail. Her spørges der om rådgivning til at komme videre. Hvis lovgivningen giver mulighed derfor så en direkte klage over forholdende.
Når kræfterne kommer tilbage vil jeg fortsætte og orientere på dette link.

Hvis andre har foretaget sig noget desangående så orienter os/mig her på linket så vi kan koordinerer indsatsen.

Mange hilsner til jer alle
Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-08-2008, 10:06   #9
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Her står nævnt en anden lov om frister, som jeg ikke har hørt om før.

Det er måske også relevant, og det rammer mange, mange flere, end jeg havde forestillet mig.

Citat:
Ikke nok med, at man overtræder sin egen sagsbehandlingsfrist; man har også valgt ganske kynisk at se igennem fingre med cirkulærets ord om, at man som borger bør have svar fra myndigheden inden én måned efter sagens modtagelse.
Cirkulæret er fra Justitsministeriet 1997.

http://www.fyens.dk/article/1058527:...ligt-sagssmoel

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-09-2008, 12:45   #10
gandalf
På vej til at lære K10
 
Tilmeldingsdato: 26-09 2008
Indlæg: 4
Styrke: 0
gandalf er ny på vejen
Jeg kan ikke finde Sorø Kommune på listen..

Var det ikke en ide..
at vi har i tråden havde en standart klage liggende
som man kunne skrive til sin kommune

/Gandalf
gandalf er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:19.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension