K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 12-06-2015, 18:24   #71
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteret: Overenskomst er en overenskomst, hvor andre ikke kan nasse sig ind

http://www.elmer-adv.dk/negativ-fore...-sygedagpenge/

DOM:
http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...ngsfrihed.aspx

"Negativ foreningsfrihed: Højesteret har fastslået, at det var lovligt at betale medlemmer af en overenskomstbærende fagforening sygeløn, mens ikke-medlemmer alene havde ret til sygedagpenge"

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-06-2015, 20:04   #72
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens fleksjob-praksis er i strid med lovgivning.Arbejdsevne 50% vs fleksjob

Første principafgørelse om fleksjob efter reformen

http://www.elmer-adv.dk/forste-princ...fter-reformen/

Retstillingen efter Ankestyrelsens seneste principafgørelse må herefter antages at være, at der ikke kan påklages over selve beslutningen om, at sagen ikke forelægges for rehabiliteringsteamet, bortset fra i den situation, hvor afslaget kan sidestilles med et afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag. Det må antages, at en situation, hvor jobcenteret afviser at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, ikke, fordi arbejdsevnen er uafklaret, men fordi arbejdsevnen efter jobcenterets opfattelse ikke er tilstrækkelig nedsat, vil udgøre kerneområdet for sager, hvor afslaget kan sidestilles med et afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag og dermed udløse klageret.

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...-lovgivningen/

Ankestyrelsen trækker formulering i principafgørelse om fleksjob tilbage.

Som omtalt her på siden den 18. februar 2014 traf Ankestyrelsen for nylig den første principafgørelse om fleksjob efter fleksjob- og førtidspensionsreformen. Ankestyrelsen skrev i afgørelsen, at ”arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen, for at man kan være berettiget til fleksjob”. Det er denne formulering, Ankestyrelsen nu trækker tilbage ifølge radioprogrammet Orientering på p1 (link til programmet kan findes her).

http://www.elmer-adv.dk/forste-princ...fter-reformen/

Orientering P1

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-524

Ankestyrelsen strammede i sidste uge kravene til, hvem der kan få fleksjob. For at få fleksjob, skulle arbejdsevnen være nedsat med mindst halvdelen, skrev styrelsen i en principafgørelse, som kommunerne skal rette sig efter. Men de nye toner er i strid med den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det har vi den sidste uges tid gjort Ankestyrelsen opmærksom på. Og det har nu båret frugt.

( hvor er det vidunderligt med skarpe journalister )

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-07-2015, 08:19   #73
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sådan definerer Højesteret et handicap

http://www.avisen.dk/handicappede-om...te_334799.aspx

"Sygdommen medførte en begrænsning i form af funktionsnedsættelse, der hindrede hende (receptionisten, red.) i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre."

Kvinden fik sygdommen efter at have været involveret i en trafikulykke den 19. december 2003.

"Højesteret finder, at der først med lægeerklæringen af 4. april 2005 forelå en prognose for sygdommen, der indebar, at begrænsningen måtte anses for at have lang varighed.

Kvinden måtte således fra dette tidspunkt anses for at have et handicap, og hun var dermed handicappet, da hun blev opsagt den 21. april 2005."

Kilde: Dom fra den 23. juni 2015


Men kvinden begik en fejl.

Hun viste aldrig speciallægeerklæringen til sin chef. Faktisk havde receptionisten to erklæringer fra eksperter, hvis eksistens chefen ikke kendte til.

Og fordi han ikke kendte til handicappet, da han fyrede hende, var kvinden ikke beskyttet som en handicappet. Derfor missede hun en erstatning på over 400.000 kroner plus renter.

- Det, vi kan lære af dommen, er, at vores medlemmer skal huske at orientere arbejdsgiveren, når de ved, at det kommer til at tage tid, siger Torben From fra HK Danmark.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2015, 12:22   #74
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fyring af fleksjobber, handicappet, forskelsloven

http://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/201...et-medarbejder

Højesteret har for første gang dømt en arbejdsgiver til at betale godtgørelse for at fyre en handicappet medarbejder uden at gøre nok for at tilpasse arbejdet til medarbejderen.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=122522

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-08-2015, 13:49   #75
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Det er i strid med loven, når kommuner pålægger borgere at fremskaffe lægelig dokumen

http://www.altinget.dk/artikel/diabe...ign=altingetdk

DEBAT: Det er i strid med loven, når kommuner pålægger borgere at fremskaffe lægelig dokumentation, hvis de har behov for tilskud eller hjælpemidler. Det krænker borgernes retssikkerhed og truer retten til privatliv, skriver Signe Hasseriis, rådgivningschef i Diabetesforeningen.

Brev til borger fra kommunen:

http://www.altinget.dk/misc/Brev%20f...%20Kommune.pdf

Udover dette er enkelte kommuner begyndt, at kræve et eller flere skriftlige tilbud fra leverandører, hvis man skal have justeret et korset eller søger om brystprotese ea.

Hvilket heller ikke er rimeligt.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-08-2015 kl. 13:53.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-08-2015, 12:17   #76
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunen "KAN" eller "SKAL" yde hjælp. Hvad betyder ordene?

Begreber som "KAN" & "SKAL" bør alle kende til.

Ikke altid er tingende som man tror og kommunerne mener. Derfor er det vigtig, at du som ansøger om hjælp, ikke lader dig slå til tåls.

Principafgørelse 195-11 og DUKHs Praksisnyt # 42 hjælper dig til en mulig forståelse af begreberne af "KAN" & "SKAL"

https://www.retsinformation.dk/forms...aspx?id=153528

"Resume:

Betingelsen for hjælp til studiebøger var opfyldt, når bøgerne var nødvendige for studiet. Selv om kommunen efter reglen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ”kan” give tilskud, kan kommunen ikke vælge at give afslag på tilskud, når lovens betingelser er opfyldt."

"Selv om det fremgår af reglen, at kommunen ”kan” give tilskud, betyder det ikke, at kommunen frit kan vælge, om den vil give tilskuddet. Tilskud skal gives, når den betingelse, der er angivet i reglen, er opfyldt. Der kan ikke i en sådan situation gives afslag med andre begrundelser, som ikke har hjemmel i reglerne.

Vi har lagt vægt på, at der ifølge almindelige retlige lovfortolkningsprincipper sjældent i de bestemmelser, der giver myndigheden mulighed for et skøn, er tale om et ”frit skøn”, men om et retligt bundet skøn.
"

Kommunernes fortolkning:

Ofte ser hvor hurtig kommunerne er til at fortolke til egen fordel. Det gælder inden for alle områder med denne hurtighed, eksempel:

"Kommunens jobcenter har ønsket belyst, om borgeren har et retskrav på tilskud, når der står ”kan” i § 76. Jobcentret mener, at ordet ”kan” giver kommunen mulighed for at yde tilskud efter en konkret og individuel vurdering og under hensyn til kommunens serviceniveau og egne retningslinjer."

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...temmelser/view

Kan” og ”skal” bestemmelser – er der nogen reel forskel?

Hvis borgeren opfylder lovens betingelser, er han berettiget til hjælpen – også selv om der er tale om en kan-bestemmelse.

Juristeri er ikke let for de fleste, men det hjælper at forsøge at forstå og ikke opgive på forhånd.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 24-08-2015 kl. 13:06.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-09-2015, 23:15   #77
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
3F har i dag vundet over Ankestyrelsen i Højesteret i en sag om sygedagpenge.

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/eb...-i-hoejesteret

3F har i dag vundet over Ankestyrelsen i Højesteret i en sag om sygedagpenge. Dommen tvinger landets kommuner til at genoptage en række sager. Dommen kan få betydning for tusindvis af borgere, der ugyldigt har fået stoppet sygedagpenge eller andre sociale ydelser med tilbagevirkende kraft.

Dommen


http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...endekraft.aspx

Kommunes afgørelse truffet ved en såkaldt ”anden aktør” var ugyldig, og en senere gyldigt truffet afgørelse havde ikke tilbagevirkende kraft

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-09-2015, 19:04   #78
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Odense kommune ulovligheder, manglende retssikkerhed for børn. Endelig rapport

http://www.fyens.dk/odense/Direktoer...rtikel/2785801

http://politiken.dk/indland/ECE28411...r-skandalesag/

Man ville spare gennem ulovlig sagsbehandling og nu er den endelige bestilte advokat rapport offentliggjort:

http://pressemeddelelse.info/e10/par...se_Kommune.pdf

Selv efter k10 standard, uhyggelig læsning, som bør læses!

Hvor overskriften er forsøgt gjort spiselig:

"UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE
SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE"

Hvor advokater bruger ordet "SERVICETILPASNINGER" om direkte ulovligheder, som bla manglende partshørning og vurderinger.

Med begrundelser som økonomiske besparelser, også ulovligt.

Nu afventer vi Ombudsmandens reaktion, muligvis politiets, Statsforvaltningen og Socialtilsynet, på denne rapport.

Grundet åremålsansættelse af fyret direktør og salær til advokater er kommunens "besparelse" på udsatte børn, foreløbigt løbet op i ca 6 millioner netto kroner ekstra udgifter for borgerne.

Hvad med alle de andre ulovligheder kommunerne udøver?

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 14-09-2015 kl. 20:23.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-09-2015, 15:08   #79
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 635
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
3F forlanger

Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/eb...-i-hoejesteret

3F har i dag vundet over Ankestyrelsen i Højesteret i en sag om sygedagpenge. Dommen tvinger landets kommuner til at genoptage en række sager. Dommen kan få betydning for tusindvis af borgere, der ugyldigt har fået stoppet sygedagpenge eller andre sociale ydelser med tilbagevirkende kraft.

Dommen


http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...endekraft.aspx

Kommunes afgørelse truffet ved en såkaldt ”anden aktør” var ugyldig, og en senere gyldigt truffet afgørelse havde ikke tilbagevirkende kraft

Hilsen Peter
3F forlanger at ankestyrelsen laver ny principafgørelse hurtigt, på baggrund af dommen i højesteret.

Se her:
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/dd...ygedagpengedom
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-09-2015, 13:35   #80
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteret fritager privat klient for at betale retsafgift på over 30.000 kr.

http://www.elmer-adv.dk/retsafgift/

Historien:
Sagen drejer sig om, hvorvidt vores klient kunne slippe for at betale retsafgift, da han ankede en byretsdom til Østre Landsret. Klienten havde retshjælpsdækning under sagen for byretten.

Efter Retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3, skal man ikke betale retsafgift, hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, og hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Retshjælpsforsikringen var begrænset til 130.000 kr., som blev brugt op i forbindelse med byretssagen. Da vi ankede dommen, opkrævede Østre Landsret mere end 30.000 kroner i retsafgift med den begrundelse, at Retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3 ikke gælder, når retshjælpsdækningen er brugt op under byretssagen.

Med tilladelse fra Procesbevillingsnævnets indbragte vi landsrettens kendelse for Højesteret, og Højesteret har nu slået fast, at landsretten ikke havde ret til at opkræve retsafgift.

DOM.

http://www.elmer-adv.dk/wp-content/u...se-8027323.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:46.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension