K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 28-08-2017, 20:09   #141
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Når kommunens behandling betyder, at du taber penge

http://elmer-adv.dk/erstatning-for-f...ng-af-din-sag/

Ofte vil du som borger komme til at bære den økonomiske byrde ved kommunens fejl, selvom du har klaget til Ankestyrelsen eller Ombudsmanden. Hverken Ankestyrelsen eller Ombudsmanden kan dømme kommunen til at udbetale erstatning for et tab, som du har lidt som følge af fejlagtig eller langsommelig sagsbehandling.

På beskæftigelsesområdet gælder der et krav om, at din arbejdsevne er afklaret inden du kan tilkendes en varig ydelse som førtidspension eller fleksjob. Derfor er konsekvensen af manglende iværksættelse af arbejdsevneafklaring et afslag på ydelsen, og du risikerer at stå uden noget offentligt forsørgelsesgrundlag i en længere periode – alene på grund af kommunens behandling af din sag.

HAR JEG EN SAG?

HVAD SKAL JEG GØRE?


http://elmer-adv.dk/nyheder/manglende-arbejdsproevning/

Erstatningsansvarlig for manglende iværksættelse af arbejdsprøvning.

Byretten fandt, at Mariagerfjord Kommune var erstatningsansvarlig i forbindelse med afklaring af borgerens arbejdsevne, da kommunen over en 5-årig periode ikke iværksatte arbejdsprøvning med henblik på afklaring af hans erhvervsevne – hvilket Beskæftigelsesankenævnet ellers havde pålagt kommunen i deres afgørelse.


Førtidspension tilkendes – stadig ingen arbejdsprøvning

Kommunen erstatningsansvarlig

Henset til at borgeren i oktober 2016 blev tilkendt førtidspension, fandt retten, at kommunen havde bevisbyrden for, at han ikke ville være tilkendt førtidspension tidligere end oktober 2016, såfremt kommunen havde opfyldt sin forpligtelse til at afklare hans arbejdsevne og iværksætte en arbejdsprøvning tidligere.

Den bevisbyrde kunne kommunen ikke løfte, og de var derfor erstatningsansvarlige for det økonomiske tab, som borgeren havde lidt og som skønsmæssigt blev fastsat til 100.000 kr.


Hilsen Peter

53.563

Sidst redigeret af phhmw; 28-08-2017 kl. 20:16.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-09-2017, 08:25   #142
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen frifindes i sag om afslag på førtidspension

http://kammeradvokaten.dk/nyheder/20...ertidspension/

Vestre Landsret ændrede ved dom af 13. oktober 2016 Retten i Aalborgs dom af 14. december 2015 og fandt i modsætning til byretten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om afslag på førtidspension.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om, at en borger ikke var berettiget til førtidspension på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsen havde i afgørelsen vurderet, at der var behov for yderligere behandling og arbejdsprøvning, før det kunne fastslås, om borgerens arbejdsevne var varigt nedsat i et omfang, der berettigede til førtidspension. Ankestyrelsen havde ved den vurdering lagt vægt på omfanget af den allerede udførte arbejdsprøvning og på, at det ikke var udelukket, at borgerens funktionsniveau kunne øges ved motion og psykologsamtaler. Herudover havde Ankestyrelsen lagt vægt på borgerens unge alder, som stillede yderligere krav til, at alle muligheder for forbedring af funktionsniveauet skulle være afprøvet.

Retten i Aalborg fandt, at der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Byretten gav derfor borgeren medhold i, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at borgeren var berettiget til førtidspension fra en nærmere angiven dato.

Ankestyrelsen valgte at anke dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsretten frifandt Ankestyrelsen og ændrede derved byrettens dom.

Det viser dommen

Dommen viser, at der skal være et ganske sikkert grundlag, før domstolene tilsidesætter Ankestyrelsens afgørelser om førtidspension.

Dommen viser endvidere, at der gælder strenge krav til dokumentationen for, at en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren er berettiget til førtidspension. Dommen viser også, at kravene til dokumentation herfor øges, jo yngre borgeren er.

Herudover viser dommen, at det ikke er tilstrækkeligt til at få tilkendt førtidspension, at der er lægelige oplysninger, der peger på, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat. Har der ikke været iværksat tilstrækkelig arbejdsprøvning, vil de lægelige vurderinger ikke være nok til at tilkende førtidspension. Herudover er det et væsentligt led i vurderingen, om der er yderligere behandlingstiltag, der kan forsøges afprøvet med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne.

Endelig viser dommen, at bevisbyrdereglen i pensionslovens § 20, stk. 2, ikke finder anvendelser, når borgeren anmoder myndighederne om at træffe afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag.


phhmw.

Konsekvensen af dette må være, at:

...man ALDRIG søger om noget som helst, uden AKTINDSIGT fra alle 100% som du har været behandlet af, samt kommunen. DU skal vide og forstå alt hvad andre skriver om dig og din sag.

...man ALDRIG søger om "på det foreliggende" § 17 stk.2 uden arbejdsprøvninger, i normale sager, som viser et nogenlunde resultat af disse afprøvninger.

Hilsen Peter

Aktindsigthåndbogen
http://aktindsigtshaandbogen.dk

Aktindsigt.
http://www.k10.dk/index.php?pageid=aktindsigt

Journallisten.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Venligst ingen debat i denne tråd. Kun indsamling af viden.

Sidst redigeret af phhmw; 02-09-2017 kl. 08:35.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-09-2017, 09:01   #143
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvornår er man handicappet & "svært handicappet"

https://livoverlov.wordpress.com/hvo...n-handicappet/

http://www.kl.dk/Vejledninger-og-var...syge-id133025/

EU-domstolen fastslår i dommen, at handicapbegrebet omfatter en tilstand, der er ”forårsaget af en lægelig diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed”.

Dette er en ny definition af handicapbegrebet, hvor EU-domstolen nu har slået fast, at en helbredelig eller uhelbredelig sygdom, der er langvarig kan falde ind under handicapbegrebet. Det har hidtil været anerkendt i retspraksis, at handicapbegrebet alene omfatter skader som følge af handicap, men ikke skader som følge af sygdom.

phhmw.

Her husker vi, at Serviceloven IKKE nævner "diagnose" for at modtage hjælp efter Serviceloven:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...r-14-diagnoser

Skal der foreligge en lægelig diagnose, før kommunen kan vurdere, om funktionsevnen er varigt nedsat?


"Svært handicappet" et juridisk udtryk, som du skal kende.

https://www.sst.dk/~/media/D31352E52...2C6C95050.ashx

Udfra følgende negative afgrænsning i vejledningen:

En person, som kan klare sig selv inden døre i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap” afklares det, om patienten har et svært fysisk handicap eller ej"

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd


Sidst redigeret af phhmw; 02-09-2017 kl. 09:24.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-09-2017, 22:38   #144
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteretsdom har givet sygedagpengemodtagere i Odense 2,5 mio. kroner ekstra

http://www.fyens.dk/article/3182413?rss

En højesteretsdom, der slog fast, at man ikke kan stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, har indtil nu betydet, at Odense Kommune har måttet efterbetale 2,5 mio. kr. til 22 sygedagpengemodtagere.

Ankestyrelsen bekendtgjorde derefter, at det ikke er lovligt at standse sygedagpenge, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-09-2017, 10:58   #145
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
To sager om aldersdiskrimination omgjort ved vestre landsret

http://elmer-adv.dk/nyheder/to-sager...stre-landsret/

BUPL vandt den 27. september 2017 to sager om aldersdiskrimination ved Vestre Landsret.

Afgørelsen viser, at der skal foreligge meget tungtvejende beviser for, at alderen hverken helt eller delvist har spillet nogen rolle for beslutningen om afskedigelse.

OMGJORT VED VESTRE LANDSRET

Vestre Landsret ændrede afgørelsen, og tilkendegav, at det var en tung bevisbyrde, der skulle løftes, når der var skabt en formodning for aldersdiskrimination, jf. forskelsbehandlingslovens § 7a. Retten mente ikke, at dette bevis var ført ved lederens egen vurdering af de ansatte, og de to pædagoger blev tilkendt ni måneders løn i godtgørelse for at være blevet aldersdiskrimineret.


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-09-2017, 11:27   #146
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
BUPL vinder sag om helbredsoplysningspligt

Pædagog får 100.000 kroner i erstatning
20-09-2017

https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_...g?opendocument

En pædagog havde ikke tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsloven § 6, afgør en netop afsagt byretsdom. BUPL har ført og vundet sagen for pædagogmedlemmet, og dommen kan få betydning i lignende sager, vurderer BUPL’s advokat.

trods.....

https://www.retsinformation.dk/forms....aspx?id=81200

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet. "Gældende"

Kapitel III

Lønmodtagerens oplysningspligt

§ 6. En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2017, 16:38   #147
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Førtidspensionist ulykke, erstatning, erhvervsevne etc.

FØRTIDSPENSIONIST HANS HAUGE HANSEN HAR LIGE FÅET MEDHOLD

hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i, at han havde krav på godtgørelse for varigt mén og på erstatning for erhvervsevnetab.

På ulykkestidspunktet var Hans Hauge Hansen førtidspensionist.

Hans Hauge pådrog sig personskade ved en trafikulykke.

Forsikringsselskabet havde afvist både erstatning for mén og for erhvervsevnetab.

Derfor kontaktede Hans Hauge Hansen os.
Vi vurderede, at der var grundlag for både erstatning for varigt mén og for erhvervsevnetab. Dette redegjorde vi nærmere for, hvorefter sagen blev forelagt for AES, som lige er kommet med en vurdering i sagen.

AES er enige med os i, at Hans har ret til både méngodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab.

AES fastsatte méngraden til 8% og erhvervsevnetabet til 50 %.
TILLYKKE HANS HAUGE!
Venlig hilsen ErstatningsAdvokaterne

https://www.facebook.com/Erstatnings...urHwmw&fref=nf

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-10-2017, 16:37   #148
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lang sagsbehandling kan koste staten kassen

Tak, til 3F

https://fagbladet3f.dk/node/46735

Forsikringsselskab har vundet principiel sag mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det kan også blive til gavn for arbejdsskadede og deres familier. Staten kan blive erstatningsansvarlig ved langsommelig sagsbehandling.

Langsommelig sagsbehandling risikerer at koste staten penge - som ellers skulle være betalt af et forsikringsselskab. Det er konsekvensen af en ny dom afsagt i Københavns Byret.

Her er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dømt erstatningsansvarlig for at have været for lang tid om at træffe afgørelse i en arbejdsskadesag. Det var et forsikringsselskab, der havde sagsøgt.

Men dommen kan fremover også komme arbejdsskadede og deres familier til gavn


phhmw.

Ja, når det drejer sig om penge så kan retten, advokater, forsikringsselskaber reagere, men når det drejer sig om de svageste inden for Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 som vi beskæftiger os med her på k10, så ser det noget anderledes ud.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664

Men vi ønsker tillykke med denne fornuftige dom.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

57.871

Sidst redigeret af Webmaster; 18-10-2017 kl. 17:13. Årsag: Artikel forkortet pga copyright regler
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-11-2017, 21:04   #149
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Flere domme samlet under et......

https://www.facebook.com/ehmerpramming/

Her på siden, kan du holde dig orienteret om de nyeste sager og domsafgivelser, som vi hos Ehmer Pramming Advokater har kæmpet for.

http://www.ehmerpramming.dk

Vi er i dag landets førende advokatkontor inden for socialret. Da vi desværre ikke kan hjælpe alle, hjælper vi først og fremmest med de mest principielle sager på området.

Vi forstår lovgivningen sådan, at vi har et sikkerhedsnet i Danmark, der betyder, at hvis man er syg og ikke kan arbejde, skal man hjælpes (og ikke på kontanthjælp).

Det er kontorets standpunkt, at der ikke er huller mellem de forskellige sociale ydelser og at man har ret til hjælp, hvis man er syg og ikke kan arbejde. Juraen er nemlig meget klar. Kommunerne skal hjælpe den syge borger: Enten i form af hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hvis det ikke er muligt, så skal forsørgelsen komme i form af hjælp fra det offentlige.

Hilsen Peter

Bilag

https://stoptortur.dk/blog/social-va...y-prisen-2017/

Social vagthund løber med DIGNITY Prisen 2017
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-11-2017, 22:37   #150
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lægelig diagnose en betingelse for, at sygdom kan være omfattet af handicapbegrebet?

Juristeri.

http://elmer-adv.dk/nyheder/laegelig...dicapbegrebet/

Sagerne omhandlede

Sagerne er ført for henholdsvis HK Danmark og Finansforbundet og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt to kvinder er blevet afskediget i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination på grund af handicap.

Begge kvinder fik efter en foretaget operation funktionsnedsættelser.

Den ene kvinde blev som følge af en kikkertoperation i 2009 voldsomt plaget af svimmelhed og synsproblemer, mens den anden kvinde begyndte at lide af voldsom træthed efter en hjerneoperation foretaget i 2012. Begge kvinder blev efterfølgende sygemeldt og senere hen afskediget – henholdsvis 5 og 11 måneder efter deres operation.

Fælles for kvinderne var, at der ikke på opsigelsestidspunktet var nogen eksakt diagnose. Det var alene deres funktionsnedsættelse, der kunne dokumenteres af læger og andre sundhedspersoner.

På det grundlag mente arbejdsgiver ikke, at de ansattes sygdom kunne være omfattet af handicapbegrebet, og at afskedigelserne dermed ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Konklusionen er derfor, at det ikke er en betingelse, at funktionsnedsættelsen støttes på en konkret diagnose, men at man skal tage alle bevismomenter i betragtning, når det skal vurderes, om der foreligger et handicap.

phhmw.

Men vi husker, at Serviceloven ikke omtaler diagnoser, for at modtage hjælp.

Men funktionsevne.


https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...r-14-diagnoser

Serviceloven taler om nedsat funktionsevne og ikke om diagnoser

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:25.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension