K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 30-05-2020, 15:52   #611
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvorfor er intelligens så uønsket i offentlig forvaltning?

Af Flemming Jensen:

https://www.facebook.com/flemming.je...n__=%2CdCH-R-R

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

HVORFOR ER INTELLIGENS SÅ UØNSKET I OFFENTLIG FORVALTNING?

Jeg kender ret mange mennesker, der arbejder inden for offentlig forvaltning. Fælles for dem er, at intet tyder på, at de ikke skulle være normalt begavede. Intet tyder på, at de ikke skulle være i besiddelse af ganske almindelig empati. Intet tyder på at de skulle mangle indsigt i eget fagområde. Intet tyder på, at de ikke skulle være i stand til at afgøre, om noget er helt åbenbart og indlysende dumt.

Det virker, som om retten til anvendelse af alment menneskelige evner er blevet dem frataget.

I dag læser man om en 73-årig pensioneret speciallæge, der er født og har levet hele sit liv i Danmark, gået gennem hele skolesystemet og taget sin danske universitetseksamen. Forleden læste vi om en forfatter til 39 danske børnebøger, der har været nomineret til en litteraturpris fra Nordisk Råd og har boet 30 år i Danmark. .....

Ingen af dem kunne få dansk statsborgerskab, før de havde taget en multiple-choice indfødsretsprøve, som for dem ville være lettere at udfylde end en tipskupon. De redegør begge for, hvordan en sådan - fuldstændigt overflødig - multiple-choice øvelse gøres til et langstrakt, nærmest uoverstigeligt mareridt.

Der kunne ha' været erstattet af en embedsmand, der kiggede deres omstændigheder igennem og straks sagde: "Jamen, selvfølgelig!" - og så ville der ikke gå længere tid, før de var danske, end det tog ham/hende at finde stemplet frem.

Vi har læst den slags historier før - igen, igen, igen, igen, igen ....

I forbindelsen med research til min næste roman har jeg talt med en hel del mennesker i tilsvarende situationer - og fælles for dem alle er, at de er fortvivlede over i rent kafkaske sagsforløb aldrig at støde på mennesker, der kan tale, føle, ræsonnere eller forholde sig til helt indlysende problematikker.

Disse offentligt ansatte sagsbehandlere etc. har fået bundet armene ind til kroppen - og er blot en kødelig forlængelse af regler og paragrafer.

SLIP DOG DISSE MENNESKER FRI! Giv dem en kompetence til at fravige regler, når noget er helt åbenlyst idiotisk!

Giv dem dog lov til at standse indlysende tåbeligheder, inden de gi'r os alle sammen anledning til at slå en skraldlatter op - og græmmes!!! Og ikke mindst - før menneskeskæbner synker i grus.

"Uha - det er en farlig elastik!" vil nogen sige. Jo, men menneskers liv er elastisk. "Uha - der kan ske fejl!" - Ja, det kan der da. Men hvad kalder I det, vi ser nu?

ACCEPTER dog for pokker, at de offentlige ansatte, der står med den varme virkelighed i deres hænder, kan ha' lige så stor indsigt i det enkelte menneskes problem, som de, der har siddet på et kontor og udarbejdet retningslinjer og aldrig har været i nærheden af den aktuelle sag.

Man kan ikke tage højde for alle situationer, når man gnider sig i hænderne og går i gang med at lave regelsæt. Det kan ikke lade sig gøre!

ALTSÅ - lav alle de der regler, som jo skal til for at angive en retning - men frisæt dog den enkelte sagsbehandler etc. til at bruge sin ganske almindelige, menneskelige intelligens til at dispensere, når noget er helt åbenbart dumt.

Ellers må man næste gang tone rent flag og gå til valg under sloganet: VI KRÆVER TORSKEDUM OFFENTLIG FORVALTNING!


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-07-2020, 09:04   #612
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på retssikkerhed i det offentlige

https://www.altinget.dk/social/artik...Z3iwsOojW19uN4

DEBAT: Retssikkerheden på socialområdet er svækket og Folketinget må se på, hvordan borgerne kan genfinde tilliden til det offentlige. En ny uddannelse er en del af svaret, skriver lektor.

Af Pernille Lykke Dalmar
Cand.jur., lektor og juridisk konsulent

På baggrund af den seneste tids undersøgelser af retssikkerheden på det sociale område må Folketinget forholde sig til, hvordan vi borgere kan genfinde tilliden til det offentlige. Uden retssikkerhed ingen tillid.

Det er primært uddannede socialrådgivere, der varetager myndighedsarbejdet på det sociale område. Det er dem, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt en borger har – eller ikke har – ret til en ydelse.

At træffe afgørelser forudsætter en forudgående proces, der kræver kendskab til såvel den ydelse, der skal træffes afgørelse om, og til de regler, der skal understøtte borgerens retssikkerhed i processen, for eksempel indhente relevante oplysninger, inddrage og partshøre borgeren.

Adskillige undersøgelser og rapporter, eksempelvis Advokatrådets rapport fra 2 juni i år om handicappedes retssikkerhed og BDO´s rapport om Fanø Kommunes børneområde, viser med al tydelighed, at processerne ikke overholdes.

En generalistuddannelse
Socialrådgiveruddannelsen træner ikke de studerende i denne proces. Det retlige element fylder mindst på uddannelsen, og der bliver ikke selvstændigt afprøvet i disse kompetencer på uddannelsen.

I 2011 blev socialrådgiveruddannelsen ændret, blandt andet på baggrund af en arbejdsmarkedsundersøgelse foretaget af EVA. Et af ønskerne var at styrke socialrådgiveres juridiske og økonomiske kompetencer.

Socialrådgiveruddannelserne i Danmark skulle lave en national studieordning. Det arbejde deltog jeg i. Det blev i arbejdet helt klart, at socialrådgiverprofessionen ikke anser opgaven med at træffe afgørelser som en del af socialrådgiverens metoder.


https://menneskeret.dk/udgivelser/re...kO-DuFlcY1GxMA

En undersøgelse af retssikkerhed i kommunerne med fokus på kommunernes menneskeretlige forpligtelser og borgernes møde med kommunen i sociale sager

Menneskerettighederne er vigtige i kommunalt regi. Det er i høj grad i kommunerne, at borgerne møder myndighederne. Det er også i kommunerne, at en stor del af den menneskeretlige beskyttelse gennemføres i praksis.

Der er imidlertid en række udviklinger i samfundet, der kan sætte retssikkerheden under pres: Lovgivningen er blevet stadig mere kompleks, og kommunernes økonomi er stram.

Institut for Menneskerettigheder har derfor undersøgt retssikkerheden i kommunerne i sociale sager.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-07-2020, 20:08   #613
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
"Lov om auoturisation til socialrådgivere." fik ikke 50.000 støtter

Borgerforslaget "Lov om aoturisation til socialrådgivere." fik ikke 50.000 støttere inden for 180 dage. Forslaget kan derfor ikke længere støttes. Forslaget kan ses på borgerforslag.dk ved at vælge "Udløbet" under "Filtrer" forslag.

Med venlig hilsen

Folketingets Administration


Lov om aoturisation til socialrådgivere.

ID: FT-03854


Forslag

Vi vil hermed foreslå at socialrådgivere skal være en del af lov om autorisation, så de kan stilles til ansvar for at lave grov pligtforsømmelse og skrive urigtige oplysninger i den enkeltes borgers sag. Det skal kunne dokumenteres, at der er sket fejl eller omvendt. Dette er for at sikre både den enkelte borger samt socialrådgiveren. Det skal være uddannede socialrådgivere som udfører jobbet som socialrådgivere. Dette er for at sikre, at fagligheden bliver højnet til et niveau, hvor man som socialrådgiver kan se sig selv i øjnene med værdighed. Ydermere skal det sikres, at retssikkerheden for den enkelte borger, lever op til den standard vi som samfund ønsker at have i et demokratisk land. Vi kan f.eks. sikre det ved, at alt bliver optaget, så begge parter bliver sikret. Dette lovforslag skal gælde i alle socialrådgiverens fagområder.
Bemærkninger

Der er fejl i mange børnesager, hvori at det har store konsekvenser for det anbragte barn/unge. Set i lyset af skandalen på Frederiksberg, der kører lige nu viser det sin berettigelse at have fokus på dette område. Når man kigger på hjemløseområdet, så er der større sandsynlighed for, at et anbragt barn bliver hjemløs som voksen. En del af de indsatte har været anbragt som barn. Undersøgelser viser, at børn tager skade af at være anbragt netop fordi, at man fjerner barnet fra den enkelte familie med en begrundelse om, at barnet vil tage skade i sin udvikling ved at blive i sin familie. Men der bliver ikke arbejdet med årsagerne til anbringelsen, hvilket betyder, at de tager problemerne med sig ind i voksenlivet, og at man har blot rykket problemet.Vi mener dog, med undtagelse ved akutte overgreb, at vi som samfund er bedst tjente ved, at der sættes ind med hjælp i hjemmet. En del af de indsatte har mistet deres familie, partner, venner i forbindelse med, at de er kommet i fængsel. Det betyder, at de er afhængige af den enkelte socialrådgiver. Når den enkelte socialrådgiver ikke overholder loven, så har de indsatte ingen steder, at de kan klage.

Kriminalforsorgen behandler klager over dem selv. Derudover får de et svært fængselsophold, hvis de klager. Det kan få betydning f.eks. i forhold til, at de skal prøveløslades plus, at de kan få problemer, når de løslades, hvis socialrådgiver ikke har overholdt sin pligt f.eks. ikke har sørget for at økonomien er på plads. Det må være i samfundets interesse, at der bliver taget hånd om de udsatte, så de kan blive et produktiv medlem af samfundet på sigt.

Hilse Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-07-2020, 08:59   #614
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommuner bryder lov om at inddrage børn i egne sager

https://jv.dk/artikel/kommuner-bryde...iFZPXevY0whqhM

Inden et barn bliver anbragt uden for hjemmet, skal kommunen have en snak med barnet, der har ret til at blive inddraget og hørt i sin egen sag.

Men det er langtfra altid, at børnene bliver hørt.

Det skriver Information på baggrund af tal fra Børnesagsbarometret, hvor Ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det kommer til området for udsatte børn og unge.

Styrelsen har tjekket 717 sager. I 45 procent af dem har der ikke været en børnesamtale før anbringelsen eller familiebehandlingen.

Desuden overholder kommunerne i en række tilfælde heller ikke, at der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse inden for fire måneder. Deadlinen blev brudt i 66 procent af de 330 sager, hvor det var et krav.

Hanne Hartoft er jurist og forsker i børneret på Aalborg Universitet. Hun kalder tallene "alarmerende høje" og frygter, at der bliver truffet forkerte afgørelser, når børnene udelades.


https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...a-borneomradet

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet


phhmw

Jeg nævner det påny:

I tunge sociale børnesager, tvangsfjernelser etc, findes der ikke een eneste professionel autoriseret fagperson, med personligt ansvar over for lovgivningen, omkring barnet.

Derfor er ansvaret, i disse alvorlige sager, som et vådt stykke sæbe, uden ejermand.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-07-2020, 08:36   #615
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialrådgiver: Hvorfor holde samtaler med børn om støtte, man ikke har råd til at gi

https://www.information.dk/debat/202...twHyoWdwdmdVis

Selvfølgelig er det vigtigt som socialrådgiver at inddrage børn og unge, før der bliver taget beslutninger om deres liv. Men det skader mere, end det gør gavn, når den socialfaglige vurdering alligevel bliver tilsidesat højere oppe i systemet, skriver socialrådgiver Sisi Ploug i dette debatindlæg

I Information den 9. juli kunne man læse,
https://www.information.dk/indland/2...ern-egne-sager at kommuner ikke overholder lovkrav om at inddrage børn i deres egne sager. Som socialrådgiver på området er jeg kun interesseret i at overholde lovgivningen og gøre mit arbejde bedre end godt nok. Børnenes stemme er selvfølgelig vigtig for at kunne yde den bedste socialfaglige indsats, men før vi bliver kritiseret for ikke at inddrage børnene nok, bør vi se på de rammer og vilkår, som gælder for os, der arbejder som socialrådgivere på børneområdet.

Jeg har desværre alt for ofte oplevet, at min faglige vurdering af, hvilken støtte et barn eller ung har brug for, bliver tilsidesat højere op i systemet. Det giver nogle store dilemmaer i forhold til, hvornår og hvordan det giver mening at inddrage et barn eller en ung.

Når der er grund til bekymring for et barns trivsel, laver jeg en børnefaglig undersøgelse. Her hører jeg barnet eller den unge. Det gør mine kolleger også, for ifølge Børnesagsbarometeret
https://ast.dk/publikationer/bornesagsbarometret-2020 sker det i 95 procent af sagerne. Efter jeg har udarbejdet den børnefaglige undersøgelse, skal jeg vurdere, hvilken støtte der bedst kan hjælpe barnet eller den unge. Herefter skal jeg også inddrage barnet eller den unge for at høre, hvad han eller hun tænker om den støtte, som jeg vurderer, er den socialfagligt rigtige. Det er i disse situationer, at Børnesagsbarometeret viser, at der i 45 procent af sagerne ikke er holdt en samtale.

Det er vigtigt at høre barnet eller den unge forud for en vigtig afgørelse i deres liv. Dilemmaet for mig er, at kommunens visitationssagsgange er tunge – og at det ofte af økonomiske grunde ikke bliver min faglige vurdering, som i sidste ende afgør, hvilken hjælp barnet eller den unge får tildelt.

Så jeg synes faktisk ikke, at det er i orden at tale med barnet eller den unge om støtte, som jeg ikke ved, om bliver til virkelighed. Hvis jeg for eksempel mener, at et barn har brug for aflastning, men systemet længere oppe ændrer det til familiebehandling eller en kontaktperson, så lider barnets tillid til systemet et alvorligt knæk.

Derfor må en start være, at støtten faktisk bliver afgjort af min faglige vurdering som socialrådgiver, og ikke er en beslutning, som tages i et visitationsudvalg langt væk fra barnet eller den unge.

Sisi Ploug er socialrådgiver


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-07-2020, 17:25   #616
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tønderpigen med åbenhjertigt brev til statsministeren

https://ekstrabladet.dk/nyheder/poli...9DBWGTU6JBtkjY

Hun ved om nogen, hvad det vil sige ikke at blive fjernet fra sin dysfunktionelle familie i tide. Hun kender konsekvenserne, når naboer,sagsbehandlere og lærere ikke reagerer på bekymringer.

Zandra Berthelsen er pigen fra Tøndersagen, der i 2005 rystede hele landet. Hun tager nu bladet fra munden, fordi hun mener, at vores statsminister er galt på den, når hun taler om 'tidligere og flere tvangsadoptioner' og om brugen af 'tvangsfjernelser som forebyggelse'.

- Kort sagt så tror jeg ikke, at den lov vil betyde noget - eller ville have haft betydning dengang - som helst for familier som min. Det er de forkerte børn - og familier - der bliver ramt af det her, siger Zandra Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Og så er det meget vigtigt at få sagt, at tvangsfjernelser ikke kun er godt. Jeg fik det kun værre af at være anbragt så mange steder, fortæller den i dag 25-årige kvinde.

Anbragte har brug for familie

På trods af opvæksten som 'systembarn', der måske kunne være blevet reddet fra sin barndom som sin fars og andre mænds sexslave, hvis kommunen havde reageret på de bekymringer og underretninger, de havde fået, mener Zandra Berthelsen altså ikke, at Mette Frederiksens løfter om 'tidligere indgriben' nødvendigvis er den rigtige vej at gå.

- I min sag blev der sendt 32 underretninger, og det reagerede kommunen (Tønder, red.) ikke på. Jeg tror simpelthen ikke, at tingene bliver bedre af at tvangsfjerne flere børn. Med udgangspunkt i min egen sag mener jeg, at man skulle have taget sig af hele familien.


https://ekstrabladet.dk/112/article4625413.ece

En af de største skandaler i Danmark om seksuelt misbrug af børn udviklede sig uhindret i otte år.

Offentligt ansatte og almindelige borgere indsendte mindst 14 underretninger med mistanke om omsorgssvigt, og offentlige instanser holdt op mod 30 møder. Uden resultat.

Papirerne viser, at de første signaler om alvorlig mistrivsel hos hende og lillesøsteren dukkede op, da de begyndte i børnehaveklasse og skole i det daværende Løgumkloster Kommune.

Før det var der indberetninger om et kaotisk hjem med en mor, der prostituerede sig.

Men der gik tre år, inden kommunen første gang konfronterede familien med mistanker om omsorgssvigt. Yderligere tre år gik, før Løgumkloster Kommune fik lavet en undersøgelse af forældrene.

Alligevel ville daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) fire måneder efter sagens afsløring i 2005 ikke uddele kritik af Løgumkloster Kommune, fordi "der ikke er tilstrækkeligt belæg for at påtale deres faglige håndtering af sagen".

Kun Tønder Kommune, som familien flyttede til i 2004, fik ministerkritik, og en chef blev fyret.

phhmw.

Når misbrugte svigtede børn senere i livet stævner deres kommune for svigt, er KL Kommunernes Landsforening, en privat interesseforening hurtige til at råde kommunerne:

KL’s juridiske kontorchef understreger i en mailkorrespondence, at det er vigtigt, at ingen fra kommunen i pressen anerkender, at kommunen har fejlet. For som han skriver :

»NB - vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde. Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt.....( ) ... en accept af præmissen ’svigt’ vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt«


https://politiken.dk/indland/art5615...erstatningssag

phhmw

Zandra Tønderpigen er een af hovedårsagerne til at denne tråd stadig lever med at vi bør have stasautoriserede socialrådgivere, med personligt ansvar over for lovgivningen således at de økonomisk ansvarlige chefer ikke kan affejer anmeldelser af bordet.

Selv det nuværende system vil ikke stoppe disse sager, hvor ansvaret er som et vådt stykke sæbe uden ejermand.


Hilsen Peter Tak, til Zandra
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-08-2020, 12:40   #617
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Der findes en konsekvens når voksne svigter børn

Der findes konsekvenser, når der i børnesager ikke findes een eneste professionel autoriseret, med personligt ansvar over for loven.

Det findes simpelthen ikke i børnesager.

Dansk Socialrådgiverforening påstår i det offentlige rum, at socialrådgivere bliver presset til ulovligheder.

Men ingen nævner navne, kommune eller afdelinger.

Bare, at socialrådgivere bliver presset til ulovligheder. Intet andet.

Det er fagforeningspolitik.

Ingen nævner konsekvensen for de børn som det går ud over.

Her mangler desværre ikke dokumentationer for det bizarre system, hvor ansvaret er som et vådt stykke sæbe, uden ejermand.

KL Kommunernes Landsforening står aldrig ved børnenes side.

Tværtimod.

Læs hele tråde og du forstår.

Svigtede børn er ved at rejse sig
.

https://www.landsforeningen-spor.dk/...nmolvX2HJNjDQ0

https://www.facebook.com/Landsforeni...ref=nf&__xts__[0]=68.ARDDjbuWYMvhWsRxkMmhKE9c9nalfWLPrNqaljXTCBGrtW HN0toDs5EhlyvdM5NrYwmdzA8xoi0yzuHc_27bclQflCDadvwZ I1ygrwDyMJf5mlA5kUMxiZDX0GnrT1jGjU8NdoMBdLbpbxFBgZ F4WsqIacwl-d_aReesWFXr7pjFaIj1gStCx21J77kTM6Qipf0m7fKeaq3YKOq QxdvaYUOezVhGCQPCRZ3_uYcwFsjMbr9CYm1SPJGUYl1flozZ6 YexvbQCG3H61FefRD5rjDYH6DaxwHUt7NPmI0j2DCG_kmjQgBL Oh3mElSL9PBFrsxsQM46lZ-cc3xkiI5c2UEPWzp8Nw00w9Tz1uaznoNFnyr9gC5yCf44hr9IH UCETBKl_ZAnExH0VFdM8qZOQOWODt2tLDV68pHogNlZ-t_X9edKMvxnq18U3JLvQcusb76lSOnZd7CMYEKtX8LdwUV0xQE-qAEI0JcNtTkQwjDt4zAGy83hBekLKQPnhCLl87788EGwZNUCoG h0W1-xCpDfuC_33AJHqO-lImRA

""60-80% af de børn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, oplever senere i livet senfølger heraf. En kort video med vigtige fakta.""


""Definition på senfølger https://www.facebook.com/Landsforeni...action_generic

Senfølger er ikke en diagnose; det er et bredt spekter af menneskers reaktioner på seksuelle overgreb i barndommen og opvæksten i en dysfunktionel familie.""


Hilsen Peter som ønsker autoriserede socialrådgivere især i børnesager

Sidst redigeret af phhmw; 17-08-2020 kl. 12:56.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-08-2020, 07:58   #618
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tak, til Information for deres arbejde med børn, tvangsfjernelser etc

Tvangsadoptioner, sådan foregår det
http://www.k10.dk/showthread.php?t=37930

Som alle forældre burde interesserer sig for, uanset partifarve.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-08-2020, 18:36   #619
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
"Vejledende sagstal" & Autoriserede socialrådgivere

Dette indlæg bør læses igennem, af Jer som har interesse i autoriserede socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforening har startet en debat om en autorisation, med personligt ansvar for overholdelse af dansk sociallovgivning.

Det er særdeles positivt og skal bakkes op af vælgerne.

Naturligvis bør danske socialrådgivere være autoriserede med personligt ansvar for lovgivningen.

Som andre faggrupper, hvor samfundet kræver en autorisation, sundhedspersoner, læger, sygeplejersker, håndværkere etc.

Men i tunge børnesager kræver samfundet INTET.

Derfor ser vi i disse ulykkelige sager, når de kommer i offentligheden, at ansvaret er som et stykke vådt sæbe, uden ejermand.

Derfor bør danske socialrådgivere, især i børnesager, være autoriserede.

Hvor langt er Dansk Socialrådgiverforening kommet i debatten?

Efter min mening en lidt trist tilbagemelding, som viser stor uvidenhed i det at være autoriseret.

Hvad sker der på området?


https://socialraadgiverne.dk/faglig-...aadgiverfaget/

Autorisation: Er det en god idé at autorisere socialrådgiverfaget?
Vi har spurgt fire socialrådgivere og to fra socialrådgiveruddannelsen, hvad de tænker om at arbejde hen imod en autorisering af faget.

Vigtigt at sætte ord på vores faglighed

Vi skal bedømmes på journalen

Blåstempling af indsats på sygehuse

Ingen fordel for socialrådgivere

Mit fags etik er under pres

Autorisation kan gøre faget mere attraktivt


Sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 & "Vejledende sagstal"
http://www.k10.dk/showpost.php?p=371461&postcount=743

RELATERET FAGLIG VIDEN OG DEBAT

ARTIKEL
Autorisation: Europæisk overblik

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...eisk-overblik/
Socialrådgivere i 24 europæiske lande har en form for autorisation. Vi zoomer ind på seks af dem.
13.08.2020


ARTIKEL
4 hurtige om autorisation

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...-autorisation/
Hvad er autorisation, og hvad kræver særlig opmærksomhed, hvis man som faggruppe overvejer at søge om autorisation? Vi har spurgt lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.
13.08.2020


ARTIKEL
Autorisation: Hvilken model matcher socialrådgivere?

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...ialraadgivere/
Hvad taler vi om, når vi siger ”autorisation”? Dansk Socialrådgiverforening har skitseret fem modeller for autorisation som input til debatten om, hvorvidt faget skal autoriseres.
13.08.2020


ARTIKEL
Skal socialrådgivere autoriseres?

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...e-autoriseres/
Hvad har psykologer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som socialrådgivere ikke har? Svaret er, som antydet i overskriften: Autorisation. Og spørgsmålet er, om socialrådgivere skal gå i de andre faggruppers fodspor. Læs interview med socialrådgivernes næstformand, Ditte Brøndum.
13.08.2020


NYHED
Åben medlemsdebat om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere

https://socialraadgiverne.dk/aaben-m...ialraadgivere/
Åbent medlemsmøde i hver af Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner. Næstformand Ditte Brøndum lægger på vegne af hovedbestyrelsen op til debat om muligheder og begrænsninger ved forskellige ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere. Gratis deltagelse.
05.03.2020


TAK, til Dansk Socialrådgiverforening for Jeres åbenhed omkring Jeres tiltag, debat og meninger om en autorisation til danske socialrådgivere.

Med venlig hilsen

Peter

Bilag

DS Facebook

https://www.facebook.com/dansksocial...eric&ref=notif
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-08-2020, 08:20   #620
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dansk Socialrådgiverforening har startet debatten

Skal socialrådgiverne være autoriserede?

En debat som skal bakkes op med værdighed. Læs fra side 15


https://socialraadgiverne.dk/wp-cont...aadgiveren.pdf

Hvad har psykologer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som socialrådgivere ikke har? Svaret er, som antydet i overskriften: Autorisation. Og spørgsmålet er, om socialrådgivere skal gå i de andre faggruppers fodspor.
Læs interview med socialrådgivernes næstformand, Ditte Brøndum.

"JEG LAVER FLERE FEJL, fordi jeg skal nå for meget på for kort tid. Det tager så længere tid at rette op på fejlene, men det kan også sætte borgerens retssikker- hed over styr. Nogle gange bliver jeg også nødt til at gå meget med kompromis på min faglighed på grund af tidspres og for mange opgaver."

– Vi ved, at Børns Vilkår ønsker, at børnesamta- len certi ceres, og det begynder jo at lugte lidt af autorisation: Du får lov til at lave et stykke arbejde, hvis du er særligt kvali ceret til det

Børneområdet fylder i det hele taget meget i den politiske debat, hvilket blandt andet statsministerens meget omtalte nytårstale vidner om, lige som vi også ved, at der er en ny Barnets lov på vej. Og der er også nogle, som har et stærkt ønske om, at vi skal have autorisation på hele børneområdet. Det ønske prøver vi pt. at lø e på anden vis med et forslag om, at når man som social- rådgiver har været ansat på børneområdet i to år, så har man krav på en børnediplomuddannelse. Og her kunne fordelen ved en autorisationsordning være, at man har ret til e eruddannelse, så det ikke er noget, man skal rafle om ude på den enkelte arbejdsplads.

phhmw

Jeg hæfter mig ved, at i debatten mangler evnen og lysten til at tage det personlige ansvar over lovgivningen.

Se det er, hvad en autorisation drejer sig om,...... og intet andet.

Ikke diplombeviser eller anden tågesnak men det PERSONLIGE ansvar, som alle andre autoriserede faggrupper lever godt med.

Men lad os bakke op om debatten.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 14 06-11-2023 14:00
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:55.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension