K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-01-2020, 16:57   #581
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mit opslag på Facebook med mange reaktioner

DEL gerne

TVANGSFJERNELSE af børn vs BYGGEREGLEMENTET.

Til alle der følger med i Mette Frederiksens nye tiltag, med flere tvangsfjernelser, af udsatte børn.

Hvis du bygger et lille kolonihavehus, kræver samfundet ved lov, at:

Der er tilknyttet

AUT.-EL-installatør

AUT.-Kloakmester.

Ellers udsteder kommunen, hverken byggetilladelse eller ibrugtagningsattest.

Det kræver samfundet ved lov gennem Folketinget, at dette prægtige byggeri på 42 m2 skal have tilknyttet autoriserede håndværkere.

Autoriserede, med personligt ansvar for loven.

Her findes ingen mulighed for at flygte fra det personlige ansvar. Hvilket vi alle skal være glade for.

Det samme når du sidder i flyet på vej til Spanien, hvor en autoriseret flymekaniker har erklæret dit fly flyvedygtig. Det skal du være glad for.

Men samfundet kræver INTET af de professionelle kommunale ansatte, som sidder med tunge børnesager, tvangsfjernelser.

Her har vi gennem tiderne set ansvaret som et vådt stykke sæbe uden ejermand.

Lad os aldrig glemme:

Slagelsepigerne

Bornholm-sagen

Vejle-sagen

Rebild-sagen

Esbjerg-sagen:

Ny Brønderslev-sag:

Brønderslev-sagen

Sønderborg-sagen

Tinglev-sagen:

Videbæk-sagen

Tønder-sagen

Mern-sagen

Odense-sagen

Den kommunale kassetænkning skal stoppes, før Mette Frederiksens nye krav, igangsættes.

Lad os kræve, at i tunge børnesager, tvangsfjernelser skal der findes AUTORISEREDE socialrådgivere, med personligt ansvar over for lovgivningen.

Det våde stykke sæbe skal i fremtiden, ikke have lov til at fortsætte, uden ejermand.

ANSVAR skal placeres.

Ingen socialrådgiver skal fremover kunne presses til bevidste ulovligheder. Af ledelser som har det kommunale budget som 1ste prioritet.

Det handler om barnets tarv

https://www.k10.dk/showthread.php?p=356162 som bør læses før du udtaler dig.

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-01-2020, 17:30   #582
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn 2016

Mette Frederiksen ønsker flere tvangsfjernelser af børn.

Her er hvad hun er oppe imod.
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2...yCTHx8YhwFlnk8

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Social- og Indenrigsministeriet efter 10 års indsats ikke kan dokumentere, at kommunernes sagsbehandling i forhold til anbringelse af børn er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den tilsigtede effekt.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at kommunerne indfrier Anbringelsesreformens formål.
Statsrevisorerne kritiserer, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringel- sessager ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børne- faglige undersøgelser.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

 At Social- og Indenrigsministeriet kun har stillet få redskaber til rådighed for kom- muner og sociale tilbud, der kan hjælpe med at måle og dokumentere effekten af indsatsen over for anbragte børn. Dermed er der risiko for, at kvantitet og øko- nomi -- og ikke kvalitet og effekt -- bliver bestemmende for, hvordan kommuner- ne anbringer udsatte børn.

2. Gennem de seneste 10 år har der været eksempler på, at kommuner ikke har haft det for- nødne tilsyn med anbragte børn eller ikke har reageret i tide med en tilstrækkelig og rele- vant indsats til børn, der har været udsat for omsorgssvigt eller misbrug.

3. Det kan have store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis et anbragt barn ikke får den støtte og hjælp, som det har behov for. Det viser sig bl.a. ved, at anbragte børn som voksne i lavere grad gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse end børn, der ikke har været anbragt.

Endvidere oplever de anbragte børn som voksne større helbredsproblemer, og flere begår kriminalitet. Der er derfor potentiale i at forbedre effekten af anbringelser.


 Indsatsen blev ikke i tilstrækkelig grad tilpasset det enkelte barn.
 Der blev ikke fulgt tilstrækkeligt op på indsatsen.
 Børnene blev ikke inddraget tilstrækkeligt i egne sager.
 Der blev ikke dokumenteret og målt effekt af indsatsen over for de anbragte børn.

13. Kommunerne har ansvaret for administrationen af området for anbringelser af børn, her- under at reglerne overholdes.
Kommunerne kompenseres for de opgaver, de er pålagt, via bloktilskuddet, men har selv ansvaret for at prioritere resurser inden for de rammer, som er fastsat af Folketinget.

Kommunerne foretager den konkrete sagsbehandling for de berørte børn og træffer afgø- relse om, hvilken form for anbringelse der bedst vil passe til de børn, hvor kommunen vur- derer, at der er grundlag for en anbringelse. Kommunen er forpligtet til at overholde loven i den enkelte sag og har ansvaret for at sikre, at alle børn i kommunen får den rette støtte, og at denne støtte har udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Rigsrevisionen vurderer, at Social- og Indenrigsministeriets understøttelse af kommunernes indsats ikke har været tilstrækkelig til at indfri Anbringelsesreformens formål om at tilpas- se indsatsen til det enkelte barn, foretage en systematisk opfølgning og inddrage barnet. Rigsrevisionen finder, at gabet mellem lovens centrale krav og kommunernes praksis er stort. Undersøgelsen tegner et billede af, at de problemer, som Anbringelsesreformen havde til formål at forbedre, ikke er blevet mindre her 10 år senere.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-01-2020, 22:17   #583
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Facebook: "Autorisation til socialrådgiver"

Efter Mette Frederiksens politiske udmelding, at der politisk kræves flere tvangsanbringelser, af udsatte børn, har der rejst sig en heftig debat på Facebook

Bla denne nye FB-gruppe:


"Autorisation til socialrådgiver"


https://www.facebook.com/groups/2335...action_generic

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-01-2020, 19:37   #584
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lov om autorisation til socialrådgivere. Skriv under

Jeg håber at Dansk Socialrådgiverforening, med medlemmer, følger med udviklingen og debatten i det offentlige rum.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-s...TBJ83zajAwg7H4

Borgerforslag

Startdato

06. januar 2020

Slutdato
04. juli 2020

Lov om autorisation til socialrådgivere.
ID: FT-03854

Vi vil hermed foreslå at socialrådgivere skal være en del af lov om autorisation, så de kan stilles til ansvar for at lave grov pligtforsømmelse og skrive urigtige oplysninger i den enkeltes borgers sag. Det skal kunne dokumenteres, at der er sket fejl eller omvendt. Dette er for at sikre både den enkelte borger samt socialrådgiveren. Det skal være uddannede socialrådgivere som udfører jobbet som socialrådgivere. Dette er for at sikre, at fagligheden bliver højnet til et niveau, hvor man som socialrådgiver kan se sig selv i øjnene med værdighed.

Ydermere skal det sikres, at retssikkerheden for den enkelte borger, lever op til den standard vi som samfund ønsker at have i et demokratisk land. Vi kan f.eks. sikre det ved, at alt bliver optaget, så begge parter bliver sikret. Dette lovforslag skal gælde i alle socialrådgiverens fagområder.

Der er fejl i mange børnesager, hvori at det har store konsekvenser for det anbragte barn/unge. Set i lyset af skandalen på Frederiksberg, der kører lige nu viser det sin berettigelse at have fokus på dette område. Når man kigger på hjemløseområdet, så er der større sandsynlighed for, at et anbragt barn bliver hjemløs som voksen. En del af de indsatte har været anbragt som barn.

Undersøgelser viser, at børn tager skade af at være anbragt netop fordi, at man fjerner barnet fra den enkelte familie med en begrundelse om, at barnet vil tage skade i sin udvikling ved at blive i sin familie. Men der bliver ikke arbejdet med årsagerne til anbringelsen, hvilket betyder, at de tager problemerne med sig ind i voksenlivet, og at man har blot rykket problemet.Vi mener dog, med undtagelse ved akutte overgreb, at vi som samfund er bedst tjente ved, at der sættes ind med hjælp i hjemmet. En del af de indsatte har mistet deres familie, partner, venner i forbindelse med, at de er kommet i fængsel. Det betyder, at de er afhængige af den enkelte socialrådgiver. Når den enkelte socialrådgiver ikke overholder loven, så har de indsatte ingen steder, at de kan klage.

Kriminalforsorgen behandler klager over dem selv. Derudover får de et svært fængselsophold, hvis de klager. Det kan få betydning f.eks. i forhold til, at de skal prøveløslades plus, at de kan få problemer, når de løslades, hvis socialrådgiver ikke har overholdt sin pligt f.eks. ikke har sørget for at økonomien er på plads. Det må være i samfundets interesse, at der bliver taget hånd om de udsatte, så de kan blive et produktiv medlem af samfundet på sigt.


Hilsen Peter som har støttet forslaget
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-01-2020, 14:18   #585
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
14-årig langer ud efter kommune - Jeg blev kaldt en løgner

https://www.a4nu.dk/artikel/14-aarig...KCGZS_1WEibQy4

En 14-årig dreng fra Slagelse støtter nu sine to ældre søstre, som er trådt frem og har fortalt om forældrenes daglige hashrygning og om, at de er blevet slået adskillige gange.

Der er misbrug, fester, alkohol og vold. De har slået mig flere gange. Alt er rigtigt, siger den 14-årige lillebror til Sjællandske.

Sjællandske har fået afvist en aktindsigt i sagen med henvisning til sagens karakter, og at der er tale om personfølsomme oplysninger.

Avisen er dog i besiddelse af en række sagsakter, som viser, at kommunen tilsyneladende har fået talrige underretninger fra skoler og lignende om synlig mistrivsel.

Dokumenterne viser samtidig billedet af et forældrepar, der har fået lang line, og hjemadresser, der er blevet skønnet uegnede for børn.

Indtil de to søstre flyttede hjemmefra for otte-ni år siden nåede familien at flytte ikke under 23 gange, skriver Sjællandske.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-01-2020, 20:50   #586
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialrådgivere med tunge børnesager, I er savnet.....

.. her i "Autorisationsregister", med andre håndværkere, hvor samfundet kræver en personlig autorisation.

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

"I autorisationsregisteret kan du tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.
Læs om de forskellige forretningsområder her.

Vær opmærksom på, at der også findes et register over virksomheder, der er godkendte til at arbejde med gas.

Se registret over godkendte virksomheder på gasområdet her.
"

Samfundet har check på farlige og vigtige områder, for mennesker og samfund.

MEN SAMFUNDET KRÆVER INTET AF SOCIALRÅDGIVERE, SOM SIDDER MED TUNGE BØRNESAGER, TVANGSFJERNELSER.

Det må siges at være et paradoks af de større.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-01-2020, 19:03   #587
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tønderpigen med åbenhjertigt brev til statsministeren

Pigen fra den grufulde Tøndersag giver ikke statsministeren opbakning til 'barnets lov', som hun mener rammer ved siden af

Brev fra Tønderpigen til statministeren
Zandra Berthelsen har bedt Ekstra Bladet om at offentliggøre dette skriv, hun har lavet til Mette Frederiksen - i håbet om, at statsministeren læser med.

Kære Statsminister

Hvis du ser det her, så vil jeg fortælle, at en tvangsfjernelse ikke hjælper noget som helst, hvis ikke du arbejder med årsagen.

Så er det blot symptombehandling. Lidt ligesom rodløse børn og unge, der får piller i lange baner i psykiatrien, fordi de har ondt i sjælen og egentlig bare har brug for at blive mødt som de mennesker, de er - og ikke at blive 'sygeliggjort'.

Bare det at vokse op i 'system-Danmark' har været en traumatisk ting for mig. For Gud, hvor har jeg set mange ting.

Jeg troede, jeg ville få det godt, når jeg blev fjernet hjemmefra. Jeg tog så grueligt fejl.

Jeg fik det først bedre , da jeg blev mødt i øjenhøjde - uden at ser blev kigget på mine eks-diagnoser og min medicin. Da jeg blev set som menneske og ikke som en trist skæbne.

For det er jeg ikke. Jeg er en af dem, som bryder med det hele, og det kan jeg takke en masse privatpersoner for - ikke det faktum at jeg blev tvangsfjernet .

Efter jeg er blevet ældre, har jeg selv opsøgt min familie. Det er svært, fordi ingen af os har fået hjælp til kommunikation.

I siger, at min sag var en tragedie i Tønder. Nej, det var mere en tragedie i vores familie.

Jeg ønsker, du må få mulighed for at se alle lag i de her ting og bliver oplyst - hvis du vil - før du træffer en beslutning om en lov.

Derudover skal du lade være med at fjerne børn fra forældre bare fordi de ikke har penge. For det er ikke penge, der er vigtige for en god barndom. Det er støtte, nærvær og ubetinget kærlighed - og forældre med psykiske ressourcer. De ressourcer havde mine forældre ikke.

Jeg ønsker det bedste for dig og for os alle.

Bedste hilsener

Zandra Berthelsen


http://www.k10.dk/showpost.php?p=369683&postcount=26

Efter et anonymt tip fra en borger blev Zandras forældre anholdt og modtog senere domme, mens Zandra og hendes lillesøster blev tvangsfjernet og sat i familiepleje, hvorefter et årelangt forløb, hvor Zandra gentagne gange måtte skifte plejefamilier og opholdssteder ud, begyndte.

I min sag blev der sendt 32 underretninger, og det reagerede kommunen (Tønder, red.) ikke på. Jeg tror simpelthen ikke, at tingene bliver bedre af at tvangsfjerne flere børn. Med udgangspunkt i min egen sag mener jeg, at man skulle have taget sig af hele familien.

- Det skulle have været undersøgt, hvorvidt mine forældre havde en forældreevne, og hvis ikke de havde, skulle de have hjælp i hjemmet til at passe deres børn. På den måde tror jeg, man kunne forhindre mange overgreb, forklarer hun til Ekstra Bladet.

phhmw

Tønder-pigen med sine 32 indberetninger er een af årsagerne til at på k10 findes kravet om autorisation til Socialrådgiverne, med personligt ansvar over for lovgivningen.

32 indberetninger, uden at een eneste greb ind. Det er bevidst svigt.
- Og så skal man huske: tvangsfjernelse er symptombehandling - ikke årsagsbehandling.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-01-2020 kl. 19:07.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-01-2020, 12:03   #588
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et sympatisk debatindlæg, men.......

Socialrådgiver: Det sidste, udsatte børn har brug for, er systemets skråsikkerhed og frygtløse indgriben

https://politiken.dk/debat/debatindl...n=uYI7KqAAJ9TQ

RIKKE WEZELENBURG
Socialrådgiver, cand.soc. i socialvidenskab og psykologi

Tak til statsministeren for at sætte de udsatte børnefamilier langt op på den politiske dagsorden og for invitationen til tale uden omsvøb og distance. Det er der brug for.​

Der er til gengæld ikke brug for en retorik, som reducerer problemerne på feltet til berøringsangst.

Statsministeren har »truffet et valg og vil altid stå på børnenes side«, og hun håber, at vi andre vil træffe samme valg og følge med hende over på børnenes side. Jamen selvfølgelig. Hvem vil ikke stå på børnenes side?

Men først må jeg spørge: Hvis side står jeg på, hvis jeg ikke følger statsministeren? Er jeg så på hold med de forældre, som misrøgter deres børn, sælger dem til prostitution og udsætter dem for vold? Eller er jeg på hold med de professionelle, som ikke ’træder i karakter’, men giver de samme forældre for mange chancer, tager for mange hensyn og lader børn i stikken?

Er det overhovedet muligt at sige nej tak til at følge med statsministeren over på det, som hun kalder børnenes side? Det håber jeg, for hvis vi blindt følger præmissen om de modstående sider, ledes vi lige ind i de skyttegravskrige, som i forvejen alt for ofte omgiver udsatte børn.

Rundt om de fleste udsatte børn står nemlig mennesker, som vil hjælpe. Det er godt, men det kan også være et problem, da der ofte hersker forskellige ideer om, hvad der er bedst for barnet. Det udvikler sig ofte til de gode viljers kampplads omgivet af skyttegrave, hvor alle ligger med kikkerten over kanten og venter på at slå til, når de andre træder ved siden af eller blotter sig.​

Det kan være svært at bevare overblikket, når man står i et hul. Så vi har ikke brug for skyttegravsretorik, men at flere vil stille sig i ingenmandsland og få andre til at lægge kikkerten fra sig, kravle op af skyttegraven og samarbejde om det, som ligger alle på sinde: at et barn lever i tryghed og kærlig omsorg.

Det betyder ikke, at samarbejdet altid vil være konfliktfrit og harmonisk. Tværtimod vil der ofte være stærke følelser, fordomme og stort engagement på spil hos ikke bare familien, men også hos de professionelle.

I én skyttegrav kan ligge forældre, som kæmper for at undgå noget af det værste, vi kan forestille os: at blive underkendt som forældre og skulle give afkald på en hverdag med vores børn. ​

I en anden skyttegrav kan ligge den advokat, som til møder fører ordet for forældrene og belærer socialrådgiveren om, hvad barnet har brug for, og hvilke tilknytnings- eller udviklingspsykologiske behov der taler imod en anbringelse eller for en hjemgivelse af barnet.

Et eksempel er den erfarne advokat, kendt for en meget personlig og insisterende involvering i sine klienters sager, som længe havde argumenteret brændende for, at en mor kunne beholde sine tidligere anbragte børn hjemme på trods af meget stor og velbegrundet bekymring for deres trivsel. Lige indtil advokaten en dag ringede og sagde, at han ikke længere kunne stå inde for, at børnene blev hjemme hos deres mor. Det syntes han, at kommunen skulle vide, uden for notat, så de kunne gøre ’det rigtige’. Også advokater kan miste overblikket og tabe af syne, hvad deres opgave er.

I en tredje skyttegrav kan ligge en socialrådgiver, som er dybt bekymret for et barn, men står over for en ledelse, som mangler tillid til sine medarbejderes vurderinger. Et eksempel er et møde med en far og hans advokat, hvor socialrådgiveren protesterede højlydt, da hendes leder pludselig ville gå med til at forhandle, at hvis ’kommunen fik lillesøster’, kunne far beholde storebror hjemme.

Efter en kort pause, hvor socialrådgiveren talte med store ord til sin leder, blev det til, at begge børn blev anbragt til undersøgelse på en døgninstitution, som endte med at skrive en lang og hjerteskærende rapport om, hvor meget de to søskende havde måttet stå igennem, og hvor tæt knyttet de var.

I andre skyttegrave befinder sig lærere, pædagoger eller plejefamilier, som fra deres udsigtspunkt har en fast mening om, hvad der vil være bedst for barnet. I ingenmandsland mellem disse skyttegrave fyldt med gode hensigter står barnet helt alene.

I stedet for at lægge op til et ideal om systemets skråsikkerhed og frygtløse indgriben i et felt med mange interessenter og meget på spil vil det være på sin plads først at se på, hvem det er, der skal gribe så skråsikkert ind i familiers liv. Her vil jeg pege på tre områder, som rimelig nemt og uden store omkostninger må kunne afklares: ​

1. Hvor ofte må den enkelte kommune genåbne en henlagt familiesag inden for 6 måneder? Det vil give et fingerpeg om, hvor ofte socialrådgiverne – systemet – i afmagt må lægge en bekymring på hylden, fordi der hverken har vist sig tilstrækkelige stærke tegn på omsorgssvigt til tvangsmæssig indgriben eller er etableret et bæredygtigt samarbejde med familier og netværk. Tallet er vigtigt, for det kan antyde omfanget af sager, der opfylder de endeløse procedurekrav, uden at det har forandret noget som helst for børnene.

2. Hvor mange sager har den enkelte socialrådgiver i den enkelte kommune ansvar for? Her er skåltaletallene ligegyldige. Det er de reelle tal, vi skal bruge, dem, som også indbefatter de sager, som socialrådgiverne har midlertidigt ’på fordeling’ i fraværet af kolleger, som er ophørt, langtidssygemeldt eller på utilstrækkeligt vikardækket barsel. Antallet af sager er yderst vigtigt, fordi det påvirker muligheden for at gøre en relevant forskel, før anbringelse bliver nødvendigt.

3. Hvor mange ’erfaringsår’ råder den enkelte kommune over (fraregnet barselsperioder og længerevarende sygefravær), og hvor gode er de til at fastholde medarbejdere? Fastholdelse af socialrådgivere sikrer kontinuitet i samarbejdet med familierne. Men det er også vigtigt, fordi mange har brug for en erfaren kollega ved sin side, og ikke mindst nogle års erfaring selv, for at kunne mobilisere autoritet til at stå fast og forfølge en opfattelse af, at noget ikke er, som det skal være. Tallet kan også indikere, hvor meget efter- og videreuddannelsesbaseret viden afdelingen råder over.

Inden berøringsangsten lægges væk, og fløjlshandskerne tages af, må vi vide mere om, hvilken næve der gemmer sig i handsken. Hvor god er den til at række ud og skabe tillid i samarbejdet med ikke bare børnene, men også med deres familier og de professionelle, som alle med stor kraft vil hævde, at de står på barnets side?


phhmw

Desværre efter min mening en korrekt og sandfærdig beskrivelse, men.........

I går, i dag og i morgen vil der rundt om udsatte børn, tvangsfjernelser, anmeldelser stadig ikke findes een eneste professionel autoriseret, med personligt ansvar over for lovgivningen.

Ikke een eneste, så ansvaret vil stadig være som et vådt stykke sæbe, uden ejermand.

Se Tøndersagen, 32 anmeldelser, uden at een enste greb ind.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker ikke sine medlemmer autoriserede. Man er bange for konsekvens, som eksempelvis autoriserede sundhedspersoner, bliver mødt med, når disse ikke følger reglerne.

Derfor vil ansvaret stadig være et vådt stykke sæbe, uden ejermand.

Se det er beskæmmende, fordi kassetænkningen kan fortsætte, som altid.

http://www.k10.dk/showthread.php?p=369684#post369684

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-01-2020, 09:04   #589
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialrådgivere overholder ikke loven - og det giver sort samvittighed: »De fleste

Socialrådgivere overholder ikke loven - og det giver sort samvittighed: »De fleste arbejder hjemmefra om aftenen.

phhmw

Hvor længe skal borgerne findes sig i, at socialrådgivere ikke overholder dansk sociallovgivning?

Dansk Socialrådgiverforening fortsætter med at forhandle om "Vejledende sagsantal" et nytteløst projekt, som aldrig kommer til at virke efter hensigten.

Forestil Jer, at en flymekaniker ikke var autoriseret, har for travlt til at udføre sit job og springer over, hvor gærdet er lavest.

Naturligvis er der altid en autoriseret flymekaniker omkring dit fly.

Naturligvis kan en aut flymekaniker ikke presses til ulovligheder, af den budgetansvarlige chef.

Det er hvad der sker for socialrådgiverne, som har for mange sager.

Socialrådgiveren kræves at overholde loven, hvilket er umuligt, under de nuværende forhold. Det ved cheferne og politikeren.

Derfor begår socialrådgiverne ulovligheder, fordi de lader sig presse.

Et bevis på, at de ikke forstår mekanismen at være autoriseret.

Derfor er socialrådgiverne en del af problemet.


https://www.berlingske.dk/danmark/ud...ehandlerne-har

Regeringens planer for udsatte børn tager ikke højde for, at kommunernes sagsbehandlere har for travlt til at overholde gældende lovgivning. Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer fortæller selv, at de ikke overholder lovgivningen.

Astrid Krag (S) er klar over det. Mange af regeringens intentioner med Barnets Lov er allerede nedfældet i gældende lovgivning. Loven bliver bare ikke fulgt. Social- og Indenrigsministeren siger f.eks., at barnets stemme skal høres i sager om anbringelser, men det står allerede i Servicelovens paragraf 48, som sikrer, at der i alle børnesager skal afholdes en børnesamtale. I paragraf 52 sikres det også, at barnets holdning til myndighedstiltag skal medtages i sagsbehandlingen.


Så hvorfor overholder sagsbehandlerne ikke loven?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-01-2020, 08:52   #590
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Orientering Autorisation til psykologer

https://www.dp.dk/dialogen-om-tilsyn...Mo5MFh6pcIqTdU

Før jul besluttede regeringen, at man vil afdække muligheden for evt. at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så psykologer fremover er underlagt samme krav om autorisation som f.eks. læger og sygeplejersker

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen mødtes i sidste uge til et indledende møde for at drøfte psykologers autorisation, og de muligheder der er for at skabe et mere velfungerende og sikkert tilsyn.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, betegner mødet med ministeren som ”en god start på samarbejdet om en meget kompliceret sag”.

https://www.ft.dk/samling/20191/almd...38/2137261.pdf

Spørgsmål nr. 206:
Dato
17-01-2020
”Hvordan vil ministeren sikre, at en patient eller en klient altid ved, at den psykolog, som vedkommende konsulterer, er autoriseret eller ej?”

Det fremgår derimod af psykologloven, at man alene må anvende titlen psykolog, hvis man ved en højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen. Ligeledes fremgår det af loven, at man alene må an- vende titlen autoriseret psykolog, hvis man er meddelt en autorisation af Psykolog- nævnet. Det er strafbart uberettiget at anvende disse titler.
Uddannede psykologer, der ikke er meddelt en autorisation, vil således alene kunne anvende titlen psykolog, mens psykologer, der er meddelt en autorisation, må forven- tes at anvende titlen autoriseret psykolog i deres virke.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 14 06-11-2023 14:00
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:42.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension