K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-01-2023, 15:15   #831
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.307
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
JUSTITIA Analyse: Problemerne med kommunernes sagsbehandlingstid

https://justitia-int.org/problemerne...5mjr6Pcj8rcx3Y

Opsummering af rapporten

Sagsbehandlingstiden hos offentlige myndigheder er vigtig i alle sager, men kan have særlig stor betydning i sager, der drejer sig om borgernes forsørgelsesgrundlag, eller som har betydning for borgernes muligheder for at udfolde deres liv. Det gælder f.eks. sager om kontanthjælp, førtidspension eller bistand fra en handicaphjælper. Lang sagsbehandlingstid kan bl.a. få betydning for borgerens helbred, økonomi og boligsituation. Når der er tale om borgere med sociale problemer kan ventetiden også i sig selv fremkalde psykiske og/eller sociale problemer. Lang sagsbehandlingstid kan desuden give borgerne en oplevelse af at blive ignoreret, ikke at være relevante og vigtige nok, hvilket i sidste ende kan føre til, at borgerne mister tilliden til, at velfærdssamfundet vil gribe dem, når det er nødvendigt.

Derfor er det også problematisk, at borgerne generelt er dårligt stillet, når de oplever lang sagsbehandlingstid. I langt hovedparten af de kommunale sager er der ingen lovbestemte frister for sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstidens rimelighed beror derfor på en konkret vurdering i den enkelte sag. Samtidig kan det være meget vanskeligt for borgerne at fremskynde sagsbehandlingen, når en sag trækker ud, ligesom det er begrænset, hvad borgeren kan få ud af at klage over sagsbehandlingstiden efter sagens afgørelse. Dertil kommer, at det er meget vanskeligt at opnå erstatning eller økonomisk godtgørelse ved domstolene for lang sagsbehandlingstid.

Analysen viser også, at der savnes viden om den faktiske sagsbehandlingstid. Ingen af de 88 kommuner, der deltog i Justitias undersøgelse i september 2020, kunne give oplysninger om deres gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de sagsområder, der hører under retssikkerhedsloven, og alene 24 kommuner fremsendte statistiske opgørelser på nogle begrænsede sagsområder. Hovedbegrundelsen for de manglende oplysninger var, at den faktiske sagsbehandlingstid ikke registreres i kommunernes it-systemer, og at det derfor ville kræve en manuel gennemgang af alle sager at finde frem til de ønskede oplysninger. På trods af, at den offentlige sektor er blevet mere og mere digital, var manglende it-understøttelse altså en årsag, der blev fremhævet af flere af de adspurgte kommuner.

Den manglende viden om de faktiske sagsbehandlingstider i kommunerne er imidlertid – af flere årsager – meget betænkelig set ud fra en retssikkerhedsmæssig vinkel.

Kommunerne har på retssikkerhedslovens område en forpligtelse til at fastsætte og offentliggøre såkaldte sagsbehandlingsfrister, som skal oplyse borgerne om serviceniveauet i kommunen. Fristerne bør være realistiske og svare til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne på området. Men når kommunerne ikke kan give fyldestgørende oplysninger om deres faktiske sagsbehandlingstider, må det anses for tvivlsomt, om kommunerne reelt har tilstrækkelig mulighed for at opfylde deres forpligtelse til at holde øje med, om de fastsatte sagsbehandlingsfrister overholdes, og at revidere fristerne, når det er nødvendigt.

Derfor kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om kommunernes offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.

Samtidig giver de manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider kommunerne dårlige forudsætninger for at følge udviklingen og skride ind overfor lange sagsbehandlingstider med f.eks. omprioritering, tilførsel af ekstra ressourcer eller ændring af de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Det kan betyde, at på nogle sagsområder er borgere, som rammes af uacceptable lange sagsbehandlingstider med velfærdstab til følge.

Manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider forhindrer også sammenligning af service- og retssikkerhedsniveauet på tværs af kommunegrænser, hvilket både har betydning for kommunernes borgere og for Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne.

Med henblik på at sikre en reel og brugbar monitorering af de kommunale sagsbehandlingstider og styrke det generelle tilsyn med kommunerne, anbefaler analysen følgende:

Kommunerne bør forpligtes til at måle og årligt indberette oplysninger om deres faktiske sagsbehandlingstider på de sagsområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, til Ankestyrelsen.

Oplysninger om faktiske sagsbehandlingstider bør inkorporeres i det eksisterende danmarkskort med kommunernes omgørelsesprocenter, der udgives af Social- og Ældreministeriet.

Kommunerne bør forpligtes til at offentliggøre deres faktiske sagsbehandlingstider.

Kommunalbestyrelserne bør forpligtes til at tage stilling til de faktiske sagsbehandlingstider på et møde én gang årligt på samme måde, som der følges op på det eksisterende danmarkskort med omgørelsesprocenter. Denne opfølgning bør desuden være omfattet af de skærpede krav til kommunalbestyrelsernes opfølgning på danmarkskortet, som følger af et nyligt udkast til lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65911

Der bør indføres bedre muligheder for at tilkende borgere økonomisk godtgørelse på grund af urimelig lang sagsbehandlingstid.

Analyse:

PROBLEMERNE MED KOMMUNERNES SAGSBEHANDLIGSTID
Af Birgitte Arent Eiriksson og Ida Nordland

https://justitia-int.org/wp-content/...ndlingstid.pdf

Indhold
Resumé 2
1 Indledning 4
2 Sagsbehandlingstiders betydning 6
2.1 Konsekvenser af lang sagsbehandlingstid 6
2.2 Mulige årsager til lang sagsbehandlingstid 10
3 Regler om sagsbehandlingstider 12
3.1 Langt de fleste sager har ikke en eksakt frist for sagsbehandlingstiden 12
3.2 Pligt til at fastsætte og offentliggøre mål for sagsbehandlingstid 13
3.3 Vurderingen af ”rimelig sagsbehandlingstid” 15
4 Mangel på oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider i kommunerne 17
4.1 Justitias undersøgelse i kommunerne 17
4.2 Andre offentligt tilgængelige data om sagsbehandlingstider 19
4.3 Delkonklusion 19
5 Borgernes reaktionsmuligheder overfor lange sagsbehandlingstider 21
5.1 Fremskyndelse af processen under sagens behandling 21
5.2 Klage over sagsbehandlingstiden efter sagens afgørelse 22
5.3 Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed 23
5.4 Klage til Folketingets Ombudsmand 24
5.5 Kompensation for lang sagsbehandlingstid 24
5.5.1 Erstatningssøgsmål ved domstolene 24
5.5.2 Retspraksis om erstatning 25
5.5.3 Økonomisk godtgørelse 26
6 Vurdering og anbefalinger 28
7 Metode 33
7.1 Juridisk metode 33
7.2 Data 33
7.3 Cases 33
8 Bilag 1 – Justitias forslag om godtgørelsesordning (2019) 34
9 Bilag 2 – Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven 37


Hilsen Peter

Bilag

Retssikkerhed i kommunerne

https://justitia-int.org/analyse-ret...-i-kommunerne/
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-01-2023, 13:21   #832
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.307
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folketinget vedtager love, som udgangspunkt skal overholdes 100%

Når Folketinget vedtager love, er det som udgangspunkt, at alle love skal overholdes 100%….. af alle.Folketinget består ofte af kloge politikere, som ønsker at gøre lovteksterne rimelige, så kommunerne har et vist råderum i deres daglige arbejde.

Folketinget oplyser derfor, at RSL § 3 stk.2 noget med at loven i 80-90% kan overholdes.Dette bliver helt bevidst misfortolket af kommunerne.

Der oplyser, at kommunen tilstræber at overholde Retssikkerhedsloven § 3 stk 2 i 80 - 90% af sagerne.Folketinget kræver, at hvis kommunerne ikke overholder RSL §3 i ca 80 - 90% af sagerne eller derunder, SKAL kommunalbestyrelsen omgående reviderer deres sagsbehandlingsfrister.Fordi både, Folketinget og Ombudsmanden, kræver at kommunalbestyrelsen vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2 skal være realistiske.

Det kaldes ordentlighed og retssikkerhed.Kan du se forskellen med de 80 - 90% som ikke betyder, at loven kun skal overholdes i 80 - 90% af sagerneEKSEMPEL fra en tilfældig kommune:

https://www.kk.dk/om-kommunen/sagsbe...ndlingsfrister

CITAT”"Vi har fastsat sagsbehandlingsfristerne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle 80 til 90 procent af de ansøgningstyper, vi modtager.””CITAT slut hvilket er noget bevidst vrøvl

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-01-2023, 06:40   #833
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.307
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Sagsbehandlingstider generelt

Ombudsmanden skriver gerne meget om sagsbehandlingstider , år efter år

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...stid/#cp-title

Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.

Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-01-2023, 09:15   #834
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.307
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
#enmillionstemmer og k10 har indklaget samtlige 98 kommuner til Tilsynet

https://www.facebook.com/photo/?fbid...98726730393455

ALLE 98 KOMMUNALBESTYRELSER ER I GÅR AFTES INDBERETTET TIL TILSYNET (ANKESTYRELSEN) AF #ENMILLIONSTEMMER

for manglende vedtagelse af sagsbehandlingsfrister på alle ansøgnings§§, der er omfattet den sociale lovgivning, herunder beskæftigelsesområdet. Borger skal kunne finde den forventede sagsbehandlingstid, som lokalpolitisk er besluttet (serviceniveauet) *før *en ansøgning om hjælp indgives.

16 kommunalbestyrelser har forinden - den seneste måned - modtaget et brev fra Ankestyrelsen ang. "Høring om mulig Tilsynssag" hvor de beder om en redegørelse eller "Supplerende høring om mulig Tilsynssag" vedr. XXX kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, og der skal svares inden 2 måneder. Dette ifølge aktindsigt siden 2013 hos Tilsynet frem til 22. december 2022.

Vi skrev første gang til alle kommuner den 5. december 2022, rykkede borgmester den 19. december hvis der ikke var kommet en dato for, hvornår revision og vedtagelse af manglende frister kommer på byrådsmøde. Nogle har svaret alt fra primo 2023 til inden 1. juli 2023. De fleste har ikke svaret endnu, eller blot kvitteret for modtagelsen.

**Tilsynet **har vi anmodet om at gennemgå kommunernes vedtagne frister for at sikre, at det er på plads - og/eller når der har været byrådsmøde, at det tjekkes igen, om der mangler nogen.

INGEN kommunalbestyrelser i landet har p.t. vedtaget sagsbehandlingsfrister for alle ansøgnings§§ på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet, som de er forpligtet til iht. Retssikkerhedsloven (retsinformation.dk) § 3, stk. 2, der blev vedtaget i 1998.

Det er vores mål at alle kommunalbestyrelser i 2023 har vedtaget sagsbehandlingsfrister for alle de omfattede ansøgnings§§.

— følte sig optimistisk sammen med Peter Hansen. k10


phhmw

Tilsynet har tilsendt os en sagsbehandlingsfrist på 8 måneder, oprettet individuelle journal nr på alle 98 kommuner og Tilsynet afventer nu de 98 kommunalbestyrelsers beretning, i stedet for at bruge 37 SEKUNDER på at gå ind på kommunernes hjemmesider og kontrollerer om kommunerne overholder loven.

Vi forventer endnu en udsættelse efter de første 8 måneders sagsbehandlingsfrist fra Ankestyrelsen Tilsynet, som tydeligvis ikke varetager, hverken retssikkerheden eller borgernes interesser. Man ønsker at køre os trætte


Hilsen Peter

Bilag fra Facebook

Peter Hansen
Karina Mai Dideriksen

Kære du
Baggrunden er, at for 3 år siden, sendte vi en klage til Tilsynet over Gribskov kommun helt bevidste ulovlige sagsbehandlingsfrister.

I de 3 år har Tilsynet skrevet adskillige gange til os og oplyst at Tilsynet har travlt og om 3, 6 og 8 måneder etc vil de vende tilbage med et svar.
Efter 3 år skrev Tilsynet at de ikke ville gå ind i sagen

Trods de vil tage Tilsynet 37 SEKUNDER at checke op på om borgerne har ret i sin påstand. 37 SEKUNDER
Disse 37 SEKUNDER ønsker Tilsynet ikke at bruge og afviser efter 3 år

SKRIVER TREÅR

Tilsynet er nu indklaget for Folketingets Ombudsmand

Vi har holdt adskillige møder, med mange borgmestre, Velfærdsdirektører, Forvaltningschefer, skrevet mange klager uden succes.
Alle, næsten alle, er høflige, flinke, smilende, forstående, men………. Ingen handling og fortsætter med bevidste ulovligheder.

Vi har vundet ca 34 sager tidligere ved Tilsynet, men udviklingen har tydeligvis ændret sig.

Det forsøger vi med vores handling at ændre.

I 2009 fik vi ændret Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 hvor ansvaret overgik til “”Kommunalbestyrelsen”” hvilket KL Kommunernes Landsforening i deres Høringssvar afviste med deres sædvanlige måde at varetage kommunernes forvaltninger på, så magten ikke tages fra de ansatte.

Nu kan kun fremtiden vise, hvad Tilsynet og Ombudsmanden mener om RSL § 3 stk2

Med venlig hilsen�� k10.dk #enmillionstemmer

Sidst redigeret af phhmw; 30-01-2023 kl. 09:26.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:48.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension