K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-01-2023, 15:15   #831
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
JUSTITIA Analyse: Problemerne med kommunernes sagsbehandlingstid

https://justitia-int.org/problemerne...5mjr6Pcj8rcx3Y

Opsummering af rapporten

Sagsbehandlingstiden hos offentlige myndigheder er vigtig i alle sager, men kan have særlig stor betydning i sager, der drejer sig om borgernes forsørgelsesgrundlag, eller som har betydning for borgernes muligheder for at udfolde deres liv. Det gælder f.eks. sager om kontanthjælp, førtidspension eller bistand fra en handicaphjælper. Lang sagsbehandlingstid kan bl.a. få betydning for borgerens helbred, økonomi og boligsituation. Når der er tale om borgere med sociale problemer kan ventetiden også i sig selv fremkalde psykiske og/eller sociale problemer. Lang sagsbehandlingstid kan desuden give borgerne en oplevelse af at blive ignoreret, ikke at være relevante og vigtige nok, hvilket i sidste ende kan føre til, at borgerne mister tilliden til, at velfærdssamfundet vil gribe dem, når det er nødvendigt.

Derfor er det også problematisk, at borgerne generelt er dårligt stillet, når de oplever lang sagsbehandlingstid. I langt hovedparten af de kommunale sager er der ingen lovbestemte frister for sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstidens rimelighed beror derfor på en konkret vurdering i den enkelte sag. Samtidig kan det være meget vanskeligt for borgerne at fremskynde sagsbehandlingen, når en sag trækker ud, ligesom det er begrænset, hvad borgeren kan få ud af at klage over sagsbehandlingstiden efter sagens afgørelse. Dertil kommer, at det er meget vanskeligt at opnå erstatning eller økonomisk godtgørelse ved domstolene for lang sagsbehandlingstid.

Analysen viser også, at der savnes viden om den faktiske sagsbehandlingstid. Ingen af de 88 kommuner, der deltog i Justitias undersøgelse i september 2020, kunne give oplysninger om deres gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de sagsområder, der hører under retssikkerhedsloven, og alene 24 kommuner fremsendte statistiske opgørelser på nogle begrænsede sagsområder. Hovedbegrundelsen for de manglende oplysninger var, at den faktiske sagsbehandlingstid ikke registreres i kommunernes it-systemer, og at det derfor ville kræve en manuel gennemgang af alle sager at finde frem til de ønskede oplysninger. På trods af, at den offentlige sektor er blevet mere og mere digital, var manglende it-understøttelse altså en årsag, der blev fremhævet af flere af de adspurgte kommuner.

Den manglende viden om de faktiske sagsbehandlingstider i kommunerne er imidlertid – af flere årsager – meget betænkelig set ud fra en retssikkerhedsmæssig vinkel.

Kommunerne har på retssikkerhedslovens område en forpligtelse til at fastsætte og offentliggøre såkaldte sagsbehandlingsfrister, som skal oplyse borgerne om serviceniveauet i kommunen. Fristerne bør være realistiske og svare til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne på området. Men når kommunerne ikke kan give fyldestgørende oplysninger om deres faktiske sagsbehandlingstider, må det anses for tvivlsomt, om kommunerne reelt har tilstrækkelig mulighed for at opfylde deres forpligtelse til at holde øje med, om de fastsatte sagsbehandlingsfrister overholdes, og at revidere fristerne, når det er nødvendigt.

Derfor kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om kommunernes offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.

Samtidig giver de manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider kommunerne dårlige forudsætninger for at følge udviklingen og skride ind overfor lange sagsbehandlingstider med f.eks. omprioritering, tilførsel af ekstra ressourcer eller ændring af de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Det kan betyde, at på nogle sagsområder er borgere, som rammes af uacceptable lange sagsbehandlingstider med velfærdstab til følge.

Manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider forhindrer også sammenligning af service- og retssikkerhedsniveauet på tværs af kommunegrænser, hvilket både har betydning for kommunernes borgere og for Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne.

Med henblik på at sikre en reel og brugbar monitorering af de kommunale sagsbehandlingstider og styrke det generelle tilsyn med kommunerne, anbefaler analysen følgende:

Kommunerne bør forpligtes til at måle og årligt indberette oplysninger om deres faktiske sagsbehandlingstider på de sagsområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, til Ankestyrelsen.

Oplysninger om faktiske sagsbehandlingstider bør inkorporeres i det eksisterende danmarkskort med kommunernes omgørelsesprocenter, der udgives af Social- og Ældreministeriet.

Kommunerne bør forpligtes til at offentliggøre deres faktiske sagsbehandlingstider.

Kommunalbestyrelserne bør forpligtes til at tage stilling til de faktiske sagsbehandlingstider på et møde én gang årligt på samme måde, som der følges op på det eksisterende danmarkskort med omgørelsesprocenter. Denne opfølgning bør desuden være omfattet af de skærpede krav til kommunalbestyrelsernes opfølgning på danmarkskortet, som følger af et nyligt udkast til lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65911

Der bør indføres bedre muligheder for at tilkende borgere økonomisk godtgørelse på grund af urimelig lang sagsbehandlingstid.

Analyse:

PROBLEMERNE MED KOMMUNERNES SAGSBEHANDLIGSTID
Af Birgitte Arent Eiriksson og Ida Nordland

https://justitia-int.org/wp-content/...ndlingstid.pdf

Indhold
Resumé 2
1 Indledning 4
2 Sagsbehandlingstiders betydning 6
2.1 Konsekvenser af lang sagsbehandlingstid 6
2.2 Mulige årsager til lang sagsbehandlingstid 10
3 Regler om sagsbehandlingstider 12
3.1 Langt de fleste sager har ikke en eksakt frist for sagsbehandlingstiden 12
3.2 Pligt til at fastsætte og offentliggøre mål for sagsbehandlingstid 13
3.3 Vurderingen af ”rimelig sagsbehandlingstid” 15
4 Mangel på oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider i kommunerne 17
4.1 Justitias undersøgelse i kommunerne 17
4.2 Andre offentligt tilgængelige data om sagsbehandlingstider 19
4.3 Delkonklusion 19
5 Borgernes reaktionsmuligheder overfor lange sagsbehandlingstider 21
5.1 Fremskyndelse af processen under sagens behandling 21
5.2 Klage over sagsbehandlingstiden efter sagens afgørelse 22
5.3 Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed 23
5.4 Klage til Folketingets Ombudsmand 24
5.5 Kompensation for lang sagsbehandlingstid 24
5.5.1 Erstatningssøgsmål ved domstolene 24
5.5.2 Retspraksis om erstatning 25
5.5.3 Økonomisk godtgørelse 26
6 Vurdering og anbefalinger 28
7 Metode 33
7.1 Juridisk metode 33
7.2 Data 33
7.3 Cases 33
8 Bilag 1 – Justitias forslag om godtgørelsesordning (2019) 34
9 Bilag 2 – Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven 37


Hilsen Peter

Bilag

Retssikkerhed i kommunerne

https://justitia-int.org/analyse-ret...-i-kommunerne/
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-01-2023, 13:21   #832
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folketinget vedtager love, som udgangspunkt skal overholdes 100%

Når Folketinget vedtager love, er det som udgangspunkt, at alle love skal overholdes 100%….. af alle.Folketinget består ofte af kloge politikere, som ønsker at gøre lovteksterne rimelige, så kommunerne har et vist råderum i deres daglige arbejde.

Folketinget oplyser derfor, at RSL § 3 stk.2 noget med at loven i 80-90% kan overholdes.Dette bliver helt bevidst misfortolket af kommunerne.

Der oplyser, at kommunen tilstræber at overholde Retssikkerhedsloven § 3 stk 2 i 80 - 90% af sagerne.Folketinget kræver, at hvis kommunerne ikke overholder RSL §3 i ca 80 - 90% af sagerne eller derunder, SKAL kommunalbestyrelsen omgående reviderer deres sagsbehandlingsfrister.Fordi både, Folketinget og Ombudsmanden, kræver at kommunalbestyrelsen vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2 skal være realistiske.

Det kaldes ordentlighed og retssikkerhed.Kan du se forskellen med de 80 - 90% som ikke betyder, at loven kun skal overholdes i 80 - 90% af sagerneEKSEMPEL fra en tilfældig kommune:

https://www.kk.dk/om-kommunen/sagsbe...ndlingsfrister

CITAT”"Vi har fastsat sagsbehandlingsfristerne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle 80 til 90 procent af de ansøgningstyper, vi modtager.””CITAT slut hvilket er noget bevidst vrøvl

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-01-2023, 06:40   #833
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Sagsbehandlingstider generelt

Ombudsmanden skriver gerne meget om sagsbehandlingstider , år efter år

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...stid/#cp-title

Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.

Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-01-2023, 09:15   #834
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
#enmillionstemmer og k10 har indklaget samtlige 98 kommuner til Tilsynet

https://www.facebook.com/photo/?fbid...98726730393455

ALLE 98 KOMMUNALBESTYRELSER ER I GÅR AFTES INDBERETTET TIL TILSYNET (ANKESTYRELSEN) AF #ENMILLIONSTEMMER

for manglende vedtagelse af sagsbehandlingsfrister på alle ansøgnings§§, der er omfattet den sociale lovgivning, herunder beskæftigelsesområdet. Borger skal kunne finde den forventede sagsbehandlingstid, som lokalpolitisk er besluttet (serviceniveauet) *før *en ansøgning om hjælp indgives.

16 kommunalbestyrelser har forinden - den seneste måned - modtaget et brev fra Ankestyrelsen ang. "Høring om mulig Tilsynssag" hvor de beder om en redegørelse eller "Supplerende høring om mulig Tilsynssag" vedr. XXX kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, og der skal svares inden 2 måneder. Dette ifølge aktindsigt siden 2013 hos Tilsynet frem til 22. december 2022.

Vi skrev første gang til alle kommuner den 5. december 2022, rykkede borgmester den 19. december hvis der ikke var kommet en dato for, hvornår revision og vedtagelse af manglende frister kommer på byrådsmøde. Nogle har svaret alt fra primo 2023 til inden 1. juli 2023. De fleste har ikke svaret endnu, eller blot kvitteret for modtagelsen.

**Tilsynet **har vi anmodet om at gennemgå kommunernes vedtagne frister for at sikre, at det er på plads - og/eller når der har været byrådsmøde, at det tjekkes igen, om der mangler nogen.

INGEN kommunalbestyrelser i landet har p.t. vedtaget sagsbehandlingsfrister for alle ansøgnings§§ på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet, som de er forpligtet til iht. Retssikkerhedsloven (retsinformation.dk) § 3, stk. 2, der blev vedtaget i 1998.

Det er vores mål at alle kommunalbestyrelser i 2023 har vedtaget sagsbehandlingsfrister for alle de omfattede ansøgnings§§.

— følte sig optimistisk sammen med Peter Hansen. k10


phhmw

Tilsynet har tilsendt os en sagsbehandlingsfrist på 8 måneder, oprettet individuelle journal nr på alle 98 kommuner og Tilsynet afventer nu de 98 kommunalbestyrelsers beretning, i stedet for at bruge 37 SEKUNDER på at gå ind på kommunernes hjemmesider og kontrollerer om kommunerne overholder loven.

Vi forventer endnu en udsættelse efter de første 8 måneders sagsbehandlingsfrist fra Ankestyrelsen Tilsynet, som tydeligvis ikke varetager, hverken retssikkerheden eller borgernes interesser. Man ønsker at køre os trætte


Hilsen Peter

Bilag fra Facebook

Peter Hansen
Karina Mai Dideriksen

Kære du
Baggrunden er, at for 3 år siden, sendte vi en klage til Tilsynet over Gribskov kommun helt bevidste ulovlige sagsbehandlingsfrister.

I de 3 år har Tilsynet skrevet adskillige gange til os og oplyst at Tilsynet har travlt og om 3, 6 og 8 måneder etc vil de vende tilbage med et svar.
Efter 3 år skrev Tilsynet at de ikke ville gå ind i sagen

Trods de vil tage Tilsynet 37 SEKUNDER at checke op på om borgerne har ret i sin påstand. 37 SEKUNDER
Disse 37 SEKUNDER ønsker Tilsynet ikke at bruge og afviser efter 3 år

SKRIVER TREÅR

Tilsynet er nu indklaget for Folketingets Ombudsmand

Vi har holdt adskillige møder, med mange borgmestre, Velfærdsdirektører, Forvaltningschefer, skrevet mange klager uden succes.
Alle, næsten alle, er høflige, flinke, smilende, forstående, men………. Ingen handling og fortsætter med bevidste ulovligheder.

Vi har vundet ca 34 sager tidligere ved Tilsynet, men udviklingen har tydeligvis ændret sig.

Det forsøger vi med vores handling at ændre.

I 2009 fik vi ændret Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 hvor ansvaret overgik til “”Kommunalbestyrelsen”” hvilket KL Kommunernes Landsforening i deres Høringssvar afviste med deres sædvanlige måde at varetage kommunernes forvaltninger på, så magten ikke tages fra de ansatte.

Nu kan kun fremtiden vise, hvad Tilsynet og Ombudsmanden mener om RSL § 3 stk2

Med venlig hilsen�� k10.dk #enmillionstemmer

Sidst redigeret af phhmw; 30-01-2023 kl. 09:26.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-03-2023, 21:31   #835
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens principafgørelse 49-16 "Gældende"

https://ast.dk/afgorelser/principafg...0-cd8105625c5f

Resumé:

Ankestyrelsen kan behandle en konkret klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal på de enkelte sagsområder offentliggøre frister for, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage. Hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes, skal borgeren have besked.

Ankestyrelsen kan behandle en klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men først når der er truffet afgørelse i den konkrete sag. Der kan klages over den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen, selv om der ikke klages over afgørelsen i den konkrete sag. Klagen skal indgives inden for klagefristen for denne afgørelse.

Borgeren kan således begrænse sin klage til alene at vedrøre manglende overholdelse af den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist. Ankestyrelsen kan almindeligvis tage stilling til alle dele af en sag, selv om der ikke er klaget herover. Ankestyrelsen vil dog normalt respektere borgerens klageafgrænsning.

Ankestyrelsen kan alene efterprøve, om der er offentliggjort en frist, og om borgeren har fået rettidig besked, hvis fristen ikke kan overholdes i den konkrete sag.


Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over manglende overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, det såkaldte ”hurtighedsprincip”. Princippet vil indgå i vurderingen af, om sagsbehandlingstiden har været så uforholdsmæssig lang, at der er tale om passivitet, som kan sidestilles med et afslag.

Ankestyrelsen kan heller ikke behandle klager over længden af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

Ankestyrelsen behandler klager over konkrete afgørelser. Det er Statsforvaltningen, der fører det almindelige tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Den konkrete sag

I den konkrete sag ansøgte borgeren om hjælp den 2. juni 2014. Den offentliggjorte sagsbehandlingstid var 6 uger. Kommunen meddelte ved brev af den 10. juli 2014 borgeren, at sagsbehandlingen forventedes afsluttet inden for 3 måneder. Ved brev af den 13. oktober 2014 meddelte kommunen herefter borgeren, at sagen nu forventedes afgjort inden udgangen af februar 2015. Borgeren klagede den 30. oktober 2014 over manglende overholdelse af den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist. Kommunen traf afgørelse den 16. januar 2015. Borgeren klagede ikke over denne afgørelse, men fastholdt ønsket om at klage over sagsbehandlingstiden.

Ankestyrelsen kunne behandle klagen over manglende overholdelse af den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist, men først efter at kommunen havde truffet afgørelse.

Ankestyrelsen konstaterede, at kommunen havde offentliggjort en sagsbehandlingsfrist for denne type sager. Kommunen havde overskredet den udmeldte frist ved behandlingen af sagen, men havde givet borgeren besked herom. I ét tilfælde blev beskeden dog givet 3 dage for sent.


Hilsen Peter

phhmw

Sidst redigeret af phhmw; 28-03-2023 kl. 21:47.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-04-2023, 18:08   #836
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Efter mange års kamp sidder forældre nu med omkring bordet

https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/...mkring-bordet/

Sjællandske Nyheder


HILLERØD | POLITIK
Efter mange års kamp sidder forældre nu med omkring bordet

Tilbage i 2018 henvendte en gruppe forældre sig til kommunen, fordi der manglede tidsfrister på det sociale område. De troede, det ville blive løst på en måned – nu er der gået 4,5 år. Men løsningen nærmer sig.

Efter mange års kamp sidder forældre nu med omkring bordet

Elizabeth Christensen har brugt utrolig meget af sin fritid de sidste 4,5 år på at få styr på tidsfristerne på det sociale område i Hillerød Kommune. Senest har hun hjulpet kommunen og byrådet med at få styr på de sidste frister.

Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen
17. april 2023, 11:31 | Opdateret 17. april 2023, 11:38

Vi anede ikke en brik om, hvordan man fik indflydelse den gang. Jeg troede, at når man sagde til politikere, at der var noget, der manglede, så ville der gå et par måneder. Det har været en overraskelse for mig, hvor tungt det er at skabe forandring, siger Elizabeth Christensen, når hun tænker tilbage på, da hun og en gruppe forældre til børn med handicap for første gang henvendte sig til Hillerød Kommune tilbage i 2018.

På trods af at det står i retssikkerhedsloven, at alle kommunalbestyrelser skal fastsætte tidsfrister for, hvor lang tid det tager at få behandlet sin sag og offentliggøre det på deres hjemmeside, er der endnu ikke en eneste kommune, der lever op til loven. Og i Hillerød var tidsfristerne slet ikke til at finde i begyndelsen.

Fristerne er blevet behandlet i byrådet i mange omgange, og hvor forældregruppen tidligere har råbt højt om problemet uden for rådhusets mure, blev de for nylig inviteret inden for til et møde med forvaltningen og formand for Børne og Familieudvalget Lars Elbrandt (SF), så de én gang for alle kunne få styr på alle fristerne på børnehandicapområdet.

– Jeg blev kontaktet af sekretariatschefen fra byrådet. Udvalget havde bedt dem om at tage kontakt til vores borgergruppe, og det var sådan, det kom i stand. Her til sidst var der tale om få paragraffer, der manglede, eller som skulle have en anden ordlyd. Dem talte vi om og fik lavet et forslag til, siger Elizabeth Christensen, der er talsperson for Forældregruppen for børn med handicap i Hillerød Kommune, som i dag repræsenterer 180 familier.


Alle kommuner er forpligtede til at oplyse, hvor lang tid en borger kan forvente at skulle vente på svar på en ansøgning. Men der er endnu ikke en kommune, der har styr på alle fristerne. Måske kan Hillerød blive den første.

Kan ramme alle
Selvom det måske kan lyde teknisk eller overflødigt, at en kommune skal beslutte paragraf for paragraf, hvor lang tid en borger skal forvente at vente på et svar, så er det en afgørende del af vores retssikkerhed og noget, som kan blive relevant for alle, fortæller Elizabeth Christensen.

– Der er travlt i kommunerne, og hvis der ikke er en frist, kan man risikere, at ens sag bliver lagt nederst i sagsbehandlernes bunker, siger hun og fortsætter:

– Det handler jo ikke kun om familier med børn med handicap. Det er alle. Det er også ældreområdet. Det er folk, der gennemgår et sygdomsforløb. Det handler om vores alles muligheder og vilkår, når vi har brug for hjælp.

I Hillerød Kommune er fristerne på børneområdet altså nu ved at være på plads. Så mangler der nogle stykker på voksenhandicapområdet og en del på beskæftigelsesområdet. Men håbet er lysegrønt hos forældregruppen.

– Nu har vi armene i vejret over, at det lykkes på børneområdet. Det er dejligt, vi er nået hertil. Vi håber, at Hillerød Kommune bliver den første kommune, hvor tingene er i orden. Det ville være fantastisk at kunne sige det og bare sige til resten af landets kommuner, at de bare kan tage udgangspunkt i vores, siger hun.

Var ikke godt nok
Sagen er noget, der har ligget Lars Elbrandts hjerte nært, siden han trådte ind i byrådet – og faktisk også før. Det var ham, der besluttede, at forældregruppen skulle ind over de sidste finpudsninger, og han, Elizabeth Christensen og en jurist fra forvaltningen mødtes kort før påske. Selvom det i følge ham har taget alt for lang tid, så er han glad for, at de snart kan sætte et punktum.

Jeg synes ikke, vi gjorde det godt nok i kommunerne. Vi er nødt til at sætte de frister, der er behov for. Det var rigtig rart at opleve, at dialog og det at mødes ansigt til ansigt var med til, at vi hurtigt kunne nå til enighed og få udredt de misforståelser eller forskellige fortolkninger, der måske har været. Vi vil løbende revurdere fristerne, men nu tror jeg på, at vi kommer i mål, siger han og fortsætter:

– Jeg er enormt glad for, at forældregruppen er blevet ved. De har lavet et kæmpe stykke arbejde, og jeg har den dybeste respekt for dem. Der er en styrke i, at der kan ske forandring, når medborgere gør os opmærksomme på et problem – malurten er så, at det har taget næsten fem år. Det bør ikke tage så lang tid.


Fristerne var på dagsordenen i Omsorgs og Livskraftsudvalget og Børne og Familieudvalget i denne uge. Begge udvalg har valgt at godkende det forslag, som forældregruppen har været med til at udarbejde. Og det er nu blevet sendt i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd, inden det endeligt skal for byrådet.


Hilsen Peter, som sammen med Elizabeth Christensen har anmeldt samtlige 98 kommuner til Tilsynet, fordi ingen kommuner i 2023 overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 Når resultaterne indløber vil de blive offentliggjort her i tråden
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-04-2023, 14:43   #837
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden undersøger sagsbehandlingstid på 9 år hos Skattestyrelsen

Ej underlagt RSL § 3 stk.2 men alligevel.

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh..._aar/#cp-title

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-04-2023, 12:48   #838
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Klage til folketingets ombudsmand

Folketingets Ombudsmand

DU KAN OFTEST KLAGE TIL FOLKETINGETS OMBUDSMAND HVIS DU VIL KLAGE OVER NOGET I DET DANSKE SAMFUND

HTTPS://WWW.BORGER.DK/SAMFUND-OG-RET...ETS-OMBUDSMAND

Det er ikke alt, man kan klage over til ombudsmanden. Din klage skal omhandle en forvaltningsmyndighed, fx kommunen eller staten. Du kan klage hvis du mener, at en af disse myndigheder har tilsidesat lovgivningen eller har begået andre forsømmelser i behandlingen af en sag.

Du kan fx klage over:

et afslag på en ansøgning
sagsbehandlingen
sagsbehandlingstiden
de ansattes opførsel

Folketingets Ombudsmand er en uvildig, dvs. uafhængig, instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget efter hvert folketingsvalg. Ombudsmanden skal kontrollere, at de forskellige myndigheders sagsbehandlinger og afgørelser er lovlige. Ombudsmanden kan selv tage sager op, eller undersøge sager, som borgene har klaget over.

KLAGE til Ombudsmanden.

K10 og #enmillionstemmer har klaget til Ombudsmanden, over Ankestyrelsen Tilsynet adfærd.

BAGGRUND

Vi har indklaget samtlige kommunalbestyrelser for Tilsynet fordi alle 98 kommunalbestyrelser ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 sagsbehandlingstider.

For år tilbage især Gribskov kommune.

Ankestyrelsen Tilsynet udskød afgørelsen adskillige gange og hvor Tilsynet efter 3,2 år afviste vores klage.

Trods det ville tage Tilsynet 37 SEKUNDER, at gå ind på Gribskov kommunes hjemmeside og få be - eller afkræftet om vores klage var berettiget eller ej.

De 37 SEKUNDER ønskede Tilsynet ikke at bruge for at få bekræftet, at kommunalbestyrelsen, hverken overholdt RSL § 3 stk.2 eller Ankestyrelsens tidligere krav. Fra 2019

Ombudsmanden har nu krævet en ny afgørelse til os, og helt ekstraordinært givet os 8 ugers ekstra klagefrist, uanset, hvornår vi modtager en ny afgørelse fra Tilsynet.

Vi vil naturligvis klage videre til Ombudsmanden, hvis ikke Gribskov kommunalbestyrelse fortsat ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, som Folketinget vedtog i 1998, skærpede i 2009 samt 3 x i 2018

Vi oplyser når der er nye oplysninger til sagen.

Ankestyrelsen har svaret tilbage, med 8 måneders frist på vores fælles klage over samtlige 98 kommunalbestyrelser, som ikke endnu i 2023 overholder RSL § 3 stk.2

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-04-2023, 18:30   #839
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
k10 & #enmllionstemmer udkast, frister til afgørelsen bør falde

Det er din personlige kommunalbestyrelse, som vedtager disse vigtige frister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, aldrig din sagsbehandler.

Hvis din sag undtagelsesvis ikke afsluttes inden fristens udløb skal du skriftligt modtage en ny frist, hvor afgørelsen skal falde.

Det er kommunen/sagsbehandleren der skal indhente alle relevante oplysninger til sagtens afgørelse.

At skal foregå inden for den politisk vedtagne frist.


BEMÆRK. At der også skal findes frister inden for beskæftigelsesområder, men vi har pt kun 24 timer i døgnet.

Serviceloven

Serviceloven (retsinformation.dk) LBK nr 170 af 24/01/2022 pr. 23. april 2023 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/170

§ 11
Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling

§ 13
VISO – anmodning om udredning

§ 32
Særlige dagtilbudspladser

§ 32 a Hjemmetræning
stk. 1

Hjemmetræning i hjemmet
stk. 6
Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere

§ 41
Merudgifter

§ 42
Tabt arbejdsfortjeneste

Afløsning, aflastning og praktisk hjælp:

§ 83, jf. § 44
Praktisk hjælp

§ 84, stk. 1, jf. § 44
Aflastning

§ 86, stk. 2, jf. § 44
Vedligeholdelsestræning

§ 45
Ledsager børn og unge 12-17 år

§ 52, stk. 3, nr.

Nr. 1)
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

Nr. 2)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Nr. 3)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

Nr. 4)
Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlem-mer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et op-
holdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107.

Nr. 5)
Aflastningsordning, jf. § 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret pleje
familie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7.

Nr. 6)
Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

Nr. 7)
Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.

Nr. 8)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse
udbetaling af godtgørelse til den unge.

Nr. 9)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

§ 52, stk. 4
Vordende forældre

§ 52 a
Økonomisk støtte

§ 54, stk. 2
Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet

§ 76
Tilbud til unge fra 18-22 år - Efterværn

§ 76, stk. 2
Hjemmeboende: Støttekontaktperson fortsætter efter § 52, stk. 3, nr. 6

§ 76, stk. 4
Anbragt op til det 18. år

§ 79
Aktivitets- og dagtilbud

§ 80
Husvild akut opstået - ikke hjemløs/boligløs

§ 83, stk. 1,
Nr. 1
Personlig pleje og ernæring

Nr. 2
Praktiske opgaver (rengøring, indkøb, tøjvask)

Nr. 3
Madudbringning

§ 83 a
Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb

§ 84, stk. 1
Aflastning uden for hjemmet

§ 84, stk. 2
Afløsning i hjemmet, midlertidigt ophold

§ 85
Socialpædagogisk støtte

§ 86, stk. 1
Genoptræning

§ 86, stk. 2
Vedligeholdelsestræning

§ 95
Kontant tilskud

§ 96
Borgerstyret Personlig Assistance

§ 97
Ledsageordning, borgere over 18 år

§ 98
Kontaktperson til døvblinde

§ 100
Merudgifter

§ 101 a
Anonym stofmisbrugsbehandling

§ 102
Tilbud af behandlingsmæssig karakter

§ 103
Beskyttet beskæftigelse

§ 104
Aktivitets- og samværstilbud

§ 107
Midlertidigt botilbud

§ 108
Længerevarende botilbud

§ 109
Krisecentre

§ 110
Forsorgshjem

§ 112

Hjælpemidler

IKT hjælpemidler (kommunikationshjælpemidler)

Kropsbårne

Genbevilling kropsbårne

Genbrugshjælpemidler

Tro- og loveerklæring genbevilling

Reparation

§ 113
Forbrugsgoder
- Udskiftning (Tro- og loveerklæring)
- Reparation

§ 114
Støtte til køb af bil, der skal tages stilling til og være frister for 3 dele:
- Særlig indretning (kan være uafhængig af om borger er berettiget til/fået bevilget støtte til køb af bil, men til en særlig indretning i den bil, han/hun har i forvejen)
- Reparation af særlig indretning i bil jf. ministeriets brev til alle kommuner i 2005 200684_1 (ft.dk) https://www.ft.dk/samling/20042/spoe...0684/index.htm

Ved fastsættelse af frist: Husk at borger ikke kan bruge sin (handicap)bil mens borger venter på kommunens bevilling af reparationen og bagefter tiden på værksted
- Tro- og loveerklæring ved genbevilling af bil, iht. SEL nr. 1252 af 20/11/2017 i kraft 01012018 § 11, stk. 3

§ 116
Boligindretning
- Mindre
- Større
- Komplekse

§ 117
Individuel befordring

§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

§ 119
Plejevederlag til nærtstående døende i hjemmet

§ 122
Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler

§ 159
Egenbetaling døgnophold for børn


Dagtilbudsloven (retsinformation.dk)

§ 16 a, stk. 3
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid
§ 27 b
Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov

§§ 43 og 43 a
Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske
hensyn

§§ 63 og 63 a
SFO søskendetilskud og fripladstilskud

§ 76
Friplads og søskendetilskud

§ 80
Privat pasning

§ 85
Søskendetilskud efter ansøgning

§ 85 a
Kombinationstilbud

§ 86
Pasning af egne børn


Socialfrikortsloven (retsinformation.dk)
Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort) (retsinformation.dk)

§ 2
Udstedelse af et socialt frikortBekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (retsinformation.dk)

§ 3 *
Fortrinsadgang

§§ 4 og 4 a
Personlig assistance

§ 14
Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse

§ 15
Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap

§ 15 e, stk. 2
Opkvalificering ifm. ansættelse

* Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (retsinformation.dk) se punkt 3.2


Hilsen Peter & Elisabeth Christensen Hillerød Forældregruppe handicappede børn #enmillionstemmer

Bilag

Hyrdebrev fra ministeriet:

Ministeriet 2005
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]
KPU/ J.nr. 222-1559


Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministerens svar til Folketinget vedlægges
.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

Sidst redigeret af phhmw; 23-04-2023 kl. 19:05.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-04-2023, 08:36   #840
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tematiseret løftet pegefinger fra Ankestyrelsen

Samtlige 98 kommunalbestyrelser er meldt til Tilsynet, fordi ingen af dem overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Trods Folketinget vedtog RSL § 3 stk.2 i 1998.

Skærpede loven i 2009 så det alene var kommunalbestyrelserne, som havde ansvaret for overholdelse af loven.

Loven ble skærpet påny 3 x i 2018

Men NU træder Ankestyrelsen i karakter ved at tilsende alle kommuner en tematiseret skrivelse i 2023

Ankestyrelsen forsøger, uden succes, at træde i karakter, uden brug af deres sanktioneret, som Ankestyrelsen ikke har brugt siden 2013.

Nu modtager alle 98 kommuner en tematiseret skrivelse…….. og så kan kommunerne fortsætte deres bevidste ulovligheder, helt uden konsekvens

ANKESTYRELSEN

https://ast.dk/tilsynet/sadan-behand...ilsyn.pdf/view

Download “”Planen for det fokuserede tilsyn 2023”“"Kommunernes udmelding om sagsbehandlingsfrister RSL § 3 stk.2

Kommunernes fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter Retssikerhedslovens § 3 stk.2

Vi vil i 2023 fortsætte en tematiseret indsats med fokus på, om kommunerne fastsætter sagsbehandlingsfrister i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens §3 stk.2.

Indsatsen vil omfatte alle landets kommuner
”"

Her 25 år efter Folketinget vedtog loven, ser vi at kampen vil fortsætte mange år endnu.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:12.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension