K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Hjælpemidler til handicappede

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Hjælpemidler til handicappede Kender du til det at søge hjælpemiddler ?

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-02-2017, 19:12   #391
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref # 389 Alle sager om hashkørsel sat i bero: Nye regler giver håb for dømte

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-0...aab-for-doemte

Anklagemyndigheden har stillet sager om hashkørsel i bero efter lovændring på området. Flere dømte bilister håber nu på at få deres sager genoptaget.

Flere bilister, der er dømt for hashkørsel, håber nu at få deres sag genoptaget.

Det sker, fordi anklagemyndigheden har valgt at stille alle sager om hashkørsel i bero. Folketinget har nemlig besluttet at ændre loven for hashkørsel, så det fremover bliver ligestillet med alkoholkørsel.

Det betyder, at jo mere af det aktive stof THC - det aktive stof i hash - en bilist har i blodet efter hashkørsel, jo større bliver straffen.

FAKTA: Nye regler på vej

Den kommende aftale for hashkørsel ventes at indeholde fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet vil være afgørende for størrelsen på straffen.

Bliver bilisten eksempelvis taget med under en milligram THC per liter blod, svarende til en promille på 0,2, vil der ikke falde straf.

Det var Rigsadvokaten som traf sin beslutning om at sætte alle verserende sager i bero 31. august.

Derefter fik politikredsene og de to statsadvokater besked.
Antallet af sager om stofkørsel er steget dramatisk. Sidste år rejste politiet 5259 sigtelser. Året før var der knap 4000 sigtelser.

PH
Forvirringen er tilsyneladende total og vi må holde øje med hvad lovgivningen kommer til at sige.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-02-2017, 23:01   #392
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Søvnapnø. vs kørekort kontrol vs Afhængighedsskabende lægemidler

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/~...3EE51F748.ashx

Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. januar 2017

samt

2. Afhængighedsskabende lægemidler
Den aktuelle ændring vedrører udelukkende spørgsmålet om tidsbegræns- ning ved udstedelse og fornyelse af kørekort og samtidig brug af benzodia- zepiner, benzodiazepin-lignende midler og opiater.

Der skal således fremover foretages en konkret vurdering af, om der skal anbefales en tidsbegrænsning ved udstedelse eller fornyelse af kørekortet. I den konkrete vurdering bør indgå, at ansøgere, som er i fast be- handling med stærk smertestillende medicin eller benzodiazepiner, er i jævnlig lægelig kontrol i forbindelse med fornyelse af recepter. Såfremt det vurderes, at hensynet til færdselssikkerheden i tilstrækkelig grad kan varetages gennem denne lægelige kontrol, herunder ved den behandlende læges eventuelle udstedelse af kørselsforbud, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at der sker tidsubegrænset udstedelse eller fornyelse af kørekortet.

Hilsen Peter

Bilag

Søvnapnø forening & viden
http://www.snorker.dk/nyheder_laes.asp?page=206

Venligst ingen debat, kun indsamling af viden!

Sidst redigeret af phhmw; 20-02-2017 kl. 23:21.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-03-2017, 22:45   #393
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Principafgørelser udtrætning & § 100 vs BPA

Ankestyrelsens principafgørelse 46-16 om bilstøtte - erhvervsmæssigt grundlag - nedsat funktionsevne - særlige hensyn - udtrætning

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183815

Udtrætning ved anvendelse af offentlig transport kan medføre ret til støtte til køb af bil på erhvervsmæssigt grundlag.


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=184026

Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-03-2017, 09:02   #394
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Høring over bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60427

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven er,

at reglerne om egnethedsvurderingen er præciseret, så fremgår tydeligt, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, hvor borgerens samlede behov indgår,

at betingelsen om, at bilen ikke må være forsynet med den særlige indretning fra fabrikken, for at der kan opnås tilskud til den særlige indretning, er fjernet,

at målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse er præciseret, så den er identisk med målgruppen for støtte til køb af bil på uddannelsesmæssigt grundlag,

at genanskaffelsesperioden er forhøjet fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte, og at adgangen til førtidig udskiftning samtidig er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen. Borgerne vil kunne henvende sig til kommunen efter syv år og gøre opmærksom på, at pågældende ønsker at udskifte sin bil ved genanskaffelsesperiodens udløb med henblik på at sagsbehandlingen kan igangsættes,

at reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er ændret, så der ydes tilskud til faktiske udgift til automatgear, dog maksimalt op til 24.899 kr. (2016-pl). Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til otte år, og

at for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som har opnået et provenu ved salget af den gamle bil inden for det seneste år eller en udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, kun videns indsamling!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-03-2017, 22:12   #395
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rasende bilist brugte falsk handikapskilt i forruden - og blev idømt betinget fængsel

30 dage betinget i spjældet, hvis du misbruger et invalideskilt!

http://politiken.dk/indland/kobenhav...tinget-fængsel

Det er fuldbyrdet bedrageri«, lød dommerens formanende ord, da dommen blev afsagt.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, kun indsamling af viden.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-04-2017, 17:46   #396
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH Støtte til køb af bil efter servicelovens § 114

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...elovens-ss-114

April 2017

Kort lovgivningsmæssig introduktion om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114:

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-04-2017, 18:01   #397
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Principafgørelser - biltilbehør og biltilpasninger

http://www.hmi-basen.dk/newslist.asp...1212&stype=iso

Principafgørelser relateret til produktgruppen Biltilbehør og biltilpasninger eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-04-2017, 17:06   #398
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Anke vs opsættende virkning.

Genbevilling af afgiftsfrie biler, busser bliver ofte afslået med store konsekvenser, fordi ved et afslag har man ingen invalidebil mere.

Derfor skal man betale forholdsmæssig afgift tilbage til SKAT, som sagsbehandleren bestemmer, hvornår SKAT skal have afslaget at vide.

Derfor bliver den opsættende virkning på en anke til afslag på invalidebil spændende, om det bliver vedtaget.

http://politiken.dk/indland/art56200...der-klagesager

Politisk flertal vil sikre, at kommuner ikke skærer eller fjerner støtte til handikappede, før klagesager er helt afgjort.

Det er uvist, hvor mange klagesager der bliver omfattet af en ny lov. Under udvalgsbehandlingen er det nemlig blevet præciseret, at det kun er borgere, hvor fratagelsen eller nedsættelsen af hjælp får »vidtrækkende konsekvenser, som ikke eller kun vanskeligt lader sig genoprette«.

Og forslaget slår ikke fast, hvordan eller hvem der skal vurdere det. Karina Adsbøl forklarer, at tilføjelsen var nødvendig, for at forslaget kunne samle 90 mandater.

»Min intention var, at alle, som fik frataget hjælp, uden at deres funktionsevne var forbedret, skulle have opsættende virkning. Og det er klart, at jeg nu nøje vil følge, hvilken virkning loven får«, siger Karina Adsbøl, som også har et beslutningsforslag under behandling om kompensation til handikappede, når kommuner fejlagtigt fjerner støtten.

PHHMW

Vi må se hvad fremtiden bringer.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-05-2017, 19:05   #399
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Humor i kørekorts fornyelse...

https://www.b.dk/kommentarer/saa-sko...to-aar-starter

En tiltrængt modernisering af dette cirkus kan frigøre mange ressourcer inden for sundhedsvæsnet og politiet samtidig med, at ældre borgere kan blive forskånet for de barnagtige test.

Lad det hermed være en kraftig opfordring til ministeren for offentlig innovation (forbedring).


Hilsen Peter, som skal forny sit kørekort hver 12de måned men venter i ca 16 måneder før modtagelsen af det nye.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-05-2017, 13:01   #400
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan jeg søge om fritagelse for vægtafgift?

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...or-vaegtafgift

Kan jeg søge om fritagelse for vægtafgift?
Jeg ønsker oplysninger om, hvorvidt man kan søge om fritagelse for vægtafgift og i så fald, hvordan og evt. under hvilken § ?

Svar
Ja, det er muligt at søge om fritagelse for vægtafgift/grøn ejerafgift (hvis din bil er indregistreret efter 1. juli 1997). Ifølge §10 i bilbekendtgørelsen er det er muligt at søge om afgiftsfritagelse, når man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Ansøgning af trivselsbil søsser98 Hjælpemidler til handicappede 15 18-08-2013 19:43
Trivselsbil forløb frup Alt det andet 27 02-07-2013 16:07
handicap/trivselsbil Chin Alt det andet 1 04-04-2010 14:40
Trivselsbil nielsen Hjælpemidler til handicappede 1 16-01-2009 01:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:50.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension