K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 12-12-2021, 22:55   #31
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Er der en tilsynssag på vej i Nordfyns Kommune?

https://fyens.dk/artikel/er-der-en-t...PO5-7aN_8TcVtE

Lena Michelsen Elledalen Frontkæmper

Er der en tilsynssag på vej i Nordfyns Kommune?

Lena Michelsen Elledalen 17, 5462 Morud

I valgkampen var overraskelsen øjensynligt stor blandt mange kandidater til kommunalvalget, da ”Støttegruppe Nordfyn” og ”Et bedre Nordfyn for folk med handicap” på dialogmøde redegjorde for både borgeroplevelser og faktiske fejlprocenter i Ankestyrelsen.
Fejlprocenten i Ankestyrelsen var desuden også et af tre fokusområder i valgmødet på Geværfabrikken.


Lad os håbe, at dette betyder en ny start for Nordfyns Kommune, hvor ORDENTLIGHED og SAGLIGHED kommer i højsædet i sagsbehandlingen, og hvor der fremover i langt højere grad træffes den korrekte og lovlige afgørelse, første gang.
LENA MICHELSEN


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-02-2022, 15:52   #32
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvem er Ankestyrelsen?

https://www.aquut.com/2020/08/01/ank...#comment-17830

Af Mikael Hertig, hvid kommentator, cand, scient, pol.

En "Styrelse" er en administrativ instans under et ministerium - hvad er Ankestyrelsen?

Hvorfor hedder det "Ankestyrelsen"? I mine lærebøger om offentlig forvaltning skelner man mellem "Råd", det vil sige et rådgivende politisk organ og et "Nævn", det vil sige et uafhængigt, domstolslignende legalitetskontrollerende organ. Tænk fx. på forbrugerklagenævnet.

Ordet "Styrelse" betegner normalt et udførende organ under et ministeriums ressort.

Der findes ikke nogen lov, der hedder "Ankestyrelsesloven". Lovhjemlerne om Ankestyrelsens virke og arbejde findes i forskellige love, alt efter, hvilket område der er tale om. Ankestyrelsen er på den måde et mangehovedet uhyre.

Hvert område sorterer direkte under et ministerium eller en styrelse under et ministerium.

Man kunne også spørge: Hvor kommer pengene til Ankestyrelsen fra?

Jo, de kommer fra de forskellige ministerområder på finansloven. Når der skal følges op på sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, behandler Rigsrevisionen AST som en styrelse under Social- og Indenrigsministeren (pt. Astrid Krag).

I sin yderste konsekvens rejser det naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt Ankestyrelsen udfører sit arbejde under Astrid Krags instruktionsbeføjelse, eller om der er tale om et uafhængigt organ, der udøver legalitetskontrol. (Træffer afgørelser i klagesager om den lovligheden af fx. kommunale afgørelser) .

Dybt inde i centraladministrationen finder vi et "Dialogforum".

Den er ikke noget institutionaliseret forsamling , men kan tænkes at være et af de mest magtfulde organer overhovedet i offentlig forvaltning.

Og hvad er der så at sige til det? Er det ikke helt i orden, at forskellige interessenter taler sammen om fx. principafgørelser:

Hvis nu såkaldte "principafgørelser" kommer på tværs af kommunernes ønsker, er det så ikke rart at få dem stoppet?

KL og Social- og Indenrigsministeriet er blevet enige om, at før Ankestyrelsen udsender principafgørelser, så skal kommunerne kunne udtale sig om ønskeligheden af dem.

Det ligger i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen.


Ankesystemet Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis.

Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen.

Parterne er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling.

Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne. (Fra Regeringens Aftalen om Kommunernes Økonomi 2021, side 13f)


Kunne du forestille dig, at en uafhængig domstol, der før den fremsagde en dom der kendte en kommunes afgørelse ulovlig, lige skulle konsultere kommunen først for at spørge, om den kunne lide den?

Dommeren spørger den mulige taber i sagen, om vedkommende kan lide, hvis afgørelsen ser sådan og hvordan ud, og hvordan den nu passer bedst.?

Det er lige præcis, hvad man gør i dette dialogforum.


Det kan handle om tvangsfjernelser af børn. Det kan handle om sanktioner overfor en borger.


phmw

KL Kommunernes Landsforening er en privat interesseforening, som borgerne er tvunget ind i med livslang kontingent
https://www.k10.dk/showthread.php?t=17409

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-02-2022, 21:37   #33
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
BPA-ordningen 2013 og 2022

BPA-ordningen 2013

Ankestyrelsen: Kommunen må ikke udmåle BPA efter hjemmehjælpsstandarder
Jørgen Lenger
27. mar 2013

Så kom den. Afgørelsen fra Ankestyrelsen om en konkret sag fra Horsens Kommune, hvor en ung kvinde med muskelsvind fik frataget store dele af sin hjælpeordning (BPA) og pludselig måtte klare sig med 80 timer om ugen i stedet for de hidtidige 168 timer.

Horsens Kommune var nået frem til sin afgørelse ved at anvende sine kvalitetsstandarder for udmåling af hjemmehjælp. Den unge kvinde klagede til Det Sociale Nævn og fik medhold. Horsens Kommune klagede til Ankestyrelsen over Det Sociale Nævn – og fik ikke medhold.

Ankestyrelsens afgørelse har været ventet med spænding, fordi også andre kommuner gør, som Horsens Kommune gjorde, og fordi Århus Kommune har stillet sine planer om en tilsvarende forringelse i bero, indtil Ankestyrelsens afgørelse foreligger.

Det gør den så nu, så vi må antage, at der effektivt er sat en stopper for væsentlige dele af også Århus Kommunes forringelser af hjælpeordningen.

Afgørelsen.

Og Ankestyrelsens afgørelse er stjerneklar:

”Udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 skal ske efter en konkret, individuel vurdering af (pågældendes) behov for hjælp og under hensyntagen til, at formålet med ordningen er at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning med borgerens selvbestemmelse i centrum.”

Ankestyrelsen forklarer selv sin afgørelse:

“Det betyder, at kommunen ikke er berettiget til at udmåle hjælpen til borgerstyret personlig assistance efter § 96 ved at tage udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje i servicelovens § 83.”

Hvilket da er klar tale, der burde kunne begribes i enhver kommune. Og i øvrigt helt i overensstemmelse med, hvad Muskelsvindfonden har påpeget adskillige gange over for blandt andet Horsens Kommune. Og i øvrigt også over for Århus Kommune.

Begrundelsen.

Ankestyrelsen skriver en meget lang begrundelse for afgørelsen:

”Vi finder, at kommunens udmåling af timer, hvor man tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling til hjemmepleje, ikke er i overensstemmelse med formålet med ordningen om borgerstyret personlig assistance.

Vi har lagt vægt på, at formålet med borgerstyret personlig assistance er at tilgodese den handicappede borgers ønske om at skabe sig en selvstændig tilværelse i egen bolig, og herunder at sikre borgeren mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere. Udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance skal tage udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.

Formålet med borgerstyret personlig assistance er på den måde at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt med hensyntagen til at borgerens behov kan variere og ikke altid er forudsigeligt. Behovet for hjælp vil derfor ofte kunne forekomme på alle tidspunkter af døgnet og omfatte både større og mindre opgaver, hvor det ikke nødvendigvis på forhånd er forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver.

Vi har lagt vægt på, at udmålingen af hjælp efter § 96 om borgerstyret personlig assistance dermed har et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter § 83. Kommunens kvalitetsstandarder for § 83, hvor der sker en meget specifik udmåling af hjælp i hjemmet til praktisk eller personlig hjælp, kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for udmålingen af hjælp efter § 96. Dette er også udtrykt i forarbejderne til loven og i vejledningen hertil.

Ved borgerstyret personlig assistance vil der ofte være tale om et omfattende og sammensat behov for hjælp, da borgeren har behov for hjælp over hele døgnet, eller i en stor del af døgnets aktive timer.

Udmålingen må derfor ikke være så snæver, at timerne kun kan udmåles til hjælp på helt bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske den fleksibilitet og selvbestemmelse, der er forudsat i ordningen.

Den udmålte hjælp efter § 96 forudsættes at dække borgerens samlede hjælpebehov. Med mindre borgeren selv ønsker det, kan BPA-ordningen ikke kombineres med andre hjælpeforanstaltninger.

”Afgørelsen har stor betydning for mange mennesker med et handicap, siger Thomas Krog”.

Muskelsvindfondens handicappolitiske medarbejder, Thomas Krog, der har arbejdet intenst med denne og tilsvarende sager, fremhæver især Ankestyrelsens understregning af, at formålet med BPA er “at tilgodese den handicappede borgers ønske om at skabe sig en selvstændig tilværelse i egen bolig”, og at ”udmålingen af hjælp til BPA skal tage udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og udenfor hjemmet.”

Thomas Krog fremhæver også Ankestyrelsens beskrivelse af formålet med BPA: “Formålet med BPA er på den måde at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt med hensyntagen til, at borgerens behov kan variere og ikke altid er forudsigeligt. Behovet for hjælp vil derfor ofte kunne forekomme på alle tidspunkter af døgnet og omfatte både større og mindre opgaver, hvor det ikke nødvendigvis på forhånd er forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver.”

Thomas Krog glæder sig ikke mindst over, at det nu er fastslået, at det er tilladt at være mor med fuldtidsarbejde, selv om man har et omfattende fysisk handicap.

Thomas Krog tilføjer, at han ”jubler, fordi afgørelsen betyder, at mennesker med handicap i lighed med os andre har mulighed for at leve det aktive varierede liv, vi hver især ønsker”.

– Det ville være en katastrofe, hvis kommunerne fik held til at placere mennesker med handicap i billige løsninger uden mulighed for at bevæge sig uden for en dør. Og så er det godt, at man kan gifte sig uden at ægtefællen får inddraget alle muligheder for selv at have et arbejde og fritidsaktiviteter, siger Thomas Krog.

– Alt sammen burde være en selvfølge. Det ved vi nu, at det langt fra er, hvis nogle emsige kommuner kunne bestemme. Det kan de heldigvis ikke. Tak til den familie som i urimelig lang tid har gået i uvished om, hvilke muligheder de ville have for at leve et aktivt liv. Deres indsats har stor og positiv betydning for de mange andre mennesker med omfattende fysiske handicaps, som har frygtet, at de også ville få beskåret deres muligheder for en aktiv hverdag i et værdigt liv, slutter Thomas Krog.

Ankestyrelsens afgørelse i denne sag er efterfølgende (den 3. april 2013) udsendt som en yderst detaljeret principafgørelse, der i fuld ordlyd kan læses her.

https://muskelsvindfonden.dk/wp-cont...assistance.pdf

KEN nr 9709 af 02/04/2013 (Historisk)
Ankestyrelsens principafgørelse 49*13 om borgerstyret personlig assistance * BPA*ordningen * prøvelsesadgang * udmåling * hjemmehjælp * rask ægtefælle

"Historisk" betyder at den ikke mere er "Gældende"


SPØRGSMÅL:

Hvem præcis har besluttet det? Folketinget eller Ankestyrelsen?BPA_ordningen 2022

https://www.google.dk/search?q=bpa+o...client=gws-wiz

Som viser tydeligt, at BPA-ordningen, er under stort pres.

Hvem præcis har besluttet det? Folketing eller Ankestyrelsen?


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-02-2022, 19:02   #34
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Evaluering af tilsynet juni 2020

https://www.ft.dk/samling/20201/almd...Pbre8Aq9lQrYyk

Indholdsfortegnelse
KAPITEL 1 SAMMENFATNING AF DE VÆSENTLIGSTE KONKLUSIONER, BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Sammenfatning af de væsentligste konklusioner 5
1.2 Baggrund 1.3 Formål
KAPITEL 2
7 7
RETSGRUNDLAG OG PRAKSIS 9
2.1 Tilsynets Kompetence 9
2.2. Tilsynets reaktionsmuligheder 10
2.3 Lovændringen 11
2.4 Tilsynets sagsudvælgelse 12
2.5 Tilsynets udmøntning af den nye lovgivningsmæssige ramme 15
2.6 Tilsynets formidling af viden og udtalelser 16
KAPITEL 3 SAGSBEHANDLINGSTIDEN OG ANDRE KVANTITATIVE FORHOLD
VEDRØRENDE TILSYNETS SAGSBEHANDLING FØR OG EFTER LOVÆNDRINGEN 18 3.1 Datamaterialet 18 3.2 Udviklingen i perioden 18
KAPITEL 4 TILSYNETS SAGSREJSNING OG
PRIORITERING EFTER LOVÆNDRINGEN 26
4.1 Datagrundlag og metode 26
4.2 Gennemgang af sager, som tilsynet har indledt en undersøgelse af 27
4.3. Gennemgang af sager, som tilsynet har afvist 42
4.4 Ankestyrelsens behandling af sager om fogedfunktionen 53
4.5 Prioritering, herunder sagsbehandlingsmål 57
KAPITEL 5 INTERESSENTANALYSE 62
5.1 Metode
5.2 Interessenternes erfaringsgrundlag 63 5.3 Tilsynets sagsrejsning og prioritering 64 5.4 Tilsynets proaktivitet og aktualitet 65 5.5 Øvrige bemærkninger 70

KAPITEL 6 OPSAMLING OG VURDERING AF
LOVÆNDRINGENS EFFEKTER 75
6.1 Ankestyrelsens vurdering af, om formålene med lovændringen er opnået, herunder med inddragelse af interessenternes indtryk 75
6.2 Kort om kvalitet 84 6.3 Ankestyrelsens samlede konklusion 85
BILAG 1 88

LOV OM KOMMUNERNES STYRELSE § 48
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-03-2022, 22:56   #35
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fra Facebook. Ulovlig Principafgørelse klagefrist

Underlig #Ankestystyrelse

Den 21. februar 2022 skrev jeg følgende til dem:

Jeg skriver for at gøre jer opmærksom på, at jeres principafgørelse 43-10 om klokkeslet for overskredet klagefrist siden 2018 er ugyldig.

Vi har lagt til grund, at du har modtaget afgørelsen pr. mail mandag, den 30. marts 2009 kl. 16.02, og at nævnet har modtaget din klage tirsdag, den 28. april 2009 kl. 15.50. Klagen skulle være modtaget mandag, den 27. april 2009 inden normal kontortids ophør for at være rettidig.

https://ast.dk/afgorelser/principafg...3-3f72647ba648

Dette blev ophævet ved Vejledning fra Justitsministeriet VEJ nr 9533 af 26/06/2018

5.2. Digitale meddelelser

En klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber.

Vil i sørge for at ophæve denne ugyldige principafgørelse samt finde frem til de klager, hvor i siden 2018 på ugyldigt grundlag har givet kommunerne medhold efter 43-10 ?

Idag skrev de så retur, men de kunne ikke sige om den blev ophævet.

"Vi vil se på det, du henviser til i principmeddelelse 43-10 og her tage stilling til, om der er anledning til at gøre principmeddelelsen historisk."

Men ved opslag kan jeg nu se, at det er den.

Men hvis de tror, at det stopper her. Så tager de fejl. I lidt over 2 år (hmm) 8 måneder har de haft en ugyldig principafgørelse, som kommunernes sagsbehandler har brugt.

Det betyder nemlig, at folk kan have fået stoppet deres klage. & deres klage så ikke er blevet behandlet.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen

TAK til Flemming


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-03-2022, 22:07   #36
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gør Ankestyrelsens Tilsyn brug af deres sanktioneret, dagbøder?

KONKLUSION.

Ankestyrelsens Tilsyn har ikke gjort brug af deres sanktionsret i sociale sager i tidsrummet 2013 -2020..... i dag april 2022

Ankestyrelsen sandsynliggøre at trusler om sanktioner ikke er taget i brug.

Efter at jeg har søgt aktindsigt ved Ankestyrelsens Tilsyn om spørgsmål vs ovenstående svar og konklusion.


https://www.k10.dk/showpost.php?p=372122&postcount=773

Dine bemærkninger om retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

I din henvendelse bemærker du derudover, at kommunerne 22 år efter vedtagelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, endnu ikke overholder pligten til at fastsætte og offentliggøre frister for deres sagsbehandling af sager på det sociale område. Du bemærker derudover, at det er din opfattelse, at tilsynets udtalelser i sager vedrørende retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er tilfældige og inkonsistente.

Vi har noteret os dine synspunkter og kan samtidig oplyse dig om, at kommunernes overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er et område, som tilsynet har særligt fokus på som følge af viden opsamlet via bl.a. Ankestyrelsens klagesagsbehandling.

ASLUTNING fra min side.

Når vi høre politikere, vicdirektører, embedsmænd/kvinder rose Tilsynets sanktionsret, dagbøder etc, skal vi være bevidst om, at disse indtil nu aldrig er brugt, uagtet at borgerne gentagne gang klager til Tilsynet over dokumenterbare ulovligheder og hvor kommunerne IKKE indordner sig hverken Folketinget eller Ankestyrelsens anbefalinger eller Tilsynets afgørelser.

Derfor er påstanden om den manglende retssikkerhed ganske aktuel anno 2020.
.... og i dag april 2022.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-05-2022, 21:00   #37
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
16/2018 Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

https://rigsrevisionen.dk/Media/A/4/sr1618.pdf

Statsrevisorernes bemærkning

Statsrevisorerne
7. juni 2019
Henrik Thorup Klaus Frandsen Henrik Sass Larsen Villum Christensen Frank Aaen
Britt Bager

Beretning om Ankestyrelsens sagsbehand- lingstider og produktivitet
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Ankestyrelsen er øver- ste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgø- res korrekt og inden for kortest mulig tid. Statsrevisorerne og Rigsrevisio- nen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002.

Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gennemsnitlig sags- behandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og social- området ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres intentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og indebærer øge- de udgifter for samfundet.

Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbehandlingsti- der i Ankestyrelsens klagesagsbehandling på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne.

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på:

• I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for be- skæftigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ikke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
• I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ar- bejdsskadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at behandle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.

phhmw

Ankestyrelsen har fået bevilget 35 millioner kroner for at få sagsbehandlingstiderne ned.

Tror du at det har afkortet sagsbehandlingstiderne ved Ankestyrelsen og Tilsynet?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:03   #38
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-06-2022, 21:24   #39
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Peter er forvirret

Folketinget vedtager love, med et flertal bag sig. Oftest er det regeringen. Som fremsætte lov-forslag

Folketingets 179 medlemmer kan stille privat lov-forslag.

Borgerne kan stille lov-forslag hvis de kan fremskaffe 50.000 underskrifter hvor Folketinget skal debaterer Borgerforslaget

Når Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe den 2 har underskrevet Folketingets love er de stadfæstet og gældende lov.

Ofte er lov-forhandlingerne og lov-teksterne udformet i et juridisk sprog, som kan fortolkes eller misfortolkes.

Men,………

Ankestyrelsen kan fortolke eller misfortolke disse love, bla gennem at udsende Principafgørelser, som er øverste myndighed, hvor alle skal følge disse Principafgørelser

Principafgørelser kan kun ændres af Ankestyrelsen, ved de civilretslige domstole eller ved at Folketinget griber ind og vedtager en lovændring.

Ankestyrelsen afgørelser er desværre set i strid med lovgivningen eller bare ganske enkelt lovstridige. Alt efter, hvilket kontor der skal afgører en given sag

Borgerne kan blive bekymret over Ankestyrelsens afgørelser https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Borgerne kan blive bekymret, når Ankestyrelsen taber ved de civilretslige domstole. https://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Ankestyrelsens Tilsyn har sanktioneret, dagbøder etc., men er dels aldrig brugt i sociale sager endsige fra 2013 og frem til nu skrivende stund 2022 https://www.k10.dk/showthread.php?t=38000

Ankestyrelsen kan ændre praksis. Uden om Folketinget.

Ankestyrelsen beslutter egenhændigt hvilke sager de vil gå ind i og eventuelt gøre til en Tilsynssag.

Ankestyrelsen har lovlige lange, meget lange sagsbehandlingstider, som juristerne selv fastsætter alt efter, hvor travlt de har.

Ankestyrelsen kan alle klage til, over ulovligheder, uden at være part i en sag.

Ankestyrelsen har modtaget mange klager , pt 17 i antal, over kommunernes som ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 omhandlendende sagsbehandlingsfrister, hvor der skal falde en kommunal afgørelse. Men Ankestyrelsen fremsender hvert halve år, at de endnu ikke har tid til at behandle klager over ulovligheder over love, som Folketinget vedtog i 1998.

Hvem bestemmer her til lands? Folketing eller Ankestyrelsen sammen med de kommunal forvaltninger?

Peter er forvirret.

Med venlig hilsen

Bilag.

Folketinget har ved lov vedtaget at TVANG i den sociale sagsbehandling er forbudt efter 6 år med TVANG:


Elektrochok


Lumbale operation for diskusprolaps


Tabe sig under tvang, hvis borgerens BMI er for højt efter kommunens mening.


Indtage vægtforøgende psykofarmaka


Hvis borgeren ikke ønskede disse ""behandlingsforslag" stoppede sagsbehandleren sygedagpenge, indtil borgeren blev mør.

Ankestyrelsen har stadig en Principafgørelse 108-13 "Gældende", som de ikke ønsker at gøre "Historisk" som du bør læse:

https://ast.dk/afgorelser/principafg...8-923a6fe9b729

Jeg er forvirret
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-06-2022, 21:58   #40
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Uffe er vist også forvirret....Er Ankestyrelsen korrupt?

https://arbejderen.dk/blog/er-ankest...WnESJJzjyesJGg

Ankestyrelsen laver jævnligt principafgørelser, som kommunerne skal tage til efterretning. Men mange af disse principafgørelser er tydeligt borgerfjendske og går i mange tilfælde imod både lovens ord og ånd.

Ankestyrelse er vores allervigtigste institution, når det kommer til vores retssikkerhed.

På utallige samråd om diverse personsager, hvor kommuner åbenlyst har handlet forkert, har skiftende ministre gang på gang henvist til, at det ikke er ministeren og diverse ministerier, der kan komme efter kommunerne. Den opgave er overladt til Ankestyrelsen, som man kan klage til, hvis man er uenig i en afgørelse om for eksempel afslag på førtidspension.

Et eksempel på en kommune, der handler åbenlyst forkert, så vi senest i sagen om kræftsyge Nick, der lå i koma på kontanthjælp, da kommunen ville have ham ud og arbejde. Han døde inden første udbetaling af den førtidspension, han langt om længe blev tilkendt. https://ekstrabladet.dk/nyheder/poli.../9231923?ilc=c

Ankestyrelsen laver jævnligt principafgørelser, som kommunerne skal tage til efterretning og bruge i deres sagsbehandling. Men mange af disse principafgørelser er tydeligt borgerfjendske og går i mange tilfælde imod både lovens ord og ånd.

Den sidste måned har radioen 24/7´s reporterne forsøgt at sætte lys på problemerne i Ankestyrelsen på tvangsanbringelsesområdet. Blandt andet med en udsendelse med advokaterne Jeanette Gjørret og Hanne Ziebe som direkte udtaler, at Ankestyrelsen er korrupt, og ikke er til for borgerne men for kommunerne https://app.listentonews.com/audio_c...-JL1AneFifCmj8

Stop for sygedagpenge
Det er langt fra kun i forhold til tvangsanbringelser, at der er problemer med Ankestyrelsens afgørelser. Det gælder også sygedagpengeområdet, førtidspensioner og så videre.

For eksempel slog Ankestyrelsen fast i principafgørelse 32-15, at en stationær tilstand inden revurderingstidspunktet efter fem måneders sygedagpenge medfører et sygedagpengestop! https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9704

Der er også principafgørelse 28-20, som giver kommunerne hjemmel til at stoppe sygedagpenge og henvise til kontanthjælp, hvis det viser sig, at sygemeldingen for eksempel i form af stress, depression og angst grundlæggende skyldes en diagnose som hukommelsesproblemer, ADD, ADHD, Aspergers, infantil autisme, personlighedsforstyrrelse eller andet handicap. https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200965725

“En sygemelding, der alene skyldes forstyrrelser i personlighedsstrukturen, vil som udgangspunkt ikke medføre uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand. Forstyrrelser i personlighedsstrukturen knytter sig til den pågældendes person og personlighedstræk, og kan blandt andet have betydning for den pågældendes evne til at begå sig på arbejdsmarkedet og i sociale fællesskaber. En diagnose, der knytter sig til forstyrrelser i personlighedsstrukturen, vil ikke i sig selv medføre en indvirkning på den pågældendes arbejdsevne, der medfører uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand”, står der i afgørelsen.

Endvidere står der i afgørelsen om to konkrete sager at:

“Ankestyrelsen vurderede ud fra en helhedsvurdering af sagens oplysninger, at borgerens sygemelding ikke skyldtes egen sygdom i sygedagpengelovens forstand, men derimod borgerens handicap i form af hukommelsesproblemer.”

“Borgerens udfordringer i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ikke skyldtes sygdom i sygedagpengelovens forstand, da begrænsningerne i borgerens arbejdsevne knyttede sig til udviklingsforstyrrelsen og den narcissistiske personlighedsforstyrrelse.”

Det er ren Kafka
Jeg blev opmærksom på principafgørelse 28-20, fordi Skive Kommune misbrugte den i en sag om en borger, som efter tre års sygemelding på grund af stress, depression og PTSD-symptomer efter lang tids udredning i psykiatrien fik diagnosen ADHD uden behandlingsmuligheder.

Diagnosen blev fulgt af en anbefaling om at starte forsigtigt op med en arbejdsprøvning på seks timer om ugen, hvorefter kommune trak 28-20 op ad hatten og i stedet for at afklare til fleksjob eller førtidspension ved hjælp af sygedagpenge, ressouceforløb eller jobafklaringsforløb gav besked om, at der kunne søges kontanthjælp. Det skete, selvom kommunen godt vidste, at den almindelige lønmodtager før sygemelding havde købt både hus og bil, som vedkommende først skulle leve af, før der kunne udbetales kontanthjælp.

I stedet for at den psykiatriske udredning bruges til at hjælpe mennesker med handicap med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og undgå yderligere forværring af deres tilstand, misbruges de nødvendige vurderinger om ingen behandlingsmuligheder, varig nedsat arbejdsevne og i bedste fald stationær tilstand til at smide disse borgere under bussen i kontanthjælpssystemet. Her ved vi, at de fleste kun bliver mere syge med ofte uoprettelige skader på sjæl og legeme af den belastning og stress, det medfører at miste sin forsørgelse og skulle kæmpe i årevis på at få en afklaring.

Det er værd at huske på, at en EU-dom i 2013 slog fast, at kronisk sygdom er et handicap.

Det er ren Kafka eller Catch 22, hvor lige meget hvad man gør, så ryger man på røven økonomisk og kan se frem til uendelig afklaring med nul kroner i forsørgelse eller på kontanthjælpsniveau.

Hvis udredningen i psykiatrien ikke konkluderer, at der ingen behandlingsmuligheder er, og tilstanden er varig og stationær, kan man ikke få afklaret sin arbejdsevne. Men så snart psykiatrien vurderer, at tilstanden er varig og uden behandlingsmuligheder, så risikerer man, at kommunen prompte stopper sygedagpengene.

Der er voldsomt brug for, at vi får ryddet op i Ankestyrelsen og får styrket retssikkerheden for os alle sammen, for alle kan risikere at blive ramt af sygdom, ulykke eller en anonym anklage om hvad som helst, uden at det hjælper en dyt at klage til Ankestyrelsen, hvis først kommunen laver en vurdering uden hold i virkeligheden.


Hilsen Peter :confu sed:
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:07.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension