K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 26-01-2020, 12:50   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen & Tilsynet

Denne tråd er til at belyse Ankestyrelsen og Tilsynet.

Har du relevant information, så indfør det i denne tråd, meget gerne med dokumentation.

Ankestyrelsen

modtager anker/klager over kommunale afgørelser, afslag, som fastholdes af kommunerne.

Når du anker/klager over et skriftligt afslag, skal du klage til kommunen, senest 28 dage efter modtagelsen af afgørelsen.

Kommunen har nu 4 uger til at foretage en reel dokumenterbar genvurdering af din sag.

Hvis kommunen fastholder et afslag, skal de fremsende din anke til Ankestyrelsen, som har servicefrister, som de selv fastsætter.

Du har retten til at indsende nye oplysninger til din sag i Ankestyrelsen.

Du bør søge aktindsigt ved Ankestyrelsen for at kontrollerer at kommunen har fremsendt alle korrekte oplysninger i din sag.

Ingen andre foretager denne kontrol.

Ankestyrelsen udsender Principafgørelser, som er øverste myndighed, som alle skal rette sig efter

Tilsynet.

Tilsynet er sat i Verden til at overvåge kommunernes overholdelse af dansk lovgivning.

Alle kan klage over ulovligheder, uden at være part i en sag.

Der findes ingen klagemulighed over for Tilsynets afgørelser.

Tilsynet bestemmer selv, hvilke sager de vil gå ind i.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 26-01-2020 kl. 12:56.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 12:53   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen ønsker kortere sagsbehandlingstider

Søger du kommunen om hjælp, Tabt arbejdsfortjeneste, blindestok, hjemmehjælp, kontanthjælp, hjælpemidler etc.?

Ankestyrelsen sagsbehandlingstider: Kommunernes sagsbehandlingstider. Tilsynets afgørelser, hvis du klager over ulovligheder.


https://ast.dk/om-ankestyrelsen/arti...-ankestyrelsen

“"Finansloven for 2019 gav Ankestyrelsen en merbevilling på 35 mio. kroner, som skal sikre kortere sagsbehandlingstider.””

Ankestyrelsen fastsætter selv sine sagsbehandlingstider, som ikke er underlagt Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Alle kan og har pligt til at klage til Tilsynet, uden at være part i en sag, hvis man møder ulovligheder.

Man skal bruge alle klagemuligheder, før Folketingets Ombudsmand kan gå ind i en sag.

Ankestyrelsens Tilsyn bestemmer selv, hvilke sager de ønsker at gå ind i. Tilsynets afgørelser kan der ikke klages over.

Erfaringsmæssigt ved vi, at afgørelser fra Tilsynet varierer, alt efter hvilket kontor ens klage havner ved.

Eksempelvis klage over Kalundborg kommunes sagsbehandlingstider iht RSL § 3 stk.2 som efter år, endeligt har modtaget en korrekt afgørelse fra Tilsynet


http://www.k10.dk/showpost.php?p=368712&postcount=685

Vi ved at ventetid på andres menneskers vurdering og afgørelse kan være særdeles belastende.

Det ved Folketinget. Derfor vedtog de i 1998 Retssikkerhedslovens, herunder § 3 stk. 2. Som siden er skærpet adskillige gange.

Hvor kommunens kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingstider, på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Hvilket vil sige, at borgeren skal kende til sin dato, hvor der normalt skal falde en afgørelse, før man afsender en ansøgning om en given hjælp. Selv meget korte sagsbehandlingstider skal offentliggøres.

Det er en politisk vedtagelse og kommunes serviceniveau, som aldrig må fastsættes af sagsbehandleren eller dennes chef, men udelukkende kommunalbestyrelsen. Hvad kommunalbestyrelsen vedtager af sagsbehandlingstider, kan der ikke klages over. Naturligvis.

Ankestyrelsen HJEMVISER mange sager tilbage til kommunerne, til fornyet sagsbehandling. Her har Ankestyrelsen strammet op, så de HJEMVISTE sager ikke skulle starte forfra, som tidligere har været et stærkt incitament til at sociale sager ankes og kommunerne kunne trække en afgørelse unødigt ud.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

“"Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, (RSL §3 stk.2) som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager””.

Hverken Ankestyrelsen eller borgerne vil få korrekte sagsbehandlingstider.

HVORFOR?

Fordi, at kommunerne er særdeles kreative for at borgerne ikke kender sine sagsbehandlingstider til en afgørelse normalt skal falde. Alle offentliggjorte sagsbehandlingstider er INCL indhentelse af alle relevante oplysninger.

Derfor se vi meget få kommuner, som har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingstider iht RSL § 3 stk.2 inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Fordi, at der ingen konsekvens findes for disse bevidste ulovligheder.

Derfor vil Ankestyrelsens fremtidsønsker aldrig blive opfyldt.

Derfor vil Folketinget aldrig få deres ønske om retssikkerheds for den svage borger opfyldt.

Med venlig hilsen


Bilag.
Dokumentation for ulovligheder.

http://www.k10.dk/index.php?pageid=s...arfrister_2008

Een skærpelse af RSL § 3 stk.2
http://www.k10.dk/showpost.php?p=39973&postcount=11
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 12:55   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens udtalelser Database. Bør studeres.

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...hhy3-gF0MSCrmA

Udtalelser

Ankestyrelsen har fået en ny database med tilsynsudtalelser. Databasen indeholder tilsynsudtalelser tilbage fra 2007.

Udtalelserne er fordelt på en række overordnede emner, som du kan søge på. Du kan også søge på en lang række stikord og på en bestemt periode. Desuden kan du lave en fritekstsøgning, som søger ned i de enkelte udtalelser.

Til hver enkelt udtalelse er der en titel og et resumé, så det er muligt hurtigt at få et overblik over, hvad sagen nærmere handler om.

Det vil også være markeret, hvis den enkelte udtalelse er udgået og hvorfor.

Hvis det er relevant, vil der ved udtalelserne være link til både internt og eksternt materiale. Det kan for eksempel være tilsynsudtalelser fra Social- og Indenrigsministeriet.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-01-2020, 17:32   #4
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.553
Styrke: 17
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
Tråd om ANKESTYRELSEN eksisterer allerede på k10

Peter - Du må have glemt at jeg startede en tråd om netop Ankestyrelsen allerede i 2013.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=28266

Måske en ide at få nuværende WEB til at sætte ordet ANKESTYRELSEN forrrest - så den hedder ANKESTYRELSEN - hvem/hvad er/kan de?

og så fortsætter du med at poste der, så vi, som du selv så rigtigt skriver i andre tråde, ikke mister den allerede akkumulerede info - ikke mindst fordi, at man så kan se, hvordan AST's regler, beføjelser OG ARBEJDSOMRÅDER (!) har ændret sig løbende, i takt med de økonomiske perversioner der nedlægges over kommunerne.
HUSK
__________________
"Hunden løber efter kæppen - løven går efter manden der svinger den."

Din kontakt med Det Offentlige: ALT hvad man ikke har PÅ SKRIFT eksisterer IKKE.
Få kvittering på alt afleveret, og acceptér ingen telefonsamtaler, eller møder uden bisidder/optagelse af samtale.
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-06-2020, 15:28   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder

Lad os slå fast, at alle borgere kan klage til Tilsynet, som er sat i Verden til at kontrollerer at kommunerne overholder dansk lovgivning.

Alle der møder ulovligheder på sin vej, uden at være part i en sag kan klage til Tilsynet, som IKKE går ind i enkeltsager og disses afgørelser.

Tilsynet har sanktionsret, men disse er aldrig brugt i sociale sager, som ellers nok kunne fremvise mange bevidste lovovertrædelse. Dokumentation herfor, mangler desværre ikke

Men Tilsynet bestemmer selv, hvilke sager de vil gå ind i
.

https://ast.dk/tilsynet/artikler/det...ionsmuligheder

I denne artikel fortæller vi om, hvordan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed kan reagere over for kommuner og regioner. Vi fortæller blandt andet om Ankestyrelsens muligheder for at pålægge sanktioner.
Af souschef Maiken Christensen

Om det kommunale tilsyn

Den 1. april 2017 blev det kommunale og regionale tilsyn en del af Ankestyrelsen.


Tilsynet fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Lovgivningen kan for eksempel være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelsesloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne). Det kan også være forskellig sektorlovgivning, for eksempel social- og beskæftigelseslovgivningen, miljøbeskyttelsesloven eller folkeskoleloven.

Tilsynet tager sager op, når der er ”anledning” til det

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Det står i kommunestyrelseslovens § 48 a. Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion.

Vi lægger vægt på, om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling. Det kan eksempelvis være fordi, sagen berører mange borgere, eller fordi sagen har stor økonomisk eller administrativ betydning for borgere eller myndigheder.

Tilsynet afviser derfor at behandle en del henvendelser. Det kan være, fordi vi vurderer, at der ikke er sket noget ulovligt. Det kan også være, fordi vi vurderer, at der er tale om en enkeltstående fejl, eller at kommunen har rettet op på det ulovlige forhold.

Der er også sager, vi afviser at behandle, fordi vi ikke har kompetence til at behandle dem. Det kan for eksempel være, fordi der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, der kan tage stilling til sagen.

Vejledende udtalelser

Mange tilsynssager ender ud i en vejledende udtalelse. I en vejledende udtalelse udtaler tilsynet sig om kommunale dispositioner eller undladelser - altså om kommunen har handlet lovligt eller ej.

Vores tilsyn retter sig mod kommunalbestyrelsen. Det vil derfor i mange tilfælde være kommunalbestyrelsen, vi hører, hvis vi har brug for oplysninger i en sag. Det gælder også, selv om det er en sag, som kommunalbestyrelsen ikke allerede er involveret i eller kender til.

Når vi afgiver en vejledende udtalelse om, at en kommune har handlet ulovligt, vil vi typisk følge op på, om kommunen retter op på det ulovlige forhold. Vi beder derfor kommunen (evt. kommunalbestyrelsen/regionsrådet) om at oplyse, hvad den vil gøre i anledning af vores udtalelse.

En vejledende udtalelse kan også være forudgående - det vi kalder en forhåndsudtalelse. Tilsynet kan på den måde udtale sig om dispositioner og undladelser, som kommunalbestyrelsen eller andre på kommunalbestyrelsens vegne påtænker at gennemføre. Der skal være en vis konkretisering af indholdet af den disposition eller undladelse, der påtænkes gennemført. Beslutningen om dispositionen eller undladelsen skal også være aktuel og forestående.

Tilsynet har en målsætning om at komme med forhåndsudtalelser inden for tre måneder.

Hvis en kommune gerne vil have en forhåndsudtalelse, beder vi kommunen om at bruge et skema. Det sikrer, at vi får de nødvendige oplysninger og har mulighed for at behandle sagen hurtigt. Skemaet findes her på Ankestyrelsens hjemmeside.

Skema til forhåndsudtalelse

Sanktioner

Udover at kunne udtale sig vejledende om lovligheden af kommuners og regioners dispositioner eller undladelser kan Ankestyrelsens tilsyn også gøre brug af en række sanktioner. Sanktionerne fremgår af §§ 50 a-50 d i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud af kraft (annullere), hvis den strider mod lovgivningen. Ankestyrelsen kan også midlertidigt suspendere beslutningen inden dens gennemførelse. Det er en betingelse for at annullere eller suspendere, at ulovligheden er klar.

Desuden kan Ankestyrelsen pålægge medlemmer af kommunalbestyrelsen tvangsbøder, hvis de er ansvarlige for, at kommunalbestyrelsen har undladt at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre.

Tvangsbøder kan for eksempel være relevante, hvis en kommune ikke efterlever en bindende afgørelse fra en klage- eller tilsynsmyndighed. Så vil Ankestyrelsen ved hjælp af den særlige ”fogedfunktion” i sidste ende kunne gennemtvinge en afgørelse ved brug af tvangsbøder.

Læs mere om Ankestyrelsens fogedfunktion i vores artikel ”Når Ankestyrelsen agerer foged”

Ankestyrelsen kan også anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Alternativt kan Ankestyrelsen fastsætte et beløb under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og øvrige omstændigheder, som kommunalbestyrelsesmedlemmet kan betale, mod at Ankestyrelsen frafalder sagsanlæg.

Fælles for sanktionerne er, at Ankestyrelsen kun kan anvende dem, hvis der foreligger en ulovlighed fra kommunens side. Sanktionerne skal også være nødvendige i det konkrete tilfælde. Der skal altså være proportionalitet mellem mål og middel. Det vil altså som udgangspunkt ikke være relevant at anvende sanktioner, hvis en vejledende udtalelse til kommunen er tilstrækkelig for at få rettet op på det ulovlige forhold.

I praksis er det sjældent nødvendigt for tilsynet at gå så langt som at anvende sanktioner, fordi kommunerne retter op på eventuelle ulovligheder, når tilsynet retter henvendelse til dem.

Ugyldighed

I modsætning til almindelige klageinstanser og domstolene har Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed ikke mulighed for at statuere, at en kommunes afgørelse er ugyldig.

Det betyder, at hvis en kommunalbestyrelse for eksempel har truffet en ulovlig afgørelse i et habilitetsspørgsmål, kan tilsynet ikke tage stilling til, om den beslutning, som blev truffet af blandt andet det inhabile kommunalbestyrelsesmedlem, er ugyldig. Men Ankestyrelsen kan sætte beslutningen ud af kraft, hvis betingelserne for det er opfyldt.

Det betyder blandt andet, at annullationen skal være nødvendig i det konkrete tilfælde. Tilsynet vil også ved annullationsvurderingen kunne inddrage synspunkter, der svarer til de synspunkter, domstolene anvender ved afgørelsen af, om retlige mangler skal medføre ugyldighed.

Vil du vide mere om tilsynets praksis?

Ankestyrelsens tilsyn har fået en ny database, hvor du kan få viden om tilsynets praksis. Databasen er tilgængelig på Ankestyrelsens hjemmeside her:

Ankestyrelsens udtalelsesdatabase

Du kan læse vejledende udtalelser fra tilsynet fordelt på forskellige emner. Det er også muligt at finde sager, hvor tilsynet har taget stilling til anvendelse af sanktioner.

Sidst opdateret 10/06 2020Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-07-2020, 20:10   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kontakt Tilsynet.

Hvis du møder ulovligheder i kommuner og regioner.

Tilsynet er sat i Verden til at kontrollerer, at lovgivningen overholdes.

Alle kan klage til Tilsynet, uden at være part i en sag.


Tilsynet går ikke ind i enkeltsager

https://ast.dk/tilsynet/kontakt-tilsynet

Kontakt tilsynet

Du kan kontakte tilsynet på post eller mail, hvis du mener, at en kommune eller region overtræder loven.


Tilsynets postadresse er:

Ankestyrelsen

7998 Statsservice

Mailadresse: [email protected]

Læs mere, hvis du vil sende via sikker mail

Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

For pressen
Journalister kan kontakte Ankestyrelsens pressetelefon.

Se mere i presserummet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-09-2020, 19:06   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen afviser at rejse tilsynssager

https://www.youtube.com/watch?v=WBTs...O4LNc3ovwSKXWI

Dette er en lydoptagelse af en telefonsamtale fredag den 4. september 2020 mellem Jane Pihlmann fra Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov og en ansat i Ankestyrelsens tilsynsmyndighed.

Jane ringede for at få svar på en række generelle og principielle spørgsmål om, hvorfor tilsynsmyndigheden generelt afviser at rejse tilsynssager i de kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger, selvom borgerne kan bevise, at jobcentrene systematisk og i årevis ikke overholder garantiforskrifterne.

Det overordnede formål med Ankestyrelsens kommunale tilsyn er at sikre statens interesse i, at kommuner og regioner handler i overensstemmelse med lovgivningen, når kommuner og regioner udøver den magt, der følger af, at de er offentlige forvaltningsmyndigheder.

Det er Ankestyrelsens tilsynsmyndighed, der egenrådigt beslutter, om der er tilstrækkelig anledning og pligt til at rejse en tilsynssag.

Links:

https://ast.dk/tilsynet/sadan-behandler-tilsynet-en-sag
https://ast.dk/filer/tilsynet/notat-...regionerne.pdf

Telefonsamtalens indhold var blandt andet:

Hvorfor afviser Ankestyrelsen at påbegynde en tilsynssag overfor en kommunens arbejdsmarkedsforvaltning, når Ankestyrelsen har modtaget en anmodning herom fra en berørt borger, og når den berørte borger skriftligt har dokumenteret overfor Ankestyrelsens tilsynsmyndighed, at kommunen i flere år ikke har ændret den ulovlige forvaltningspraksis med en generel og systematisk manglende overholdelse af stort set alle de forvaltningsretlige garantiforskrifter, og som Ankestyrelsen har kritiseret kommunen for flere gange i tidligere hjemviste eller ændrede afgørelser vedrørende borgerens forhold?

Hvorfor finder Ankestyrelsens tilsynsmyndighed ikke tilstrækkelig anledning og pligt til at overveje, hvorvidt der er grundlag for – som led i tilsynets såkaldte fogedfunktion – om fornødent at anvende tvangsbøder over for kommunerne, når en borger kan bevise, at kommunen ikke overholder blandt disse garantiforskrifter:

- Utilstrækkelig og vildledende information og vejledning om reglerne for ressourceforløb, fleksjob og virksomhedspraktik
- Manglende overholdelse af notatpligten
- Manglende overholdelse af berigtigelsespligten, når f.eks. en afgørelse bygger på urigtige oplysninger
- Manglende partshøring forud for en afgørelse
- Manglende overholdelse af kommunens pligt til at tilrettelægge hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af de berørte borgeres behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte berørte borger, og at afgørelser skal træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn
- Mangelfuld og faktuel ukorrekt og dermed utilstrækkelig oplysning af den berørte borgers sag
- Manglende overholdelse af forvaltningslovens krav om, at kommunen har pligt til at lave gyldige skriftlige afgørelser med klagevejledninger jævnfør Ankestyrelsens publikation til sagsbehandlere ”At skrive en afgørelse – juni 2020” https://ast.dk/publikationer/at-skrive-en-afgorelse

- Manglende overholdelse af offentlige myndigheders journaliseringspligt, idét både skriftlige afgørelser og alt for mange leverandørrapporter ikke forefindes i de berørte borgeres sag i jobcentrene, og idét at fremsendt E-post fra partsrepræsentanter på mystisk vis er forsvinder i kommunernes digitale E-postsystem

- Manglende overholdelse af pligten til at sikre sig, at de berørte borgere (og disses partsrepræsentanter) er indforstået med de aftaler og indsatser, kommunerne indskriver i de berørte borgeres planer – og gerne før borgerne ser sin plan

- Manglende overholdelse af reglerne for partsrepræsentation
- Manglende inddragelse af sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion, som sandsynligvis kunne medvirke til, at kommunerne retter ind og begynder at overholde de berørte borgeres læge- og psykologdokumenterede varige psykiske og fysiske skånebehov, og dermed sandsynligvis vil sikre, at de berørte borgeres funktionsevne, helbredstilstand og samlede livssituation i øvrigt ikke forværres yderligere end de allerede er.


phhmw

Stor TAK til Jane Pihlmann fra Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov

Hilsen Peter og en til det bizarre sociale system
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-09-2020, 19:13   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et øjebliksbillede fra virkeligheden.........

Jane Pihlmann
1 t. · YouTube ·

Jobcentrene kan i det uendelige fortsætte påviste systematiske tilsidesættelser af stort set alle garantiforskrifter, fordi Ankestyrelsens tilsynsmyndighed generelt afviser at rejse tilsynssager
Ankestyrelsen afviser at rejse tilsynssager

Ankestyrelsen afviser at rejse tilsynssager

Dette er en lydoptagelse af en telefonsamtale fredag den 4. september 2020 mellem Jane Pihlmann fra Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov og en ansat i Anke...


Peter Hansen
Lad os også holde fokus på Tilsynet, som desværre kan dokumenteres at de bruger "Plat eller Krone" i deres afgørelser, udtalelser, hvor det kan dokumenteres at Tilsynet den ene dag udsender ulovlige afgørelser, for senere at mene det modsatte. Vi borgere skal nødvendigvis have fuld tillid til Tilsynet, som er sat i Verden til at efterkontrollerer om kommunerne overholde lovgivningen. http://www.k10.dk/showthread.php?t=38000 Med venlig hilsen ����
Ankestyrelsen & Tilsynet - K10 - Flexjob & Førtidspension
K10.DK


Peter Hansen
""Din henvendelse om Gribskov Kommune.
5. september 2020
Vi har desværre ikke fået behandlet din henvendelse færdig.
Det skyldes, at vi har mange tilsynssager.
Vi forventer, at vi kan besvare din henvendelse inden for 6 måneder."" samt ""5.marts 2020
Din henvendelse om Gribskov KommuneAnkestyrelsen har tidligere oplyst dig, at vi ville skrive til dig igen, hvis vi ikkehavde svaret inden 8 måneder.
Vi er ikke blevet færdige med din henvendelse. Det skyldes, at vi har mange tilsynssager. "" http://www.k10.dk/showpost.php?p=371528&postcount=748 Med venlig hilsen ����

Peter Hansen
Kalundborg kommune ny korrekt afgørelse https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1495.pdf fra Ankestyrelsens Tilsyn efter adskillige år, hvor Kalundborg kommune har kunne udfører bevidst ulovlig sagsbehandling over samme emne RSL § 3 stk 2 her: Ulovlig afgørelse af Tilsynet: Kære XXXXX XXXXXX, KL og samtlige cc-modtagere.
VEDR.: Statsforvaltningen`s Tilsyn har tilsendt mig en afvisning over min klage over Kalundborg kommune. Sagsnummer 2015-4126
"Du oplyser, at Kalundborg kommune ikke har opfyldt sin forpligtigelse i retssikkerhedslovens §3 stk.2, om at fastsætte og offentliggøre frister for sagsbehandlingen på det sociale område.
Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse, af sagen ville føre til en konstatering af, at Kalundborg kommune har overtrådt den i lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelse af" "Plat eller Krone" Hvad skal vi mene i dag? Hvad skal vi mene i morgen? http://www.k10.dk/showpost.php?p=323987&postcount=522 Tilsynet og Ombudsmandsinstitutionen har et forklaringsproblem. Med venlig hilsen ����og en �� til dette bizarre sociale system, hvor Folketingets love behandles som det rene skidt.

Peter Hansen
Min erfaring med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 vil det tage juristerne i Ankestyrelsen Tilsyn max 8 minutter at få be - eller afkræftet om en kommune overholder RSL § 3 stk.2 Skriver otteminutter. Alligevel ser vi mange dygtige, kostbare jurister i Tilsynet som er eminente til at trække en anmeldelse om ulovligheder ud i årevis med ligegyldigheder, frem og tilbage, tilbage og fremad. Et skuespil for folket. Hvad Folketinget vedtager af Love, Bekendtgørelser, ministerielle Hyrdebreve har ingen betydning. De raske familier opdager først for sent, hvad udviklingen med det sociale system har bragt, hvis sygdom rammer en familie. Med venlig hilsen


Peter Hansen
Hvordan og hvorfor kommer Tilsynet så senere med denne korrekte afgørelse over Kalundborg kommune?
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...O4LNc3ovwSKXWI

Hvem kan besvare dette spørgsmål? Tilsynet? Ombudsmanden? Folketinget?

Hvad kan man ellers kalde det andet end "Plat og Krone" når Tilsynet skal opfylde deres fornemmeste formål, at overvåge om kommunerne overholder dansk social lovgivning, vedtaget af Folketinget

Med venlig hilsen

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 05-09-2020 kl. 19:35.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:03   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-06-2022, 21:24   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Peter er forvirret

Folketinget vedtager love, med et flertal bag sig. Oftest er det regeringen. Som fremsætte lov-forslag

Folketingets 179 medlemmer kan stille privat lov-forslag.

Borgerne kan stille lov-forslag hvis de kan fremskaffe 50.000 underskrifter hvor Folketinget skal debaterer Borgerforslaget

Når Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe den 2 har underskrevet Folketingets love er de stadfæstet og gældende lov.

Ofte er lov-forhandlingerne og lov-teksterne udformet i et juridisk sprog, som kan fortolkes eller misfortolkes.

Men,………

Ankestyrelsen kan fortolke eller misfortolke disse love, bla gennem at udsende Principafgørelser, som er øverste myndighed, hvor alle skal følge disse Principafgørelser

Principafgørelser kan kun ændres af Ankestyrelsen, ved de civilretslige domstole eller ved at Folketinget griber ind og vedtager en lovændring.

Ankestyrelsen afgørelser er desværre set i strid med lovgivningen eller bare ganske enkelt lovstridige. Alt efter, hvilket kontor der skal afgører en given sag

Borgerne kan blive bekymret over Ankestyrelsens afgørelser https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Borgerne kan blive bekymret, når Ankestyrelsen taber ved de civilretslige domstole. https://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Ankestyrelsens Tilsyn har sanktioneret, dagbøder etc., men er dels aldrig brugt i sociale sager endsige fra 2013 og frem til nu skrivende stund 2022 https://www.k10.dk/showthread.php?t=38000

Ankestyrelsen kan ændre praksis. Uden om Folketinget.

Ankestyrelsen beslutter egenhændigt hvilke sager de vil gå ind i og eventuelt gøre til en Tilsynssag.

Ankestyrelsen har lovlige lange, meget lange sagsbehandlingstider, som juristerne selv fastsætter alt efter, hvor travlt de har.

Ankestyrelsen kan alle klage til, over ulovligheder, uden at være part i en sag.

Ankestyrelsen har modtaget mange klager , pt 17 i antal, over kommunernes som ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 omhandlendende sagsbehandlingsfrister, hvor der skal falde en kommunal afgørelse. Men Ankestyrelsen fremsender hvert halve år, at de endnu ikke har tid til at behandle klager over ulovligheder over love, som Folketinget vedtog i 1998.

Hvem bestemmer her til lands? Folketing eller Ankestyrelsen sammen med de kommunal forvaltninger?

Peter er forvirret.

Med venlig hilsen

Bilag.

Folketinget har ved lov vedtaget at TVANG i den sociale sagsbehandling er forbudt efter 6 år med TVANG:


Elektrochok


Lumbale operation for diskusprolaps


Tabe sig under tvang, hvis borgerens BMI er for højt efter kommunens mening.


Indtage vægtforøgende psykofarmaka


Hvis borgeren ikke ønskede disse ""behandlingsforslag" stoppede sagsbehandleren sygedagpenge, indtil borgeren blev mør.

Ankestyrelsen har stadig en Principafgørelse 108-13 "Gældende", som de ikke ønsker at gøre "Historisk" som du bør læse:

https://ast.dk/afgorelser/principafg...8-923a6fe9b729

Jeg er forvirret
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:46.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension