K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Lægekonsulenternes Rolle

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Lægekonsulenternes Rolle Her vil vi sætte fokus på lægekonsulenters rolle i de kommunale sager.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 27-07-2014, 09:46   #31
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 10
sortepigen er rigtig godt på vej
spørgsmål

Hvis man nu er interesseret i at undersøge hvad det er for en lægekonsulent der har været inde over ens sag flere gange, eks. i min , hvor det er samme konsulent kommunen har brugt bla. i forbindelse med min §17 stk 2 ansøgning for nylig, og man så ikke kan finde noget som helst på vedkommende når man googler, hvad gør man så??????

Konsulenten underskriver sig H.Andersen københavn, men når jeg prøver at søge, kommer der intet. Har nogen gode ideer?

vh sortepigen
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-07-2014, 11:33   #32
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan man søge om aktindsigt i lægekonsulentens udtalelser?

Ankestyrelsens Principafgørelse 143-12

http://www.co-sea.dk/files/CO-S%C3%B...n/2012/143.pdf

"Udtalelser fra myndigheders lægekonsulenter er interne arbejdsdokumenter. Myndigheders interne arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Grunden til dette er, at en myndighed skal have mulighed for interne overvejelser med hensyn til en sags fortsatte behandling eller afgørelse."

Men...

"Myndigheden har dog pligt til at give aktindsigt i oplysninger i interne arbejdsdokumenter (ekstrahere), blandt andet, hvis det er oplysninger om en sags faktiske omstændigheder, som ikke fremgår af sagens øvrige akter.

Oplysningerne skal være af væsentlig betydning for afgørelsen af sagen.
Udtalelser fra eksterne lægekonsulenter er ikke interne dokumenter og disse udtalelser er som hovedregel omfattet af retten til aktindsigt. En part vil som hovedregel også skulle partshøres om en sådan udtalelse.
"

Ombudsmanden.

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta.../20094-3..pdf/

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

"En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden
over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet på den læge-
konsulent som deltog i Ankestyrelsens behandling af sagen. Ankestyrelsen
henviste til at sagen stadig verserede.

Ombudsmanden udtalte at han var enig med Ankestyrelsen i at klageren som
partsrepræsentant i en afgørelsessag havde adgang til aktindsigt i oplysnin-
gen om navnet på den lægekonsulent som havde deltaget i behandlingen af
sagen. Ombudsmanden udtalte sig også mere generelt om adgangen til akt-
indsigt i navnet på den eller de (ansatte) der deltager i behandlingen af en
sag.

Ombudsmanden var derimod ikke enig med Ankestyrelsen i at der først var
adgang til aktindsigt i oplysningen om navnet på den lægekonsulent som del-
tog i behandlingen af en sag, efter at sagen var færdigbehandlet i Ankestyrel-
sen (for så vidt angår underretningssager på børneområdet, når der er truffet
beslutning om Ankestyrelsen vil behandle sagen på et møde). Ombudsman-
den lagde særlig vægt på at retten til aktindsigt – såvel efter reglerne i offent-
lighedsloven som efter reglerne i forvaltningsloven – omfatter både verseren-
de og afgjorte sager.
"

Så svaret må være kære Sortepigen, at du søger aktindsigt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-07-2014, 13:24   #33
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 10
sortepigen er rigtig godt på vej
tak kære Peter

takket være den store viden og hjælpsomhed som findes her på K10, har jeg lært løbende at søge aktindsigt.

MEN det er så her det er mystisk, for på alle 3 dokumenter hvor lægekonsulenten har udtalt sig i min sag, er den underskrevet med H.Andersen København lægekonsulent. var lidt nysgerrig på om man kunne finde viden om vedk. godt som skidt( om det eks. var en ny Vibeke Mannicke ) men jeg kan ikke google navnet intet kommer frem.

det fik mig til at tænke om vedk. overhovedet findes? men går ud fra at der så ikke er mere jeg kan gøre .

vh og god sommerdag
sortepigen
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-08-2014, 21:04   #34
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Den PRAKTISERENDE læge er blevet en vigtig medspiller

I en given sag skal den praktiserende læge have kopi af indhentede speciallægeerklæringer.

Din praktiserende læge kan, som den eneste, opfordre kommunens sagsbehandler til at undersøge/vurderer om eventuelt førtidspension.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

Når lægen synes, at patienten skal have førtidspension

Skønt det ikke er lægens opgave at indstille patienten til førtidspension - og slet ikke at træffe afgørelsen - kan lægen dog godt vurdere, at kommunen burde undersøge, om patienten kan være berettiget til førtidspension. Det kan være situationen med en meget svag patient med alvorlige helbredsforhold, der nedsætter funktionsevnen ganske betydeligt. Her kan lægen, med patientens samtykke, henlede kommunens opmærksomhed på patientens behov i formularen LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Det kan særligt anføres, at lægen, med patientens samtykke, ønsker information om kommunens videre skridt i sagen. Formularen bliver på den måde en sagsakt, som kommunen skal handle på.

LÆ 165

Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling


http://www.bandagist.dk/lae165.pdf

Den praktiserende læge skal konsulteres, som led i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende del.

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...rberedende-del

Derfor skal alle vide at den praktiserende læge er en vigtig medspiller i din sag om revalidering, fleksjob og førtidspension.

Kommunen skal oprette et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og kan i disse sager fra 1. juli 2013 alene benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra en regional klinisk funktion og den praktiserende læge og rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og speciallægeattester fra den kliniske funktion.

Reformen omfatter således et nyt regionalt-kommunalt samarbejde, hvor regionen skal stille sundhedskoordinator og klinisk funktion til rådighed. Denne del træder i kraft 1. juli 2013. Reformen understreger samtidig den praktiserende læges centrale rolle i sundhedssystemet. En ny lægeattest, LÆ 265, fra borgerens egen læge til det kommunale rehabiliteringsteam spiller en central rolle i sagsbehandlingen. Hvor undersøgelser i klinisk funktion peger på et behandlingsbehov, er det uændret borgerens egen læge, der vurderer dette og beslutter, om henvisning til det behandlende sundhedsvæsen skal effektueres.

Den praktiserende læge skal løbende inddrages og orienteres i patientens sagsforløb i kommunen. Såvel regional sundhedskoordinator som klinisk funktion kan være i dialog med egen læge for at fremme samarbejdet omkring patientens muligheder for at udvikle arbejdsevnen og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Før reformen var den praktiserende læge oftest en læge, hvis ord ikke vægtede meget.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, men udelukkende fakta om lægekonsulenter og praktiserende læger samt speciallæger.

Sidst redigeret af phhmw; 07-08-2014 kl. 21:29.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-08-2014, 21:45   #35
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skal kommunen indhente den praktiserende læges vurdering

via blanket LÆ 265 som led i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende del?

Se diagram side 5 for overskueligheden: https://www.sundhed.dk/content/cms/5...2014-02-06.pdf

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...rberedende-del

"Når kommunen som led i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende del indhenter den praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde, skal kommunen anvende den landsdækkende lægeattest LÆ 265."

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd, kun fakta.

Sidst redigeret af phhmw; 07-08-2014 kl. 22:28.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-08-2014, 19:03   #36
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sociallægen Anders And

Dato: 22. januar 2007
Kontor: Forvaltningsjuridisk


Sagsbeh.: JL
sociallæge

Ved e-post af 5. januar 2007 har De rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet De har rejst spørgsmål om, hvilke beføjelser og hvilke arbejdsområder en sociallæge, ansat ved kommunen, har. Samtidig har De bedt om oplysning om, hvem der fører tilsyn med kommunerne.

I den anledning kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse, at betegnelsen ”sociallæge” ikke anvendes i ministeriets lovgivning. Der er formentlig tale om en kommunal stillingsbetegnelse. Nogle større kommuner anvender således ansatte læger til nogle af de lægelige opgaver, som kommunen har behov for at få løst. En række kommunale afgørelser, f. eks. på det sociale område, beror således bl.a. på lægelige præmisser. Dette kan f. eks. gælde for pensionsydelser. I sådanne sager kan en kommune få rådgivning af enten ansatte læger eller bruge eksterne lægekonsulenter. Tilsvarende kan en kommune have brug for lægelig rådgivning i forbindelse med institutionsdrift o. lign.

Det kan i øvrigt oplyses, at der findes en speciallægeuddannelse i socialmedicin. En person behøver dog ikke at have en socialmedicinsk uddannelse for at kunne ansættes som ”sociallæge”.

Det er myndigheden som sådan – det vil i dette tilfælde sige kommunen - som efter lovgivningen træffer afgørelse indenfor det pågældende sagsområde.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan endvidere oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Det er således Statsforvaltningen Syddanmark, der fører tilsyn med Odense Kommune, hvor De bor.

Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning.

Statsforvaltningen fører dog ikke tilsyn i det omfang, særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.

Der henvises til §§ 47 og 48 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006).

Det fremgår eksempelvis af § 60 i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 858 af 8. august 2006), at en kommunes afgørelser efter den sociale lovgivning, herunder f. eks. afgørelser vedrørende førtidspension, kan indbringes for Det Sociale Nævn.

Er der en klagemyndighed som f. eks. Det Sociale Nævn, der kan tage stilling til en sag, viger statsforvaltningens tilsyn.

Fra den 1. januar 2007 skal henvendelse vedrørende såvel tilsynet med Odense Kommune som afgørelser truffet af Odense Kommune efter den sociale lovgivning, rettes til Statsforvaltningen Syddanmark, som har følgende adresse: H.P. Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa, og tlf. 72 56 79 00.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen.

Med venlig hilsen

Jann Larsen
Juridisk rådgiver
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2014, 13:17   #37
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skrivelse med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension

http://www.laeger.dk/portal/pls/port...me=8450870.PDF

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2014, 13:20   #38
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialt - lægeligt samarbejde Læge attester etc

http://www.laeger.dk/portal/pls/port...me=7220855.PDF

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2014, 13:23   #39
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forklaring rehabiliteringsteam, Klinisk Funktion, LÆ 165, Praktiserende læge, Førtids

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

Læs og forstå denne særdeles gode information, som alle burde kende uden ad.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2014, 21:31   #40
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.470
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
vejledning om brugen af blanketterne i det socialt-lægelige samarbejde

http://www.socialjura.dk/content-sto...3ff359246a5be5

På baggrund af flere spørgsmål om brugen af de socialt-lægelige blanketter (LÆ-blanketterne), skal landsforeningen benytte lejligheden til at vejlede om forskellige spørgsmål i relation til aftalen om det socialt-lægelige samarbejde.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:24.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension