K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Principielle afgørelser fra Ankestyrelsen > Nyt om loven > Nyt fra Ankestyrelsen

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-05-2021, 07:01   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra Ankestyrelsen 2021

https://ast.dk/nyheder/nyt-fra-ankes...-nr-2-maj-2021

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2021

Læs om Landsretsdom på arbejdsskadeområdet, tabt arbejdsfortjeneste og sektoransvar, ny undersøgelse om botilbud, dækning under covid-19, varsling ved ophør af dækning af tabt arbejdsfortjeneste, undersøgelse om anbringelse, Nye regler på børneområdet, ændret praksis ved indstillinger til børn og unge-udvalg og Klagenævnet for specialundervisnings årsrapport 2020
Landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager ændrer ikke Ankestyrelsens praksis
En arbejdsskade kan medføre, at tilskadekomne får erstatning for tab af erhvervsevne. Ifølge lovens ordlyd får man ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct., men det kan man godt i praksis efter en konkret vurdering. I en dom har Østre Landsret foretaget sådan en konkret vurdering og fastsat en erstatning i et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke havde givet erstatning, men dommen tilsidesætter ikke Ankestyrelsens praksis.

Læs artiklen


Tabt arbejdsfortjeneste og sektoransvar – hvad gælder?
Når kommunen skal tage stilling til, om en forælder har ret til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn, der går i skole, har det betydning, om pasningsbehovet skyldes manglende ressourcer i skolen.

Læs artiklen


Ny undersøgelse: Når borgere visiteres til et botilbud, er det faglige match i fokus
Når kommunen skal finde det rette botilbud til en borger, er det vigtigste ifølge sagsbehandlerne i seks kommuner, at botilbuddet kan varetage borgerens støttebehov. Det betyder, at det faglige hensyn mellem borgerens problemstillinger og botilbuddets målgruppe og kompetencer vægtes højest. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Læs artiklen


COVID-19: Mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19
Ankestyrelsen har på forskellige sagsområder taget stilling til, hvordan den særlige covid-19 situation kan påvirke bevilling af hjælp efter de almindelige regler i social- og beskæftigelseslovgivningen.

Læs artiklen


Når man klager over, at dækning af tabt arbejdsfortjeneste ophører, har man stadig ret til hjælpen i mindst 28 uger
Loven siger, at kommunerne skal varsle en borger med mindst 14 uger, når dækning af tabt arbejdsfortjeneste ophører. Hvis en borger klager til Ankestyrelsen, behandler vi sagen i et særligt hurtigt spor. Dermed sikrer vi, at borgeren får en afgørelse af klagesagen, inden kommunens afgørelse kan få virkning for borgeren.

Læs artiklen


Ny undersøgelse: Udfordringer med at finde et godt match, når kommunerne anbringer en ung på et opholdssted eller en døgninstitution
Det er en udfordrende proces at foretage et godt match mellem en ung og et opholdssted eller en døgninstitution. Både fordi det kræver viden om stedet og dets kompetencer, men også fordi de unge, der anbringes på opholdssteder og døgninstitutioner, har komplekse udfordringer. Det fortæller sagsbehandlere fra seks kommuner i en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet.

Læs artiklen


Nye regler på børneområdet
I foråret og sommeren 2020 er der sket ændringer i servicelovens regler for anbragte børn og unge. I artiklen gennemgås de mest centrale ændringer, som kommunerne skal være opmærksomme på.

Læs artiklen


Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg
Over for kommunerne har Ankestyrelsen hidtil i sin vejledning og undervisning meldt ud, at kommunerne ikke må udarbejde alternative indstillinger. Med den nye principmeddelelse 4-21 ændrer Ankestyrelsen denne praksis. Ankestyrelsen vurderer, at alternative indstillinger under visse forudsætninger kan være relevante i for eksempel sager om samvær.

Læs artiklen


Klagenævnet for Specialundervisning har i 2020 behandlet flere sager med børn, der gennem længere tid ikke har været i skole
I 2020 har der ud af 180 behandlede folkeskolesager været 25 sager, hvor børnene ikke var i skole. Klagenævnets årsrapport belyser dette og andre tendenser på specialundervisningsområdet.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-12-2021, 17:36   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2021

https://ast.dk/nyheder/nyt-fra-ankes...-december-2021

Beskyttelse af børn under samvær
https://ast.dk/born-familie/artikler...-under-samvaer

Særlige fokusområder, når kommunen vil frakende et fleksjob, som er bevilget på et forkert grundlag

https://ast.dk/beskaeftigelse/artikl...rkert-grundlag


Tabt arbejdsfortjeneste: Det betyder ydelsesloftet for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste
https://ast.dk/social/artikler/hjael...rtjeneste/view

phhmw

Du bør kende til, hvordan du finder en Principafgørelse, som er øverste myndighed, som alle skal rette sig efter:
https://ast.dk/til-myndigheder/principdatabase

Principmeddelelser
Her kan du læse tidligere nyhedsbreve om vores principmeddelelser. Du kan også bruge vores database til at søge efter specifikke principafgørelser. Bemærk at principmeddelelserne før den 1. november 2019 blev kaldt principafgørelser. Der er ikke forskel i indholdet – det er alene navnet, der er ændret.
Søg principmeddelelser i vores principdatabase

Søg i vores database over principmeddelelser
Om principmeddelelser

Hvad er en principmeddelelse
Læs nyhedsbreve om principmeddelelser
Artikel: Bedre overblik over principmeddelelser

https://ast.dk/til-myndigheder/vejle...cipmeddelelser

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-04-2022, 17:17   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
2022 Nyt fra Ankestyrelsen

https://ast.dk/nyheder/nyt-fra-ankes...1-februar-2022

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2022
Læs vores vejledning til behandling af sager om særlig støtte, nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten, Højesteret tiltræder Ankestyrelsens praksis om adoption uden samtykke, ny undersøgelse af kommunernes brug af observationer, ny praksisundersøgelse af kommunernes brug af virksomhedspraktik og Ankestyrelsens præcisering af praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk.
Sådan behandler du en sag om særlig støtte til borgere med høje bolig– eller forsørgerudgifter. Vejledning og eksempler
Når en kommune skal behandle en sag om særlig støtte, er der mange forhold, der skal vurderes. Vi har lavet en vejledning, som kan hjælpe dig til at nå det rigtige resultat.

Læs hele artiklen om særlig støtte til borgere med høje bolig- eller forsørgerudgifter og se vores vejledning og eksempler


Nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten
I 2021 er der kommet to landsretsdomme, som handler om, hvornår en skade, der er sket i forbindelse med DHL-stafetten, er omfattet af arbejdsskadeloven. Dommene ændrer ikke på Ankestyrelsens praksis på området, men illustrerer, hvordan der kan foretages forskellige bevisvurderinger af de samme forhold – også mellem by- og landsret.

Læs hele artiklen: Nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten


Højesteret tiltræder Ankestyrelsens praksis om adoption uden samtykke
Ankestyrelsen handler korrekt, når vi i sager om adoption uden samtykke frigiver et barn til adoption, og barnet efterfølgende flytter ind hos den kommende adoptivfamilie, selvom afgørelsen om frigivelse til adoption er indbragt for retten. I to domme tiltræder Højesteret Ankestyrelsens afgørelser om adoption uden samtykke og praksis om den efterfølgende midlertidige placering af barnet. I artiklen kan du læse om forløbet, fra barnet bliver frigivet til adoption uden samtykke, og indtil der kan gives en endelig adoptionsbevilling.

Læs hele artiklen: Højesteret tiltræder Ankestyrelsens praksis om adoption uden samtykke


Ny undersøgelse: Godt halvdelen af landets kommuner har brugt observationer til at oplyse sager på voksenhandicapområdet
I en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen fortæller de kommuner, der er blevet interviewet, at de kun bruger observationer, når de ikke kan oplyse sagen tilstrækkeligt på anden vis. Kommunerne fortæller, at de er opmærksomme på ikke at overskride borgerens grænser, når de gennemfører observationer.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse: Godt halvdelen af landets kommuner har brugt observationer til at oplyse sager på voksenhandicapområdet


Ny praksisundersøgelse: Kommunernes brug af virksomhedspraktik ud fra den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Undersøgelsen viser, at kommunerne i langt de fleste tilfælde bevilger virksomhedspraktik i overensstemmelse med reglerne. I forhold til forvaltningsloven ses der nogle sager, hvor der mangler begrundelse og klagevejledning.

Læs hele artiklen: Ny praksisundersøgelse: Kommunernes brug af virksomhedspraktik ud fra den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Præcisering af Ankestyrelsens praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk
Efter en henvendelse fra Ombudsmanden har Ankestyrelsen i principmeddelelse 5-21 præciseret sin praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk, så det er tydeligt, at kommunen altid har pligt til at tage stilling til samvær. I artiklen gør vi det klart, hvem barnets netværk typisk er, hvornår kommunen har pligt til at tage stilling til samvær, hvornår der skal træffes en afgørelse om samvær, og om det er kommunen eller børn og unge-udvalget, der har kompetence til at træffe afgørelse.

Læs hele artiklen: Præcisering af Ankestyrelsens praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-12-2022, 15:46   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra Ankestyrelsen dec 2022

https://ast.dk/nyheder/nyt-fra-ankes...mber-2022/view

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2022

Læs om vores nye principmeddelelser 16-22, 23-20 og 40-22 på henholdsvis børne- og arbejdsskadeområdet. Du kan også læse om Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, blive klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger og endelig læse om Ankestyrelsens fortsatte fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet.
Ny principmeddelelse: Forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer
Ankestyrelsens nye principmeddelelse 16-22 fastslår, at når kommunen iværksætter en forældrekompetenceundersøgelse, skal alle dele af undersøgelsen foretages af en psykolog, der er autoriseret.

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse: Forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologerPrincipmeddelelse fastlægger praksis for afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse mellem anbragte børn og unge og deres forældre eller netværk
Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, men børn og unge-udvalget kan af hensyn til barnet eller den unge afbryde forbindelsen for en periode. Der har i kommunerne og børn og unge-udvalgene været usikkerhed om rækkevidden af hjemlen til afbrydelsen. Ankestyrelsen har fastlagt praksis i en principmeddelelse 23-20, som bliver beskrevet i denne artikel.

Læs hele artiklen: Principmeddelelse fastlægger praksis for afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse mellem anbragte børn og unge og deres forældre eller netværk


Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde
I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde


Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren
Ankestyrelsen har i november 2022 fået flere henvendelser om retten til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, når en sygemeldt er ansat som løsarbejder. Henvendelserne viser, at der er forskellige opfattelser af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at en arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale sygedagpenge. Ankestyrelsen ønsker med denne artikel at beskrive vores praksis.

Læs hele artiklen: Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren


Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger
Førsteinstansen fx kommunen skal sørge for at genetablere borgerens hjælp, når Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse. I artiklen fortæller vi nærmere om, hvordan en førsteinstans skal forholde sig til en borgers hjælp, indtil den har truffet en ny afgørelse om borgerens hjælp. Du kan også læse, at vi fremover mere præcist vil skrive i de konkrete afgørelser, hvad retsvirkningerne af en hjemvisning er.

Læs hele artiklen: Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger


Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet
Ankestyrelsen udgav i 2017 en best practice-undersøgelse med gode råd til sagsbehandlingen på bilstøtteområdet. Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at sikre sig, at de gode råd fra undersøgelsen igen bliver kommunikeret bredt ud til kommunerne, fordi der fortsat er lang sagsbehandlingstid på bilområdet i nogle kommuner.

Læs hele artiklen: Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet

Sidst opdateret 15.12.2022


phhmw

Skal kunne udenad af alle inden 2023

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-12-2022, 13:53   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra Ankestyrelsen 15 dec 2022

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/n...-december-2022

Nyhedsbrev december 2022
I årets sidste nyhedsbrev kan du læse syv nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.
Kommunalret

Vederlag til formanden og næstformanden for bestyrelsen for et kommunalt fællesskab

Ankestyrelsen kunne ikke godkende et årligt vederlag på 141.180,48 kr. til bestyrelsesformanden for ARGO I/S for perioden 2022-2025.

Ankestyrelsen kunne dog godkende et årligt vederlag på 112.000 kr.

Ankestyrelsen godkendte et fast årligt vederlag på 35.295,12 kr. til næstformanden for bestyrelsen for ARGO I/S for perioden 2022-2025.

Læs afgørelsen her


Adgang til sagsindsigt kunne begrænses

Randers Kommune havde begrænset et byrådsmedlems adgang til sagsindsigt.

På baggrund af kommunens udtalelse vurderede Ankestyrelsen, at kommunens beslutning var sagligt begrundet i hensynet til den kommunale forvaltnings begrænsede ressourcer, og at kommunen havde foretaget et skøn, der lå inden for lovens rammer.

Ankestyrelsen gjorde derfor ikke mere i sagen.

Læs brevet her


Forvaltningsret

Aktindsigt i mødereferat

Nyborg Kommune havde givet delvis aktindsigt i et mødereferat, der både var journaliseret på en personalesag og en generel sag. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 33, nr. 5, jf. § 21, stk. 2 og 3.

Ankestyrelsen vurderede, at Nyborg Kommune ikke kunne undtage de omhandlede oplysninger fra aktindsigt med den anførte begrundelse. Ankestyrelsen henviste til, at Nyborg Kommune ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om den ansattes interesser ville lide skade, hvis de undtage oplysninger blev udleveret.

Læs udtalelsen her


En kommunes brug af en alternativ digital postløsning

Ankestyrelsen blev opmærksom på, at Viborg Kommune benyttede en alternativ digital postløsning til at sende bl.a. afgørelser til borgerne.

Ankestyrelsen vurderede, at Viborg Kommune kunne benytte den alternative postløsning ”Børnenettet” til at sende afgørelser mv. til borgerne. Kommunens brug af postløsningen forudsatte dog, at den enkelte borger havde givet samtykke til anvendelsen.

Ankestyrelsen vurderede, at Viborg Kommunes vejledning af borgere, der tilsluttede sig postløsningen, ikke var tilstrækkelig klar og tydelig til at kunne danne grundlag for et samtykke til, at postløsningen kunne bruges til at sende afgørelser og andre væsentlige sagsbehandlingsskridt.

Læs udtalelsen her


Sager om aktindsigt kunne ikke sættes i bero med henvisning til coronapandemien

Vordingborg Kommune havde under coronapandemien meddelt en borger, at kommunen havde lukket ned for alle ikke-kritiske funktioner, og at hans henvendelser om aktindsigt ikke var omfattet af kritiske funktioner.

Ankestyrelsen udtalte, at kommunen ikke var berettiget til at nedprioritere sager om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven og sætte dem i bero på ubestemt tid under coronapandemien.

Læs udtalelsen her


Sektorlovgivningen

En kommunes brug af psykologundersøgelser i jobcentret

Ankestyrelsen modtog en henvendelse om Middelfart Kommunes brug af en internt ansat psykolog til undersøgelse af borgere i forbindelse med en beskæftigelsesrettet indsats.

Ankestyrelsen vurderede, at Middelfart Kommune handlede i strid med lovgivningen ved at have en praksis, hvor en internt ansat psykolog foretog undersøgelser af borgerne i forbindelse med kommunens behandling af beskæftigelsessager.


Læs udtalelsen her


En kommunes praksis i børnesager

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse, der udtrykte bekymring for Assens Kommunes praksis i børnesager, herunder særligt for de anbragte børns tarv.

På baggrund af kommunens oplysninger gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet her

Sidst opdateret 16.12.2022


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:08.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension