K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Lægekonsulenternes Rolle

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Lægekonsulenternes Rolle Her vil vi sætte fokus på lægekonsulenters rolle i de kommunale sager.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-05-2014, 23:46   #11
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Må du søge aktindsigt lægekonsulentens navn, før afgørelsen?

Google:
"aktindsigt lægekonsulenten"

https://www.google.dk/#q=aktindsigt+...6gekonsulenten

Læs "Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen" som PDF.

Folketingets Ombudsmand udtaler:

"Hvis en lægekonsulent rent faktisk deltager eller har deltaget i behandlingen af en sag på det tidspunkt hvor der anmodes om aktindsigt i oplysningen om navnet, så skal der gives aktindsigt på dette tidspunkt. Aktindsigt skal således ikke først gives når sagen er afsluttet, eller – i underretningssager – når der er truffet beslutning om hvorvidt Ankestyrelsen vil behandle sagen på et møde. Det gælder uanset om der i løbet af behandlingen af sagen måtte ske en ud- skiftning af lægekonsulenten. Det afgørende er om en lægekonsulent på tids- punktet for anmodningen om aktindsigt deltager eller har deltaget i behandlin- gen af den konkrete sag. I givet fald skal der gives aktindsigt i oplysningen om lægekonsulentens navn."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-05-2014, 10:28   #12
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kender Folketingspolitikerne den nuværende virkelighed?

Ja, det må vi konstaterer:

Lægekonsulenter uden for loven

http://paasygedagpenge.dk/regler-fak...n-for-loven-2/

Det er stærkt bekymrende, at systemet kan gøre, hvad systemet har lyst til, og holde Folketinget for nar”, sagde Tom Behnke."

Her kan du hente lyden fra det åbne samråd i Beskæftigelsesudvalget

Møde i BEU nr. 6 - Nr. 6 - 29-11-2011

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_...raSamraad.aspx

HUSK! Det er ved kommunen du skal klage, hvis du mener at lægekonsulenten overskrider sine beføjelser.

Embedsmændene har indtil nu, været dygtige, til at styrer problemstillingen om utilfredsheden med lægekonsulenterne, med politikernes billigelse, med VEJLEDNINGER.

De ved godt at VEJLEDNINGER ikke nødvendigvis skal følges. Det udnytter kommunerne naturligvis.

Alt dette nævnt for at vi almindelige borgere skal forstå, hvad der foregå.


Vi må kræve BEKENDTGØRELSER og/eller ny LOVGIVNING. Men lyt nu til samrådet, som er ganske forståeligt og oplysende.

LYT til hvad ministeren svarer og sammenlign med hvad der er sket på området.

Du må ikke tro, at jeg er meget dygtig til alle de forskellige §er, som jeg har haft besvær med at forstå. Først nu, hvor jeg er begyndt at læse een linie ad gangen og lytter, begynder jeg at forstå, efter 10 år på k10. Når jeg kan, kan du også.

Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 16-05-2014 kl. 10:33.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-05-2014, 11:10   #13
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Veldokumenteret fysisk syg, men så foreslår lægekonsulenten din SB psykisk udredning

Dette sker jo ALTID på et meget sent tidspunkt i dit sagsforløb.

Kunne man forestille sig, at borgerne begynder at spørge kommunen skriftligt i begyndelsen af sin sagsbehandling om der skulle udredes psykisk, for at spare tid?

Hvilke muligheder har du, når du som fysisk syg pludselig ønskes udredt psykisk?

http://www.sociale-rettigheder.dk/forum/post967.html

som du bedes læse igennem og opdage en borger der bliver ved med at spørge indtil denne modtager svar på det der spørges om.

Spørgsmål.

"Alligevel mener Lægekonsulenten, at jeg derfor skal til en psykiatrisk udredning, men hvordan kan ovenstående blive til, at jeg fejler noget oppe i hovedet ?
Jeg kan oplyse at min egen læge ikke mener jeg er psykisk ustabil eller psykisk syg og vil derfor ikke henvise til en sådan undersøgelse
."

Svar.

"Såfremt du er uenig i dette og med den manglende afgørelse i øvrigt, kan du anmode om en skriftlig redegørelse/afgørelse og indgive en klage."

Bemærkning.

"Mange tak for svarene, især det sidste svar.
For jeg var nemlig ikke klar over at jeg kunne anmode om en skriftlig redegørelse vedr. den psykiske udredning og så bagefter klage over denne begrundelse, hvis den er helt hen i skoven
."

Hvilke muligheder bruger SB & Lægekonsulenten?

"Svaret ligger bl.a. i officialprincippet § 10 samt i forvaltningslovens bestemmelser. En sag skal selvfølgelig ikke overbelyses, men da der ikke foreligger noget entydigt svar om, hvornår en sag er tilstrækkelig belyst, kan der ikke henvises til andet end, at der er tale om et vurderingsspørgsmål i de enkelte tilfælde. Lægekonsulentens rolle er i den forbindelse at oversætte de lægelige dokumenter for sagsbehandlerne (teamet) og samtidig komme med et lægefaglig skøn. Det lyder som om, at det lægefaglige skøn er foretaget i dit tilfælde. Såfremt du er uenig i dette og med den manglende afgørelse i øvrigt, kan du anmode om en skriftlig redegørelse/afgørelse og indgive en klage."

Findes der blandt k10 en der har brugt denne mulighed? Og hvilket resultat opnåede du, hvis du bad om en skriftlig redegørelse om ønsket om psykisk udredning?

Håber det giver et billede af hvilke muligheder du har.

Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 16-05-2014 kl. 11:20.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-05-2014, 17:01   #14
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan du klage over den kommunale lægekonsulent?

Ja, men ikke til de normale klage indstandser, men til din borgmester.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...laegekonsulent

"En klage over lægekonsulenten kan ikke behandles af klageinstanserne. Derimod kan man kan klage til borgmesteren, da lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen. Borgmesteren har det ledelsesmæssige ansvar for alle ansatte i kommunen, herunder lægekonsulenten."

Principafgørelse D-28-05

Ankestyrelsens principafgørelse D-28-05 om uarbejdsdygtighed - lægelige spørgsmål - lægekonsulentens opgaver

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=154824

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-05-2014, 17:39   #15
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lægekonsulenten vs Rehabiliteringsteam klinisk funktion fra Regionen.

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arki...nsulenter.aspx

"De nye regler udspringer af førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor aftaleparterne blev enige om, at kommunerne i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension ikke længere skal kunne indhente sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt ansatte lægekonsulenter eller andre eksterne lægekonsulenter. I stedet skal kommunerne have en klar og entydig indgang til det regionale sundhedsvæsen i de tre typer af sager.

I praksis bliver det en sundhedsfaglig koordinator, der bliver et fagligt bindeled mellem kommunens rehabiliteringsteam og regionens kliniske enhed. Sundhedskoordinatorens rådgivning kommer til at indgå i rehabiliteringsteamets samlede indstilling i den enkelte borgers sag. Kommunen kan fortsat søge lægefaglig rådgivning gennem borgerens praktiserende læge
."

Her skal du være opmærksom på, at fremover bliver din praktiserende læge en vigtig medspiller, som du bør have et godt samarbejde med.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=152538

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-05-2014, 18:43   #16
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 9
sortepigen er rigtig godt på vej
lægeskøn lovligt?

Håber jeg har forstået tråden korrekt, Peter, ellers må du irettesætte mig

mht. dokumentation, så er det sådan at i min sag , har søgt fp efter §17 stk 2. Der er indhentet attest fra smerteklinik, og denne attest samt rapport fra arbejdsprøvning, samt udtalelse fra egen læge( de to sidste har åbenbart ikke været med ved lægeskønnet inden min visitation til fleks, sidste år!) har nu været til lægeskøn, inden min sag er afsendt til rehab.team.

det er den samme lægekonsulent som har været inde og vurdere i min sag de sidste 2 år, dvs var det ikke denne type lægekonsulenter som skulle være afskaffet????? jeg er forvirret

mener dette kan være med til at dokumentere at kommunerne stadig bruger de lægekonsulenter som Mette F. siger er afskaffet eller hva?

vh Sortepigen
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-05-2014, 20:07   #17
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan du forklare mig mere præcist.....

Kære Sortepigen.

Har jeg forstået din situation korrekt ved, at du tidligere, i din journal, har beskrevne akter fra den/en kommunal administrativt ansat lægekonsulent....

..... som nu viser sig, at være den samme læge, nu som repræsentant fra Regionen, som lægekonsulent for Rehabiliteringsteamet, klinisk funktion, sundhedskoordinator..... ja, disse læger har mange navne?

I denne rolle SKAL lægen være til stede i Rehabiliteringsteamet i behandling om førtidspension, flexjob og ressourceforløb. I 3 situationer skal denne være til stede.

Jeg har selv gjort mig nogle tanker, desangående, da de forskellige Rehabilliteringsteam søger flere læger til disse team, via Regionerne.

Kan en kommunal lægekonsulent også bestride et job, som medlem af et Rehabiliteringsteam? Det er spørgsmålet?

Jeg prøver at gå i tænkeboks eller andre kommer på banen med dokumentation.

Men den kommunale administrative lægekonsulent er IKKE afskaffet.

Den praktiserende læge er blevet en vigtig medspiller i borgerens forløb, modsat før, hvor denne ingen indflydelse havde.

Venligst gå ind på din kommunes hjemmeside og undersøg om din kommune har ansat en Borgerrådgiver, en lokal uafhængig Ombudsmand. Hvis ikke, må vi lige blive enig om min beskrivelse er korrekt, derefter må vi kontakte DUKH og få svar på om, hvilke retningslinier der findes for denne ubehagelige dobbeltrolle, som vi skal kende til. Naturligvis.

Min fornuft siger, at en kommunal lægekonsulent ikke kan bestride et job som repræsentant fra Regionen som klinisk sundhedskoordinator.

Men, da vores mantra på k10 er DOKUMENTATION må vi finde denne dokumentation som fakta, helst uden den store personlige debat om vores forskellige meninger.

http://www.handicap.dk/archive/fakta...3_dh-notat.pdf

Sundhedsfaglig rådgivning

"Teamet kan indhente sundhedsfaglige vurderinger fra egen læge eller fra den såkaldte kliniske funktion via sundhedskoordinatoren, som er regionens repræsentant i rehabiliteringsteamet og forankret i regionens kliniske funktion. Klinisk funktion er en ny enhed, som leverer sundhedsfaglig rådgivning til kommunen i rehabiliteringsteam-sager.

Kommunale lægekonsulenter må efter 1. juli ikke bruges i disse sager. Den faglige ekspertise i klinisk funktion vil typisk være socialmedicinsk, arbejdsmedicinsk,psykiatrisk/psykologisk og/eller reumatologisk
."

( derfor opfordre jeg alle, der skal til møde i Rehabilliteringsteamet, at lytte og hæfte sig ved, ved repræsentationen, hvilken læge, som er klinisk funktion- læs læge. Er denne mediciner, neurolog eller præcis hvad er lægens fagområde?) Fordi jeg er skeptisk, hvis jeg skulle bedømmes/vurderes af en reumatolog, hvis mine diagnoser hører under "Sjældne diagnoser" eller anden kompliceret diagnose.)

Een ting, kan vi da godt blive positive enige om, at det er sgu ikke blevet kedeligt at blive syg i Danmark, med flexjob i 900 sekunder om ugen. Det havde vi ikke lige set komme.

Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 20-05-2014 kl. 21:44.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2014, 21:03   #18
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Jo, mere vi taler om det.....

...des dygtigere bliver vi til at forstå, hvad der venter i fremtiden.

Hvis du bla læser dette, som en historie, des bedre bliver forståelsen.

http://www.regioner.dk/om+danske+reg...september+2012

Hvor der bla nævnes:

"Med lovforslaget skabes en klar og entydig indgang til sundhedsvæsnet via den regionale kliniske funktion. Fremover kan kommunerne kun benytte lægefaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion i alle sager, som vedrører ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det betyder endvidere, at speciallægeattester alene skal kunne rekvireres via regionens kliniske funktion. Hermed afskaffes kommunernes adgang til at hente lægefaglig rådgivning fra kommunalt ansatte lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter i de nævnte sager."

Som jo er 3 tilfælde: ressourceforløb, flexjob eller førtidspension.

Men det er jo ikke det samme, som at de kommunalt administrative lægekonsulenter er afskaffet. Kun at disse læger ikke er med i Rehabilliteringsteamet`s vurdering og afgørelser.

Men udelukkende arbejder på opfordring af borgerens sagsbehandler, som ikke nødvendigvis er socialrådgiver.

Bedste hilsner

Peter som forstår, men erkender at der er 1000 x så meget jeg ikke forstår.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2014, 21:49   #19
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 9
sortepigen er rigtig godt på vej
Forvirret på et højere plan

Kære Peter

Forstår jeg det nu rigtigt at en sb gerne må bede om et lægeskøn fra lægekonsulent, hvis sb ikke forstår hvad lægerne skriver?, men at de ikke må bede om lægekonsulentens mening mht. arbejdsevne , hvis ikke lægekonsulenten er med i rehab.teamet?, Jeg fatter ikke en meter, derfor skriver jeg nu til (dig) Peter

I min sag har en lægekonsulent( kommunalt ansat eller ej?) været inde og vurdere i min sag 2 x i 2012, 1 x 2013 og 1 x 2014, den samme lægekonsulent hjemmehørende i KBH, jeg bor i Guldborgsund hvor vi gudsketakoglov har en borgervejleder.

vh. og god aften fra Sortepigen
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-05-2014, 22:38   #20
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.999
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forvirret på et højere plan

Kære Sortepigen.

... jeg byder også ind med en høj grad af forvirring. Men egentligt godt du spørger i denne tråd, så vi kan blive dygtigere.

Jeg er træt nu og kan ikke mere, så jeg vender tilbage, når hjernen er klar igen.

Bedste hilsner

Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:11.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension