K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 31-10-2018, 09:10   #71
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysnin

DUKH oplyser på Facebook

Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb

I begyndelsen af oktober måned fremsatte beskæftigelsesministeren L 69. Lovforslaget regulerer arbejdsgiverens ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag i kommunen eller i Ankestyrelsen.

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren ikke efter forvaltningslovens §§ 9 (aktindsigt), 19 (partshøring) og 24 (begrundelse) skal have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, der indgår i en sag om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.

Begrundelse for lovforslaget:

I gældende retstilstand som konfirmeret af Ankestyrelsen og Højesteret har arbejdsgiveren som udgangspunkt som part i en refusionssag ret til aktindsigt i alle oplysninger i refusionssagen, herunder helbredsmæssige og lægelige oplysninger. Det kan få konsekvenser i tillidsforholdet mellem f.eks. en læge og lønmodtageren og derved for behandlingen af lønmodtageren.

Fra L 69:

"Arbejdsgiveren skal dog fortsat have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion. Dette gælder dog ikke, hvis der er afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter.

På denne måde søges sikret en bedre balance mellem på den ene side lønmodtagerens interesse i at hemmeligholde helbredsmæssige og lægelige oplysninger over for arbejdsgiveren og på den anden side arbejdsgiverens ret til at varetage sin egne interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion."

Lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget forleden. Der var stor opbakning til gennemførelsen af lovforslaget.

Læs lovforslaget her: https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=203381

Hilsen Peter

Bilag fra Scleroseforeningen.

https://scleroseforeningen.dk/netraa...dJBKSxSJjYXdJ0

https://d7.scleroseforeningen.dk/net...N84dM3eZBCQvqI

https://scleroseforeningen.dk/netraa...__6OC_MoMuvCvs
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-12-2018, 11:19   #72
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan en borger ansøge om fleksjob, ressourceforløb og revalidering m.v. og klage over

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...Ere_3ZscewMN3s

Anderledes forholder det sig med en række ydelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. F.eks. fleksjob og ressourceforløb. Her møder vi i DUKH borgere, der fortæl- ler os, at deres respektive kommuner ikke vil tage stilling til eller træffe afgørelse på ansøgning om bl.a. fleksjob.
I dette nummer af praksisnyt vil jeg se nærmere på reglerne for ansøgninger om fleksjob og ressourceforløb m.v.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-01-2020, 21:33   #73
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH Praksisnyt oversigt Bør læses

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/liste-praksisnyt

Bør studeres.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-12-2021, 18:19   #74
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Efter en pause er dukh nu klar

EFTER EN PAUSE ER DUKH NU KLAR MED ET HELT NYT NYHEDSBREVSKONCEPT

Der har været stille fra DUKH’s side – i hvert fald på nyhedsbrevsfronten. Nu er vi imidlertid klar med et helt nyt nyhedsbrev, som udgives på DUKH’s hjemmeside tre-fire gange om året.

Nyhedsbrevet henvender sig primært til dig, der som borger eller pårørende bruger DUKH’s rådgivning, og det vil dykke ned i de tendenser, vi ser i praksis i vores rådgivninger og i vores analyser. Samtidig vil vi også kigge nærmere på ny lovgivning, når det er relevant, ligesom vi naturligvis vil fortælle om de nye tiltag, som vi løbende udvikler med det formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.

Du finder DUKH’s nyhedsbrev, december 2021 her. https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...-december-2021

Venlig hilsen

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet


DUKH Nyhedsbrev - december 2021
14-12-2021

Læs DUKH's nyhedsbrev, december 2021
Nyt fra DUKH
Efter en pause er DUKH nu klar med et helt nyt nyhedsbrevskoncept.
Der har været stille fra DUKH’s side – på nyhedsbrevsfronten. Nu er vi imidlertid klar med et helt nyt nyhedsbrev, som udgives på DUKH’s hjemmeside tre-fire gange om året.

Nyhedsbrevet henvender sig primært til dig, der som borger eller pårørende bruger DUKH’s rådgivning, og det vil dykke ned i de tendenser, vi ser i praksis i vores rådgivninger og i vores analyser. Samtidig vil vi også kigge nærmere på ny lovgivning, når det er relevant, ligesom vi naturligvis vil fortælle om de nye tiltag, som vi løbende udvikler med det formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.

Vi er lige nu i gang med at udvikle en række nye, spændende tiltag, som vi glæder os til at præsentere, ligesom vi har brugt det seneste år på at udvikle en ny hjemmeside, en rådgivningsportal og en stribe film, som giver en visuel indgang til ny viden.

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvorfor det er svært at klage, DUKH's borgersurvey, BPA-ordningen samt nyt på klagefronten.

Nyhedsbrevet vil du dels kunne finde under nyheder på DUKH's hjemmeside, ligesom nyhedsbrevene vil komme til at ligge samlet under Guides og Praksisnyt, hvor du kan sortere på Nyhedsbreve.

Herudover kan du tilmelde dig DUKH's mailliste og få direkte besked, når et nyt nyhedsbrev er klar. Du tilmelder dig i bunden af hjemmesiden.

Rigtig glædelig jul!

Du finder nyhedsbrevet her:
https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-3000...3318&pageid=13

Hvorfor er det svært at klage? Og hvad siger borgerne om DUKH?

BPA-ordning udfordres igen.

DUKH og Lovgiverne i året der gik
.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:11   #75
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-06-2022, 17:17   #76
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Når klageadgangen ”mangler”

https://www.dukh.dk/ref.aspx?id=16704

ER KLAGEBEHANDLING UDEN SÆRSKILT KLAGEINSTANS REELT EN KLAGEMULIGHED?

Muligheden for at klage er et emne, der ofte bliver rådgivet om i DUKH. For netop muligheden for at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen er et centralt element, når det handler om den processuelle retssikkerhed, der kommer til udtryk ved, at sagsbehandlingsregler som f.eks. partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt samt regler om klageadgang er med til at sikre saglighed og ordentlig sagsbehandling i forvaltningen af lovgivningen samt at borgeren reelt oplever sig inddraget.

Men til tider må DUKH’s konsulenter vejlede om, at klageadgangen ”mangler” i den forstand, at der ikke findes en særlig klageinstans på det konkrete område. Det gælder f.eks. i forhold til folkeskolen, hvor de fleste afgørelser ikke kan indklages for en særlig instans, som vi ellers kender det på andre områder i form af f.eks. Ankestyrelsen, Familieretshuset eller Klagenævnet for specialundervisning.

Skolelederens konkrete beslutninger/afgørelser vedrørende skolens elever - i forhold til de mål, rammer og principper, som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat - kan altså jævnfør folkeskolelovens § 45, stk. 2 ikke indbringes for kommunalbestyrelsen eller anden myndighed.

Det drejer sig om beslutninger som f.eks. klasseindplacering, sygeundervisning og ikke mindst iværksættelse af overflytning til anden skole som en disciplinær foranstaltning. Det gælder også beslutninger om supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med udfordringer, for først når der er tale om specialundervisning kan afgørelser indbringes for Klagenævnet for specialundervisning.

Der kan naturligvis klages til skolelederen, men i praksis er det i så fald skolelederen der både træffer afgørelserne, for herpå at behandle og afgøre klagerne på folkeskoleområdet. Skolelederen har dermed en dobbeltrolle, der kan opleves som problematisk. DUKH modtager i hvert fald ofte henvendelser fra forældre til børn i folkeskolen, der giver udtryk for en oplevelse af manglende retssikkerhed på baggrund af deres oplevelser med at klage til en skoleleder – eller som er tilbageholdne med i det hele taget at klage, fordi de frygter, at det vil gå ud over støtten til deres barn.

På andre områder går en klage videre til eksempelvis Ankestyrelsen, hvis der ikke gives medhold – og her er der klare regler for klagesagsbehandlingen. Det udfordrer derfor retssikkerhedsfølelsen, når der på nogle områder ikke findes en særlig klageinstans, som kan varetage en faglig vurdering af sagen – og eneste mulighed reelt er at klage til borgmesteren, hvis skolelederen fastholder afgørelsen. Og denne mulighed findes endda kun i den kommunale folkeskole. Når det gælder fri- og privatskoler, er eneste mulighed at klage til skolelederen.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 01:10.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension