K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 24-05-2022, 20:11   #271
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

https://www.hjernebarnet.dk/aktuelt/...-hjemmetraenes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Da hjemmetræning blev vedtaget af Folketingets partier var det tænkt som et fleksibelt og eksperimenterende alternativ til de eksisterende særlige dag- og skoletilbud for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Fra forarbejderne til loven fra 2008 kan læses at formålet med hjemmetræning var at give børnene bedre mulighed for udvikling og trivsel ved at inddrage forældrene mere aktivt i træningsindsatsen.

Desværre er fleksibiliteten udeblevet og det har altid været svært for forældrene, at opnå deres rettigheder omkring hjemmetræning. Det er værd at bemærke, at forældre til børn med nedsat funktionsevne i forvejen har udfordrede livsvilkår, og derfor er det uhensigtsmæssigt, at de skal
bruge deres ressourcer på at kæmpe for deres rettigheder omkring hjemmetræning.

I juni 2020 udgav Embedsværket rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere” for Advokatsamfundet. Af den fremgik det, at intet sted i sociallovgivningen er der så svære vilkår, som på hjemmetræningsområdet.

Derfor bad Hjernebarnet Embedsværket om at undersøge området og lave en rapport, som udelukkende fokuserer på retssikkerheden for forældre, der hjemmetræner deres barn.

Rapporten er netop udkommet og det er alarmerende læsning. Vi citerer fra en af rapportens konklusioner:”Når der samtidig kan konstateres, et for danske forhold, abnormt højt fejlniveau i forvaltningsafgørelserne, ses at risikoen er realiseret, og det for en meget udsat målgruppe. Der er reelt tale om en ”failed administration” situation. Der er ikke længere sammenhæng mellem de rettigheder, som Folketinget har givet borgerne i loven, og den måde de administreres på i virkeligheden. Det er altså ikke længere politikernes lovgivning, der regulerer området, men tilfældigheder. Nogle få kommuner gør det godt – de fleste gør ikke. Det er uforeneligt med almindelige retsstats- principper at lade en sådan tilstand fortsætte.”

Hjernebarnet har sendt ”Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes” til social- og ældreminister Astrid Krag og til Folketingets handicapordførere. De er ansvarlige for lovgivningen på området. Derfor vil Hjernebarnet fortsætte med at dokumentere, at hjemmetræningsreglerne skal administreres og sagsbehandles efter hensigten, så børnene kan fortsætte deres udvikling, mens forældre trives med hjemmetræningsreglerne.

https://www.hjernebarnet.dk/images/d...jemmetrner.pdf

Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får bedre muligheder for udvikling og trivsel, når forældre og eventuelt barnet/den unge får mulighed for at blive aktivt inddraget i indsatsen. Internationale studier inden for børneområdet viser, at inddragelse af forældre og børn som aktive partnere i rehabiliteringsprocessen øger både brugertilfredsheden og behandlingse!ekten. Forældrene udgør med det kendskab, de har til deres børn, en ressource, der kan forbedre den o!entlige indsats, hvis de inddrages og involveres heri.ii”

Publikationen kan frit citeres med tydelig kildeangivelse.

Denne rapport har til formål at afdække og synliggøre den strukturelle, retssikkerhedsmæssige og politiske virke- lighed for de børn, der hjemmetrænes i 2021 og deres forældre. Rapporten ønsker at sæ!e fokus på omstændigheder, der modarbejder at hjemmetræning kan fungere, som forudsat af Folketingets politikere og stillet forældrene til de berørte børn i udsigt.

Forord
Med udgangspunkt i en delanbefaling i rapporten om ”Retssikkerhed for udsa!e borgere”, som Embedsværket udgav i samarbejde med Advokatsamfundeti i juni 2020, har foreningen Hjernebarnet bedt om en gennemgang af de særlige forhold, der gælder for forældre og børn, der hjemmetræner i henhold til servicelovens § 32a.

Forældre, der hjemmetræner deres barn, udgør en minoritet af forældre til børn med handicap, og hjemmetrænings- ordningen var af politikerne tænkt som en spydspids for at etablere ny viden og udvikle nye metoder, men også som et positivt tilvalg for forældre, der ønskede at tage initiativet og ansvaret for deres børns hverdag, og dermed for at kunne få et familieliv til at hænge sammen – på trods af de vanskeligheder, som et barns handicap også indebærer.

I forarbejderne til den oprindelige hjemmetræningsordning fra 2008 lyder det:

Rapporten er baseret på o"entligt tilgængeligt materiale om hjemmetræning, herunder Ankestyrelsens gennemgang af området fra 2019, tal og statistik fra Ankestyrelsen og Danmarks Statistik, aktindsigtsspørgsmål, forarbejder til lov og ændringslove samt Hjernebarnets medlemsundersøgelse fra 2021. Analyser og konklusioner er alene mine.

Sanne Møller, Embedsværket, oktober 2021


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-05-2022, 20:07   #272
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye tider for patienterne som ordineres optræning, nu over nettet.

Optræning over nettet

Vi kan blive hospitalsbehandlet i hjemmet.

Nu kan vi modtage fysioterapi over nettet og blive i hjemmet, helt uden fysisk kontakt med fysioterapeuten.

Hvordan en fysioterapeut med ekstra uddannelse, som http://www.k10.dk/showpost.php?p=361...JskxIrv146oTKA autoriserede osteopater som kun må bruge deres hænder og ikke noget mekanisk udstyr, klare de nye tider ved vi ikke

Tiden har vist at fysioterapi har udviklet sig til en anvisningsbehandling, hvor man får udleveret ens optræningsplan, med tegninger foto at de øvelser man er blevet instrueret i.

Selv meget hæmmede rygpatienter har oplevet disse forsøg på lidt hjemmetræning på køkkengulvet.

Man kan få indtrykket, at man faktisk ikke kan lide patienterne i fysisk form.

Eller er det bare nye tider vi skal vænne os til, eller er det bare en fortsættelse af besparelser i det Hellige Navn?

Online fysioterapi.
https://www.fysio.dk/fafo/temaer/tem...ne-fysioterapi

Kommuner og praktiserende fysioterapeuter er begyndt at tilbyde online konsultationer og online holdtræning. Her på temasiden kan du både finde inspiration til at komme i gang med online fysioterapi og mere viden om muligheder og regler på området.

Hvad skal der til for at lave en god fysioterapeutisk undersøgelse online, og hvordan skaber man et succesfuldt behandlingsforløb. Klinikejer og underviser Simon Simonsen giver sine allerbedste tips og tricks.

Se videoen her:
https://www.fysio.dk/fafo/temaer/tem...ne-fysioterapi

Hvilke regler gælder:
https://www.fysio.dk/fafo/temaer/tem...ne-fysioterapi

Hvilke regler gælder når man arbejder med online fysioterapi?
Chefkonsulent i Danske Fysioterapeuter, Gurli Petersen giver et indblik i hvilke regler, der gælder i forbindelse med online fysioterapi. På bare 3 minutter kommer hun omkring punkter fra autorisationsloven, journalføringspligten, etiske retningslinjer og andre vigtige elementer fra sundhedsloven.

Perspektiver, muligheder og begrænsninger for online fysioterapi
https://www.fysio.dk/fafo/temaer/tem...ne-fysioterapi

Klinikejer og underviser, Simon Simonsen har arbejdet med online fysioterapi i mange år. Ifølge ham har online fysioterapi naturligvis nogle begrænsninger, men omvendt kan flere elementer i behandlingsforløbet forstærkes, b.la. patientens empowerment. Simon ser et væld af muligheder ift. at tilbyde diverse forløb online.

Online holdtræning i Aarhus Kommune
https://www.fysio.dk/fafo/temaer/tem...aarhus-kommune

Folkesundhed Aarhus, har som noget nyt sat gang i et projekt, der b.la. har til formål at afprøve hvor mange deltagere der kan være på en online holdtræning, samtidig med at kvaliteten bibeholdes. Derfor har de indkøbt en kæmpe skærm, så begrænsningen ikke er den lille computerskærm. Hør mere om projektet og deres erfaringer.

phhmw

SPØRGSMÅL

Gælder det også "juridisk svært handicappede" patienter

Vederlagsfri patienter iht Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vederlagsfri behandling? Se Diagnoselisten.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelse...e,-d-,pdf.ashx

Handicappede børn og unge?


Hilsen Peter

Bilag

Velkommen til Dansk Selskab for Fysioterapi
TELEKONSULTATIONER - FORSKELLIGE PERSPEKTIVER

Vigtig viden når du som fysioterapeut arbejder med videokonsultationer
Se videoerne her:
https://danskselskabforfysioterapi.d...rehabilitering

Skal fremtidens genoptræning ske hjemme i stuen? Få svaret her
https://hjerteforeningen.dk/2022/04/...jemme-i-stuen/

phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-05-2022, 08:18   #273
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Robot optræning, som hedder Robert

ROBERT® - Your path to a faster recovery [Dansk - med undertekster]

https://www.youtube.com/watch?v=rUuN3PHxs18

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-05-2022, 21:04   #274
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen til kommune: brug nu det cirkulære! Hjælpemidler Behandlingsredskaber??

https://muskelsvindfonden.dk/artikle...gqxr-3CJXf1EeU

Eva Christensen
16. okt 2021
Når der opstår tvivl om, hvorvidt noget er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab og dermed også, om det er kommunen eller regionen, der skal betale, så er det kommunens pligt at forholde sig til det såkaldte afgrænsningscirkulære. Det fastslår Ankestyrelsen i en konkret afgørelse om et ståstativ til et barn med muskelsvind.

Muskelsvindfonden har bistået i klagesagen, hvor pigens forældre søgte kommunen om hjælp til at vedligeholde pigens ståfunktion. For barnet drejede det sig blandt andet om, at hendes rækkevidde er større, når hun står op, at hun har bedre mulighed for bevægelighed, og at hun kan deltage i flere aktiviteter, hvis hun står i ståstativet.

Både kommune og sygehus gav afslag

Kommunen meddelte afslag efter Servicelovens §112 om hjælpemidler og henviste til, at ståstativet kunne søges som behandlings-/træningsredskab hos regionen, altså via sygehuset. Overlægen på sygehuset, hvor pigen er tilknyttet, erklærede sig dog uenig med kommunen i vurderingen af, at ståstativet skulle være et behandlingsredskab, og således startede balladen.

Når noget ikke er enten/eller, men både/og

Udfordringen opstår, fordi et ståstativ for så vidt kan være både et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Og ofte opfylder det begge funktioner. Og da tidens trend i velfærdssystemet tilsyneladende er noget hen i retningen af ”lad os se, hvordan vi bedst kan undgå at hjælpe, så vi sparer penge”, frem for ”lad os se, hvordan vi bedst afhjælper behovet”, så opstår der naturligt kø ved håndvasken, når kommune og region ihærdigt forsøger at tørre udgiften af på hinanden. Det kan undre, at man ikke bare i sådanne tilfælde simpelthen deler udgiften, men nuvel, systemets veje er uransagelige.

Tvivlen må aldrig komme borgeren til skade

Heldigvis har lovgivningen taget højde for, at afgrænsningsproblemer kan opstå i det såkaldte Afgrænsningscirkulære. Heraf fremgår blandt andet, at et ”givet apparatur eller redskab både kan være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel”.

Og det mest væsentlige: ”I tilfælde hvor der opstår tvivl om, hvilken myndighed der er ansvarlig for betaling af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, som skal betales af regionen eller kommunen, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede parter”.

Det står altså lysende klart, at hvis kommunen siger nej til at udlevere med henvisning til, at det er regionen, der skal betale, så skal kommunen udlevere alligevel. Og så må kommunen selv rode med at hente eventuelle penge hjem fra regionen.

Det bør i øvrigt ikke komme bag på kommunerne. Dels fremgår det tydeligt af en principafgørelse fra 2015, at et ståstativ kan være et hjælpemiddel, i øvrigt komisk nok en afgørelse, som kommunen i denne sag selv henviser til. Dels har Muskelsvindfonden skrevet adskillige gange om principperne i cirkulæret lige siden.

Læs f.eks. denne artikel.

Vi har også, siden Nick Hækkerup var Sundhedsminister, forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på cirkulærets begrænsede virkning i kommunerne.

En mulig løsning ligger på ministeriets bord

I juni 2017 beskrev et udvalg bestående af KL, Danske Regioner og staten problemet OG en mulig løsning, som Muskelsvindfonden bakker op om. I den efterfølgende rapport foreslås det blandt andet, at afgrænsningscirkulæret erstattes af en ny vejledning, der beskriver kommuner og regioners forpligtelser i forhold til at levere behandlingsredskaber og hjælpemidler efter sundhedsloven samt håndteringen af snitflader til andre områder, herunder hjælpemidler efter serviceloven. Så en mulig løsning ligger allerede på ministeriets skrivebord.

Mens vi venter, må vi tage kampen fra sag til sag, men det betyder, at mennesker med muskelsvind i flere tilfælde kommer til at vente uhensigtsmæssigt længe med funktionsevnetab til følge, mens bureaukratiets tandhjul roterer med tænderskærende langsommelighed.

Ros til Ankestyrelsen: klar melding i denne sag

Det er ingen hemmelighed, at vi i Muskelsvindfonden har set flere sager, hvor kommune og region eksempelvis giver sig til at skændes om, hvilken ”myndighed der har tættest kontakt med borgeren”. I flere tilfælde har vi også haft svingende held med at få Ankestyrelsen til at inddrage principperne fra Afgrænsningscirkulæret.

Men roses skal den, der roses bør, og i denne sag er Ankestyrelsen helt klar i spyttet. Kommunen forsøgte i klageforløbet at snige sig uden om ved at påpege for Ankestyrelsen, at regionen ikke havde truffet en afgørelse med klagevejledning. Det er velsagtens den med at påpege splinten i andres øjne, men overse bjælken i sit eget.

Hertil svarer Ankestyrelsen: ”Vi bemærker, at vi ikke har kompetence til at forholde os til regionens manglende bevilling af hjælp. Vi henviser derimod kommunen til at træffe afgørelser i henhold til afgrænsningscirkulæret på hjælpemiddelområdet.
Desuden gør vi kommunen opmærksom på retssikkerhedslovens §5, hvoraf fremgår, at kommunen har ansvaret for at hjælpe borgeren, når en borger henvender sig. Kommunen bør forholde sig til, om der er mulighed for hjælp i den sociale lovgivning, herunder forholde sig til, om der er brug for rådgivning og vejledning. Ifølge bestemmelsen skal kommunen desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning”.

Det bør ikke være borgerens problem

Se, det er da til at forstå. For det første skal kommunen anvende princippet i afgrænsningscirkulæret og udlevere ståstativet, uanset om der er tale om et hjælpemiddel eller ej.

For det andet skal kommunen overholde retssikkerhedslovens §5, som pålægger kommunen at ”behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder rådgivning og vejledning”, samt være opmærksom på, om der kan søges om hjælp andre steder.

Det er således aldrig nogensinde borgerens problem at finde den rette paragraf, det rette regelsæt, eller den rette instans, når der er et behov. Det er kommunens ansvar.

Hvis blot landets kommuner startede med at efterleve den ene paragraf i retssikkerhedsloven, ville formentlig halvdelen af alle klagesager slutte, inden de begyndte.


Ståstativ kan bevilges som hjælpemiddel

https://muskelsvindfonden.dk/artikle...aelpemiddel-2/

Jørgen Lenger
17. feb 2015
Ny principafgørelse afliver kommuners praksis

Et ståstøttestativ kan ligesom et gangstativ både være et hjælpemiddel og et behandlingsredskab. Det slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse. Dermed forsøger styrelsen at aflive den praksis, mange kommuner på det seneste har indført. Kommunerne har i stigende grad afvist ansøgninger om ståstativ alene med henvisning til, at det er et behandlingsredskab, der hører under regionen. Afvisningerne sker ofte uden konkret sagsbehandling men med henvisning til en afgørelse Ankestyrelsen kom med i 2009, hvor styrelsen i en konkret sag bestemte, at et ståstøttestativ ikke skulle bevilges efter serviceloven, fordi det i den konkrete sag blev brugt til genoptræning efter senpolio og et lårbensbrud.

Kommunernes misbrug af afgørelsen fra 2009 får nu Ankestyrelsen til at gentage et af de mest fundamentale principper i Serviceloven, der handler om konkret og individuel vurdering. I den ny principafgørelse skriver Ankestyrelsen således: ”Afgørelsen må bero på en konkret, individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang samt hvilket behov, brugen af ståstøttestativet skal afhjælpe”. Afgørelsen slår fast, at hvis det primære formål med et ståstøttestativ er at afhjælpe den manglende ståfunktion, skal ståstøttestativet betragtes som et hjælpemiddel, som kommunen skal bevilge hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Hvis ståstøttestativet primært skal anvendes til at forbedre funktionsevnen eller forebygge yderligere forværring af funktionsevnen, skal det derimod betragtes som et træningsredskab eller et behandlingsredskab, som hører under sygehusvæsenet og dermed skal bevilges af regionen.

Hele principafgørelsen kan læses her.

https://muskelsvindfonden.dk/wp-cont...cirkulaere.pdf ""Gældende""

Ståstativ skal udleveres uanset

For nogle kan et ståstativ godt både afhjælpe følger af personens handicap og forebygge yderligere forværring af funktionsevnen. For at være sikker på, at sådanne usikkerheder ikke betyder, at en person med behov for et ståstativ eller andet bliver nægtet hjælpen, fordi kommune og region ikke kan finde ud af, hvem, der skal betale, er der lavet et såkaldt afgrænsningscirkulære.

I cirkulærets afsnit 4 står ”I tilfælde, hvor der opstår tvivl om hvilken myndighed, der er ansvarlig for betaling af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, som skal betales af regionen eller af kommunen, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.”

Så hvis den kommunale sagsbehandler siger nej til at bevilge et ståstativ med henvisning til, at det er et behandlingsredskab, er vores svar, at sagsbehandleren alligevel skal udlevere ståstativet. Så må kommunen efterfølgende forsøge at få regionen til at betale.
Hele afgræningscirkulæret kan læses herunder.

Mødes for at afklare regler

Muskelsvindfonden har længe gjort politikerne opmærksomme på, at der fortsat er familier, der bliver ramt af kassetænkningen mellem kommuner og regioner. Nu er der også kommet gang i den politiske proces om at forbedre reglerne. Det understreges af et svar ministeren for sundhed- og forebyggelse har givet til SFs Özlem Cekic. Som svar på SUU alm. del spørgsmål nr. 365, skriver sundhedsminister Nick Hærrerup: ”Der er planlagt møde i februar mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, KL og Danske Regioner om de problemstillinger, der knytter sig til afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber samt leveringsforpligtelsen i forhold til disse.”

Muskelsvindfonden glæder sig til at høre resultaterne fra det længe ventede møde.

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet ""Gældende"

https://muskelsvindfonden.dk/wp-cont...nformation.pdf

For overskuelighedens skyld medtages en kort beskrivelse af de tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler.
1. Fem kategorier af apparatur, redskaber og hjælpemidler
Området for apparatur, redskaber og hjælpemidler kan opdeles i 5 kategorier:
1) Behandlingsredskaber. Udgiften afholdes af regionerne.
2) Hjælpemidler og forbrugsgoder (lov om social service). Udgiften afholdes af kommunerne. 3) Hjælpemidler (hjemmesygepleje, sundhedsloven). Udgiften afholdes af kommunerne.
4) Hjælpemidler i forbindelse med genoptræning. Udgiften afholdes af kommunerne.
5) Hjælpemidler i øvrigt.
2. Nærmere beskrivelse af de enkelte kategorier


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-05-2022, 16:05   #275
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Pa*tient*pje*cer Rigshospitalet

https://www.rigshospitalet.dk/afdeli...spx#rygognakke

Her kan du downloade de pjecer, der udleveres i forbindelse med fysio- og ergoterapeutisk behandling. Det er vigtigt, at du har fået øvelserne gennemgået med en fysio- eller ergoterapeut.

Du kan downlo​​ade patientpjecer om følgende områder:​

Apopleksi
Børneergoterapi
Børnefysioterapi
Børneortopædi
Gigt
Hjerte-/lungekirurgi
Kræft, blodsygdomme og gynækologi
Mave-tarm og lever
Neurologi
Ortopædkirurgisk
Respiration
Ryg og nakke
Svimmelhed
Øvrige​


Træ*nings*ø*vel*ser
Vejledning til træningsøvelser.
Træningsvejledning
Det er vigtigt, at du er instrueret af en fysio- eller ergoterapeut i at udføre øvelserne.

4 gode grunde til fysisk aktivitet:
Styrker muskler, sener, knogler og led
Forbedrer immunforsvaret
Giver appetit
Har en gavnlig virkning på humøret
Undersøgelser viser, at kondition og muskelstyrke falder i forbindelse med sengeleje. Muskelstyrken falder med over 20 % og konditionen med ca. 10 % i løbet af den første uge.

Det tager dobbelt så lang tid at genoptræne muskelstyrken, som det tager at miste den. Derfor er det vigtigt for dig at træne, selvom du er syg.

Ved at være aktiv i løbet af dagen nedsætter du faldet muskelstyrke og kondition, så dine kræfter bevares. På den måde bliver det mindre anstrengende for dig at komme hjem og genoptage de daglige gøremål.


phhmw

Som især ryg-patient bør du vide, at der findes desværre uenighed om hvilke øvelser, som bør bruges, trods behandlerne arbejder inden for samme Sunheds - og Servicelov.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-05-2022, 21:29   #276
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
RYK artikler om forskellige optrænings metoder.

Bør læses af, især ryg-patienter

http://www.ryk.dk/ryk12022

Nogle under Serviceloven.

Andre under Sundhedsloven

Nogle under Sundhedstyrelsens retningslinjer for vederlagsfri behandling. Som følges slavisk, herunder "Diagnoselisten"

Bemærk det juridiske udtryk "Svært handicappet"

Guide.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelse...e,-d-,pdf.ashx

Her i tekst. Download 4.udgave "Gældende"
https://www.sst.dk/da/udgivelser/202...ri-fysioterapi

En sag under Servicelovens § 102 "Den ukendte §"

https://www.k10.dk/showthread.php?t=18222

DUKH
https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...celovens-§-102


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 21:59   #277
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-06-2022, 17:04   #278
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
GOP Genoptræningsplan

https://pri.rn.dk/Sider/21829.aspx

Alle ryg-patienter skal kende til GOP.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:23.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension