K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-07-2014, 22:14   #51
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvordan er dit tryk, i ryggen?

Sidder du rigtig?

Er du ryger?

Hvor stort tryk tror du der ligger i dine discs?

Hvordan løfter du tunge ting?

https://www.youtube.com/watch?v=_T-eQJnZRRk

Hilsen Peter

Venligst ingen debat denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-09-2014, 19:53   #52
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Genoptræningsplaner bliver nu også for psykiske lidelser

http://fysio.dk/org/nyheder/Genoptra.../#.VAik8Oc_04Z

Regeringen åbner nu for, at mennesker med psykisk sygdom kan få en genoptræningsplan for at afhjælpe deres fysiske symptomer

GOP, Genoptræningsplan, hvad er det?

http://www.regioner.dk/sundhed/fonde...optr%C3%A6ning

https://www.sundhed.dk/content/cms/9...muner-2011.pdf

Side 14.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-09-2014, 00:00   #53
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
GOP, Genoptræningsplan uden diagnose

http://www.k10.dk/showthread.php?t=29974

Hvor lang tid kan man træne på en GOP, Genoptræningsplan?

Hvorfor kan man ikke sende en anmodning om vederlagsfri optræning uden diagnose og andre vigtige spørgsmål.

Kan kommunen gå imod en GOP?

Skal der kun skrives en GOP efter en hospitalsindlæggelse?

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-09-2014, 19:36   #54
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Behandling efter S ervicelovens § 102 - den ukendte bestemmelse

Denne § 102 har vi tidligere nævnt, men der findes også en Principafgørelse.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...estemmelse-pdf

Principafgørelse 5-13 Gældende

http://www.co-sea.dk/files/CO-S%C3%B...sen/2013/5.pdf

Kommunen kan inden for lovens rammer fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau om kommunens brug af behandlingstilbud efter servicelovens § 102.

Kommunen skal behandle en ansøgning efter § 102 og tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter bestemmelsen.

Af afgørelsen bør det fremgå, hvilken betydning et fastsat serviceniveau har haft for den konkrete afgørelse. I den konkrete sag skal kommunen foretage en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren.

Ankeinstansen kan efterprøve, om kommunen i nødvendigt omfang har foretaget den konkrete, individuelle vurdering sammenholdt med det fastlagte serviceniveau ved afgørelsen af, om borgeren kan få den ansøgte hjælp.

Ankeinstansen kan endvidere efterprøve, om de kriterier, der danner grundlag for en kommunes afgørelse, er lovlige, herunder om alle relevante kriterier er inddraget i vurderingen, og om prioriteringen og vægtningen mellem kriterierne er foretaget i overensstemmelse med almindelige retsprincipper.

Forholdet til aktivlovens bestemmelser om enkeltydelser

Kommunen kan ikke undlade at tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne i servicelovens § 102 med henvisning til, at borgeren må søge at få dækket den ansøgte hjælp efter aktivlovens §§ 81 eller 82.

Kommunen skal først tage stilling til, om det ansøgte kan dækkes efter § 102.

Hvis den ansøgte hjælp ikke kan ydes efter servicelovens § 102, kan kommunen tage stilling til, om det ansøgte kan bevilges efter §§ 81 eller
82 i aktivloven
.

Konsekvensen.
Kommunen kan ikke bare nøjes med et afslag begrundet i det vedtagne serviceniveau i berørte kommune, men en egentlig vurdering skal foretages og nævnes i afgørelsen, eller kan afslaget ankes. PH

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-10-2014, 20:02   #55
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
GOP, Genoptræningsplan, Øget faglighed i genoptræning og rehabilitering efter udskriv

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundh...B227D1ED7.ashx

SUNDHEDSSTYRELSEN.

Dato
29. maj 2014
Sagsnr. 4-1212-107/4
Øget faglighed i genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus

Stratificeringsmodel, specialiseringsniveauer og krav til genoptræningsplaner

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-10-2014, 19:45   #56
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
GOP, Mere målrettede genoptræningsplaner, men kommunerne bestemmer mere.

Bør kendes af dig der har interesse i optræning.

http://fysio.dk/org/nyheder/mere-maa.../#.VDvlUefbc4Y

"Men det er ikke nogen god ide, at kommunen bestemmer, om patienten skal tilbydes genoptræning på basalt eller avanceret niveau."

Nye udtryk, som kan have indflydelse på din hverdag!

Mon det stopper her, med hvor meget kommunerne skal bestemme fremover?

"Godt med tidsfrister

Til gengæld er hun glad for, at der kommer frister for hvor lang tid udvalgte patienttyper, eksempelvis patienter med en hjerneskade, må vente, før genoptræningen går i gang
."


Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164990

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164976

"1: Genoptræning på basalt niveau

Patienter, der henvises til genoptræning på basalt niveau, har typisk enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen.

Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

2: Genoptræning på avanceret niveau

Patienter, der henvises til genoptræning på avanceret niveau, har typisk omfattende funktionsevnenedsættelser ofte af betydning for flere livsområder, herunder eventuelt komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen.

Patienterne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde.

Nogle patienter vil have behov for, at genoptræningen koordineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret eller eventuelt specialiseret niveau med henblik på at opnå fuld eller bedst mulig funktionsevne
."
Med bange anelser

Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

Sidst redigeret af phhmw; 13-10-2014 kl. 20:13.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-12-2014, 20:25   #57
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
"Den glemte §102" om genoptræning

Vi har et system, som udelukker nogle borgere, som er syge/handicappede, fra at modtage den optræning, som er krævende.

Fordi, at der findes nogle skrappe retningslinier fra Sundhedsstyrelsen omhandlende dem der er berettiget til vederlagsfri behandling.

Borgere, som er på kontanthjælp og med skulder, nakke eller ryg problemer har ikke nødvendigvis økonomi til selv at betale de 60% af regningen til behandling.

Derfor skal alle kende til "Den glemte §102" som i første omgang er en "KAN" ydelse, men hvor kommunen IKKE må afvise med begrundelsen til kommunens serviceniveau.

Der SKAL foretages en reel individuel vurdering i alle sager.

Behandling efter Servicelovens § 102 - den ukendte bestemmelse

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...estemmelse-pdf

Kan” og ”skalbestemmelser – er der nogen reel forskel?

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...l-bestemmelser

Eksempel på kan-bestemmelse, der reelt er en skal-bestemmelse
Efter servicelovens § 102


Du husker, at ingen kan bestemmer, hvor du modtager din behandling. Kommunen kan ikke tvinge dig til at deltage i det kommunale tilbud, oftest på holdtræning.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-12-2014, 23:35   #58
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye regler for genoptræning efter sygehusophold. GOP.

http://www.gigtforeningen.dk/nyheder?newsid=20431

Når du er blevet opereret på et sygehus vil du ofte have behov for genoptræning og få en genoptræningsplan. 1. januar 2015 træder nye regler for genoptræning efter sygehusophold i kraft.

Hvis lægen vurderer, at du har et behov for genoptræning, når du bliver udskrevet fra sygehuset, har du ret til at få en genoptræningsplan, der skal udarbejdes i samarbejde med dig. Du skal have genoptræningsplanen udleveret, inden du bliver udskrevet.

Lægen skal ifølge de nye regler vurdere, om du har behov for:

1. Genoptræning på basalt niveau i din kommune
Relevant hvis du har enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, og hvis der ikke er opstået komplikationer af betydning for genoptræningen under behandlingsforløbet på sygehuset.

2. Genoptræning på avanceret niveau i din kommune
Relevant hvis du har omfattende funktionsnedsættelser af betydning for flere livsområder, herunder evt. komplikationer af betydning for genoptræningen.

3. Specialiseret genoptræning på et sygehus
Relevant, hvis der er behov for, at du følges tæt af en speciallæge og hvis genoptræningen kun kan varetages af sundhedsfagligt personale, som kun findes på et hospital.

4. Rehabilitering på specialiseret niveau
Kun relevant, hvis du har komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest mentale funktionsnedsættelser.

Det skal fremgå af din genoptræningsplan, hvilken form for genoptræning, du skal have.

http://www.gigtforeningen.dk/et+godt...optr%C3%A6ning

Her kan du læse om reglerne for hjælp til genoptræning. Hovedparten af genoptræningen foregår i kommunerne. Men der findes tre måder, at få hjælp til træning:

Genoptræning efter hospitalsophold efter sundhedslovens § 84.
Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86.
Træning og behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut med tilskud eller gratis fysioterapi.

Genoptræning efter sygehusophold efter sundhedslovens § 84

Genoptræning og vedligeholdende træning - servicelovens § 86

Behandling hos praktiserende fysioterapeut

Befordring ved genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Befordring efter sundhedslovens § 41 og § 100

Befordring efter sundhedslovens § 117

Befordring efter sundhedslovens § 140

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-12-2014, 22:44   #59
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Patienter skal have en tidsfrist for tilbud om genoptræning

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Pa...ptraening.aspx

Patienter med eksempelvis svære hjerneskader skal fremover have en tidsfrist for, hvornår deres genoptræning skal begynde efter, de er blevet udskrevet fra sygehuset. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som sundhedsministeren offentliggør i dag.

"Det skal være slut med, at patienter ikke ved, hvornår de kan komme i gang med deres genoptræningsforløb. Det skaber en unødvendig usikkerhed hos både det menneske, hvis liv er sat på standby, og deres pårørende", siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der i dag offentliggør en ny bekendtgørelse, som skal give patienterne bedre genoptræningstilbud.

Den nye bekendtgørelse skal sikre, at kommunerne giver patienter de rette tilbud om genoptræning. Og for at sikre, at det sker, skal sygehusene og kommunerne fremover målrette genoptræningstilbuddene, så de matcher patienternes behov. Det er ifølge sundhedsministeren et væsentligt fremskridt for patienterne og deres pårørende:

"Det går ikke, at kommunerne ser stort på lægernes vurderinger og henviser patienter til genoptræningstilbud, som ikke svarer til deres behov. Patienterne har krav på at blive henvist til genoptræningstilbud, som matcher deres behov, og bekendtgørelsen siger meget klart, at kommunerne ikke kan tilsidesætte den lægefaglige vurdering. Det er vigtigt for både patienterne og de pårørende, som ofte er dem, der skal varetage den syges interesser", siger Nick Hækkerup.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164976

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-12-2014, 11:36   #60
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.735
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvorfor må du ikke lave foroverbøjninger af ryggen?

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_p.../diskusprolaps

Leg med denne lille animation og forestil dig, hvis du har en udposning eller en prolaps og du så laver forover bøjninger.

Advarsel imod disse øvelser:

http://ofeldt.dk/index.php?id=49

Her er hvad du i 2014 får udleveret fra Danmark`s førende ryghospital:

http://www.glostruphospital.dk/NR/rd...velser_ryg.pdf

https://publikationer.regionh.dk/pdf...rygsmerter.pdf

Som offentliggøres her:

http://www.glostruphospital.dk/menu/...g+og+nakke.htm

Bemærk, som den værste eksempel øvelse # 7 og sammenlign med hvad andre advare imod.

"Øvelse 7
Sid på en stol. Bøj forover og forsøg at få fat i
begge ankler/stoleben.
"

Jorden er ikke flad mere, men rund.

www.mckenzie.dk hvor navnet Mckenzie er efternavnet på en nu ældre fysioterapeut fra New Zealand

http://www.mckenzie.dk/Patient-Infor...ak-i-siddende/

Derfor har jeg oprettet denne tråd, som jeg håber vil få især unge rygpatienter, at tænke lidt over deres situation og hvilke muligheder eller mangel af samme, som der tilbydes dem.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30823 som er trist læsning.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

PS Hvad hver enkelt rygpatient vælger at udføre af øvelser, med eller uden instruktion af professionelle, har jeg ingen formaninger om. Fordi jeg ikke er læge. Mit eneste ønske for unge rygpatienter er, at du tænker nøje over HVORFOR du bliver anbefalet at lave en bestemt øvelse. Bare tænk og forstå og stil spørgsmålet: HVORFOR laver jeg denne øvelse? HVAD vil jeg opnå? Etc

Sidst redigeret af phhmw; 26-12-2014 kl. 13:48.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:04.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension