K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Hjælpemidler til handicappede

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Hjælpemidler til handicappede Kender du til det at søge hjælpemiddler ?

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 29-07-2022, 07:32   #461
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regler parkering invalideskilt

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-0...3pLkM2wZGaKVhg

Hvilke regler er der for parkering på offentlige områder?

Har man parkeringskortet liggende synligt i forruden (OBS! Hele forsiden af kortet med serienummer og start- og udløbsdato skal være synligt udefra), gælder følgende regler:

Der må parkeres 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, samt gågader, hvis det fremgår at ærindekørsel er tilladt. Standsningsforbud må ikke overtrædes.

Parkering er tilladt 1n time på steder, hvor der ellers må parkeres 15 eller 30 minutter.

Ubegrænset parkering på steder, hvor en, to eller tre timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges og p-skiven indstilles.

Ubegrænset parkering på steder med billetautomat (parkometer og parkomat), hvis man ved ankomst betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort.

Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget, gælder samme lempelser, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Eneste krav er, at du har stillet p-skiven.

Kilde: handicap.dkPas på dit invalideskilt, som er i høj kurs

En eller flere personer gik onsdag målrettet efter handicapskilte på en parkeringsplads.
Tre personer anmeldte onsdag, at de har fået stjålet deres parkeringskort, der giver dem tilladelse til at parkere på en handicap-parkeringsplads.
Tyverierne er sket fra biler, der alle holdt parkeret på Bryggertorvet i Ølstykke.
I mindst to af tilfældene er tyverierne sket ved, at gerningspersonen har knust en rude for at få fat i kortet.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-12-2022, 16:29   #462
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet

https://ast.dk/social/artikler/hjael...teomradet/view

Ankestyrelsen udgav i 2017 en best practice-undersøgelse med gode råd til sagsbehandlingen på bilstøtteområdet. Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at sikre sig, at de gode råd fra undersøgelsen igen bliver kommunikeret bredt ud til kommunerne, fordi der fortsat er lang sagsbehandlingstid på bilområdet i nogle kommuner.
Af specialkonsulent Mette Thostrup

Handicapbiler er for nogle mennesker afgørende for, at de kan leve et liv med blandt andet sociale og arbejdsmæssige aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at borgerne oplever, at deres sager bliver behandlet af kommunerne inden for rimelig tid og ikke trækker unødigt ud.

Det er et grundlæggende princip, at alle sager, der behandles af den offentlige forvaltning, skal behandles så enkelt, hurtigt og økonomisk som muligt. Læs mere i vejledning om forvaltningslovens pkt. 200 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1986/11740

""HURTIG OG SMIDIG SAGSBEHANDLING

200. Det selvfølgelige krav om, at alle sager, der behandles af den offentlige forvaltning, skal behandles så enkelt, hurtigt og økonomisk som muligt, gælderi særlig grad sager, hvori enketlpersoner eller private selskaber, institutioner, foreninger m.v. er part.

I kravet om en så enkel sagsbehandling som muligt ligger bl.a., at sagsbehandlingen ikke bør tynges ved unødig formalisme, herunder f.eks. unødvendige krav om skriftlighed, hvor f.eks. en telefonisk henvendelse kan anvendes i stedet med samme sikkerhed. Det bør også i øvrigt i videst muligt omfang sikres, at der ikke pålægges den enkelte borger processuelle pligter, f.eks. med hensyn til sagens oplysning, eller egentlige formkrav, der kun vil kunne opfyldes af borgere med særlige forudsætninger i form af uddannelse og lignende, eller som nødvendiggør, at borgeren må søge sagkyndig bistand. Hvor lovgivningen tillægger borgerne nogle rettigheder kan det ikke pålægges den, deransøger herom at udfylde særlige ansøgningsskemaer og andet blanketmateriale som forudsætning for, at sagen tages under behandling, medmindre der er hjemmel til at stille et sådant formkrav. På sagsområder, hvor myndigheden har brug for en række faktiske oplysninger for at kunne afgøre en sag, kan det imidlertid være en hjælp for såvel borgerne som myndigheden, at der udarbejdes spørgeskemaer, blanketter og lignende, som en sags parter opfordres til at udfylde. Myndigheden bør så vidt muligt bistå med tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger til sagens behandling, herunder i fornødent omfang vejlede om, hvordan oplysningerne kan tilvejebringes lettest mugligt.

I kravet om, at sagsbehandlingen skal tilrettelægges så økonomisk som muligt, ligger ikke alene, at der med hensyn til behandlingen af de enkelte sagstyper skal foretages en vurdering af, hvilke ressourcer myndigheden skal sætte ind på løsningen af opgaven, men også på, hvilken økonomisk betydning en hurtig og smidig sagsbehandling kan have for den pågældende borger. I sager, hvor det er af væsentlig økonomisk betydning for den pågældende borger, at der hurtigt meddeles afgørelse i sagen, som det f.eks. kan være tilfældet med hensyn til eksporttilladelser og eksportstøtte, bør dette også tages i betragtning.

Endelig ligger der i kravet om en hurtig sagsbehandling, at unødig høring af andre myndigheder bør undgås, jfr. herom nedenfor under pkt. 202-204.


Ankestyrelsen gennemførte i 2017 interviews med ledere og sagsbehandlere i seks kommuner, der havde kort sagsbehandlingstid i sager om bilstøtte. Formålet var at få viden om de gode erfaringer, kommunerne har i forhold til organiseringen og håndteringen af sagerne.

På baggrund af disse interviews offentliggjorde Ankestyrelsen en best practice undersøgelse med gode råd til, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

Nogle kommuner har erfaring med at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at have en systematisk og ensartet tilgang i sagsbehandlingen fx ved brug af skemaer og skabeloner.

Andre kommuner har oplevet, at en målrettet og læsevenlig skriftlig information om betingelserne for at få tilkendt støtte (fx på kommunens hjemmeside) kan bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden, fordi vejledningen kan mindske antallet af åbenbart irrelevante ansøgninger.

Undersøgelsen er fortsat et relevant og praktisk arbejdsredskab for kommuner, der ønsker inspiration til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Hent undersøgelsen her https://ast.dk/publikationer/ankesty...r-serviceloven

Sidst opdateret 15.12.2022


phhmw

Hvorfor skal du kende til Retssikkerhedslovens § 3 stk.2?

https://www.k10.dk/showthread.php?p=374706#post374706

Herunder HJEMVISNINGER af Ankestyrelsen og DUKH

https://www.k10.dk/showpost.php?p=374706&postcount=10

Hilsen Peter

Bilag

Hyrdebrev fra ministeriet:


Ministeriet 2005
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]
KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen.
"
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-12-2022, 19:13   #463
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Alt om handicapparkering, regler, pladser og tilgængelighedsrådgivning

https://handicap.dk/brugerservice/ko...regler-pladser

ALT OM HANDICAPPARKERING, REGLER, PLADSER OG TILGÆNGELIGHEDSRÅDGIVNING

Her på siden har vi samlet alt information, vi kan omkring handicapparkering og -parkeringspladser.

Hvordan får jeg oprettet en handicapparkeringsplads?

For at kunne få oprettet en handicapparkeringsplads skal du kunne fremvise et handicapparkeringskort.

Du kan søge om handicapparkeringskort hos Danske Handicaporganisationer her

Ansøgningen om oprettelse af handicapparkeringsplads afhænger af, om du søger på offentlige eller private områder, og om du søger en reserveret parkeringsplads eller ej. Du kan læse mere om dette herunder.

Hvem opretter handicapparkering på offentlige områder?

Kommunen opretter handicapparkering på offentlige veje og pladser, som kan benyttes af alle med et handicapparkeringskort. Da ansøgningsproceduren er forskellig fra kommune til kommune, foreslår vi, at du kontakter din personlige kommune for at lære deres specifikke procedure at kende.

Der oprettes som udgangspunkt ikke reserverede handicapparkeringspladser på offentlige veje og parkeringspladser. Det vil sige, at offentlige handicapparkeringspladser lovligt kan benyttes af alle med et handicapparkeringskort.

Ønsker du at ansøge om en reserveret handicapparkeringsplads til dit køretøj, kan du kontakte din kommune herom. Ansøgningen om en reserveret handicapparkeringsplads vurderes i hvert enkelt tilfælde, som beskrevet i færdselslovens § 92 Stk. 3: ”Når særlig tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.”

Hvem opretter handicapparkering på private områder?

Vil du have oprettet handicapparkering på privatejede veje eller pladser, skal du kontakte grundejeren. Det gælder både, hvis du ønsker at oprette en reserveret handicapparkeringsplads og handicapparkering til fælles brug.

Hvem opretter handicapparkering på private fællesveje?

Ønsker du at ansøge om oprettelse af handicapparkering på en privat fællesvej, opfordrer vi til at kontakte din kommune omkring ansøgningsproceduren. I nogle kommuner har kommunen vejmyndigheden over private fællesveje, og andre steder er det vejejeren selv, som skal godkende oprettelse af handicapparkeringspladser.

Dette gælder både, hvis du ønsker at oprette en reserveret handicapparkeringsplads og handicapparkering til fælles brug.

Hvilke regler er der for oprettelse af handicapparkering ved nybyggeri?

Ved nybyggeri kan der i byggetilladelsen stilles krav til oprettelse af parkeringspladser. Ved etablering af parkeringsarealer beskriver bygningsreglementet følgende krav for handicapparkeringspladser:

”I forhold til handicapvenlige parkeringspladser er der med BR 18, § 401, stk. 1 krav om, at der ved udformningen af parkeringspladser skal etableres et passende antal, der kan anvendes af handicapegnede køretøjer. Kravet til handicapegnede parkeringspladser anses som opfyldt, når kravene i BR18, § 401, stk. 2 om, at brugsarealet skal være 3,5 m x 5.0 m og placeret så nær indgangen som muligt, at belægningen skal være fast og jævn, samt at niveauspring i adgangsarealet fra parkeringsarealet til andet areal højst er 2,5 cm.

Når der indrettes handicapvenlige parkeringspladser, bør mindst én parkeringsplads have et brugsareal på 4,5 m x 8,0 m for at imødekomme behovet for parkering af minibusser med lift bag på.”

Hvordan får jeg en personlig handicapparkeringsplads ved min bopæl?

Du kan søge om at få en afmærket handicapparkeringsplads ved din bopæl, som er registreret til dit køretøj. Hvis parkeringspladen skal etableres på en offentlig vej, skal du kontakte din kommune.

Hvis du derimod bor på privat vej, skal du kontakte ejeren af vejen. En handicapparkeringsplads til personlig brug på privat vej kan bevilges efter Servicelovens §116 stk. 1, idet en personlig parkeringsplads er omfattet af boligbegrebet. Du skal dog være opmærksom på, at en ejerforening kan beslutte ikke at opstille nummerpladetavler til handicapparkeringspladser på den privatvej, de administrerer.

Du får kun bevilliget en reserveret parkeringsplads, hvis ’særligt tungtvejende hensyn taler herfor’, som beskrevet i færdselslovens § 92 Stk. 3. Hvis du får afslag på at få oprettet en reserveret parkeringsplads, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Hvordan får jeg en personlig handicapparkeringsplads ved min arbejdsplads?

Du kan søge om at få en afmærket handicapparkeringsplads ved din arbejdsplads, som er registreret til dit køretøj. Hvis parkeringspladsen skal etableres på en offentlig vej, skal du kontakte din kommune. Hvis parkeringspladsen derimod skal etableres på en privat vej, skal du kontakte ejeren af vejen.

Du får kun bevilliget en reserveret parkeringsplads, hvis ’særligt tungtvejende hensyn taler herfor’, som beskrevet i færdselslovens § 92 Stk. 3. Hvis du får afslag på at få opret en reserveret parkeringsplads, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Regler for nedlæggelse af handicapparkeringspladser ved offentlig vej
Hvis du ønsker at nedlægge en handicapparkeringsplads ved offentlig vej, kan du kontakte din kommune herom.

Dette gælder også, hvis du ønsker at nedlægge en reserveret handicapparkeringsplads, hvor du har en nummerpladetavle registreret til dit køretøj.

Kommuner kan frit nedlægge handicapparkeringspladser - med godkendelse fra politiet. Hvis du ønsker at klage over nedlæggelse af handicapparkering, kan du gå i dialog med kommunen. Du kan også kontakte DH’s lokalafdeling i din kommune og gå i dialog med kommunen via Handicaprådet.

Regler for nedlæggelse af handicapparkeringsplads ved privat vej
Hvis du ønsker at nedlægge en handicapparkeringsplads ved privat vej, skal du kontakte ejeren af vejen.

Dette gælder også, hvis du ønsker at nedlægge en reserveret handicapparkeringsplads, hvor du har en nummerpladetavle registreret til dit køretøj.

Hvad er målkravene for en handicapparkeringsplads?

Ved nybyggeri skal handicapparkeringspladser anlægges så tæt på indgangen som muligt og skal måle 3,5 x 5 m. Hvis der skal anlægges handicapparkeringspladser til minibusser med lift bag på, bør de måle 4,5 x 8 m. Niveauspringet mellem parkeringspladsen til et andet areal bør højst være 2,5 cm.

Regler for handicapparkering i Europa

Dit handicapparkeringskort er gyldigt i hele Europa, og kan derfor bruges ved alle handicappladser, når du rejser i Europa. Der kan dog være forskellige regler for handicapparkering ved henholdsvis offentlige og private pladser.

Du kan læse mere om regler for handicapparkering i Europa her (english) (åbner i nyt vindue)

Hvilke regler er der for parkering på offentlige områder?

Har man parkeringskortet liggende synligt i forruden (OBS! Hele forsiden af kortet med serienr. og start- og udløbsdato skal være synligt udefra), gælder følgende regler:

Der må parkeres 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, samt gågader, hvis det fremgår at ærindekørsel er tilladt. Standsningsforbud må ikke overtrædes.
Parkering er tilladt 1 time på steder, hvor der ellers må parkeres 15 eller 30 minutter.

Ubegrænset parkering på steder, hvor 1,2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges og p-skiven indstilles.
Ubegrænset parkering på steder med billetautomat (parkometer og parkomat), hvis man ved ankomst betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort.
Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget, gælder samme lempelser, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Hvis du har fået oprettet din egen personlige handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer ved hjem eller arbejde og pladsen er på offentlig vej, er det ikke nødvendigt at anbringe parkeringskortet i bilens forrude.

Nogle steder har man lokalt vedtaget, at det skal være billigere eller gratis at parkere.

Hvilke regler er der for parkering på private områder?

Ovenstående parkeringsregler gælder for parkering på offentlig vej eller område. På private områder fx ved indkøbscentre, eller på pladser, hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som de skilter med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre.

Ønsker du en afmærket p-plads ved dit hjem og/eller din arbejdsplads, skal du henvende dig til kommunen, hvis det drejer sig om offentlig vej. Er der tale om privat vej, skal du kontakte ejeren.

Hvordan kan man vide, om man parkerer på et offentligt eller privat område?

Ved private parkeringspladser er skiltene sorte med hvid skrift. Private områder markeres ved indkørslen med et sort skilt med et hvidt ’P’. Der vil ofte være et logo på skiltene, der viser hvilket privat parkeringsselskab, der administrerer parkeringsområdet.

Ved offentlige parkeringspladser er skiltene blå med hvid tekst
.

Kan man holde gratis på handicapparkeringspladser med parkeringskort?

Det er gratis at parkere på offentlige pladser med parkeringskort i følgende byer. Her skal du blot huske at stille p-skiven:

København, Frederiksberg, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Gudhjem, Næstved, Odense, Svendborg, Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Fredericia, Vejle, Århus, Randers, Silkeborg, Helsingør, Horsens, Aalborg, og Skagen.

Kender du til andre byer, hvor det enten er gratis eller billigere, så send os gerne en mail på [email protected]

Klik her for at sende os en mail med dine anbefalinger

Er du i tvivl om parkering, så søg oplysning om de lokale regler hos politiet eller i din egen kommune.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-12-2022, 17:10   #464
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kørekort og helbred

https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/

Styrelsen for Patientsikkerhed yder lægefaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen i kørekortsager. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om udstedelse og fornyelse af kørekort.

Ansøgning om kørekort

Din læge skal udfylde en lægeattest ved første kørekort, ved fornyelse af stort kørekort, og hvis du har en tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold.

Læs mere om lægeattest og kørekort

Læs mere om behandling af kørekortsager

Download attester

Hent kørekortattest

Blanket til helbedsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort. Blanketten kaldes også 'kørekortattest' eller 'motorattest'.

Hent kørekortattest (pdf)

https://stps.dk/da/helbred-og-koerek...67276CE537D5DB

Diabetes Blanket
https://stps.dk/da/helbred-og-koerek...67276CE537D5DB


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2023, 21:23   #465
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vejledning om helbredskrav til kørekort Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/v...A6E7C2347.ashx

Denne vejledning henvender sig primært til læger, der som led i deres arbejde kommer i kontakt med patienter som allerede har et kørekort, eller patienter som skal til at erhverve kørekort.

Vejledningen kan bruges, når praktiserende læger, og nogle gange andre speciallæger, skal vurdere helbredstilstanden hos en patient i forbindelse med overvejelser om et lægeligt kørselsforbud eller ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort.

Konkret drejer det sig om følgende situationer:

 Når en læge skal vurdere, om der bør udstedes et lægeligt kørselsforbud i henhold til autorisationslovens § 44 på grund af en helbredstilstand/sygelig tilstand hos en patient, som indebærer risiko for trafiksikkerheden (se kapitel 2.2.).

 Når en læge skal udfylde lægeattest om kørekort, idet følgende kaldt kørekortattesten: »Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort«.

 Når en læge skal udfylde den såkaldte diabetesattest: »Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort«.

 Når en læge skal afgive en anden udtalelse i forbindelse med en patients ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort.
Vejledningen præciserer de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som læger i henhold til autorisationsloven bør udvise ved vurdering af spørgsmål om helbred og bilkørsel.

Vejledningen kan også læses af borgere, der har brug for at vide, hvornår man lægefagligt vurderer, at en borger på grund af sygdom, svækkelse, indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer, påvirkning af op- stemmende eller bedøvende midler eller af andre lignende årsager »er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde«, jf. færdselslovens § 54, stk. 2.

Heraf fremgår det klart, at motorkøretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som er omfattet af ovenstående.

Når der efter kapiteloverskrifterne står et bogstav, henviser det til det tilsvarende afsnit i kørekortattesten (»Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort«).

Kapitel 5.1 om hjertesygdomme træder først i kraft den 1. januar 2018. Der er dog meget begrænsede afvigelser i forhold til det hidtidige regelsæt (Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9584 af 10. oktober 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer).

Vejledningen knytter sig til følgende lovgivning:

 Færdselsloven LBK nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer.

 Bekendtgørelse om kørekort nr. 815 af 21. juni 2017 med senere ændringer (omtales herefter
som Køre- kortbekendtgørelsen).

 Cirkulære om kørekort nr. 9163 af 25. marts 2015 med senere ændringer. Sundhedsloven
LBK nr. 1188 af 24. september 2016 med senere ændringer.

 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr. 1356 af
Vejledning om helbredskrav til kørekort
23. oktober 2016 med senere ændringer.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-03-2023, 14:23   #466
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vil ministeren redegøre for, om alle landets kommuner anvender tro- og love-erklæring

Vil ministeren redegøre for, om alle landets kommuner anvender tro- og love-erklæring

https://www.ft.dk/samling/20222/almd.../133/index.htm

Vil ministeren redegøre for, om alle landets kommuner anvender tro- og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, når borgerens funktionsevne er væsentligt uændret jf. hjælpemiddelbekendtgørelsen 4, stk. 1, med den virkning, at kommunerne skal træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger, og om det samme gør sig gældende i sager om hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler efter behov?

Af: Karina Adsbøl (DD)
Til: social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Dato: 02-03-2023
Status: Ikke besvaret

Vi holder øje med svaret.

DUKH
https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...love-erklæring

Anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven

Der er pr. 1.1.2018 kommet flere muligheder for anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven. I 2010 dukkede anvendelsen af tro og love-erklæringer op i serviceloven, idet sigtet var at afbureaukratisere i den offentlige sektor. Mere konkret er formålet, at kommunen i enkle og entydige sager anvender færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen, og borgeren får en afgørelse så hurtigt som muligt. I begyndelsen var det frivilligt, om kommunerne ville anvende sådanne tro og love-erklæringer, men nu skal den anvendes i en enkelt situation.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-04-2023, 21:43   #467
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.400
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan jeg få genbevilling af trivselsbil på tro og loveerklæring?

https://www.ulykkespatient.dk/medlem...rll2tnITzszNHc

Spørgsmål:

For 15 år siden fik jeg støtte til bil fra kommunen. Jeg har været glad for bilen, og den har kørt upåklageligt indtil nu.

Jeg har søgt kommunen om udskiftning og bedt om, at sagen behandles med 'tro og loveerklæring', da jeg jo ikke er blevet bedre siden dengang.

Kommunen har dog afvist dette og vil have mig igennem hele systemet. Kan de gøre det – eller kan jeg forlange, at de afgør sagen på de oplysninger, der allerede foreligger?

Svar:

Ifølge Bekendtgørelse nr. 827 af 7. juni 2022 kan kommunen anvende ’tro og loveerklæring’ hvis ”…ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom”.

Det er altså ikke en ret, du har som borger, at sagen behandles som sådan. Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal de gøre dette. Det ligger i kommunens oplysningspligt. Og hvis du forlanger, at kommunen IKKE må indhente yderligere oplysninger, vil kommunen derfor skulle træffe afgørelse på det foreliggende grundlag – og det vil efter al sandsynlighed føre til et afslag, hvis kommunen selv har vurderet, at der er behov for yderligere oplysninger.

Det fremgår af dit spørgsmål, at nuværende bil er 15 år gammel, og det er med andre ord 15 år siden, at kommunen sidst har vurdere din situation og dit behov. Der skal som ovenfor nævnt være tale om en situation, hvor din funktionsnedsættelse eller dit kørselsbehov er så godt som uændret, før der kan ske forenklet sagsbehandling med ’tro og love erklæring’. At der ikke er sket forbedring, er dog ikke det samme som, at der ikke er sket ændringer.

Min umiddelbare vurdering er derfor, at kommunen meget vel kan have ret i deres vurdering af, at der er behov for indhentning af yderligere oplysninger. Og ja – du kan godt modsætte dig, at kommunen indhenter yderligere oplysninger, men det vil formentlig betyde, at du får afslag på din ansøgning og dermed mister afgiftsfritagelsen på din nuværende bil.

Jeg vil derfor i stedet opfordre dig til at gå i konstruktiv dialog med kommunen om hvilke oplysninger, der er behov for at indhente – og hvordan du selv kan bidrage med oplysning af sagen.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen
Socialrådgiver

phhmw Mit svar på Facebook:

Læs følgende og glem ikke at hvad Folketinget ønsker, kræver eller lovgiver om, er ikke det samme som at Folketinget styrer dette lille retssamfund:

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20151BB00060

https://www.ft.dk/samling/20121/almd...04/1234199.pdf

Læs BOKS #3

https://www.k10.dk/showpost.php?p=334271&postcount=380

Alt om invalidebil, læses bagfra. Vidensbank
https://www.k10.dk/showthread.php?t=...oktoft&page=47

Du skal altid kende til din kommunalbestyrelse vedtagne frister, hvor der normalt skal falde en afgørelse
Læs her: https://www.k10.dk/showthread.php?t=37742

Tidligere fik Tårnby kommune bekræftet af den tidligere Statsforvaltning at en sagsbehandlingstid, for genbevilling, af invalidebil, på 18 måneder er acceptabel.

Med venlig hilsen


Hilsen Peter

Bilag

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter lov om social service "Gældende"


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/827

https://www.ft.dk/samling/20222/almd.../133/index.htm

Vil ministeren redegøre for, om alle landets kommuner anvender tro- og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, når borgerens funktionsevne er væsentligt uændret jf. hjælpemiddelbekendtgørelsen 4, stk. 1, med den virkning, at kommunerne skal træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger, og om det samme gør sig gældende i sager om hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler efter behov?

SVAR

Som det også er anført i spørgsmålet, skal kommunerne efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, stk. 1, i de tilfælde, hvor borgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og borgerens funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændret siden den seneste afgørelse, og borgeren underskriver en tro- og loveerklæring herom, træffe afgørelse om udskiftning af hjælpemidlet uden at indhente yderligere oplysninger.
Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, stk. 1, kan kommunerne desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af en tro- og loveerklæring fra borgeren om behovet for reparation.
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ikke centralt indsamlede data om kommunernes brug af tro- og loveerklæringer ved udskiftning og reparation af hjælpemidler.

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Social- og boligminister


SPØRGSMÅL.af k10

Hvormange kommuner, og hvor mange gange er "Tro og Love Erklæringer" blev brugt, siden muligheden blev vedtaget af Folketinget?


Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven "Gældende"
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247

§4

""§ 4. Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af en erklæring på tro og love fra ansøgeren om behovet for reparation. Kommunalbestyrelsen kan i sammenhæng hermed opstille faste kriterier for reparation af visse hjælpemidler, f.eks. kriterier for prisen på reparation, hvor reparationen skal foretages, og hvor længe efter modtagelsen af hjælpemidlet reparation kan ske.""

Sidst redigeret af phhmw; 17-04-2023 kl. 21:59.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Ansøgning af trivselsbil søsser98 Hjælpemidler til handicappede 15 18-08-2013 19:43
Trivselsbil forløb frup Alt det andet 27 02-07-2013 16:07
handicap/trivselsbil Chin Alt det andet 1 04-04-2010 14:40
Trivselsbil nielsen Hjælpemidler til handicappede 1 16-01-2009 01:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:42.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension