K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-02-2014, 22:00   #21
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tre stævninger mod Ankestyrelsen før Ankestyrelsen traf den korrekte afgørelse

http://www.elmer-adv.dk/tre-staevnin...kte-afgorelse/

"En kvindelig socialpædagog har, 4 år efter hun blev tilkendt førtidspension, endelig fået tilkendt erhvervsevnetabserstatning svarende til 80 %, men først efter at der var udarbejdet stævninger tre gange mod Ankestyrelsen."

"Det er på den ene side ganske glædeligt, at Ankestyrelsen genvurderer deres egne trufne afgørelser i lyset af stævningsudkast, og herunder ændrer disse, hvis de finder, deres oprindelige afgørelse har været forkert, men det er på den anden side noget bekymrende, at der ikke træffes de korrekte afgørelser i første, eller i hvert fald i anden, omgang, men først efter i alt tre stævninger,
"

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-02-2014, 20:54   #22
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens fleksjob-praksis er i strid med lovgivningen

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...-lovgivningen/

"Ankestyrelsen trækker formulering i principafgørelse om fleksjob tilbage."


"Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, lovede Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af fleksjob- og førtidspensionsreformen, at det ikke ville blive sværere at få tilkendt fleksjob. Reformen skulle være med til at sikre, at personer med en nedsat arbejdsevne, men som stadig er i stand til at arbejde op til 25 timer ugentligt, også kan tilkendes fleksjob."

http://www.elmer-adv.dk/forste-princ...fter-reformen/

"Ankestyrelsen har i den første principafgørelse om fleksjob efter førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, slået fast, at der ikke gælder noget retskrav på at få forelagt sin sag for de tværfaglige rehabiliteringsteams, der blev sat i verden i forbindelse med reformen.

Uforståelig forskelsbehandling mellem ansøgere om fleksjob og ansøgere om førtidspension

Det er Elmer & Partneres opfattelse, at afgørelsens resultat var forventeligt henset lovforarbejderne til førtidspensions- og fleksjobreformen. Det er samtidig vores opfattelse, at der også på fleksjobområdet bør vedtages lovhjemmel til at få sin sag forelagt rehabiliteringsteamet på det foreliggende grundlag. Efter reglerne om førtidspension har ansøgeren mulighed for at få behandlet sin sag på det foreliggende oplysningsgrundlag.

Fleksjobordningen udgør en væsentlig om ikke den væsentligste del af den sociale sikring for personer med varigt nedsat arbejdsevne. Det er efter vores opfattelse særdeles vanskeligt at se nogen begrundelse for, at retten til at få sin sag forelagt rehabiliteringsteamet alene skal gælde personer, der ansøger om førtidspension på det foreliggende grundlag, men ikke for personer som ansøger om fleksjob.
"

Hilsen Peter

CC Jesper Tynell P1, Orientering

Venligst ingen debat, kun indsamling af praksis og domme.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-04-2014, 07:21   #23
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Silkeborg dom, anket, hold øje med den næste dom.

Hvis du får kendskab til denne næste dom, så indført den i tråden, som fakta, uden yderligere debat. Tak!

http://www.mja.dk/article/20140304/ARTIKEL/303049805

Kommune skal betale halv million i erstatning.

"Det har byretten i Viborg slået fast, og har derfor givet kommunen besked på at betale en halv million kroner i erstatning til Stine Louise Graae, fordi hun i 29 måneder ikke fik en krone fra kommunen.

I halvandet år - fra februar 2009 til juli 2010 - var Stine Louise Graae »glemt« i sygedagpengesystemet i Silkeborg Kommune, indtil hun mistede retten til sygedagpenge. Byretten har vurderet, at Silkeborg Kommune burde have afklaret Stine Louise Graaes helbredssituation, så hun havde været klar til at påtage sig et fleksjob eller modtage ledighedsydelse ved sygedagpengenes udløb."


http://www.mja.dk/article/20140313/ARTIKEL/303139716

Silkeborg Kommune anker sag om smøl.

"SILKEBORG: Silkeborg Kommune har valgt at anke sagen mod 41-årige Stine Louise Graae til landsretten.

For 14 dage siden fik hun i byretten i Viborg tilkendt en halv million kroner i erstatning fra Silkeborg Kommune. Det var byrettens vurdering, at Silkeborg Kommune var skyld i, at hun i 29 måneder stod uden offentlig forsørgelse, fordi hun røg ud af sygedagpengesystemet.

Retten mener, at Silkeborg Kommune burde have afklaret Stine Louise Graaes helbredssituation, så hun havde været klar til at påtage sig et fleksjob eller modtage ledighedsydelse ved sygedagpengenes udløb.

Men Silkeborg kommune »glemte« hendes sag i halvandet år.

Kommunen mener ikke, at alle behandlingsmuligheder var udtømte for Stine Louise Graaes, da man overtog hendes sag i 2009 fra Høje Taastrup Kommune. Og at kommunen - selvom man havde reageret hurtigere - alligevel ikke kunne have nået at få hendes sag gjort færdig inden sygedagpengenes udløb."


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-04-2014, 13:40   #24
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
EJvinds kamp for sine sygedagpenge. Ankestyrelse.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=26722

Kort hedder det fra Ankestyrelsen:

"Afgørelse i din sag om sygedagpenge

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Halsnæs Kommunes afgørelse truffet den 3. juni 2013.

Resultatet er:

Du havde ret til sygedagpenge efter den 7. juni 2013.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig."

Herefter følger en begrundelse for afgørelsen, og kommunen gives ikke medhold på et eneste punkt i deres begrundelse. Tværtimod belæres de af Ankestyrelsen om, hvorledes de har misfortolket gældende lovgivning og anvendt regler og paragraffer, der slet ikke vedrører denne sag. Blandt andet hedder det i afgørelsen:

"Vi gør kommunen opmærksom på, at vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension ikke er anvendelig som vejledning til lov om sygedagpenge. Vi henviser til vejledning nr. 9300 af 25. juni 2008 om sygedagpenge og Ankestyrelsens praksis, blandt andet D-30-05, der fastslår, at et fuldtidsforsikret medlem af en A-kasse ikke kan anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis den sygemeldte kun kan påtage sig deltidsarbejde.

Vi gør også opmærksom på, at principafgørelserne 208-09, 227-09 og 38-10 omhandler personkredsen for revalidering. De har derfor ikke vejledende betydning for vurderingen af, om en person er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand."

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-05-2014, 17:45   #25
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra Elmer & Partnere

http://www.elmer-adv.dk/en-balkanvet...-har-nu-19-ar/

"En balkanveteran, som ikke opgav den hårde kamp mod arbejdsskademyndighederne, og som i 2012 fik et personligt møde med beskæftigelsesministeren for at fortælle sin historie, har nu – 19 år efter sin hjemkomst fra en udsendelse som soldat i 1995 – fået anerkendt, at han er blevet syg af udsendelsen"

Bemærk at først 19 år efter kommer der en anerkendelse!

Tænk, hvis ikke vi havde medborgere der ønskede at tage kampen op.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-05-2014, 17:57   #26
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad kan Elmer & Partnere hjælpe med?

http://www.elmer-adv.dk/elmer-partnere-og-socialretten/

Elmer & Partnere har sideløbende med specialerne i erstatnings- og arbejds-/ansættelsesret rådgivet og bistået klienter med socialretlige sager.

Vi er særligt specialiseret i sager vedrørende forsørgelsesgrundlag (pengeydelser), eksempelvis:

· Fleksjob,
· Førtidspension
· Sygedagpenge
· Kontanthjælp
· Ret til erstatning for mangelfuld sagsbehandling, eksempelvis i forbindelse med mangelfuld eller langsommelig afklaring af arbejdsevnen.

Men vi bistår også i et vist omfang i sager om ret til anden form for hjælp eller støtte. Vi har blandt andet ført sager om:

· Ret til dækning af merudgifter for personer med handicap,
· Ret til hjemmehjælp,
· Tilbagekaldelse af støtte til handicapbil,
· Ret til hjælp som reelt enlig og meget andet.

Flere af de sager vi har været involveret i, har vedrørt krænkelse af klientens menneskerettigheder og vi har særlig erfaring med sager, der involverer et samspil mellem sociallovgivningen og beskyttelsen af den enkeltes menneskerettigheder.

Hvis du ønsker vores bistand i din sociale sag, kan du læse mere om vilkårene for vores arbejde i sociale sager her.

Du er altid velkommen til at ringe og høre om mulighederne i netop din sag ganske gratis.

Hvis du ønsker vores bistand i din sociale sag, kan du læse mere om vilkårene for vores arbejde i sociale sager her.
http://www.elmer-adv.dk/elmer-partne...n-sociale-sag/

Sager:

http://www.elmer-adv.dk/elmer-partne...e-rettigheder/

Elmer & Partnere bryder eksisterende grænser for at sikre den enkeltes sociale rettigheder.

Dette kan betragtes som en reklame for et enkelt advokatfirma, men gennem en årrække har jeg/vi fulgt Elmer & Partnere mange sager med afgørelser, som mange har haft glæde af, at kende til.

Derfor disse linier, som du en dag, kan få brug for.


Bedste hilsner

Peter

Venligst ingen debat i denne tråd, kun indsamling af viden.

phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-05-2014, 18:04   #27
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.808
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Så bliver jeg vist nødt til at udpensle...

Jeg som ejer af K10 står IKKE inde for valg af diverse advokater, rådgivere osv osv osv...

Man har ansvaret fuldstændig selv hvis man giver sin sag videre til andre...og LÆG MÆRKE til at der IKKE er nogen garantier når man vælger at lade andre kører ens sag..

Som skrevet venligst inden debat...opret evt selv en tråd...
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-05-2014, 11:07   #28
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Førtidspension, revision, ung psykisk syg.

Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 om førtidspension - revision - psykisk lidelse

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160609

Principafgørelsen fastslår

Førtidspension med revision

"Ved tilkendelse af førtidspension, har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Når kommunen tilkender førtidspension, skal kommunen således som hovedregel ikke træffe beslutning om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

Kommunen kan dog undtagelsesvist beslutte, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt (førtidspension med revision).

Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

Det er en betingelse for at sætte revision på en førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der således er mulighed for en bedring af borgerens helbredsmæssige tilstand inden for en kortere årrække.

En alvorlig sygdom med et uforudsigeligt forløb kan f.eks. være en kræftlidelse, der har et usikkert forløb.

Der er ikke tale om en sygdom med et uforudsigeligt forløb i det tilfælde, hvor borgeren lider af f.eks. skizoid personlighedsstruktur eller en varig personlighedsforstyrrelse, og alle behandlingsmuligheder er udtømte, og borgerens nedsatte funktionsniveau er kronisk og af varig karakter.
"

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, kun til videnindsamling.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-06-2014, 19:40   #29
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteret: 11 år gammel skade var rettidigt anmeldt

Denne dom, skal minde os om, at hverken Ankestyrelsen eller Arbejdsskadestyrelsen er ufejlbarlige.

http://www.elmer-adv.dk/hojesteret-1...idigt-anmeldt/

Efter mere end 11 år har Højesteret ved dom af 28. maj 2014 slået fast, at en arbejdsskade indtruffet i oktober 2002 var rettidigt anmeldt til den selvforsikrede arbejdsgiver. Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens afgørelser samt Østre Landsretsdom blev dermed tilsidesat.

Dette har Højesteret nu omgjort.


Afgørende for resultatet var, dels at det af mangeårig fast administrativ praksis fremgår, at en anmeldelse til en selvforsikret arbejdsgiver er rettidig, hvis den er anmeldt til skadelidtes nærmeste overordnede og dels at dette måtte siges at være opfyldt når gruppelederen havde fået kendskab til skaden, og måtte indse, at den kunne begrunde krav på ydelser efter loven.

Nu skal sagen så retur til Arbejdsskadestyrelsen, så der kan blive taget stilling, om kvinden i øvrigt skal have erstatning og hvor stor den skal være.

Kommentar:

Sagen viser, at det kan være ganske afgørende for spørgsmålet om rettidig anmeldelse til de mange kommuner og statslige enheder, der er selvforsikrede, om nærmeste overordnede har fået kendskab til skaden; og at det ikke er afgørende om der måtte være etableret særlige anmeldelsesprocedurer.


GLEM ALDRIG DIT EGET ANSVAR VED ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADE!


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-06-2014, 20:16   #30
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteret, principiel til betingelserne genoptagelse afsluttet personskadesager

http://www.elmer-adv.dk/elmer-og-par...ersonskadesag/

"Østre Landsret afgjorde den 8. oktober 2013 i en ankesag, at der ikke kunne ske genoptagelse af sag om erstatning for erhvervsevnetab. Den skadelidte gik dermed glip af erstatning for 15 % erhvervsevnetab på ca. 600.000 kr. Når en sag er behandlet i to retsinstanser, kan man normalt ikke gøre mere. Hvis sagen undtagelsesvis er principiel, kan et særligt nævn (Procesbevillingsnævnet) give tilladelse til, at dommen kan indbringes og afgøres af Højesteret som 3. instans."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 12:40.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension