K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 25-08-2019, 20:39   #191
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Borgere står svagt i retssager mod det offentlige

https://www.djoefbladet.dk/artikler/...E8tLnmOb9s6TBo

Domstolene er danske borgeres sidste chance, hvis de ikke kan trænge igennem over for myndighederne, men vi er i dag ikke gode nok til at behandle retssager om myndighedsudøvelse, siger Frederik Waage.

Flere og flere danskere føler sig så dårligt behandlet af en offentlig myndighed, at de lægger sag an mod staten, deres kommune eller deres region.

Men så snart sagen er anlagt, træder myndigheden i baggrunden, og et privat advokatfirma med titel af kammeradvokat – som fører langt hovedparten af det offentlige Danmarks søgsmål og vinder 85 pct. af dem – indtager scenen.

Nu begynder en retssag, som udkæm*pes efter reglerne i privatretlige konflikter, hvor forhandlingsprincippet er centralt. Men denne måde at løse konflikter mellem samfund og borger på adskiller Danmark fra de lande, vi normalt sammenligner os med. Det har den konsekvens, at sager om fx menneskerettigheder og sociale ydelser behandles efter de samme privatretlige procesregler som en sag om salg af en bil.

Det er et af hovedtemaerne i den første juridiske doktordisputats herhjemme siden 2013, som adjunkt i offentlig ret, Frederik Waage, netop har forsvaret ved Syddansk Universitet.

”Som borgere har vi en forventning om, at vores myndigheder optræder sagligt og objektivt, og at de under*søger en sag fra både borgerens og myndighedens synsvinkel,” siger Frederik Waage.

”Men når en tvist mellem borger og samfund overgår til retssystemet, kolliderer disse forvaltningsmæssige principper med det privatretlige forhandlingsprincip, hvor advokater for de to parter kan forhandle og tinges om at nå frem til et forlig, og hvor dommeren til sidst afgør sagen, hvis parterne ikke kan blive enige.”

”Det giver god mening i privatretlige tvister om fx formueforhold, men ikke i offentligretlige sager om men*neskerettighedskrænkelser eller lignende, men vi gør det alligevel i mangel af bedre. Vi bruger de privat*retlige procesregler, fordi vi aldrig fik oprettet et forvaltningsprocessuelt system i Danmark,” siger Frederik Waage.

Danmark står alene

Hans undersøgelse har vist, at Dan**mark står temmelig alene i den ves*tlige retstradition med vores måde at be*handle sager om myndighedsudøvelse på.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-09-2019, 16:39   #192
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kend dine venner, stol på dig selv, og aldrig på hverken kommunen....

.... eller forsikringsselvskaber.

https://elmer-adv.dk/nyheder/udkast-...XQ1SgbgTxgi9tg

UDKAST TIL KLAGESKRIFT SIKREDE DÆKNING PÅ 1 MIO. KR. TIL EFTERLADTE
I 2018 blev en mand fundet død med hovedet nede i en brønd. Politiet konkluderede, at der var tale om en ulykke.

I lidt over et år forsøgte afdødes efterladte at få udbetalt dækning fra afdødes ulykkesforsikring, men blev afvist, da selskabet ikke mente det var dokumenteret, at der var tale om en ulykke.

Men efter at have sendt selskabet et udkast til klageskrift, som skulle indbringes for Ankenævnet for Forsikring, har selskabet valgt at acceptere de efterladtes krav og har nu udbetalt dækning på godt 1 mio. kr. inklusive renter.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-09-2019, 13:37   #193
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forsikringsselskab anerkender i Højesteret ved forlig årsagssammenhæng i whiplash-sag

https://elmer-adv.dk/nyheder/forsikr...-i-erstatning/

Forsikringsselskab anerkender i Højesteret ved forlig årsagssammenhæng i whiplash-sag og betaler 5 mio. i erstatning

Et forsikringsselskab har ved forlig indgået i Højesteret anerkendt, at der var årsagssammenhæng mellem skadelidtes trafikulykke og hans varige gener. Højesteret afviste i dagens dom, at skadelidte derudover havde krav på tabt arbejdsfortjeneste for perioden efter, at han i 2013 anlagde retssag og til hans erhvervsevnetab i 2017 blev vurderet til 60 %. Da han ved retssagens anlæg selv havde krævet erstatning for 60 %, og da der den gang var grundlag for dette, bragte det retten til tabt arbejdsfortjeneste til ophør.


Højesteretsdom.

http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...rtjeneste.aspx

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-11-2019, 15:59   #194
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Patientskade skal anerkendes trods stor usikkerhed om, hvorvidt en fejl var årsag til

Højesteret: Patientskade skal anerkendes trods stor usikkerhed om, hvorvidt en fejl var årsag til udvikling af kræftsygdom

https://elmer-adv.dk/nyheder/hoejest...qx-8TIzIsWckI4

Højesteret har i går – i sag ført af advokat Karsten Høj – afgjort, at en nu afdød kvinde allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret begyndende lungekræft, hvis der ikke var begået en radiologisk fejl. Fejlen betød, at hun i 2008 ikke blev udredt for kræft, og da hun – 4 år senere – i 2012 fik konstateret lungekræft, var den uhelbredelig.

Dommen viser, at krav til patientens bevis for årsagssammenhæng mellem fejl og skade kan lempes, hvis fejlen – som her – anses for at være ansvarspådragende efter de almindelige erstatningsregler.

Dommene i sagen

Kvinden fik i byretten medhold, men landsretten ændrede det resultat, da de var enige med ankenævnet i, at det ikke med overvejende sandsynlighed var bevist, at yderligere udredning i 2008 ville have påvist lungekræft, og at den begåede fejl derfor ikke var årsag til udviklingen af kræftlidelsen.

Da sagen af Procesbevillingsnævnet blev anset for at indeholde spørgsmål af principiel karakter, fik kvinden tilladelse til at anke landsrettens dom til Højesteret.


Højesterets afgørelse

Ved dom af 27. august 2019 har Højesteret nu afgjort, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at kvinden ville være diagnosticeret med begyndende lungekræft i 2008, hvis den radiologiske fejl ikke var begået. Da ankenævnet ikke har taget stilling til, om fejlen er årsag til, at kræften blev uhelbredelig, har Højesteret hjemvist sagen til ny afgørelse om det.

Du kan læse Højesterets dom her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...nts/204-18.pdf

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-11-2019, 15:29   #195
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
myndighederne ikke kan finde ud af at vurdere årsagssammenhæng i psykiske arbejdsskad

Ehmer Pramming Advokater

Ankestyrelsen dømt i Landsretten – Fejlvurderinger i PTSD-sager.

I går fik vi dom fra Østre Landsret i Lene Clausens sag (der løbende har været omtalt i Berlingske Tidende).

Med dommen blev det slået fast, at Ankestyrelsen havde været helt gal på den, da de vurderede, at Lene kunne passe et fuldtidsarbejde – uanset, at hun havde PTSD efter krigstraumer og uanset at hun var førtidspensioneret af kommunen. Sagen blev ført af vores dygtige advokatfuldmægtig Helle Maribo Larsen og med støtte fra Soldaterlegatet.

For knap 2 måneder siden vandt vi en anden og tilsvarende sag i Østre Landsret. I den sag havde Ankestyrelsen (ligesom i Lenes sag) vurderet, at en sikkerhedsvagt, der havde fået PTSD af en voldsom episode på arbejdet, ikke skulle have erstatning - uanset, at han havde meget voldsomme psykiske problemer bagefter.

Den sag blev ført af advokat Mads Pramming.

Med to domme fra Østre Landsret indenfor kort tid – og på baggrund af professor Ehlers skarpe kritik af Ankestyrelsen i Soldaterlegatets rapport fra sidste måned, er vi nu endnu mere bestyrkede i det vi hele tiden har sagt; nemlig, at myndighederne ikke kan finde ud af at vurdere årsagssammenhæng i psykiske arbejdsskadesager – hverken hos AES eller i Ankestyrelsen.

Soldaterlegatets rapport kan læses her:


https://soldaterlegatet.dk/retssikke...aWuW9wtRe7EFts

https://www.facebook.com/ehmerprammi...type=3&theater

https://www.facebook.com/ehmerprammi...type=3&theater

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 13-11-2019 kl. 15:32.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-11-2019, 09:28   #196
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteret slår fast: Ulovligt da kommune trak sygemeldte Karin i løn

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/...ewsletter&nb=1

Det var ulovligt, da Vordingborg Kommune trak den sygemeldte socialpædagog Karin Borup Aagaard i løn, fordi hun ikke havde udfyldt et sygedagpengeskema korrekt. Det fastslår Højesteret i en principiel dom. Formand for socialpædagoger mener, at afgørelsen vil få betydning for alle ansatte på det danske arbejdsmarked.

En arbejdsgiver må ikke trække en syg medarbejder i løn. Det står klart, efter at Højesteret i oktober afsagde en principiel dom.

Sagen handler om, at Vordingborg Kommune i efteråret 2015 trak en af sine egne ansatte i løn, fordi hun ikke havde udfyldt et sygedagpengeskema i sin e-boks korrekt og rettidigt.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-11-2019, 18:23   #197
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Højesteretsdom Deltid

Erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skal ske med udgangspunkt i, at skadelidte før skaden har en fuld erhvervsevne.

https://elmer-adv.dk/nyheder/hoejest...-deltidsansat/

Resumé

Efter et færdselsuheld i 2011, der medførte ikke ubetydelige ryggener (anerkendt mén på 12 %), måtte en sygeplejerske, der inden ulykken arbejdede på deltid i fast nattevagt, omplaceres til lettere og mere skånsomt arbejde med en uændret arbejdstid på deltid. Lønnen var efter skaden i det væsentlige den samme som forud for skaden.

Sygeplejersken gjorde gældende, at hun, der inden skaden ubestridt havde fuld erhvervsevne, pga. skadens følger ikke længere havde mulighed for at arbejde på fuld tid, og at hun dermed havde ret til erstatning for 15 % erhvervsevnetab efter EAL § 5. Inden skaden havde hun i mange år arbejdet på fuld tid, men i 4 år forud for skaden arbejdet svarende til ca. 85 % af en fuldtidsstilling i fast nattevagt. Dermed udgjorde den forringede evne til arbejde efter skaden 15 %. Da sygeplejersken på tidspunktet for skadens indtræden ikke havde dokumenterbare planer om igen at arbejde svarende til fuld tid, var kravet om erstatning for erhvervsevnetab beregnet på baggrund af en årsløn opgjort efter hendes deltidsindtægt; dvs. efter EAL § 7, stk. 1 (og ikke til, hvad den ville have været ved fuldtidsarbejde). Domstolene skulle således alene tage stilling til erhvervsevnetabsprocenten og ikke årslønnen.

Det ansvarlige forsikringsselskab gjorde omvendt gældende, at der ikke var realiseret et erstatningsberettigende erhvervsevnetab på minimum 15 %, da der efter skaden ikke kunne konstateres nogen væsentlig indtægtsnedgang, og da sygeplejersken arbejdede et uændret antal timer med stort set samme type arbejdsopgaver som før skaden. Selskabet lagde også vægt på, at der ikke havde fundet nogen arbejdsafklaring sted hverken i kommunalt eller privat regi, og at der heller ikke var forsøgt arbejde på en anden afdeling eller afprøvet, om hun kunne at gå op på fuld tid efter skaden.


Højesteretsdom

http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...dom-anonym.pdf

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-12-2019, 10:57   #198
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunen nægtede ham nyt seniorjob: Nu får Hans 400.000 kroner i erstatning

https://fagbladet3f.dk/node/51097?fb...KkOVTzCeIWG640

I mere end halvandet år har Hans Regner Mogensen kæmpet mod Gladsaxe Kommune om retten til et nyt seniorjob. Den kamp har han nu vundet og får mere end 400.000 kroner udbetalt i erstatning.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-12-2019, 12:17   #199
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Region Midtjylland dømt for ydmygende behandling af psykiatrisk patient:

https://www.tvmidtvest.dk/viborg/reg...Zxv8GMcMEduQTU

Det er ikke rar læsning

Højesteret har dømt Region Midtjylland til at betale erstatning til en psykiatrisk patient i Viborg.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-01-2020, 14:35   #200
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Må forsikringsselskaber internt udveksle oplysninger i erstatningssager?

https://elmer-adv.dk/nyheder/maa-for...tatningssager/

Datatilsynet har i afgørelse offentliggjort den 20. november 2019 fundet et forsikringsselskab berettiget til at udveksle oplysninger mellem selskabets afdeling for arbejdsskadeforsikring og selskabets afdeling for ansvarsforsikring.

Datatilsynets afgørelse er baseret på både databeskyttelsesforordningen og lov om finansiel virksomhed.

Vores bemærkninger

Man skal være opmærksom på, at afgørelsen konkret retter sig mod de situationer,

hvor samme selskab behandler et krav efter henholdsvis arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, og

hvor der derfor udelukkende er tale om intern udveksling, samt
hvor kravet efter de to love udspringer af samme skade

Afgørelsen er desuden konkret baseret på bestemmelsen om fortrolighed i § 117 i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynet udtalte til Datatilsynet, at der skal meget til for at fravige udgangspunktet om, at udnyttelse/videregivelse af oplysninger forudsætter kundens udtrykkelige samtykke.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 13:07.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension