K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 25-09-2020, 09:51   #11
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tilsynets jurister er under pres........

https://jv.dk/artikel/kommunen-går-t...UpU8snAf8iAZfs

Sønderborg Kommune skal udbetale over 90.000 kroner til en borger på ressourceforløbsydelse, og yderligere 17 sager skal gennemgås. Det er konsekvensen af en afgørelse fra Ankestyrelsen, der underkender den måde kommunen modregner pensioner i ressourceforløbsydelser. Sønderborg Kommune er uenig i fortolkningen af reglerne og går nu til KL og beskæftigelsesministeren.

phhmw

Reaktionen fra den private interesseforening KL Kommunernes Landsforening kender vi nok på forhånd.

Ankestyrelsen og Tilsynes afgørelser er øverste myndighed og skal følges af alle.

Således er det for kommunerne som borgerne.


https://www.sonderborgnyt.dk/byraade...HF_pA8GpET_UWA

Men selvsamme politikere er godt tilfreds med manglende retssikkerhed for borgerne og udmelder:

""Byrådet kan leve med antallet af omgjorte ankesager på handicapområdet. Eksempelvis blev 75 procent af Sønderborg Kommunes forvaltnings afgørelser om støtte til handicappede børn, som der blev klaget over til det sociale ankenævn, omgjort af nævnet.""

Moral er godt, men dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Jeg troede at jyderne var sindige og kloge mennesker, som stemte på deres politikere med indsigt og overblik.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-10-2020, 16:56   #12
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvem er Ankestyrelsen?

Af Mikael Hertig, hvid kommentator, cand, scient, pol.

En "Styrelse" er en administrativ instans under et ministerium - hvad er Ankestyrelsen?

Kunne du forestille dig, at en uafhængig domstol, der før den fremsagde en dom der kendte en kommunes afgørelse ulovlig, lige skulle konsultere kommunen først for at spørge, om den kunne lide den? Dommeren spørger den mulige taber i sagen, om vedkommende kan lide, hvis afgørelsen ser sådan og hvordan ud, og hvordan den nu passer bedst.? Det er lige præcis, hvad man gør i dette dialogforum. Det kan handle om tvangsfjernelser af børn. Det kan handle om sanktioner overfor en borger.

https://www.aquut.com/2020/08/01/ank...#comment-17830

Hvorfor hedder det "Ankestyrelsen"?

I mine lærebøger om offentlig forvaltning skelner man mellem "Råd", det vil sige et rådgivende politisk organ og et "Nævn", det vil sige et uafhængigt, domstolslignende legalitetskontrollerende organ.

Tænk fx. på forbrugerklagenævnet.

Ordet "Styrelse" betegner normalt et udførende organ under et ministeriums ressort.

Der findes ikke nogen lov, der hedder "Ankestyrelsesloven". Lovhjemlerne om Ankestyrelsens virke og arbejde findes i forskellige love, alt efter, hvilket område der er tale om.

Ankestyrelsen er på den måde et mangehovedet uhyre.

Hvert område sorterer direkte under et ministerium eller en styrelse under et ministerium.

Man kunne også spørge: Hvor kommer pengene til Ankestyrelsen fra? Jo, de kommer fra de forskellige ministerområder på finansloven.

Når der skal følges op på sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, behandler Rigsrevisionen AST som en styrelse under Social- og Indenrigsministeren (pt. Astrid Krag).

I sin yderste konsekvens rejser det naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt Ankestyrelsen udfører sit arbejde under Astrid Krags instruktionsbeføjelse, eller om der er tale om et uafhængigt organ, der udøver legalitetskontrol. (Træffer afgørelser i klagesager om den lovligheden af fx. kommunale afgørelser) .

Dybt inde i centraladministrationen finder vi et "Dialogforum".

Den er ikke noget institutionaliseret forsamling , men kan tænkes at være et af de mest magtfulde organer overhovedet i offentlig forvaltning.

Og hvad er der så at sige til det? Er det ikke helt i orden, at forskellige interessenter taler sammen om fx. principafgørelser:

Hvis nu såkaldte "principafgørelser" kommer på tværs af kommunernes ønsker, er det så ikke rart at få dem stoppet?

KL og Social- og Indenrigsministeriet er blevet enige om, at før Ankestyrelsen udsender principafgørelser, så skal kommunerne kunne udtale sig om ønskeligheden af dem.

Det ligger i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen.

Ankesystemet Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen.

Parterne er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling.

Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne. (Fra Regeringens Aftalen om Kommunernes Økonomi 2021, side 13f)

Kunne du forestille dig, at en uafhængig domstol, der før den fremsagde en dom der kendte en kommunes afgørelse ulovlig, lige skulle konsultere kommunen først for at spørge, om den kunne lide den?

Dommeren spørger den mulige taber i sagen, om vedkommende kan lide, hvis afgørelsen ser sådan og hvordan ud, og hvordan den nu passer bedst.?

Det er lige præcis, hvad man gør i dette dialogforum. Det kan handle om tvangsfjernelser af børn. Det kan handle om sanktioner overfor en borger.


phhmw

Man bliver klogere og klogere af, at følge Mikael Hertig betragtninger og forskellige synsvinklinger.

Min tråd om fokus på KL Kommunernes Landsforening en PRIVAT konsulent og interesseforening, hvor borgerne er tvunget livslangt medlemskab og kontingent.

http://www.k10.dk/showthread.php?p=371717#post371717

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-11-2020, 18:28   #13
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne

https://ast.dk/filer/tilsynet/notat-...rkm1v2W3DXJkM8

Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1 INDLEDNING 3

KAPITEL 2 DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER FOR TILSYNET 4 Det statslige tilsyn med kommunerne 4 Tilsynets overførsel til ankestyrelsen 5 Ændrede regler for tilsynets sagsrejsning 6

KAPITEL 3 BESKRIVELSE AF TILSYNETS VIRKSOMHED – SAGSTYPER OG ANTAL 9

KAPITEL 4 TILSYNETS SAGSUDVÆLGELSE 13

De lovgivningsmæssige rammer for tilsynets sagsudvælgelse 13

Bundne opgaver 13 Ikke-bundne opgaver 13 Principperne for sagsudvælgelse 16

Tilsynets sagsudvælgelse 18 Eksempler på princippernes anvendelse 19

KAPITEL 5 ET MERE FOKUSERET TILSYN 22

Videnindsamling og synergieffekt 22 Forhåndsudtalelser 24 Tematisering 24 Fokus på ny lovgivning 25 Formidling 25 Kommunikation og dialog i øvrigt 26

KAPITEL 6 SAMMENFATNING 27


https://www.facebook.com/bitten.v.je...eric&ref=notif

Så meget eller så lidt for retssikkerheden!🤔

Myndighederne bestemmer selv, hvornår og hvilke sager de vil tage op, og hvilke de vil ignorere.

UllaElisabeth Folmer skriver:

"Den der RETSSIKKERHED
Nu hvor der er dømt sofa og kleenex for en stund (atju efterår), kan der grubles om dét her er grunden til det er SÅ svært at få tilsynet til at gå ind i klagesager omkring kommunernes sagsbehandling.

Se selv her i kap. 5 s. 22 fra dec 2018

Et mere fokuseret tilsyn

(Noget med FOKUS, nå det lyder da eller godt... eller NOT!)
"Ændringen af § 48a betyder således, at tilsynet ikke længere vil have pligt til at undersøge enhver henvendelse, som tilsynet modtager, nærmere. Selv i en situation, hvor tilsynet bliver bekendt med oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, der ikke er bagatelagtig, og som har betydning for retstilstanden, indebærer dette forhold ikke i sig selv en pligt til at undersøge sagen nærmere."

STATUS 30.10.20

Der er nu skrevet til alle medlemmer i Folketingets Retsudvalg (REU)
#retssikkerhed
#socialretfærdighednu"


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-11-2020, 15:22   #14
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunernes Landsforening, privat konsulent - interesseforening...

..har som bekendt nogle formåls§§, herunder ønsket om politisk indflydelse.

https://www.denoffentlige.dk/kl-1

Kommunernes Landsforening vil som privat interesseforening ønsker, kræver større og større indflydelse.

Her på Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal følge.

https://www.altinget.dk/social/artik...emsIxXM2x39Bog

Ligeværd: Ankestyrelsens principmed*delelser skal ikke være til diskussion

DEBAT: Principmeddelelser fra Ankestyrelsen er en rettesnor for fremtidige sage. De bør ikke kunne modereres, som kommunerne foreslår, skriver direktør og konsulent i Ligeværd.

Af Julie Fabian og Esben Kullberg
Socialfaglig konsulent og direktør, Ligeværd

Den nyligt indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2021 rummer kommunernes ønske om at drøfte fremtidige principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Det ønske vækker både undren og bekymring i Ligeværd.

Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden for borgerne – både for dem, der klager, og for dem, der ikke har overskud eller evner til at klage over kommunens afgørelse.

Den særlige formulering, som vi falder over, er, at "enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL (…) er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling.

Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne".

Det er værd at minde om, at principmeddelelser har en særlig retlig status, som ikke bare sådan lige er til diskussion. En principmeddelelse er nemlig en bindende retskilde, som kommunerne skal bruge ved afgørelser i tilsvarende sager.

Med principmeddelelserne går klagenævnet således ikke kun ind i de enkelte sager og udbedrer kommunernes fejl og mangler i afgørelserne, de sikrer også retssikkerheden for borgeren i kommende tilsvarende sager, fordi de er, som navnet også antyder, et princip til efterfølgelse.

Retssikkerheden eller økonomien?
Det er Ankestyrelsen, der afgør, om en klagesag bliver en principmeddelelse.

En sag er for eksempel egnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller hvis klagenævnet skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på området.

Hvis Ankestyrelsen igennem deres klager erfarer, at der er en general kommunal problematik, er principmeddelelserne værktøjet til at påvirke den kommunale sagsbehandling.

Ankestyrelsens principmeddelelser er den praktiske rettesnor for senere afgørelser i kommunerne. Som selvfølgelig også hjælper kommunerne til at styre den kommunale praksis og dermed deres egen økonomi og sagsbehandling.

Særligt brug for Ankestyrelsen lige nu
At Ankestyrelsens afgørelser også har stor betydning for kommunerne på den noget udfordrende måde, kan man forvisse sig om ved at læse Advokatrådets nye rapport ’Retssikkerhed for udsatte borgere’.

Rapporten peger på, at kommunerne har så mange fejl i deres myndighedsafgørelser, at det udgør en stor retssikkerhedsmæssig udfordring for udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap, når de søger kommunen om hjælp.

Advokatrådets rapport er bekymrende læsning, for virkeligheden for udsatte borgere og deres mellemværende med de kommunale myndigheder er stærkt udfordret.

Rapporten konkluderer blandt andet, at 42 procent af de borgere, der klager, får medhold i deres klage over kommunens afgørelse, samt at på børnehandicapområdet er over halvdelen af klagerne berettiget.

Kvaliteten af den sagsbehandling, som sårbare og udsatte borgere og familier mødes med, når de kommer til kommunen for hjælp og støtte, er kritisabel.

Oven i de skræmmende tal, som Advokatrådet henter fra Ankestyrelsens afgørelser, kan rådet konstatere, at der findes et lige så skræmmende mørketal.

Stikprøveundersøgelser, som Ankestyrelsen har foretaget i de sager, der ikke finder vej til Ankestyrelsen, viser, at her er der lige så mange fejl og mangler.Der er behov for at gentænke retssikkerheden
På baggrund af rapporten er det svært at være uenig i, at der er et retssikkerhedsproblem.

Vi tror ikke, at vejen går gennem, at Ankestyrelsens principmeddelelser skal modereres. Der er derimod behov for at gentænke retssikkerheden for udsatte borgere samt at genskabe tilliden mellem borgere og velfærdsinstitutioner.

Erfaringer fra Ligeværds rådgivning for forældre til børn og unge med kognitive udfordringer viser det samme billede som Advokatrådets rapport. Vi oplever alt for mange sager med dårlig sagsbehandling og mangelfulde procedurer.

Det mest indlysende behov lige nu er, at der kommer betydelig mere fokus på en ordentlig sagsbehandling, der sikrer, at de forvaltningsretlige procedurer i arbejdet med borgerne står lysende klart for såvel socialrådgivere som borger.

Der er rigtig nok behov for en dialog, men det er en anden type dialog. En dialog, der kan genskabe borgernes tillid til myndighederne. Den tillid bygger naturligvis på, at enhver borger, der har brug for velfærdssamfundets hjælp, som minimum kan forvente, at de myndigheder, der afgør hjælpen og støtten, afgør sagen redeligt efter gældende regler.

Det kræver, at Ankestyrelsen fortsat er et sikkert bolværk mod dårligt forvaltningsarbejde.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-12-2020, 14:50   #15
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Til eftertanke... fra Facebook

Hvorfor er det SÅ svært at få Tilsynet til at gå ind og kigge kommunerne efter i sømmene, når der kommer klagesager om kommunal sagsbehandling til Ankestyrelsen?

Forklaringen er måske her?

Se selv her i kap. 5 s. 22 fra dec 2018

Et mere fokuseret tilsyn
(Noget med FOKUS, nå det lyder da ellers godt... eller NOT!)

"Ændringen af § 48a betyder således, at tilsynet ikke længere vil have pligt til at undersøge enhver henvendelse, som tilsynet modtager, nærmere. Selv i en situation, hvor tilsynet bliver bekendt med oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, der ikke er bagatelagtig, og som har betydning for retstilstanden, indebærer dette forhold ikke i sig selv en pligt til at undersøge sagen nærmere."

#enmillionstemmer
#jobcentretsofre
#barnetslov
#familienslov
#retssikkerhed
#socialretfærdighednu
30.10.20

Jeg har nu sendt en mail til alle i Folketingets Retsudvalg (REU).
Måske lidt ubehjælpeligt...

“Til Folketingets REU,
Det er med beklagelse at erfare at det er blevet ualmindeligt svært, for ikke at sige umuligt, som borger at få Tilsynet på banen i klagersager over kommunernes sagsbehandling-og derved bidrage til varetagelse af retssikkerhed.

Hvorfor er det SÅ svært at få Tilsynet til at gå ind og kigge kommunerne efter i sømmene, når der kommer klagesager om kommunal sagsbehandling til Ankestyrelsen?

Forklaringen er måske ‘Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne‘ kap. 5 s. 22 fra dec 2018:

Et mere fokuseret tilsyn

"Ændringen af § 48a betyder således, at tilsynet ikke længere vil have pligt til at undersøge enhver henvendelse, som tilsynet modtager, nærmere. Selv i en situation, hvor tilsynet bliver bekendt med oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, der ikke er bagatelagtig, og som har betydning for retstilstanden, indebærer
dette forhold ikke i sig selv en pligt til at undersøge sagen nærmere."

Jeg finder dette bekymrende og kompromitterende for borgernes retssikkerhed og ønsker REU forholder sig hertil og anmoder om en tilbagemelding.
Skulle der være behov for uddybning og/eller dokumentation, står jeg gerne til rådighed..
.”

TAK til Ulla Elisabeth Folmer


https://www.facebook.com/permalink.p...eric&ref=notif

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-01-2021, 14:36   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen Tilsynet kan uddele dagbøder ved ulovligheder

DEL gerne, til andre intelligente medborgere, fordi det er vigtigt.


VEDR.: Ankestyrelsen Tilsynet kan uddele DAGBØDER imod ulovligheder.


Politikerne er utroværdige, uvidende i bedste fald, når de oplyser med glad mine, at borgerne har Tilsynet, som har sanktionsret. Dagbøder, som værn imod ulovligheder.


Dagbøder kan uddeles til kommunalbestyrelser, hvis de ikke følger loven eller Tilsynet`s afgørelser eller rekommandationer


Politikerne bruger ofte den oplysning med alvorlige øjne. Tilsynet kan give dagbøder.


Lyder det ikke beroligende og vanskeligt at argumenterer imod.


Ankestyrelsen`s Tilsyn er sat i Verden til bla.,at overvåge, om kommunerne overholder loven.


Hvor ofte har vi ikke hørt adskillige gange, fra politisk hold, at borgerne kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser, som borgeren ikke er enig i.


Vi lever jo i et retssamfund.


Ankestyrelsen Tilsynet har ALDRIG gjort brug af deres sanktionsret, dagbøder eller andre strafudmålinger i sociale sager.


Det ved politkerne naturligvis alt om.


Men, hvor tit har du ikke, set og hørt, en politiker, med øjne og stemmeføring i de rette foldere oplyse med stjerne i sine øjne, at dagbøder kan komme på tale.


Vi tænker lige på “Danmarkskortet” 2017, 2018, 2019, 2020 og afventer 2021.


Vi tænker lige på #enmillionstemmer “Vidnesbyrd” og k10 med dokumentation for et socialt system, som i dag hovedsageligt opleves med bevidste ulovligheder.


KONKLUSION.

Ankestyrelsen Tilsynet har ALDRIG gjort brug af dagbøder, i mødet med kommunale bevidste ulovlige sagsbehandlinger eller ulovlige afgørelser.


Derfor, når du næste gang møder politikere, med øjne og stemmeføring i rette folder, begynder med påstande, som beskrevet, bør du reagerer.


Vi er for dygtige til, at fortsætte med, at tro på udokumenteret vrøvl, fra politisk hold.


Den tid er forbi. #enmillionstemmer og andre grupper, som kæmper for retssikkerhed og overholdelse af Folketingets love, er veloplyste borgere, som nu siger STOP.


Med venlig hilsenBilag

Folketinget`s krav om overholdelse af love og Bekendtgørelser.

https://www.ft.dk/samling/20121/vedt...oKLDD5Dn3cJ8RU


Det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=370888&postcount=5


Ansøgning om aktindsigt ved Ankestyrelsen og Tilsynet.

“"Kære Peter Hansen

Vi er i Ankestyrelsen ved at behandle din nedenstående anmodning om aktindsigt af 11. november 2020, og vil i den forbindelse gerne i telefonisk kontakt med dig vedr. anmodningen. “"Kære xxxx xxxxx xxxxx , fuldmægtig Ankestyrelsens Tilsyn

Jeg har besluttet, at min ansøgning om aktindsigt ikke bliver befordrende via en telefonsamtale, som sidst jeg ansøgte om aktindsigt, i samme spørgsmål.

Her blev det mig oplyst at Tilsynet aldrig har gjort brug af Jeres sanktionsret i sociale sager.

Jeg ønsker et skriftlig svar på det spurgte.

Ikke nødvendigvis tilsendt mange journaler eller uvedkommende dokumenter.

Jeg ønsker bare svar på Tilsynets sanktionsmuligheder som roses ved alle lejligheder.

Hvor mange gange har Tilsynet gjort brug af sanktionsretten, dagbøder etc til de 98 kommunalbestyrelser, ved kendskab om ulovligheder eller hvor en kommunalbestyrelse ikke følger Tilsynets rekommandationer, siden 2013? S.U.

Naturligvis kan vi tale sammen, men specifikt kræver jeg et skriftligt svar på mit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Svar fra Ankestyrelsen. Bør læses.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=372122&postcount=773

Ankestyrelsens Tilsyn har ikke gjort brug af deres sanktionsret i sociale sager i tidsrummet 2013 -2020.

Ankestyrelsen sandsynliggøre at trusler om sanktioner ikke er taget i brug.
Danmarkskortet.
https://sim.dk/danmarkskort/

#enmillionstemmer “Vidnesbyrd” ved Monica Lylloff.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=372010&postcount=146


K10 Domme - og retspraksis.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515


Ankestyrelsens tabte afgørelser ved domstolene.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-01-2021, 19:23   #17
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvorfor det er vanskeligt at få Tilsynet til at modtage klager over ulovligheder.

Ankestyrelsen Tilsynet er sat i Verden til at kontrollerer, at kommunerne overholder loven.

Ankestyrelsens Tilsyn har sanktionsret, dagbøder etc hvis ikke man følger loven og Tilsynets afgørelser eller skrivelser.

Tilsynet har aldrig gjort brug af denne sanktionsret i sociale sager, klagermLæs # 16

Fra Facebook.

https://www.facebook.com/ulla.elisabeth.3

Tak til Ulla Elisabeth Folmer for at informere om, hvorfor det kommunale tilsyn ikke behøver at tage oplagte sager.

Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne‘ fra dec 2018

Om retssikkerhed:

Hvorfor er det blevet SÅ https://www.facebook.com/ulla.elisabeth.3 over kommunernes sagsbehandling?

En ting er at der sker lovbrud på lovbrud landet over i den offentlige forvaltning inden for social- og beskæftigelsesområdet - og vi ved det jo godt. Vi ved også godt at hovedfaktorerne sandsynligvis skyldes økonomi og en forrået kultur.

Det er et enormt problem som er enormt omstændigt at beskrive , dokumenterer, behandle og forholde sig til.

Her tages der derfor fat i ét konkret eksempel; at det er blevet ualmindeligt svært, for ikke at sige umuligt, som borger at få Tilsynet på banen i klagersager over kommunernes sagsbehandling

- og derved bidrage til varetagelse og sikring af retssikkerhed.

Hav venligst i mente, at de klagesager Ankestyrelsen behandler blot er toppen af isbjerget.

Hvorfor?

Fordi de færreste borgere har ressourcer og/eller mod til at klage.

Mod?

Ja, for der eksisterer faktisk risiko for div. repressalier fra kommunal side, når en borger tilkendegiver de påtænker at klage over sagsbehandling og/eller anke en afgørelse.

Derforuden er der alle dem der slet ikke ved de kan og har mulighed for at klage - og/eller får råd og vejledning i klagemuligheder jf. lovgivning.

For ikke at glemme alle de borgere der beretter om at de har klaget mundtligt til deres kommune - og når de så spørger ind til hvor langt kommunen er i behandling af klagen, får de oplyst af selvsamme kommune, at en klage kun kan behandles, hvis den er indgivet skriftligt og "at nu er klagefristen i øvrigt overskredet" (unødigt at kommenterer hvor retsstridig dét er!).

Man skulle tro det er løgn, men det er det desværre ikke.

Når der så endelig klages og ankes til Ankestyrelsen, hvorfor er det så SÅ svært at få Tilsynet til at gå ind og kigge kommunerne efter i sømmene, når der kommer klagesager om kommunal sagsbehandling til Ankestyrelsen?

Forklaringen kan meget vel være en indbygget stopklods i systemet.

En stopklods vedtaget politiske af jer, der i alvorlig grad tilsidesætter borgerens retssikkerhed.

Se her i ‘Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne‘ kap. 5 s. 22 fra dec 2018 (fil 2):

Et mere fokuseret tilsyn;

"Ændringen af § 48a betyder således, at tilsynet ikke længere vil have pligt til at undersøge enhver henvendelse, som tilsynet modtager, nærmere.

Selv i en situation, hvor tilsynet bliver bekendt med oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, der ikke er bagatelagtig, og som har betydning for retstilstanden, indebærer
dette forhold ikke i sig selv en pligt til at undersøge sagen nærmere."

Dette er desværre ikke et lokalt problem, men af national kateketer idet jeg er bekendt med og har adgang til et betydeligt antal sager på landsplan.

Se for dokumentation nedenstående link:


https://ast.dk/filer/tilsynet/notat-...tkc3x-TC0vGfII

December 2018 Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne

Du må rigtig gerne henvise til mig som forfatter


phhmw

Ankestyrelsen taber ved de civilretslige domstole.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-01-2021, 11:45   #18
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen laver elementære fejl

https://muskelsvindfonden.dk/nyheder...tssikkerheden/

Ankestyrelsen laver elementære fejl

Ankestyrelsen er presset, fordi sagspuklen er stor. Det fører til elementære og menneskelige fejl i flere afgørelser, fordi der ikke er tid til at arbejde tilstrækkeligt grundigt. Samtidig gavner det ikke kvaliteten, at Ankestyrelsen har indført et rotationsprincip, så medarbejdere skal skifte mellem handicap-, børne- og arbejdsskadesager i stedet for at blive eksperter på ét af områderne.

Kun jurister i Ankestyrelsen

Der sidder ikke længere lægfolk med ved bordet i Ankestyrelsen, når der afgøres sager på handicapområdet. Det vil sige, at det kun er jurister, der afgør sager, og det kan ikke forventes, at de har den fornødne indsigt i livet med handicap og kan gennemskue konsekvenser af afgørelser om boligindretning, handicapbiler, bostøtte, ledsagerordning, BPA m.m. Lægfolk bør genindføres, ligesom det allerede er ved børne- og arbejdsskadesager.

For lange sagsbehandlingstider

Der bør sættes et max over, hvor lang tid en kommune må være om at træffe en afgørelse, efter at der er søgt f.eks. om hjælperordning (BPA). Desuden skal Ankestyrelsen have kompetence til at træffe en afgørelse som første instans, hvis kommunen ikke kan finde ud af at træffe afgørelsen inden for den fastsatte tid. En lang sagsbehandlingstid går hårdt ud over borgeren, fordi han/hun typisk først søger, når der reelt er brug for hjælpen for at få hverdagen til at fungere.

phhmw

HVORFOR skal du kende Retssikkerhedslovens § 3 stk.2?

http://www.k10.dk/showthread.php?t=37742

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-02-2021, 22:59   #19
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL`s Vejledning til byråds- og udvalgspolitikere

https://www.kl.dk/media/10955/det-po...-og-udvalg.pdf

10

Kommunalbestyrelsen har ikke magt til at lovgive – det har kun Folketinget.

Men loven giver ofte plads til lokal fortolkning og tilpasning.

phhmw. Hvem og hvor har vedtaget ovenstående sætning? Kan kommunerne, med kommunalbestyrelsen og deres embedsmænd fortolke Folketingets love forskelligt? Muligvis ser vi mange borgeres problemer her? Jeg vil undersøge det nærmere, når mine ressourcer er til det.


Sådan skal det være, for kommunerne er forskellige, og borgerne har forskellige ønsker og behov, og det skal afspejles i de kommunale løs- ninger og prioriteringer.

Det er vigtige kendetegn ved det kommunale folkestyre, at der er plads til forskellighed, at kommunalpolitikerne både tager højde for borgernes synspunkter og tager ansvar for helheden og samfunds- udviklingen, og at den enkelte kommunalbestyrelse har et politisk råderum, så den kan skalere og prioritere udgifterne og indsatserne efter lokale behov.


7.4. Pligt til at føre tilsyn

Kommunalpolitikere har normalt ikke pligt til at være aktivt kontrollerende
over for kommunens forvaltning. Rettighederne til sagsindsigt og til at rejse spørgsmål er til for at støtte arbejdet som politiker i kommunalbestyrelsen, ikke for at man skal agere vagthund over for hele forvaltningen. Dette er – udover økono- miudvalget – borgmesterens ansvar som øverste daglige leder af forvaltningen.

Der er dog undtagelser.

Bliver man klar over, at kommunen handler ulovligt eller forsømmer at gøre noget, som kommunen har pligt til, skal man som kommunalbestyrelsesmedlem reagere. Reaktionspligten kan opstå på baggrund af kritiske revisionsberetninger, udtalelser fra anke- og tilsynsmyndigheder eller fra Folketingets Ombudsmand.

Man kan reagere på mistanken om det ulovlige forhold ved at orientere
borgmesteren (eller udvalgsformanden eller den ansvarlige direktør for det for- valtningsområde, som sagen falder ind under) om sagen. Herefter er det vedkom- mendes pligt at tage hånd om sagen. Man har mulighed for at bringe sagen op på et kommunalbestyrelsesmøde.

7.5. Kommunaltilsynet

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kom- munerne overholder de regler, der særligt gælder for o entlige myndigheder – det såkaldte kommunaltilsyn. Ankestyrelsens tilsyn viger dog, hvis der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, der kan tage stilling til den konkrete sag. Anke- styrelsen kan f.eks. rejse en tilsynssag på baggrund af en henvendelse fra en borger eller en virksomhed, eller Ankestyrelsen kan selv blive opmærksom på en sag gen- nem omtale i medierne. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig an- ledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsens mest anvendte reaktion

i tilsynssager er en vejledende udtalelse om, hvad der er gældende ret. Kommu- nerne vil normalt rette sig efter sådan en udtalelse. Ankestyrelsen har dog også en række sanktionsmuligheder, som f.eks. at annullere en klart ulovlig kommunal beslutning eller at pålægge tvangsbøder til de medlemmer, der er ansvarlige for, at kommunalbestyrelsen undlader at udføre en foranstaltning, som den ef-klagemyndighed. Et medlem har pligt til at stemme for en beslutning, som kom- munalbestyrelsen har pligt til at træ e. Og medlemmet har pligt til at stemme imod et forslag til en ulovlig beslutning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan som øverste tilsynsmyndighed tage en sag op til behandling, som Ankestyrelsen har udtalt sig om i en tilsynssag, forud- sat at sagen er principiel eller af generel karakter eller har alvorlig betydning. Ministeriet har de samme reaktionsmu- ligheder som Ankestyrelsen.

› Læs mere om kommunaltilsynet i lov om kommunernes styrelse kapitel VI og VII.

7.6. Strafansvar

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er underlagt et individuelt strafansvar for grove pligtforsømmelser. Et kommunalbesty- relsesmedlem, der forsætligt eller groft uagtsomt gør sig skyldig i grov tilsidesæt- telse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, kan stra es med bøde. Strafansvaret omfatter ikke kun de pligter, som påhviler medlemmerne som med- lemmer af kommunalbestyrelsen og dens udvalg, men også de pligter, som er pålagt det enkelte medlem som medlem af kom- missioner, bestyrelser og lignende. Det er Anklagemyndigheden, der vurderer, om der skal rejses tiltale.

› Læs mere i lov om kommunernes styrelse § 61.
ter lovgivningen har en klar pligt til at udføre. Det kunne f.eks. være en pligt til at efterleve en afgørelse fra en særlig


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 04-02-2021 kl. 23:23.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-02-2021, 15:05   #20
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
HVEM/HVAD er/kan Ankestyrelsen?

http://www.k10.dk/showthread.php?t=2...=Ankestyrelsen

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:30.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension