K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 12-11-2013, 17:12   #151
frida
Klart Afhængig af K10
 
fridas avatar
 
Tilmeldingsdato: 17-08 2007
Indlæg: 482
Styrke: 17
frida er rigtig godt på vej
Det ville da kun være rimeligt, at der var samme sanktionsmuligheder for personer i systemet der sagsbehandler syge eller arbejdsskadede borgere.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131...om_fremsat.pdf

"Kapitel 3
Autorisation og godkendelse Autorisation
§ 9. Sikkerhedsstyrelsen meddeler autorisation til elinstal- latørvirksomheder, jf. § 2, stk. 1, til vvs-installatørvirksom- heder, jf. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, og til kloakmestervirk- somheder, jf. § 7, stk. 1, når ansøgeren har dokumenteret, at
1) der i virksomheden er en eller flere fagligt ansvarlige,
som er godkendt i henhold til § 14, stk. 1, inden for det fagområde, der ansøges om autorisation til, og som er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et in- teressentskab eller i et kommanditselskab,
2) virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem, jf. § 20,
3) virksomheden ikke er under konkursbehandling eller li- kvidation,
4) virksomheden har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovre- gulerede erhverv, og
5) der er indbetalt gebyr, jf. § 18.
Stk. 2. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden dri-
ves i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller ved- kommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for over- trædelse af denne lov, lov om gasinstallationer og gasmate- riel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstalla- tører mv., lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller regler udstedt i medfør af disse love.
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen fører et register over autorisa- tioner. Virksomheder, der er autoriseret i henhold til stk. 1, opføres i registret. Registret er offentligt tilgængeligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside."

".....Kapitel 6
Bortfald og tilbagekaldelse Bortfald
§ 21. En autorisation eller en godkendelse udstedt i med- før af §§ 9-11 bortfalder, når virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører, eller virksomheden ikke længere har en fagligt ansvarlig tilknyt- tet, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, eller den fagligt ansvarlige er fravæ- rende i mere end 6 på hinanden følgende uger.
§ 22. En godkendelse som fagligt ansvarlig udstedt i med- før af § 14 bortfalder, når personen ikke længere opfylder betingelsen i § 14, stk. 1, nr. 2.
Tilbagekaldelse
§ 23. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en virksomhedsgodkendelse på gasområdet udstedt i medfør af §§ 9-11, når
1) virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller genta-
gen forsømmelighed ved udførelsen af installationsar- bejder, herunder ved gennemgangen af faste elinstalla- tioner og ved udarbejdelsen af elinstallationsrapporter,
2) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelses- systemet endeligt, eller den løbende efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet eller den ekstraordinære ef- terprøvning i henhold til regler fastsat i medfør af § 20, stk. 3, nr. 3, viser grove mangler i egenkontrollen,
3) virksomheden ikke længere har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, eller
4) betingelserne for autorisationen eller virksomhedsgod- kendelsen på gasområdet i øvrigt ikke længere er op- fyldt.
Stk. 2. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af
den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges ind- bragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for dom- stolene skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virk- somhed."

Lov om sygedagpenge, serviceloven, sociallovsområdet, beskæftigelsesområdet og børn burde sikres på samme måde som vores afløbs-og kloakledninger.

Og el-installatør

Og revisor


frida
frida er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-11-2013, 17:45   #152
curls
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-01 2007
Lokation: Sjælland
Indlæg: 3.397
Styrke: 23
curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af frida Se meddelelser
Det ville da kun være rimeligt, at der var samme sanktionsmuligheder for personer i systemet der sagsbehandler syge eller arbejdsskadede borgere.
Der er sanktioner, der bliver benyttet i kommunerne allerede. Der findes lovgivninger, hvor revisionen kan udtage stikprøver i kommunerne osv. Og er der forlangt refusion, så skal man ikke regne med, at det kommer alle i Danmark til kendskab. Så derfor hører man ikke så tit i medierne, at der er foretaget "sanktion" i kommunerne. Det er en "sag" mellem staten og kommunerne. Og jeg selv, der arbejder i en kommune har flere gange oplevet at revisionen har været forbi og udtage prøver/kontroller.

Den ene sag, som har været i medierne, hvor man har krævet refusion af pengene tilbage til staten. er f.eks. hvor beskæftigelsesforvaltningen i København blev afsløret i at ikke have overholdt reglerne om at sende ledige i de antal timer pr. uge som de skulle. (sådan tror jeg det var) Der krævede man at refundere en hel masse penge, husker ikke hvor meget....

Jeg er enig med popiae i, at kommunerne allerede har et ansvar ud fra de gældende mange lovgivninger, der findes - og en bestemt person kan også retsforfølges for såsom bedrageri. Ledelsen har det overordnede ansvar at sørge for, at medarbejderne arbejder så korrekt som muligt.
curls er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-11-2013, 18:26   #153
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad men de almindelige menneskers sager...

Kære Curls.

...... kom med bare et eneste eksempel på, at en kommune eller socialrådgiver er stillet til ansvar, når lovgivningen ikke overholdes.

Ude i de kontorer, hvor borgeren sidder med øjenkontakt til ens sagsbehandler og er tvunget til at krænge sit privatliv ud i mindste detalje incl sit sexliv.

I de sager, hvor almindelige mennesker færdes, naturligvis.

Det er hvad denne tråd handler om.

Bare et tilfælde.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-11-2013, 21:51   #154
curls
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-01 2007
Lokation: Sjælland
Indlæg: 3.397
Styrke: 23
curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
Kære Curls.

...... kom med bare et eneste eksempel på, at en kommune eller socialrådgiver er stillet til ansvar, når lovgivningen ikke overholdes.

Tror ikke du har læst mit indlæg ordentligt. Hav en god aften.
curls er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-11-2013, 01:02   #155
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
De findes stort set ikke, fordi der IKKE er politisk vilje, til at føre denne lov til dørs.

På samme måde som det du forsøger vedr. sagsbehandlingstider. Der er også sanktionsmuligheder, samt bøder og det der er værre, men det bruges IKKE, af nøjagtig samme årsag.

VH Popiae
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2013, 13:49   #156
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Esbjerg kommune stævnes i børne-sexsag.

http://kl.dk/menu/Kommune-stavnes-ef...brug-id142322/

"Esbjerg Kommune bliver som den første kommune nogensinde stævnet for ikke at have grebet ind i sag om misbrugte børn"

http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=69326

"[I]Forældre til ofrene for den såkaldte Esbjerg-mand stævner Esbjerg kommune for ikke at have hjulpet dem i tide. Det skriver Jydske Vestkysten. Esbjerg-manden, blev i 2011 dømt syv års fængsel for en lang række overgreb mod børn gennem 23 år. I stævningen skriver forældrene, at kommunen har været for passiv og tilsidesat sin tilsynspligt, fordi den ikke greb ind, på trods af at bekymrede forældre sendte 25 underretninger til kommunen[/I]."

"Borgmester Johnny Søtrup (V) påpeger over for JydskeVestkysten, at kommunen efter KL's vurdering ikke har gjort noget forkert"

Hvad kan vi borgere bruge den private interesseorganisations mening til. De er jo sat i verden til at varetage kommunernes interesse og ikke borgerne eller deres børn.

Vi må se hvad systemet træffer af beslutning i denne sag, samt hvem der bliver draget til ansvar. I Rebild kommune fyrede man bare en chef der alligevel skulle på pension i en tilsvarende sag om børnesvigt, hvor kommune også modtog adskille henvendelser om misbrug. Både fra politi 2 x, naboer, skolen, pædagoger og lærer gennem år.

Disse ulykkelige sager ville aldrig opstå, hvis vi havde det personlige ansvar for embedsmænd/kvinder.

Adskillige embedsmænd/kvinder HAR jo modtaget de mange anmeldelser. HVEM har så besluttet at der ikke skal foretages videre, med de mange anmeldelser og foto-dokumentation, som POLITIET har afleveret til kommunen, med en anmeldelse, som ingen efterfølgende vil vedkende sig

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 19-11-2013 kl. 15:25.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-11-2013, 13:32   #157
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Embedsmæns skal stå til ansvar....

Det er uacceptabel at embedsmænd begynder at styre mere og mere, uden om de politiske beslutninger.

http://www.gigtforeningen.dk/nyheder?newsid=18627

Pressemeddelelse

"Det nye Regionsråd i Region Sjælland må hurtigst muligt sikre, at embedsværket ikke undergraver de politiske beslutninger."


Dette vil fortsætte lige så lang tid, der ikke findes en konsekvens.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-11-2013, 20:29   #158
zolskin
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 04-08 2008
Lokation: her&der, kbh
Indlæg: 197
Styrke: 16
zolskin er ny på vejen
Nu har jeg ikke haft overskud til at læse de lange indlæg...sorry...må passe på kræfterne.

En autorisation vil ikke hjælpe så meget!.
Det handler først og fremmest om organisationer. Organisationskulturer er vanskelige at ændre...og så er der det hierarkiske system, som den enkelte ansatte ikke må udfordre. Lederne ved da udmærket godt, hvordan landet ligger mht. sagsantal. Det er slet slet ikke noget nyt - selv for år tilbage har ledere lukket ørerne for det eller direkte sagt, at det kunne de intet gøre ved, og den enkelte selv må prioritere.
Kommer der derimod en klage, der går direkte til borgmesteren, kommer den enkelte ansatte på overarbejde og skal slippe alt og udarbejde en redegørelse..hvor det ser ud til, at det er en leder/anden overordnet, som har udarbejdet det
Kommunerne har internt skuffecirkulærer for det ene og det andet. Om det er enkeltydelses ansøgninger mv og der er flere af den slags eksempler...
Og så er der selvfølgelig en masse brådne kar, som bare arbejder for at tjene penge og ikke er der for borgernes skyld...
Der er brug for ensartethed i sagsbehandlingen! Det er det, som giver den store udsving...og så er velfærdsstaten ved at blive afviklet stille og roligt - fordi eliten kræver at få mere tilbage i form af skattelettelser, skatteforedrag, lavere ejendomsskatter etc
zolskin er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-11-2013, 21:57   #159
frida
Klart Afhængig af K10
 
fridas avatar
 
Tilmeldingsdato: 17-08 2007
Indlæg: 482
Styrke: 17
frida er rigtig godt på vej
Whisteblower

Den kunne være helt fantastisk hvis folkene indenfor beskæftigelses-(borger-destruktions)branchen omsider fattede mod og fortalte almenheden hvad der foregår bag de lukkede døre i sagsbehandlingen af især syge borgere.

Hvornår ser vi en modig Whistleblower der tør lægge alle skuffecirkulærer, lokumsaftaler og andre fremgangsmåder man internt bruge for systematisk at nedbryde borgeren totalt i en ofte uendelig afklaringsproces, frem?

Hvorfor finder socialrådgivere sig i de rådne arbejdsbetingelser de arbejder under?
Hvor er deres faglige stolthed, der forbyder dem at se til mens embedsvældet totalt destruerer og miskrediterer hele deres fag og felt?

Hvordan kan praktiserende læger, speciallæger, overlæger og alle andre indenfor sundhedsvæsenet blive ved at se stiltiende til når jobcenterets indkøbte "specialister" sønderhakker deres faglige vurderinger og diagnoser?

Ofte har de personer der sidder med beslutningskompetencerne (og en pengekasse der skal stemme) ikke engang en relevant uddannelse ift at det er menneskers, familier og børns, liv og fremtid de sidder med i hænderne.

Hvis jeg var læge, og havde læst i mange år for at kunne hjælpe, behandle og diagnosticere folk med komplekse og vanskelige sygdomme, ville jeg da blive aldeles rasende hvis en tidligere tank-passer havde den frækhed at betvivle kvaliteten af mit arbejde, fordi en tilsyneladende mangelfuld lovgivning tillader denne måske uuddannede, ukvalificerede person at udtale sig, OG afgøre borgernes fremtidige forsørgelsesgrundlag!

Så hvor er lægerne henne i denne debat?

Hvor er reva-stederne, som udfører de arbejdsprøvninger Jobcenteret så senere underkender, hvor er de henne?

Der er vist for mange penge at lune sig ved i hele "Cirkus Beskæftigelsesindsats" til at der er nogen der han lyst til at vænne sig væk fra den buldrende ild og mærke kulden.

Og kæmpe for retfærdighed og værdighed for deres egne medborgere.

Hvor er solidariteten blevet af i smukke Danmark?

Frida

Sidst redigeret af frida; 21-11-2013 kl. 22:04.
frida er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-11-2013, 19:08   #160
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Læge-faglig indberetning

http://ugeskriftet.dk/nyhed/laegedag...indberetninger

"Læger skal ikke længere være bekymrede for, hvad kommunen foretager sig, når der er sendt en indberetning. Nye regler, de færreste læger kender til, betyder, at kommunerne nu har pligt til at orientere lægen om iværksatte foranstaltninger. Hvis lægen altså selv spørger."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 14 06-11-2023 14:00
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 13:06.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension