K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 27-02-2011, 21:42   #11
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Befordring på træningsområdet

http://www.sm.dk/Data/Dokumentertilp...onen/kap10.htm

Befordring ved genoptræning efter sundhedsloven

Befordring til fysioterapi efter sundhedsloven

Befordring ved træning efter serviceloven

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-03-2011, 21:25   #12
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vederlagsfri behandling. Svar fra folketinget

http://fysio.dk/praksis/Overenskomst...a-folketinget/


Om kommunernes pligt til at tilbyde træning i praksissektoren
Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren, det kan ikke erstattes af kommunale tilbud. Forpligtelsen fremgår af sundhedsloven og kan ikke fraviges.

Om kommunernes mulighed for at tilsidesætte en lægehenvisning
Kommunerne er ikke berettiget til at ” foretage en vurdering af lægehenvisningen, en kontrol, en tilsidesættelse eller en begrænsning heraf.”

Om efterfølgende visitation
Når der er en lægehenvisning, kan kommunen ikke f.eks. ved en kommunal visitation tvinge patienten ind i et kommunalt tilbud. Patienten må selv vælge.

Om indskrænkninger i det frie valg
Patienten med en lægehenvisning har frit valg mellem kommunale tilbud og praksissektoren. Patienten kan også vælge andre kommuners kommunale tilbud – men kun hvis der ikke opstår ventetid el. andre hensyn til den pågældende kommunes egne borgere taler imod det. Disse regler gælder også plejehjemsbeboere.

Om beboere på plejehjem m.v.
En persons boform er ikke afgørende for, om vedkommende har ret til vederlagsfri fysioterapi. Det er lægens afgørelse, om patienten har behov – men der må selvfølgelig fortsat ikke gives dobbeltbehandling. Borgere f.eks. på plejehjem eller i botilbud har samme valgmuligheder som andre.

Om kommunernes pligt til at informere om tilbud
Kommunerne har pligt til at oplyse patienten om de valgmuligheder, der findes.

Om status- og undtagelsesredegørelser
Kommunerne har ikke beføjelser til hverken at godkende eller underkende status- og undtagelsesredegørelser.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-05-2011, 07:02   #13
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fysioterapeuter skal sige fra, hvis de økonomiske rammer er utilstrækkelige.

Muskelsvindfonden skriver.:

"Som svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem René Skau Björnsson har sundhedsminister Bertel Haarder oplyst, at fysioterapeuter er omfattet af autorisationslovens § 17, hvilket betyder, at de er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Denne faglige forpligtelse kan stride mod de stadig mere begrænsede kommunale budgetter, både i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi og i forbindelse med genoptræning efter hospitalsindlæggelse.

Når man er omfattet af autorisationslovens § 17 gælder med andre ord særlige forpligtelser, så man kan blive udsat for kritik fra Disciplinærnævnet, hvis man handler under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Og fysioterpeuten kan ikke bare undskylde sig med, at kommunalbestyrelsen har fastlagt et bestemt serviceniveau.

Tværtimod er fysioterapeuten ifølge sundhedsminister Bertel Haarder nødt til aktivt at sige fra over for sine overordnede for på den måde at gardere sig mod kritik.

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses her.

http://www.ft.dk/samling/20101/almde...424/983492.pdf

Jørgen Lenger"

http://www.muskelsvindfonden.dk/Hand...3%A5rlige.aspx

Et ganske interessant spørgsmål og svar.

Hvilket indikerer at kommunernes til tider noget håndfaste tilbud om holdtræning uanset diagnose som oftes drejer sig om svært handicappede.

Et enkelt spørgsmål.

Hvis en autoriseret siger fra, vil klienten da få den samme viden om at behandlingen ifølge den professionelle ikke er tilfredsstillende?


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-05-2011 kl. 07:14.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-06-2011, 06:52   #14
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Servicelovens § 102

http://www.k10.dk/showthread.php?p=166576#post166576

hvor jeg vil kontakte DUKH for videre information og erfaring da mange bliver forsøgt tvunget ind i kommunale holdtræninger, som mange ikke har glæde af.

Hvor du skal modtage din behandling bestemmer kommunen IKKE, men du og din læge.

Men de allersvageste bliver tvunget i kommunale holdtræninger da kommunen afviser transporten til det sted som lægen ønsker. Afslag på transport kan IKKE ankes!!! Så er den handicappede tvunget i kommunalt holdtræning. Også smart.

http://www.altinget.dk/sundhed/artik...iteringstilbud

Regionerne skyder på kommuners rehabiliteringstilbud.

Men som sædvanlig ser KL ikke noget problem via

"Anny Winter (V), formand i KL's social og sundhedsudvalg, mener ikke, at kommunerne har svigtet de hjerneskadede." som jeg beder alle om at bemærke. Anny Winter lever ikke i den samme Verden som vi handicappede.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-07-2011, 19:08   #15
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vederlagsfri fysioterapi, kommunernes forsøg på at begrænse omfanget

Fra RYK debatforum.

http://ryk.dk/node/3100#comment-1496

"Jeg har oplevet, at min kommune har bedt min læge revurdere henvisningen af mig til vederlagsfri fysioterapi, idet kommunen vuderer, at jeg får et "meget omfattende tilbud". Kommunens henvendelse til lægen er i øvrigt sket uden mit vidende eller samtykke. Det har jeg klaget over, og jeg har fået aktindsigt i hele sagen. Efter pres har kommunen nu accepteret, at "alle henvendelser til anden part kun foregår efter samtykke fra dig". Indenrigs- og Sundhedsministeriet er iøvrigt bedt om at tage stilling til lovligheden af, at kommunerne foretager sådanne vurdereringer og henvender sig til lægerne. Min sag er en blandt flere, som ministeriets har som grundlag for sin afgørelse."

Se det bliver spændende hvad ministeriet kommer med af svar.

Mange hilsner

Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-08-2011, 20:43   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Danske Handicaporganisationer om vederlagsfri fysioterapi.

Kvalitetsreform

Fra Muskelsvindfonden

http://www.muskelsvindfonden.dk/Hand...sioterapi.aspx

DH.

http://www.handicap.dk/politik/sundh...ri-fysioterapi

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-10-2011, 17:27   #17
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hjerneskade...geoptræning

http://fysio.dk/fafo/Nyheder/KL-opmarksomhedspunkter/

"I et brev til landets kommuner anbefaler KL, at kommunerne er særligt opmærksomme på hjerneskaderehabiliteringen. Anbefalingen kommer efter massiv kritik af kommunernes indsats. "

Voksne.
http://fysio.dk/Upload/Forloebsprogr...ernetraume.pdf

"Alle indsatser iværksættes uden unødig forsinkelse, da forsinkelse mindsker
chancerne for maksimering af funktionsevnen. Indsatsen planlægges som et
intensivt, kontinuerligt forløb og fortsætter så længe, der er positiv udvikling af funktioner og færdigheder."

Børn.
http://fysio.dk/Upload/Forloebsprogr...ernetraume.pdf

"Der bør foreligge en skriftlig plan for rehabiliteringsindsatsen, som revurderes løbende i samarbejde med barnet/den unge og forældrene. Planen udarbejdes på baggrund af målene for rehabiliteringen og fungerer som et fælles
arbejdsredskab for fagpersoner, for barnet/den unge og forældrene.

 Rehabiliteringsindsatsen planlægges og integreres systematisk i alle daglige
gøremål og omfatter alle vågne timer. Alle indsatser tilrettelægges med opmærksomhed på barnets/den unges ønsker, behov, motivation og kapacitet.

 Alle indsatser iværksættes uden unødig forsinkelse, da forsinkelse mindsker
chancerne for maksimering af funktionsevnen. Indsatsen planlægges som et
intensivt, kontinuerligt forløb og fortsætter så længe, der er positiv udvikling af funktioner og færdigheder."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-12-2011, 18:48   #18
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Det er ikke bare patienterne .....

som nu stiller spørgsmål om kommunernes genoptræning.

Vi på K10 har jo råbt op i mange år.

http://www.altinget.dk/artikel/reger...-genoptraening

"Siden kommunerne overtog opgaven fra amterne med kommunalreformen, har kritikken haglet ned over kommunerne for at levere for dårlig og for sen genoptræning."

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/...en-for-en-uge/

Hvorfor bruger man ikke Retssikkerhedslovens §3 stk.2????????

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-01-2012, 10:22   #19
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Opgør med holdtræning....

Scleroseforeningen skriver:

http://www.scleroseforeningen.dk/da/...2010%2053.aspx

"Den nye vejledning om fysisk træning fra Sundhedsstyrelsen peger på individualiseret træning for os med sclerose. Vil dette blive et opgør med holdtræning? Vi er mange, som hverken får individuel træning eller behandling, hvilket ikke fremmer bevarelse af funktionsevnen. Det er et paradoks, at vi skal være så "dårlige" for at få den rette hjælp."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-02-2012, 13:59   #20
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
RØNTGENUNDERSØGELSE AF LÆNDERYGGEN HOS 20-49-ÅRIGE HENVIST FRA PRIMÆRSEKTOR – en medi

http://www.sst.dk/publ/publ2006/CEMT...g/rtglaend.pdf

"Mange mennesker lider i perioder af smerter i lænderyggen og røntgenundersøgelse er en udbredt
undersøgelsesform til udredning af forskellige sygdomme i lænderyggen. Der er god evidens for at
anvende røntgenundersøgelse ved specifikke symptomer og i visse aldersgrupper. Det betyder samtidig, at der ikke i alle aldersgrupper og ved uspecifikke symptomer er indikation for at foretage
røntgenundersøgelse."


Interessant læsning til forståelse af problematikken.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension