K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-04-2010, 14:04   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra DUKH...

"DUKHsen" marts 2010 består af en række lovguider

DUKHsen er denne gang lidt speciel. Vi har fraveget den normale form og
valgt at bruge energien og spaltepladsen på vore såkaldte lovguider.

Vi har tidligere udgivet en række guider til borgeren, hvor vi søger at give
en let introduktion til et udvalgt lovområde. Serien har indtil nu bestået
af emnerne:
* Merudgifter til børn, Tabt arbejdsfortjeneste, Sygedagpenge, Bil,
Arbejdsevnemetode og Bolig. [1](link til alle guider)

Ideen med guiderne er, at du kan få en introduktion til de mest almindelige
bestemmelser på et område.

Alle DUKH's lovguider i Pdf

Nye lovguider

Nu har vi udvidet feltet med emnerne:
* [2]Specialundervisning (pdf) - [3]link til tekstversion
* [4]Fleksjob (pdf) - [5]link til tekstversion
* [6]Hjælpemidler og forbrugsgoder (pdf) - [7]link til tekstversion


Evaluering

Vi er overbeviste om, at mange mennesker kan bruge disse guider. Vi
har imidlertid også lavet en evaluering, hvor du hurtigt kan give din mening
til kende om dem. Og vi ville sætte pris på, hvis du vil læse en eller flere
af guiderne og fortælle os, om du kan bruge informationerne til noget. Du
finder link til de tre evalueringer her:
* [8]Evaluering - Specialundervisning
* [9]Evaluering - Fleksjob og
* [10]Evaluering - Hjælpemidler og forbrugsgoder


Næste DUKHs - unge med ADHD

Endelig skal jeg på falderebet løfte sløret for emnet af næste "DUKHs", som
udkommer juni 2010. Her tager vi fat på emnet unge/voksne med ADHD.

God påske til alle


Med venlig hilsen


Thomas Holberg

Informationsmedarbejder i DUKH
References

1. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...8508ebfa14f0f8
2. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...0df68da24dae5b
3. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...789bd7c0fc7b55
4. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...ad7b8fb7426dea
5. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...23fc3da6de8bfb
6. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...92c80b44b5bdb8
7. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...ba5c22ad0de0d0
8. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...1dfd77d8865104
9. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...bd70b80989208e
10. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...c23f7a7ecc2453
11. http://www.dukh.dk/nyheder/temahefte...riber_editForm

Hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-01-2012, 10:57   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan et barn med ADHD få støtte til merudgifter?

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr112012.pdf

"For tiden tales i der i landets kommuner meget om
inklusion af flere elever med særlige behov. Det er her
vigtigt at understrege, at fordi børn med særlige behov bliver inkluderet i almenundervisningen, betyder
det ikke, at børnene ikke kan opfylde bestemmelserne
i servicelovens § 41. Et barn kan således godt være
omfattet af målgruppen i § 41, samtidig med at barnet
går i en almindelig folkeskoleklasse."

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...til-born-med-i

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-01-2012, 21:24   #3
Vovse
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-03 2010
Lokation: Sjælland
Indlæg: 9.664
Styrke: 26
Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10
Og min erfaring er, at de fleste skolelærere (ihvertfald dem jeg/vi har mødt) ikke forstår/evner, at tage specielle hensyn, heller ikke selvom de får det på skrift fra en skolepsykolog.
__________________
"Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig"

Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 - 11. november 1855), dansk teolog, filosof og psykolog.
Vovse er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-01-2012, 22:44   #4
LUM
Har ikke tid til andet end K10
 
Tilmeldingsdato: 04-09 2008
Lokation: Vesthimmerland
Indlæg: 2.623
Blog Indlæg: 2
Styrke: 19
LUM er ved at flytte ind på K10LUM er ved at flytte ind på K10
phhmw det har de skrevet ifb en princip der siger at ADHD IKKE er en alvorlig funktionsnedsættelse (den fik vi for nogle år siden på voksenområdet) og at manglende medicinering IKKE betyder varige skader hos børnene, og derfor kan et barn der bliver medicineret og der ved forblive i folkeskolen IKKE modtage dækning af medicin udgifter.

Altså med mindre man kan bevise, at det er medicineringen der holder underne i folkeskolen, og det kan man ikke med mindre ungerne er flyttet fra en specialskole til folkeskole efter medicineringen er påbegyndt.

Og sådan vil det altså blive ved med at være uanset hvad DUHK siger glem ikke at principper vejer lige så tungt som hvis det var nedfældet ved lov, og derfor kan DUKH MENE at kommunerne BØR alt det de overhovedet gider, vil kommunen spare på dækning af medicinudgifter til ADHD børn i folkeskolen, hiver de den princip frem og giver afslag anker man vinder kommunen sagen pga princippen.

Det "sjove" ved det her er at systemets ide om at ADHD IKKE er en alvorlig funktionsnedsættelse, stemmer overhovedet ikke overens med samtlige læger med ekspertise på området og stemmer ikke overens med samtlige eksperters udtalelser. Men det ved størstedelen af de kloge så ikke noget om har systemet valgt at bestemme.
1 2 3 er ADHD automatisk udelukket fra ret til hjælp og støtte til utrolig mange ting, fordi de ikke er en del af personkredsen fordi de IKKE lider af en alvorlig funktionsnedsættelse, det er så dejlig besparende.
LUM er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-03-2012, 14:37   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Stop af løbende bevilling.....DUKH

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr132012.pdf

"Hvornår kan der ske ændring af en løbende bevilling?

I en række tilfælde kan kommunen foretage en ændring af en bevilget løbende ydelse. Det vil normalt ske ved den årlige opfølgning, som foretages efter
servicelovens § 148. Det kan ske f.eks:

• fordi borgeren orienterer kommunen om, at
pågældendes situation har ændret sig væsentligt,
• fordi der er kommet en ny principafgørelse fra
Ankestyrelsen, der ændrer praksis,
• fordi der er sket ændringer i lovgivningen, eller
• fordi kommunen har ændret sit serviceniveau
på området.

Når kommunen vil ændre en løbende bevilling, skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering, hvor det beskrives, hvilke faktorer der
er lagt vægt på
. Afgørelsen vil kunne indbringes for det sociale nævn."

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ler-endring-af

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-04-2012, 13:31   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skal der foreligge en diagnose....nej!

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr142012.pdf

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...h-om-diagnoser

"Det er DUKH´s vurdering, at kommunen ikke kan kræve, at der foreligger en diagnose, før der kan bevilges hjælp efter de i starten nævnte bestemmelser. Det begrunder vi med, at der i lovgivningen som nævnt oven for opereres med begrebet varig nedsat funktionsevne. Vi kan endvidere henvise til svaret af 15.5.2009 til Folketingets Socialudvalg på spørgsmål nr. 346: ”Vil ministeren indskærpe over for kommunerne, at en diagnose ikke er en forudsætning for visitation efter § 32 i serviceloven, og at der ikke kan stilles krav om, at diagnoser skal være udstedt fra bestemte offentlige sygehuse?”

Ministerens svar på spørgsmålet var: ”Det fremgår udtrykkeligt af servicelovens § 32, at målgruppen for ydelser efter denne regel er børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Der er således ikke krav om bestemte diagnoser, men krav om en funktionsevnenedsættelse af et vist omfang. Vurderingen skal således foretages på grund af et funktionsevnekriterium og ikke et diagnosekriterum. …. .”

Men… - den nedsatte funktionsevne skal være dokumenteret
Men det kan være svært at få bevilget en ydelse, før der foreligger en samlet udredning og beskrivelse af den nedsatte funktionsevne - f.eks. en samlet børnepsykiatrisk vurdering (med en eventuel diagnose). Det fremgår f.eks. af principafgørelse 54-11. Her vurderede Ankestyrelsen, at en dreng på 5 år med betydelige adfærds- og udviklingsforstyrrelser var omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter (§ 41) og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn (§ 42). Der var tale om en dreng, der tidligt viste tegn på adfærdsforstyrrelser. Det interessante her er imidlertid spørgsmålet om, hvornår drengen var berettiget til hjælp. Her udtaler Ankestyrelsen: ”Drengen blev dog først fundet berettiget til merudgifter fra det tidspunkt, hvor der forelå en samlet børnepsykiatrisk vurdering, som dokumenterede, at lidelsen var varig og af et sådant omfang, at den ikke kunne forventes bedret ved behandling. Først fra det tidspunkt var det dokumenteret, at hans opmærksomhedsvanskeligheder samt væsentlige eksekutive og motoriske vanskeligheder og vanskeligheder med effektregulering var af varig, indgribende karakter.”

Selv om en diagnose ikke er et absolut krav, viser afgørelsen, at det er svært at få bevilget en ydelse, før der foreligger en samlet udredning og beskrivelse, som dokumenterer, at lidelsen er varig. I de fleste tilfælde vil der sandsynligvis også foreligge en lægelig diagnose. At en lægelig diagnose i mange tilfælde vil kunne sige noget om den nedsatte funktionsevnes karakter og omfang er selvfølgeligt oplagt.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-08-2012, 20:21   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad betyder kompensationsprincippet i praksis?

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr172012.pdf

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ionsprincippet

Alle DUKH's lovguider i Pdf

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-10-2012, 16:32   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvornår gælder en bevilling fra?

DUKH informerer:
http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr192012.pdf

Det almindelige princip = fra ansøg- ningstidspunktet

eller

Ved hjemmehjælp, bostøtte og lign = fra afgørelsestidspunkt

Læs alt..... interessant læsning.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-12-2012, 11:30   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kontanthjælp og ejerbolig

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhje...ytnr202012.pdf

Er det udelukket for en borger at modtage kontanthjælp, hvis pågæl- dende ejer et hus eller en andelsbolig?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-12-2012, 08:44   #10
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
Nej, det kan man sagtens.

Der skal i givet fald kunne skaffes en billigere, og bedst egenede bolig.
Man kan heller ikke tvinges til at tage lån i friværdi, da dette jo skal betales, med en merudgift til følge, hvilket man jo ikke har råd til på kontanthjælp. eller uden indkomst.

VH Popiae

Sidst redigeret af popiae; 05-12-2012 kl. 09:43.
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:29.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension