K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Et godt link!

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Et godt link! Har du et godt link som du mener at andre kan have nytte af kan du lægge det her. Denne kategori er ikke beregnet til debat.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 31-07-2022, 13:10   #11
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47

§ 65 e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 64 b, § 65, § 65 a eller flere af de nævnte bestemmelser.


Hilsen Peter

Bilag.

Mange kommuner forsøgte at få tilskud til Borgerrådgiverfunktionen, men overholdt ikke betingelserne og lavede deres egne regler om, at Borgerrådgiveren IKKE skulle fører tilsyn med forvaltningerne.

Mange borgere protesterede over disse ulovligheder.

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/B20210111405

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Bolig- og Planstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til borgerrådgivning, jf. hovedkonto 15.11.08 på finansloven for finansåret 2021.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at styrke borgernes relation til kommunen og øge borgernes retssikkerhed ved at understøtte, at kommunerne ansætter borgerrådgivere til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

§ 3. De forventede resultater for de støttede projekter er, at borgerrådgiverordningen udbredes i så mange kommuner som muligt.

Sidst redigeret af phhmw; 31-07-2022 kl. 13:18.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-12-2023, 16:52   #12
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Borgerrådgiveren Dragør Rapport 2023

Nedestående hændelser, eller manglende sagsbehandling fra Tårnby kommunes side af viser præcis, hvor vigtigt det er med at kommunalbestyrelserne vedtager sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2

Mon der er foretaget en reduktion i prisen Dragør betaler til Tårnby, grundet det forpligtende samarbejde?

Til oplysning har #enmillionstemmer indklaget både Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser til Ankestyrelsen Tilsyn, for ikke at have vedtaget frister for alle ansøgnings§§ Serviceloven, som Folketinget kræver.


Har DU læst din kommunes Borgerrådgivers rapport for 2023?


https://www.dragoer.dk/media/lcbjvhn...-beretning.pdf

Borgerrådgiverens

Beretning for perioden 1. august til 31. december 2022
Marts 2023

Manglende koordinering og/eller samarbejde med Tårnby Kommune

 Borgerens barn havde brug for særlig hjælp, som ikke blev imødekommet i rette tid, uanset at borgeren havde initieret ansøgningen i rigtig god tid. Borgeren måttet opsige job for at tage vare på barnet.

Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste trak ud, og borger anmodede mig blandt andet om hjælp til at løse økonomiske udfordringer – herunder at lave specifikt budget.

Borger, hvis voksne søn var diagnosticeret med svær psykisk lidelse, oplevede manglende forståelse fra Tårnby Kommune, som tilsyneladende alene fokuserede på at få sønnen i et arbejdsforløb.

Efter utallige forsøg på at få kontakt med sagsbehandleren i Tårnby, lykkedes det mig at få etableret et møde med deltagelse af både mor og søn. Mødet har skabt ro og fokus er skiftet.

Borger mistede flexjob og blev indkaldt til flere møder i Tårnby Kommune uden angivelse af formål med møderne.

Manglende orientering på forhånd og ikke mindst uklarhed om fremtiden (job/økonomi/pligter) skabte store bekymringer. I fællesskab med borger skabte jeg klarhed over mødets formål, udarbejdede liste af spørgsmål som borgeren havde brug for at få besvaret af Tårnby Kommune


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-12-2023, 23:47   #13
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Borgerrådgiverne

Kære alle Borgerrådgivere, der er ansat under kommunalbestyrelserne, fri af Forvaltningerne.

Hvorfor er det borgerne, der har indklaget alle 98 kommunalbestyrelser for ikke at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 Indklaget til Ankestyrelsen Tilsynet?

Hvor mange Borgerrådgiver nævner denne tydelige ulovlighed, i deres årlige beretning til kommunalbestyrelserne og offentligheden?


Med venlig hilsen


Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-03-2024, 18:55   #14
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvidovre kommune "Tager kritik om forråelse meget alvorligt"

Hvidovre reagerer på årsrapport: Tager kritik om forråelse meget alvorligt

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/...get-alvorligt/

I sin årsrapport konstaterer Hvidovre Kommunes borgerrådgiver en ’tendens til udbredt forråelse’ blandt kommunens medarbejdere. Ledelsen kan ikke umiddelbart genkende billedet, men tager kritikken meget alvorligt.

”Overordnet set for Hvidovre Kommune forekommer det, at der er en tendens til udpræget forråelse”. Sådan står der i indledningen til årsberetningen fra Hvidovre Kommunes borgerrådgiver, som Økonomiudvalget skal behandle på sit næste møde.

- Vi ser meget alvorligt på den kritik, der rejses i borgerrådgiverens årsberetning, og selvfølgelig særligt på beskrivelsen af en tendens til udbredt forråelse blandt vores medarbejdere – også selvom borgerrådgiverens samlede konklusion lyder, at kommunen på specifikke områder lever op til god forvaltningsskik og aktivt arbejder med kommunikation og god borgerkontakt. Derfor har vi straks bedt borgerrådgiveren om hjælp til at få belyst kritikken om tendens til forråelse mere konkret, så vi kan handle på de udfordringer, der måtte være. Der er indtil nu givet to konkrete eksempler, som kan tolkes som forråelse, siger Jakob Thune, kommunaldirektør i Hvidovre Kommune.

Direktionen har bedt borgerrådgiveren om at dele de observationer, som ligger til grund for vurderingerne i årsberetningen. Borgerrådgiverens årsberetning og kritik er også blevet drøftet i direktionen og blandt centercheferne, og emnet forråelse og god kommunikation med borgerne vil også blive drøftet i MED-systemet.

- Vi har umiddelbart svært ved at genkende billedet af ”udbredt forråelse”, og det er ikke det generelle indtryk af, hvordan kommunens ansatte møder borgerne. Men når en sådan kritik rejses, undersøger vi den selvfølgelig nærmere. Udfordringerne har desværre ikke været italesat af borgerrådgiveren tidligere, så vi har ikke kunnet handle på dem eller lære af de fejl eller problemer, der måtte have været, fortæller Jakob Thune.

Han understreger, at borgerne i Hvidovre skal kunne regne med at blive mødt med respekt, høj faglighed og empati af kommunens medarbejdere.

- Vi ser borgerrådgiverens beretning som et vigtigt redskab i vores arbejde med at sikre borgerne den bedst mulige betjening og behandling. Det er desværre uundgåeligt, at der bliver lavet fejl i så stor en organisation som Hvidovre Kommune, men vi ønsker at have åbenhed om vores fejl, så vi kan lære af dem. Det er med til at sikre, at medarbejderne har de rette rammer og værktøjer til at kunne løse deres opgaver og arbejde respektfuldt med borgerne, siger Jakob Thune.

Når alle kommunens centre har haft lejlighed til at drøfte borgerrådgiverens årsberetning, vil alle input fra centrene blive samlet og forelagt centercheferne og direktionen. Er der behov for opfølgning eller vejledning af medarbejdere i deres kommunikation med borgerne, vil det blive igangsat snarest muligt.

Borgerrådgiverens årsberetning vil blive politisk behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 11. marts.

FAKTA
Hvidovre Kommune har haft en borgerrådgiver siden 2014. I 2016 aftalte

Hvidovre og Ishøj at dele borgerrådgiver-funktionen i forholdet Hvidovre 60, Ishøj 40 procent.

Den nuværende borgerrådgiver tiltrådte den 1. august 2022.

Borgerrådgiveren referer til Kommunalbestyrelsen og skal fungere som en mediator mellem borgere og kommunen for at sikre, at borgere får den rette behandling og vejledning.

Borgerrådgiveren skal med sit arbejde og årsberetning komme med anbefalinger til forbedringer til kommunens betjening af borgerne.

SAGSFREMSTILLING


https://www.hvidovre.dk/politik/dags...enda-348923208

Borgerrådgiverens årsberetning for perioden august 2022 til december 2023:

Anbefalinger
Overordnet set for Hvidovre Kommune forekommer det, at der er tendens til udpræget forråelse. Forråelsen opleves som et narrativ omkring specifikke borgere eller borgerne generelt hvor det er borgeren/borgerne der italesættes som udfordringen. Forråelsen opleves i sager hvor det kan være fagligt udfordrende og der er mangel på faglige kompetencer, overblik, ressourcer og/eller en omsorgstræthed.

Forråelsen opleves som en stopklods for det videre arbejde/samarbejde med borgeren. Forråelsen kan give anledning til at forvaltningen lukker sig om sig selv for at beskytte sig selv og medarbejderne.

Når forråelsen hersker, udfordres god forvaltningsskik og derved bliver borgerens retssikkerhed stækket.

Borgerrådgiverens anbefalinger til forvaltningen vil være at der er skærpet fokus på at sikre den gode kommunikation med borgerne.
Borgerrådgiverens anbefalinger til forvaltningen vil være at sikre officialprincippet så sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til at kunne træffe afgørelse og at oplysningen af sagen bliver benyttet.
Borgerrådgiverens anbefaling til forvaltningen vil være at sikre råd og vejledning

Mange borgerhenvendelser drejer sig om hjælp til at klage. Klagerne kan tage udgangspunkt i sagsforløbet men også i konkrete afgørelser. Ved konkrete afgørelser har størstedelen af borgerne behov for hjælp til at udarbejde klageskriv. Borgerne kan have tvivl om, om det nytter noget at klage og samtidig have svært ved at overskue at skulle formulere sig så de får de facetter med, de ser som det springende punkt. Samtidig udtrykker mange borgere usikkerhed over at benytte sig af klagemuligheden, da de frygter for repressalier for deres sag. Det samme gør sig gældende ved at være i kontakt med borgerrådgivningen.

Borgerrådgiverens oplevelse ved mange af de afgørelser, borgerne beder om hjælp til at klage over er, at borgerne ikke har oplevet at have fået den nødvendige rådgivning og vejledning i deres sag. Derfor ender afgørelsen med at borgeren ikke får medhold og derved vil klage over afgørelsen.
Nogle af de afgørelser, borgerne ønsker hjælp til at klage over bærer også præg af, at forvaltningen ikke har kendskab til borgerne, men træffer en afgørelse ud fra tidligere sagsakter, formodninger og/eller ’synsninger’.

De fleste borgere der henvender sig til borgerrådgivningen, har mistet tilliden til kommunen. De oplever en kommune der lukker sig om sig selv, beskytter medarbejderne og ikke ønsker samarbejde.
Anbefalingen bliver derfor at sikre at borgerne får råd og vejledning i forhold til det, de ansøger om, eller deres sag generelt, på en forståelig måde.

Dette vil kunne medvirke til, at borgerne ikke klager over afslag, da de formodentlig ikke vil søge noget, de ved de ikke er berettiget til. Samtidig vil det kunne styrke tilliden til forvaltningen, da borgerne og forvaltningen vil have et klarere billede af, hvad borgeren har af behov og søger om. Derudover vil det give et kendskab til borgeren så forvaltningen ved, at den afgørelse, de træffer, også er korrekt i forhold til borgerens rettigheder.

Henvendelserne hos Borgerrådgiveren kan også dreje sig om vejledning. Dette skal ikke forstås i sammenhæng med ovenstående, som udelukkende har udgangspunkt i klager over afgørelser. Der er dog en vis sammenhæng, da råd og vejledningsforpligtigelsen er forsømt for borgerne. Borgerne giver udtryk for, at de ikke har fået informationer om, hvilke muligheder, rettigheder eller pligter de har.

Enkelte giver udtryk for, at de ikke forstod det der blev sagt, da der enten blev brugt kancelli- eller fagsprog. Borgerne stiller spørgsmål om tidsfrister, muligheder for hjælp til konkrete udfordringer eller udfordringer i at vide om der er mulighed for hjælp m.m.

Henvendelser hos Borgerrådgiveren drejer sig også om svar på spørgsmål som borgerne har stillet sagsbehandleren, men ikke føler der er kommet svar på. Der kan i sagerne ligge lange korrespondancer, hvor borger har stillet det samme spørgsmål flere gange, men ikke forstår det svar som sagsbehandleren sender. Det er også tilfælde hvor borgeren har stillet spørgsmål, der ikke er kommet svar retur på.

Anbefalingen vil være at sikre at alle medarbejdere har forståelse for formålet med velfærdsservice, at medarbejdere formår at sætte sig i borgerens sted og at sikre at kommunikationen er med til at skabe tillid imellem borger og forvaltningen.

De borgere, der henvender sig til borgerrådgivningen, har mistet tilliden til Hvidovre Kommune og udtrykker, at de ikke føler der bliver lyttet til dem, at de ikke får svar på deres spørgsmål og at det er en ”dem mod os”-kamp. Mange borgere forstår ikke den proces, deres sag går igennem og oplever derfor ofte at ende med at være mistroiske overfor sagsbehandlingen, både i forhold til om sagsbehandler behandler deres sag objektivt men også om sagsbehandler mon taler med andre, som vil have indflydelse på deres sag, om deres sag.

Borgerne giver også udtryk for, at de ikke føler sig lyttet til når de fremlægger deres side af sagen. Dette betyder at borgerne får en fornemmelse af, at forvaltningen træffer afgørelse ud fra de oplysninger som forvaltningen selv har fundet frem til og ikke tager deres kommentarer og oplysninger med i vurderingen.

Nogle borgere har en følelse af at de bliver ’tromlet’ af forvaltningen i deres sag, og at kommunikationen er gået i hårdknude imellem borger og forvaltning. Borgerne oplever at sagsbehandleren benytter en kommunikation der kan virke intimiderende og uimødekommende. Borgerne giver udtryk for, at sagsbehandlerne ikke forstår deres situation og ikke virker til at forsøge at forstå deres situation.

Borgerne har en oplevelse af, at de er til besvær, at de spørger for meget og at de svar, de får er skrevet i hast, med irritation over at skulle svare eller at der svares bevidst på en måde så det er uforståeligt for borgeren.
Nogle borgere oplever at rykke for svar på spørgsmål eller afgørelse og her blive bedt om at fremsende tidligere fremsendt dokumentation igen.

Ved at sikre en god kommunikation med borgerne vil samarbejdet om borgerens sag også blive løftet. Det vil give borgeren en forståelse for sagen og en følelse af ejerskab. Når borgerne oplever at der bliver talt hen over hovedet på dem, talt ned til dem, talt grimt eller at der sker misforståelser eller lignende i kommunikationen, mister borgerne tilliden til forvaltningen, og som følge af dette kan det blandt andet betyde, at borgeren ikke har tillid til afgørelserne, der bliver truffet, eller til valget af samarbejdspartnere, der skal hjælpe borgeren.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at når en borger henvender sig er det ofte, at borgeren står i en krisesituation. Borgere reagerer forskelligt på kriser og derved kan deres ageren overfor andre være præget af denne krise. Det er derfor vigtigt at udvise forståelse overfor borgeren men samtidig også have viden om hvad det betyder at være i en krisesituation. Det er vigtigt at sikre at borgeren kender til den proces som sagen skal følge så borgerne kan følge med i sagsskridt der foretages.


Peters efterskrift.

Befriende at møde en Borgerrådgiver der har indsigt og mod til at beskrive virkeligheden til politikerne.

Stor ros herfra.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-03-2024, 17:57   #15
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spydige mails og nedsættende kommentarer fra ansatte til borgere

Kritik af Hvidovre Kommune: Spydige mails og nedsættende kommentarer fra ansatte til borgere

Kommunens egen borgerrådgiver mener, der er en forrået kultur blandt ansatte i kommunen.


https://www.dr.dk/nyheder/indland/kr...ra-ansatte-til

Der mangler faglighed, og der er tendens til en forrået kultur blandt de ansatte i Hvidovre Kommune. Det skriver kommunens egen borgerrådgiver i sin årsrapport.

Det sidste halvandet år har borgerrådgiver i Hvidovre Kommune Christel Zukunft samlet henvendelser fra borgere, som klager, stiller spørgsmål om afgørelser eller vil have hjælp. Hendes opgave er at behandle klagerne, give gode råd og hjælpe med at sikre en god dialog mellem borgere og kommunens ansatte.

Og nu kritiserer hun den måde, de ansatte i nogle tilfælde møder og kommunikerer med de borgere, der henvender sig til kommunen.
- Der er tale om forråelse. Når jeg har kigget på tværs af sagerne, kan jeg se, at det er noget, der gør sig gældende i en stor del af kommunen, siger hun.

Står i vejen for arbejdet
Christel Zukunft siger, at hun har set og hørt flere eksempler på kontakt mellem ansatte i kommunen og borgere, hvor tonen er spydig eller nedsættende. Og det står i vejen for arbejdet med borgeren.

- Det kan være en sag, der er blevet kompleks. Og i stedet for at kigge fagligt ind i det, kan det være nemmere at pege fingre af borgeren. De ansatte lever ikke op til den faglighed, man kan forvente af dem, siger hun.

Hun fortæller, at hun blandt andet har hørt en lydoptagelse mellem en borger og en ansat. Her siger den ansatte:

"Du taler kun, når jeg siger, du må".

Jakob Thune er kommunaldirektør i Hvidovre Kommune og øverste chef for de ansatte. Han ønsker ikke at forholde sig til de konkrete eksempler, borgerrådgiveren kommer med, for han kender ikke baggrunden for dem.
Han efterspørger derfor flere detaljer for at afklare, om eksemplerne er udtryk for en generel forråelse.

- Men vores medarbejdere skal selvfølgelig tale ordentligt til borgerne, understreger han.

Og borgerrådgiverens rapport gør indtryk:

- Det er alvorligt, hvis der er tale om forråelse blandt de ansatte i Hvidovre Kommune, siger han.

Og derfor skal det nu undersøges, hvordan medarbejdernes arbejdsgang over for borgere i kommunen er.
- Den her kritik er så alvorlig, at vi har lavet en ret omfattende proces, hvor vi involverer alle fagområder, hvor vi skal have en dialog om, hvad deres oplevelse af det her er, siger han.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-03-2024, 19:29   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyborg kommune Borgerrådgiver 2023

Familie får over tre millioner efter børneskandale - og de er ikke alene
Borgerrådgiver har orienteret byrådet om mindst fire større sager, hvor Nyborg Kommune har begået fejl. Sager hvor kommunen skylder borgerne penge. Kommunen skal lægge alle kendte udgifter til fejlagtige afgørelser i børnesager åbent frem, mener forældre.

https://www.tv2fyn.dk/fyn/familie-fa...-er-ikke-alene

Årelange forsømmelser på det specialiserede socialområde rammer de kommende år Nyborgs økonomi som en boomerang.

Fra 2025 skal kommunen nemlig spare 40 millioner kroner om året på andre fagområder for at tilgodese børneområdet.

Og det er slet ikke sikkert, at kommunen har det totale overblik over udgifterne.

Det afslører en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået i det oplæg, som kommunens borgerrådgiver gav byens politikere på det seneste byrådsmøde i februar.

Ifølge sager, som borgerrådgiveren har kendskab til, og det er måske kun toppen af isbjerget, så står kommunen til at skulle efterbetale 3,1 millioner kroner til en enkelt borger, hvis sag har været otte år undervejs i det kommunale system. Sagen er ikke afsluttet.

Borgmester lovede høj prioritering
En anden sag, hvor borgmester Kenneth Muhs ifølge borgerrådgiveren havde lovet højeste ledelsesmæssige prioritering og opmærksomhed, er efter fem år endnu ikke afgjort - sagen var blandt andet glemt i tre år i forvaltningen. Her skylder kommunen et ukendt beløb for merudgifter til handicapbil tabt arbejdsfortjeneste og snart også en ny bil.

I en tredje sag har et ægtepar efter fem års ventetid i slutningen af 2023 endelig fået 465.000 kroner retur i tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Sagen er ikke afsluttet.

Endelig nævner borgerrådgiveren en fjerde sag, der har verseret siden 2017, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen genbehandle sagen med henblik på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter.

Nyborg Kommune har ifølge TV 2's oplysninger tilbagebetalt et mindre beløb i sagen, hvor man skylder borgeren 3,1 millioner kroner, men kommunen har ikke hensat beløb til konkrete verserende sager i forbindelse med forslag til den fremtidige finansiering af det specialiserede socialområde, oplyses det i et skriftlig svar til TV 2 Fyn.

Der er i udviklingsplanen 2024 afsat ekstra midler til håndtering af væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde samt opfølgning på underretninger og håndtering af nye bevillinger til borgere, som eventuelt ikke tidligere er håndteret korrekt i forhold til en faglig afgørelse i sagen, hedder det i et svar fra juridisk chefkonsulent i Nyborg Kommune, Christine Stæhr Andersen, på vegne af Nyborgs socialdirektør Lone G. Lorenzen.

Videre hedder det:

- Der kan godt være lavet beregninger i nogle enkeltsager, men det er ikke beregninger, som er indregnet i forslaget til den fremtidige finansiering af det specialiserede socialområde. Der er således ikke hensat specifikke beløb på baggrund af beregninger i enkeltsager, men der er overordnet afsat midler til håndtering af sådanne sager.

Der er altså tilsyneladende ikke foretaget en konkret, systematisk gennemgang og økonomisk risikovurdering af relevante eksisterende sager og et estimat eller beregning over en evt. efterbetaling, som der herefter er sat penge af til.

Foruroligede forældre
Og det foruroliger Kenneth Juhl Markvardsen - en af de forældre, der har været med til at starte en gruppe at familier, der ønsker dialog med kommunen for at forbedre sagsbehandlingen inden for det specialiserede socialområde.

- Vi har de her sager, hvor folk er gået glip af nogle penge, og derfor synes jeg, at kommunen skal tage af kassebeholdningen eller finde en anden buffer, så det ikke eksempelvis går ud over de penge, der nu er sat af til at forbedre forholdene inden for det specialiserede socialområde, siger han.

Kenneth Juhl Markvardsen opfordrer til, at alle sager med lovbrud bliver gennemgået, og borgerne får deres penge tilbage.
- Jeg er tidligere mødt frem til et byrådsmøde og har bedt politikerne om at skaffe sig et overblik over de lovbrud, som er omtalt i BDO-rapporten. For det er jo lovbrud, som kommunen kan blive gjort erstatningspligtig i forhold til, siger Kenneth Juhl Markvardsen.

Han mangler fortsat svar på sine spørgsmål.

- Vi vil gøre alt for, at de borgere, der har penge til gode, får dem retur, og at sagerne bliver fulgt til dørs nu, hvor skeletterne er kommet ud af skabene, siger Kenneth Juhl Markvardsen.

360 GRADERS ANALYSE AF DE SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDER
RAPPORTERING TIL NYBORG KOMMUNE

https://www.nyborg.dk/media/yxmkmiss...122023-aod.pdf

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

https://www.nyborg.dk/media/s0omtfpt...r-2023-aod.pdf

BØR LÆSES


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-04-2024, 20:36   #17
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spørgsmål 347 fra Katrine Daugaard (LA).

https://www.ft.dk/samling/20231/almd...47/2841827.pdf

Socialudvalget

Til: Indenrigs- og sundhedsministeren Dato: 21. marts 2024
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
SOU alm. del

Spørgsmål 347
Vil ministeren redegøre for sine overvejelser om at videreføre ordningen med kommunale borgerrådgivere, herunder finansieringen heraf, samt uddybe sin opfattelse af ordningen, og om den lever op til sin tiltænkte funktion?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Katrine Daugaard (LA).


Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne Nanna W. Gotfredsen formand

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-05-2024, 14:22   #18
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Klar tale:VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

https://www.dragoer.dk/media/njunfar...rraadgiver.pdf

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

Generelt om borgerrådgiverfunktionen
§ 1 Borgerrådgiverfunktion er overordnet reguleret i § 65e i lov om kommunernes styrelse, i § 16 i
styrelsesvedtægten for Dragør Kommune, samt mere detaljeret i denne vedtægt.
§ 2 Borgerrådgiveren er således forankret direkte under kommunalbestyrelsen, som også ansætter og afskediger borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren henhører ikke under de stående udvalgs og kommunens umiddelbare administration og er i øvrigt uafhængig af borgmesterens øverste daglige ledelse af administrationen.

Stk. 2. Med respekt for den i stk. 1 fastlagte uafhængighed, kan borgerrådgiveren forelægge sager for Økonomiudvalget til godkendelse, herunder vedrørende igangsættelse af stikprøveundersøgelser, afklaring af borgerrådgiverens funktion mv., se tillige §§ 5-10.

§ 3 Formålet med borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne, sagsgangene i administrationen også i forbindelse med klager, samt bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med administrationen.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal endvidere bidrage til, at borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed sikres samt medvirke til, at borgernes bidrag, indsigelser, bekymringer og egne observationer bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Stk. 3. Borgerrådgiveren er uvildig og kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant, eller bistå borgere med sagers førelse ved højere instanser.
Borgerrådgiverens kompetencer og opgaver

§ 4 Borgerrådgiverens virksomhed omfatter kommunens samlede enheder - herunder institutioner, virksomheder og tjenestesteder - og borgerrådgiveren kan i forhold til disse behandle henvendelser om sagsbehandling og god forvaltningsskik.

§ 5 Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest løbende dialog med borgerne også i konkrete sager, herunder ved at:
 sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne
 hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, for eksempel med at forstå et brev eller en
afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation
 give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen uden dog at
udfærdige denne i sin helhed
 holde oplæg for borgerne, for eksempel på biblioteket eller aktivitetshuset om offentlig
regulering eller lignende
 deltage i møder i kommunens foreninger, Ældrerådet mv.
 behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og
medarbejdernes betjening af borgerne, herunder også klager over den praktiske opgaveløsning samt klager over diskrimination, jævnfør dog § 8.
§ 6

Borgerrådgiveren kan af egen drift optage en konkret sag til undersøgelse, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl, men borgerrådgiveren går generelt ikke ind i sager, som er over to år gamle, medmindre der klages over aktuelle, konkrete forhold begået inden for de seneste to år, som har en direkte sammenhæng med de over to år gamle sager.

§ 7 Borgerrådgiveren kan ikke
 Træffe forvaltningsretlige afgørelser eller ændre sådanne
 Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 Behandle klager over forhold, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer
 Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller
domstolene
 Behandle klager over politiske beslutninger (for eksempel serviceniveau, strategier,
handleplaner mv.) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg eller
Kommunalbestyrelsen
 Behandle klager over ansættelsesforhold i kommunen
§ 8 Borgerrådgiveren medvirker til, at erfaringer fra dialogen med borgerne konverteres til læring i kommunen med det formål at forbedre retssikkerheden for kommunens borgere.

Stk. 2. Borgerrådgiveren yder i den forbindelse bistand til administrationen/enheden og medarbejderne i kommunen ved for eksempel;
 at udarbejde én årlig beretning til Kommunalbestyrelsen
 at forelægge kortere skriftlige tilbagemeldinger til Økonomiudvalget en gang per kvartal,
første gang i sidste kvartal 2022
 løbende tilbagemeldinger til administration også om konkrete sager
 bistand til projekter om forbedring af borgerbetjening og sagsbehandling
 udarbejdelse af relevante kurser ud fra borgerrådgiverens konstateringer
 vidensdeling for eksempel på kommunens hjemmeside og/eller intranet om relevant
offentlig regulering og afgørelser.

§ 9 Borgerrådgiveren deltager i netværk for borgerrådgivere herunder ved fremmøde til årsmøder samt andre møder, seminarer, kurser mv. relevante for funktionen. Udgifter hertil bør være indeholdt i de midler som Dragør Kommune har modtaget fra staten.

Stk. 2. Deltagelse i øvrige aktiviteter, der fordrer egenbetaling forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Henvendelser til Borgerrådgiveren
§ 10 Enhver – kommunernes borgere, brugere og erhvervsdrivende - med individuel og væsentlig interesse i en sags behandling kan rette henvendelse til borgerrådgiveren enten personligt eller ved gyldig fuldmagt.
Stk. 2. Henvendelser over forhold, som vedrører en bredere kreds af borgere, kan indgives af enhver, der er væsentligt berørt af forholdet.

§ 11 Borgerrådgiveren behandler først henvendelser om kommunens sagsbehandling, når den sagsbehandlende enhed har afsluttet sagen og en eventuel afgørelse er modtaget af borgeren.

Stk. 2. Uoverensstemmelser mellem en borger og en enhed om kommunens sagsbehandling skal således altid være søgt løst mellem parterne, inden borgerrådgiveren behandler sagen.

§ 12 Henvendelsen til borgerrådgiveren skal indgives senest et år efter den afgørelse, som henvendelsen vedrører.

Stk. 2. I særlige tilfælde, kan borgerrådgiveren se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, hvis:  henvendelsen fortsat har den fornødne og retlige interesse for borgeren,
 det er muligt at få sagen tilstrækkeligt oplyst,
 og såfremt det skønnes, at en undersøgelse af sagen konkret eller generelt kan bidrage til
en forklaring af den aktuelle sagsbehandling i kommunen, herunder ved at sætte fokus på relevante forvaltningsretlige regler og principper.

Stk. 3. Hvor de i stk. 2. nævnte hensyn ikke samlet er opfyldt, kan borgerrådgiveren i ganske særlige tilfælde i stedet lægge vægt på, om formålet med borgerrådgiverfunktionen i øvrigt taler for, at sagen behandles.

§ 13 Borgerrådgiveren afgør selv, om en henvendelse giver grundlag for en undersøgelse og hvilke dele af henvendelse, undersøgelsen skal omfatte.
Borgerrådgiverens sagsbehandling

§ 14 Borgerrådgiveren skal sikre borgerne en hurtig og nem afklaring på henvendelser om
forståelse af afgørelser.

Stk. 2. Borgerrådgiveren yder telefonisk rådgivning til borgerne eller afholder et indledende møde til brug for sagens oplysning, hvor borgeren kan redegøre for sin henvendelse. Det indledende møde har til formål at afklare sagen umiddelbart ved at yde vejledning om afgørelser truffet af kommunen eller ved at give borgeren klagevejledning eller hjælp til udformning af en klage.

Stk. 3. Borgerrådgiveren kan på mødet træffe beslutning om, at sagen skal optages til nærmere behandling.

§ 15 Borgerrådgiveren afviser udsigtsløse sager, for eksempel klagesager, hvor iværksættelsen af en nærmere undersøgelse ikke forventes at kunne føre til et styrket medhold for borgerne, og hvor alle øvrige foreliggende muligheder for at kunne hjælpe, i øvrigt må anses for udtømt.

§ 16 Borgeren medvirker selv til oplysning af sagen til det indledende møde (og efterfølgende såfremt borgerrådgiveren finder et sådant nødvendigt) med borgerrådgiveren og borgerrådgiveren orienterer om, at sager ikke kan behandles uden borgerens egen medvirken, herunder ved fremlæggelse af relevante bilag mv.

§ 17 Optager borgerrådgiveren en sag til behandling medvirker Dragør Kommunes enheder, institutioner m.v. i sagens oplysning, og enheden mv. skal meddele de oplysninger og udlevere de dokumenter mv., som Borgerrådgiveren anmoder om.
Stk. 2.
Administrationens pligt til at oplyse konkrete sager på borgerrådgiverens begæring efter stk. 1, gælder også fortrolige oplysninger belagt med tavshedspligt.

Stk. 3. Administrationens ledelser, afdelinger og institutioner mv. er desuden forpligtet til at komme med skriftlige udtalelser, såfremt borgerrådgiverens anmoder herom.

§ 18 Inden borgerrådgiveren indhenter oplysninger som nævnt i § 18, gør borgerrådgiveren vedkommende borger opmærksom på, at der med dennes anmodning om Borgerrådgiverens

behandling af sagen samtidig anses for samtykket til indhentelse og behandling af de fornødne oplysninger fra administrationen, medmindre andet udtrykkeligt tilkendegives.

§ 19 Kommunens administration, institutioner mv. besvarer borgerrådgiverens henvendelse snarest muligt og senest inden 14 dage fra modtagelsen.
Stk. 2. Såfremt administrationen, institutionen mv. ikke kan nå at svare inden den fastsatte frist, orienteres borgerrådgiveren om dette og baggrunden herfor. Samtidig oplyses borgerrådgiveren om, hvornår svar kan forventes modtaget.
Borgerrådgiverens bedømmelse og reaktion

§ 20 Hensigten med borgerrådgiverens eventuelle undersøgelse af en konkret klagesag er at give sagens parter en uvildig vurdering af, om Dragør Kommune har handlet i strid med gældende ret eller på anden måde begået fejl eller forsømmelser, herunder tilsidesat god forvaltningsskik.

Stk. 2. Det primære bedømmelsesgrundlag for borgerrådgiveren er den til enhver tid gældende centrale del af forvaltningsretlig lovgivning (for eksempel forvaltningslov, offentlighedslov, retssikkerhedslov og persondatalov), god forvaltningsskik samt kommunens egne retningslinjer og politikker.

§ 21 Når en sag er færdigbehandlet, afgiver borgerrådgiveren en udtalelse, der indeholder Borgerrådgiverens opfattelse af Dragør Kommunes sagsbehandling.

Stk. 2. Borgerrådgiveren kan, uanset en sag ikke er afsluttet, altid henstille til administrationen mv. om at fremme sagsbehandlingen, hvis det vurderes, at sagen har trukket usædvanligt længe ud.

§ 22 Borgerrådgiveren må ikke udtale kritik, afgive henstillinger mv., før vedkommende enhed i kommunen har haft lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Giver en henvendelse ikke umiddelbart borgerrådgiveren anledning til at udtale kritik eller komme med henstillinger mv., kan sagen afsluttes umiddelbart og uden høring af administrationen/enheden.

Stk. 3. Borgerrådgiverens konkrete udtalelser sendes til de involverede enheder og kan danne baggrund for yderligere løbende dialog med enheden/administrationen om borgerrådgiverens bistand.

Stk. 4. Udtalelser, anbefalinger og henstillinger er ikke bindende, men enheder/områder skal dog meddele borgerrådgiveren, hvis de ikke følges. Borgerrådgiveren kan i sådanne tilfælde orientere direktionen, de stående udvalg eller Kommunalbestyrelsen om forholdet.
Orientering af Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse og administrationen mv.

§ 23 Borgerrådgiveren udarbejder én årlig beretning til Kommunalbestyrelsen om borgerrådgiverens virksomhed. Beretningen bliver behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen i marts måned – første gang i marts 2023.

Stk. 2. I årsberetningen redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed og påpeger eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening efter forudgående høring og dialog med administrationen. Årsrapporten skal indeholde en kort anonymiseret oversigt over alle indkomne skriftlige klager. Beskrivelsen af forhold, som giver anledning til kritik mv. ledsages af konkrete anbefalinger fra borgerrådgiveren.

Stk. 3. Anbefalingerne i årsberetningen samt borgerrådgiverens løbende sparring og rådgivning til afdelingschefer og direktion indebærer, at klager kan bruges konstruktivt til at skabe læring samt forbedre og kvalificere sagsbehandlingen og betjeningen fremadrettet. Ansvaret for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger ligger hos direktionen.

Stk. 4. Borgerrådgiverens beretninger offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Offentlighed, tavshedspligt og anonymitet

§ 24 Borgerrådgiverens arbejde udføres under størst mulig åbenhed for borgerne, Kommunal- bestyrelsen, udvalg, borgmesteren og administrationen i Dragør Kommune. Borgerrådgiveren er dog omfattet af almindelige regler om tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som borgerrådgiveren bliver bekendt med i sit virke.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal respektere borgernes ønske om anonymitet, men kan ikke behandle anonyme henvendelser og optager ikke sådanne sager til behandling. Anonyme henvendelser henlægges af borgerrådgiveren uden videre behandling eller orientering.

Eventuelle klager over Borgerrådgiveren
§ 25 Klager over borgerrådgiveren som funktion eller person behandles af Kommunalbestyrelsen. Sådanne sagers forberedelse tilrettelægges af borgmesteren i sin egenskab af formand for Kommunalbestyrelsen.
Ikrafttræden
Denne vedtægt er forelagt Økonomiudvalget den 22 september 2022 og godkendt af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune den 29. september og erstatter den tidligere vedtægt, der blev vedtaget den 29. oktober 2020.


Hilsen Peter

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2022:


https://www.dragoer.dk/media/lcbjvhn...-beretning.pdf
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-05-2024, 20:55   #19
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL skal nu til at undervise Borgerrådgiverne

Ja, du læste rigtigt

"Den gode Borgerrådgiver" af KL


https://www.k10.dk/showpost.php?p=375443&postcount=244

KL`s Kursusvirksomhed "Komponent" er i dag 2024 meget aktive med at ville undervise, nu også kommunernes "KONTROLMEDARBEJDERE:

https://www.komponent.dk/forvaltning...uRDmFlgWOhBaBA

Kontrolmedarbejderen og SYGEDAGPENGE

Hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri? På dette kursus dykker vi ned i SYGEDAGPENGE som område!
Del link
Kan du kende dette i dit daglige arbejde?
I Kattegat Kommune sidder kontrolgruppen, og én af medarbejderne, Troels, modtager denne sag:

Han modtager en mail fra en kollega i afdelingen for opfølgning på borgere som er i et jobafklaringsforløb, og Troels læser dette i mailen:
”Jeg har en borger, Thea, som har været sygemeldt siden juni 2021. Thea arbejder som lastbilchauffør og er startet delvist op med 4 timer om ugen, og hun mener ikke hun kan arbejde mere end det, og at hun kun kan klare det administrative. Jeg har dog en anden kollega som fortæller at hun har set hende komme kørende i lastbil. Vil I undersøge sagen i Kontrolgruppen? – I behøver ikke lige nævne for Thea, hvor henvendelsen kommer fra.”

Kontrolgruppen trækker registersamkøring med kriteriet Usædvanligt sygefravær fra Den Fælles Dataenhed. På listen er der en selvstændig murer Svend, som har haft mange start/stop sygeperioder. Der er har været 56 sygeperioder på 2 år. Kontrolgruppen beslutter sig for at udtage sagen til kontrol.


Kom og vær med!

Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?
Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i Kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.Dit udbytte efter dagen

Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
Hvad betyder det for udbetaling af sygedagpenge?
Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune
Lønmodtager/selvstændig – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
Hvad betyder det i relation til udbetaling af sygedagpenge?
Sygedagpenge
Hvornår er man uarbejdsdygtig?
Kan man være syg uden at være uarbejdsdygtig?
Beskæftigelseskrav for lønmodtagere og selvstændige
Usædvanligt sygefravær – registersamkøring – hvordan griber man de sager an?


Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne yderligere.Indsatsen mod socialt bedrageri virker

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?

HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Læs om modulet >>

Undervisere:

Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.


phhmw spørgsmål: Hvor mange borgere er dømt ved de civilretslige domstole, for socialt bedrageri?Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 14-06-2024 kl. 22:18.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-06-2024, 15:43   #20
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Brev og opfordring til KBH Borgerrådgiver

Kære borgerrådgiver Johan Busse, Københavns kommune


Vedr. sagsbehandlingsfrister på socialområdet iht. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 og § 3 a

Vi kontakter dig med ønsket om, at nedenstående deles med alle borgerrådgivere i landet.

Hermed en beskrivelse af 26 års kamp mod kommunernes helt bevidste undladelser, at bruge retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, sagsbehandlingsfrister på det social område.
Se k10.dk Statusrapport Ang Svarfrister - Side 89 - K10 - Flexjob & Førtidspension og følg med i facebookgruppen #enmillionstemmer.

Adskillige af jer har nævnt problemet om manglende fastsættelse af sagsbehandlingsfrister og overholdelse af de eksisterende, i jeres årlige beretning, endda flere år i træk.

Samme problem der går igen og igen.

Nu har vi opbrugt alle de klagemuligheder, vi har.
Men vi giver ikke op.

Så hvilket emne skulle borgerrådgiveren ellers skrive om i jeres beretninger?

Tilsynet fra Ankestyrelsen har besluttet - uden om Folketinget - at sagsbehandlingsfrister i ht. RSL § 3, stk. 2, kan uddelegeres til forvaltningerne, de ansatte til at fastsætte kommunernes serviceniveau.

Retssikkerhedsloven har været skærpet adskillige gange, her fra 1. april 2010, og formulering er stadig gældende:
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service\n(Præcisering af kommunalbestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.) (retsinformation.dk) 3.
§ 3, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.«

Vi ønsker at I som borgerrådgivere, skal holde det under skarp observation.
Hvor skal borgeren klage?

Man kan kun klage over en manglende sagsbehandlingsfrist, hvis man har en konkret afgørelse, og husker at klage inden 4 uger fra kommunen pga. Ankestyrelsens principafgørelse 49-16.

Med venlig hilsen

På vegne folkebevægelsen #enmillionstemmer

Peter Hansen og Elizabeth Christensen


Bilag:
Rapport til Rigsrevisionen om Det kommunale Tilsyn 1998-2024 den 19062024
Indenrigs- og Sundhedsministeriet som tilsynsførende - Ankestyrelsen 29062024


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension