K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-01-2006, 21:39   #1
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Hvad de dog skriver om match

Jeg har skrevet til flere forskellige mennesker deriblandt Cabi , min egen kommune, arbejdsministeriet og hvem jeg ellers syntes kunne være relevante ang match kategorier.

Jeg sætter her på hvad de forskellige svare, som i vil kunne se så er der forskellige meninger om emnet og andre gange er der røget et par mail frem og tilbage, og nogle har ikke svaret endnu.
Men efterhånden som jeg høre noget nyt, vil jeg sætte det på her på siden.

Når i læser det så kan i se at der altså ikke er noget at sige til at vi som meninge borger ikke kan finde ud af loven, for der er åbenbart også forvirring i systemet..

For god ordens skyld skal jeg lige sige … af alle svar jeg har set endnu, der er PiaB`s nok det mest oplagte og ærlige svar jeg endnu har læstP.S noget vil gå igen i mange af mailene det er fordi jeg jo har kopieret spørgsmålene til div instanser.

-------------------------------------------------------------------------------

Til Cabi`s Social rådgiver

Mit navn er xxxx og jeg skriver til dig i håb om at du kan hjælpe mig ….
Jeg er visiteret til fleksjob og har nu gået i 2½ år uden at kunne finde noget job og uden at kommunen har kunne finde noget til mig …..
Efter min jobkonsulentens udsagn er jeg umulig at placere på arbejdsmarkedet pga mine begrænsninger (mine ressourcer er på 3 timer om dagen med skånehensyn)
Nu har jeg fået et brev fra kommunen om at jeg er placeret i match gruppe 4 det har jeg meget svært ved at forstå… for jeg kan ikke se hvordan det harmonere med at jeg er bevilliget fleksjob og at det ikke engang har været muligt at placere mig i et fleksjob i de 2 ½ år der er gået….
Pga smøl og fejl i min sag var jeg så uheldig at ryge fra sygedagpenge til kontanthjælp i forvejen har jeg et problem med at være på kontanthjælp kontra ledighedsydelse…
Skal det nu til at være sådan at jeg også skal kunne rammes af restrektioner hvis ikke jeg kan opfylde sådan noget som krav om 200 timers arbejde på det ordinære markede ??
Kan det være rigtigt at fleksere skal rammes af de match grupper ??
Jeg mener bestemt at jeg har hørt at fleksere ikke indgik i de grupper….
Kan du hjælpe mig med det spørgsmål…. ????
------------------------------------------------------------------------------
Svar fra Cabi

Kære xxxx
Alle kontanthjælpsmodtagere (også kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret til fleksjob) er omfattet af reglerne om det individuelle kontaktforløb, hvor der bl.a. skal ske en vurdering af beskæftigelsespotentiale (matchkategorier). Det individuelle kontaktforløb skal sikre, at der løbende tilvejebringes et kvalificeret og dokumenteret grundlag for tilrettelæggelsen af jobindsatsen, dette er også vigtigt i forhold til indsatsen for at få et fleksjob.
Du kan læse mere om reglerne for det individuelle kontaktforløb via følgende link: http://www.fleksjob2.dk/Lovgivning/A...uelKontakt.htm
Jeg går ud fra, at dit spørgsmål om restriktioner og krav om 300 timers arbejde vedrører det fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik med bl.a. bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle m.m.
Det fremgår af lovforslaget, at en ægtefælle ikke anses for at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis ægteparret har modtaget hjælp i sammenlagt to år eller derover, og den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret, at han eller hun har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. I så fald beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle. En person, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er dog ikke omfattet heraf.
Du kan via dette link til folketingets informationssystem følge lovforslagets behandling: http://www.folketinget.dk/?/samling/.../l89/index.htm
Lovforslaget er ikke vedtaget endnu og det er dermed ikke sikkert, at reglerne får det nævnte indhold.
Venlig hilsen
John Klausen

CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

Til Cabis socialrådgiver
Til John Klausen.
-------------------------------------------------------------------------------
Tak for dit svar.

Jeg kan dog ikke helt se at det skulle passe…
Jeg har selv været nettet rundt for at finde svar, jeg har afleveret en protest til min sagsbehandler og jeg har også fundet det her…

I denne Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb står der http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20040110105-REGL


Under . Anvendelsesområde
§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse skal anvendes af kommuner og Arbejdsformidlingen ved den første samtale i det individuelle kontaktforløb og i det efterfølgende kontaktforløb for følgende målgrupper, jf. § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, og
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse, når en anden aktør på vegne af kommuner eller Arbejdsformidlingen udfører opgaver, jf. stk. 1, jf. § 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.


Denne bekendtgørelse siger at det kun gælder for mennesker der er omfattede af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

I lov om aktiv beskæftigelsesindsats. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030041930-REGL

Der står
Målgrupper, ansvar m.v.

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes arbejdsevne,
6) personer under 65 år – personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år – med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

Efter min bedste overbevisning er fleksere ikke omfattede af af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Vi går derimod ind under
§ 2 stk 7 som siger personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet

Som du kan se af ovenstående som er kopieret fra http://www.k10.dk/forum/viewthread.p...&thread_id=137 er fleksvisiteret ikke omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Men derimod §2 stk 7.

Du må meget gerne rette mig evt med henvisning til love og paragraffer hvor jeg kan læse mere om det.
Debatten om match og fleksvisiteret kan også læses på www.k10.dk

Med venlig hilsen
xxxx

www.k10.dk
fleksjob og førtidspension.

Fra Cabis socialrådgiver
-------------------------------------------------------------------------------
Kære xxxx

En person, der modtager kontanthjælp, er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 2 eller § 2, nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. En kontanthjælpsmodtager, der er visiteret til fleksjob, er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 3 (modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed), pågældende er også omfattet af målgruppen i § 2, nr. 7 (personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet). Det fremgår af § 3, hvilke af lovens øvrige regler og tilbud, der gælder for de enkelte målgrupper. En kontanthjælpsmodtager, der er visiteret til fleksjob, er derfor både omfattet af de regler der fremgår af § 3, stk. 1 og af § 3, stk. 4 (tilbud om fleksjob).

Jeg håber dette kan besvare dit spørgsmål. I øvrigt har Arbejdsmarkedsstyrelsen besvaret et lignende spørgsmål i forbindelse med indførelsen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Se flg. link: http://www.ams.dk/flereiarbejde/hotl...t=&questID=384

Venlig hilsen
John Klausen

CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
-------------------------------------------------------------------------------
Til Cabis Socialrådgiver

Tak for svaret…

Dog vil jeg mene at der må være en del uklarheder i lovgivningen ….

Feks kan jeg læse det her spørgsmål og svar på K10 nettet…

Brugers spørgsmål…Jeg kan godt se at vi hører under §2 stk 7 men hører man ikke også under denne kategori. §2 3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed.

For der står jo at man ikke alene har ledighed som problem.

Kan man hører til under flere ?? altså både stk 3 og stk 7

Hvor kan man egentlig læse om hvor man hører til, det må da stå et eller andet sted.


Sagsbehandler svar


Nej man hører ikke under § 2 nr. 3, da det er personer der pt. ikke er parate til arbejdsmarkedet, men man forventer at de bliver det på et tidspunkt via beskæftigelsesfremmende foranstaltninger eller revalidering. Måske ender personer i denne målgruppe som fleksjobsberettiget eller førtidspensionister.
Man ikke læse noget sted hvor man hører til, medmindre sagsbehandleren har skrevet det i ens journalark - det er ikke et lovkrav, så det bliver som regel ikke gjort.Også fandt jeg det her, som jeg også vil mene ikke kan harmonere med at man skulle høre under §2 stk 3 som fleks visiteret

§ 58. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som deltager i tilbud, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for formidlet arbejde. Dette gælder dog ikke personer, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 141, stk. 1.

§ 62. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, kan få udarbejdet en jobplan for, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres.

Det virker underligt på mig at man skulle kunne høre under §2 stk3 hvor der udtrykkeligt står i forbindelse med §62 i bekendtgørelsen af aktiv beskæftigelse indsats ”hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres.”

Den mulighed der kunne forfinedes for at kunne virke på det almindelige arbejdsmarked er jo netop udtømt når man bliver fleksvisiteret der er alle muligheder jo netop udtømt.

Så jeg vil tillade mig at være uenig med dig og arbejds styrelsen ang dette spørgsmål, for hvis det passer hvad du skriver så skal en lov jo ophæve den anden …

Ifølge den ene lov kan man maks være i virksomhedspraktik i 13 uger som flekser, hvorimod at dem der er omfattet af §2 stk 3 kan være i virksomhedspraktik i op til et år.

Og så er man jo inde i en helt anden problemstilling når det komme til fleksere som er henholdsvis på kontanthjælp og på ledighedsydelse..

Og en ulighed for syge mennesker som jo som forudsætning skulle have lige muligheder når det kommer til sygdom..

På mig virker det underligt at man laver en lov der hedder §84 hvori der både er et stykke for § 2 stk 1-5
Og et specielt stykke for § stk 7 (som jo er dem der er visiteret til fleks)

§ 84. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde.
Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklaring af beskæftigelsesmål.
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud om virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af personens rådighed, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 74 b, 74 c, 74 g og 74 i.

Hvis man læser her om aktiv beskæftigelse indsats på dette link http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20030057705-REGL vil man kunne læse mange ting der modstrider oplysningen om at fleksvisiteret på kontanthjælp skulle være omfattede af ikke mindre end to regelsæt.
Hvis det er sådan at man går under begge regel sæt skulle man jo reelt kunne få både et fleksjob og et løntilskuds job og det kan man jo ikke når man er visiteret til fleks.

MVH
xxxx
p.s
Jeg vil meget gerne hvis du kan opklare disse ting for mig, da jeg vil mene at der åbenbart er nogle misforhold imellem lov og kontanthjælpsmodtagere der er visiteret i fleks og jeg har lidt svært ved at se formålet med at dele syge mennesker op i a og b hold som det efter min bedste overbevisning er …
-------------------------------------------------------------------------------


Mail sendt til Køge Kommune


Emne: Match kategorier og fleks
Bente Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Socialdirektør Ebbe Holm

Jeg tillader mig som borger her i Køge kommune at gøre dem opmærksom på en lille fejl i jeres måde at sætte folk i match kategorier
Jeg er visiteret til fleksjob og jeg er stadig arbejdsløs på kontanthjælp (da jeg faldt for sygedagpenge grænsen).
Mellem Jul og nytår modtog jeg fra en sagsbehandler et brev om at jeg var blevet sat i match kategori 4.
Dette gjorde jeg indsigelse over og har d.d. også sendt hende bekendtgørelsen om matchkategorier.
Jeg fremsender jer hermed den samme bekendtgørelse i håb om at i ved hvordan man skal få stoppet at ledige fleksere på kontanthjælp får bragt flere bekymringer og uro i deres ofte svære tilværelse...
I denne Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb står der http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20040110105-REGL


Under . Anvendelsesområde
§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse skal anvendes af kommuner og Arbejdsformidlingen ved den første samtale i det individuelle kontaktforløb og i det efterfølgende kontaktforløb for følgende målgrupper, jf. § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, og
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse, når en anden aktør på vegne af kommuner eller Arbejdsformidlingen udfører opgaver, jf. stk. 1, jf. § 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.


Denne bekendtgørelse siger at det kun gælder for mennesker der er omfattede af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

I lov om aktiv beskæftigelsesindsats. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030041930-REGL

Der står
Målgrupper, ansvar m.v.

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes arbejdsevne,
6) personer under 65 år – personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år – med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

Efter min bedste overbevisning er fleksere ikke omfattede af af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Vi går derimod ind under
§ 2 stk 7 som siger personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet

Jeg håber at i har muligheden for at få rettet op på misforståelserne om at ledige fleksere på kontanthjælp også skal sættes i matchgrupper, og at i hvis tilfældet skulle være sådan at i er uenige med mig vil oplyse mig om det, og fortælle mig hvor Køge kommune og hvilke lov paragraffer læser at fleksvisiteret skal sættes i match..P.S Hvis det kunne være af nogen interesse så er der i øjeblikket en debat igang på www.k10.dk fleksjob og førtidspensionister, om netop dette emne ... og den tråd kan læses på http://www.k10.dk/forum/viewthread.p...&thread_id=137
-------------------------------------------------------------------------------
Svar fra Køge Kommune


xxxx

Jeg har videresendt din mail til lederen af Socialforvaltningens Erhvervssektion, Merete Wilke, som har ansvaret for området. Du vil modtage et svar fra din henvendelse direkte fra Erhvervssektionen.

Venlig hilsen
Ebbe Holm

cc Merete (Bente og jeg vil gerne have en kopi af din besvarelse)

cc Lotte (opret e-doc sag)

Ebbe Holm
Socialdirektør

-------------------------------------------------------------------------------
Så har jeg også stillet spørgsmål til 3F og har herfra modtaget en mail om at jeg skal ringe til dem for at diskutere min situation.

Det gør jeg så en af de allernærmeste dage, har ikke fået ringet endnu da min datter lagde sig syg ..

Så jeg er jo spændt på hvad de forskellige finder ud af mht. loven om vi overhovedet skal matches, og i så fald kan vi så risikere at vi kommer ind under 300 timeres reglen.

Jeg ved at dette kun omhandler fleksvisiteret på kontanthjælp men mener nu at alle der er visiteret til fleks uanset om de kommer fra kontanthjælp er faldet for sygedagpenge grænsen eller hvad der nu er grunden til at de er på kontanthjælp.
Så er vi alle visiteret til fleks af en grund og behandlingen burde være lige for alle..
Måske at det ikke ville være så svært hvis regeringen bestemte sig for at sætte alle under samme vilkår idet øjeblik de blev visiteret til fleks..
For min egen del skal jeg ikke kunne sige noget om hvorvidt det er billigere at have en flekser på kontanthjælp kontra ledighedsydelse.
Men er det det, ja så kan de for min skyld lave en ledighedsydelse 1 og 2
1 svarende i beløb til kontanthjælpen og 2 til ledighedsydelsen.
Men en flekser burde have de samme menneskerettigheder hvad enten de er det ene eller det andet.
Det er den manglende kontrol med eget liv jeg har et problem med, det er ikke fair at jeg skal være bange hver gang regeringen asocialt render efter kontanthjælpsmodtager bare fordi jeg faldt for en sygedagpenge grænse.
Og så skal jeg tilmed også være bange hver gang de snakker om at forringe vilkår for fleksere.
Der må være et mindste krav af at man behandler den samme gruppe mennesker på samme måde.
  Besvar med citat
Gammel 10-01-2006, 21:51   #2
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
RE: Hvad de dog skriver om match

Glemte lige jeg har også snakket med en fra socialrådgiver foreningen, personen ville dog ikke så gerne på hjemmesiden og det må jeg respektere

men jeg har fået det råd at få et juridisk oplæg til siden om problematikken og jeg har fået to navne på jurister der måske kunne hjælpe og dem prøver jeg pt at få fat i
  Besvar med citat
Gammel 12-01-2006, 15:15   #3
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
RE: Hvad de dog skriver om match

Her er så den sidste mail fra Social rådgiveren (læs spørgsmålene i det andet indlæg)
som man nok kan se så vil han ufraviligt holde på at en visiteret kontanthjælpsmodtagere er dækket af to forskellige paragraffer..

Kære xxxxJeg forstår ikke helt dine bemærkninger om uklarhed i lovgivningen og om modstrid mellem loven og den tilhørende bekendtgørelse.En kontanthjælpsmodtager er enten omfattet af § 2, nr. 2 eller af § 2, nr. 3 afhængig af, om pågældende har problemer ud over ledighed. En kontanthjælpsmodtager, der er visiteret til fleksjob, vil være omfattet af § 2, nr. 7 samtidig med, at pågældende fortsat er omfattet af § 2, nr. 3. Det er ikke udelukket, at en person kan være omfattet af flere målgrupper.For alle kontanthjælpsmodtagere er målet som udgangspunkt at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. For nogle personer tilhørende målgruppen efter § 2, nr. 3 er dette ikke eller ikke umiddelbart muligt. En jobplan skal naturligvis udarbejdes under hensyntagen hertil og med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger.Formålet med jobplanen er at præcisere målet med igangsættelse af et tilbud. Indholdet i jobplanen vil bl.a. afhænge af, hvorvidt personen har problemer ud over ledighed i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det fremgår også af lovens § 28, stk. 2, at for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, kan planen tillige indeholde aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter loven. For personer visiteret til fleksjob er der sket en afklaring af mulighederne for beskæftigelsen på normale vilkår, jobplan/tilbud vil derfor skulle være i overensstemmelse hermed og målet vil være at opnå ansættelse i et fleksjob.Det fremgår af § 3, hvilke af lovens regler og tilbud, der gælder for de enkelte målgrupper. Det fremgår af § 3, stk. 4, at for personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, gælder reglerne om fleksjob m.v. (kapitel 13). For personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse gælder tillige reglerne om vejledning og opkvalificering (kapitel 10), virksomhedspraktik (kapitel 11) og om hjælpemidler (§§ 76 og 77). Det vil sige, at en kontanthjælpsmodtager ikke kan få tilbud om virksomhedspraktik som følge af, at pågældende er omfattet af § 2, nr. 7 men derimod fordi pågældende også er omfattet af § 2, nr. 3.Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, kan få tilbud om virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af personens rådighed, jf. § 42, stk. 2. Skal en person, der modtager ledighedsydelse, have tilbud om virksomhedspraktik med henblik på optræning og eventuelt med en længere varighed end 13 uger kan dette kun ske, hvis pågældende også er omfattet af § 2, nr. 4 (forrevalidering).Venlig hilsen

John KlausenCABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
  Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Match 2 hvad er det? nilla Spørgsmål ang fleksjob 6 07-05-2010 20:03
8 år match 5 - ægtefælle match 4 fratages kontanthjælp zuza Nyt om loven 7 31-03-2009 19:02
Hvad er det egentlig min lægekonsulent skriver?? hesvje Alt det andet 6 08-11-2007 13:23
Hvad Er Arbejdsevne? Funktionsbeskrivelse? Match 1-3 For Sygemeldte zuza Nyt om loven 0 14-10-2007 12:51
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension