K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Er det overhovdet til at få fleksjob?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Er det overhovdet til at få fleksjob? Søger du selv fleksjob ? hvordan går det med det, vil du ud med frustrationer, arrigskab, håbløshed eller hvad der nu kan gribe en efter afslag nummer ? så er dette stedet.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 28-05-2008, 23:53   #1
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Bliver det svære at få fleksjob ??

Det tror jeg så medmindre at de kære politikkere har noget oppe i ærmet så kan jeg frygte for hvordan det kommer til at gå for de fleksjobber som pt er ledige med en meget lille resterhvervs evne ...

Jeg for min del vil nødig ud og kæmpe med de gamle førtidspensioister om jobbene , for jeg tror ikke at mine odds bliver så gode (hvis jeg da lige kommer tilbage til arbejdsmarkedet , nu skal vi jo lige overstå en strejke før man kan komme videre )

Nå men det korte af det lange er at jeg igen igen har prøvet at råbe nogen politikker op, og om det hjælper det får kun tiden vise...


men her er det i hvertfald...
Citat:


TilAnders Samuelsen

Marianne Jelved

Martin Østergaard

Bent Bøgsted

Christian H Hansen

Jens Vibjerg

Ellen Trane Nørby

Karen Jespersen

Claus Hjorth Frederiksen

Knud Kristensen

Vivi Kier

Jeg har lige læst på velfærdsministeriets side om jeres tiltag for at få førtidspensionister fra før 2003 og folkepensionister ud på arbejdsmarkedet igen, ved at lade dem arbejde op til 19 timer med garanti for at førtidspensionister kan komme tilbage på førtidspension hvis det er det de ønsker…

Det er nok en god tankegang der gør at i fremkommer med noget sådan, men vi er en del mennesker der sidder tilbage med en HOV hvad var det lige der skete her fornemmelse og derfor kunne det nu være rart at høre fra jer partier der står bage denne ordning hvad forestiller jer med hensyn til alle de ledige fleksjobber der går rundt og er rigtig langt fra arbejdsmarkedet?I dag er det sådan at der ikke er nogen nedre grænse for hvor lavt et timeantal skal være før man visiteres til fleksjob, og derfor er der mange mennesker der er visiteret til fleksjob på 8-10 timer og rigtig mange på 15-20 timer, disse mennesker har oven i købet en del skånehensyn der skal tages og nogen af dem skal endda have hjælpere med på arbejdet..Disse mennesker oplever at være ledige i årevis og mange kommer slet ikke i fleksjob på noget tidspunkt, gør de det er det under et u- menneskeligt pres fra kommunernes side for at få lagt flere timer på deres arbejdsdag, timer som de ikke tør og kan sige nej til af skræk for at miste deres forsørgelse grundlag (som kommunerne i stor stil bruger som pressionsmiddel) og ofte ser man dem gå ned i jobbet og får forværret helbredet for derefter at få endnu færre timer pga forringelse af helbredet..Nu ser man så at de gamle førtidspensionister skal have mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og have mulighed for at bibeholde deres førtidspension hvis det ikke går.


Og så er det at spørgsmålet melder sig.

Har i tænkt over hvordan det vil stille alle de ledige flekser som der er i dag (der er en arbejdsløshedsprocent i omegnen af 20-25) det nøjagtige tal kan ikke oplyses da nogen holdes ude af statistikker feks mennesker som er røget på kontanthjælp og venter på fleksjob mens de er på kontanthjælp.


Hvad har i tænkt jer at gøre for de ledige flesker for hvem mange har en nedsat tid som ikke kan hamle op med de timer nogen af de gamle førtidspensionister kan arbejde?Tror i selv på at feks jeg med 10-15 timers arbejdsevne og en del skånehensyn vil kunne hamle op med en af de gamle førtidspensionister som kan arbejde samme timeantal som jeg?


Her tænker jeg på at arbejdsgiverne i forvejen er godt og grundigt trætte af alt det rod der opstår i fleks sager, hvis i selv som arbejdsgivere skulle vælge mellem en flekser og en førtidspensionist med de samme evner og ressourcer hvad ville i så vælge?

Førtidspensionisten som skal have sat sin løn ind på sin konto og det var det eller

Flekseren som skal have udbetalt den fulde løn og du så bagefter skal håbe og tro på at kommunen refundere pengene til tiden, og som skal følges op af jobkonsulenter og som skal have praktiker med indblanding fra fagforeningen og kommune?


Hvordan kan man sige at de gamle førtidspensionister skal have mulighed for at arbejde for at gør udbudet af arbejdskraft større velvidende at der er store problemer med at skaffe fleksjob ?


Nu har man så gjort det endnu svære at få et fleksjob, er der så mulighed for at man også kigger på området fleks og laver en minimums grænse for hvor mange timer man skal kunne arbejde for at visiteres til fleks kontra førtidspension?..


Som det er i dag så er der ikke nogen rettesnor for kommunerne om hvor stor en arbejdsevne der skal være før at man ikke visitere til fleksjob , det vil sige at nogen kommuner holder på at kan man arbejde overhovedet (der er set timeantal helt ned til 5 timer om ugen) så er det et fleksjob, dette er skønt vi alle ved at ingen arbejdsgiver har så stort et samfundssind at de mener at de skal betale penge for noget de ikke får, derfor er alt under 12½ time et tab for en arbejdsgiver da han så vil sætte penge til.


Er dette noget der også vil blive lavet om på?


Eller er det meningen at flekser skal ud i en meget ulige kamp med de gamle førtidspensionister om de få job der er som, disse to grupper kan varetage.


Ved at kigge ind på www.k10.dk hvor vi er en del både flekser og pensionister vil i ved selvsyn kunne se hvad dette system gør ved mennesker, mange går arbejdsløse og får psykiske problemer af de hetz de udsættes for fra regering og kommuner, med div arbejdsprøvninger kasten rundt i systemet og mange sagsbehandlere der ikke ved hvad de laver, den nye revurdering som skulle hjælpe flekser er i stedet for at være en hjælp endt ud med at mange flekser trues med at blive sat på kontanthjælp fordi de ikke magter flere timer end de gør men samtidig ikke er syge nok til en førtidspension (påstandene fra mange kommuner er , kan man ikke arbejde over 15 timer men har lidt arbejdsevne tilbage så vil man ikke kunne få hverken fleks eller førtidspension)


Dertil kommer der de flekser der har været så længe under udredning at de har mistet deres sygedagpenge og dermed er blevet sat på kontanthjælp..


Er det rimeligt over for disse mennesker at de skal endnu længere om bag arbejdsløshedskøen hvor den såkaldte store mangel på arbejdskraft hersker, men hvor man oplever som flekser at arbejdsgiver end ikke gider at svare på ansøgninger…


Hvordan kan man retfærdiggøre at kalde en kontanthjælp og en ledighedsydelse for en midlertidig ydelse når man er helt viden om at mange på disse ydelser går rigtig mange år inden det lykkedes for dem at komme i arbejde pga deres sygdomme og for en stor del lykkedes det aldrig men de kommer efter mange mange år i systemet på førtidspension og sjovt nok kan vi så se disse mennesker dukke op i statistikker som psykisk syge og man sidder så rundt omkring i systemet og klør sig i nakken og undre sig såre over at det sådan at så mange psykisk syge visiteres til førtidspension..


Næste gang i tænker mærkeligt med alle de psykisk syge der får førtidspension, så prøv i stedet for at tænke som os andre, og det er noget med ååhhh nej endnu en systeminvalid .


Tænk jer bare 10-15 år i systemet hvor ingen ved hvad den anden laver hvor vi alle skifter sagsbehandler hvor man ikke ved hvilke sagsbehandler man har næste gang , hvor naboen får ens fulde sagsakter når de beder om deres egen aktindsigt og forestil jer at ikke en eneste virker som om de tror en lyd af hvad i og jeres læger siger , men som tager og laver deres egen omskrivninger stik i mod div love og vejledninger og forestil jer så at der sidder en flok politikere på Christiansborg og virker ret ligeglade med hvad i oplyser om ..Og kom så og fortæl os at i ikke ville kunne få en depression en neurose eller anden psykisk overbygning til jeres sygdom..

Og det sidste tiltag gør det ikke nemmere vel ?


Så spørgsmålet må nu lyde.1. hvordan forestiller i jer at flekser skal kunne konkurrere med de gamle førtidspensionister

(som jo reelt er fleksjobber hvis det havde været efter fleksloven var trådt i kraft for en stor del af dem)2. Hvis der vitterlig er så stor en mangle på arbejdskraft som arbejdsgiverne påstår hvordan kan det

så være at så stor en andel af flekserne er ledige ?3. Vil man gøre noget for den store del af ledige flekser der er , og som nu får yderlig konkurrence

Til det meget begrænset udbud af job der kan varetages af folk med nedsat arbejdsevne4. Er det sådan at man nu når man sørger for at gøre det yderligt svært for fleksjobber at finde job,

Vil gå ind og kigge på om der skal være en nedre grænse for arbejdsevnen sådan at vi ikke

Længere vil se folk med arbejdsevne på 5-12 timer blive visiteret til fleksjob der ikke findes.5. Vil man kigge på om ikke ledighedsydelsen er blevet en billig discount førtidspension?6. Har man overhovedet skænket fleksjobber og deres chancer for at komme ud af ledighedskøen en

Tanke da man lavede disse forbedringer for førtidspensionister.7 . Ville det ikke være mere rimeligt om man tog en ting af gangen og feks fandt ud af at få alle de

Ledige flekser i job inden man skabte større arbejdsløshed for syge mennesker..Disse spørgsmål er jeg sikker på at vi er rigtig mange flekvisiteret der har været ledig i rigtig mange år alt imens vi kun har bevæget os i en retning og det er væk fra arbejdsmarkedet , der gerne vil have svar på ,..

Derfor tillader jeg mig at sætte dette brev på hjemmesiden www.k10.dk hvor også de svar som i forhåbentligt giver jer tid til også vil komme på …Og som en lille slut bemærkning er der lige en mere her at tænke over …

Og måske nu endelig gøre noget ved, for som den kære beskæftigelseminister skriver så er der fare for at bringe hele fleksjob loven ud i en grå zone , men kære alle sammen der kan den ikke bringes ud der har den været hele tiden ….

Uddrag af svar fra beskæftigelsesministeren til Thomas Krog (SF) S2024 af 16.januar 2006: Der er ikke i loven fastsat en grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, der danner baggrund for fastsættelsen af tilskuddet. Nettoudgiften for den enkelte arbejdsgiver skal derfor i princippet svare til den arbejdspræstation, som arbejdsgiveren modtager. Det forhold, at tilskuddet er afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne, betyder, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem tilskuddets størrelse og den konkrete arbejdstid. Konstateres det, at pågældende i det konkrete job ikke er i stand til at bestride arbejdet, så det svarer til den udbetalte løn minus løntilskuddet, kan man måske rejse det spørgsmål, om pågældende overhovedet kan magte et fleksjob og dermed er korrekt visiteret. En mulighed for personer med en meget lille arbejdsevne er, at kommunen i stedet tilkender den pågældende en førtidspension, og at personen bruger restarbejdsevnen i et job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob).

At ændre reglerne tilbage generelt, vil igen bringe hele fleksjob-området ud i gråzonen. Hvis en person har en nedsat arbejdsevne som gør at man ikke kan opretholde minimum 12,5 time, så bør kommunerne derimod gøre en væsentlig større indsats for at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet som førtidspensionist i job med løntilskud. En ordning som sikre personen sit forsørgelsesgrundlag og samtidig giver mulighed for at arbejde nogle timer hver uge og tjene en ekstra skilling, men ikke mindst bibeholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet.Se det er jo et logisk svar og tankegang men sådan foregår det ikke ude i kommunerne og kan de ikke forstå det på anden måde hvorfor så ikke lovgive om det, så de mennesker der kommer i klemme har noget at henholde sig til …Med venlig hilsen

xxxx
  Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 05:20   #2
gh72
Slettet Bruger
 
Tilmeldingsdato: 24-03 2006
Indlæg: 1.224
Styrke: 20
gh72 er ved at flytte ind på K10gh72 er ved at flytte ind på K10
Hejdien, det er et rigtig godt brev. De aner ikke, hvad der foregår ude i virkeligheden, eller også vil de ikke vide det..
gh72 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 11:56   #3
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Du får nok igen, igen en sludder for en sladder, HVIS du overhovedet får svar.

Måske man skulle anbefale denne bog, hver eneste gang man skriver til politikerne og bede om en forklaring på sammenhængen mellem den hetz, de fører, og så virkelighedens verden.

Så burde de få et forklaringsproblem.

Ryg Olsen, Ellen
Syge på tvangsarbejde
Gyldendal, 2005. 163 sider. Pris kr. 249,00.

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 12:21   #4
sjann
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 28-05 2008
Indlæg: 31
Styrke: 16
sjann er ny på vejen
haha det tror jeg nu er en for stor mundfuld for de kloge folk til at de kan svare på haha godt gået knuss sjann
sjann er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 12:37   #5
susfri11
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 31-03 2008
Lokation: KBH.S
Indlæg: 24
Styrke: 16
susfri11 er ny på vejen
Thumbs up lige lidt ros

Jeg syntes det er rigtigt flot gået,
Brevet er så tydeligt skrevet, så der
ikke skulle være nogen "misforståelser"

Og så vil jeg gerne give dig en
for det engement og overskud du trods
sygdom og modgang evner at bevare.


Mange hilsner
Susfri11
susfri11 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 15:44   #6
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Tak for roserne og krammene

og så kommer der lige lidt mere her (midt i debatten om ulighed i Danmark) de politikkere er ikke kun dumme de er også fulde af løgn...

Nå men jeg pendler mellem puter og debat og kommentere deres løgne .. den sjovest var her fra venstre ... jeg glæder mig til linket ....

Heidi til ellen.trane.no., Mette.Frederik., sophie.andersen


Citat:
Til Ellen Trane Nørby

Jeg sidder lige nu og ser debatten om ulighed i Danmark og her står du og hævder at man kan gå ind på en jobside og se at alene i dag er der 500 ledige fleksjob ...

Kan du være så venlig at sende mig linket til den side, for jeg kender over 800 ledige flekser der er villige til at arbejde men de kender så ikke den side ...

Vi ser alle frem til at kunne vælte os i fleksjob ....

www.ijobnu.dk er der i skreven stund 24 ledige fleksjob i hele landet

www.jobnet.dk er der i skeven stund 0 ledige job til flekser (søgning for de sidste 60 dage)

www.jobindex.dk er der i skreven stund 0 ledige job til flekser

Så nu venter jeg på at du sender mig et link det er øjensynlig en side hverken kommune eller flekser eller jobcentere kender til...

Så det ser vi frem til at kunne offentligøre hvor de ledige flekser kan finde så mange job på en gang, så ser det hele jo pludselig anderledes ud ...


Med venlig hilsen
xxxx
  Besvar med citat
Gammel 29-05-2008, 16:20   #7
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Der kommer åbenbart henvendelser mange steder fra.

Prøv at læse det her:

Citat:
Tina Bach, der inviterer sig selv til møde med beskæftigelsesministeren for ansigt til ansigt at fortælle ham sin historie.

- Som minister er det hans fornemmeste opgave at mødes med borgerne, og altså også mig som repræsentant for en udsat gruppe, der er afhængig af, at den politiske beslutning om en fleksjobordning fungerer, og jeg kan få et job. Jeg har stadig overskud til at handle og kæmpe for min sag, men sker der ikke noget, knækker filmen på et tidspunkt, konstaterer Tina Bach.

Hun sender en kopi af sit åbne brev til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til medlemmerne af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og Socialudvalg.


http://www.faa.dk/article/56223

Citat:
- Hvad så, minister, har du mon et fleksjob til mig?

En vred og frustreret Tina Bach sender åbent brev til beskæftigelses-ministeren

http://www.faa.dk/article/56218

Og her er brevet til Hjort:

Citat:
Kære Claus Hjort Frederiksen


http://www.faa.dk/article/56033

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-05-2008, 17:30   #8
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Jeg har så skrevet endnu en mail til Ellen Trane Nørby..

Grunden til dette er at jeg fra en anden vågen bruger her på siden fik et udskrift fra den dag der blev debatteret ledighed, og her kunne jeg så i folketingets direkte referat se at det bestemt ikke var mig der havde fået forkert fat i nogen med at Venstres socialeordføre Ellen Trane Nørby stod på talerstolen og i min verden villedte både folketinget og befolkningen der sidder ved skærmen og ser på, jeg ved ikke om jeg er nærtagende men når jeg tænker på en fart man havde fra alle sider med at kritisere SF´s formand Villy Søvndal for forkerte oplysninger i en valgkamp, ja så gør det at man selv skal passe meget på hvad man selv siger og i sær når det er sådan noget som kan være med til at stemple fleksjobber som ugidelig som man i mange år har gjort med feks kontanthjælpsmodtagere ..
Det vil sige man påstår noget fra regeringens side det er hverken hele eller halve sandheder men påstande som man med lidt overblik og søge på google kan finde ud at ikke passer ....

Feks ved vi der søger fleksjob at der undre ingen omstændigheder på noget som helst givet tidspunkt har været 500 ledige fleksjob i nogen som helst jobdatabaser ... ikke engang med lidt kreativitet og snilde kan man komme op på de omtalte 500 fleksjob så i min verden villeder Ellen Trane Nørby befolkning og folketing trods hendes svar til mig (som kan læses i længere nede i dette laaaaaange indlæg ) om at det er hendes bagland der giver informationer og hun bare tror på dem , ja så fritager det i min verden ikke en der sidder i så magtfuld position som hende fra noget ansvar...

Der er IKKE og har aldrig været 500 ledige fleksjob i div jobdatabaser...

Ellen Trane Nørby prøver så i sin mail at vise mig at der er altså flere end de 24 jeg påstår der er ... og ok jeg kan se at hun har et andet resultat (stadig langt under de 500 men trods alt højre end mig ) hun er kommet frem til 75 (jeg kommer frem til 74 ) på en frisøgning på jobnet med ordet flekjsjob ...

Jeg medgiver gerne at der er 74 hvori ordet indgår , som det fremgår af hendes mail så er der kopier af de 7 fleksjob, og jeg vil vove den påstand at det er fordi hun godt ved at hun ikke kan sætte dem alle ind, da flertallet af dem ikke har noget med fleksjob at gøre men ene og alene er opslag hvori ordet fleksjob indgår ...

og det er job som sagsbehandlere og jobkonsulenter .. ergo ikke fleksjob men ret skal være ret , så den dag hun sagde 500 vil der have været ikke 24 som jeg påstår men 24+7 = 31 ledige fleksjob ..

Jeg var kommet frem til tallet 0 ved at bruge jobagenten hvori jeg kan krydse af at det er fleksjob jeg søger , men jeg skal pr efterdags prøve fritekstsøgeningen også når jeg leder efter job


Når her er mailen til Ellen Trane Nørby og svaret fra hende af , jeg sætter rub og stub ind for så kan i andre som måske heller ikke har kunne finde ledige fleksjob på jobnet jo lige se om der er noget for jer i mellem man kan jo lige så godt forene det hele lidt

Først min mail til hende


Citat:
Til Ellen Trane Nørby.


I forlængelse af min mail sendt til dig den 29 maj 08 er der nu en der har været så venlig at sende mig den nøjagtige ordlyd som kom fra dig fra folketingets talerstol.


Da jeg allerede mens du stod på talerstolen henvendte mig til dig for at få linket til den hjemmeside du talte om og du ikke vendte tilbage med oplysningerne formoder jeg at du har indset at der ikke er hold i dine påstande.


Hvis det skulle vise sig at det er dig der har ret, så ville jeg stadig blive mere end glad for at se den omtalte side du snakker om.Den nøjagtige ordlyd faldt i forbindelse med dit svar til Sophie Hæstorp Andersen(S):


Og ordvekslingen lød


Citat:
Sophie Hæstorp Andersen

Ordføreren sagde tidligere, at det bedste var at holde fokus på dem, der havde det svært, og det er man jo sådan set enig i, men det, jeg egentlig ville spørge om, var, hvordan ordføreren så synes det går, når man smider folk, som er syge, ud af et sygedagpengesystem efter 52 uger uden at have et sikkerhedsnet, der efterfølgende samler folk op og sikrer, at de enten kan komme tilbage på arbejde, eller sikrer, at de får behandling for deres sygdom eller i det mindste opnår et eller andet andet.

Faktum er jo, at der er rigtig mange mennesker, som står efter 52 uger uden noget forsørgelsesgrundlag, uden at kunne komme videre, og deres sag er syltet på et jobcenter eller er aldrig nogen sinde nået videre.

Kl. 15:13

Fjerde næstformand(Helge Adam Møller):

Ordføreren.

Kl. 15:13

Ellen Trane Nørby(V):

Det skulle helst ikke være sådan, at man står der i 52 uger. For med den meget høje beskæftigelse, vi har i dag, burde man på jobcentrene - og vi ved, at arbejdsmarkedets skriger på at få mennesker ud - være langt hurtigere til at tage hånd om de her sager. Hvis man går ind på nogle af de jobsøgningsbaser, der er, kan man se, at bare i dag er der 500 fleksjob tilgængelige. Der er rigtig mange jobs derude. Det er jo et spørgsmål om, hvordan man organiserer det her arbejde, og der har vi da et håb om, at de nye jobcentre bliver mere effektive, får mere fokus på, hvad den enkelte har behov for.Min påstand Ellen Trane Nørby er at du enten taler mod bedreviden, at du sidder inde med nogen oplysninger som er forbeholdt dig, eller at står på folketingets talestol og vildleder både de mennesker der sidder og ser debatten samt folketingets medlemmer.


Det kan tænkes at du syntes jeg er irriterende og hænger mig i små detaljer, og det er så helt op til dig (jeg formoder at du ikke har tænkt dig at svare mig , da det jo burde være såre simpelt at svare mig på mit spørgsmål sendt samme dag som du påstår at du der er 500 ledige fleksjob på div jobsider )

Og hvad er så mit ærinde med den her mail ?


Mit ærinde er ganske simpelt, jeg syntes som borger at det er uetisk at stå og lyve på en taler stol, er det en fejl skal man afholde sig fra at komme med tal man ikke kender, vi er i dag et samfund fuld af mistro og fordømmelse og jeg hverken kan eller vil sidde og se på at en folkevalgt politikker er med at bære ved til det bål af mistro over for de svageste, og jeg vil vente mig at en socialordføre der deltager i en debat om ulighed gør sig den ulejlighed at sætte sig ind i et emne eller afholder sig fra at udtale sig om dette.


Der er i dag en stor mængde flekser der ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet for jobbene er der simpelthen ikke, mange flekser, sender mange jobansøgninger men arbejdsgiverne gør sig ikke ulejligheden at svare, mange flekser, går efter en rum tid ned med psyken pga de forhold de bydes og de forhold er såmænd bare det at man pludselig opdager at man har erhvervet en sygdom, og at man ikke længere kan fungere som alle andre mennesker.

Samtidig med at man skal leve med det skal man også leve med mistro og mistænkeliggørelse.


Jeg er selv fleksjobber (pt uden arbejde pga. forværring af helbred) men inden jeg kom i job (som jeg ikke fik noget hjælp til at erhverve mig, men til gengæld var ved at miste inden det kom i gang pga kommunens rod) og jeg ved hvad det gør ved en at gå og søge alle de job hvor man ikke får svar, hvad det vil sige at blive mødt med mistro og hvordan det er at leve på en kontanthjælp og ernære sig selv og børn for den ringe økonomi der er..

Jeg er en af dem der har valgt mad frem for medicin fordi mine børn er vigtigere men jeg er også en af dem hvis helbred er blevet forværret pga manglede medicin og en af dem der på egen krop ved hvor stor en forskel der er på at kunne sige at man er i arbejde kontra at man er arbejdsløs.Grunden til at jeg var fleks visiteret og på kontanthjælp er at der skete nøjagtig det for mig som Sophie Hæstorp Andersen omtaler, sygedagpengene udløber og kommunen er ikke færdig med deres del af arbejdet.

Og derfor er der kun kontanthjælp tilbage.


Derefter blev det til 4 år på kontanthjælp inden det lykkedes mig at skaffe mig et job.

Og tro mig du finder ikke den arbejdsgiver der ikke har hørt fra mig her i området.


Til sidst formoder jeg at du ved at man skal tilkendes fleksjob før man kan søge nogen af de job du snakker om og at kommunerne er så bange for at miste deres refusion at man hellere sender folk til 100 unyttige undersøgelser i håb om at en læge siger noget andet end de andre og sender folk i rigtig mange arbejdsprøvninger i håb om at kunne banke tiden for fleksjob op uagtet folks helbred liv og lemmer..


Rigtig mange af disse mennesker bliver mere syge i deres udredning end de var da de blev sygemeldt , mange får brug for psykolog hjælp de bliver ødelagt psykisk af mistro og mistænkeliggørelse og faktisk også af løgene, så når en politikker som du står på talerstolen og med urigtige oplysninger, så skaber du et falsk billede af rigtig mange tusind borger der i forvejen ligger så langt ned som de kan …


Jeg formoder at hele miseren kommer af at du ikke aner hvad du snakker om og jeg vil derfor stille dig nogen spørgsmål som jeg forventer mig et svar på.1. du siger faktisk, at man burde visiteres til fleksjob, FØR sygedagpengene udløber.(er det så noget Venstres side har tænkt sig at gøre noget ved, eller har man tænkt sig at lade være 5 og 10 lige )


2. Du siger også , at der er 500 fleksjob tilgængelige. Hvis det skulle være tilfældet, hvorfor er det
så en stor HEMMELIGHED for fleksjobbere, HVOR disse fleksjob er annonceret?4. Hvis der er UNDER 50.000 arbejdsløse (d.d.), så må halvdelen være ledige fleksjobbere da der jo
er anslået min 20.000 ledige flekser (eller vælger man som med alt andet at lade være med at tælle dem med i div statistikker for at pynte på resultatet? )

6. Hvordan skal ledige fleksjobbere på kontanthjælp og starthjælp forbedre deres sociale situation,når der INTET job er?


7. Har regeringen overhovedet nogen ide om hvor mange flekser der reelt er på kontanthjælp og starthjælp man kan ikke få det oplyst nogen steder?


Jeg ser frem til svar på min mail (som også vil blive sat på her http://www.k10.dk/showthread.php?t=4...+trane+n%F8rby)


Derudover vil jeg klart anbefale dig at du kigger på disse link der er endnu et bevis for hvordan det er at være visiteret til fleksjob i Danmark samt at du i dit parti ikke er alene om at have en overlegen og virkelighedsfjern indgangsvinkel til det at være syg i dagens Danmark http://www.faa.dk/article/56223

http://www.faa.dk/article/56218

http://www.faa.dk/article/56033


og det bliver ikke nemmere med politikere der maler en rosenrød tilværelse, som ikke har hold i noget som helst så min opfodring til dig skal være kom ind i kampen, tjek fakta inden du udtaler dig og lad være med at bære ved til et bål der allerede er i fuld flamme vi er nogen der skal leve med den mistro og mistænkeliggørelse du er med til at fabrikere med u rigtige udtalelser det er totalt umoralsk og uetisk.


Hilsen

xxxx
øøøhhhh nu håber jeg at i stadig hænger med trods længden

Citat:
Og her kommer så hendes svar til mig


Kære xxxx

Tak for din mail. jeg fik inden debatten oplyst fra ministerier, at der pt var 500 ledige fleksjob i dk. ved søgning på 2 af de sider du selv nævner dukker der nedenstående op. Det er ca 100. Jeg må gå ud fra, at når ministeriet oplyser omkr 500 tilgængelige så er det fordi det er forholdet. Som jeg sagde i dabetten, så er det klart, at der kan gøres meget mere. Der er som du selv påpeger kommuner der ikke gør det godt nok. Det sagde jeg også. Der er sager der ikke følges op og behandles effektivt. Der er mange offentlige arbejdspladser, der ikke tager sin del af medansvaret og der er mange muligheder eks virksomhedscentre, hvor virksomheder og kommune går sammen om at lave inslusningsarbejdspladser mm som jeg også nævnte. Alt i alt er det klart, at der altdi kan ske forbedringer. Men min pointe var også, at vi i DK har en arbejdsløshed på 1,9% og at vi hver dag hører at der skriges på arbejdskraft. Derfor handler det jo netop om at sikre, at alle der har viljen til det også kommer i arbejde. At alle kompetencer udnyttes. Det er jobcentrenes arbejde at hjælpe med dette. Når du spørger om det her er noget venstre har fokus på, så er svaret ja, vi arbejder hele tiden med at sikre, at sagsbehandlingen bliver bedre.

MVH
Ellen Trane Nørby
Jeg prøvede at sætte de link ind som hun havde med men det ville blive alt for uoverskuligt ...

Men jeg kan sige at den første række af link var dem vi alle kender til hudløshed fra www.ijobnu.dk de kan ses samlet her http://www.ijobnu.dk/sw44788.asp

de andre link og som jeg tænkte at nogen her måske kunne bruge her på siden er dem fra jobnet fritekst søgning hvor der kommer 74/75 link op ang fleksjob (de 7 er fleksjob ) men de kan alle ses her https://job.jobnet.dk/Jobbanken/Frame/Frameset.aspx

og så har vi også lært noget nyt i dag.. jobagenten er ikke effektiv så når i leder efter job på jobnet så tjek også lige med fritekst søgning i stedet for med jobagenten for søger man med den ja så er der 0 job

Men jeg regner ikke med at sidste ord er sagt i denne sag så jeg vender tilbage hvis der er nogen der hænger med endnu...

og jeg har selvfølgelig gemt den originale mail med alle link så der er dokumentation ....
  Besvar med citat
Gammel 31-05-2008, 23:20   #9
gh72
Slettet Bruger
 
Tilmeldingsdato: 24-03 2006
Indlæg: 1.224
Styrke: 20
gh72 er ved at flytte ind på K10gh72 er ved at flytte ind på K10
De er da ikke helt normale inde på Borgen. For det første så findes der jo ikke 500 ledige fleksjob og for det andet, om der så var 500 ledige jobs, så rækker det som en skrædder i helvede, hvis 20.000 venter på job... Adr, de er ikke rigtig kloge
gh72 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-06-2008, 10:11   #10
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
"Det skulle helst ikke være sådan, at man står der i 52 uger. For med den meget høje beskæftigelse, vi har i dag, burde man på jobcentrene " ?
Undskyld, men er det nu alene job-markedet der afgør, om man bliver rask eller ej?
Hvad er dog det for et mærkeligt menneskesyn?

Har selv lige modtaget svar på spørgsmål fra Damen, men kan desværre ikke skanne ind.
Men kort ref. HUN Har overhovedet IKKE styr på LOVGIVNINGEN. Hverken vedr. sygedagpenge, opfølgning, kontanthjælp, eller pension.

Men det er dog et besynderligt holdning at have, at hvis man indtager den holdning at der IKKE findes rigtig syge/handicappede mennesker, ja, så forsvinder de nok?
VH popiae
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
De svære ord og forkortelser Andersine85 Alt det andet 15 26-10-2013 19:33
reform af fleksjob det bliver bare bedre og bedre MTVRV1 Politik og Samfund 11 27-02-2012 08:26
Svære at få FTP ? xlars38 Fremtiden for fleksjob og førtidspension 48 28-07-2010 19:40
Det bliver svære og svære TylerGirl Hjælpemidler til handicappede 13 13-02-2010 00:50
Du bliver behandlet som en ting der bliver talt ned til dig. Stella Politik og Samfund 3 01-09-2009 19:39
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension