K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-05-2017, 09:59   #21
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Også i arbejdsskader skal du vide, ikke tro...

... nøjagtig, som i andre sociale sager.

Aktindsigt, skriftlig kommunikation med din juridiske modpart; kommunen og opfølgning på al dokumentation, Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen, samtlige du har været i forbindelse med.

En arbejdsskade, en kommunal social sag er en juridisk kamp, som handler om dokumentation og forstå lovgivningen. Derfor LYT til de råd du modtager.

Det er en kamp for din fremtidige økonomiske og sociale fremtid det gælder.

http://www.ugebreveta4.dk/det-har-al...-ar_20803.aspx

Kun hver anden får medhold: Det har aldrig været sværere at få anerkendt en arbejdsulykke

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2017, 17:20   #22
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gode råd ved en personskade

http://storetorv-erstatningsadvokate...aad-ved-skade/

Er du kommet til skade, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten for at sikre, at du senere kan få den korrekte personskadeerstatning.

Læs evt. mere på vores side om ofte stillede spørgsmål ved personskade

http://storetorv-erstatningsadvokate...r-personskade/

phhmw

Husk, der er kun juristerne ved Arbejdsskadestyrelsen der kan og må beslutte hvad der er en arbejdsskade.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-08-2017, 09:40   #23
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre

https://www.aes.dk/da/Arbejdsskader/...ige%20udgifter


Efter arbejdsskadeloven har tilskadekomne ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

Behandling af arbejdsskaden og genoptræning (udgifter til behandling under sagen)

Medicin

Udgifter ved tandskader

Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende hjælpemidler, tilskadekomne har brug for som følge af en anerkendte arbejdsskade

Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre

Udgifter i forbindelse med sagens behandling - for eksempel transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

Det er arbejdsgivers forsikringsselskab, som betaler de nødvendige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre.

Tilskadekomne skal derfor altid sende regningerne til forsikringsselskabet.

Forsikringsselskabet har ret til at tage stilling til regningen i første omgang. Derfor forsinker det udbetalingen, hvis regningerne sendes til os, da vi under alle omstændigheder skal sende dem videre til forsikringsselskabet.

Mens vi behandler en sag, dækker arbejdsgivers forsikringsselskab udgifterne til behandling efter regning.

Det er ikke muligt, at få dækket en behandling, der ikke står i rimeligt forhold til følgerne af en skade.
Det er normalt heller ikke muligt, at få betalt behandlingen, hvis den gives længe efter skaden, eller hvis der allerede er givet mange behandlinger.
Forsikringsselskabet dækker kun en del af udgifterne til behandling, hvis behovet for behandling skyldes andet end arbejdsskaden.

Det er en god ide at spørge forsikringsselskabet, om de betaler udgifterne, inden tilskadekomne starter en behandling eller køber et hjælpemiddel.
Hvis tilskadekomne og forsikringsselskabet ikke kan blive enige om, hvilke udgifter forsikringsselskabet skal betale, kan vi afgøre spørgsmålet.
Tilskadekomne eller fuldmagtshaver skal bede forsikringsselskabet om at sende sagen og regningerne til os, hvis man ønsker, at vi skal afgøre spørgsmålet.


Udgifter til behandling under sagen
Tilskadekomne kan kun få dækket udgifter til behandling og genoptræning, hvis en skade er anerkendt som en arbejdsskade, og behandlingen er godkendt af sygesikringen.

Derudover skal behandlingen:

Være nødvendig for den bedst mulige helbredelse

Hænge tidsmæssigt sammen med skaden

Ikke være dækket fuldt ud af andre, for eksempel den offentlige sygesikring

Eksempler på udgifter til behandling, der dækkes af arbejdsskadeloven
Efter arbejdsskadeloven dækkes udgifter til:

Fysioterapi

Psykologsamtaler

Kiropraktorbehandlinger hos en autoriseret kiropraktor

Akupunktur udført af en læge

Plastre og forbindinger, hvis de købes som en følge af arbejdsskaden

Eksempler på behandlinger, der normalt ikke dækkes af arbejdsskadeloven
Arbejdsskadeloven dækker normalt ikke udgifter til:

Afspænding (dækkes kun, hvis det er et led i en anden behandling, som tilskadekomne får dækket af forsikringsselskabet)

Gymnastik og styrketræning (dækkes kun, hvis det er et led i en anden behandling, som tilskadekomne får dækket af forsikringsselskabet)

Massage (dækkes kun, hvis det er led i øvrig behandling hos en fysioterapeut)

Svømning (dækkes kun, hvis det er svømning i særligt opvarmet vand, og svømningen er lægeligt ordineret som et nødvendigt led i en behandling)

Eksempler på behandling, der ikke dækkes af arbejdsskadeloven
Arbejdsskadeloven dækker ikke udgifter til:

Behandling på private hospitaler og klinikker

Behandling som kun har en midlertidig lindrende effekt på tilskadekomnes symptomer

Genoptræning af hjerneskade, da det ikke har en varig helbredende effekt

Såkaldt "alternativ behandling" i form af eksempelvis zoneterapi, kinesiologi, naturmedicin med videre


Udgifter til medicin
Tilskadekomne kan kun få dækket udgifter til medicin, hvis:

Medicinen sælges på landets apoteker

Medicinen er nødvendig for behandlingen af arbejdsskadens følger

Udgifterne til medicin ikke allerede er betalt af den offentlige sygesikring eller af andre

Mængden af medicin står i rimeligt forhold til arbejdsskadens følger

Tilskadekomne kan få dækket udgifterne til smertestillende medicin, da smerter kan vanskeliggøre en helbredelse. Tilskadekomne kan kun få dækket udgifterne til beroligende medicin, hvis medicinen samtidig er smertestillende. (Dette følger af en afgørelse fra Ankestyrelsen - se Principafgørelse U-3-94).

Undersøgelse af sagen
Tilskadekomne skal gemme kvitteringerne eller andet, der viser, hvad der er betalt for medicin.
Følgende skal kunne fremvises:

Hvilken medicin der er betalt for

Hvornår medicinen er købt

Hvor meget medicin, der er købt

Hvad medicinen har kostet

Hvilket tilskud der er givet til medicinen fra anden side

Kvitteringen sendes til arbejdsgivers forsikringsselskab, der i første omgang vurderer, om det vil dække udgiften.
Mens vi behandler en sag, får tilskadekomne dækket sine medicinudgifter efter regning. Når vi afgør, om en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, træffer vi også afgørelse om erstatning for fremtidige udgifter til medicin.


Skader på tænder
Hvis en arbejdsskade har givet skader på tænder, kan tilskadekomne få behandlingen dækket efter arbejdsskadeloven,
Hvis behandlingen skal dækkes, skal den godkendes af arbejdsgivers forsikringsselskab eller os.

Arbejdsgivers forsikringsselskab dækker udgifterne til behandling af tandskader på baggrund af et tilbud. Det vil sige, at tilskadekomne skal bede sin tandlæge om at komme med et tilbud, hvor han/hun oplyser, hvilken behandling der er nødvendig.

Ved arbejdsskader på raske tænder, bliver hele behandlingen betalt.
Hvis en tand fejlede noget før arbejdsskaden, kan tilskadekomne kun få dækket den del af tandbehandlingen, der skyldes skaden. Vi trækker for eksempel fra ved huller i tænderne, fyldninger, kroner eller paradentose.

Eksempler – dækning af tandskader
Eksempel på, at vi dækker tandlægebehandling fuldt ud
Christian var socialrådgiver. På arbejde fik han slået en tand ud af en voldelig klient. Christians tandlæge kom med et tilbud om at lave tanden for 11.000 kroner. Vi dækkede beløbet fuldt ud efter regning.

Eksempel på, at vi dækker tandlægeregningen delvist
Frederik faldt på arbejdet og slog en tand ud. Tanden, som Frederik slog ud, var ramt af paradentose. Derfor vurderede vi, at kun 2/3 af udgifterne skulle betales efter arbejdsskadeloven, da 1/3 af skaden skyldtes, at tanden var ramt af paradentose.
Frederiks tandlæge kom med tilbud om at lave tanden for 12.000 kroner. Forsikringsselskabet betalte 8.000 kroner. til tandlægen (2/3), og Frederik måtte selv betale de resterende 4000 kroner.

Undersøgelse af sagen
For at tilskadekomne kan få betalt behandlingen af en tandskade, skal vi først have oplysninger om:

Hvordan tænderne havde det før skaden

Hvordan tænderne har det efter skaden

For at få de oplysninger vi har brug for, indhenter vi normalt altid følgende hos tilskadekomnes tandlæge:

En tandlægeerklæring eller en anmeldelse og en kopi af tilskadekomnes tandlægejournal

Røntgenfotos af den beskadigede tand

Et prisoverslag for behandlingen af tandskaden


Udgifter til hjælpemidler
Mens vi behandler en sag, kan tilskadekomne få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, for eksempel en kørestol, briller eller en protese.
Hvis vi skal dække et hjælpemiddel skal én af følgende betingelser være opfyldt:

Hjælpemidlet sikrer behandlingens eller genoptræningens resultat

Hjælpemidlet mindsker skadens følger

Hjælpemidlet gør det lettere at vurdere det varige mén og tab af erhvervsevne

Hjælpemiddelet skal normalt være specielt tilpasset tilskadekomne og erstatte tabet eller forbedre funktionen af for eksempel en arm eller et ben.

Udgifter til ødelagte hjælpemidler
Det er muligt at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, som bliver ødelagt under arbejde, selv om man ikke har været udsat for en arbejdsskade. Det kræver:

At hjælpemidlet er af en type, der bliver dækket efter de almindelige regler (briller, proteser og lignende)

At hjælpemidlet blev brugt under arbejde

At hjælpemidlet er beskadiget som følge af arbejdet

Brillestel bliver erstattet op til et maksimumbeløb, som reguleres årligt. I 2017 er beløbet 1.115 kroner. De ødelagte brilleglas dækkes fuldt ud.

Eksempler på ødelagte hjælpemidler, der erstattes efter arbejdsskadeloven
Fisker fik dækket tandprotese tabt i vandet
Bent, der var fisker, tabte en tandprotese i vandet, mens han befandt sig på sin fiskekutter. Bent mistede protesen på grund af arbejdsforholdene. Vi erstattede tandprotesen.

Gartner fik dækket briller, som blev ramt af et stykke træ og gik i stykker
Karsten var gartner og anvendte læsebriller til at læse ugesedler og arbejdsplaner. Han havde lagt sine briller i en taske. Tasken blev ramt af et stykke træ, mens Karsten stablede brænde. Brillerne blev erstattet.

Briller, der gik i stykker på grund af en løs skrue, blev ikke betalt
Mens Lise arbejdede, faldt hendes briller af og gik i stykker. Brillerne faldt af på grund af en løs skrue i brillestangen,. Lises briller blev ikke erstattet, da den løse skrue og beskadigelsen af brillerne ikke skyldtes arbejdet eller arbejdsforholdene.


Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre
Hvis vi afgør, at tilskadekomne i forbindelse med en arbejdsskade har fremtidige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler eller andet, får tilskadekomne et engangsbeløb til dækning af udgifterne.
Herefter vil tilskadekomne ikke få dækket yderligere udgifter, medmindre sagen bliver genoptaget.

Vi beregner de fremtidige udgifter ud fra priserne på det tidspunkt, hvor vi træffer en afgørelse.
Loven dækker de fremtidige udgifter til behandling i en afgrænset periode eller permanent.

Når vi skal udregne erstatningen for permanente fremtidige udgifter, ganger vi den gennemsnitlige årlige udgift med et tal, vi kalder kapitaliseringsfaktoren.

Kapitaliseringsfaktoren afhænger af tilskadekomnes alder og hvornår skaden er sket. Det er den samme kapitaliseringsfaktor, vi bruger, når vi beregner engangserstatning i afgørelser om tab af erhvervsevne.

Se oversigt over kapitaliseringsfaktorer

Eksempler på dækning af fremtidige udgifter
Fremtidige behandlingsudgifter i en afgrænset periode Mens vi behandlede Lises sag, gik Lise til fysioterapi. Vi havde givet tilsagn om, at Lise kunne få 10 behandlinger. Lise havde fået disse 10 behandlinger, da vi traf en afgørelse i sagen. Vi traf afgørelse om, at Lise havde ret til dækning af yderligere 10 behandlinger efter sagens afslutning. Lises arbejdsgivers forsikringsselskab udbetalte et beløb, der dækkede de 10 behandlinger.

Permanente fremtidige medicinudgifter
Ole mistede en del af sit ene ben i en arbejdsulykke. Han var 47 år og 3 måneder gammel, da vi traf en afgørelse. Under sagens behandling havde Oles arbejdsgivers forsikringsselskab dækket udgifterne til en underbensprotese til 50.000 kroner. Levetiden for en underbensprotese er cirka 3 år. Vi beregnede Oles årlige gennemsnitlige udgift til en underbensprotese til 16.667 kroner per år (50.000 kroner/3 år). Det beløb gangede vi med kapitaliseringsfaktoren 10,638 (per 1. marts 2015) for en person på 47 år og 3 måneder. Ole fik udbetalt 177.304 kroner til dækning af sine fremtidige udskiftninger af underbensprotesen.

Permanente udgifter til tandbehandling
Frederik kom til skade med tænderne. Han var 36 år og 11 måneder gammel, da vi traf en afgørelse. Mens vi behandlede sagen fik Frederik dækket udgifterne til en tandprotese. Frederiks tandprotese skulle udskiftes hvert 15. år til en pris af 25.000 kroner. Vi beregnede Frederiks fremtidige gennemsnitlige udgift til en tandprotese til 1.667 kroner per år (25.000 kroner/15 år). Det beløb gangede vi med kapitaliseringsfaktoren 15,642 (per 1. marts 2015) for en person på 36 år og 11 måneder. Frederik fik derfor udbetalt 26.076 kroner til dækning af sine fremtidige udgifter til tandbehandling.

Undersøgelse af fremtidigt behandlingsbehov
Når vi skal vurdere det fremtidige behandlingsbehov, vil vi oftest hente oplysninger hos de følgende:

Arbejdsgivers forsikringsselskab vil vi spørge hvilke og hvor mange udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler forsikringsselskabet har betalt eller givet tilsagn om at betale

Vi vil spørge tilskadekomne, om han eller hun har haft udgifter til behandling, medicin eller hjælpemidler

Vi vil spørge tilskadekomnes læge eller andre, der har undersøgt tilskadekomne, om det fremtidige behandlingsbehov


Udgifter i forbindelse med sagens behandling
Mens en sag bliver behandlet, betaler arbejdsgivers forsikringsselskab nogle af de udgifter, tilskadekomne har som følge af en skade.
Det kan for eksempel være udgifter til transport, måltider eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse en lægeundersøgelse, vi har bedt tilskadekomne om at tage til.

Læs mere - Udgifter i forbindelse med sagens behandling

Denne side er senest ændret den 02. januar 2017

phhmw

Derudover skal du kende til Servicelovens § 102 i forbindelse med genoptræning efterfølgende, hvor du har mulighed for at få dækket dine 60% af regningen under bestemte forhold.

Læs indlæg # 102 her https://www.k10.dk/showthread.php?p=349069

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd, som er indsamling af viden, tak!

Sidst redigeret af phhmw; 23-08-2017 kl. 09:42.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-09-2017, 12:56   #24
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Samråd: Stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

http://www.altinget.dk/kalender.aspx...ign=altingetdk

I forlængelse af et brev fra ombudsmanden 28. juni 2017 om de fortsat stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet har udvalget bedt ministeren redegøre for følgende spørgsmål:

Hvad er årsagen til, at sagsbehandlingstiden på arbejdsskadesager ikke er faldet i 2016?

Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at sagsbehandlingstiderne kommer ned på det niveau, som ministeren og den tidligere Arbejdsskadestyrelse har udtrykt forventning om?


Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL).

http://ft.dk/udvalg/udvalgene/BEU/ka...89/samraad.htm

phhmw

Svaret vil erfaringsvis, nok blive forudsigeligt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-09-2017, 11:26   #25
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Beskæftigelsesministeren har i en pressemeddelelse præsenteret en ny veteranpakke

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddel...laegetjek.aspx

Veteraner med PTSD får nu mulighed for at få en second opinion hos en specialist i psykiske sygdomme. Det sker som led i en ny veteranpakke fra regeringen, der skal styrke sagsbehandlingen af veteranernes arbejdsskadesager.

http://elmer-adv.dk/nyheder/veterane...r-reel-vaerdi/

Beskæftigelsesministeren har i mandags i en pressemeddelelse præsenteret en ny veteranpakke. Pakken skal have til formål at styrke sagsbehandlingen af veteranernes arbejdsskadesager og samtidig skabe en øget tryghed for veteranerne, så de kan have fuld tillid til, at deres sager bliver vurderet korrekt, og at de får den erstatning, som de er berettiget til.

Veteranpakken består af fire initiativer, men hos Elmer Advokater tillader vi os at stille spørgsmål ved værdien af to af de fire foreslåede nye tiltag. Det har vi gjort i går i et brev til ministeren. I brevet foreslår vi samtidig, at veteranerne nu får mulighed for gratis bistand ved specialiserede advokater som et supplement til den støtte og rådgivning, som veteranerne allerede kan få i dag ved socialrådgivere i Veterancentrene.

Læs vores brev til ministeren her.

http://elmer-adv.dk/wp-content/uploa...nd-Poulsen.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-09-2017, 22:03   #26
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Har du, efter din mening, en arbejdsskade, skal du forberede din sag....

... og forstå, at det er som i en social sag.

Dokumentation, dokumentation og atter dokumentation.

Kontrolleret af DIG!

Du skal være aktiv i en arbejdsskadesag, i hele forløbet. Stol på dig selv.


https://www.foa.dk/forbund/presse/se...E-8FBD546D26D4

Pressemeddelelse

Torsdag den 28.09.2017

Dramatisk dyk i anerkendelse af arbejdsskader

Bekymrende mange og stadig flere, som anmelder en arbejdsskade, får afvist deres sag. Politikerne må sikre ændring af praksis, lyder krav fra FOA.


Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er udarbejdet for FOA.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-11-2017, 18:08   #27
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Husk, kun juristerne ved arbejdsskadestyrelsen kan og må vurderer hvad der er en as

http://jyllands-posten.dk/indland/EC...or-sexchikane/

P-vagt får tre millioner i erstatning for sexchikane

En 47-årig kvinde har fået tilkendt en rekorderstatning i arbejdsskadestyrelsen.


phhmw.

Du skal ikke tro, men du skal vide.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-12-2017, 13:38   #28
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Over 9.000 afvist sidste år: Svaret er "nej" i halvdelen af alle arbejdsulykke-sager

Bør læses af alle i den sociale verden, især borgere der har indsendt en anmeldelse om arbejdsskade!

https://fagbladet3f.dk/artikel/svare...dsulykke-sager


Mads Pramming, advokat med speciale i arbejdsulykker, mener, at Ankestyrelsen efter principafgørelsen svigter sin rolle som “borgernes vagthund”:

- Hver gang en bestemmelse kan forstås på to måder, vælger Ankestyrelsen den måde, der er dårligst for borgerne, siger han.

Mads Pramming mener, at højesteretsdommen er “et sjældent eksempel” på en dom, der har fået så vidtgående negative konsekvenser for danskerne:

- Forsikringsordningen, som alle danske arbejdstagere er dækket af, er med det enorme fald i anerkendelsesprocenten blevet forringet, siger Mads Pramming.

Se advokat Mads Pramming forklare konsekvenserne af højesteretsdommen. Artiklen fortsætter under videoen.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-12-2017, 15:04   #29
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 624
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
Ankestyrelsens praksis går stik imod politisk reform

Hver anden arbejdsulykke bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen - og det står i lodret kontrast til politikernes flotte ord og målsætninger i forbindelse med arbejdsskadereformen fra 2003. Heri var ambitionen, at 85 procent af alle arbejdsulykker skal anerkendes.

En ‘absurd situation’ lyder det fra advokaten, Mads Pramming, der har specialiseret sig i at føre sager for arbejdsskadede:

- Det er en kæmpe udhuling af arbejdsskadesystemet, når Folketinget vedtager en reform, som så bliver slået så langt tilbage af en højesteretsdom, mener han.

Efter at arbejdsskadereformen indtraf i 2004, blev omkring 80 procent af alle arbejdsulykker anerkendt.


https://fagbladet3f.dk/artikel/ankes...olitisk-reform
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-03-2018, 19:46   #30
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lang sagsbehandling kan koste staten kassen

https://fagbladet3f.dk/artikel/lang-...-staten-kassen

Forsikringsselskab har vundet principiel sag mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det kan også blive til gavn for arbejdsskadede og deres familier. Staten kan blive erstatningsansvarlig ved langsommelig sagsbehandling.

Langsommelig sagsbehandling risikerer at koste staten penge - som ellers skulle være betalt af et forsikringsselskab. Det er konsekvensen af en ny dom afsagt i Københavns Byret.

Her er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dømt erstatningsansvarlig for at have været for lang tid om at træffe afgørelse i en arbejdsskadesag. Det var et forsikringsselskab, der havde sagsøgt.

Men dommen kan fremover også komme arbejdsskadede og deres familier til gavn.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er meget langsomme med at afgøre deres sag, vil de i yderste fald kunne få dømt staten erstatningsansvarlig.

Det siger advokat Ulrik Christrup fra advokatfirmaet Andersen Partners. Han har ført sagen for forsikringsselskabet mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Første vundne sag af sin art

- Men hvis den arbejdsskadede dør under sagsbehandlingen, så kan familien lide et tab. Erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne falder nemlig væk, når en person dør.

- Men med den nye dom vil de efterladte nu kunne kræve erstatning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis de har været urimelig længe om at undersøge sagen, siger Ulrik Christrup.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:55.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension