K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 16-09-2015, 13:39   #81
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Partneres klient har krav på yderligere ca. 130.000 kr. i mistede feriepenge

http://www.elmer-adv.dk/feriepenge/

Højesteretsdom har betydning for alle månedslønnede og skønnes at koste forsikringsselskaberne og andre skadevoldere et samlet tocifret millionbeløb hvert år

Elmer & Partnere har med succes ført en del sager om, at også skadelidte, der er ansat som månedslønnede, har krav på at få dækket deres tabte feriepenge som en del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.


http://www.elmer-adv.dk/erstatning-f...epenge-pa-125/

http://www.elmer-adv.dk/fleksjobansa...-landsretssag/

http://www.elmer-adv.dk/ostre-landsr...al-tillaegges/

DOM

http://domstol.fe1.tangora.com/media...s/118-2014.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-09-2015, 18:52   #82
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gardinmontørs skulderlidelse var en erhvervssygdom

http://www.elmer-adv.dk/erhvervssygdom/

Godt syv år efter en tidligere gardinmontør havde anmeldt en dobbeltsidig skulderlidelse (rotator cuff syndrom) som mulig erhvervssygdom, har gardinmontøren fået anerkendt sin lidelse som en erhvervssygdom – efter Erhvervssygdomfortegnelsen. Alt for længe har den tidligere gardinmontør skulle vente på sagens afgørelse. Læs her hvorfor.
Sagens forløb

Efter at have arbejdet i knap 20 år som gardinmontør, fik pågældende i begyndelsen af 2007 tiltagende og arbejdsrelaterede smerter på ydersiden af begge skulderled. Smerterne tog til og gardinmontøren begyndte at tage smertestillende midler og søgte behandling ved kiropraktik og senere fysioterapi. En arbejdsmedicinsk speciallægeerklæring fra juni 2008 vurderede, at der var god sammenhæng med arbejdsbelastningerne og anbefalede endvidere jobskifte.

Tilbage i 2011 afviste Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen dog at anerkende lidelsen som en erhvervssygdom, og ønskede heller ikke at forelægge den for Erhvervssygdomsudvalget, da man ikke mente, at der var tale om ”statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere”. I stedet mente Ankestyrelsens lægekonsulent, at hovedproblemet var slidgigt i begge skulderled.

Retslægerådet.
http://www.retslaegeraadet.dk/

PH Endnu engang ser vi vores "beskytter" Ankestyrelsen taber ansigt ved domstolene. Yderst betænkeligt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-10-2015, 08:11   #83
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsskade på 12,5% kan godt give ret til lovens minimumserstatning til 15%

http://www.elmer-adv.dk/minimumserstatning/

En indtægtsnedgang som følge af en arbejdsskade på 12,5% kan godt give ret til lovens minimumserstatning svarende til 15%.

Principafgørelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=156004

Ankestyrelsens principafgørelse U-19-04 om erhvervsevnetab - nedre grænse på 15% - blivende lønnedgang - oplysningsgrundlag - arbejdsskade

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=162015

Ankestyrelsens principafgørelse 15-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-10-2015, 21:44   #84
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi mangler konsekvens ved forkerte afgørelser, opførelse og ulovligheder.

Kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og nu Erstatningsnævnet taber sager ved civilretslige domstole.

Man kan få en fornemmelse af, at alt er i kaos.


Der må efter min mening snart tages stilling til at der skal være en konsekvens, som ude i samfundet, når man ikke er dygtige nok til at overholde regler og love.

http://www.elmer-adv.dk/voldsskader/

Retssager mod Erstatningsnævnet efter skærpet praksis over for voldsskader

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...74/1215708.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-10-2015, 23:27   #85
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvor gammel må LÆ 265 være?

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...b-f8ce193afcf2

Rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder LÆ 265, er et værktøj, der skal bruges for at oplyse en sag. På den baggrund må sagsbehandleren konkret tage stilling til, om en tidligere udgave af LÆ 265 er tilstrækkelig.

Generelt kan vi oplyse, at rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder LÆ 265, er et værktøj, der skal bruges for at oplyse en sag, der er omfattet af anvendelsesområdet for bekendtgørelse nr. 1557 af 23. december 2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelsen skal anvendes i forhold til sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet og sager om revalidering.

Det følger af bekendtgørelsens § 2, at den forberedende del af planen skal udarbejdes for alle, der skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam.

Det betyder, at kommunen, når kommunen forelægger en sag for rehabiliteringsteamet, skal udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhente LÆ 265.


LÆ 265

http://www.laeger.dk/public/plsql/at...?v_att_id=1885

https://www.sundhed.dk/content/cms/5...2014-02-06.pdf

LÆ 261 & LÆ 265

LÆ 261–Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-10-2015 kl. 23:32.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-10-2015, 20:22   #86
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyeste sejre på det socialretlige område

http://www.elmer-adv.dk/socialretlige-sager/

Afslag på fleksjob omgjort

Sagen omhandlede hvorvidt et medlem af Socialpædagogernes Landsforbund var berettiget til fleksjob. Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om at medlemmets arbejdsevne ikke var nedsat i væsentlig grad, og at alle relevante tilbud eller foranstaltninger endnu ikke var afprøvet, hvorefter medlemmet ikke var berettiget til et fleksjob.

Igen ser vi Ankestyrelsen som svigter. Der er stærkt bekymrende!

Retten i Hillerød tilsidesatte ved dom af 6. oktober 2015 Ankestyrelsens afgørelse og lagde vægt på, at det allerede for tidspunktet for kommunens afgørelse var dokumenteret, at hun havde væsentlige og varige begrænsninger i sin arbejdsevne og tilkendte medlemmet fleksjob og efterbetaling af ledighedsydelse.

Sagen er ført på vegne af Socialpædagogernes Landsforbund. Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Afslag på førtidspension omgjort

I en anden sag, omtalt i dagbladet Information, blev en kvinde tilkendt førtidspension, efter hun i 10 år havde forsøgt at få tilkendt ydelsen, blandt andet på baggrund et omfattende heroinmisbrug og en mangeårig tilværelse som gadeprostitueret. Det lykkedes i samarbejde med Gadejuristen for retten at føre bevis for, at hun ingen arbejdsevne havde og at alle behandlingsmuligheder var udtømte. Dermed blev Ankestyrelsens afgørelse, der havde givet kommunen medhold i deres afgørelse om afslag, tilsidesat.

Læs mere om denne sag her.
http://www.information.dk/549790

Københavns Kommune idømt erstatningsansvar

I en sag vedrørende ret til forhøjet førtidspension, lykkedes det at få dømt Københavns Kommune erstatningsansvarlig for manglende pensionsudbetaling. Kommunen havde undladt at behandle vores klient sag, og vejledt ham om at sagsbehandlingen ville ophøre i forbindelse med, at vores klient flyttede til en anden kommune.

Retten gav vores klient medhold i, at kommunen havde handlet ansvarspådragende ved den manglende sagsbehandling og vejledning. Det var en forudsætning for, at vores klient havde lidt et tab, at kommunens vurdering – hvorefter han ikke opfyldte betingelserne for højeste pension – blev underkendt. Københavns Byret kom ved dom af 28. september 2015 frem til, at kommunens vurdering ikke var korrekt. Det lykkedes således at bevise, at vores klients helbred var blevet væsentligt forringet og at han derfor ville være blevet tilkendt højeste førtidspension, hvis hans sag var blevet behandlet rettidigt.

Dommen er ikke anket.

Link til dommen Afslag på Fleksjob omgjort

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 28-10-2015 kl. 22:28.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-11-2015, 10:42   #87
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dom: Syge får lettere ved at få førtidspension

http://nordjyske.dk/nyheder/dom--syg...e81120e/1/1560


AALBORG: En dom fra Retten i Aalborg kan betyde, at flere alvorligt syge borgere får nemmere ved at få førtidspension i fremtiden. En 37-årig kvinde med alvorlig social angst har fået medhold i, at Aalborg Kommune burde have tilkendt hende førtidspension i 2013.

Ref http://www.k10.dk/showthread.php?t=32872 af Budrum

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-11-2015, 23:40   #88
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Påny er Ankestyrelsen dømt til at anerkende hændelse som en arbejdsulykke

http://www.elmer-adv.dk/arbejdsulykke/

Retten i Kolding har 23. oktober 2015 afsagt dom, hvorefter Ankestyrelsen er blevet dømt til at anerkende, at en pædagogmedhjælpers tilskadekomst med ryggener skulle anerkendes som en arbejdsulykke.

Pædagogmedhjælperen fik den 30. december 2010 smerter i blandt andet ryg og nakke, da hun med et barn i hver hånd trådte ud i en sneglat skolegård, som viste sig også at være isglat. Det lykkedes hende at undgå at falde, men i forsøget på at genoprette balancen fik hun umiddelbart gener i blandt andet nakke og ryg.

Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afviste at anerkende tilfældet efter Arbejdsskadesikringsloven, med den begrundelse at hændelsen ikke var egnet til at medføre nakkegener, herunder den efterfølgende konstaterede diskusprolaps i nakken. Der blev herefter anlagt retssag mod Ankestyrelsen og i den forbindelse indhentet vurderinger fra Retslægerådet.


Endnu en civilretslig dom der går imod både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

Jeg har i dag gjort pressen opmærksom på denne udvikling, hvor vores sidste ankemulighed Ankestyrelsen ikke formår at træffe korrekte afgørelser.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-12-2015, 21:40   #89
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at svær overvægt var en varig lidelse

http://www.elmer-adv.dk/varig-lidelse/

Kvinden måtte sygemeldes grundet åndenødsgener og belastningsgener fra især benene. Efter forsøg på arbejdsafklaring i Kommunen blev hendes sygedagpenge bragt til ophør, og hun fik afslag på førtidspension fra Kommunen i oktober 2006. Afgørelsen blev tiltrådt af Beskæftigelsesankenævnet i 2008 med henvisning til, at hendes ”.. arbejdsevne ikke er dokumenteret varigt nedsat i et sådant omfang, at (hun var ) udelukket fra at blive selvforsørgende” og at der var mulighed for at mindske hendes ”… åndedrætsproblemer, muskel, og ledklager .. ved behandling af (hendes) betydelige overvægt”

PH Forstå konsekvensen af denne tekst!!!!!

Elmer & Partneres kommentar

Dommen underbygger den opfattelse vi i nyhedsbrev fra oktober i år omtalte, se evt. her, hvor vi særligt omtalte dels en dom om ret til førtidspension og dels en dom om ret til fleksjob.
Også i disse domme blev vurderingen af om der var realistiske muligheder for at gøre pågældende selvforsørgende konkret vurderet, og Ankestyrelsens afgørelser tilsidesat.

Retslægerådets udtalelse under sagen kan efter vores opfattelse også have betydning for andre lignende sager, hvor personer, der lider under svær overvægt, bliver afskåret fra et varigt forsørgelsesgrundlag under henvisning til, at der foreligger yderligere behandlingsmuligheder med henblik på vægttab

OBS!

Bemærk ordet "behandlingsmuligheder" som bruges i afslutningen af en given sag, hvor man påstår at et væsentlig vægttab kan have indflydelsen på grunddiagnosen og dermed arbejdsevnen.

Men et umuligt krav når man lever med en stofskiftesygdom og smerter i en grad hvor man naturligvis ikke bare lige kan løbe en tur.


Hilsen Peter men også en da systemet er så fejlbefæstet så man græmmes.


Bilag

http://www.k10.dk/showthread.php?p=335236#post335236

11 års kamp: Rengøringsdame får en million kr. i førtidspension
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-12-2015, 21:50   #90
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
PTSD ramt politimand skal nu have millionerstatning

http://www.elmer-adv.dk/ptsd-millionerstatning/

Vestre Landset har i dom af 7. december 2015 nu endelig slået fast, at vores klient – en politimand der fik posttraumatisk stress (PTSD) i forbindelse med Nørrebro urolighederne den 18. maj 1993 – skal have erstattet sit erhvervsevnetab. Sagsbehandlingen har desværre været urimelig lang. Læs her hvorfor.

Sagen kort fortalt

Vores klient var en af de betjente, der stod i forreste række på Sankt Hans Torv den 18. maj 1993 med hjelm og skjold. Som vi også har set det på TV, oplevede vores klient og hans kolleger, at brostenene faldt ned over dem som en tæt byge. Flere af hans kolleger blev ram af stenene, og han var selv overbevist om, at han ikke ville overleve natten.

Betjenten overlevede, men oplevede efterfølgende, at han var stresset og paranoid, og han følte sig psykisk nødtvunget til at søge væk fra arbejdet og karrieren i København. I 1995 flyttede han derfor til Sønderjylland, hvor han arbejdede forskellige steder i politiet, indtil han gik på førtidspension i 2008.

I perioden 1993-2002 kunne betjenten ikke selv sætte en finger på, hvorfor han var psykisk dårlig og stresset, eller hvorfor han følte sig tvunget til at komme væk fra København. Han blev i denne periode ikke tilbudt hjælp, og blev først i 2002 gjort opmærksom på muligheden for at få hjælp eller erstatning for sin psykiske lidelse. Han anmeldte derfor sin skade, og i 2003 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen arbejdsskaden og tilkendte ham 15 % varigt mén for PTSD.

Et urimeligt retsforløb

Sagen sluttede dog ikke her. Ankestyrelsen har nemlig konsekvent afvist at vores klient var berettiget til erstatning for hans erhvervsevnetab, da man mente, at betjentens førtidspension så mange år efter (i 2008) skyldtes andre forhold end PTSD. Bl.a. har styrelsen henvist til, at betjenten arbejdede med sin PTSD frem til 2008, at han både havde diabetes, var overvægtig og havde forhøjet blodtryk, samt at han havde gener efter en skulderskade, han fik i en motorcykelulykke i 2005.

Men både speciallægeerklæringerne i sagen og Retslægerådet har vurderet, at politibetjenten har fået en svær PSTD som følge af sine oplevelser i 1993. Og yderligere fremgår det af forklaringen, som speciallægen afgav for landsretten, at PTSD – når først lidelsen har ”sat sig” i en person – bliver styrende for personen og at man ikke kan undgå på et tidspunkt at dekompensere. Samtidigt forklarede speciallægen, at fordi PTSD er en stress-sygdom, er eksempelvis overvægt, diabetes og forhøjet blodtryk typiske følgesygdomme.

Trods dette har Ankestyrelsen stædigt fastholdt, at betjentens førtidspension ikke var forbundet med hans PTSD. Derfor afviste Ankestyrelsen i første omgang – og trods opfordring fra byretten – at genoptage sagen og anerkende vores klients erhvervsevnetab. Senere ankede man også byrettens dom af 25. september 2014, der gav betjenten ret i hans påstand.

Sagen blev derfor ført for landsretten, som altså nu har slået fast, at vores klient er berettiget til erhvervsevnetabserstatning.

Vores bemærkninger

Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vores klient kan få sat et punktum i sagen. Samtidig er vi også meget ærgerlige over, at man fra Ankestyrelsens side har trukket sagen så langt, når de lægelige akter i sådan grad som i denne sag understøtter, at betjentens erhvervsevnetab er tæt knyttet til hans PTSD.

Vi håber nu, at Ankestyrelsen fremadrettet vil se anderledes på disse sager, så skadelidte, der i forvejen er meget psykisk udfordret, ikke skal igennem et tilsvarende langstrakt forløb.


PH Det er trist og meget bekymrende at Ankestyrelsen endnu engang agerer som om de ikke er en uvildig klage og anke-indstands men varetager alt andet end UVILDIGHEDEN!

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension