K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-01-2015, 18:29   #61
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Endnu en civilretslig sag vundet af borgeren

http://www.elmer-adv.dk/byretten-kom...multihandicap/

"Byretten: Kommune skal efterbetale 580.000 kr. i dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en far, der havde varetaget pasningen af sit barn med multihandicap"

I sagen ser vi endnu en gang sagsbehandlerne tager deres private meninger og fortolkninger af loven, med i sagsbehandlingen.

Hvilket er uacceptabelt!

" I forbindelse med et sagsbehandlerskift og et hjemmebesøg hos faderen bemærkede den nye sagsbehandler, at faderen havde et stort hus og dyre biler. "

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-02-2015, 22:20   #62
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Igen taber Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er dømt til at anerkende, at et medlem af HK’s A-kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...shedsdagpenge/

Der er hverken i lovens/bekendtgørelsens ordlyd eller forarbejder holdepunkter for at antage, at enkeltstående arbejdsopgaver udført for bibeskæftigelsen indenfor normal arbejdstid – her udøvet i Tyskland – skulle udelukke retten til dagpenge."

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-02-2015, 20:06   #63
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et års løn til fyret mor, der passede sit handicappede barn

http://www.elmer-adv.dk/et-ars-lon-t...icappede-barn/

Aspergers syndrom er ikke en psykiatrisk lidelse, men der følger ofte psykiatriske følgesygdomme med i kølvandet på Aspergers syndrom.

Dagplejemoren havde bopæl i samme kommune, hvor hun arbejdede. Som arbejdsgiver var kommunen af dagplejemoren gjort bekendt med, at hun var bevilget orlov og tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service. Det er glædeligt, at landsretten slår fast, at en kommunal arbejdsgiver skal udfolde bestræbelser på at beholde de særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at notere sig præmissen om, at landsretten lægger vægt på, at der end ikke er forelagt landsretten oplyser, der gør det muligt nærmere at efterprøve grundlaget for kommunens bedømmelse.


Det er en god og intelligent domsafsigelsen!

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-04-2015, 19:29   #64
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen dømt til at anerkende at psykisk lidelse var forårsaget af 6

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...d-fra-kollega/

Retten i Århus har ved dom af 10. marts 2015 pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at der var tilstrækkelige beviser for, at en pædagogs psykiske lidelse var forårsaget af grænseoverskridende seksuel adfærd fra kollegas side, uagtet der ikke var dokumentation i form af vidner, der havde overværet adfærden.

Arbejdsskadestyrelsen foranstaltede herefter indenretligt forhør, der blev afholdt i efteråret 2011, hvor kolleger, herunder den kollega der angiveligt havde foretaget den seksuelt krænkende adfærd, blev afhørt, tillige med repræsentanter fra arbejdsgiveren der mente, der snarere var tale om samarbejdsproblemer mellem de pågældende end egentlig seksuel chikane.

Blandt de afhørte var også en sikkerhedsrepræsentant, der forklarede, at han efter at være blevet præsenteret for problemstillingen forgæves ad flere gange havde kontaktet ledelsen og kommunen, som imidlertid ikke ville gøre noget yderligere ved problemstillingen, men fandt at der var tale om ”samarbejdsproblemer mellem to kolleger”.

Denne afgørelse blev herefter indbragt for Domstolene, hvorefter Retten i Århus med 3 dommere ændrede Ankestyrelsens afgørelse.


PH.: "ændrede Ankestyrelsens afgørelse."

Trist med så mange gange at Ankestyrelsen taber civilretslige sager.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-04-2015, 17:07   #65
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen underkendt – ikke grundlag for at retten til sygedagpenge skulle bortfa

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...lle-bortfalde/

"Vestre Landsret har ved dom af 30. januar 2015 sat punktum i en mere end 8 år langvarig sag. Ved landsrettens dom blev Ankestyrelsen afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge til en kvinde, der ikke havde returneret et oplysningsskema rettidigt, underkendt. Landsretten lagde til grund, at der ikke var ført bevis for, at kvinden havde modtaget skemaet, og der var derfor ikke noget grundlag for, at retten til sygedagpengene skulle bortfalde."

Endnu engang underkendes Ankestyrelsen via en civilretslig dom.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-04-2015, 16:36   #66
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsskademyndighederne dømt i principiel sag

Arbejdsskademyndighederne dømt i principiel sag om erhvervsevnetab til personer, der er visiteret til fleksjob og venter på ansættelse i fleksjob

http://www.elmer-adv.dk/arbejdsskade...se-i-fleksjob/

Østre Landsret har ved dom af 25. april 2015 dømt Arbejdsskadestyrelsen til at anerkende, at arbejdsskadesikringslovens særregel – § 17 a – om fastsættelse af midlertidig erhvervsevnetabserstatning til personer, der er visiteret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat i et fleksjob, også skal gælde, selvom man ikke modtager ledighedsydelse, men i stedet særlig ydelse eller kontanthjælp.

Sagens tema var, om der – som fastslået i Ankestyrelsens principafgørelse nr. 170-11 – skal være forskel på fastsættelsen af midlertidigt erhvervsevnetab til personer, der er visiteret til fleksjob og venter på fleksjob.

Principafgørelse 170-11

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153507

Østre Landsret udtalte i dommen, ”at arbejdsskadesikringslovens § 17a, stk. 3 (nu stk. 4), jf. stk. 1, efter sit formål må forstås således, at bestemmelsen finder anvendelse i forhold til alle personer, der er visiteret til – og står til rådighed for – fleksjob, og som i kraft heraf modtager offentlig ydelse i form af ledighedsydelse, kontanthjælp eller særlig ydelse i perioden indtil ansættelse i fleksjob.”

Kommentar:
Dommen har primært betydning for de tilskadekomne, der helt eller delvist som følge af en arbejdsskade er blevet visiteret til fleksjob men ikke umiddelbart har haft ret til ledighedsydelse men derimod til anden offentlig ydelse i form af kontanthjælp eller særlig ydelse, mens de har ventet på at blive ansat i et fleksjob.

Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-05-2015, 16:47   #67
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Viborg Kommune dømt, bøde 750.000 kr pga mangelfuld sagsbehandling

http://www.elmer-adv.dk/viborg-kommu...agsbehandling/

"Retten i Viborg har ved dom af 21. april 2015 dømt Viborg Kommune til at betale 750.000 kr. i erstatning til en 61-årig kvinde. Kommunen havde uden nogen begrundelse afsluttet en sag vedrørende afklaring af kvindens arbejdsevne. Dette betød, at kvinden i en periode på mere end 5 år var uafklaret med hensyn til sin arbejdsevne og derfor ikke fik hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet."

Dom.: (bør læses)

http://www.elmer-adv.dk/wp-content/u...IBORG-2015.pdf

"Endelig gøres det gældende, at visitering til fleksjob ikke forudsætter, at helbredssituationen er stationær, idet det alene er et krav, at det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres tilstrækkeligt til, at ansøgeren kan blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet."

Hilsen Peter

PS Nu forstår, forhåbentlig, alle, at vores råd og anbefalinger i sociale sager er som følger:

Hvor kun dokumentation og beviser gælder.

En social sag er at betragte, som en retssag, med 2 modparter.

Alt foregår på skrift imellem dig og kommunen.

Man søger altid 100% aktindsigt ved alle, læger, speciallæger, hospitaler, Ankestyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og kommunen.

Lige så vigtigt er det, at forstå alt hvad andre skriver i ens journal.

Ellers kan man ikke stille de korrekte spørgsmål eller finde fejl eller ulovligheder i ens journal.

Sidst redigeret af phhmw; 27-05-2015 kl. 17:30.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2015, 15:29   #68
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Elmer og Partnere sikrer med principiel dom, arbejdsskade genoptagelse

http://www.elmer-adv.dk/elmer-og-par...rbejdsskadede/

Elmer og Partnere sikrer med principiel dom om erhvervsevnetab genoptagelse og efterbetaling til i hvert fald 50-75 andre arbejdsskadede

DOM.:

http://www.elmer-adv.dk/wp-content/u...onymiseret.pdf

Arbejdsskadestyrelsen, nyhedsbrev.:

http://www.ask.dk/Presse-og-nyheder/...oestrelandsret

Østre Landsret har den 24. april 2015 afsagt dom i en konkret arbejdsskadesag. Dommen betyder, at Ankestyrelsens principafgørelse 170-11 ikke længere finder anvendelse.

Principafgørelse 170-11

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153507

I sagen, som Østre Landsret har behandlet, var tilskadekomne tilkendt fleksjob, men endnu ikke startet i fleksjob. Tilskadekomne modtog kontanthjælp forud for fleksjobbet. Arbejdsskadestyrelsen havde derfor fastsat erstatningen ud fra arbejdsskadelovens almindelige regler om erhvervsevnetab (§ 17) i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse 170-11.

Østre Landsret fastslår, at erhvervsevnetabet skal fastsættes efter reglerne om erhvervsevnetab for personer, der er visiteret til fleksjob (arbejdsskadelovens § 17a), uanset om forsørgelsesgrundlaget forud for fleksjobbet er kontanthjælp eller ledighedsydelse. Dommen følger de oprindelige intentioner i arbejdsskadelovens § 17a om erstatning til borgere, der er visiteret til fleksjob.

Retten hjemviser derfor sagen til ny behandling i Arbejdsskadestyrelsen, og Arbejdsskadestyrelsen skal nu fastsætte erstatningen for tab af erhvervsevne efter særreglen om erhvervsevnetab for personer, der er visiteret til fleksjob (§ 17a).

Læs dommen fra Østre Landsret

Hvilke afgørelser er omfattet af dommen?

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, hvor tilskadekomne har været visiteret til et fleksjob og modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i perioden før start i fleksjobbet, kan genoptages som følge af dommen.

Hvilke afgørelser er ikke omfattet af dommen?

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, hvor tilskadekomne modtog ledighedsydelse i den periode, hvor man afventede fleksjob, er ikke berørt af dommen, og der er ikke grundlag for at genoptage sagen.

Pr. 1. januar 2013 blev reglerne om ledighedsydelse ændret, så alle, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse i perioden, hvor man afventer start af fleksjob.

Hvad betyder dommen for mig?

Arbejdsskadestyrelsen kan genoptage din afgørelse om erhvervsevnetab, hvis du har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse efter, at du blev visiteret til fleksjob, når afgørelsen er truffet i perioden fra 2006 til 2012.

Dommen fra Østre Landsret vurderes at have betydning for omkring 50-75 sager. Arbejdsskadestyrelsen kontakter i løbet af de kommende uger de tilskadekomne, hvis sag er berørt af dommen.

Vi kan dog ikke garantere, at vi kan finde alle de berørte sager. Du kan derfor kontakte Arbejdsskadestyrelsen, hvis du mener, at dommen har betydning for din sag om erhvervsevnetab, og du ikke inden midten af juni har hørt fra Arbejdsskadestyrelsen.Faktaboks:

Genoptagelse


Din sag kan genoptages, hvis du har fået en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne i den periode fra, at du var visiteret til et fleksjob, og til fleksjobbet blev etableret, og du i denne periode har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse. Brug blanketten på Se Sag [link til Se Sag]

§ 17 – den skønsmæssige vurdering af tabet af erhvervsevne

§ 17. Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af tabet af erhvervsevne tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.§ 17 a – særreglen, når tilskadekomne er visiteret til fleksjob

§ 17 a. Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.

Stk. 2. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

Stk. 3. Indtjeningen i fleksjobbet, jf. stk. 1, udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen træffer midlertidig afgørelse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse, eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob. For personer, der er i fleksjob, kan Arbejdsskadestyrelsen uanset 1. pkt. efter anmodning fra tilskadekomne træffe endelig afgørelse efter stk. 1, når styrelsen vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2015, 21:26   #69
Gana
Klart Afhængig af K10
 
Tilmeldingsdato: 27-01 2015
Indlæg: 408
Styrke: 10
Gana er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
http://www.elmer-adv.dk/viborg-kommu...agsbehandling/

"Retten i Viborg har ved dom af 21. april 2015 dømt Viborg Kommune til at betale 750.000 kr. i erstatning til en 61-årig kvinde. Kommunen havde uden nogen begrundelse afsluttet en sag vedrørende afklaring af kvindens arbejdsevne. Dette betød, at kvinden i en periode på mere end 5 år var uafklaret med hensyn til sin arbejdsevne og derfor ikke fik hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet."

Dom.: (bør læses)

http://www.elmer-adv.dk/wp-content/u...IBORG-2015.pdf

"Endelig gøres det gældende, at visitering til fleksjob ikke forudsætter, at helbredssituationen er stationær, idet det alene er et krav, at det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres tilstrækkeligt til, at ansøgeren kan blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet."

Hilsen Peter

PS Nu forstår, forhåbentlig, alle, at vores råd og anbefalinger i sociale sager er som følger:

Hvor kun dokumentation og beviser gælder.

En social sag er at betragte, som en retssag, med 2 modparter.

Alt foregår på skrift imellem dig og kommunen.

Man søger altid 100% aktindsigt ved alle, læger, speciallæger, hospitaler, Ankestyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og kommunen.

Lige så vigtigt er det, at forstå alt hvad andre skriver i ens journal.

Ellers kan man ikke stille de korrekte spørgsmål eller finde fejl eller ulovligheder i ens journal.
Vand på min mølle - tak
Gana er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-06-2015, 22:00   #70
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Indbrud, erstatning. Kontanthjælpsmodtager får medhold af Ankestyrelsen

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/201...6/06123824.htm

I november sidste år havde May-Brith Jensen og hendes mand indbrud. Men fordi parret er på kontanthjælp, blev deres erstatning efter indbruddet inddraget af kommunen.

Nu har Ankestyrelsen vurderet, at Vordingborg Kommune ikke har behandlet sagen korrekt, og derfor får parret deres erstatning tilbage.

Familien Jensen fik blandt andet stjålet deres hund, dåbssmykker og kontanter. Genstande som kommunen i sin afgørelse vurderer er udover sædvanligt og nødvendigt indbo.

Derfor mener kommunen, at erstatningen fra forsikringsselskabet kan betragtes som formue, og når den overstiger 10.000 kroner for en kontanthjælpsmodtager, er borgeren ikke længere berettiget til at modtage kontanthjælp.

Kommunen er gået ind og defineret på egen hånd, hvorledes de definerer sådan et indbo. Og det er ikke i tråd med retspraksis eller i tråd med den på praksis, som Ankestyrelsen har anlagt.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:10.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension