K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 20-11-2017, 19:06   #621
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Whistleblower bevidst snyd med sagsbehandlingsfrister

Trods Ombudsmanden kræver, at breve skal sendes samme døgn som de er dateret


http://www.k10.dk/showpost.php?p=359115&postcount=44

Ombudsmanden
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ring_af_breve/

A4
http://www.ugebreveta4.dk/stadigvaek...ger_20989.aspx

Endnu et bevis på det k10 gennem 13 år har påstået: embedsmænd snyder bevidst og Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 ønsker man ikke at rette sig efter.

Hvilket vil fortsætte, indtil embedsmænd føler en KONSEKVENS for deres ulovlige handlinger


Hilsen Peter

Bilag

Henvendelsen er i sin fulde ordlyd:

”I Borgercenter Handicap skal man overholde sagsbehandlingsfrister, jf. Borgerrepræsentationen i 80 % af alle sager. Indtil nu har man ikke kunne overholde dette mål. Nu skal det overholdes og dette gør man ved at man ledelsesmæssigt har besluttet at foretage en hård styring af hvilke afgørelser, der må sendes ud i ugens løb. Det betyder i praksis, at man først sidst på ugen kan få at vide om man må sende en afgørelse på en fristoverskredet sag ud i samme uge, således at tallet i den uge er 80 % fristoverholdte sager og dermed maks. 20 % fristoverskredne.

Således bliver gamle sager syltet, selv om afgørelsen er skrevet færdig og egentlig klar til at blive sendt ud til borgeren. Man kan dermed risi- kere, at en afgørelse kan ligge klar på en sagsbehandlers computer i ugevis, blot for at man ikke overstiger udsendelse af 20 % gamle sager. Det betyder at borgere vil opleve at der er lang sagsbehandlingstid, selv om sagen i praksis er klar til udsendelse. Borgerne er ikke bekendt med denne praksis, og som sagsbehandler kan man ikke melde praksis ud. Man holder således kunstigt andelen af fristoverskredne sager nede, så man ikke kommer under 80 % fristoverholdelse”.


Folketingets Ombudsmand:

Myndigheder skal sende breve samme dag som de er dateret

203.072

Sidst redigeret af phhmw; 20-11-2017 kl. 20:12.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-11-2017, 13:46   #622
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Opsættende virkning ved afslag på en ydelse eller hjælp

Ved årsskiftet træder en ny bestemmelse om opsættende virkning i kraft.

http://www.socialraadgiverne.dk/fagl...g-aarsskiftet/

Ved årsskiftet 2017-18 træder den nye § 3a i Serviceloven i kraft. Dens formål er at sikre, at borgernes ydelser ikke bortfalder med meget kort varsel. Den nye bestemmelse vedrører en række handicapydelser af mere omfattende karakter på både børne- og voksenområdet.

Efter årsskiftet vil det – alt andet lige – betyde, at en borger, som modtager hjælp efter de omtalte bestemmelser, er sikret hjælp i op til 26 uger efter, at borgeren har modtaget kommunens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælpen.

Revision af Serviceloven.
http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Boks 3
Aftalepartierne er enige om en række tiltag, som sikrer regelforenkling og afbureaukratisering:

 Lettere og hurtigere sagsbehandling i sager om hjælpemidler og forbrugsgoder til gavn for både kommuner og borgere.

- Der gives i enkle og entydige sager mulighed for at anvende forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder.

- Der indføres obligatorisk brug af tro- og loveerklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret.

- Endelig gives der mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af tro- og loveerklæringer ved reparation af hjælpemidler og i den forbindelse opsætte faste kriterier for reparationen.

Tro - og loveerklæring
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at øge borgernes retssikkerhed i de tilfælde, hvor en kommune træffer afgørelse om at nedsætte eller frakende hjælp efter serviceloven.

Indførelse af varslingsperiode (opsat virkning for afgørelsen)

- Der indføres et minimumsvarsel med opsat virkning på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte.

- Minimumsvarslet kombineres med en fast track ordning i Ankestyrelsen.

- Minimumsvarslet og fast track ordningen vil gælde for følgende bestemmelser i serviceloven, hvor frakendelse eller nedsættelse af hjælp altid har vidtrækkende konsekvenser, som ikke eller kun vanskeligt lader sig genoprette:

§ 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere,

§ 96 om borgerstyret personlig assistance,

§ 98 om særlig kontaktperson til døvblinde,

§ 114 om støtte til bil (dog kun i de tilfælde, hvor støtte til bil frakendes inden udløbet af genanskaffelsesperioden),

§ 32 om særlige dagtilbud (dog kun ved frakendelse af en eksisterende dagtilbudsplads) og

§ 36 om særlige klubtilbud (dog kun ved frakendelse af en eksisterende klubtilbudsplads).

Hilsen Peter

Bilag.

Lovforslag

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161...om_fremsat.pdf
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-12-2017, 12:15   #623
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Opslag fra december 2014 som desværre stadig er smertefuldt relevant

Ulf Baldrian Kudsk Harbo har delt sit billede.

Opslag fra december 2014 som desværre stadig er smertefuldt relevant i dagens

Danmark hvor mange kommuner stadig ikke anerkender de grundlæggende rettigheder en borger har om at de kan ansøge og inden for en rimelig tid har krav på en afgørelse og at kommunen skal offentliggøre frister for hvor lang tid de vil bruge på de forskellige ansøgninger.

Københavns kommune fx påstår at man ikke har krav på en afgørelse hvis de er i gang med at lave en sag til rehabiliteringsteamet også selv om sagen 2 gange har været forelagt rehabteamet og der er gået flere år med ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob og klager over manglende afgørelse og dermed uden ordentlig klagemulighed til Ankestyrelsen

Siden opslaget er de grundlæggende rettigheder blevet beskrevet godt i principafgørelse 83-15 om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957

Ulf Baldrian Kudsk Harbos billede.
Ulf Baldrian Kudsk Harbo
6. december 2014 ·
Retssikkerhedsloven blev vedtaget i juli 1998 og siden da har det været et lovkrav at alle kommuner skal fastsætte frister og offentliggøre dem på det sociale område.

Alt der kan ansøges om og hvor man har krav på en afgørelse, der kan klages over, skal have en sagsbehandlingsfrist, der er offentliggjort.
Hvis kommunen ikke lever op til loven kan det påklages til statsforvaltningen.
Men selv om der er gået mere end 16 år er der stadig mange kommuner der ikke har fastsat frister og offentliggjort dem på nogle meget vigtige områder. Fx fleksjob, ressourceforløb.

Selv om der har været utallige klager til statsforvaltningen de sidste 26 år er der stadig kommuner der ikke lever op til loven.

Dvs. at retssikkerheden for vores mest udsatte borgere – dem der gerne vil have fleksjob eller ressourceforløb – er afhængig af hvor i landet de bor.

Det strider mod det grundlæggende retsprincip om lighed for loven og er desuden ULOVLIGT !!!, uretfærdigt og urimeligt

Det må ikke afhænge af kommunegrænser om loven bliver overholdt eller ej, men sådan er virkeligheden desværre lige nu.

I Roskilde er fristen 6 uger på både fleksjob og Ressourceforløb, men forudsat at sagen er tilstrækkeligt belyst, hvilket giver kommunen mulighed for en uendelig lang sagsbehandlingtid.
http://roskilde.dk/…/arbejde-og-…/ti...sagsbehandling

I Norddjurs er der ingen frister for ansøgninger om fleksjob og ressourceforløb.
http://www.norddjurs.dk/…/Svarfriste...enter-Norddju…

I København er fristen for en ansøgning om fleksjob på 6 måneder og der er ikke fastsat en frist for ansøgninger om ressourceforløb.
http://www.kk.dk/…/om-kommun…/kontak...ndlingsfrister

I Århus kommune er der en frist på 26 uger ved Ansøgning om visitation til fleksjob og der er ikke fastsat en frist for ansøgninger om ressourceforløb.

Hvordan kan det være at noget så simpelt, som at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister kan være så svært for kommunerne selv om de de bryder loven ved ikke at gøre det ?

Hvordan kan det være at politikerne i kommuner og folketing, statsforvaltningen og indenrigs – og økonomiministeriet ikke sørger for at noget så fundamentalt som borgernes mulighed for at søge, få en afgørelse inden for en fastsat frist og anke afgørelsen bliver overholdt i landets kommuner ?

For at forstå det skal man prøve at forstå hvilke konsekvenser det har for vores mest udsatte borgere af at der ikke er fastsat offentliggjorte frister.

Borgere oplever at de får at vide at de ikke kan søge om fx fleksjob eller ressourceforløb, men at det er noget kommunen bestemmer om man kan få, men at vi da godt kan arbejde hen i mod det.

Det kan der nemt gå 2,3, 5 eller 10 år med fordi kommunen ingen afgørelser træffer fordi man jo ikke kan søge.

Borgerne har reelt ingen mulighed for at klage fordi de bliver oplyst om at de ikke kan klage så længe der ikke er en afgørelse. At det så ikke passer ved borgerne desværre ikke, for man har faktisk ret til at klage hvis kommunen ikke vil starte en sag eller hvis der går meget lang tid uden en afgørelse og hver gang kommunen giver et andet tilbud.

En anden konsekvens ved at der ingen frist er at borgerne ikke holde øje med og holde sagsbehandleren op på at der skal træffes en afgørelse inden fristens udløb. Det gør det meget nemmere for kommunerne at få tiden til at gå med manglende opfølgning, sagsbehandlerskift og virksomhedspraktikker/arbejdsprøvninger ad nauseum.

Konsekvenserne ved den ringe retssikkerhed bliver i sidste ende at handicappede, kronisk syge og ulykkesramte får lov til at rådne op i kontanthjælpssystemet på ubestemt tid.

Og nu er vi ved at nærme os grunden til at hverken kommunerne eller stat vil gøre noget ved det. Kommuner og staten tror at det kan betale sig at spare på handicappede, kronisk syge og ulykkesramte og er styret af økonomisk kassetænkning i en uhyggelig grad der er ved fuldstændigt at undergrave vores demokrati, vores velstand og vores velfærd.

Ifølge loven kan man ansøge om fx fleksjob og ressourceforløb, få en skriftligt begrundet afgørelsen inden for en offentliggjort fastsat frist og har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over afslag.

I den virkelige verden afhænger borgernes lovbefæstede rettigheder af hvilken kommune de bor i og mange borgere har de sidste 26 år ikke haft disse grundlæggende rettigheder.

Skal der gå 16 år til før de ansvarlige kommunale og nationale politikere, ministerier og det kommunale tilsyn tager ansvar for at sikre vores mest udsatte borgere deres lovbefæstede rettigheder ?

Det håber jeg ikke og jeg tror på at tiden er moden til at vi sammen kan sikre vores ulykkesramte, handicappede og syge medborgere ret til at kunne søge, få en afgørelse inden for en rimelig tidshorisont og at kunne klage over et afslag ikke bare i nogle kommuner, men i alle landets kommuner.

Efter 26 år burde det være klart at fastsættelsen og offentliggørelsen af sagsbehandlingsfrister på det sociale område er noget der skal systematiseres. Man burde lave en skabelon med paragrafangivelse og navn på det man kan søge om og give den til alle kommunerne med pålæg om inden for ½ år at få fastsat alle fristerne og lægge det på kommunens hjemmeside.

Så bliver det også nemmere at sammenligne kommunernes serviceniveau.

Jeg vil anbefale at alle, der mener at kommunerne skal overholde loven mhs. til at fastsætte og offentliggøre frister på det sociale område klager til statsforvaltningen, hvis de opdager at der er en kommune der på et område ikke har fastsat en frist.

For som der står i vejledningen til retssikkerhedsloven;

"Hvis en kommunalbestyrelse ikke fastsætter en frist, vil en klage herover kunne indbringes for tilsynsmyndighederne, også selvom fristen ikke knytter sig til en bestemt sag."

http://www.socialjura.dk/content-sto...3-af-310-2006/

Mail til statsforvaltningen - Det kommunale tilsyn ;

[email protected]

Man kan også sende en mail til Justitsminister Mette Frederiksen om at hun skal sørge for at kommunerne overholder loven mhs. til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister.

[email protected]

Personligt har jeg været i gang med Norddjurs kommune, beskæftigelsesministeriet og statsforvaltningen siden april måned og det er lykkedes at få Norddjurs Kommune til at fastsætte og offentliggøre en frist for en ansøgning om revalidering og man siger desuden at man er i gang med resten.

Men så længe man ikke en plan har for hvornår man regner med at være færdige og der endnu ikke er kommet flere frister på kommunens hjemmeside så fortsætter jeg med at lægge pres på.

Jeg har også prøvet at gøre Pernille Skipper og Finn Sørensen opmærksom på problemet og vil gøre det endnu en gang og håber da snart at det også vil bære frugt.

Del gerne for at sprede budskabet.

Ulf Harbo (EL) Kommunalbestyrelsesmedlem og folketingskandidat for Enhedslisten på Djursland.
Håber du poster den hos Justitia også Ulf Baldrian Kudsk Harbo!


Peter Hansen 13 års kamp for at få forvaltningerne og kommunalbestyrelserne til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 samt ca 33 vundne Tilsynssager. Men da der ikke findes KONSEKVENSER af disse lovbrud vil retssikkerheden stadig være under pres, som de rakse senere bliver bevidst om: http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616 Fra 2018 er kommunerne TVUNGET til at offentliggøre disse vigtige frister til afgørelsen skal falde, på kommunens hjemmeside samt tydeliggøre, at det er politikerne, ikke sagsbehandlere, der bestemmer hvornår en social sag skal afgøres. Med venlig hilsen PS Loven blev skærpet i 2009 samt nu i 2018 hvor Folketinget tidligere har udsendt følgende : http://www.ft.dk/.../20121/almdel/so...04/1234199.pdf
Statusrapport Ang Svarfrister - K10 - Flexjob & Førtidspension
Statusrapport Ang Svarfrister Skal kommuner ikke overholde loven?
K10.DK

Peter Hansen Skærpelsen af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 2009 fik jeg, lille førtidspensionist alene gennem Folketinget efter 8 års arbejde. Så ting kan ske, hvis man er stædig og lidt heldig. Det var i øvrigt tidligere velfærdsminister Karen Jespersen, Venstre som jeg fik til at kører sagen, som et teknisk lovforslag. Derved blev det præciseret at det IKKE er sagsbehandlere, men politikerene der skal fastsætte og offentliggøre sociale sagsbehandlingstider til normal afgørelse. Embedsmænd/kvinder har siden loven blev vedtaget misfortolket loven til egen fordel. Det kan ikke ske fremadrettet. Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-12-2017, 20:07   #624
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Svar fra Ankestyrelsen af spørgsmål pr august 2017

Ref http://www.k10.dk/showpost.php?p=356298&postcount=612 hvor mine spørgsmål og henvisninger med dokumentation forefindes.

Desværre kan borgeren ikke, i sine henvendelser, henvise til aktive link, som ikke bliver åbnet, af sikkerhedsmæssige årsager.

Svar fra Statsforvaltningen vs Ankestyrelsens Tilsyn:

Din henvendelse af 3. august 2017

Du har skrevet til Ankestyrelsen den 3. august 2017. Du har stillet følgende spørgsmål:

Grundet teksten i Principafgørelse 49-16 kan jeg få den opfattelse, at jeg ikke fremover kan henvende mig til Ankestyrelsens Tilsyn, uden at være part i en sag, når jeg bliver opmærksom på en kommune ikke overholder Retssikkerhedslo- vens § 3, stk. 2, inden for alle områder eller manglende of- fentliggørelse samt vildledende tekster samt har forsøgt alle muligheder for at få en kommune til at overholde Retssikker- hedslovens § 3, stk. 2, som Folketinget trods alt vedtog tilbage i juli 1998.

Kan jeg som borger fremover, fortsætte med at henvende mig til Tilsynet, uden at være part i en sag og bede Tilsynet se på om en kommune overholder Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.


Vi bemærker, at din e-post af 3. august 2017 indeholder flere links. Af sikkerhedsmæssige årsager modtager og åbner Ankestyrelsen ikke links fra borgere.

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 11.

Det følger af § 3, stk. 1, i retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

I principafgørelse 49-16 tog Ankestyrelsen stilling til, hvorvidt styrelsen kunne behandle en klage fra en borger om manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Der var tale om en sag, hvor borgeren ikke klagede over kommunens materielle afgørelse, men alene over, at kommunen havde overskredet sin egen sagsbehandlingsfrist.

Ankestyrelsen kom i forbindelse med sagens behandling bl.a. frem til, at en klage over kommunens manglende overholdelse af kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrist er udtryk for en formalitetsklage, som Ankestyrelsen kan behandle, men først når der er truffet afgørelse i den sag, formalitetsklagen vedrører. Det er ikke en betingelse, at den materielle afgørelse samtidig påklages.

Klage til Ankestyrelsen som klageinstans

Manglende overholdelse af kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, i konkrete sager kan fortsat påklages til et fagkontor i Ankestyrelsen, når der er truffet afgørelse i den materielle sag.

Ifølge servicelovens § 166 kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, således indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 60, stk. 2, 1. pkt., at det kun er den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed

Fra 1. april 2017 kan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed også tage sager af mere generel karakter op om retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

 Hvis kommunalbestyrelsen i en kommune ikke fastsætter sagsbehandlingsfrister på de enkelte sagsområder og foretager offentliggørelse heraf, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

 Hvis administrationen i en kommune i større omfang i det daglige ikke lever op til de frister, som kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, og hvis den ansvarlige myndighed undlader at justere arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller at fastsatte en ny frist, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde.

Myndigheder, organisationer og privatpersoner m.fl. kan rette henvendelse til Ankestyrelsen – tilsynet med kommunerne og regioner – og anmode om, at der bliver rejst en tilsynssag. En så- dan henvendelse forudsætter ikke, at vedkommende er part i en underliggende sag.

Ankestyrelsen tager herefter stilling til, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

2

Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48 a, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag2.

Vi skal i den forbindelse vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi skal herved bl.a. lægge vægt på, om det vil have væsentlig betydning, hvis vi som statens tilsyn med kommuner og regioner vælger at tage sagen op til behandling.

Vi foretager ikke yderligere i anledning af din henvendelse.

Venlig hilsen

XXX-XXX XXXXXX

phhmw Konklusion.

Efter udgivelse af Principafgørelse 49-16 kan borgerne stadig indgive en klage, uden at være part i en sag, til Ankestyrelsens Tilsyn.

Principafgørelse 49-16
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183818

Ankestyrelsens Tilsyn
https://ast.dk/tilsynet

Hilsen Peter

Bilag

Fra 2018 skal alle 98 kommuner offentliggøre deres politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvilket er endnu en skærpelse i den rigtige retning.

Vi husker Folketingets mulighed for at bruge "Tro - og loveerklæring"
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Sidst redigeret af phhmw; 07-12-2017 kl. 20:18.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2017, 10:02   #625
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Seneste Vejledning Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 9564 af 9/6 2017.

http://www.socialjura.dk/content-sto...-2017/#c112544

Kapitel 5 – Frister for afgørelser
Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstiden

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2017, 15:10   #626
Nørd
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 23-11 2014
Indlæg: 1.079
Styrke: 11
Nørd er ny på vejen
Selv om det omhandler samme bestemmelse som indlæg #622 vil jeg kopiere dette indlæg snuppet fra Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/153135812761/ da det giver så gode informationer

Citat:
DUKH
6. december kl. 07:08

Ankestyrelsen om varslingsordning pr. 1.1.2018

Ankestyrelsen har i brev til kommunerne orienteret om indførelse af den ny varslingsordning i servicelovens § 3 a. Ordningen er gældende for afgørelser truffet fra 1. januar 2018. Det fremgår bl.a. af brevet, at ordningen omfatter

* frakendelse eller nedsættelse af hjælpen efter § 95, § 96 og § 98 og
* frakendelse af hjælpen efter § 32, § 36, § 42 og § 114.
* Særligt om § 114. Gælder kun når frakendelse sker i løbet af den 6/8 årige bevillingsperiode.

Hvis borgeren ikke klager
Kommunen kan begynde at sætte afgørelsen i værk inden for 14 uger efter kommunens afgørelse. Afgørelsen kan dog først træde i kraft, når de 14 uger er gået.

Hvis borgeren klager
Borgeren skal have 4 uger til at klage over afgørelsen, kommunen skal have 2 uger til at genvurdere ud fra klagen fra borgeren, og Ankestyrelsen skal have 8 uger til at behandle sagen. Hvis borgeren klager, kan kommunen ikke begynde iværksættelsen af afgørelsen, før varslingsperioden er udløbet.

Eksempel med tabt arbejdsfortjeneste efter § 42

"Hvis kommunen den 1. februar 2018 afgør, at borger ikke længere har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, og borger klager, så ophører ydelsen den 16. august 2018. Dette skyldes, at afviklingsperioden først kan påbegyndes efter udløbet af varslingsperioden. Varslingsperioden på 14 uger udløber den 10. maj 2018 og herefter løber afviklingsperioden på 14 uger. Efter § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 om tilskud til børn med handicap eller langvarig sygdom, har borger ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet."

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...n-pr-1-1.2018/
Nørd er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-12-2017, 10:12   #627
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nytårsforsæt om kortere sagsbehandlingstider Københavns kommune

https://www.information.dk/debat/201...omment-1267421

2017 rinder ud, og det gør min tid i Socialudvalget i Københavns Kommune også.

Jeg har haft fire år som politiker på Københavns Rådhus, og de har været lærerige. Men også nedslående, da jeg har oplevet, at kampen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for de allermest udsatte i Socialforvaltningens handicapcenter ikke er vundet.

Således sluttede årets sidste møde i Socialudvalget med, at et flertal (uden Venstre) besluttede at fordoble sagsbehandlingsfristerne på en række områder. Eksempelvis inden for ansøgninger om elscootere og servicehunde.

Karina Rohrberg Jessen, Venstre


phhmw

Kære Karina Rohrberg Jessen, Venstre.

Tak, for din interesse for sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

Som Folketinget vedtog i 1998, skærpet 2009 og nu senest 2018 hvor sagsbehandlingsfrister SKAL offentliggøres på kommunernes hjemmesider. Se Bilag

Det er politikerne der fastsætter en kommunes serviceniveau, ikke sagsbehandlere eller forvaltningschefer. De skal normalt afslutte sociale sager, inden for de offentliggjorte frister. Incl samarbejde med alle samarbejdspartner. Undtagelsesvis kan sagsbehandleren udskyde en afgørelse, hvis der mangler væsentlige oplysninger til sagen, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist til afgørelse.

Disse politisk vedtagne frister kan der ikke klages over. Naturligvis.

Generelt er vi handicappede ikke interesseret i, hvor lang en sagsbehandlingsfrist er, men at den overholdes. Der findes eksempelvis Principafgørelser, som tillader 18 måneders sagsbehandlingstider på udskiftning af invalidebil iht Servicelovens § 114.

Folketinget har givet kommunerne mulighed for afkorte sagsbehandlingstiderne via "Tro - og loveerklæring" http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Men bruges denne mulighed, tror du?

Politikerne skal vedtage frister inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse. Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres. Se Bilag

Kommunale embedsmænd er naturligvis ikke interesseret i at borgerne får kendskab til disse vigtige frister og udviser særdeles stor kreativitet for at forvirrer borgernes viden om sin retssikkerhed.

Det kan jeg naturligvis dokumenterer via 13 års arbejde med at få de 98 kommuner, herunder Københavns kommune, til at vedtage og offentliggøre disse vigtige frister, til en afgørelse normalt skal falde.

Her ser du denne kamp og skærpelsen af loven på min foranledning i 2009, hvor tidligere velfærdsminister Karen Jespersen, Venstre reagerede på min henvendelse og igangsatte et teknisk lovforslag, hvor et eneste ord blev udskiftet, "kommunen" blev udskiftet med "kommunalbestyrelse"

Så kommunale embedsmænd/kvinder fremover ikke kunne fastholde og misfortolkede loven til egen fordel, at de repræsenterede kommunen og dermed var dem, der bestemte sagsbehandlingsfristerne. Hvilket aldrig har været meningen.

Her finder du 13 års kamp for overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 med ca 33 vundne Tilsynssager over kommuner, som ikke havde vedtaget og offentliggjort fristerne..

Her finder du også dokumentation for, hvor stor kreativitet embedsvælde udviser, for ikke at komme til at afgive magten til politikerne.

Se det er vi handicappedes største problem, at politikeren ikke bestemmer og dermed kan dette vanvid fortsætte, hvor Folketinget mener et og embedsmænd mener noget andet.

Dokumentation.
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Borgerne, skal på FORHÅND have mulighed for, at kende sin afgørelsedato UOPFORDRET og FØR man afsender en ansøgning om en given hjælp. Det kaldes retssikkerhed for den svage borger.

Endnu engang tak for din interesse for Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 som er den første § der bevidst bliver overtrådt i en social sag.

Med ønsket om en Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår.

Med venlig hilsen

Bilag

http://www.k10.dk/showpost.php?p=359183&postcount=622

Ministeriet 2005
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]
KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-12-2017, 12:27   #628
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DK Pressemeddelelse

http://dh-ringsted.dk/?p=378

PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE FRA DH: RENT BLÅR I ØJNENE

At forlænge frister på behandlingen af merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) og aflastning (§ 44) i børnehandicapsager, er at prøve at stikke forældre og borgere blår i øjnene, siger den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i en kommentar til gårsdagens artikel i Dagbladet om sagsbehandling på børnehandicapområdet.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-02-2018, 23:47   #629
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vordingborg kommune fast element i denne tråd

Kære Helle Linnet, Direktør for Social og Arbejdsmarked, Vordingborg kommune & Jesper Berring-Poulsen, formand for socialudvalget HideUdvalget for Social og Psykiatri


VEDR.: Sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Jeg har forgæves forsøgt at finde de politisk vedtagne, offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der finder en kommunal afgørelse sted.

Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

De eneste frister det har været mig muligt at finde er følgende:

https://vordingborg.dk/soeg/?q=Svar-...ndlingsfrister

Derudover er vores hjemmeside særdeles vanskelig at navigerer i.

Hvor finder jeg den komplette politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse. Selv meget korte sagsbehandlingsfrister skal vedtages og offentliggøres.

Forestil Jer, at en borger er svært handicappet, muligvis med kognetive problemer og ønsker at finde en frist til afgørelsen skal falde. Syntes I at det er tilfredsstillende, når man tænker på at lovgivninger er vedtaget af Folketinget i 1998, skærpet i 2009 samt i 2018

Jeg forventer at få fremsendt en komplet liste med de i loven krævede sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse og dermed en anke-vejledning.


Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

Kære Peter Hansen

Tak for din mail fra 19. oktober 2016 vedr. manglende sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden.

Afdeling for Psykiatri og Handicap beklager, at vi i forbindelse med kommunens skift til ny hjemmeside, ikke har offentliggjort alle sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden inden for vores sagsområder.

De sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for vores område, er nu anført på hjemmesiden.

Der mangler desværre stadig sagsbehandlingsfrister på enkelte sagsområder inden for Afdeling for Psykiatri og Handicap. Disse vil snarligt blive drøftet med Sundheds og Psykiatriudvalget med henblik på en politisk vedtagelse.

Fællessekretariatet i Vordingborg Kommune arbejder i øjeblikket på at sikre offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister inden for alle fagområder.

På vegne af Marita Dalsgaard
Chef for Afdeling for Psykiatri og Handicap.


Venlig hilsen

Dorit Trauelsen
Konsulent

Telefon: 55 36 29 12
Mobil: 20 34 26 99
[email protected]

Afdeling for Psykiatri Handikap
Afdeling for Psykiatri og Handicap
Storegade 56
4780 Stege

Vordingborg kommune
Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg


Kære Peter Hansen

Borgere har på forhånd mulighed for uopfordret at kende sin sociale sagsbehandlingstid uden først at kontakte kommunen.
Sagsbehandlingstid er beskrevet i serviceinformation og gældende serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarden. Begge er offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
http://vordingborg.dk/borger/omsorg-...handicapbiler/

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkender én gang årligt Serviceinformation og Kvalitetsstandarder for året, herunder Kvalitetsstandard vedrørende handicapbil efter serviceloven § 114.

Sagsbehandling, rådgivning og vejledning følger de politisk vedtagne standarder og det er i serviceinformationen at ventetid på sagsbehandling er særligt beskrevet:

4. Tidsfrister for sagsbehandling

Tidsfrister for sagsbehandling af hjælpemiddelsager i Vordingborg Kommune

Ansøgninger om hjælpemidler prioriteres i rækkefølgen:

Akut (behandles indenfor 1-2 hverdage)
Ukomplicerede sager om hjælpemiddel (uden behov for yderligere udredning)
Komplicerede sager (yderligere udredning, udtalelser, afprøvninger, eller konsulentbistand)

Borgeren orienteres om tidsfrist for sagsbehandling, senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ansøgningen, hvis det ikke er vurderet, som en akut henvendelse.
Såfremt det straks er muligt at fastlægge dato for borgerkontakt, da fremgår dette af kvitteringsbrevet.

Ved ansøgning om
Kvittering for modtagelse
Borger kontaktes
Afgørelse
1. Genbrugshjælpemidler § 112
Ingen
1-2 hverdage
1-2 hverdage
2+3. Genbrugshjælpemidler § 112
Inden 10 hverdage
Inden 10 hverdage
Inden 4 uger
2+3. Forbrugsgoder § 113
Inden 10 hverdage
Inden 10 hverdage
Inden 4 uger
2+3. Boligændringer § 116
Inden 10 hverdage
Inden 10 hverdage
Inden 2 mdr.

Vedrørende eksempelvis bil og køretøjer kan forventes længere vurderings- og afprøvningsperiode. Ved behov for lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges. Borgeren informeres løbende pr. telefon.

Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse, såfremt det ikke er nødvendigt at indhente udtalelse, yderligere lægeerklæringer eller foretage en række af afprøvninger/ iværksætte deltagelse af anden part. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel. Den gennemsnitlige ventetid på el-køretøj er eksempelvis mere end et halvt år.
Vedrørende reparation er beskrevet:
5. Behov for reparation

Indenfor kommunens åbningstid
Hvis et hjælpemiddel går i stykker skal henvendelse foregå på mail [email protected] eller på telefon på hverdage mellem kl. 10 - 12 til Vordingborg Kommune på telefon 55 36 29 10 Tryk 2 for hjælpemidler og tryk herefter 1 for reparation og afhentning.
På hverdage uden for telefontiden er det muligt at ringe på tlf. 55 36 29 30. Her kan besked gives, denne videregives til rette vedkommende.

Udenfor kommunens åbningstid
Ved behov for reparation af et livsvigtigt hjælpemiddel eller et hjælpemiddel, som er bevilget, for at dit helbred ikke skal forværres f.eks. et trykaflastende hjælpemiddel, er der mulighed for at lave en særlig aftale med hjemmeplejen om midlertidig hjælp, indtil hjælpemidlet kan blive repareret. Her kontaktes plejecentret i nærmeste distrikt direkte. Se kontaktoplysninger http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11680

Det skal bemærkes at telefontiden er kl. 10 – 11 foreløbig frem til 31.12.2016. Dette fremgår af telefonsvarer og vil blive tilrettet i serviceinformationen, såfremt ordningen fortsættes i 2017.

Såfremt du har brug for at henvende dig vedrørende en konkret borger, er du velkommen til at vende tilbage. Jeg kan dog kun besvare henvendelsen konkret, såfremt du har skriftligt samtykke fra borgeren.


Venlig hilsen

Susanne Johansen
Ældrechef

Telefon: 55 36 29 90
[email protected]

Afdeling for pleje og omsorg
Afdeling for Pleje og Omsorg
Storegade 56
4780 Stege

Vordingborg kommune
Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Fra: Komm. best. Heino Hahn
Sendt: 20. oktober 2016 02:57
Til: Susanne Johansen
Emne: Fwd: Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 sociale sagsbehandlingsfrister Vordingborg kommune

Hej Susanne
Dette er nok en sag du kender til, men vil du følge op på den.
Med venlig hilsen
Heino Hahn

Fra: Komm. best. Heino Hahn
Sendt: 20. oktober 2016 02:57
Til: Susanne Johansen
Emne: Fwd: Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 sociale sagsbehandlingsfrister Vordingborg kommune

Hej Susanne
Dette er nok en sag du kender til, men vil du følge op på den.
Med venlig hilsen
Heino Hahn

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: Peter Harald Hansen
Dato: 19. oktober 2016 kl. 19.03.37 CEST
Til: <[email protected]>, <[email protected]>
Emne: Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 sociale sagsbehandlingsfrister Vordingborg kommune

Til Vordingborg kommune

Kommunalbestyrelsen og rette vedkommende.

VEDR.: Sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 og offentliggørelse af samme

I forbindelse med en rådgivning til en borger har jeg forgæves forsøgt at finde kommunalbestyrelsens offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, som er kommunalbestyrelsens ansvar.

I første omgang om ansøgning af invalidebil iht Servicelovens § 114.

Der skal vedtages og offentliggøres sagsbehandlingsfrister, inden for alle områder, selv meget korte frister, som afstedkommer en kommunal afgørelse og dermed en ankemulighed.

Borgerne skal på forhånd have mulighed for uopfordret at kende sin sociale sagsbehandlingsfrist til afgørelse, uden først at kontakte kommunen. Sagsbehandlingsfristerne er politisk vedtaget og kan være forskellige fra kommunen til kommune. Lovgivningen blev vedtaget af Folketinget tilbage til den 1. juli 1998 og skærpet 2009 tidligere Velfærdsminister Karen Jespersen, Venstre.

http://www.danskeaeldre.launch-it.dk...eter140409.pdf

Jeg har fundet følgende på Vordingborg kommunes hjemmeside:

https://www.vordingborg.dk/borger/om...handicapbiler/

"Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen og orientere dig om om vores tidsfrist for sagsbehandlingen"

Hvilket desværre ikke er i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 fordi det skal være en politisk vedtaget sagsbehandlingsfrist til afgørelse og offentliggjort af kommunalbestyrelsen,….. ikke sagsbehandlere. Kaldet en kommunes serviceniveau og den svage borgers retssikkerhed.

Venligst få vedtaget og offentliggjort sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

http://www.socialjura.dk/content-sto...3-af-310-2006/

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664

Brev til samtlige kommuner fra ministeriet 2005

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

__________________________________________________ ____________8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-02-2018, 11:40   #630
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Svar fra Vordingborg kommune.....

Kære Peter,

Tak for henvendelsen der har givet anledning til, at vi ændrer vores procedure.

Vi har på psykiatri og handicapområdet hidtil haft de forskellige sagsbehandlingstider beskrevet i vores kvalitetsstandarder.
Jeg vil give dig besked i den nærmeste fremtid, så snart fristerne er kommet på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen


XXXX XXXXX XXXXX
Formand for Social og Psykiatri Udvalget

Telefon: 24 62 81 66
[email protected]<mailto:jbpo...rdingb org.dk>

Kommunalbestyrelsen
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:33.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension