K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-02-2020, 19:38   #191
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt tilbud til borgere med ondt i kroppen

https://nordjyske.dk/nyheder/samfund...YmuKP10CKgMOZw

Mere målrettet hjælp på vej til patienter med funktionelle lidelser

NORDJYLLAND:Når hverdagen ikke kan hænge sammen på grund af fysiske symptomer og funktionsnedsættelse er det svært at fastholde en dagligdag med familie, arbejde og sociale aktiviteter. Borgere med denne type udfordringer får nu et nyt sted at gå hen for at få hjælp, når Region Nordjylland i dag åbner et nyt tilbud til dem på Havrevangen 1, Aalborg Universitetshospitals afdeling i Vejgaard.

Centeret skal hjælpe denne gruppe af patienter, der har alvorlige symptomer, som ikke kan tilskrives anden kendt og veldefineret diagnose, og hvor behandlingen derfor retter sig derfor mod at afhjælpe symptomerne.

Patienter med funktionelle lidelser har ofte været gennem lange forløb med mange undersøgelser, og har haft kontakt med læger og andre behandlere fra forskellige specialer. Den grundlæggende sygdomsproces er kompleks og funktionelle lidelser er tilstande, der ikke kan tilskrives veldefinerede fysiske og psykiske sygdomme, men har baggrund i flere forhold. I centret behandles funktionelle lidelser ud fra kombinationen af fysiske, psykiske og sociale faktorer, og patienter får én indgang til sundhedsvæsenet.

Behandlingen på det nye center forestås af et tværfagligt team af læge, psykolog og fysioterapeut. Indledningsvist foretages udredning ved læge efterfulgt af en fysioterapeutisk screening. Formålet er at hjælpe patienterne til bedre at kunne håndtere deres symptomer for herigennem så vidt muligt at genskabe deres funktionsniveau.

Center for Funktionelle Lidelser behandler de hårdest ramte patienter, mens patienter med lette eller moderate symptomer behandles i almen praksis eller på regionens øvrige sygehuse.


phhmw,

Vi må forvente, inden for halve eller hele år, at disse klinikker fremviser gode kliniske resultater for deres patienter.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-02-2020, 09:18   #192
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forstår du alvoren?

https://www.cok.dk/funktionelle-lide...QQrb2y9IOGwBYA

Bente Stenfalk

Diskursen ang. de såkaldte funktionelle lidelser:

Citat: "Lær hvordan I HÅNDTERER DISSE borgere bedst muligt!"
Citat: "Konkrete REDSKABER TIL AT SPOTTE funktionelle lidelser
Redskaber og værktøjer til HÅNDTERING af borgere med funktionelle lidelser
Opkvalificering af undervisningserfaring via TRÆNING I FORMIDLING OG DIALOG om funktionelle lidelser.
"

Citat: "Du tilbydes at blive en del af ambassadørnetværket".. sikke et tilbud.. så kan man helt uden betaling få lov til at SPOTTE såkaldt funktionelt lidende..
Som patient vil jeg IKKE SPOTTES, og jeg vil IKKE HÅNDTERES, og jeg vil ikke tale med en person, som har fået træning i at FORMIDLE funktionelle lidelser...

Jeg vil have en LIGEVÆRDIG SAMTALE med en læge, som lytter og vejleder personligt og ikke ud fra et fastlagt og indlært koncept som funktionelle lidelser..


phhmw

Stoler du på din fysioterapeut? Har du søgt aktindsigt i hvad din fysioterapeut skriver om dig, uden din viden?

"""Mennesker med Funktionelle Lidelser har ofte symptomer fra flere forskellige organsystemer. Mange oplever smerter i bevægeapparatet, og fysioterapeuten vil derfor ofte være en af de fagpersoner, som vil blive kontaktet tidligt i forløbet.
Diagnosticering

For fysioterapeuten er det en forudsætning for et godt forløb, at mistanken om en funktionel lidelse bliver vakt. Til dette er en grundlæggende viden om funktionelle lidelser nødvendig. Meget af den nødvendige information vil kunne findes på denne hjemmeside og i den anbefalede litteratur.

Fysioterapeuten bør ved undersøgelse og behandling spørge ind til symptomer, som ligger ud over bevægeapparatet. Nogen vil opfylde kriterierne for svær funktionel lidelse, i forskningssammenhænge kaldet Bodily Distress Syndrom, eller forkortet: BDS.
""

http://www.k10.dk/showpost.php?p=361...JskxIrv146oTKA

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-03-2020, 17:51   #193
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sundhedsstyrelsen: NY SPECIALEPLAN FOR FUNKTIONELLE LIDELSER

https://www.facebook.com/groups/1785...7223032680228/

Citat: "Disse patienter vil som andre patienter med kronisk træthed skulle sikres et tilbud af høj faglig kvalitet og vil kunne modtage denne behandling inden for ovennævnte regions- og højt specialiserede funktion."
"tilbud af høj faglig kvalitet ".. men INGEN specifikationer på, hvad den høje faglige kvalitet evt. består af..

Citat: "Behandlingen varetages primært af læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere"..

Psykologer og SOCIALRÅDGIVERE som BEHANDLERE.. fri mig.


phhmw

Fysioterapien har aldrig taget afstand fra opfordringen til at scanne deres patienter for Funktionelle Lidelser, hvilket man muligvis forstår i dag, hvor de skal være med i behandlingen af Funktionelle Lidelser, hvad behandling så ellers kommer an på??????

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-03-2020, 18:29   #194
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sundhedsstyrelsens nye diagnosekoder for funktionelle lidelser

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelse...23313F3149589C

Den 1. juli 2019 blev der indført nye diagnosekoder for funktionelle lidelser. Hensigten med de nye koder er at få en mere præcis brug af diagnoser for funktionelle lidelser og dermed et bedre overblik over patientgruppen.
Funktionelle lidelser forstås bedst ud fra en bio-psyko-social sygdomsmodel. De nye koder for funktionelle lidelser er som følge heraf placeret i det neu- trale diagnosekapitel.

Der har hidtil været uensartet brug af de forskellige diagnoser, som hører til under samlebetegnelsen funktionelle lidelser. Det har haft den konsekvens, at patienter har fået forskellige diagnoser for det samme helbredsproblem, af- hængig af hvem der stillede diagnosen. Derudover har der været et stort overlap mellem eksisterende diagnosekoder, både fordi diagnoserne er dår- ligt afgrænset i forhold til hinanden, men også fordi disse koder ikke har kun- net beskrive patienter med symptomer fra flere organsystemer. Det er vores håb og forventning, at de nye koder vil give en mere præcis diagnostik, bedre overblik over patientgruppen og på sigt resultere i mere og bedre viden om funktionelle lidelser.


phhmw

Mon disse koder er godkendt af WHO?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-04-2020, 19:13   #195
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Blogger: ”Funktionelle lidelser” er kvaksalveri

Det er utroligt skadeligt for mange syge borgere, når autoriserede sundhedspersoner og det autoriserede kommunale beskæftigelsessystem henviser dem til behandling på klinikkerne for "funktionelle lidelser".
Jeg mener, det i mange tilfælde er udtryk for både forsømmelighed og kvaksalveri, og det har jeg skrevet om her:

Cand.mag., forfatter Lisbeth Riisager Henriksen


https://www.avisen.dk/blogger-funkti...dPRnXrXiRMraK8

MAN HAR LOVGIVET mod kvaksalveri og lægelig forsømmelighed i Danmark lige siden 1794. Det har man gjort for at beskytte patienterne så godt som muligt imod uvederhæftig, svindelagtig eller uforsvarlig behandling. Den nugældende lovgivning herom findes i Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Kvaksalveri er svindelagtig lægelig virksomhed, som udøves af personer uden lægeautorisation. Men ikke alle former for kvaksalveri er ulovlige. Med undtagelse af en række nærmere bestemte områder er det tilladt personer uden sundhedsautorisation at behandle syge mennesker, hvis de ikke i den forbindelse udsætter disse borgeres helbred for påviselig fare. Tilsvarende gælder det, at en autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen, såfremt udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet.

Men hvordan skal man så forholde sig til det, hvis behandling, der ikke er evidens for, og som skader folk, udføres af autoriserede sundhedspersoner og anbefales af det autoriserede kommunale system? Er det så forsømmelighed eller kvaksalveri? Det har jeg tænkt lidt over i forbindelse med en nyere tendens inden for det danske sundheds- og socialvæsen, som bekymrer mig og mange af mine medborgere. Tillad mig at uddybe det nærmere.

”FUNKTIONELLE LIDELSER” er et diagnosekoncept, som har fundet vej ind i det danske sundhedsvæsen siden 1998. Det er opfundet af speciallæge i psykiatri Per Fink med flere og varetages af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser under Aarhus Universitetshospital og af dens lillebror, Liaison-klinikken på Bispebjerg Hospital. Klinikkerne støttes med store millionbeløb af blandt andet TrygFonden og Lundbeckfonden.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-04-2020, 23:35   #196
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Subjektive bedømmelser af læger

Læger som er venlige og behagelige

https://www.facebook.com/notes/menne...c_location=ufi

Personlige erfaringer med læger som henviser til FFL og som går ind for begrebet FL og BDS

https://www.facebook.com/notes/menne...c_location=ufi

Bedømmelse af læger, Google

https://www.google.dk/search?client=...sclient=psy-ab

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-05-2020, 13:53   #197
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sundhedsstyrelsen om Funktionel Lidelse

Hvis man vil søge oplysning om de såkaldte funktionelle lidelser, så kan man med fordel søge på Sundhedsstyrelsens side, idet den er noget kortere at komme igennem end Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelsers hjemmeside..
Materialet er lige udokumenteret på begge sider, men er man til videoer og kulørt materiale, så er Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelsers hjemmeside at foretrække..

Tak, til utrættelige Bente Stenfalkhttps://www.sst.dk/da/viden/funktion...ZVUpxQ0EaEIags

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er samlebetegnelsen for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk mønster. Et fælles kendetegn for funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-06-2020, 15:55   #198
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
”Lavt stofskifte skal ikke behandles som en funktionel lidelse”

Endokrinologer, patienter og politikere i oprør: ”Lavt stofskifte skal ikke behandles som en funktionel lidelse”

https://sundhedspolitisktidsskrift.d...l-lidelse.html


I Stofskifteforeningen https://stofskifteforeningen.dk og hos endokrinologerne er man indignerede på patienternes vegne: Stofskiftesygdom er en somatisk og ikke en funktionel lidelse og bør derfor ikke, som der nu er lagt op til i nogle patienters tilfælde, behandles på de regionale centre for funktionelle lidelser. Stofskifteforeningen har netop sammen med en af de endokrinologer, som er involveret i sagen, haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg: Oppositionen var forarget og gal over sagsgangen.

I 2018 blev 17 mio. kroner afsat til optimering af behandlingsmuligheder for patienter med lavt stofskifte. I 2020 kom imidlertid en ændring til: Fem mio. kroner af puljen skulle nu også inkludere behandling af funktionelle lidelser. Man valgte altså at koble dét at have problemer med lavt stofskifte trods behandling med en mulig funktionel lidelse. I Stofskifteforeningen og hos endokrinologerne stiller man sig uforstående overfor beslutningen, idet stofskiftesygdom er en somatisk sygdom og ikke en funktionel lidelse. Man mener desuden, at sagsforløbet har været præget af overlagt nøl og forhalinger fra ende til anden: I dag er kun en begrænset del af de 17 mio. kroner nemlig blevet udbetalt og er kommet patienterne til gavn.

I går, 25. juni, fik endokrinologerne og Stofskifteforeningen foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Både oppositionen og regeringens medlemmer af Sundhedsudvalget var ifølge Stofskifteforeningen ’rystede’ over forløbet. Særligt Liselott Blixt (DF), som har fulgt forløbet tæt, var gal og indigneret, og hos regeringen var der lydhørhed.


Hilsen Peter med kraftig Tinnitus, som ejheller er en Funktionel Lidelse

Min personlige mening:

Liselott Blixt DF er altid noteret for forargelse og omgivelserne roser ofte, men DF har haft den politiske magt sammen med skiftende regeringer og har ikke bragt brugbare resultater til torvs.

Tænk lidt over det.

Sidst redigeret af phhmw; 26-06-2020 kl. 15:59.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-07-2020, 10:48   #199
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
VI, patienterne, kender konsekvensen af Funktionel Lidelse

https://www.facebook.com/groups/1541...29/?__tn__=K-R

https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmann...lw-qadtjqzipsy

Psykiater Poul Videbech i udsendelsen Brinkmanns Briks,

CITAT:
”Problemet er, at når nogle mennesker har en fantastisk effekt af medicin eller ECT og andre mennesker har ingen effekt og kun bivirkninger, og så bliver gennemsnittet naturligvis sådan lidt lala, men sådan agerer vi jo ikke i den virkelige verden, fordi der prøver vi os frem, der taler vi med patienterne, vi prøver en behandling, og hvis den ikke virker, så skifter vi behandling.

Der er jo ingen, der ønsker, eller kan for den sags skyld, fastholde en patient på en eller anden forfærdelig behandling, som kun giver bivirkninger, og som er værre end sygdommen, og det har de der mennesker, som har debatteret det her, det har de ikke rigtigt forstået, og af en eller anden grund, så har det et vældigt appeal til journalister, når der er nogen, der kommer og taler bjerget midt imod, så det får rigtigt meget taletid, og det gør en masse mennesker ulykkelige og i tvivl, og alle de mennesker, som i forvejen ikke har det ret godt med at skulle tage medicin, de tænker, nå men så kan jeg jo lige så godt droppe det, og der har vi jo indenfor psykiatrien set rigtigt mange tilfælde med mennesker, der har droppet deres medicin, og som så har forsøgt selvmord, fordi depressionen er vendt tilbage, eller har skullet indlægges igen og starte forfra med at bygge sig selv op, fordi de har droppet en behandling, så selvfølgelig skal man have den her debat, men det er en videnskabelig debat, som er enormt kompliceret, og den skulle man have i videnskabelige tidsskrifter og til kongresser og til videnskabelige fora og ikke på forsiden af Politiken, men der må jeg bare erkende, der er nogen kolleger, der har været rigtig gode til at få presseomtale, og vi andre halser bagefter og prøver at sige, hej, hej, sådan er det ikke, men vi får ikke så meget taletid, så det er en asymmetrisk debat, som skader en masse mennesker efter min mening.”


Bente Stenfalk:

Ovenstående er KLASSISK psykiater-retorik..

Fortielserne:

Det passer ikke, at nogen ikke fastholdes i en behandling, som giver bivirkninger..
I den psykiatriske samtalemodel Term-modellen står der, at når patienten beder om at komme ud af behandlingen evt. pga. bivirkninger, så skal lægen optræde STOISK, og ikke agere på patientens bønner..

Videbech taler KUN om selvmord for folk, som er trappet ud af medicinen, og som evt. selv har trappet ud, og han siger, at depressionen så er vendt tilbage, men han taler aldrig om de personer, som har begået selvmord kort tid efter, de er kommet på psykofarmaka, og som har fået det meget dårligt af medicinen, og som DERFOR har begået selvmord.

De klassiske:

Debat om behandlinger og psykofarmaka skader patienterne.. så derfor bør den undgås / forhindres?

Psykiater Per Fink siger nøjagtigt det samme. Debat om hans psykiatriske 'diagnose' funktionelle lidelser skader hans patienter.. eller er det måske magten over situationen / diagnosen og evt. patienterne, som debat kunne skade?

Videbech mener, at debat om psykofarmaka og psykiatri kun bør foregå i videnskabelige fora og tidsskrifter.. og at almindelige mennesker ikke kan forstå det ENORMT KOMPLICEREDE stof.. = arrogancen kender ingen grænser og tiltroen til, at almindelige borgere kan læse og forstå, er ikke eksisterende.. og irriterende nok har vi ytringsfrihed..!

Det svarer præcis til, når psykiater Per Fink siger, at hans patienter ikke bør google.. at han patienter udelukkende bør stole på deres læge.. nemlig ham..!

Videbech fortsætter: ” og det har de der mennesker, som har debatteret det her, det har de ikke rigtigt forstået..! = vi (psykiaterne) alene vide..

Den patetiske:

De andre får meget mere taletid end os..! Sjovt nok, ser det helt anderledes ud derfra hvor 'de andre' står..
***
Så kære Brinkmann dine ideer om demokratiske og frie debatter og ytringsfrihed, dem er en del psykiaterne dybest set IKKE enige i, det skal du ikke tage fejl af..


phhmw

Tak, til Bente Stenfalk, som taler bjerget imod.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-07-2020, 18:02   #200
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Liaisonpsykiatri og term-modellen: Fra forebyggelse til fejlbehandling

https://books.google.dk/books?id=1Nh...gelser&f=false

Læs og bliv klogere.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 06:05.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension