K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-05-2015, 09:51   #71
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Transport, ældre & handicappede.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/14/173702.htm

DOKUMENTATION Brev fra Transportministeriet ændrer kurs for handicapkørsel

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/13/125419.htm

Journal nr. 2015 2289

Til Odense Kommune

Transportministeriet svarede den 4. oktober 2012 på en henvendelse fra Odense Kommune om anvendelse af individuel handikapkørsel. I anledning af, at DR har spurgt til muligheden for at bruge individuel handicapkørsel til tandlægebesøg, har Transportministeriet på ny kigget på spørgsmålet.

Bestemmelsen om individuel handicapkørsel blev oprindeligt indført for at give de svært bevægelseshæmmede mulighed for transport til formål, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

Individuel handicapkørsel kan ikke bruges til kørsel til behandling, terapi og lignende, hvor den svært bevægelseshæmmede kan få kørslen betalt via andre kørselsordninger omfattet af andre love, fx sundhedsloven eller lov om social service.

Sådanne kørsler til behandlinger, som det offentlige betaler for, og hvor det også er muligt at få betalt kørslen hen til behandlingen, sker i overensstemmel-se med sektoransvaret. Denne fortolkning støttes for det første på selve ordly-den af bestemmelsen, ”som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende”. Heri må indfortolkes, at transport til behandling mv. er omfattet af andre transportordninger. Desuden støttes fortolkningen også af bemærkninger fra det oprindelige beslutningsforslag og fra 1992-lovene, om at ordningen skal etableres ”uafhængigt af den eksisterende transport til behandling ….”. Endelig fremgår det af 2005-loven og trafikselskabsloven (4), at ”idet kørsel til behandling, terapi og lignende er omfattet af anden lovgivning”.

Derudover er der et gråzoneområde for anvendelsen af bestemmelsen, som omhandler behandlinger, terapi o.lign., som ikke dækkes af andre kørselsordninger.

Ud fra en formålsfortolkning kan det hævdes, at ordningen må kunne bruges til kørsel til behandlinger mv., der ikke er dækket er andre ordninger. En sådan fortolkning kan primært støttes på, at ordningen ifølge bemærkningerne til 1992-loven ”skal etableres uafhængigt af eksisterende transport til behandling…”. Det forudsættes således, at der er transportordninger til behandlinger mv. og det må derfor kunne indfortolkes, at i de tilfælde, hvor der ikke er transportordninger til behandlinger, kan man bruge ordningen til kørsel til disse behandlinger. Der vil formentlig ofte være en sammenhæng med, at disse former for behandling vil være nogle, hvor der er hel eller delvis egenbetaling.

Det er således samlet Transportministeriets vurdering, at ordningen skal ses som et supplement til de øvrige kørselsordninger og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger.

Hvilke typer af behandlinger m.v., der præcist er dækket af øvrige ordninger kan ændre sig løbende, men der ses ikke at være noget til hinder for, at ordningen anvendes til kørsel til tandlæge, i det omfang dette ikke er dækket af andre kørselsordninger. Det er i øvrigt sådan ordningen administreres i Jylland.

Trafikselskabernes administration af individuel handicapkørsel er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, og det er således Statsforvaltningen der behandler spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder, herunder offentligretlige grundsætninger.

Der er således ikke klageadgang til Transportministeriet, og ministeriet har heller ikke mulighed for at dispensere eller på anden vis ændre de i loven fastsatte regler om ordningens anvendelse.

Med venlig hilsenThomas JørgensenKontorchefSlingrekurs i ministerium: Handicappede kan alligevel få tilskud til tandlægeturen

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/13/125716.htm

Servicelovens paragraf 117 (Indenrigsministeriet):

Lov om offentlig transport § 11 (Transportministeriet)

Servicelovens paragraf 112 og 23 - Kørsel til læge og speciallæge (Indenrigsministeriet)

Sundhedsloven kapitel 53 paragraf 170-175 - kørsel til sygehus (Sundhedsministeriet)

Servicelovens paragraf 112 - Merudgifter ved transport (Indenrigsministeriet)


http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/13/095010.htm

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2015, 16:00   #72
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Venligst ingen debat i denne tråd!

Fordi tråden er til at indsamle faktuel viden, til dem der måtte have behov for at kende reglerne og lovgivningen.

Hvis man er utilfreds med journalisternes overskrifter må man rette henvendelse der eller oprette sin egen tråd.

Venligst ingen debat i denne tråd!

Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-08-2015, 21:44   #73
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hver rygpatients forløb er individuelt, derfor er det vigtigt.....

..... at især rygpatienter kender alt til hvad der beskrives om ens diagnose.

Patienten skal også forstå præcis hvad diagnosen går ud på, gerne ned i mindste detalje.

Er der ord, som ikke forstås skal du have svar på dine spørgsmål.

Alle "almindelige rygpatienter" begynder altid med et tidskrævende såkaldt "konservativ behandling" Se andet indlæg i tråden.

Når det i værste tilfælde ender ud med en diagnose og et behandlingsforløb, muligvis operation, diskusprolaps, dese-operation (stivgørelse ) eller andet skal du have den viden, at danske læger har "metodefrihed" og kan bruge den metode, som den enkelte læge ønsker og mener er den bedste.

Hver enkelt læge har også sin egen personlige statistik, (succesrate) som du vel skal kende til????

I disse tider må du forholde dig til faktum, hvor eksempelvis Ankestyrelsen har udsendt Principafgørelser, som stadfæster at eksempelvis "lumbale (lænden) operationer" for diskusprolaps er risikofrie og som du muligvis kan blive tvunget til. Ellers kan du miste dit forsørgelsesgrundlag. Se tråden "Danmark, mit fædreland" http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Min erfaring siger, at mange rygpatienter, især unge, ofte ender med "alle behandlingsmuligheder opbrugt, situationen er stationær"

Når du først er havnet væk fra hospitalerne, er du en almindelig patient, hvor du skal optrænes i enten praksissektoren (privat klinik) eller kommunalt.

Her er behandlingen under pres og alle patienter ses gerne henvist til såkaldt holdtræning.

Når du er blevet en "almindelig patient" og ikke har den juridiske betegnelse "svært handicappet" https://www.sundhed.dk/content/cms/4...api_4jul08.pdf overgår du til at være en 40/60% patient og skal selv betale de 60%.

Hele ordningen er under pres: http://www.k10.dk/showthread.php?t=30308

Her bliver faktum, at du som kronisk rygpatient skal modstå en livslang ekstra regning til vedligeholdstræning. Her springer mange fra og bliver dårligere og dårligere.

http://www.gigtforeningen.dk/et+godt...ng/fysioterapi

Her lidt erfaringer i de dårligste tilfælde:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30823

http://www.k10.dk/showthread.php?t=21830

Budskabet med denne tråd er, at du skal være aktiv og nysgerrig.

Du skal vide og forstå alt om din specifikke diagnose og selv vælge hvad der bliver foreslået af behandling. Stol på dig selv.


Du skal stille krav til dem der skal enten optræne dig eller udføre længerevarende vedligeholdstræning. Hvis dine smerter stiger, gør du forkert. Hvis ikke der kommer resultater, hvor længe vil du så fortsætte med en behandling der ikke giver mærkbare resultater?

Her lidt oplysende ord bla. fra "Ugeskrift for læger"

http://www.dnks.dk/fileadmin/dnks/Ve...age.show-2.pdf

https://www.bispebjerghospital.dk/af...og%20Hoved.pdf

Udviklingen går stærkt og ikke alle sundhedspersoner har den fornødne viden og de seneste muligheder og behandlingsformer. Se eksempelvis den forsøgsvis nyeste scanner: Vippescanner

https://www.youtube.com/watch?v=nqrJseq_Qp8

Bemærk ryghistorier her på k10, ofte er meget lange og over lang tid. Min påstand er, at hvis du ved, forstår og stiller krav kan den tid forkortes.

Her har jeg mine egne 35 års erfaring med mit eget forløb. Hvor jeg ofte bare accepterede uden spørgsmål og ikke satte mig grundigt ind i tingende.

Hvor har jeg gjort meget forkert og spildt kostbar tid. Oven i selve diagnosen skal patienterne også kæmpe imod vores nuværende menneskefjendtlige social system, som pt er ubeskrivelig. Det opdager man oftest for sent i forløbet.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

Sidst redigeret af phhmw; 21-08-2015 kl. 22:21.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-08-2015, 15:25   #74
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
GOP, Genoptræningsplaner skal du kende til.

http://www.dagensmedicin.dk/almen-pr...gn=unspecified

Som desværre bliver ldt forsinkede, men vi skal sætte os ind i disse elektroniske GOP når de kommer.

Indtil da må vi nøjes med de gamle, der skal sendes til kommunen sideløbende med din udskrivelse fra hospital eller klinik.

Vi skal sikre os, at de bliver udfyldt når vi forlader en klinik eller hospital og der formodes at være behov for en optræning.

En GOP har patienten i hånden, inden udskrivelse eller afgang fra klinik.

Det være sig fysisk eller psykisk diagnose.

Hilsen Peter

Bilag.

Bekendtgørelse

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164976

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Vejledning.

http://www.socialjura.dk/content-sto...9-af-810-2014/

http://www.sum.dk/Sundhed/Kommunale-...e-til-anv.ashx

Guide til anvendelse af DGOP’en i overgangsperioden 2015

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Sidst redigeret af phhmw; 26-08-2015 kl. 15:48.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-09-2015, 16:58   #75
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med betydeligt og varigt handcap

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser...arigt-handicap

Få inspiration til, hvordan man i praksis anvender metoder til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt om indsatsen til barnet både med fagfolk og forældre.


Hent publikationen

Elektronisk udgave: ISBN 978-87-93277-61-8 Udgivet 2015

http://socialstyrelsen.dk/nyheder/20...b5e40-45090645


31/08 2015
Få inspiration til indsatsen til børn med handicap

Et nyt hæfte sætter fokus på indsatser til børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Hæftet giver inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge trænings- og habiliteringstilbud i de kommunale daginstitutioner og klubber. Udgivelsen er del af et større tema.


http://socialstyrelsen.dk/tvaergaend...erebral-parese

Videnstema om børn og unge med cerebral parese

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaend...ringsindsatser

Få inspiration til, hvordan man kan identificere, sammensætte og tilbyde trænings- og habiliteringsindsatser i kommunale dag- og klubtilbud til børn, som har betydelige og varige funktionsnedsættelser.

Her kan kommunale beslutningstagere få inspiration til arbejdet med de kommunalt forankrede dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32, stk. 1 og 2. samt § 36.

Materialet er også egnet til andre fagpersoner inden for området, hvor det kan bidrage til at sikre barnet og familien en helhedsorienteret, inddragende og målrettet indsats, der giver barnet de bedste udviklingsmuligheder med henblik på størst mulig mestring og trivsel i dagtilbud, skole og hjem.

Den primære målgruppe for indsatsen er familier til børn og unge, som har betydelige og varige funktionsnedsættelser og behov for træning og behandling.

Projektet er finansieret af satspuljemidler og kører i 2014-2015.

Inspiration til kommunerne

Videnstema om børn og unge med cerebral parese

Seminarer for fagfolk
Vidensnotat om mennesker med autisme

SERVICELOVEN

https://www.retsinformation.dk/forms...aspx?id=167849

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven.

SUNDHEDSLOVEN

https://www.retsinformation.dk/forms...aspx?id=152710

Kapitel 39

Genoptræning

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.


Kapitel 39 a

Fysioterapi m.v.

§ 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner.


KAN & SKAL regler

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...rm=kan+og+skal

DUKH Praksisnyt nr 42 som bør læses.


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

Sidst redigeret af phhmw; 01-09-2015 kl. 17:19.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-09-2015, 22:52   #76
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forskellige brochure, rygproblemer- diagnoser

http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm416068

Du kan i nedenstående pjecer finde information om forløb i rygcenteret, diagnoser, behandling og vejledning.

Velkomstpjece
Information om forløbet i rygcenteret.

Modic
Information om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder ved Modic-forandringer i ryggen.

Informationsmøde
Beskriver indhold på informationsmødet.

Træning på hold
Information om indhold af et holdtræningsforløb.

Stabilitetstræning
Information om stabilitetstræning i forbindelse med rygsmerter.

Spinalstenose
Information om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder ved spinalstenose i rygsøjlen.

Discusprolaps i nakken
Information om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder ved discusprolaps i nakken.

Discusprolaps i lænden
Information om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder ved discusprolaps i lænden.

Hvad kan jeg selv gøre
Information om hvad du selv kan gøre i den akutte fase af en discusprolaps i lænden.

Spondylolistese
Information om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder ved spondylolistese.

Modic og antibiotika
Information om behandling af Modic forandringer med antibiotika.

Facetledsblokade
Information om facetledsblokade til behandling af rygsmerter

Trafikfarlig medicin
Information om medicin i forbindelse med bilkørsel og maskinbetjening.

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt
Information om hvordan du indrapporterer utilsigtede hændelser.

Hilsen Peter .................

Venligst ingen debat i denne tråd.

phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-09-2015, 21:46   #77
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Journalføring for fysioterapeuter

http://fysio.dk/fafo/Love-og-regler/Journalforing/

Som fysioterapeut skal du føre journal i forbindelse med undersøgelse og behandling. Her på siden kan du få mere viden om reglerne.

Journalføring

Som fysioterapeut skal du føre journal i forbindelse med undersøgelse og behandling. Her på siden kan du få mere viden om reglerne.

Ny bekendtgørelse om journalføring

I januar 2013 kom Sundhedsstyrelsen med en bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjounaler. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere vejledning om fysioterapeuters ordnede optegnelser. Reglerne er de samme. Du skal dokumentere din undersøgelse og behandling. Men reglerne er blevet præciseret.


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=144978

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

https://www.ucviden.dk/portal/files/...ysioterapi.pdf

Rapport om Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 13-09-2015 kl. 21:51.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-09-2015, 11:44   #78
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
ENDELIG! Social Politik Nr. 4 2015 – På vej mod en evidensæra 2.0?

http://socialpolitisk-forening.dk/bl...idensaera-2-0/

Nummeret: “På vej mod en evidensæra 2.0?” som er redigeret af Martin Fjording og Matilde Høybye-Mortensen, sætter kritisk fokus på ‘evidens’, altså de krav til bevis for virkning af sociale indsatser som snart i en længere årrække har præget socialt arbejde. Bladet har artikler af en vis forskningsmæssig tyngde, bidrag fra praktikkere og derimellem.

Klummen, Social Politiks aktuelle kommentar, er denne gang skrevet af MF Finn Sørensen (E) og handler om socialpolitikkens endeligt(?).

Hertil er der internationalt stof om ulighed i norden, indsamling af “best practise” m.m.

God læselyst – du kan læse indledningen og se indholdsfortegnelsen

http://socialpolitisk-forening.dk/wp...415_teaser.pdf

I løbet af de sidste 10 til 15 år er evidensbølgen for alvor skyllet ind over
det socialpolitiske landskab. Evidens, effektmålinger og dokumentation
er blevet helt centrale elementer i både den socialpolitiske tænkning
og i det sociale og pædagogiske arbejde. Både selve politikken og de
indsatser, der iværksættes, skal evidensbaseres. »Viden, der virker«, har
i mange år været mantraet


Det gælder også for den efterbehandling som patienter modtager af enhver art, efter operation tec.

Det gælder også for denne tråds indsamling og viden, hvor alt for mage patienter bliver afvist af professionelle behandlere, som ikke tør eller har viden nok til at behandle, eksempelvis diskusprolaps, dese-operation etc.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30823

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30308

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_...%C3%A5/evidens

evidens, (af lat. evidentia, af e- + videre se), øjensynlighed; indlysende tydelighed; klarhed.

Ja, men der står ikke BEVIS eller DOKUMENTERET:

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 16-09-2015 kl. 11:53.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-09-2015, 10:55   #79
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rygmarvsskade, viden om...

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...rygmarvsskade/

Definition

Skade på medulla skyldes enten en skade ved en ulykke/uheld eller medicinsk sygdom
Medullær skade kan give varige lammelser, sensoriske udfald og bortfald af autonome reguleringsmekanismer
Konsekvenserne af skaden bestemmes af hvor, hvor meget og hvordan medulla er skadet. Jo højere oppe desto alvorligere bliver de neurologiske udfald ofte
Tetraplegi - lammelser i begge arme og ben
Paraplegi - lammelse af begge ben
Fælles for begge er påvirkning af urinblæren, tarmfunktion og
seksualfunktion

https://www.sundhed.dk/borger/sygdom...llige-dele-af/

Rygsøjlen, de forskellige dele af


Viden gør stærk!

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-10-2015, 17:43   #80
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rapport om børns træning i Region Sjælland September 2009

Rapporten er værd at læse fordi den sætter nogle begreber på plads etc

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhe...ing%202009.pdf

Rapporten er bygget op således, at den først omhandler lovgivningsstoffet, hvorefter de centrale træningsbegreber i lovgivningen defineres.
På den baggrund beskrives kort en status for kommunernes og regionens praksis for genoptræning, kommunikation og samarbejdet på børneområdet. Til slut gruppens anbefalinger vedrørende genoptræning af børn og
kommunikationsredskaber i den tværsektorielle rehabiliteringsindsats samt kontaktforum for samarbejde og vidensdeling.

2. Lovgrundlaget for træning af børn

Træningen af børn sker i henhold til:

1. Sundhedsloven
2. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus
3. Vejledning om træning i kommuner og regioner. 2006 (Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
4. Sundhedsstyrelsens vejledning ”Fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi” 2008
5. Serviceloven
6. Folkeskoleloven
7. Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
8. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Når en familie bliver ramt af et handicap, er det vigtigt at kunne finde rundt i de muligheder der findes.

Regler og lovgivning kan være svær at forstå, især for unge, som på den ene side kræves i arbejde sammenholdt med at regler forhindre disse unge mennesker har mulighed for at komme i nærheden af en behandling grundet deres økonomi.

Hvis så handicappet kræver livslang efterbehandling, så har det stor indflydelse på familiens fremtidige økonomi.

Derfor denne tråd for at have mulighed for at jonglere rundt i lovgivningen og alle mulighederne.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension